I- genel biLGİler a- misyon ve Vizyon


Temel Politikalar ve ÖnceliklerYüklə 0,59 Mb.
səhifə4/6
tarix31.10.2017
ölçüsü0,59 Mb.
#23832
1   2   3   4   5   6

Temel Politikalar ve Öncelikler

  • Sağlık Kültür ve Spor Daire Başkanlığına bağlı birimlerde yapılan iş ve işlemlerde mevzuata uygun hareket edilmesi temel amacımızdır.
  • Merkez ve İlçelerde yemek sunumu ve kalitesindeki sürekli iyileşme trendini devam ettirmek,
  • Daire Başkanlığımızca halen 12 ayrı yemekhanede sunulan yemek servisinin, yemek yenilen mekan ve buralarda kullanılan araç, gereç ve demirbaş donanımlarının daha modern hale getirilmesi,
  • Merkez ya da merkeze bağlı birimlerdeki yemek hizmeti sunumu ve kalitesini artırılması ve memnuniyetin en üst seviyeye çıkarılması,
  • Kültürel Sanatsal ve Sportif etkinliklerde nitelik ve nicelik itibariyle çok önemli aşamalar kaydedilmiştir. Öğrenci Toplulukları ve çalışmalara fiilen katılan öğrenci sayılarında sürekli artışlar gerçekleştirilmiştir. Şenliklerde ve farklı zamanlarda çok önemli konser organizasyonları yapılmıştır. Hizmet kalitesini ve etkinliğini artırmak adına Şenlik Organizasyonlarında profesyonel yardım alınmıştır.
  • Öğrenci Topluluklarının donanım ve tanıtım ihtiyaçları büyük ölçüde giderilmiştir. Benzer şekilde tüm birimlerimizin spor malzemesi talepleri tamamen karşılanmıştır. Önümüzdeki süreçte sürekli güncellemeler ile bu yapıyı korumak ve kalite açısından geliştirmek için çalışmalar planlanmaktadır. Sportif anlamda öncelikli ve temel politikamız, sporun evrensel değerlerine ve üniversite etiğine uygunluğunu sağlamak ve günümüzde artış eğilimi gösteren şiddet ve benzeri her türlü olumsuz unsurlardan arındırmaktır. Ulusal anlamda devam eden spor faaliyetleri katılımlarımızı Uluslararası platformlara daha fazla taşımak amaçlanmaktadır.
  • Kısmi zamanlı statüde öğrenci çalıştırılmasına yönelik uygulama başarıyla yürütülmektedir. Bu yolla hem birimlerimizin eleman ihtiyaçlarına bir ölçüde çözüm getirilmekte; hem de öğrencilerimize ücret ödemek suretiyle doğrudan kaynak aktarılmaktadır.
  • Yeterli ve uygun tanıtım yapılmadığı takdirde, gerçekleştirilen etkinlik ve gelişmelerin istenilen sonuçları yaratmayacağı düşünülmektedir. Buradan hareketle teknolojik olanaklardan yararlanılarak tanıtım ve iletişime önem verilecektir.
  • Sosyal tesislerde sunulan hizmetin nitelik ve nicelik anlamında gelişimini hedefleyen politikalar üretilecektir.
  • Tüm bunlar yapılırken kaynakların rasyonel kullanımını sağlamaya yönelik her türlü düzenleme yapılacaktır.


III- FAALİYETLERE İLİŞKİN BİLGİ VE DEĞERLENDİRMELER


A- Mali Bilgiler

1-Temel Mali Taplolara İlişkin Açıklamalar

2015 yılı bütçesi hazırlanırken mezun olan ve yeni kayıt yaptıran öğrenci sayılarının kesin sonuçlarının belli olmaması nedeniyle tahmini sayılar üzerinde hesaplamalar yapılmıştır. Gerçekleşen gelirin yılsonuna göre harcanma oranı % 77,19’dir.38

75

09

07

09.6.0.00

2

01

1

PERSONEL GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 1.212.200,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 670.000,00-TL tenkis edilmiştir.Toplam 542.200,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 541.867,83-TLsi harcanmış, kullanılmayan 332,17.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,94’dır.


38

75

09

07

09.6.0.00


2

01

4


GEÇİCİ PERSONEL

Bu tertibe 2015 yılı başında 50.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 50.000,00-TL tenkis edilmiştir. Yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0 dır..38

75

09

07

09.6.0.00

2

02

1

PERSONELİN SSK GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 103.400,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 5.180,00 tenkis edilmiştir. Toplam 98.220,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 97.419,20-TL’si harcanmıştır. kullanılmayan 880,80.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 99,18’dir.


38

75

09

07

09.6.0.00


2

02

4


GEÇİCİ PERSONEL

Bu tertibe 2015 yılı başında 16.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 16.000,00-TL tenkis edilmiştir. Yıl içerisinde harcama yapılmamıştır. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0 dır..38

75

09

07

09.6.0.00

2

03

3

PERSONEL YOLLUKLARI

Bu tertibe 2015 yılı başında 15.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 20.000,00.-TL eklenmiştir. Toplam 35.000,00-TL ödeneğin yıl içerisinde 20.260,89-TL’si harcanmış, kullanılmayan 14.739,11.-TL si iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 57,89’dır.38

75

09

07

09.6.0.03

2

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI (BESLENMEYE YÖNELİK)

Bu tertibe 2015 yılı başında 2.200.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. Toplam 2.200.000,00-TL ödeneğin yıl içerisinde 1.856.560,20-TL’si harcanmış, kullanılmayan 343.439,80.-TL’si iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 84,39’dur.
38

75

09

07

09.6.0.05

2

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI

Bu tertibe 2015 yılı başında 2.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir, harcama yapılmamıştır. Kullanılmayan 2.000,00.- TL İptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0’dür.
38

75

09

07

09.6.0.06

2

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE MALZEME ALIMI

Bu tertibe 2015 yılı başında 464.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 436.078,99.-TL si harcanmış, kullanılmayan 27.921,01.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 93,98’dir38


75


09


07


09.6.0.062


03


3


YOLLUKLAR

Bu tertibe 2015 yılı başında 12.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 150.000,00.-TL eklenmiştir. Toplam 162.000,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 147.273,92.-TLsi harcanmış, kullanılmayan 14.726,08.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 90,91’dir.38

75

09

07

09.6.0.06

2

03

5

HİZMET ALIMLARI

Bu tertibe 2015 yılı başında 221.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 157.522,80.-TLsi harcanmış, kullanılmayan 63.477,20.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 71,28’dir38

75

09

07

09.6.0.07

2

01

1

PERSONEL GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 27.200,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. Harcama yapılmamıştır, kullanılmayan 27.200,00-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 0,00’dır38

75

09

07

09.6.0.07

2

01

4

GEÇİCİ PERSONEL ÜCRETLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 508.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir 432.309,45-TLsi harcanmış, kullanılmayan 75.690,55.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 85,10’dur.38

75

09

07

09.6.0.07

2

02

4

GEÇİCİ PERSONEL SSK GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 77.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 100.000,00.-TL eklenmiştir. Toplam 177.000,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 130.035,85.-TL harcanmış, kullanılmayan 46.964,15.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 73,47’dir.
38

75

09

07

09.6.0.07

2

03

2

TÜKETİME YÖNELİK MAL VE HİZMET ALIMI

Bu tertibe 2015 yılı başında 415.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 393.746,68.-TLsi harcanmış, kullanılmayan 21.253,32.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 94,88’dir.
38

75

09

07

09.6.0.07

2

03

3

YOLLUKLAR

Bu tertibe 2015 yılı başında 45.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 25.000,00-TL eklenmiştir. Toplam 70.000,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 49.142,03.-TLsi harcanmış, kullanılmayan 20.857,97.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 70,20’dir.38

75

09

07

09.6.0.07

2

03

5

HİZMET ALIMLARI

Bu tertibe 2015 yılı başında 569.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 313.357,61.-TL’ si harcanmış, kullanılmayan 255.642,39.-TL’ si iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 55,07’dir.38

75

09

07

09.6.0.07

2

03

7

MENKUL MAL GAYRİ MADDİ HAK ALIM BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 88.000,00.-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde 300.000,00.-TL eklenmiştir. Toplam 388.000,00.-TL ödeneğin yıl içerisinde 290.401,67.-TLsi harcanmış, kullanılmayan 97.598,33.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 74,85’dir.38

75

09

07

09.6.0.07

2

03

8

GAYRİ MENKUL MAL BAKIM VE ONARIM GİDERLERİ

Bu tertibe 2015 yılı başında 115.000,00-TL ödenek tahsis edilmiş olup, yıl içerisinde bu tertip üzerinden tenkis ya da eklemeye gidilmemiştir. 5.048,00-TLsi harcanmış, kullanılmayan 109.952,00.-TLsi iptal edilmiştir. Harcamanın ödeneğe göre gerçekleşme oranı % 4,39 ’dur.

2-Bütçe Uygulama Sonuçları

2.1. Bütçe Giderleri


TERTİP
TOPLAM ÖDENEK GÖNDERME

HARCAMA

KALAN

38.75.09.07-09.6.0.00-2-01.1

Personel Giderleri

542.200,00

541.867,83

332,17

38.75.09.07-09.6.0.00-2-01.4

Geçici Personel

0,00

0,00

0,00

38.75.09.07-09.6.0.00-2-02.1

Personelin SSK Giderleri

98.220,00

97.419,20

800,80

38.75.09.07-09.6.0.00-2-02.4

Geçici Personel

0,00

0,00

0,00

38.75.09.07-09.6.0.00-2-03.3

Personel Yollukları

35.000,00

20.260,89

14.739,11

38.75.09.07-09.6.0.03-2-03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Malzeme Alımı (Beslenmeye Yönelik)

2.200.000,00

1.856.560,20

343.439,80

38.75.09.07-09.6.0.05-2-03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımı

2.000,00

0

2.000,00

38.75.09.07-09.6.0.06-2-03.2

Tüketime Yönelik Mal ve Malz.Alımı

464.000,00

436.078,99

27.921,01

38.75.09.07-09.6.0.06-2-03.3

Yolluklar

162.000,00

147.273,92

14.726,08

38.75.09.07-09.6.0.06-2-03.5

Hizmet Alımları

221.000,00

157.522,80

63.477,20

38.75.09.07-09.6.0.07-2-01.1

Diğer Personel Giderleri

27.200,00

00,00

27.200,00

38.75.09.07-09.6.0.07-2-01.4

Geçici Personel Ücretleri

508.000,00

432.309,45

75.690,55

38.75.09.07-09.6.0.07-2-02.4

Geçici Personel SSK Giderleri

177.000,00

130.035,85

46.964,15

38.75.09.07-09.6.0.07-2-03.2

Tüketime Yön. Mal ve Hizmet Alımı

415.000,00

393.746,68

21.253,32

38.75.09.07-09.6.0.07-2-03.3

Yolluklar

70.000,00

49.142,03

20.857,97

38.75.09.07-09.6.0.07-2-03.5

Hizmet Alımı

569.000,00

313.357,61

255.642,39

38.75.09.07-09.6.0.07-2-03.7

Menkul Mal Gayri Maddi Hak Alım Bakım ve Onarım Giderleri

388.000,00

290.401,67

97.598,33

38.75.09.07-09.6.0.07-2-03.8

Gayrimenkul Mal Bak. ve Onarım Gid.

115.000,00

5.048,00

109.952,00

TOPLAM

5.993.620,00

4.871.025,12

1.122.594,88
Yüklə 0,59 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə