İÇİndekiler böLÜm yarişmanin adi ve tüRÜYüklə 180,67 Kb.
səhifə1/3
tarix28.07.2018
ölçüsü180,67 Kb.
#60927
  1   2   3
İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYE BAŞKANLIĞI

ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ

MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

İÇİNDEKİLER

1. BÖLÜM
1.1.YARIŞMANIN ADI VE TÜRÜ
1.2. GEREKÇE
1.3. YARIŞMANIN KONUSU
1.4. YARIŞMA ALANI
1.5. YARIŞMANIN AMACI
1.6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER
1.7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
1.8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM VE KİMLİKLERİ
1.8.1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ
1.8.2. ASLİ JURİ ÜYELERİ
1.8.3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ

1.8.4. RAPORTÖRLER

1.8.5. RAPORTÖR YARDIMCILARI
1.9. YARIŞMACILARDAN İSTENİLEN BELGELER
1.10. YARIŞMACILARA SAĞLANAN DOKÜMANLAR
1.11. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU

1.12. YER GÖRME BELGESİ
1.13. YARIŞMACILARIN KİMLİK ZARFLARI
1.13.1. YAZIŞMA ZARFI

1.13.2. KİMLİK ZARFI


1.14. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA
1.15. YARIŞMA TAKVİMİ
1.16. SORU VE CEVAPLAR
1.17. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
1.18. PROJENİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
1.19. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ
1.20. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ
1.21. KOLLOKYUM TARİHİ VE YERİ
1.22. PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE TARİHİ
1.23. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
1.24. ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1.25. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ

2. BÖLÜM
2. 1. YARIŞMANIN TANIMI VE İHTİYAÇ PROGRAMI
2.1.1. YARIŞMANIN TANIMI
2.1.2. İHTİYAÇ PROGRAMI

3. BÖLÜM
3.1. BEYOĞLUNUN İSTANBUL METROPOLÜ İÇİNDEKİ YERİ VE KONUMU
3.2. ALANIN KENTSEL SİT ALANI OLARAK İLANI VE GEÇİCİ YAPILANMA KOŞULLARI

3.3. ANALİZ ÇALIŞMALARI
3.3.1.DOĞAL YAPI ANALİZİ

3.3.2.YAPISAL ANALİZLER

3.3.3.MEKÂNSAL ANALİZLER

3.4. ULAŞIM
3.4.1. KARAYOLU ULAŞIMI

3.4.2. RAYLI SİSTEM ULAŞIMI


3.5. ALTYAPI VE KAMU KURUM GÖRÜŞLERİ

3.6. EKLER ve HARİTALAR

İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI

BEYOĞLU SAHNESİ

MİMARİ PROJE YARIŞMASI ŞARTNAMESİ

1. BÖLÜM


1. 1. YARIŞMANIN ADI ve TÜRÜ
İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje yarışmasıdır.
Yarışma; ulusal ve tek aşamalıdır.

1. 2. GEREKÇE
Proje alanı, İstanbul'un en eski tarihsel merkezlerinden olan Beyoğlu-Pera Bölgesinde, Galata Kulesi hinterlandında; tarihi Beyoğlu Belediye binasıyla aynı meydana bakan ve çevresi çok sayıda tescilli yapıyla kuşatılmış,  özellikle Haliç'ten bakıldığında ise Pera-Galata'ya ait özgün peyzajda yer alan Şişhane Meydanı'ndadır.
Buradaki her bir yeni yapının, tarihsel çevrenin değerine uygun özende tasarlanması; ayrıca bölgenin yine İstanbul'un geçmişten geleceğe kültür ve sanat merkezi olması ve tiyatro işlevinin de sanatsal özelliği dikkate alınarak, yeni yapıya ait mimarinin de sanatsal özünün öne çıkması; yine tarihsel dokuyu oluşturan mimarideki estetik sorumluluğun ve dikkatin bu bölgedeki günümüz mimarisinde de gözetilmesi gerektiği önemsenerek; söz konusu alanda yapımına karar verilen tiyatro binasının   tüm bu değerlerle buluşabilmesini hedefleyen bir mimari proje yarışmasıyla elde edilecek tasarımla İstanbul'a kazandırılması uygun görülmüştür.

1. 3. YARIŞMANIN KONUSU
Yarışmanın konusu; Beyoğlu ilçesinde ekli paftada işaretli alanda programa uygun bir tiyatro kompleksine ait projeler ile yakınındaki alanlarda çevre düzenleme projesinin elde edilmesidir. (Bkz. 2.1.1)

1. 4. YARIŞMA ALANI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Proje Yarışma alanı toplam 6.761m² ’dır.
Bu alanda yer alan 292 Ada, 39 parsel 887m² , 34 parsel 870m², 26 parsel 235m² , 29 parsel 198m² , 42 parsel 2500m² ve 49 parsel 2071m² ’dir. (Yeni Tiyatro Binası Projesi yapılacak alan, 49 parsel dışındaki alanlardır. 49 parselde yer alan Tescilli Beyoğlu Vergi Dairesi Binası ile Yeni Tiyatro Binasının entegrasyonu sağlanacaktır.) Yarışma Alanı Sınırı, haritada gösterilen alandır. (Bkz. Harita–1)
Bina yapılanma koşulları için; İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun 21.11.2007 gün ve 1382 sayılı Kararı dikkate alınmalıdır.

Harita -1: Yarışma Alanı Sınırı


1. 5. YARIŞMANIN AMACI
İlke olarak, İstanbul’un kültürel açıdan en yoğun bölgelerinden biri olan Beyoğlu’nda; gerekçede belirtilen hususları göz önünde bulunduran ve 94 yıllık tarihi ile Türkiye’nin en eski tiyatro kurumu olan İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları için bir tiyatro yapısının projesini, yaratıcı fikirler ile elde etmek temel amaçtır. Halen Beyoğlu Vergi Dairesi olarak kullanılan tescilli eski eser bina için ise; tiyatro fonksiyonu ile uyumlu bir entegrasyon sağlanarak, fonksiyonel açıdan öneri getirilerek ilişkilendirilecek ve projede bir bütün olarak çözümlenecektir.

1. 6. YARIŞMAYI DÜZENLEYEN İDAREYE İLİŞKİN BİLGİLER


 • Yarışmayı Düzenleyen İdare : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ


 • Proje Yönetim : İBB – ETÜD ve PROJELER DAİRE BAŞKANLIĞI

PROJELER MÜDÜRLÜĞÜ • Posta Adresi : Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak. No: 27 Laleli Eminönü/İstanbul
 • İrtibat Telefon Numarası : (0212) 512 03 02
 • Faks Numarası : (0212) 514 10 16
 • Elektronik Posta Adresi : projelermd@ibb.gov.tr

1. 7. YARIŞMAYA KATILIM KOŞULLARI
Yarışmacıların Beyoğlu Tiyatro Binası Kültür Kompleksi Projesi Yarışması için, Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak. No: 27 Laleli Eminönü/İstanbul’dan, adreslerini bırakarak şartname almış olmaları gerekmektedir.

Şartname bedeli olan 90 YTL (Doksan Yeni Türk lirası) VAKIFLAR BANKASI Validesultan Şubesi 2000980 no.lu hesaba yatırılacak; dekontu isim ve adres ile birlikte 07/04/2008 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar yukarıda belirtilen adrese teslim edilerek şartname alınacaktır.


Yarışmaya katılacaklarda aranacak koşullar;


 1. Yarışmaya TMMOB üyesi Mimarlar katılabilirler. Yarışma ekibinde; Şehir Plancısı, Peyzaj Mimarı, İnşaat Mühendisi olması ve yasal engeli bulunmaması,
 1. Jüri üyelerini ve raportörleri belirleyen ve atayanlar arasında olmamak,
 1. Jüri üyeleri (danışman, asli, yedek) ve raportörlerle bunların birinci dereceden akrabaları, ortakları, yardımcıları ve çalışanları arasında olmamak,
 1. Jüri çalışmalarının herhangi bir bölümüne katılmamış olmak, 2. Yarışma Şartnamesi’nde öngörülen özel koşullara uymak, 3. İDARE’ce satışa sunulan Şartnameyi satın alıp, isim ve adreslerini yarışma raportörlüğüne kaydettirmek, 4. Yarışmayı açan idarede ve yarışma ile ilgili her türlü işlemleri hazırlamak, yürütmek, sonuçlandırmak ve onaylamakla görevli olmamak, 5. Yarışmayı açan idare adına hareket eden danışmanlar ile bunların çalışanları arasında olmamak.

Bu şartlara uymayanlar yarışmaya katılmış olsalar dahi tasarımları yarışmaya katılmamış sayılır ve isimleri yarışmaya kabul edilmeme gerekçeleriyle birlikte üyesi oldukları meslek odasına bildirilir.1. 8. JÜRİ ÜYELERİ VE RAPORTÖRLERİN İSİM ve KİMLİKLERİ

1. 8. 1. DANIŞMAN JÜRİ ÜYELERİ


 • Dr. Kadir TOPBAŞ İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı

 • Ahmet Misbah DEMİRCAN Beyoğlu Belediye Başkanı

 • Mehmet ACARCA İBB Şehir Tiyatroları Müdürü

 • Orhan ALKAYA İBB Şehir Tiyatroları Genel Sanat Yönetmeni

 • Yıldız KENTER Tiyatro Sanatçısı

 • Kenan IŞIK Sanat Danışmanı

 • Ali TAYGUN Tiyatro Sanatçısı

 • Nurullah TUNCER Tiyatro Sanatçısı

1. 8. 2. ASLİ JÜRİ ÜYELERİ


 • Prof.Dr.Sümer GÜREL Y.Müh. Mimar Mim. Odası Temsilcisi

 • Prof. Dr. Cengiz ERUZUN Y.Mimar

 • Prof. Dr. Özer ERENMAN Y.Mimar

 • Oktay EKİNCİ Y.Mimar

 • Turgut ALTON Y.Mimar

 • Fikret BERKER İnşaat Mühendisi İnş. Müh. Odası Temsilcisi

 • Hülya DİNÇ ATILGAN Peyzaj Y.Mimarı Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi


1.8. 3. YEDEK JÜRİ ÜYELERİ


 • Hasan KAHRAMAN İnşaat Mühendisi İnş.Müh.Odası Temsilcisi

 • Oya ÖKMEN Y. Mimar

 • Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEMİR Y. Mimar Mim.Odası Temsilcisi

 • Yrd.Doç.Dr.Zafer AKDEMİR Y. Mimar Mimarlar Odası Temsilcisi

 • Yrd.Doç.Dr.İpek Müge ÖZGÜÇ ERDÖNMEZ Peyzaj Y. Mimarı Peyzaj Mimarları Odası Temsilcisi

1. 8. 4. RAPORTÖRLER


 • Hülya ATEŞ Mimar

 • Arzu (ÇETİN) DURSUN Y.Şehir Plancısı

1. 8. 5. RAPORTÖR YARDIMCILARI
1. 9. YARIŞMACILARDAN İSTENEN BELGELER


 • 1/1000 ölçekli analitik etüt sınırları içinde kalan alana ait; arazi kullanım, ulaşım önerileri ve açıklama raporu.
 • 1/500 ölçekli proje alanının yakın çevresini gösteren vaziyet planı.
 • 1/200 Ölçekli kat planları, kesit ve görünüşler ( 49 parselde yer alan bina için sadece fonksiyon önerisi getirilecek olup, bu yarışma kapsamında tiyatro binası ile entegrasyonuna yönelik çözümler geliştirilecektir.)
 • 1/500 Ölçekli Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Maketi.
 • Perspektifler
 • Önerilen yapıya ait mühendislik öneri raporları.(İnşaat Mühendisliği öneri Raporu, Elektrik Mühendisliği Öneri Raporu, Makine Mühendisliği Öneri Raporu, Akustik Öneri Raporu, Yangın Şartnamesi Öneri Raporu, İnşaat Mühendisliği Öneri Raporu kapsamında 1/200 ölçekli takriben boyutlandırılmış taşıyıcı sistem planları)1. 10. YARIŞMACILARA SAĞLANAN DOKÜMANLAR


 • Yarışma Şartnamesi.

 • Yarışma Alanının Yerini Gösteren Şema ve Fotoğraflar.

 • Sözlük

 • Hâlihazır Harita

 • Maket Sınırını Tanımlayan Harita

 • Yarışma Alanına İlişkin Fotoğraflar.

 • Yarışma Alanına Ait Altyapı ve Kamu Kurum Görüşleri.

 • Beyoğlu Vergi Dairesi Binası Rölövesi

 • Şişhane Zemin altı Otopark Projesi

 • Şişhane Metro İstasyonu Projesi1. 11. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU
Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olacaktır. Çizimler A0 boyutunda, sergileme kolaylığı açısından fotoblok ve benzeri altlık malzemeden hazırlanacaktır.
Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların, sağ alt köşelerinde paftanın asma şemasında yeri belirtilecektir.
Pafta sunumları kuzey dikkate alınarak yapılacaktır.
Projelerin; dijital ortamda hazırlansın ya da hazırlanmasın CD kopyası kapalı zarf içinde olmak üzere, kimlik zarfı içinde teslim edilecektir.

1. 12. YER GÖRME BELGESİ
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. "Yer Görme Belgesi" Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır.


1. 13. YARIŞMACILARIN KİMLİK ZARFLARI

1. 13. 1. YAZIŞMA ZARFI
Yarışmacılar, proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine büyük harf ile yazılmış "İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI YAZIŞMA ZARFI” ibaresi yazılı zarfın içine kişi veya firma adı belirtilmeksizin yalnızca kendilerine ait adres koyacaklardır.

1. 13. 2. KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine büyük harf ile yazılmış " İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK ZARFI " ibaresi yazılı bir zarfın içinde;


 • Adı ve soyadı,

 • Mezun oldukları okul ve diploma numaraları,

 • Üyesi oldukları oda sicil numaraları,

 • İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl için düzenlenmiş, kendilerine ait oda belgesi,

 • Yarışma şartlarını ve proje uygulama aşamasında yetkili mercilerce yapılacak tadilat önerilerini dikkate alacaklarını kabul ettiklerini belirten belge,

 • Şartname alındı belgesi,

 • Onaylı yer görme belgesi,

 • Posta ve e-posta adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge,

 • Projenin sayısal ortamda hazırlansın veya hazırlanmasın, dijital kopya yer alacaktır.

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Danışman olarak katılanlar dışında, ekibe katılan ortakların her biri belediyeye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludur. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Anılan işlemler tutanakla belirtilir.1. 14. YARIŞMA DIŞI BIRAKILMA


 • Aşağıda belirtilen şartlara uymayan projeler, jüri kararı ile tutanağa geçirilerek;
 • Yarışma Şartnamesi’nin yarışmaya katılma koşullarındaki maddelerde belirtilen şartlara uymayan,
 • Kimlik zarfını ve anılan zarf içinde iletilmesi istenen belgelerini yarışma projesi ile teslim etmeyen,
 • Eserin herhangi bir yerinde sahibini belirten bir işaret bulunan projeler (el yazısı ile yazılmış açıklama notları bu işaretlerden sayılır) yarışma dışı bırakılacaktır.1. 15.YARIŞMA TAKVİMİ


 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 07.03.2008 Cuma

 • Yer Görme ve Şartname Alımı için Son Tarih : 07.04.2008 Pazartesi

 • Sorular İçin Son Tarih : 14.04.2008 Pazartesi (Sorular En Geç 14.04.2008 tarihinde

İDARE’nin eline geçecektir.)

 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih : 21.04.2008 Pazartesi

 • Teslim Tarihi : 07.07.2008 Pazartesi

 • Jürinin Değerlendirmesi : 14.07.2008 – 19.07.2008

 • Sonuçların İlanı : 28.07.2008 Pazartesi

Gelen sorulara verilecek yanıtlar, yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri gerektiriyorsa; yarışma jürisi, esas sürenin 1/3'ünü geçmemek kaydıyla, yarışma süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin geri kalan tüm tarihleri değiştirilerek şartname alan bütün yarışmacılara bildirilir.1. 16. SORU VE CEVAPLAR


 • Yarışmacılar, sorularını yarışma adı açıkça belirtilerek, 14/04/2008 günü ele geçecek şekilde konu ile ilgili İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ PROJE YARIŞMASI RAPORTÖRLÜĞÜ “ arzu.dursun@ibb.gov.tr ” ve “esra.keles@ibb.gov.tr” adresine elektronik posta veya 0 212 514 1016 faks ile gönderebilirler.
 • Yarışmacılar tüm sorularını daktilo veya bilgisayarla yazılmış olarak vereceklerdir.
 • Her soru için ilgili olduğu metnin konuya ilişkin paragraf numarası belirtilecektir.
 • Sorulara verilen cevaplar yarışma dokümanı niteliğindedir.
 • Yarışma jürisi yukarıda belirtilen tarih ve saate kadar ulaştırılan tüm sorulara cevap vermek üzere 2 gün içerisinde toplanacak, bu toplantı sonrasında en geç 7 gün içerisinde yarışmacıların adreslerine cevaplar posta ile gönderilecektir.1. 17. RUMUZ VE AMBALAJ ESASLARI
Projeler, yarışma koordinatörlüğe dış etkenlerden zarar görmeyecek şekilde teslim edilecektir. Tüm paftaların, raporların her sayfasının, ambalajların ve zarfların sağ üst köşesine, beş (5) rakamlı, 1x4 cm. boyutunda bir rumuz yazılacaktır.
Rumuzda kullanılan karakterler tekrarlanmamalı ve sıralı olmamalıdır.
Ambalaj üzerine projenin rumuzu ile “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışma Yönetimi İBB Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Gençtürk Cad. Ağa Yokuşu Sokak. No: 27 Laleli Eminönü/İstanbul" ibaresi yazılacaktır.
Projeler, raporlar ve kimlik zarfları kıvrılmadan, düz olarak teslim edilecektir.

1. 18. PROJENİN TESLİM YERİ VE ŞARTLARI
Proje ve ekleri 07.07.2008 Pazartesi günü saat 16.30’a kadar İstanbul Büyükşehir Belediyesi Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü Gençtürk Caddesi Ağa Yokuşu Sokak No:27 Laleli –Eminönü/İSTANBUL adresine elden teslim edileceği gibi PTT, APS veya özel kargo ile adrese teslim olarak da gönderilebilir.

1. 19. JÜRİ TOPLANTI TARİHİ
Jüri, değerlendirme çalışmaları için 14.07.2008–19.07.2008 tarihleri arasında toplanacaktır. Yarışmanın sonucu, resmi gazetede, oda yayınlarında ve internet ortamında ilan edilecektir.

1. 20. SONUÇLARIN İLAN ŞEKLİ
Jürinin değerlendirme çalışmalarının bitiminde, idare tarafından 28.07.2008 günü yarışmanın sonucu Resmi Gazetede ve ilgili meslek oda ve kuruluşlarının yayın organlarında ve iki adet günlük gazetede (tüm taşra teşkilatı dahil olmak üzere) ilan edilecek ve ayrıca jüri raporu çoğaltılarak bütün yarışmacılara posta ile gönderilecektir.

1. 21. KOLOKYUMUN TARİHİ ve YERİ
Kolokyum 11.08.2008 saat 14:00’te ve İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Fuar Binası Beyoğlu-İSTANBUL adresinde yapılacaktır.

1. 22. PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE TARİHİ
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 15 gün süre ile İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Fuar Binası Beyoğlu-İSTANBUL adresinde sergilenecektir.


1. 23. PROJELERİN GERİ VERİLMESİ
Ödül ve Mansiyon kazanan projeler belediyeye ait olacaktır. Bunların dışında kalan projeler, kolokyum ve sergi bitiş tarihinden itibaren 15 gün içinde İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Fuar Binası Beyoğlu-İSTANBUL adresinden elden alınabilecektir.
Alınmayan projelerden Etüd ve Projeler Daire Başkanlığı Projeler Müdürlüğü sorumlu olmayacaktır.

1. 24. ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül 60.000 YTL (Altmışbin Yeni Türk Lirası)

2. Ödül 50.000 YTL (Ellibin Yeni Türk Lirası)

3. Ödül 45.000 YTL (Kırkbeşbin Yeni Türk Lirası)
1. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

2. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

3. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

4. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)5. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)
Proje yarışması hizmet alımı işi olduğundan ödüllerle ilgili yapılacak ödemelerde Gelir Vergisi Kanunun 94/2-a maddesine göre % 17 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.
TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca Mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerinin %5 ‘leri kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numarasına yatırılacaktır.
Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir.
Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde, ödül kademelerinden herhangi biri veya bir kaçını boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Boş kalan ödül kademesi için ödeme söz konusu olamaz.
Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar.

1. 25. ANLAŞMAZLIKLARIN ÇÖZÜM YERİ
Yarışma sonuçlarının ilanından, yarışma sonuçlarının açıklanmasına kadar geçen süre içinde, İstanbul Büyükşehir Belediyesi ile yarışmacılar arasında doğabilecek anlaşmazlıklar; önce meslek odalarınca belirlenecek hakemler ile giderilmeye çalışılacaktır. Buna rağmen sonuca ulaşılmazsa; İSTANBUL Mahkemeleri’nde çözüme bağlanacaktır.


2. BÖLÜM


2. 1. YARIŞMANIN TANIMI VE İHTİYAÇ PROGRAMI

2. 1. 1. YARIŞMANIN TANIMI
Yarışma Alanının Özelliği
Yaklaşık 6.761m² büyüklüğünde olan Yarışma Alanı, kentsel, ulusal hatta uluslararası düzeyde tarihi ve kültürel çekim merkezi niteliğinde olan Beyoğlu, Galata, Haliç üçgeni içinde yer almaktadır. Kentin eski yerleşik dokusunun yanı sıra; bölgede yer alan MİA fonksiyonu nedeniyle yenilenme talep ve baskısı görülmektedir. Örneğin; Yarışma Alanı yakın çevresinde Yolcu İskender Caddesi ve Büyük Hendek Caddesinde olduğu gibi ticaretin geliştiği, yenilenmenin hızlandığı görülmektedir. Bu gelişim de Yarışma Alanındaki eski doku ile yenilenmiş doku arasında farklılıklara neden olmaktadır.
Alanının diğer önemli özelliği de; Ulaşım akslarının kesişim noktasında olmasıdır. “Taksim-Yenikapı Metro İstasyonu” nun bir durağı, Proje Alanının kuzeyindedir. Hatta kotları da dikkate alınırsa, metrodan inenler, Yolcuzade İskender Caddesine çıkmadan yarışma sonucu elde edilen Tiyatro’ya girebilirler. Galata Yaya Bölgesi ve imalat aşamasında olan “Şişhane Yeraltı Otoparkı” Yarışma Alanının çok yakınında yer almaktadır. Tiyatroya gelenler hem toplu taşım araçlarından, hem de bu otoparktan rahatlıkla yararlanabilecekler, dolayısı ile ulaşım avantajları nedeniyle de yapılacak Tiyatro Binası, kent içinde cazibe merkezi niteliği taşıyabilecektir.


Yarışmadan Beklentiler
Proje alanı 07.07.1993 gün ve 4720 sayılı kararla ilan edilen “Beyoğlu kentsel Sit Alanı” sınırları içinde olup, 1/5000 ölçekli Koruma Amaçlı Nazım İmar Planı henüz onaylanmadığından, 29.09.1993 tarih ve 4954 sayılı geçiş dönemi yapılanma hükümleri geçerlidir.
Proje Alanına ait İstanbul II Numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Bölge Kurulu’nun aldığı 21.11.2007 tarihli 1382 sayılı karara göre “Proje Alanı olarak önerilen alanın yakın çevresindeki parsellerde Cumhuriyet Dönemi Mimarisi örneklerinden Maliye Binasının, korunması gerekli kültür varlığı olarak tescilli döneminin tipik örneklerinden Frej Apartmanının ve ilk resmi binalardan olan Osmanlı’nın son dönemlerinde yapılmış 6. Daire olarak bilinen yönetim binası olması, Şişhaneyi Galata Kulesi’ne bağlayan aksı oluşturan Büyükhendek Caddesi köşesinde bulunması, Haliç mekanına hakim ve Şişhane Caddesinden Beyoğlu istikametine yaklaşımda, perspektifi etkileyen çok önemli bir nokta olması nedeniyle proje önerilerinde sayılan bu öğelerin göz önüne alınması koşuluyla, söz konusu 292 ada, 26–29-34-39 ve 42 parsellere “İstanbul Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi” yapılmasının uygun olduğuna” denmektedir.
Proje Alanı; İstanbul’un tarihi, kültürel ve sosyal açıdan en yoğun bölgelerinden birinde yer aldığından, projelendirilecek tiyatro binasının da bölgenin yüklendiği bu misyona uygun olarak şekillenmesi beklenmektedir.
Projeye ait aşağıda yer alan ihtiyaç programında belirtildiği üzere tiyatro binasında; İtalyan Stili Klasik bir sahnenin yanı sıra, ülkemizde ilki gerçekleşecek olan Çocuk Tiyatrosu da aynı yapı içerisinde düşünülecektir. Söz konusu mekân ve yan birimleri çocuk formasyonuna uygun olarak tasarlanmalı, ayrıca bu konuda eğitimin de verileceği mekânlar düşünülmelidir.
Proje Alanının yakın çevresinde bulunan metro ve zemin altı otoparkın proje kapsamında bina ile ilişkisi kurulmalı ve gerekiyorsa bu ilişki kültürel aktiviteler ile beslenmelidir.
Proje Alanı içerisinde yer alan Beyoğlu Vergi Dairesi yeni tasarlanan Tiyatro Binasının hemen yanında yer aldığından iki binanın birbiri ile ilişkisi fiziksel ve fonksiyonel açıdan çözümlenmelidir.
Proje Alanı içerisinde bulunan yaya ve araç yolu ile meydan düzenlemesi de proje konseptine uygun olarak mevcut ve öneri ulaşım bağlantıları ile birlikte ele alınmalıdır.
Proje bütününde tüm sirkülasyon alanları ile tüm mekanlarda 23.06.2007 tarihli İmar Yönetmeliğinin 20. Maddesinde yer alan “Şehirsel Çevrenin Resmi ve Halka Açık Binalarla Halk Açık Tesis ve Alanların Özürlüler ve Yaşlılar İçin Ulaşılabilir Hale Getirilmesine İlişkin Kurallar”ın dikkate alınması gerekmektedir.Yüklə 180,67 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə