İÇİndekiler biRİNCİ BÖLÜm genel Konular İKİNCİ BÖLÜm din Hizmetleri 2


Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisaplarıYüklə 0,9 Mb.
səhifə3/35
tarix01.11.2017
ölçüsü0,9 Mb.
#24801
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35

Zekât, fıtır sadakası ve kurban nisapları


MADDE 6- (1) Sadaka-i fıtır miktarı her yıl Başkanlıkça belirlendiğinden, müftülüklerimizce ayrıca bir miktar belirleme cihetine gidilmeyecektir. Yurt dışında ise, müşavirlikler, ataşeliklerle koordine sağlayarak bulundukları ülkenin geçim standartlarına göre sadaka-i fıtır miktarını belirleyeceklerdir.

(2) Bir kimsenin zekât vermekle mükellef olması için müslüman, hür, akıllı, buluğ çağına erişmiş olması; borcundan ve aslî ihtiyaçlarından fazla hakikaten ya da hükmen artıcı, yani kazanç sağlayıcı nitelikte nisap miktarı mala sahip olması gerekir. Sadaka-i fıtır ve kurbanda bu malın artıcı olması gerekmez.

(3) Temel ihtiyaçlar; barınma, nafaka (yiyecek, giyecek ve sağlık giderleri), ulaşım, eğitim, ev eşyası, sanat ve mesleğe ait alet ve makinalar, güvenlik amacıyla kullanılan alet ve cihazlar ile diğer cârî giderler (elektrik, su, yakıt, aidat vb.) den oluşmaktadır.

(4) Günümüzde tedâvülde bulunan paranın ve ticaret eşyasının nisabı ise, 80.18 gr. altın esas alınarak belirlenecektir.Mushaf-ı Şerifler


MADDE 7- (1) Ülkemizde basım ve yayımı yapılan meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif metinleri ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin yayımlanmadan önce incelenmesi ve hatasız basımının sağlanarak mühürlenmesi görev ve yetkisi, Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’na aittir. Yurt dışına ihraç edilen veya yurdumuza ithal edilen meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserlerin incelenerek ihraç ve ithali ile ilgili izin belgesi, Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’nca verilmektedir. Ancak, zaman zaman bazı kişi ve kuruluşlarca yukarıdaki esaslara uyulmadan bir çok hata ve eksikliklerin yer aldığı söz konusu yayınların Mushafları İnceleme Kurulu’na incelettirilmeden basılarak, mühürsüz piyasaya sürüldüğü görülmektedir. Bu nedenle;

a) Görevlilerimiz, vaaz ve hutbeleri ile yerel basın-yayın organlarında; Başkanlığımız Mushafları İnceleme Kurulu’nun mührünü taşımayan, meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü eserleri satın almamaları hususunda vatandaşlarımızı uyaracaklar, cami önleri ile müştemilatında, Kur’ân kursu ve cami kütüphanelerinde söz konusu yayınların bulundurulmasına ve satılmasına hiçbir surette izin vermeyeceklerdir.

b) Müftülükler; piyasada görülen mühürsüz meâlli-meâlsiz Mushaf-ı Şerif ile Kurulca incelenmemiş ve içerisinde Kur’ân-ı Kerîm âyetleri bulunan sesli-görüntülü yayınlardan Başkanlığımızı haberdar ederek, söz konusu yayınların incelenebilmesi için ilgilileri Başkanlığımıza yönlendireceklerdir.

Vaaz ve irşat kurulları


MADDE 8- (1) Millî birlik ve beraberliğimizin güçlenmesinde, toplumumuzun dinî bilgi sahibi kılınmasında vaaz ve irşat hizmetlerinin önemi büyüktür. Bu iş için gerekli olan planlamanın bir parçası olmak üzere;

a) Her ilde valilik onayı ile müftünün başkanlığında en az üç, en çok beş üyeden teşekkül edecek bir “Vaaz ve İrşat Kurulu” oluşturulacaktır. Kurul; yeterli sayıda vaizi bulunan yerlerde vaizler ile, varsa Kur’ân kursu müdürü ve din hizmetleri uzmanından, bunlardan yeteri kadar bulunmadığı yerlerde ise Diyanet İşleri Başkanlığı Görev ve Çalışma Yönergesi’nin 114’üncü ve 116’ncı maddelerinde tarif edilen vaaz etme ehliyet ve niteliğine sahip görevlilerden teşekkül ettirilecektir.

b) Kurul; müftülükçe tespit edilecek tarihte ayda en az bir defa, ayrıca Ramazan başlangıcından on beş gün önce toplanarak vaaz ve irşat çalışmalarını gözden geçirecek, bir önceki irşat uygulamasını değerlendirecek ve değerlendirme sonuçlarını bir raporla müftülüğe sunacaktır.

c) İllerde kurulan vaaz ve irşat kurullarınca; birinci dönem (ocak-şubat-mart), ikinci dönem (nisan-mayıs-haziran), üçüncü dönem (temmuz-ağustos-eylül), dördüncü dönem (ekim-kasım-aralık) programları hazırlanacaktır. Ayrıca, Ramazan Ayı için özel program uygulanacaktır. Programlar dönem başlarından, Ramazan Ayı programı ise Ramazandan bir hafta önce hazırlanacaktır.

ç) Kurullarca hazırlanacak irşat programlarında kasaba ve köylere de yer verilecektir.

d) Vaaz ve irşat kurullarınca belirlenen vaaz konuları ve tarihleri, ilçe müftülüklerince de esas alınarak uygulanacaktır.

e) İl ve ilçe müftülükleri hazırlanan programları kendi müftülüklerinde hıfzedeceklerdir.

f) İl ve ilçe vaizleri, cumhuriyet savcılığınca gösterilecek ihtiyaca göre ceza ve tutukevleri ile çocuk ıslahevlerinde 15 Mayıs 2001 tarihli protokol uyarınca ücret karşılığı ders vereceklerdir. Ayrıca hastane, huzurevi ve benzeri yerlerdeki hasta ve yaşlıları mümkünse bir heyet halinde belli aralıklarla ve uygun zamanlarda ziyaret edeceklerdir. Bu hizmetlere ilave olarak vaizler, davet halinde öğrenci yurtları ve toplu işyerlerinde müftünün bilgisi dâhilinde konferanslar vereceklerdir.Vaaz ve irşat ekipleri


MADDE 9- (1) İl müftülükleri; valinin onayı ile yılda iki defa olmak üzere yol dâhil azamî yirmişer gün süreli il ve ilçe vaizlerinin tümünün görevlendirileceği vaaz ve irşat ekipleri kuracaklardır.

(2) Yeter sayıda vaizi bulunmayan illerde, il ve ilçe müftüleri, fahrî vaizlik belgesi bulunan elemanlar ile vaaz etme ehliyet ve niteliğine sahip görevliler de ekiplere dâhil edilecektir.

(3) Yeter sayıda vaizi veya vaaz etme ehliyet ve niteliğine sahip elemanı bulunan ilçeler, söz konusu irşat ekiplerini bağlı bulundukları kaymakamlığın onayı ile müstakil olarak da oluşturabileceklerdir.

(4) Her il müftülüğü; kaç irşat ekibi kurulduğunu ve bu ekiplerin kimlerden teşekkül ettiğini, Ramazan Ayı hariç hangi tarihlerde, nerelerde görev yapacaklarını (kasaba ve köyler dâhil), her yıl 31 Ocak tarihine kadar tespit ederek hazırlanacak irşat programlarını müftülüklerinde hıfzedeceklerdir.

(5) İrşat ekipleri; göreve çıkmadan önce il müftüsünün başkanlığında toplanarak hizmetin usûl ve prensiplerini belirleyecekler, görev sonunda tekrar toplanarak yapılan irşat hizmetinin bir değerlendirmesini yapacaklardır.

(6) Yapılan değerlendirme, üçer aylık vaaz ve irşat hizmetlerinin değerlendirilmesiyle birlikte, her yıl aralık ayında Başkanlığa gönderilecek olan yıllık irşat raporu içerisinde yer alacak, ayrıca bu raporda irşat hizmetleriyle ilgili bütün konular özetlenip karşılaşılan olumlu, olumsuz yönler ifade edilerek hazırlanacak rapor Başkanlığımız Din Hizmetleri Dairesi Başkanlığına gönderilecektir.

(7) İrşat ekipleri; görev yapacakları yerlerde dinî konularda halkımızı aydınlatmaya çalışacaklar, özellikle, bid’at ve hurafelere karşı mücadele, zararlı ve yıkıcı faaliyetlere karşı önlemler ile içki, uyuşturucu, kumar, fuhuş, kan davası, kadın ve çocuğa karşı şiddet, töre cinayeti gibi dinen yasak olan hususlar ve vatan sevgisi, yurt savunması, kardeşlik, birlik, sevgi ve barış gibi konulara ağırlık vereceklerdir.


Kataloq: dokuman

Yüklə 0,9 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   35
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə