İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2


Sicil raporlarının kontrol, muhafaza ve değerlendirilmesiYüklə 0,9 Mb.
səhifə22/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35

Sicil raporlarının kontrol, muhafaza ve değerlendirilmesi


MADDE 113- (1)Devlet Memurları Sicil Yönetmeliği”nin 25’inci maddesinde, sicil raporlarının muhafazası ile görevli makamlar; 26’ncı maddesinde, sicil raporlarını muhafaza edecek birim ve makamlarda görevli personelin görev ve sorumlulukları; 27’nci maddesinde ise gizliliğe riayetle ilgili hükümlere yer verilmiştir. Bu hükümler ışığında; sicil dosyalarının muhafaza edildiği birimin âmir ve memurlarınca, kendilerine intikal ettirilen sicil raporlarının teslim tarihini takip eden on beş gün içinde;

a) Sicil raporu doldurulan birimde, yıl içinde en az sicil raporu doldurulacak süre kadar çalışan her personel için sicil raporu doldurulup doldurulmadığı,

b) Sicil raporu doldurulmayan personel bulunup bulunmadığı,

c) Sicil âmirlerinin not ve mütalaâları ile yaptıkları değerlendirmeler dışında, doldurulan sicil raporlarında memurların fotoğrafları ile kimlik bilgilerini, sicil âmirlerinin kendilerine ait sütundaki soruları ve ortalamalarını eksiksiz, rakamla, silinti ve kazıntı olmadan doldurarak imza edip etmedikleri,

ç) Raporun ilgili bölümlerinin her birinin sicil âmirleri tarafından tam olarak doldurulup doldurulmadığı,

Kontrol edilerek, eksiklikler varsa, ilgili sicil âmirine iade edilerek tamamlanması sağlanacaktır.

(2) Birinci veya ikinci sicil âmirlerinden herhangi birisinin bulunmaması veya yıl içinde memurla sicil raporu dolduracak kadar süre çalışmamaları nedeniyle, tek sicil âmiri tarafından doldurulan sicil raporları, varsa üçüncü sicil âmirine gönderilerek doldurulması sağlanacaktır.

(3) Memur hakkında birinci ve ikinci sicil âmirlerince takdir olunan notların her ikisinin de olumlu olması ve notlar arasında on veya daha fazla puan farkı bulunması halinde, üçüncü sicil âmirinin aynı doğrultuda olumlu olarak değerlendirdiği sicil notu, memurun o yıla ait sicil notu olarak esas alınacaktır.

(4) Olumsuz sicil alanlar ile son altı yıl sicil notu ortalaması doksan veya daha yukarı olanlar tespit edilerek, terfi işlemleri için ilgililere bildirilecektir.

(5) Personelin sicilleri ile ilgili her türlü yazışma, evrak ve belgelerin intikalinde ve sicil raporlarının muhafazasında "Gizli" ve "Kişiye Özel" kaşeli zarflar kullanılacaktır.

(6) Sicil raporları, merkez ve taşra teşkilatında en üst yöneticilerin veya görevlendirecekleri en yakın yardımcılarının sorumluluğunda, sicil dosyaları ile birlikte kilitli dolaplarda muhafaza edilecektir.

(7) Gizlilik kuralına uyulması bakımından her kademedeki personel sorumlu olup, gizliliğe uymayan ve edindikleri bilgileri açıklayan personel hakkında 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri uygulanacak ve bu personel bir daha aynı görevlerde çalıştırılmayacaktır.

(8) Sicil dosyalarının veya sicil raporlarının muhafaza edildikleri yerlerden bir süre için çıkarılmasını gerektiren durumlarda, ilgili birim âmiri veya yardımcıları mutlaka haberdar edileceklerdir.

Personel sicil kartı


MADDE 114- (1) Personel sicil kartları; personelin derece yükselmesi, kademe ilerlemesi ve son altı yıllık sicil notu ortalamasına göre 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun ilgili hükümleri doğrultusunda kademe ilerlemesi, takdir belgesi ve ceza verilmesine yönelik işlemlerin zamanında ve sağlıklı bir şekilde yürütülmesi, personel hakkında bilgi istenildiğinde evrakın asıllarının veya örneklerinin sicil dosyasından çıkarılarak yıpranmasının önlenmesi ve istenen bilgilerin kolaylıkla sağlanması amacıyla kullanılacaktır.

(2) 17x25 cm ebadında ve 220 gr/m² gramajlı beyaz bristol kartondan olacaktır (Ek-49).

(3) Kartın ön yüzüne memurun kurum sicil numarası, adı, soyadı, doğum yeri, doğum tarihi, görev yeri, tahsili ile hizmet yıllarına göre sicil notları; arka yüzüne ise, aldığı cezalar ile mükâfatları ile ilgili bilgiler yazılacaktır.

(4) Bilgiler, tarih sırasına göre mürekkepli kalem kullanılarak küçük temel harflerle okunaklı bir şekilde silinti ve kazıntı olmaksızın işlenecektir.

(5) Bu kartlar; il müftülüğü veya eğitim merkezi müdürlüklerinde personel özlük işlemlerini yürütmekle görevli personel şubesi müdürü veya personel kısım şefliğince tutulacaktır.

Mal bildirimi


MADDE 115- (1) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu, 3628 sayılı “Mal Bildiriminde Bulunulması, Rüşvet ve Yolsuzluklarla Mücadele Kanunu” ve bu Kanuna dayanılarak çıkarılan “Mal Bildiriminde Bulunulması Hakkında Yönetmelik” uyarınca, her memur mal bildiriminde bulunmakla mükelleftir.

Mal bildiriminde bulunacaklar ve bildirimin verileceği merciler


MADDE 116- (1) Genel ve katma bütçeli daireler, il özel idareleri, belediyeler ve bunlara bağlı kuruluş veya alt kuruluşlarda, kamu iktisadi teşebbüsleri veya müesseseleri ve bağlı ortaklıklarında, kamu hizmeti gören kamu kuruluşları ile bunların alt kuruluşlarında veya komisyonlarında aylık, ücret ve ödenek almak suretiyle kamu hizmeti gören memurlar, işçi niteliği taşımayan diğer kamu görevlileri ile yönetim ve denetim kurulu üyeleri ve anılan Yönetmeliğin 3’üncü maddesi kapsamında bulunanlar mal bildirimi vermek zorundadırlar.

(2) Her ikisi de (1). fıkra kapsamında bulunan eşlerin her biri ayrı ayrı mal bildiriminde bulunmak zorundadır. Bu takdirde, eşlerden her biri, eşi ile velayeti altındaki çocuklarının da mallarını bildireceklerdir.

(3) Mal bildiriminde bulunulurken, Bakanlar Kurulu'nun 07/12/1999 tarihli ve 99/13770 sayılı Kararı ile kabul edilerek 31/12/1999 tarihli ve 2392 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe konulan Yönetmelik değişikliği eki "Mal Bildirimi Formu" (Ek-50) kullanılacak ve bu forma; memurlar, eşleri ve velayeti altındaki çocuklarının (beyan edilecek malı olsun olmasın) kimlik bilgileri ile beyana dâhil malları yazılacaktır.

(4) Mal bildirimi verilecek merciler, anılan Yönetmeliğin 6’ncı maddesinde sayılan mercilerdir. Buna göre; Başkanlığımız merkez teşkilatında görevli personel için Personel Dairesi Başkanlığı, taşra teşkilatında ise il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlükleridir.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə