İ as hidayet rehberi Tövbe 32 33 BÜTÜn dertlere derman her imdat isteyene yardim edendiRYüklə 65,52 Kb.
tarix05.09.2018
ölçüsü65,52 Kb.

7-MEHDİ AS HİDAYET REHBERİ(Tövbe 32 33 BÜTÜN DERTLERE DERMAN HER İMDAT İSTEYENE YARDIM EDENDİR NURUN TAMAMLANMASIYLA ADALETLİ ASRI SAADETİN YAŞANMASI

(NEV-İ ZADE ATAY-İ DİVANI:Ö.1545)

***ALLAH’IN MURADI İLE AÇIKLANDI SONUNDA HİDAYET REHBERİ,ASRI SAADETİN MİMARI,“AHİR ZAMANDA BEKLENEN MEHDİ (İskender) AS”

Gayret-i Hak zâhir oldı geldi çıkdı ‘âkıbet
Hâdi-i râh-ı sa‘âdet Mehdi-i âhir-zamân

***İSKENDER AS,SÜLEYMAN AS’IN EMRİNDEKİ RÜZGAR’LA GEZDİĞİ VE ŞEYTAN’LARI ZİNCİRE VURDUĞU GİBİ.ÇEKİLDİ KILIÇLAR KININDAN BÜTÜN SET’LERİ YIKARAK,DİN DÜŞMANLARINA GÖĞÜS GERİP HAT ÇEKEREK.BOZULMUŞ OLAN (Aslından uzaklaştırılmış olan) DİN’İN ŞARTLARINI YÜRÜRLÜĞE SOKARAK İSLAM’I YENİDEN HAYATA GEÇİRDİ.HERYERDE KAPILARI İSLAM’A AÇTI.

Çekildi safha-ı şemşîr-i âhenînüñden
Hudûd-ı mülket-i İslâma Sedd-i İskender

Seyr ider taht-ı Süleymândur meger kim bâd ile

Dîvlerdür gûyiyâ zencîr-i kahr içre esîr

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275469/h/nevi-zade-atayi.pdf
(HAMİ DİVANI:1815-1892)

*RUHANİ TOPLUMUNDAN DERSİNİ ALIP İRFAN SAHİBİ OLAN GÖNLÜNÜ BAŞKA ŞEYLERDEN ARINDIRIP,MUHABBETLE ALLAH’IN ZATINI

ARZULAYAN,UÇMAK AŞK’I İLE HER ZAMAN İLAHİ ALEME GİDEN,VARLIKLAR ALEMİNDE BÜTÜN KAİNAT’A HÜKMEDEN,İSKENDER AS HEVESİNE UYARMI HİÇ ?

Men aref dersin alanlar zumre-i ruhaniden
Beyt-i ma mur-
ı dil-i hubb-ı sivadan arıdan
Refref-i aşkile her dem seyr-i lahuta giden
Alem-i hestide iklim-i vucuda hükm iden
Milket-i iskender u Daraya eyler mi heves


***HAKK İLE ASKERİN KUMANDANLARI:(12 imamlardan) HZ.MUHAMMED ET TAKİ İLE HZ.ALİ EN NAKİ’DİR.AMA O ENBÜYÜK PADİŞAHLAR PADİŞAH’I MEHDİ,İSKENDER AS LİVA-İ HAMD SANCAĞINA Bİ HAKK’IN SAHİPTİR.

Bi-hakk-ı şah Taki ile Naki vü askeri-server
Bi-hakk-ı Mehdi-i sahib-liva şahenşeh-i uzma

(GÖNDERİLEN DİNİ YENİDEN HAYATA GEÇİRECEK OLAN”LİVA-İ HAMD SANCAĞINA”SAHİP MEHDİ AS’DIR.NUR-İ PAK-İ OLAN ALLAH’IM BİZE YOL GÖSTER)

Ba is-i ihya-yı dindir Mehdi-i şahib-liva
Reh-nüma ol nur-ı pak-i hazret-i Yezdan bize

(FERMAN,LİVA-I HAMD SANCAĞININ SAHİBİ OLAN MEHDİ AS’INDIR.O ŞAH’TAN GELECEK OLAN “NUR’A” SEMALAR VE YERYÜZÜ MUHTAÇTIR.)

Mehdi-i sahib-liva sahenşehi ferman-reva

Melce-i şah u geda nur-ı semavat u zemin

(O’NUN,GÜNEŞİN SAADET BURCUNDAN DOĞUP AÇIĞA ÇIKMASINI ÜMİTLE BEKLİYORLAR.HEM EVVELKİLER HEM DE SONRAKİLER)

Ol gunes burc-ı saadetden tulu eyler deyüp
Muntazar tesrifine hep evvelin ü Ahirin

((ARTIK HAKK’I ARAYALIM (Allah’a ulaşmayı dileyelim) ALLAH’IN RIZASI DIŞINDAKİLERİ TERK EDELİM.İSTERSEN İSKENDER AS OL İSTERSEN SÜLEYMAN AS.ELBETTE FELEK BİR GÜN YERLEBİR EDER))

Hak-cuy olalım terk idelim gayr-ı rızayı
Olsan dahi İskender u Cemşid u Suleyman
Elbette felek bir gun ider hak ile yeksan

(HEM HİDAYETÇİLERİN PADİŞAHI MEHDİ AS’IN ASKERİ,HEM HİDAYET NURUNUN SAHİBİ HZ.ALİ EN NAKİ’NİN ASKERİ,ALEMLERİN ŞAHI,LİVA-I HAMD SANCAĞININ SAHİBİ MEHDİ AS HÜRMETİNE)
Hem Askeri vü Mehdi sehenşah-ı hudaya
Hem Naki vu Askeri nuru’l-hudan
ın hurmeti
şah-ı eAlem Mehdi-i sahib-liva’nın hürmeti

www.belgeler.com/blg/1gf8/hm-dvni-divan-of-hami

(ŞEYH EBUL VEFA EDİRNEVÎ DİVANI:18.yüzyıl)*HİDAYET REHBERİ(Tövbe/32,33)

***BAŞTANBAŞA BÜTÜN ÜLKELERDE“FİLOZOFLARIN”DAHİ İSKENDER AS’IN ÖNÜNDE DİZ ÇÖKEREK (Tabi olup) HİDAYET’E ERDİKLERİNİ BANA GÖNÜL AYNASINDA GÖSTERDİ RABBİMİZ.

Bir Aristu-yi Hidayet kişver-i İskenderi
Gösterur ayine-i zanuda ser-ta-ser bana


***NEFS’İMİN AFETLERİYLE MÜCADELE EDİP,GÖNÜL AYNASINDAN”RUH’UN YOLCULUĞUNU (Seyr-i süluk-unu) SEYRETMEM İÇİN”MANGAL KÜLÜNDEN AŞK ATEŞİNİN KÜLÜNE GEÇMEM GEREK BENİM.

Cam-ı ceng-alude-i dilde ruhun seyr itmeğe
Mankal-i kulden gerek ta’yin-i hakister bana

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:www.belgeler.com
(MEHMET DUMLU KÜTAHYEVİ HZ.DİVANI:Ö.2011)

***BİLİNSİNKİ;İSTEYENLER (Allah’a ulaşmayı dileyenler),İSKENDER AS’IN OLTASINDA (O’nun Dergahında-Ana Dergah’ta)TOPLANIP, “HAKK’KIN KAPISI”AÇILIR (Herkes Allah’a ulaşır),HİDAYETE ERER.

Bil ki seddeyn iki kaş İskender oltasında

Cem' ü cemû'l cem ile feth oldu ebvab-ı Hûda

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://www.islamvetasavvuf.com/index.php?PHPSESSID=n0p87gm0s65bdi6d6qk6drl546HYPERLINK "http://www.islamvetasavvuf.com/index.php?PHPSESSID=n0p87gm0s65bdi6d6qk6drl546&action=mgallery;sa=item;id=3143"&HYPERLINK "http://www.islamvetasavvuf.com/index.php?PHPSESSID=n0p87gm0s65bdi6d6qk6drl546&action=mgallery;sa=item;id=3143"action=mgallery;sa=item;id=3143
(ŞEYH GALİP HAZRETLERİ DİVANI:1757-1825)

***GEL EY!..HIZIR AS GİBİ DEVAMLI HAYAT İSTEYEN AŞIK,BOŞUNA DOLAŞMA BAŞKA YERLERDE.”HER ŞEYİ AÇIKLAYAN (Şerh’eden) İSKENDER AS HAZRETLERİDİR” SENİN DERDİNE DERMAN OLACAK OLAN DA O’DUR.

iskender ü Hızr âb-ı hayât isteyen âşık

Gel bundadır etme cevelân Hâzret-i Şârih

***(Ey İskender as)BUNCA UZUN DEVİRLER GEÇTİĞİ HALDE “BÜTÜN ANLAŞILMAZLARI AÇIKLAYAN KAFİLELERİN BAŞINDAKİ TEK HAZRET” SENSİN.

Geçdi nice devrân dahı el’ân yine sensin
Ser-kâfile-i nükte-verân Hâzret-i Şârih

***BU NÜKTELERİ, “İRFAN SAHİBİ OLANLAR ANLAR,AÇIKLAR”EY HERŞEYİ AÇIKLAYAN HAZRET!..

Tafsîl eden icmâlini tafsîl eder el-hâk

Anlar bunu rindân-ı zemân Hâzret-i Şârih

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128451/h/metin.pdf
(AŞIK ÇELEBİ DİVANI:D.1520)

*** (Kalubela günü verdiğimiz)SÖZLERİMİZİ TUTALIM DİYE, RABBİM BENİ BU (İskender as’ın)SOHBET MECLİSİNE”DİNLEYİP ANLAMAM İÇİN ULAŞTIRDI.

Tutalum eyledi ceng-i gamunda ‘ûd beni
Seni bir iki gün itdi bu bezme hînâger
Nevâ yirine revân itme her rekimden hûn


***Kİ,İSKENDER AS’IN FERASETİYLE NAZAR EDİP;”BU MERMER KAFAMIN ŞEKİLLENİP GÜNAHLARIMIN YOK OLMASI İÇİN.

Ruhâm-ı hâme ferâsetle bir nigâh itse
Olurdı sâgar-ı Cemşîd ü câm-ı İskender

***ZİRA (İskender as)YETİMLERİN,EHLİBEYT’İN BÜTÜN GEÇİMLERİNİ,DERTLERİNİ ÜZERİNE ALDI.BİR ZULÜM GÖRSELER,HEMEN O’NA ULAŞIRLAR,”OL BABA YA BABA DERLER.”

‘Âyâl idindi hep eytâm-ı ehl-i beyti bugün

Sitem gören varup ol bâba ya baba dirler

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-213614/h/asikcelebidivanifilizkilic.pdf
(BEHİSTİ DİVANI:1550)

İSKENDER AS,MEYHANELERİN KÖTÜ KOKULARINDA ORADAKİ “İÇKİLERLE,ŞARKILARLA ACILARINI UNUTMAYA,ONLARLA MEST OLMAYA ÇALIŞANLARA,HAYAT BULMAK İSTEYENLERE”HIZIR’DIR.Kİ O ZALİMLERİN BELALARINA VE DAHA DA ŞİDDETLİLERİNE KARŞI DAVUT AS GİBİ ALTIN SARISI BİR GÜNEŞ VE KORUYUCUDUR. (Zira başlangıçta bütün insanlar Allah katında ölüdür Enam/122.Çözüm Allah ve Resulünün,Allah’a ulaşma davetine icabettir Enfal/24).

Mest çün bûy-ı fenâ der-bâde-i bezm-i cünûn
Mutrib u gûyâ-yı mâ mâtem-zede hunyâgerest
Ger be-hâhî Âb-ı Hayvân tâli‘-i ân Hızr cû
K’ez belâ-yı zulmet u-râ pâsbân İskender

Ez berây-ı seyl geşten eşk-i mâ Dâvûdveş
Murg-ı hurşîd -i dırahşân der-nazar zerrîn-perest

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-275460/h/behisti.pdf
(ERBİLLİ ÂMÂ YUSUF GARÎBÎ EFENDİ DİVANI:)

İSKENDER AS’A (Tabi) OLDUKTAN SONRA;”ÇENESİNE KADAR DA GİRDAPLI ZULMET ÇUKURUNA GİRMİŞ DAHİ OLANIN KURTULMAMASI MÜMKÜN DEĞİLDİR.”Kİ O KİŞİ İSKENDER AS’A TABİ OLDUĞU ANDAN İTİBAREN”ALLAH’TAN GELEN FAZL VE RAHMET NURLARIYLA” KALBİNDEKİ KARANLIKLARIN DAĞILMASIYLA YERLERİNİ NUR’LAR ALMAYA BAŞLAMIŞTIR

Reha yab olmaga imkanı yok İskender olursa
Gönül çah-ı zenahdanın gibi girdabı düşmüştür
Hele İskender-i dil çıkmadan zulmat-ı zülfünden
Gelüb ser-çeşme-i hayvana Hızr-ı hatt kadem başdı

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

MedhiyeKaynağı:https://docs.google.com/viewer?a=v&q=cache:sn9ftvnmrgwJ:ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/182224/h/garibi.pdf+erbilli+ama+yusuf+garibi
(HZ.MEVLANA.Mesnevi/45)

İskender as.Sen gün doğusuna gel. Ondan sonra nereye gidersen nurlusun, kuvvetlisin! Ondan sonra nereye varsan orası doğu (NUR’LU IŞIKLI)olur. (SENİ İŞİTİP)Doğru düşünnebilenler senin batınî yönüne âşık kesilir.
Senin yarasa (KARANLIKTA DA GÖREBİLEN)duygun, batıya doğru koşmakta, inciler saçan duygun da doğuya doğru akmakta.
Ey atlı ! Duygu yolu (ZAHİRİ DUYGULAR//BEŞ DUYU) eşeklerin yoludur.Ey eşeklere karışan, utan!
Bu beş duygudan başka beş duygu (BATINÎ DUYGULAR) daha vardır. O duygular kırmızı altın gibidir, bunlar bakır gibi.

*Tebrizli Sems bana, îskender as gibi tac, taht, saltanat verdi de ben manalar ordusunun bas komutanı oldum.

kaynak:Mesnevi/45 ve Divan-ı Kebirden Seçmeler -Cilt 2

http://dosyalar.semazen.net/DivaniKebirdenSecmelercilt_2.pdf/112.sayfa
(AYINTAPLI HAFIZ ABDULMECİDZADE DİVANI:1670-1750)

***LEYLA’NIN SAÇINI DAĞINIK GÖRDÜĞÜM ZAMAN BENİ DAĞLAR KADAR KEDERE SALAR MECNUN OLURUM.

***BU KEDERLERİ BEN,İSKENDER AS DEVRİNDE CESARETLE KABUL EDERİM.ÇÜNKİ O DEVİR,”YERYÜZÜNÜN BAŞTAN BAŞA MUHABBET,SEVGİ DOLU OLDUĞU BİR DEVİR”OLACAKTIR.

Saldı beni ol kûh-ı Game bir Saçı Leylâ
Mecnûn olurum zülf-i perisânını görsem 

iskenderim bu mülk-i muhabbetde ser-tâ-ser
Cûret-pezîrim âyine-i dil-nümâ benim


(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://www.belgeler.com/blg/143b/ayintabli-hafiz-ve-divani-inceleme-metin-dizin-ayintabli-hafiz-and-his-divan
(NEF-Î DİVANI:1572-1615)

***EY!..KAİNATIN İSKENDER AS’I,EĞER SENDEKİ”BU HAŞMETİ,BU ŞANI GÖRSELERDİ;BÜTÜN İNSANLAR SANA KUL OLURLARDI.BU ACAİP Mİ ?

Bu Şevket ü bu şân ki var sende acep mi

Görünce kulun olsa ger iskender-i âlem

***ŞEYH İSKENDER MEHDİ AS DEVRİNDE DE; ”HUYLARI,VASIFLARI,YÜCELİKLERİ AYNI OLAN “HZ.İSA,HZ.YUSUF”ZAMANI GİBİ BÜTÜN ALEMLER ADALETLE İDARE EDİLİR.

Ne şeyh iskender-i Yûsuf-şiyem Mehdî-i Îsâ-dem

Ki adliyle zamân nâzende âlem nâz-perverdir

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://www.delinetciler.net/forum/edebiyatcilarin-biyografileri/71352-nefi-kimdir.html
(ŞAİR REVANİ DİVANI:1475-1546)

***İSKENDER AS ZAMANINDA AY,ONUN TAHT’ININ ETRAFINDA DÖNEREK,GECELER AYDINLIK OLDU.

İskender-i zamâne durur ya şeb-i siyâh

Âyîne oldı ana kamer çarh evreng

***”İSKENDER AS’IN YAPTIĞI İŞLER,BÜTÜN CİHAN COĞRAFYASINI,“GÜL BAHCESİNE DÖNDÜRDÜ.”

İskender-i zamâne durur şimdi ‘ıyş iden
Câm-ı cihân-nümâya dönüpdür hemân gül

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:http://ekitap.kulturturizm.gov.tr/dosya/1-128331/h/giris-revani.pdf
(FUZULÎ DİVANI:15.asır)

***CEBRAİL AS,”PEYGAMBER (sav) EFENDİMİZE:”ALLAH’IN ŞERİATINI ADALETLE KORUYAN,KADİR KIYMET BİLEN,İTAATKAR İSKENDER AS’A”HAKANLARA MAHSUS EN KIYMETLİ ALTIN TABAK İÇİNDE (MEHDİ,İMAM,HALİFE,RESUL OLDUĞUNU) BİLDİRECEĞİNİ MÜJDELEMİŞTİR.

Ol ki adlin eyleyip i’lâm-ı hıfz-i şer’için Müjdeler vermiş Resûlû’llâh’a Cibril-i Emin 
Der-geh-i kadrine bin Dârâ vü İskender gedâ Hırmen-i lûtfuna bin Fâğfûr ü Hâkan hûşe-çin

***HALKIN FİTNELERDEN VE DİĞER ZARARLI FAALİYETLERDEN UZAK HUZURU,RAHİMLERDEKİ CENİN’LERİN DAHİ KORUMA ALTINDA OLMASI,ADALETİYLE ASHABI KEHF’İN KORUNMASI GİBİ MEHDİ (İSKENDER AS) SAYESİNDEDİR.

Her zarardan sâye-i adlindedir âsûde halk innehüm ashâbün kehfin innehu hısnün hasîn 

Mehd-i mülkü me’men-i ehl-i zamândır fitneden Ahsenü’l-ahvâli fi’l-erhâmi ahvâlü’l-cenîn

***MEHDİ AS HIZIR GİBİ YETİŞMEDEN EVVEL,”REHBERSİZ,IZTIRAP İÇİNDEYDİLER.MEHDİ İSKENDER AS’A TABİ OLUP İTAAT EDENLER,ESİR,KÖLE DURUMUNDAYKEN ALLAH’IN FAZL’I İLE İRŞAD OLUP,DÜNYA VE AHİRET SAADETİNE ULAŞTI)

Geldi ol Mehdî ki salmıştı zamân-i gaybeti Muztarip kalmıştı ehl-i fazl ü erbâb-i kemâl

Çâker-i çâkeri Fağfûr ile Hâkân oluban Bende-i bendesi iskender ile Dârâ’dır

(Devamı:www.ferhatbastug.com adresinde)

Medhiye Kaynağı:(http://www.belgeler.com/blg/2cux/fuzuli-divani
Yüklə 65,52 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə