Hızla değişen ve yoğun rekabetin yaşandığı dünyamızda, toplumsal gelişmenin yapıtaşları arasına önemli bir olgu daha eklenmiştir: kaliTE



Yüklə 445 b.
tarix17.01.2019
ölçüsü445 b.
#97807































Hızla değişen ve yoğun rekabetin yaşandığı dünyamızda, toplumsal gelişmenin yapıtaşları arasına önemli bir olgu daha eklenmiştir: KALİTE. Bu nedenle kalitenin yaşamsal yansımalarını araştırmak artık her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.

 • Hızla değişen ve yoğun rekabetin yaşandığı dünyamızda, toplumsal gelişmenin yapıtaşları arasına önemli bir olgu daha eklenmiştir: KALİTE. Bu nedenle kalitenin yaşamsal yansımalarını araştırmak artık her zamankinden daha fazla önem taşımaktadır.



Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi tarafından her yıl düzenlenen “Mükemmelliği Arayış Sempozyumu”nun bu yıl onuncusu gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması YAŞAMDA KALİTE’dir. Sempozyum, sempozyum öncesindeki bazı etkinliklerle de ana temaya uygun olarak pekiştirilecektir.

 • Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi tarafından her yıl düzenlenen “Mükemmelliği Arayış Sempozyumu”nun bu yıl onuncusu gerçekleştirilecektir. Sempozyumun ana teması YAŞAMDA KALİTE’dir. Sempozyum, sempozyum öncesindeki bazı etkinliklerle de ana temaya uygun olarak pekiştirilecektir.



Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, YAŞAMDA KALİTE (Doğal Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji, Gıda, Sosyal yaşam, İş Alanları ve İşgücü Stratejileri, İç ve Dış Göç Sorununun Çözümü, Dezavantajlı Gruplar İçin Öneriler -Engelliler, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar-) işleneceği bir PROJE/FİKİR YARIŞMASI düzenlenmektedir.

 • Türkiye Kalite Derneği İzmir Şubesi ve İzmir İl Milli Eğitim Müdürlüğü işbirliğinde, YAŞAMDA KALİTE (Doğal Kaynaklar, Yenilenebilir Enerji, Gıda, Sosyal yaşam, İş Alanları ve İşgücü Stratejileri, İç ve Dış Göç Sorununun Çözümü, Dezavantajlı Gruplar İçin Öneriler -Engelliler, Çocuklar, Gençler, Kadınlar, Yaşlılar-) işleneceği bir PROJE/FİKİR YARIŞMASI düzenlenmektedir.



PROJE / FİKİR YARIŞMASI’na İzmir ili sınırları içindeki tüm ilk ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir.

 • PROJE / FİKİR YARIŞMASI’na İzmir ili sınırları içindeki tüm ilk ve ortaöğretim öğrencileri katılabilir.



Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Bilimsel Proje Yarışmasına ülkemizden 81 il ve diğer ülkelerden resmi/özel ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri katılabilirler.

 • Eğitim ve Bilim Olimpiyatı Bilimsel Proje Yarışmasına ülkemizden 81 il ve diğer ülkelerden resmi/özel ilköğretim ve orta öğretim öğrencileri katılabilirler.



Yarışmaya, öğrenciler herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kadar proje ile katılabilir. Her proje, en çok iki öğrenci ve bir danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir.

 • Yarışmaya, öğrenciler herhangi bir sınırlama olmadan istedikleri kadar proje ile katılabilir. Her proje, en çok iki öğrenci ve bir danışman öğretmen tarafından hazırlanabilir.

 • Bir proje farklı okul öğrencileri tarafından ortak olarak hazırlanabilir; ancak projenin başvurusu tek bir okul tarafından yapılabilecek ve başvuru yapan okul proje sahibi olarak kabul edilecektir.



İzmir ilinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile ilimiz dışından ve diğer ülkelerden yarışmaya katılacak projelerin müracaatları, internet üzerinden elektronik ortamda www.egitimvebilimolimpiyati.com adresinden kabul edilecektir.

 • İzmir ilinde bulunan ilköğretim ve ortaöğretim öğrencileri ile ilimiz dışından ve diğer ülkelerden yarışmaya katılacak projelerin müracaatları, internet üzerinden elektronik ortamda www.egitimvebilimolimpiyati.com adresinden kabul edilecektir.



 • Bilimsel Projeler İlköğretim 1-5 ve 6-8, Lise: Fizik, Kimya, Biyoloji, Teknik (Bilgisayar, v.b.), Diğer Projeler (Sosyal Bilimler, Matematik, Edebiyat, Müzik, Resim, Spor, v.b.) dallarında hazırlanır.



Projeler bilimsel nitelik taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce, aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki öğretim yıllarında herhangi bir proje yarışmasına katılmamış olmalıdır.

 • Projeler bilimsel nitelik taşımalı, orijinal olmalı ve daha önce, aynı ya da başka isimlerle ve/veya aynı ya da benzer içerikle (konuyla) daha önceki öğretim yıllarında herhangi bir proje yarışmasına katılmamış olmalıdır.



Projeler İzmir üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.

 • Projeler İzmir üniversitelerinde görev yapan öğretim üyelerinden oluşan jüri tarafından değerlendirilecektir.



"Hayata Artı" Gençlik Programı, gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir "çevre" projelerini destekliyor. Gençlik gruplarına projelerini gerçekleştirmek üzere fon desteği sağlamanın yanı sıra proje tasarımı, yönetimi ve iletişim konularında kapasitelerini arttırmayı, böylece gençlerin çevresel sorunlara çözümler üreten projeler geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor

 • "Hayata Artı" Gençlik Programı, gençler tarafından tasarlanan, toplumsal fayda hedefleri olan yenilikçi, yaratıcı, katılımcı, sürdürülebilir "çevre" projelerini destekliyor. Gençlik gruplarına projelerini gerçekleştirmek üzere fon desteği sağlamanın yanı sıra proje tasarımı, yönetimi ve iletişim konularında kapasitelerini arttırmayı, böylece gençlerin çevresel sorunlara çözümler üreten projeler geliştirmelerine katkıda bulunmayı amaçlıyor



İki aşamalı başvuru sürecinden oluşan "Hayata Artı" Gençlik Programı tarafından ön başvuru aşamasında proje fikirleri başarılı bulunan ekiplere, proje tasarımı ve yönetimi konularında eğitimler veriliyor ve düzenlenen atölye çalışmalarında proje ekipleri ön başvurularını uzmanlar ile bir arada değerlendirme fırsatı buluyor.

 • İki aşamalı başvuru sürecinden oluşan "Hayata Artı" Gençlik Programı tarafından ön başvuru aşamasında proje fikirleri başarılı bulunan ekiplere, proje tasarımı ve yönetimi konularında eğitimler veriliyor ve düzenlenen atölye çalışmalarında proje ekipleri ön başvurularını uzmanlar ile bir arada değerlendirme fırsatı buluyor.



Eğitimler sonrası sunulan ana başvurular arasından seçilen projelere "Hayata Artı" tarafından medya ve iletişim eğitimi, fon desteği, proje yönetimi ve iletişim faaliyetlerinde danışmanlık sağlanıyor ve projeler için tanıtım faaliyetleri düzenleniyor. Projelerin uygulama aşamasında düzenli uzman ziyaretleri ile projelere geri bildirim sağlama ve iyileştirme amaçlı öneriler geliştiriliyor.

 • Eğitimler sonrası sunulan ana başvurular arasından seçilen projelere "Hayata Artı" tarafından medya ve iletişim eğitimi, fon desteği, proje yönetimi ve iletişim faaliyetlerinde danışmanlık sağlanıyor ve projeler için tanıtım faaliyetleri düzenleniyor. Projelerin uygulama aşamasında düzenli uzman ziyaretleri ile projelere geri bildirim sağlama ve iyileştirme amaçlı öneriler geliştiriliyor.



Proje ekiplerinde aranan özellikler:  

 • Proje ekiplerinde aranan özellikler:  

 • Proje ekibinin 18-30 yaş arası gençlerden oluşması ve  

 • Proje yürütecek ekibin en az 3 kişiden oluşması istenmektedir.



Desteklenecek projeler : Halen uygulanmakta olan projeler, ticari projeler ve fiziksel altyapıya yönelik olan projeler desteklenmeyecektir. Projelerin su kaynakları, orman ve enerji konularından en az birine odaklanması beklenmektedir.

 • Desteklenecek projeler : Halen uygulanmakta olan projeler, ticari projeler ve fiziksel altyapıya yönelik olan projeler desteklenmeyecektir. Projelerin su kaynakları, orman ve enerji konularından en az birine odaklanması beklenmektedir.



Su kaynakları: Su kaynaklarının ve sulakalanların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, tarımda su kaynaklarını koruyan sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması Enerji: Enerji verimliliği sağlayan yöntemlerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması Orman: Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ve korunmasının sağlanması "Hayata Artı" tarafından desteklenebilir nitelikte projeler:

 • Su kaynakları: Su kaynaklarının ve sulakalanların sürdürülebilir yönetiminin ve etkin kullanımının sağlanması, tarımda su kaynaklarını koruyan sulama yöntemlerinin yaygınlaştırılması Enerji: Enerji verimliliği sağlayan yöntemlerin ve yenilenebilir enerji kaynaklarının kullanımının teşvik edilmesi ve yaygınlaştırılması Orman: Orman kaynaklarının sürdürülebilir kullanımının ve korunmasının sağlanması "Hayata Artı" tarafından desteklenebilir nitelikte projeler:



Proje başvuru çağrılarının yapılması : 13 Nisan 2010

 • Proje başvuru çağrılarının yapılması : 13 Nisan 2010

 • Ön başvurular için son tarih : 18 Haziran 2010

 • Ön başvuru sonuçlarının açıklanması : 02 Temmuz 2010

 • "Hayata Artı" Buluşması : 18-24 Temmuz 2010

 • Ana başvurular için son tarih : 9 Ağustos 2010

 • Ana başvuru sonuçlarının açıklanması : 20 Ağustos 2010



Öğrencilerinizle birlikte katılacağınız proje yarışmaları

 • Kalkınma ajansları projeleri

 • İnepo Çevre Yarışması





Kimlere yönelik?

 • Kimlere yönelik?

 • Tüm okul öncesi, ilk ve orta öğretim kurumları ile eğitim fakülteleri

 • Rakamlarla Faaliyetler:

 • Okul Ortaklıkları: 1.344 proje (3.412 proje başvuru), yaklaşık 6.500 öğretmen 3.400 öğrenci

 • Hizmet İçi Eğitim: Yaklaşık 700 öğretmen

 • Comenius Asistanlığı: Her yıl yaklaşık olarak 110 genç öğretmen adayı (Bugüne kadar yaklaşık 230)

 • Hedefler (2008-2013):

 • 3.300’den fazla proje, 20.000’den fazla öğretmen ve öğrenci





How do you learn science? Share your science learning activities.





 • Avrupa Birliği’ne üye ve aday ülkelerin mesleki eğitime yönelik politika ve uygulamalarını desteklemek ve geliştirmek için yürütülen bir mesleki eğitim programıdır.



Kimlere yönelik?

 • Kimlere yönelik?

 • Meslek Liseleri ve mesleki eğitim kuruluşları başta olmak üzere belirli bir meslek alanında eğitim projesi planlayan, kamu ve özel dahil olmak üzere tüm kurum ve kuruluşlar ile sivil toplum örgütleri ve şirketler









First (Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı ve Lego firmasının işbirliğiyle  oluşturularak, dünyanın 49 ülkesinde uluslararası boyutta düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağıdır.

 • First (Foundation for Inspiration and Recognition of Science and Technology) Vakfı ve Lego firmasının işbirliğiyle  oluşturularak, dünyanın 49 ülkesinde uluslararası boyutta düzenlenen organizasyonun Türkiye ayağıdır.



Türkiye’deki 6. yılını 6 Mart 2010′da gerçekleştiren organizasyon, 9-16 yaş arası çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yaratıcılıklarını arttırmak, uluslararası yarışma deneyi kazandırmak, bilgi ve zamanı doğru kullanmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.

 • Türkiye’deki 6. yılını 6 Mart 2010′da gerçekleştiren organizasyon, 9-16 yaş arası çocuklara bilim ve teknolojiyi sevdirmek, yaratıcılıklarını arttırmak, uluslararası yarışma deneyi kazandırmak, bilgi ve zamanı doğru kullanmak ve zihinsel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla yapılıyor.



Her sezon bir tema doğrultusunda, dünyadaki tüm takımlara bir robot yarışması ve bir proje olmak üzere iki aşamadan oluşan turnuva bilgisi verildikten sonra, robot yarışmasında takımlar otonom robotları, bir seri görevi görevi yerine getirmek için tasarlıyor, inşa ediyor, programlıyor ve test ediyorlar.

 • Her sezon bir tema doğrultusunda, dünyadaki tüm takımlara bir robot yarışması ve bir proje olmak üzere iki aşamadan oluşan turnuva bilgisi verildikten sonra, robot yarışmasında takımlar otonom robotları, bir seri görevi görevi yerine getirmek için tasarlıyor, inşa ediyor, programlıyor ve test ediyorlar.



Projede ise, belirlenen tema üzerinde araştırıp, maketler hazırlayarak, teknolojik ve mühendislik gerektiren çözümler üretip jüri üyelerine sunuyorlar. Jüri üyeleri de, çocukların örnek alabilecekleri, mesleklerinde başarılı üst düzey yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar, öğretim üyeleri  ve basın mensuplarından oluşuyor.

 • Projede ise, belirlenen tema üzerinde araştırıp, maketler hazırlayarak, teknolojik ve mühendislik gerektiren çözümler üretip jüri üyelerine sunuyorlar. Jüri üyeleri de, çocukların örnek alabilecekleri, mesleklerinde başarılı üst düzey yöneticiler, mühendisler, tasarımcılar, öğretim üyeleri  ve basın mensuplarından oluşuyor.



 • Volvo Adventure

 • Google Bilim Fuarı







 • Proje amacı, ( Projenin amacı açık ve anlaşılır bir biçimde tanımlanmalıdır. Amaç, elde edilmek istenen sonucu basit bir şekilde ortaya koymalıdır.)

 •  Projenin hedefleri ( Ölçülebilir hedefleri kısa ve net olarak ifade edilecektir),

 •  Proje çalışmaları sırasında gerçekleştirilen faaliyetler,

 •  Kullanılan yöntemler,

 •  Ulaşılan sonuçlar,

 •  Sonuçların değerlendirilmesi,

 •  Proje konusu ile ilgili literatür (kaynak) taraması,

 •  Bu faaliyetlerin takvimi,

 •  Proje bütçesi,

 •  Projeyi hazırlarken destek aldığı kişi ve kurumlar(varsa) hakkında bilgi vb. açıklamalar,

 • bu bölümde yer alacaktır.



TEŞEKKÜRLER

 • TEŞEKKÜRLER



Kataloq: iftobay -> sunular

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:




Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə