Html email


Php dilində $_SERVER massiviYüklə 0,65 Mb.
səhifə9/9
tarix16.06.2018
ölçüsü0,65 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Php dilində $_SERVER massivi

$_SERVER massivi serverə

dait məlumatları özündə

saxlayan bir massivdir. Bu massivdəki


məlumatlar server tərəfindən emal olunur. Massivdəki məlumatlar aşağıdakılardır:
1)$_SERVER['PHP_SELF'] — Olduğumuz səhifənin yolunu göstəriri. Məsələn:

echo $_SERVER[‘PHP_SELF’];

?>

2)$_SERVER['GATEWAY_INTERFACE'] - Serverin istifadə etdiyi CGİ versiyasını göstərir. 3)$_SERVER['SERVER_ADDR'] - Sayta aid İP adresini göstərir.4)$_SERVER['SERVER_NAME'] - Saytın domenini göstərir. 5)$_SERVER['SERVER_PROTOCOL'] — Serverin http protokolunu yoxlayır. 6)$_SERVER['HTTP_ACCEPT_CHARSET'] — Saytın xarakter dilini göstərir. 7)$_SERVER['HTTP_ACCEPT_LANGUAGE'] — istifadəçinin brauzerinin dilini yoxlayır. 8)$_SERVER['REMOTE_ADDR'] — İstifadəçinin İP adresini yoxlayır.

9)$_SERVER[‘QUERY_STRING’] - Səhifə adından sonra gələn məlumatları göstərir.Php dilində


fayllar yaratmaq və

Fayl funksiyaları


onlar üzərində əməliyyatlar aparmaq mümkündür.
Əvvəlcə


faylların yaradılmasına baxaq. Php dilində olunur. Aşağıda faylın yaradılması göstərilir:

fayl yaratmaq üçün touch() funksiyasından istifadə

?>
Bu kod vasitəsilə fayl adlı mətn faylı yaradılır. Yaradılmış bu faylı unlink() funksiyası ilə silə bilərik:


?>
Nəticədə fayl silinir. Yaradılmış faylı açaraq həmin fayla məlumat yaza bilərik. Bu zaman fopen() funksiyasından istifadə olunur.


$fp=fopen("1.txt","w"); fwrite($fp,"Php"); fclose($fp);

?>
Fopen() funksiyası ilə faylı açırıq. Fwrite() funksiyası ilə fayla yazı yazdıqdan sonra isə fclose() funksiyası ilə fayl əməliyyatını bağlayırıq. Fayla yazı yazarkən yazını növbəti sətirə keçirmək

üçün \n ifadəsini yaza bilərik. \t ifadəsini yazaraq yazılar arasında 8 xarakter məsafə qoya

bilərik.Fopen() funksiyasında ikinci arqument olaraq w yazdıq. w Faylı yazmaq üçün açır. Faylı digər əməliyyatlar üçün də aça bilərik. Bunun üçün w əvəzinə digər müvafiq simvolları yazmaq lazımdır.Simvol

Yerinə yetirdiyi funksiya

r

Faylı oxumaq üçün istifadə olunur.

r+

Faylı həm açmaq həm də fayla məlumat yazmaq üçün istifadə olunur.

w

Fayla məlumat yazmaq üçün istifadə olunur. Yeni məlumat yazılarkən fayldakı köhnə məlumatlar silinir.

w+

Faylı həm oxumaq həm də yazmaq üçün açır. Fayldakı köhnə məlumatlar silinmir.

a

Fayla məlumat yazmaq üçün istifadə olunur. Bu zaman fayldakı köhnə məlumatlar silinir.

a+

Fayla həm məlumat yazmaq həm də oxumaq üçün istifadə olunur. Məlumat yazılarkən fayldakı köhnə məlumatlar silinmir

x

Faylı yaradır və oxumaq üçün açır. Əgər fayl mövcuddursa false dəyərini qaytarır.

x+

Faylı yaradır, oxumaq və yazmaq üçün istifadə olunur. Əgər fayl mövcuddursa false dəyərini qaytarır.

Bir çox fayl funksiyaları mövcuddur. Bunlar aşağıdakılardır:
 1. copy() funksiyası-Bir faylın tərkibini başqa fayla kompyalamaq üçün istifadə olunur. Məsələn:


?>
Burada 1.html faylında olan məlumat 1.php faylına kopyalanır.
 1. file() funksiyası-Bu funksiya faylı sətir-sətir massivə yazır. Məsələn:

$massiv=array();

$massiv=file("1.txt"); print_r($massiv);

?>


 1. file_exists() funksiyası-Faylın mövcudluğunu yoxlamaq üçün istifadə olunur. Məsələn:


}

?>
 1. file_get_contents() funksiyas-Fayldakı məlumatı əldə etmək üçün istifadə olunur. Məsələn:


echo file_get_contents("1.txt");

?>


 1. file_put_contents() funksiyası-Fayla məlumat yazmaq üçün istifadə olunur. Bu funksiya ilə fayla məlumat yazılarkən fayldakı köhnə məlumatlar silinir. Məsələn:


?>


 1. filesize() funksiyası-Faylın ölçüsünü göstərir. Məsələn:echo filesize("test.txt");

?>
Nəticəni byte olaraq göstərir.


 1. is_dir() funksiyası-Bir qovluğun mövcud olub-olmadığını yoxlamaq üçün istifadə Məsələn:

olunur.
}


else{

echo "Movcud deyil!";

}

?>


 1. is_readable() funksiyası-Faylı oxumağın mümkünlüyünü yoxlamaq üçün istifadə Məsələn:

olunur.
}

else{echo "Oxunması mümkün deyil!";

}

?>
 1. is_writeable()funksiyası-Faylın yazıla biləcəyini yoxlamaq üçün istifadə olunur. Məsələn:


}

else{echo "Yazılması mümkün deyil!";

}

?>
 1. is_executable() funksiyası-Faylın işləyə biləcəyin yoxlamaq üçün istifadə olunur. Məsələn:


}

else{echo "İşləyə bilməz!";

}

?>
 1. mkdir() funksiyası-Yeni qovluq yaratmaq üçün istifadə olunur. Məsələn:


?>
Nəticədə yeni qovluq yaranır.
 1. rename() funksiyası-Bu funkksiya faylın adını dəyişmək üçün istifadə olunur. Məsələn:


?>


Nəticədə 1.txt adlı faylın adı dəyişdirilərək yeni.txt olur.


 1. stat() funksiyası-Bu funksiya ilə fayla aid məlumatlardan ibarət massiv yaradılır. Məsələn:$stat=stat("1.php"); echo $stat['size'];

?>
Burada faylın ölçüsü göstərilir. Bu funksiya vasitəsilə

ölçüdən


əlavə

fayla aid digər
xüsusiyyətlərə

də baxmaq olur. Burada size sözünün

əvəzinə

uyğun sözü yazaraq digər bir
xüsusiyyətə baxmaq olar. Bu sözlər aşağıdakılardır:


  • dev

  • ino

  • mode

  • nlink

  • uid

  • gid

  • rdev

  • size

  • atime

  • mtime

  • ctime

  • blksize

  • blocksPhp fayl upload əməliyyatı


Php vasitəsilə faylı serverə yükləmək mümkündür. Bu əməliyyat üçün form aşağıdakı şəkildə yaradılmalıdır:Bu formda enctype="multipart/form-data" yazılmağı vacibdir. Fayl yükləmə əməliyyatı üçün bir çox hazır funksiyalar var. Bunlar aşağıdakılardır:

1)$_FILES['fayl']['name']-Faylın adını göstərir. 2)$_FILES['fayl']['type']-Faylın MIME tipini göstərir. 3)$_FILES['fayl']['size']-Faylın baytlarla ölçüsünü göstərir.

4)$_FILES['fayl']['tmp_name']-Serverdə saxlanacaq faylın müvəqqəti adını göstərir. 5)$_FILES['fayl']['error']-Fayl yükləmə zamanı alınan xəta kodudur.
move_uploaded_file() funksiyası faylı serverə daşıyır. İndi isə bu funksiyalardan istifadə etməklə yükləmə əməliyyatına baxaq:

$file = $_FILES['file'];

$qovluq = "images/";

$upload_file = $qovluq.$file['name']; if(move_uploaded_file($file['tmp_name'], $upload_file)){ echo "

Şəkil əlavə olundu!

";

}

else{


echo "

Şəkil əlavə olunmadı!

";

}

}?>
Burada şəkil images qovluğuna yüklənir. Ancaq burada heç bir yoxlama aparılmır. Biz şəklin ölçüsünü, şəklin tipini yoxlayaraq şəkli serverə əlavə edə bilərik:
$file = $_FILES['file'];

$uzantilar = array("jpg", "png", "images/jpeg", "images/png");

$dizin="images/";

$upload_file = $dizin.basename($file['name']);

$size = $file['size'];


$uzanti = explode(".", $file['name']);

$uzanti = $uzanti[count($uzanti)-1];

$tip = $file['type']; if($file['name'] != ""){

if(in_array($tip, $uzantilar) || in_array($uzanti, $uzantilar)) if($size < (1024*1024*3)){ if(move_uploaded_file($file['tmp_name'], $upload_file)){ echo "

Şəkil əlavə olundu!

"; // olumlu

}

else{


echo "

Şəkil əlavə olunmadı!

"; // hata

}

}else{echo "

Şəklin ölçüsü 3MB-dan çox olmamalıdır.

"; // hata

}

}else{echo "

Yalnız Jpg və Png formatlar qəbul edilir.

"; // hata

}

}?>Burada yalnız png və

jpg formatında olan şəkillər

əlavə

oluna bilər və eyni zamanda şəklin
ölçüsü maksimum 3MB ola bilər.

Php ilə şəkil hazırlamaq

Php vasitəsilə

şəkillər hazırlamaq mümkündür. Php ilə

şəkil yaratmaq

əsasən saytlarda olan
təsdiləmə kodunu hazırlayarkən və başqa yerlərdə istifadə olunur. Şəkil hazırlamaq üçün hazır funksiyalar yaradılmışdır. Bu funksiyalarla tanış olaq:
ImageCreate() funskiyası-Bu funksiya şəkli yaratmaq üçündür. İki parametr daxil edilməlidir. Birinci parametr olaraq şəklin eni ikinci parametr olaraq isə şəklin uzunluğu daxil edilir.
İmageColorAllocate() funksiyası-Bu funksiya rəngi seçmək üçündür. Dörd parametr qeyd olunmalıdır. Birinci parametr olaraq ImageCreate() funksiyası ilə yaradılan şəklin dəyişəni ;İkinci parametr olaraq qırmızı rəngin dəyəri; Üçüncü parametr olaraq yaşıl rəngin dəyəri; dördüncü parametr olaraq isə göy rəng dəyəri daxil olunmalıdır. Bu üç rəng vasitəsilə bütün rənglər əldə oluna bilər. Dəyərlər 0-255 arası olur.
ImageString() funksiyası-Bu funksiya şəklin üzərinə yazı yazmaq üçündür. Altı parametr daxil

edilməlidir. Birinci parametr İmageCreate() ilə yaradılan şəklin dəyişəni;İkinci parametr olaraq yazının böyüklüyü;üçüncü parametr olaraq yazının x koordinatı;dördüncü parametr olaraq yazının y koordinatı;beşinci parametr olaraq yazılacaq yazı;altıncı parametr olaraq isə İmageColorAllocate() ilə yaradılan rəngin dəyəri daxil edilməlidir.


ImageJpeg() funksiyası-Hazırlanan şəklin Jpeg formada olması üçündür. Birinci parametr olaraq


İmageCreate() ilə

yaradılan şəklin dəyişəni; İkinci parametr olaraq

əgər şəkil yaddaşda


saxlanacaqsa saxlanılacaq şəklin adı; üçüncü parametr olaraq isə edilməlidir.

şəklin keyfiyyəti daxilImageGif() funksiyası-Haz;rlanan şəklin gif olması üçündür. İlk parametr olaraq İmageCreate() ilə yaradılan şəklin dəyişəni; ikinci parametr olaraq isə əgər şəkil yadda saxlanacaqsa saxlanacaq şəklin adı daxil edilməlidir.


ImagePng() funksiyası-Hazırlanan şəklin png formatda olması üçündür. Dörd parametr daxil oluna bilər. Birinci parametr olaraq İmageCreate() ilə yaradılan şəklin dəyişəni İkinci parametr olaraq əgər şəkil yadda saxlanılacaqsa saxlanılacaq şəklin adı üçüncü parametr olaraq şəklin keyfiyyəti dördüncü parametr olaraq isə istifadə olunan filtr. Bunlardan birincisi mütləq daxil edilməlidir.
İmageDestroy() funksiyası-Yaddaşı təmizləyir. Faylın sonuna əlavə edilməlidir. İndi isə bu funksiyaları birləşdirərək şəklin hazırlanmasına baxaq:


header ("Content-type: image/jpeg");

$image= ImageCreate (350,350);

$arxaplan=ImageColorAllocate($image , 30 , 144 , 255);

$white= ImageColorAllocate ($image , 255 , 255 , 255);

ImageString($image, 30 , 40 , 160 , "Image", $white); ImageJpeg($image,NULL,100); ImageDestroy($image);

?>
Yuxarıda göstərilən funksiyalarla şəkli hazırladıq. Ilk sətirdə

header funksiyasını işlədərək
səhifənin şəkil olduğunu bildirdik. İndi isə bu kodları yazdığımız səhifəni image.php adı ilə

yadda saxlayaq və başqa bir səhifədə bu şəkli işlədək:

Bu şəkildə hazırladığımız şəkli səhifədə istifadə edə bilərik.

Php və XML


Php və XML arasında əlaqə yaratmaq mümkündür. Bunun üçün hazır funksiyalar mövcuddur. İlk öncə xml faylını yaradaq:


Login1

Password1
Login2

Password2
Login3

Password3


Php ilə

XML faylını oxumaq üçün simplexml_load_file() funksiyasından istifadə

olunur. Bu


funksiya ilə xml faylının elementlərindən ibarət massiv yaradılır:

$xml=simplexml_load_file("users.xml"); print_r($xml);

?>
Bu şəkildə xml faylını oxuya bilərik. Faylı oxuyarkən foreach operatorundan istifadə edə bilərik:

$xml=simplexml_load_file("users.xml"); foreach($xml->user as $user){

echo $user->login."
"; echo $user->password."
";

}

?>


Bu şəkildə xml faylını oxuya bilərik.

Mail funksiyaları


Php dilində mail göndərmək üçün funksiyalar mövcuddur. Mail() funksiyası vasitəsilə hər hansı bir emailə məktub göndərə bilərik. İstifadə qaydası aşağıdakı şəkildədir:

?>
Eyni zamanda funksiyanı aşağıdakı şəkildə də işlətmək olar:


$to = "somebody@example.com";

$subject = "My subject";

$txt = "Hello world!";

$headers = "From: webmaster@example.com" . "\r\n" ."CC: somebodyelse@example.com"; mail($to,$subject,$txt,$headers);

?>
Eyni zamanda məktub daxilinə html kodları da yaza bilərik. Məsələn:


$to = "somebody@example.com, somebodyelse@example.com";

$subject = "HTML email";
$message = "

HTML email
This email contains HTML Tags!


Firstname Lastname
John Doe

Ad:


Soyad:

Kataloq: uploads
uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

Yüklə 0,65 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə