İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2Yüklə 0,9 Mb.
səhifə26/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35

Terfi ve intibak işlemleri


MADDE 124- (1) Aday veya yeniden atanacak personelden, iş talep formu ile birlikte özgeçmiş dilekçesi alınacak, iş talep formunda göreve alınmadan önce SSK, Bağ-Kur ve T.C. Emekli Sandığı’na tabi kurumlarda geçen hizmetleri varsa belirtilecek ve bu hizmetlere ait belgeler eklenecektir.

(2) İlk defa Kur’ân kursu öğreticisi, eğitim merkezi öğretmeni ve vâiz olarak görev alacaklar, adaylıkları kaldırılmış olsa dahi stajyer olarak atanacaklardır.

(3) Aday olarak atanan personelin, Başkanlıkça kurum sicil numaraları verildikten sonra il müftülükleri ve eğitim merkezi müdürlüklerinde tutulan “Terfi Takip Defteri”ne kaydının yapılması sağlanacaktır.

(4) Aday olarak atanan personelin adaylık süresi 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 54’üncü maddesinde belirtildiği üzere bir yıldan az iki yıldan çok olamaz. Bu nedenle 06/08/1999 tarihli ve 23778 sayılı Resmî Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren “Aday Memurların Yetiştirilmelerine Dair Yönetmelik” uyarınca, aday memurlar temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı staj eğitimine alınacaklardır.

(5) Adaylığın kaldırılması için temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı eğitim (staj) sonunda, “Aday Memurların Uygulamalı Eğitim (Staj) Değerlendirme Belgesi” doldurulacaktır (Ek-59).

(6) Başarılı sayılabilmek için, birinci ve ikinci sicil âmirlerinin "meslek bilgisi”ne verdikleri puanların ortalamasının en az kırk olması kaydıyla, toplam puanlarının ortalamasının en az altmış olması şarttır. Sicil âmirlerince verilen puanlar sonucu aday memurun başarısız olması durumunda, en az puan vermeyi gerektiren sebeplerin belgelendirilmesi zorunludur. Sicil âmirlerinin aday memur ile en az altı ay birlikte çalışmaları gerekmektedir. Ancak sicil âmirlerinin görev değişikliği, istifa ve emeklilik gibi sebeplerle görevlerinden ayrılmaları dolayısıyla, aday memur ile birlikte altı aydan az çalışmaları durumunda değerlendirme belgesi, memurun mevcut sicil âmirleri tarafından, varsa önceki sicil âmirlerinin yazılı görüşleri de alınarak doldurulacaktır.

(7) Aday memurlardan temel ve hazırlayıcı eğitim ile uygulamalı eğitim (staj) değerlendirmesi sonunda başarılı olduğu anlaşılanların adaylığının kaldırılması ile ilgili teklif, değerlendirme belgesi ile birlikte adaylığının kaldırılması gereken asgarî süreyi müteakip veya azamî süreden bir ay önce,

a) Özlük ve sicil dosyaları merkez teşkilatında bulunanlar için Personel Dairesi Başkanlığına,

b) Özlük ve sicil dosyaları taşra teşkilatında tutulanlar için valiliklere,

Bir üst yazı ile gönderilecektir.

(8) Stajyer olarak atanan personelden (daha önce adaylığı kaldırılmış olsa dahi) “Aday Memurların Yetiştirilmesine Dair Yönetmelikçerçevesinde, staj eğitimini başarı ile tamamlayanların stajyerlikleri; sicil âmirlerince tanzim edilecek “Aday Memurların Uygulamalı Eğitim (Staj) Değerlendirme Belgesi ile teklif edilecek ve atamaya yetkili âmirin onayı ile stajyerlikleri kaldırılacaktır. Bu kapsama giren personelden;

a) Stajyer olarak atanan eğitim merkezi öğretmenlerinin atandıkları tarihten itibaren bir eğitim-öğretim yılı sonunda meslekî ehliyet, pedagojik formasyon ile idare, öğretmen ve kursiyerlerle olan ilişkileri hakkında rehber öğretmen tarafından hazırlanan rapor, öğretmenler kurulunca değerlendirilecek ve değerlendirme raporu tanzim edilerek atamaya yetkili âmirlere bildirilecektir.

b) Stajyer olarak atanan vaizler ve vaizelerin stajyerlik eğitim sonuçları, eğitim merkezi müdürlüklerince ilgili müftülüklere bildirilecek ve atandıkları tarihten itibaren bir yıl sonunda staj dönemlerindeki durumları ve idarecilik yapıp yapamayacakları konusunda değerlendirme raporu müftülüklerce tanzim edilerek atamaya yetkili âmirlere gönderilecektir.

(9) Personel hareketleri onayındaki yürürlük tarihi bir yıl sonraya atılarak, onaydaki yazılı olan kıdemi çıkarılmak suretiyle personelin terfi tarihleri belirlenecektir. (Örnek: İ.H.L. mezunu olup, 15/03/2001 tarihi itibariyle adaylığı kaldırılan ve adaylıkta geçen 1 yıl 3 ay 25 günlük süreleri müktesebinde değerlendirilen bir görevlinin terfi tarihinin tespiti için, onaydaki yürürlük tarihi olan 15/03/2001 bir yıl ileri atılarak 15/03/2002 tarihinden kalan kıdemi olan 3 ay 25 günlük süre düşülerek terfi tarihi olan 20/11/2001 bulunur.)

(10) Diploma değerlendirme, aylıksız izinli ve asker dönüşü göreve iade onaylarında ve bütün intibak işlemlerinde aynı işlemler yapılarak terfi tarihleri bulunacaktır.

(11) Asaleti tasdik edilen personel, bulunduğu kademede bir yılını doldurduğunda, terfiye hak kazandığı tarihten itibaren (kademe tarihi) olumlu sicil alması ve bulunduğu derecede ilerleyebileceği kademenin bulunması halinde, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 64’üncü maddesi uyarınca bir üst kademeye ilerlemesi yapılacaktır.

(12) Bulunduğu derecenin üçüncü kademesinde bir yıl çalışan ve olumlu sicil alan personelin, üst dereceden boş kadro olması halinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 68’inci maddesi uyarınca bir üst dereceye ilerlemesi yapılacaktır.

(13) Altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi ile değişik 64’üncü maddesi uyarınca bir kademe ilerlemesi uygulanacaktır.

(14) Tahsil itibariyle yükselebileceği derecenin dördüncü kademesinden aylık almaya hak kazanan ve son altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanlara, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 9’uncu maddesi ile değişik 64’üncü maddesi uyarınca, bir kademe ilerlemesi uygulanacak ve son yıla ait sicil notu olumlu olanlar, aynı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi ile değişik 37’nci maddesi uyarınca bir üst dereceye yükseltileceklerdir.

(15) 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu'nun değişik 36’ncı maddesinin (A) bendi ile tespit edilen tahsili itibariyle yükselebilecekleri derecenin tavanına ulaşanlardan (Dördüncü kademesine) son yıl sicil raporu olumlu olmak kaydıyla geriye dönük altı yıllık sicil notu ortalaması doksan ve daha yukarı olanların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanunu’nun 243 sayılı Kanun Hükmünde Kararname’nin 2’nci maddesi ile değişik 37’nci maddesi uyarınca bir defaya mahsus olmak üzere bir üst dereceye yükseltilmesi yapılacaktır.
Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə