I. Introduction This master’s thesis represents study of female newspaper and magazine editors in Azerbaijan based on Western and Soviet definitions of journalism with explanation of local national features of this pYüklə 438,5 Kb.
səhifə8/9
tarix17.06.2018
ölçüsü438,5 Kb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9

Appendix 4
Survey
Please cross the correct answer and/or fill in the space provided 1. Your gender is: male female 1. Your family status: single married divorced


widow/widower other______________________


 1. How old are you:_____
 1. Your highest level of education achieved:

middle school college institute university 1. In case if you graduated from a college or a university please stipulate in the space below your field of studies

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________ 1. Do you currently study: Yes No 1. In case if the answer to the question 6. is Yes, please stipulate what subject/s are you currently taking

____________________________________________________________________________________________________________________________________________________


 1. For how long have you been working in media: _______________________________ 1. What is your current position:_____________________________________________ 1. Do you work: full time part time 1. For how many media have you been working including current­­­­__________________

__________________________________________________________________________


 1. You became a journalist after:

a. After a long period of taking interest in this profession and education

b. After a coincidence that brought me to this work

c. That was an opportunity to survive at the time

Appendix 5

Questions for in-depth interview RU/AZE


 1. Считаете ли вы университетский диплом важным для работы редактором. Есть ли у вас степень в журналистике?

Redaktor mutləg ali tahsilli olmalidir. Sizin öz təhsiliniz ne üzrədir

 1. Если бы у вас был шанс какой бы университет вы выбрали для этой работе сегодня?

Yalnız jurnalist təhsili olan redaktor ola bilər?

 1. Думая о ваших первых шагах в вашей карьере, что было для вас сильнейшим ударом по вашим идеалам когда вы встретились с каждодневной практикой в журналистике?

 2. Jurnalist fəalliyətinizin ilk dövründə sizi ən çox məjjuz edən nə olub? Sizin təsəffürünüzə uyğun gəlməyən nə olub?

 3. Что вам доставляет удовлетворение в вашей работе?

Redaktor işi nəyi ilə sizi cəlb edir?

 1. Что бы вы назвали основой вашей профессии?

Bu fəzifənin əsas mahiyyəti nədən ibarətdir?

 1. Какие профессиональные качества связанные с вашей профессией вы прежде всего ассоциируете с собой как редактором?

Redaktora lazım olan hansı keyfiyyətlər sizdə daha güclüdü?

 1. Как по вашему, наскольку влиятелен человек в позиции редактора?

Redaktor vəzifəsi cəmiyyətdə nüfuza malikdir mi?

 1. Вас когда нибудь беспокоит мысль что вы как редактор можете повлиять на процессы проходящие в обществе?

Cəmiyyəttə ki proseslərə təhsir edə biləcəyiniz barədə düşünürsüz mü?

 1. Как вы считаете что дозволено и что не дозволено делать журналисту в рамках его свободы?

Redaktor öz fəaliyyət dairəsində nəyi edə bilər və nəyi edə bilməz?

 1. Вы отцениваете ваш нынешний пост профессиональным успехом?

Tutduğunuz vəzifə sizi gani edir mi?

 1. Являются ли редактора элитой?

Redaktorlar cəmiyyətin yüksək təbəqəsinə aiddirlər?

 1. В отношениях с вашими журналистами вы относитесь к ним как к подчинённым или скорее как к коллегам с другим планом работы?

Sizcə, işin kollektivdə məşvərət üzrə, yoxsa göstəriş üstündə gurulması daha realdır?


 1. Что бывает часто, журналист принимает вашу точку зрения о том как должна выглядеть статья или вы позволяете себе довериться аргументам автора.

Məgalə yazanda müərlif redaktorun istəyinə tabe olmalidır yoxsa redaktor müərliflə məgalənin üzərində birgə işlməlidir?

 1. У журналистов есть свои проф организации. Являетесь ли вы членом какой либо такой организации и если да то чем такое членство полезно ?

Siz jurnalist həmkərlar təşkilatının üzvüsünüz mü? Bunun nə kimi üstünlükləri var?


 1. Как вы считаете существование Союза журналистов Азербайджана важно для журналистов?

Azərbaycan Jurnastlər İttifagının olması jurnalistər üçün vacibdir mi?

 1. Как вы считаете из чего состоит понятие профессиональной этики?

Jurnalistlik etikasi nələri ehtiva edir?

 1. Как вы считаете, нужен ли этический кодекс для работы вашей редакции?

Sizcə etik gaydaların yazılı şəkildə rəsmləşdirilməsi vacibdirmi?

 1. Как бы вы отценили ваше знание норм этики хорошо, средне, плохо?

Etik normalar barədə na dərəcədə məlumatlısız (orta, yaxşı, əla)

 1. Вас удовлетворяет такой уровень знаний?

Bu sahədə biliyinizi artirma ehtiyacini duyursunuz mu?

 1. Известны ли вам какие нибудь кодексы заграничных медии? Местных?

Azərbaycandaki və digər ölkələrdəki mediya etik kodekslərinin hagginda nə bilirsiniz?

 1. Как вы считаете уделяется ли журналистами достаточно внимания обсуждению случаев содержащих этические дилеммы? Что отсутствует в таких дискуссиях или они не проводятся вообще?

Jurnalist etikası məsələlərinin müzakirəsinə lazımı diggət yetirilirmi? Və bu müzəkirələrdə sizcə nə çatışmır?


 1. Будучи редактором, можете ли вы вспомнить какой нибудь случай когда вы сомневались если работа автора была этична? Опишите пожалуйста.

Öz iş praktikanızda jurnalistin etik gaydalara riayyət etməməsi hallarına rast gəlmisizmi? Misallar


 1. Представьте ситуацию ваш журналит опаздывает со статьей и сдаёт её практически перед печатью, так что у вас неостаётся времени вникнуть в неё. После того как статья напечатана вы обнаруживаете что журналист использовал надуманный источник. Какова будет ваша реакция? Были ли в вашей карьере такие случаи?

Belə bir situasiyanı təssəvvür edin: jurnalist məgaləni gec gətirib və onu yoxlamaga vaxtınız çatmır. Çap olundukda isə məlum olur ki müərlif yoxlanılmamış mənbədən istifadə edib. Bu vəziyyətdə sizin reaksianiz? İş praktikanizda belə hallar olub mu?


 1. Существует ли в Азербайджане СМИ с которым бы вы отказались сотрудничать по этическим причинам даже если бы вам предложили гораздо лучшие условия работы?

Azərbaycanda elə kivlər olubdur mu ki siz onlarla etik səbəblərə görə əməkdaşliqdan imtina edibsiz, hətta daha artig əmək haggi verilsə belə.

 1. У вас когда нибуди возникала мысль создать новые этические нормы в журналистике?

Sizini jurnalistikada yeni etik gaydalar yaratmag istəyiniz olub mu?


 1. Участвуете ли вы в академических дискуссиях на проблемы журналистской этики на семинарах, университетах или ТВ дебатах? Посещаете ли в качестве наблюдателя? Как часто?

Siz jurnalist etikasi problemləri üzrə elmi diskussiyalarda iştirak edirsizmi? Onlarda müşahidəçi ya ekspert gismində iştirak edirsiniz?

 1. У вас когда нибудь были проблемы с вашим начальством изза печатания (не печатания) материала который несоответсвовал этическим нормам?

Etik normalara ugun olmadigi görə çap olunmuş (olunmamış) materiallara görə sizin rəhbərliyinizlə probleminiz olub mu?

 1. Оглядываясь на пройденый вами путь что вы считаете вашим наибольшим профессиональным успехом и что самой большой неудачей. Redaktor oldugunuz dövrdə ən böyük uhur və nəiliyyətinizi nəyi hessab edirsiniz? Bəs ugursuzduk?

 2. Ситуационные вопросы
 1. Представьте что один из ваших журналистов принёс вам статью на социальную тему написаную исключительно на основании слов жены мужа журналиста служащего единсвенным источником информации для статьи. Вы примите такую статью?
 1. Ваш журналист, бывший работник ПР отдела нефтяной корпорации находящейся в Азербайджане. Считаете ли вы такого рабоника подходящим для рубрики касающейся нефтяной отрасли?
 1. В нынешнем мире журналист часто получает приглашение на всякого рода церемонии и презентации корпораций, госучреждений и фирм. Посещаете ли вы такие мероприятия? Если да то как часто?
 1. Что бы случилось если бы ваш журналист пошел на такое мероприятие но не принёс бы и строчки оттуда? Когда нибидь случалось такое?
 1. Ваш журналист хочет написать статью где у него есть источник утверждающий что высокопоставленный чиновник – взяточник. Однако, источник хочет остаться анонимным. Разрешите ли вы писать ему такую статью с неизвестным источником?
 1. Ваш журналист прибыл в Праго или Париж для освящения переговоров между Арменией и Азербайджаном. В процессе он узнал что скоро процесс закончится объявлением войны Армении. Проинфомируете ли вы в своей газете общество о грядущем событии или скорее подождёте до официального объявления?

ABSTRACT

This article is based upon research project “Woman journalist: case study of Azerbaijani female editors” implemented in Azerbaijan in May-November 2011 and designed to examine female editorial community that was omitted by the 2008 research “Professionalization of Azerbaijani Journalists in regard to ethical standards” where we provided typology of male editors of the largest nationwide newspapers in Azerbaijan. In this thesis we will examine developments of post-Soviet media system in Azerbaijan this time through the prism of female editors and will touch upon such processes as professionalization or respectively deprofessionalization as well as proletarization of journalists in Azerbaijan. The purpose of this research is to map ethical and value orientations of females working as editors of newspapers and magazines in Azerbaijan, provide their typology and highlight the gender based differences in Azerbaijani editorial community. The results of our research suggest that even though female editors are more experienced and professionally fit than their male colleagues they, being less lenient to break professional ethics, embrace a bystander role in political confrontation and thus select to lead independent or media outlets focusing on nonpolitical coverage of specific areas of knowledge. Another noteworthy result of the research is the finding that the extortionist journalism labeled by male editors as the product of the post-Soviet period actually existed long before the collapse of the USSR and its journalism system.KEY WORDS: professionalization, Azerbaijanii female editors, journalistic profession, political instrumentalism, deprofessionalization, proletarization, extortionist newspapers, Press Council, Azerbaijan Journalists Union, Soviet media system, objectivity, unveiling, first Azerbaijani female journalist, mass media in Azerbaijan, Press Council


Preface
The research for this thesis was carried out in two cities of Azerbaijan: Baku and the second largest city Ganja. The thesis would not have been possible without the constant support and encouragement by PhDr. Jaromir Volek Ph.D and my father Ismayil Valiyev.
In addition, I would like to stress my gratitude to the staff of Media Forum and Internews-Azerbaijan for their on-sight support and the female editors that participated in our research.

Special thanks to Mgr. Geda Montvilaite for invaluable support during preparation of this publication.Čestné prohlášení

Prohlašuji, že jsem tuto diplomovou práci vypracovala samostatně, s použitím pramenů a literatury uvedených v bibliografii.

V Brně, dne 28. 5. 2012 ........................................

Masaryk University

Faculty of social sciencesWoman journalist: case study of

Azerbaijani female editors

Thesis


Bc. VALIYEV Eldar

Brno 2012

Table of Contents

I. Introduction or why to research Azerbaijan………………………………………………….. 1

I.1 Hybrid regime and media in Azerbaijan .……………………………………………3

I.2 Journalism ethics……………………………………………………………………..6

I.2.1 Journalism – profession or craftsmanship …………………………………… 6

I.2.2 Western vs. Soviet Objectivity………………………………………………..10

I.2.3 Political Instrumentalization of Media………………………………………..15

I.2.4 Deprofessionalization and proletarization…………………………………….16
I.3 Gender in Azerbaijan Media ………………………………………………………...18

I.4 Editors and their functions…………………………………………………………....22


II. Research project

II.1 Research purpose and research questions……………………………………………25

II.2 Basic Concepts……………………………………………………………………….27

II.3 Research population………………………………………………………………….27

II.4 Selected methods of research and data collection in Azerbaijan…………………….30

II.4.1Data collection………………………………………………………..………..31


III. Empirical data and its interpretation……………………………………………………………33

III.1.1 Age and marital status data…..…….…………………………………………33

III.1.2 Education of respondents …………………………………………………….34

III.1.3 Editors and their stances towards journalism education……………………...35

III.1.4 Work experience……………………………………………………………...37

III.1.5 Job satisfaction and motivation of female editors…………………………….38

III.1.6 Female editors and their role in Azerbaijani society.………………………....43

III.1.7 Summary………………………………………………………………………44


III.2 Editor’s stances towards professional ethics……………………………………45

III.2.1 Journalism ethics……………………………………………………………...45

III.2.2 Editors and ethical codes……………………………………………………...48

III.2.3 Azerbaijan Journalists Union and its place among journalists………………..52

III.2.4 Editors and Ethical Dilemmas………………………………………………...61

III.2.5 Chapter Summary……………………………………………………………..65IV. Editor typology ……………………………………………………………………………………68
V. Discussion…………………………………………………………………………………………....69
VI. Summary…………………………………………………………………………………………....72
VII. Index………………………………………………………………………………………………...76
VIII. List of literature…………………………………………………………………………………...79
IX. List of tables…………………………………………………………………………………………83
X. Appendixes …………………………………………………………………………………………...84

Word count: 27378

Table 1. Comparison of Statutory protection for freedom of mass information…………………………..5

in the Post-Soviet countries. Source: Richter 2007
Table 2. Criteria of Objectivity according to Westerstahl ………………………………………………..12

Source: Valiyev 2008
Table 3. Soviet system according to Siebert’s Four Theories of Press…………………………………….14

Source: http://www.geocities.com/CapitolHill/2152/siebert.htm#communication
Table 4. Gatekeeping theory…………………………………………………………………………………22

Source: Communicationtheory.org
Table 5. Newspapers and magazines participating in the research……………………………………….28

Source: Valiyev 2011
Table 6. Selected characteristics of female editors…………………………………………………………29

Source: Valiyev 2011
Table 7. Socio-demographic characteristics of selected editors.…………………………………………..34
Table 8. Types of Editors……………………………………………………………………………………..681 In our 2008 research one of the selected newspapers – ruling party’s Yeni Azerbaycan had a female deputy managing editor yet due to staff changes in a form of appointment of new editor-in-chief [appointed in March 2008] she hesitated to participate in our research.

2 Yusifova Sevil, “Elegant Signatures”, Baku, Elm ve Tehsil, 2010

3 The abbreviation stands for Commonwealth of Independent States - the organization founded on 8th of December 1991 on the ruins of the Soviet Union and loosely uniting former republics of the Soviet Union with the exception of Georgia and the Baltic states: Estonia, Latvia and Lithuania.

4 Diamond, “Thinking about Hybrid Regimes: Elections without Democracy,” 21-35

5 The National Television and Radio Council on November 24, 2006 revoked the licenses of radio and TV station ANS TV and ANS CM, under pretext for "repeated violations of the law and ignorance of the warnings made​​."

6 At the moment according to the statistics of the Ministry of Foreign Affairs there are about 3500 mass media outlets in Azerbaijan. Majority of that number constitute newspapers and magazines, 30 are information agencies and 44 are electronic mass media.

7 http://russian.eurasianet.org/departments/insight/articles/eav022509aru.shtml

8 Michael Gurevitch and Jay G. Blumler, “Mass Media and Political Institutions: The Systems

Approach,” in George Gerbner, ed., Mass Media Policies in Changing Cultures (London:

Wiley, 1977), 263.


9 „Diskuse o tom, zda lze chápat žurnalistickou činnost jako profesionální aktivitu, která má svá pevná pravidla sdílená drtivou většinou novinářů, se vede intenzivně již minimálně poslední století, kdy začalo být kritérium profesionality chápáno jako institucionální nástroj její společenské prestiže

10 Elliot, Philip (1972). The Sociology of the Professions. London, Macmillan. Richard, H. Hall. (1968: 92-104) “Professionalization and Bureaucratization”. American Sociological Review. Vol. 33, No 103. Keith M. MacDonald (1995). The Sociology of the Professions. London, Sage. Geoffrey Millerson (1964 a). The qualifying Associations. A Study in Professionalization. London, Routledge & Kegan Paul. Geoffrey Millerson

(1964 b) “Dilemmas of Professionalism”. New Society. No 4, June 1964. Terence J. Johnson (1979). Professions and Power. London, Macmillan. Harold L. Wilensky (1964: 137–158) “The Professionalization of Everyone?” The American Journal of Sociology. Vol. LVV, No. 2.11 Perestroika – attempt to reform political and economical system of the USSR during the 1985-1987 initiated and closely associated with the last General Secretary of the Communist Party of the Soviet Union Mikhail Gorbachev.

12 Nomenklatura – stands for a category of people within the Soviet Union that held various key administrative positions in all spheres of the society: party, government, industry, agriculture, education and whose position was granted only with approval of the local, republican branch or all-Soviet Union level Communist party.

13 Source: Siebert's Four Theories of the Press: A Critique. http://www.geocities.com/CapitolHill/2152/siebert.htm#communication


14 Z materialistického hlediska argumentoval Lenin jelikož všechny společnosti jsou ekonomicky, politicky a kulturně rozvrstveny podle třídních hranic, představa, že v žurnalistice muže existovat jakákoli absolutní pravda, je zcela falešná. Buržoazní novináři psali to, co bylo pravdivé pro buržoazii, ale nemuselo to být pravdivé pro kohokoli dalšího. Halit jejich práci do zdání objektivity bylo podle Lenina ideologickou fikcí, jejímž cílem bylo zajistit široké společenské přijetí dominantního buržoazního světového názoru.

15 This idea is derived from a story told by Melek Velizade – female correspondent for daily newspaper Zerkalo. While working on an article covering bad conditions in Shemakha observatory Velizade told the researcher that on many occasions she was approached with a question, who is lobbying the article. The last straw to cause journalist’s irritation was the same question given by the responsible editor of the newspaper.

16 P.i. for example can be illustrated on the case of a publication in oppositional newspaper Azadliq affiliated with the Popular Front of Azerbaijan Party about ruling party candidate to the Parliament – Bakhtiyar Sadigov named “Bakhtiyar’s similarity to Vartan”. There authors wrote that an Armenian prefect appointed in one of occupied regions of Azerbaijan is Sadigov’s relative and they constantly keep in touch with each other on a phone. The state-run media retaliated by opening a smear campaign against Ali Kerimli, leader of the Popular Front of Azerbaijan Party where they insinuated that he belonged to a sexual minority. (Valiyev 2008)

17 Among most negative effects can be listed separation of Azerbaijani territories on Northern Azerbaijan – modern Azerbaijan Republic and the Southern Azerbaijan – the Azerbaijan province of Iran; Christianization of Azerbaijani territories through encouragement of Armenian settlers from Turkey and Iran later transformed into Karabakh conflict.

18 In fact, the Azerbaijan Democratic Republic established on May 28, 1918 proclaimed women’s suffrage two years earlier than the U.S. Congress.

19 http://www.womenpress.az/news/a-213.html


20 In the 1960 a statue called Freed (Liberated) Woman was erected in Baku to commemorate emancipation movement of Azerbaijani women and sacrifices they had to make to achieve it. Ironically, the building behind the statue is occupied by the office of the Iranian National Bank.

21 For more information on Zahra Kerimova’s biography please see

Yüklə 438,5 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə