I. (Ana sayfada görünecektir.) Adı Soyadı (Unvanı)Yüklə 131,61 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü131,61 Kb.
#76905(TÜRKÇE)

I. (Ana sayfada görünecektir.)

Adı Soyadı (Unvanı)

Yıldız Deveci Bozkuş (Yrd. Doç. Dr.)

Doktora:

Ankara Üniversitesi, Türk İnkılâp Tarihi Enstitüsü, 2011.

E-posta: (kurum/özel)

ydbozkus@ybu.edu.tr; yildizdeveci@gmail.com

Web sayfasıSantral No:

0312- 466 75 33
Dahili No:

3550
Fax:

0312 - 466 73 84
Cep Telefonu:İş Adresi:

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TÜRKİYE

Yazışma Adresi:Bölümü/Anabilim Dalı:

Doğu Dilleri ve Edebiyatları /Ermeni Dili ve Edebiyatı

İdari Görevi:

Anabilim Dalı Başkanı

II. (Link olarak verilecektir.)

Lisans
Ankara Üniversitesi, Dil ve Tarih-Coğrafya Fakültesi, 2003.
Yüksek Lisans
Ankara Üniversitesi, Sosyal Bilimler Enstitüsü, 2006.
Doktora
Ankara Üniversitesi, Türk İnkılap Tarihi Enstitüsü 2011.
Post-Doc
University of California, Los Angeles (UCLA) - Department of Near


Eastern Languages and Cultures (NELC), The Armenian Studies Program,


Armenian Language and Literature Courses, Classical Armenian, West


Armenian, East Armenian, (Exchange Visitor), 2012.
Yabancı Diller
İngilizce; Ermenice (Doğu), Kürtçe (Kırmanci), Farsça.
Üyelikleri
TUBİTAK-ARBİS.
Araştırma ve Çalışma
Ermeni Dili ve Edebiyatı, Klasik Ermenice, Doğu Ermenice, Batı
Alanları
Ermenice, Türk-Ermeni İlişkileri, Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası,


Ermeni Propagandası, Pontus Sorunu, Güney Kafkasya
Özel ilgi alanları
Gezi, Farklı Kültürler, Farklı Diller, Bireysel ve Toplumsal Gelişim.
Lisans Tezi


Yüksek Lisans Tezi
Yıldız Deveci Bozkuş,“Zaven Biberyan'ın "Yalnızlar" Adlı Romanıyla


Barbara Frischmuth'un "Pembe ve Avrupalılar" Adlı Romanında Türk


imgesi”, Ankara, 2006.
Doktora Tezi
Yıldız Deveci Bozkuş, “Parlamento Kararları Çerçevesinde Soykırım


İddialarının Yabancı Basında Yeniden İnşası (1965-2007)”, Ankara, 2011.
Akademik ve Mesleki Geçmiş (İdari görevi olanlar ekleyebilir.)
Yrd. Doç. Dr. Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı, 2011-…)


Doç. Dr.


Prof. Dr.YAYINLAR
1. YÜRÜTÜLEN PROJELER  • TÜBİTAK 1001 PROJESİ, 110K571 SOBAG - The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the Balkan and Black Sea Countries-Ermenistan

Cumhuriyeti İlköğretim Tarih Ders Kitaplarında Türk ve Osmanlı İmgesi.
 1. AKADEMİK AKTİVİTELER
  • 2011-Devam: TUBİTAK Hakemlik, Araştırmacı Bilgi Sistemi(ARBİS).
 1. KİTAP
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Sultan Deniz Küçüker, Armenia: Ermeniler ve Eskiçağ’da Armenia Bölgesi, (Ankara: Genesis Yayınları, 2012).
 1. KİTAPTA BÖLÜM
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kürt Toplumunda Kadın Dengbêjler”, Necla Mora (ed.),


Kültürlerarası İletişim Bağlamında İnsana Dair Duygular ve Ritüeller, (Ankara:
Nobel Yayınları, 2011).


  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Turkish-Armenian Relations,” Ömer Engin Lütem (ed.), The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation, (Ankara: Terazi Yayıncılık, 2009).
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri

(1918-2009)”, Ömer Engin Lütem, (ed.) Ermeni Sorunu: Temel Bilgi ve Belgeler,


(Genişletilmiş İkinci Baskı, Ankara: Terazi Yayıncılık, 2009).


 1. MAKALELER
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “Pontus Meselesi: Genel Bir Bakış”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, No. 11-12, 2011, 77-141.
  • Yıldız Deveci Bozkuş ve Mustafa Serdar Palabıyık, “The Pontus Question: An Overview”, Uluslararası Suçlar ve Tarih, No. 7-8, 2009, 23-93.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “The French-Armenian Relations in Light of the Published Ottoman Archives (1879-1918)”, Review of Armenian Studies, Number 17, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermenistan’da Demokratikleşme Sürecinin Önündeki Bazı Engeller”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:31, 2008, s. 69-80.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermeni Edebiyatında Sürgün ve Göç Teması: Çağdaş Batı Ermeni Edebiyatı Örneği”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Ermenistan’ın Demografik Yapısı ve Ermenistan’da Azınlıklar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:23-24, Nisan 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Bir Başka Açıdan Ermenilerde Din”, Ermeni Araştırmaları,

Sayı: 14-15, 2004.
 1. SEÇİLMİŞ STRATEJİK ANALİZ MAKALELERİ

  • “PKK, Dağlık Karabağ’a Yerleşebilir mi?”, Stratejik Analiz, Sayı 93, 2008.
  • “İsrail Parlamentosu’nda 1915 Olayları”, Stratejik Analiz, Sayı:97, Mayıs, 2008.
  • “ABD Terörizm Raporunda Ermenistan”, Stratejik Analiz, Sayı 98, Cilt 9, 2008.
  • “Sarkisyan Döneminde Türk-Ermeni İlişkilerinin Geleceği”, Stratejik Analiz, Sayı 99,

Temmuz, 2008.
  • “Sarkisyan’ın Gül’ü Daveti ve Yankıları”, Stratejik Analiz, Sayı: 100, Ağustos, 2008.
  • “Türkiye-Ermenistan İlişkileri ve İran’ın Arabuluculuk Girişimleri”, Stratejik Analiz, Sayı: 101, Eylül, 2008.
  • “Kafkasya Krizinin Ardından Türkiye-Ermenistan-Azerbaycan İlişkileri”, Stratejik Analiz, Sayı: 102, Ekim, 2008.
  • “Koçaryan’ın Güney Kıbrıs Ziyareti”, Stratejik Analiz, Sayı 81, Ocak 2007.
  • “Dağlık Karabağ’da Sular Isınıyor mu?”, Stratejik Analiz, Sayı 82, Şubat, 2007.
  • “Hrant Dink Suikastı Sonrası Türk-Ermeni İlişkilerinde Olası Gelişmeler”, Stratejik Analiz, Sayı 83, Mart 2007.
  • “ABD Senatosu ve Ermeni Tasarıları”, Stratejik Analiz, Sayı 84, Nisan 2007.
  • “Ermenistan’ın Yeni Başbakanı Serj Sarkisyan ve Beklentiler”, Stratejik Analiz, Sayı:85, Mayıs 2007.
  • “Karabağ’da Çözüm Bir Başka Bahara Kaldı”, Stratejik Analiz, Sayı: 87, Temmuz 2007.
  • “ABD Kongresi’nde Sözde Soykırım Çalışmaları Yeniden Hız Kazandı”, Stratejik Analiz, Sayı:88, Ağustos 2007.
  • “Ermenistan Silahlanmaya Devam Ediyor”, Stratejik Analiz, Sayı:89, Eylül 2007.
  • “Sıra Koçaryan’da Mı?”, Stratejik Analiz, Sayı:64, 2006.
  • “Ermenistan ve Gürcistan İzlenimleri”, Stratejik Analiz, Sayı: 66, 2005.
  • “Ermenistan’da Yerel Seçimler”, Stratejik Analiz, Sayı: 67, 2005.
 1. ULUSAL VE ULUSLAR ARASI KONFERANSLARDA SUNULAN TEBLİĞLER
  • “Sosyal ve Etnik Yapı Açısından Midyat’ta Ermeniler”, Mardin Artuklu Üniversitesi,


Uluslararası Midyat Sempozyumu, 7-9 Ekim 2011.

  • “Geçmişten Günümüze Ömerli (Maserte)’de Siyasi, Dini ve Etnik Yapı Bağlamında Ermeniler”, Mardin Artuklu Üniversitesi, Uluslararası Ömeriyan/Ömeran ve Çevresi Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2011.
  • “Yayımlanmış Olan Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri 1879-

1918”, Erciyes Üniversitesi, II. Uluslararası Sosyal Araştırmalar Sempozyumu


(EUSAS), XIX. Yüzyılda Ermeni Milliyetçiliğinin Doğuşu ve Büyük Devletlerin Politikaları, Kayseri, 22–24 Mayıs 2008.


  • “Osmanlılar Döneminde Sivas Ermenilerinin Genel Durumu”, Osmanlılar Döneminde


Sivas Sempozyumu, Sivas, 21-25 Mayıs 2007.


  • “Armenian in Mardin from Ottoman Empire Today”, 1st International Symposium of Mardin History, Mardin, 26-28 Mayıs 2006.
  • “Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Ermeni İlişkilerinin Çağdaş Doğu-Batı Ermeni Edebiyatına Yansıması”, Erciyes Üniversitesi, I. Uluslararası Sosyal Araştırmalar


Sempozyumu (EUSAS), Osmanlı Toplumunda Birlikte Yaşama Sanatı: Türk-Ermeni İlişkileri Örneği Sempozyumu, Kayseri, 20–22 Nisan 2006.


  • “İran Ermenileri”, II. Uluslararası Ermeni Araştırmaları Kongresi, Ankara, 30-31

Mayıs 2004.
 1. ÖDÜLLER VE BURSLAR
  • 2012 – Yüksek Öğretim Kurumu, Doktora Sonrası Yurtdışı Araştırma Bursu.
  • 2002 - ASAM ve ERAREN bünyelerinde düzenlenen ‘Ermeni Araştırmaları Makale Yarışması’nda Teşvik Ödülü.
  • 1999 - Türk Tarih Kurumu’nun Cumhuriyet’in 75. Yılı Kutlamaları çerçevesinde düzenlenen “Yerel Tarih Yarışması”nda Şanlıurfa ikinciliği.
 1. İŞ TECRÜBESİ
  • 1 Temmuz 2011’den İtibaren Yıldırım Beyazıt Üniversitesi, İnsan ve Toplum Bilimleri Fakültesi, Doğu Dilleri ve Edebiyatları Bölümü, Ermeni Dili ve Edebiyatı Anabilim Dalı’nda Yardımcı Doçent Doktor.
  • 2008-2011 TRT 6, Haber Yayın Yapım Elemanı ve Prodüktör. TRT 6’da Kürtçenin Kırmanci Lehçesinde; Rojev (Gündem), Rengê Şêwrê (Düşüncenin Rengi) ve Jin û Jîyan (Kadın ve Yaşam) adlı programların yapım, yönetim, sunumu ve spikerlik.
  • 10-20 Ekim 2008, OSCE/ODIHR Azerbaycan Cumhurbaşkanlığı Seçimi, Kısa Dönem Seçim Gözlemciliği- Bakü-Sheki-Zaqatala-Azerbaycan.
  • Eylül 2007-Haziran 2008 – ODTÜ, Tarih Bölümü Yüksek Lisans ve Doktora Öğrencilerine “Hist. 563 Emergence and Evolution of Armenian Question” adlı dersin verilmesi.

  • Haziran 2003 – Kasım 2008 – ASAM Ermeni Araştırmaları Enstitüsü, Tam Zamanlı

Uzman.  • Ocak 2007-Aralık 2008 - TRT Dış Yayınlar-Güney Kafkasya ve Ermeni Sorunu Uzmanı.
  • Haziran 2005- Eylül 2008 - ASAM Bünyesinde Staj yapan öğrencilere Ermeni Sorunu, Ermeni Diasporası, Ermeni Propagandası adlı derslerin verilmesi.
  • 2003-2009 - Ermeni Araştırmaları ve Review of Armenian Studies dergilerinin Yazı İşleri Müdürlüğü.
 1. ESER TANITIMI
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin, “Osmanlı Devleti’nde Katolik Ermeniler Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (1676-1749)”, Ermeni


Araştırmaları, 29, 2008.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye'nin Birikimi”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 30, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir: Üç Jöntürk'ün Ölümü, Talat-Cemal-Enver”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Erdal İlter: Büyük İhanet: Ermeni Kilisesi ve Terör -Tarihi Seyir”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Ahmet AKTER: Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü (1834-1915)”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25,

2007.  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler I:

Ermenilerle İlgili Araştırmalar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 22, Yaz 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, ABD'nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermeni Sorunu (1919-1924)”, Orta Asya ve Kafkasya


Araştırmaları, Cilt: 1 No: 2, 2006.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Derleyen: Mustafa Çalık: Ermeni Soykırımı İddiaları: Yanlış Hesap Talat'dan ve Tehcir'den Dönünce”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Birsen KARACA: Sözde Ermeni Soykırımı Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 23-24, 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadelede Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:19, 2005.

 • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: E. Büyükelçi Bilal N. Şimşir: Ermeni Meselesi 1774-2005”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 18, Yaz 2005.
 • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan Çalık ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Ermeniler: Sürgün ve Göç”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 12-13, Kış 2003 - İlkbahar 2004.


(İNGİLİZCE)

I. (Ana sayfada görünecektir.)


Name Surname (Title)

Yıldız Deveci Bozkuş (Assist. Prof. Dr.)

Doctorate:

Ankara University, Turkish Revolutionary History, 2011

E-mail: (official/private)

ydbozkus@ybu.edu.tr; yildizdeveci@gmail.com

Web Page:
Central number:

0312- 466 75 33

Internal number:

3550

Fax:

0312 - 466 73 84

Gsm:
Official Address:

Güvenevler Mah. Cinnah Cad. No:16/A 06690 Çankaya-ANKARA/TURKIYE

Private Address:
Department / Sub-Department

Eastern Languages and Literatures/ Armenian Language and Literature

Administrative Duty:

Head of Sub-Department

II. (Link olarak verilecektir.)
Bachelor of Arts

Ankara University, Faculty of Languages, History and Geography, Persian
Language and Literature, 2003.

Master of Arts

Ankara University, Graduate School of Social Sciences, Armenian Language
and Culture, 2006.

Doctorate

Ankara University, Turkish Revolutionary History, Department of Atatürk’s
Principles and History of Turkish Revolution, 2011.

Languages

English, Armenian, Kurdish, Persian, Ottoman Turkish

Memberships

TUBITAK-ARBIS.

Research Interests

Armenian Language and Literature, Classical Armenian, Eastern Armenian,
Western Armenian, Turkish-Armenian Relations, Armenian Question,
Armenian Diaspora, Armenian Propaganda, Pontus Question, South
Caucasus

Personal Insterests

Travel, Different Cultures, Different Languages, Individual and Social
Development.

Undergraduate Thesis

Prof. Dr. Derya Örs, Ankara University, Department of Eastern Languages
and Literatures, Sub-Department of Persian Language and Literature.

Master’s Thesis

Prof. Dr. Birsen Karaca, “Turkish image in two novels, “Yalnızlar” (Loners)
by Zaven Biberyan, a Turkish Armenian writer, and “Pembe and the
Europeans” by Barbara Frischmuth, a writer of Austrian Origin”, Ankara,
2006.

Doctoral Thesis

Prof. Dr. Neşe Özden, The Reconstruction of Genocide Allegations in the
Foreign Press by the Parliamentary Decisions (1965-2007), Ankara, 2011.
Academic Duties


Assist. Prof. Dr. Yıldırım Beyazıt University, Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Eastern Languages and Literatures, Sub-Department of Armenian Language and Literature, 2011-Continue.


PUBLICATIONS
 1. PROJECTS
  • TÜBİTAK 1001 PROJECT, 110K571 SOBAG - The Image of the Ottomans / Turks in the Current History Textbooks of the Balkan and Black Sea Countries- The Image of Ottoman and Turks in the Elementary History Textbooks of the Republic of Armenia.
 1. ACADEMIC ACTIVITIES
  • 2011-Continues to: Arbitration of TUBITAK, Researcher Information System

(ARBİS). 1. BOOKS
  • Yıldız Deveci Bozkuş and Sultan Deniz Küçüker, Armenia: Armenians and Armenia Regions in Ancient Times, (Ankara: Genesis Publications., 2012).
 1. BOOK CHAPTERS
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Dengbej Womens in The Kurdish Society”, Necla Mora (Editor), In the Context of Intercultural Communication Human Emotion and Rituals, (Ankara: Nobel Publications, 2011).
  • Yıldız Deveci Bozkuş and Mustafa Serdar Palabıyık, “Turkish-Armenian Relations,” (English) Ömer Engin Lütem (Editor), The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation, (Ankara: Terazi Publications, 2009).
  • Yıldız Deveci Bozkuş and Mustafa Serdar Palabıyık, “Türkiye-Ermenistan İlişkileri (1918-2009)”,(Turkish) Ömer Engin Lütem, (Editor), The Armenian Question: Basic Knowledge and Documentation, (Extended Second Edition, Ankara: Terazi Publications, 2009).
 1. ARTICLES
  • Yıldız Deveci Bozkuş and Mustafa Serdar Palabıyık, “The Pontus Question: An Overview”, (Turkish), International Crimes and History, Number 11-12, 2011, 77-141.

  • Yıldız Deveci Bozkuş and Mustafa Serdar Palabıyık, “The Pontus Question: An Overview”, International Crimes and t History, Number 7-8, 2009, 23-93.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “The French-Armenian Relations in Light of the Published Ottoman Archives (1879-1918)”, Review of Armenian Studies, Number 17, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Obstacles in the Democratization Process of Armenia”, Armenian Studies, Number:31, 2008, s. 69-80.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “In the Armenian Literature the theme of Exile and Migration: Example of Modern Western Armenian Literature”, Armenian Studies, Number 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Demographic Structure of Armenia and Minorities in Armenia”, Armenian Studies, Number 23-24, Nisan 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Armenians Religion from Another Point ”, Armenian Studies, Number 14-15, 2004.
 1. SELECTED STRATEGIC ANALYSIS ARTICLES
  • “The PKK, May Settle the Nagorno-Karabakh?”, Strategic Analysis, Number 93, Ankara, 2008.
  • “1915 Events in The Israeli Parliament”, Strategic Analysis, Number 97, Ankara, 2008.
  • “Armenia, in the U.S. Terrorism Report,”, Strategic Analysis, Number 98, Ankara, 2008.
  • “The Future of Turkish-Armenian Relations in the Sarkisian Era”, Strategic Analysis, Number 99, Ankara, 2008.
  • “Sarkisyan’ın Gül’ü Daveti ve Yankıları”, Strategic Analysis, Number 100, Ankara, 2008.
  • “Turkey-Armenia Relations and Iran's Mediation Initiatives”, Strategic Analysis, Number 101, Ankara, 2008.
  • “Following the Crisis in the Caucasus Turkey-Armenia-Azerbaijan Relations”, Strategic Analysis, Number 102, Ankara, 2008.

 “Kocharian’s Cyprus Visits”, Strategic Analysis, Number 81, Ankara, 2007.
 • “Is Warming Waters in the Nagorno-Karabakh?”, Strategic Analysis, Number 82, Ankara, 2007.

  • “Possible Developments in Turkish-Armenian Relations After Hrant Dink's Assassination”, Strategic Analysis, Number 83, Ankara, 2007.
  • “The U.S. Senate and the Armenian Bills”, Strategic Analysis, Number 84, Ankara, 2007.
  • “New Prime Minister of Armenia Serzh Sargsyan and Expectations”, Strategic Analysis, Number 85, Ankara, 2007.
  • “Karabakh Solution Remained to Another Spring”, Strategic Analysis, Number 87, Ankara, 2007.
  • “The So-called Holocaust and Genocide Studies Speed Wins Again in the U.S. Congress”, Strategic Analysis, Number 88, Ankara, 2007.
  • “Armenia Continues to Armament”, Strategic Analysis, Number 89, Ankara, 2007.


  • “ Does it Kocharian Rank?”, Strategic Analysis, Number 64, Ankara, 2006.
  • “Ermenistan ve Gürcistan İzlenimleri”, Strategic Analysis, Number 66, Ankara, 2005.
  • “Local Elections in Armenia”, Strategic Analysis, Number 67, Ankara, 2005.
 1. THE PAPERS WHICH PRESENTED AT NATIONAL AND INTERNATIONAL

CONFERENCES
  • “Sosyal ve Etnik Yapı Açısından Midyat’ta Ermeniler”, (Social and Ethnic Armenians in Midyat), Keşf-i Kadim: From Matiate to Midyat The International Symposium on Midyat, 7-9 Ekim 2011, Mardin, Turkey.
  • “Geçmişten Günümüze Ömerli (Maserte)’de Siyasi, Dini ve Etnik Yapı Bağlamında Ermeniler”,( In the Context of Structural From Past to Today in Maserte Political, Religious and Ethnic Armenians), International Omeriyan/Omeran Symposium,

Mardin Artuklu Üniversitesi, Uluslararası Ömeriyan/Ömeran ve Çevresi Sempozyumu, 13-15 Mayıs 2011, Mardin, Turkey.
  • “Yayımlanmış Olan Osmanlı Arşiv Belgelerinde Ermeni-Fransız İlişkileri 1879-1918”, (Published in the Ottoman Archive Documents Armenian-French Relations 1879-1918), Erciyes University, II. International Symposium on Social Studies (EUSAS), in the XIX. Century, The Birth of Armenian Nationalism and the United States' Policies, 22-24 May 2008, Kayseri, Turkey.
  • “Osmanlılar Döneminde Sivas Ermenilerinin Genel Durumu” (The General Status of

Armenians in Sivas at the Ottoman Era), The Symposium of Sivas in The Ottoman


Era. Mayıs (May), 2007, Sivas, Turkey.

  • “Osmanlı’dan Günümüze Mardin Ermenileri” (Armenian in Mardin from Ottoman Empire Today), “1st International Symposium Of Mardin History”, 26-28 Mayıs

(May) 2006, Mardin, Turkey.
  • “Tarihi Perspektif İçerisinde Türk-Ermeni İlişkilerinin Çağdaş Doğu-Batı Ermeni Edebiyatına Yansıması”, (Turkish Armenian Relationship in Historical Perspective:

Reflections to Contemporary Western and Eastern Armenian Literature) The Art of Living Together in the Ottoman: The Case of Turkish - Armenian Relations, 20–21– 22 Nisan (April), 2006, Kayseri, Turkey.
  • “İran Ermenileri” (Armenian in Iran), The Center for Eurasian Strategic Studies

(ASAM) and Institute for Armenian Research Second International Armenian Studies Congress, 30-31 Mayıs (May) 2004, Ankara, Turkey.
 1. AWARDS AND GRANTS
  • 2012 - Scholarship for Higher Education – International Postdoctoral Research Scholarship Programme.
  • 2002 - Encouragement Award in Contest of Writing Articles Related Armenian Studies Organized by ASAM and ERAREN.

 1999 - Second Best Work in Micro History Contest Organized by the Turkish Historical Association for the 75th Anniversary of Republic of Turkey.


19. WORK EXPERIENCE
2011 – Continues to, Yıldırım Beyazıt University, as a Assist. Prof. Dr., Faculty of Humanities and Social Sciences, Department of Eastern Languages and Literatures, Sub-Department of Armenian Language and Literature, Ankara, Turkey.


 • 2008 – 2011 TRT (Turkish Radio and Television Corporation), Ankara, Turkey, as Broadcast News Writing Staff and Producer..
 • 2008, OSCE Office for Democratic Institutions and Human Rights Election Observation, Republic of Azerbaijan Presidential Election, Bakü-Sheki-Zaqatala-Azerbaijan.
 • 2007 - 2008 – METU, Department of History, “Hist. 563 Emergence and Evolution of Armenian Question”.
 • 2003 – 2008 – Center for Eurasian Strategic Studies- Institute for Armenian Research.
 • 2003 – 2008 ASAM ERAREN (Center for Eurasian Strategic Studies - Institute for Armenian Research), Ankara, Turkey, as Researcher and Vice-Editor of Journals entitled “Review of Armenian Studies” and “Ermeni Araştırmaları Dergisi” (Journal in Turkish)
 1. BOOK REVIEWS
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Yrd. Doç. Dr. Gürsoy Şahin, “Osmanlı Devleti’nde Katolik Ermeniler Sivaslı Mihitar ve Mihitaristler (1676-1749)”, Ermeni


Araştırmaları, 29, 2008.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir, Ermeni İddiaları Karşısında Türkiye'nin Birikimi”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 30, 2008.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Hikmet Özdemir: Üç Jöntürk'ün Ölümü, Talat-Cemal-Enver”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 26, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Erdal İlter: Büyük İhanet: Ermeni Kilisesi ve Terör -Tarihi Seyir”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25, 2007.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Dr. Ahmet AKTER: Tehcir Öncesi Anadolu'dan Amerika'ya Ermeni Göçü (1834-1915)”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 25,

2007.  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Yavuz ERCAN: Toplu Eserler I:

Ermenilerle İlgili Araştırmalar”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 22, Yaz 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Nurşen Mazıcı, ABD'nin Güney Kafkasya Politikası Olarak Ermeni Sorunu (1919-1924)”, Orta Asya ve Kafkasya


Araştırmaları, Cilt: 1 No: 2, 2006.


  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Derleyen: Mustafa Çalık: Ermeni Soykırımı İddiaları: Yanlış Hesap Talat'dan ve Tehcir'den Dönünce”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 20-21, Kış 2005 - İlkbahar 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Prof. Dr. Birsen KARACA: Sözde Ermeni Soykırımı Projesi: Toplumsal Bellek ve Sinema”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 23-24, 2006.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Türkiye’de Sosyalist Ermenilerin Silahlanma Faaliyetleri ve Milli Mücadelede Ermeniler”, Ermeni Araştırmaları, Sayı:19, 2005.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: E. Büyükelçi Bilal N. Şimşir: Ermeni Meselesi 1774-2005”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 18, Yaz 2005.
  • Yıldız Deveci Bozkuş, “Kitap Tahlili: Hikmet Özdemir, Kemal Çiçek, Ömer Turan, Ramazan Çalık ve Prof. Dr. Yusuf Halaçoğlu: Ermeniler: Sürgün ve Göç”, Ermeni Araştırmaları, Sayı 12-13, Kış 2003 - İlkbahar 2004.
Yüklə 131,61 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə