İÇİndekiler açılarına göre üçgenlerYüklə 445 b.
tarix15.09.2018
ölçüsü445 b.
#82038 • İÇİNDEKİLER

 • Açılarına göre üçgenler

 • Üçgenin temel elemanları

 • Üçgende açı ilişkileri

 • Kenarlarına göre üçgenler

 • Üçgende eşlik-benzerlik

 • Kenarortay, açıortay,yükseklik

 • Pisagor bağıntısı

 • Kazanımlar

 • KaynakçaAçılarına Göre Üçgenler

 • Açılarına Göre Üçgenler

 • Dar Açılı Üçgen

 • Dik Açılı Üçgen

 • Geniş Açılı Üçgen

 • Kenarlarına Göre Üçgenler

 • Eşkenar Üçgen

 • İkizkenar Üçgen

 • Çeşitkenar ÜçgenAynı doğru üzerinde bulunmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle elde edilen şekle üçgen denir.

 • Aynı doğru üzerinde bulunmayan üç noktanın ikişer ikişer birleştirilmesiyle elde edilen şekle üçgen denir.Üçgenin köşeleri: A,B,C noktaları

 • Üçgenin köşeleri: A,B,C noktaları

 • Üçgenin kenarları: AB , BC , AC doğru parçalarıdır.Üçgen bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır.

 • Üçgen bulunduğu düzlemi üç bölgeye ayırır.

 • 1-Üçgenin kendisi

 • 2-Üçgenin iç bölgesi

 • 3-Üçgenin dış bölgesiÜÇGENİN TEMEL ELEMANLARI

 • ÜÇGENİN TEMEL ELEMANLARI

 • Temel elemanlarÜçgenin Açıları

 • Üçgenin Açıları

 • Üçgenin iç açıları: Üçgenin dış açıları:

 • BAC= A A (A üssü açısı)

 • ABC= B B (B üssü açısı)

 • BCA= C C (C üssü açısı)ÜÇGENDE AÇI İLİŞKİLERİ

 • ÜÇGENDE AÇI İLİŞKİLERİ

  • Bir üçgenin iç açılarının ölçüleri toplamı 180 derecedir.
  • Örnek:
  • Çözüm:
  • 180-(80+50)
  • 180-130= 50 derece


Açılarına Göre Üçgenler

 • Açılarına Göre Üçgenler

 • Üçgenler açılarına göre 3’e ayrılır.

 • 1-Dar açılı üçgenler

 • 2-Dik üçgen

 • 3-Geniş açılı üçgen

 • 1-Dar açılı üçgen

 • Üç açısı da dar açı olan üçgenlerdir.

 • Yukarıdaki üçgenin açılarının tümü 90 dereceden küçük olduğu için dar açılı bir üçgendir.2-Dik üçgen

 • 2-Dik üçgen

 • Bir açısı 90 derece olan üçgenlerdir.

 • 3-Geniş açılı üçgen

 • Bir açısı 90 dereceden büyük olan üçgenlerdir.Kenarlarına Göre Üçgenler

 • Kenarlarına Göre Üçgenler

 • Üçgenler kenarlarına göre üçe ayrılır.

 • 1-Eşkenar üçgen

 • Üç kenar uzunluğu birbirine eşit olan üçgenlere eşkenar üçgen denir.2-İkizkenar üçgen

 • 2-İkizkenar üçgen

 • İki kenarı birbirine eşit olan üçgenlere ikizkenar üçgen denir.

 • 3-Çeşitkenar üçgen

 • Üç kenar uzunluğu birbirinden farklı olan üçgenlere çeşitkenar üçgen denir.Üçgende Eşlik ve Benzerlik

 • Üçgende Eşlik ve Benzerlik

 • Benzer Üçgenler:

 • Karşılıklı açıları eş ve karşılıklı kenarları orantılı olan üçgenlere benzer üçgenler denir.

 • ABC ve DEF üçgenleri

 • için;

 • m(A)=m(D)

 • m(B)=m(E) a/d=b/e=c/f

 • m(C)=m(F)

 • Buradan ABC üçgeni ile CEF üçgeni benzerdir ve;

 • ABC≈DEF biçiminde gösterilir. • eşitliğinde verilen k

 • sayısına,benzerlik oranı yada benzerlik katsayısı denir.

 •  k = 1 olan benzer üçgenlerde karşılıklı kenarlar eşit olduğundan, bu üçgenlere eş üçgenler denir.

 • ABC ~ DEF benzerliği yazılırken eş açıların sıralanmasına dikkat edilir. • Kenarortay,Açıortay,Yükseklik

 • Kenarortay : Bir üçgenin bir kenarının orta noktasını karşı köşeye birleştiren doğru parçasına kenarortay denir.

 • Kenarortayların kesiştiği

 • noktaya ağırlık merkezi denir.

 • G, ağırlık merkezi ise;

 • IAGI=2IGFI ve IBGI=2IGDI ve

 • IGCI=2IGEI olur. • Açıortay: Herhangi bir açının ölçüsünü iki eş açıya bölen ışınlara açıortay denir.

 • Yukarıdaki şekilde AOB açısını iki eş açıya ayıran [OC ışınına açıortay denir. • Yükseklik::Üçgenin bir köşesinden karşı tarafa indirilen, köşe ile kenar arasında kalan doğru parçasına “Üçgenin Yüksekliği” denir. ”h” ile gösterilir. • Yükseklik-Açıortay-Kenarortay Karşılaştırılması • PİSAGOR BAĞINTISI

 • Pisagor teoremine göre bir dik üçgende dik kenarların karelerinin toplamları hipotenüsün karesine eşittir.

 • Burada hipotenüs 90

 • derecelik açının karşısındaki

 • kenardır.

KAZANIMLAR

 • KAZANIMLAR

 • Terimler: Hipotenüs, Pisagor bağıntısı, üçgen eşitsizliği, dik kenarlar, kenarortay, açıortay, yükseklik

 • Üçgende kenarortay, açıortay ve yüksekliği inşa eder.

 • Kâğıtları katlayarak, keserek veya kareli kâğıt üzerinde çizim yaparak üçgenin elemanlarını oluşturmaya yönelik çalışmalara yer verilir.Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

 • Eşkenar, ikizkenar ve dik üçgen gibi özel üçgenlerde kenarortay, açıortay ve yüksekliğin özelliklerini belirlemeye yönelik çalışmalara da yer verilir.

 • Üçgenin iki kenar uzunluğunun toplamı veya farkı ile üçüncü kenarının uzunluğunu ilişkilendirir.

 • Somut modeller kullanılarak yapılacak etkinliklere yer verilebilir. Uygun bilgisayar yazılımları ile üçgen eşitsizliğini anlamaya yönelik çalışmalara yer verilebilir.Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

 • Üçgenin kenar uzunlukları ile bu kenarların karşısındaki açıların ölçülerini ilişkilendirir.

 • Dik üçgende dik kenarlar ve hipotenüs tanıtılıp açı ölçüleriyle kenar uzunlukları arasındaki ilişki de ele alınır.

 • Yeterli sayıda elemanının ölçüleri verilen bir üçgeni çizer.Üç kenarının uzunluğu, bir kenarının uzunluğu ile iki açısının ölçüsü, iki kenar uzunluğu ile bu kenarların arasındaki açının ölçüsü verilen üçgenlerin uygun araçlar kullanılarak çizilmesi sağlanır • Pisagor bağıntısını oluşturur; ilgili problemleri çözer.

 • Pisagor bağıntısının gerçek yaşam uygulamalarına yönelik çalışmalara yer verilir.

 • Koordinat düzlemi üzerinde verilen iki nokta arasındaki uzaklığı Pisagor bağıntısını kullanarak bulma çalışmalarına yer verilir. • Kenar uzunlukları verilen bir üçgenin dik üçgen olup olmadığına Pisagor bağıntısını kullanarak karar vermeye yönelik çalışmalar yapılır.KAYNAKÇA:

 • KAYNAKÇA:

 • Talim ve Terbiye Kurulu Başkanlığı Öğretim Programı Matematik(5-8)

 • http://www.matematik.canavari.net/2013/04/kenarortay-nedir.html

 • https://www.google.com.tr/search?q=a%C3%A7%C4%B1ortay&espv=2&biw=1366&bih=624&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_Lz1VIKxHMLZarTYgrgK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ

 • https://www.google.com.tr/search?q=a%C3%A7%C4%B1ortay&espv=2&biw=1366&bih=624&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ei=_Lz1VIKxHMLZarTYgrgK&sqi=2&ved=0CAYQ_AUoAQ#tbm=isch&q=kenarortay

 • http://www.matematikvegeometri.com/8.-sinif-sbs-oku-/ucgenlerde-eslik-ve-benzerlik.htmlKataloq: 2015
2015 -> Dərs vəsaiti, Bakı, Çaşoğlu -2003 A. M. Qafarov Standartlaşdırmanın əsasları
2015 -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Mühazirə Mövzu: Sertifikasiyanın mahiyyəti və məzmunu. Plan əsas terminlər və anlayışlar
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 15
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> Mühazirəçi: T. E. N., Prof. İ. M.Əliyev FƏNN: avtomatikanin əsaslari mühazirə 22 MÖvzu: telemexanik sistemləR

Yüklə 445 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə