İÇİndekiler I ŞEKİller diZİNİ V GİRİŞ 1 genel ve tekniK İletiŞİM 2Yüklə 480,7 Kb.
səhifə1/14
tarix27.01.2018
ölçüsü480,7 Kb.
#40753
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

İÇİNDEKİLER


Sayfa

İÇİNDEKİLER i

ŞEKİLLER DİZİNİ v

GİRİŞ 1

1. GENEL VE TEKNİK İLETİŞİM 2

1.1. İletişim Nedir 2

1.1.1. İletişim Süreci 2

1.2. İletişimin Kapsamı 3

1.3. İletişimin Amacı Ve Önemi 4

1.4. İletişimin Temel Özellikleri 4

1.5. İletişim Süreci 4

1.5.1. Kaynak 5

1.5.1.1. Kaynağın Özellikleri 5

1.5.2. Mesaj 6

1.5.2.1. Mesajın Taşıması Gereken Özellikler 6

1.5.2.2. Mesajın Genel Özellikleri 7

1.5.2.3. Sözel Mesajların Taşıması Gereken Özellikler 7

1.5.2.4. Sözel Olmayan Mesajların Taşıması Gereken Özellikler 7

1.5.3. Kodlama (Şifreleme) 7

1.5.3.1. Kod Açma 8

1.5.3.2. Kanal 8

1.5.3.3. İletişim Kanalları 8

1.5.4. Alıcı (Hedef) 9

1.5.5. Alıcının Taşıması Gereken Özellikleri 9

1.5.6. Algılama Ve Değerlendirme 11

1.6. İletişim Türleri 12

1.6.1. Toplumsal İlişkiler Sistemi Olarak 12

1.6.2. Grup İlişkilerin Yapısına Göre 12

1.6.3. Kullanılan Kanallara Ve Amaçlara Göre 13

1.6.4. Kullanılan Kodlara Göre 13

1.6.5. Zaman Ve Mekan Boyutlarına Göre 13

1.7. İletişimin Öğeleri 13

1.8. Sözlü İletişimin Becerilerinin Kazanılmasında Öğretim Programının Rolü 17

1.9. İçerik 20

1.10. Empati 20

1.10.1. Empatinin Basamakları 21

1.10.2. Saygı 23

1.10.3. Saydamlık 23

1.10.4. Somutluk 24

1.11. Öğrenme-Öğretme Aktiviteleri 24

1.12. İletişim Becerileri 26

1.12.1. Dinleme 26

1.12.1.1. Dinlemenin Önündeki Engeller 27

1.12.1.2. Etkili Dinleme İçin 4 Adım 28

1.12.1.2.1. Etkin Dinleme 28

1.12.1.2.2. Empati Kurarak Dinleme 29

1.12.1.2.3. Açıklıkla Dinleme 29

1.12.1.2.4. Farkında Olarak Dinleme 29

1.12.1.3. Tam Bir Dinleyici Olmanın Yolları 29

1.12.2. Kendini Açma 30

1.12.2.1. Kendini Açmanın Ödülleri 30

1.12.2.2. Kendini Açmanın Önündeki Engeller 30

1.12.3. İfade Etme 31

1.12.4. Tam İletiler 32

1.12.5. Etkili İfadenin Kuralları 32

1.12.6. İletişimi Engelleyen ve Kolaylaştıran Bazı Yaklaşımlar 34

1.12.7. Yönetimde İletişim 37

1.12.8. Beden Dili 39

1.12.9. İletişim Engelleri 40

1.12.10. Etkin Dinleme 42

1.12.10.1. Pasif Dinleme 43

1.12.10.2. Etkin Dinleme 43

1.12.11. Destekleyiciler 44

1.12.12. Tavır değişikliği 44

1.12.13. Davranışla örnek olmak 44

1.12.14. Önleyici Açıklamalar Yapmak 44

1.12.15. Davranışın Nedenini Düşünmek 45

1.12.16. Görmezden gelme ve takdir 45

1.12.17. Teşvik Ve Takdir 46

1.12.18. Farklı İhtiyaçların Doğal Sonucu Çatışma 47

1.13. İletişimin Temel Özellikleri 48

1.14. Örgüt Kültürü Ve Örgütsel İletişim 49

1.15. Örgütsel İletişim Kavramı 53

1.16. Örgütsel İletişimin Amaçları 54

1.17. Örgütsel İletişimin İşlevleri 55

1.18. İletişim Ve Örgütsel Açıdan Önemi 56

1.19. Örgüt İçi İletişim Sürecinin Önemi - Bu Süreçte Sözlü İletişim Ve Yöneticinin Rolü 59

1.20. Sözlü İletişim Sürecinin Otel İşletmeleri Yöneticileri Açısından Önemi 62

1.21. İstanbul’da Faaliyet Gösteren 5 Yıldızlı Delüx Otel İşletmeleri Departman Yöneticilerinin Sözlü İletişim Davranışlarına İlişkin Bir Uygulama 65

1.21.1. Araştırmanın Amacı Ve Önemi 65

1.21.2. Araştırmanın Yöntemi Ve Kapsamı 65

1.21.2.1. Anket Formunun İçeriği ve Bilgi Çözümleme Yöntemi 66

1.21.3. Bulgular 68

1.21.3.1. Yöneticilerin Demografik Özelliklerine İlişki Bulgular 68

1.21.3.2. Yöneticilerin Örgüt İçi Etkin Sözlü İletişim Davranışları İle İlgili Bulgular 70

1.22. Örgütsel Ve Yönetimsel İletişim Biçimleri 75

1.22.1. Formel İletişim 75

1.22.2. Yukarıdan Aşağıya Doğru (Hiyerarşik) İletişim 76

1.22.3. Aşağıdan Yukarıya İletişim 76

1.22.4. Yatay İletişim 76

1.22.5 Çapraz İletişim 77

1.23. İnformal İletişim Ve İletişim Kanalları 77

1.24. Kurumsal İletişimin İşlevi Ve Amaçları 78

1.24.1. Kurumsal İletişimin Yapısı 80

1.24.1.1. Formel (Resmi) İletişim 80

1.24.1.2. Dikey İletişim Kanalları 80

1.24.1.3. Yatay İletişim Kanalları 82

1.24.1.4. Çapraz İletişim Kanalları 83

1.24.1.5. Dışa Dönük İletişim Kanalları 84

1.24.2. Çok Yönlü ve Açık İletişim 84

1.25. Doğal İletişim 85

1.25.1. Doğal İletişimi Oluşturan Nedenler 86

1.25.2. Doğal İletişimin Kanalları 90

1.25.3. Doğal İletişimin Yıkıcı Yönü 91

1.25.4. Doğal İletişimin Yapıcı Yönü 92

1.25.5. Kurumsal İletişimde Yöntem Ve Araçlar 92

2.26. Yöntemler 93

2.27. İletişim Araçları 93SONUÇ 97

KAYNAKLAR 98


ŞEKİLLER DİZİNİ


Sayfa

Şekil 1.1. Doğrusal İletişim Modeli 3

Şekil 1.2. İletişimin Örgütsel Fonksiyonları 57

Tablo 1.1. Örgütsel Düzeyler Açısından Bilgi İhtiyacı 58

Tablo 1.2. Ankete Katılan Otel İşletmeleri Yöneticilerinin Demografik Özelliklerine İlişkin Frekans ve Yüzdeler 68

Tablo 1.3. Yöneticilerin Örgüt İçi Etkin Sözlü İletişimle İlgili Davranışlara İlişkin Yargılara Katılım Derecelerinin Yüzde- Frekans Dağılımları ve Aritmetik Ortalamaları 70


GİRİŞ


İletişim Anlamı, Günlük sosyal hayatın, insanlar, gruplar ve toplumlar arası ilişkilerin temelini iletişim kavramı oluşturmaktadır. İletişimi kısaca bilgi üretme, aktarma ve anlamlandırma süreci olarak tanımlanmaktadır. Bu tanımdan yola çıkarak iki insanın karşılıklı konuşmasını iletişim sayabileceğimiz gibi, arıların bal bulunan bir bölgeyi birbirlerine haber vermelerini de iletişim olarak kabul edebiliriz.

Genel anlamda iletişimin gerçekleşmesi için iki sistemin varlığı ve bu sistemler arasında bir alış-veriş şart koşulmaktadır. Bu sistemler iki insan , iki hayvan yahut iki makine olabileceği gibi bir insan bir hayvan veya bir insan bir makine de olabilir.

İletişim, son yılların çok kullanılan bir kavramı haline gelmiştir. İçinde bulunduğumuz çağ “İletişim Çağı” olarak ifade edilmektedir. İletişimi, üretilmiş bilginin, etkileşim halindeki taraflar arasında bir paylaşma süreci olarak tanımlayabiliriz. Taraflar daima iki farklı sistem olarak iletişimin önemli uçlarıdır. Bu uçlardan sürekli bilgi alışverişi gerçekleşir. İşte bu alışverişe “iletişim” denir. Öte yandan, eczacılar, toplumun en kolay ulaşabileceği kişiler olarak her kesimden birçok kişiyle iletişim içinde olmak durumundadır. Bu nedenle iletişim becerilerini mümkün olduğunca geliştirmeleri gerekmektedir. Eczacıların iletişim içinde oldukları başlıca kişiler hastalardır. Eczacıların hastalara ilaçlarını hazırlayıp sunmanın yanı sıra bilgi verici, yol gösterici ve bazı durumlarda destek olma gibi sorumlulukları vardır.

Bu derleme makalesinde öncelikle “iletişim” tanımı yapılmış, etkili iletişim sürecinin yapısı incelenmiş, daha sonra eczacının en çok iletişim kurduğu hastalar ile iletişiminde önemli olan konular üzerinde durulmuştur. Son yıllarda tedavide hasta odaklı yaklaşıma yönelen sağlık alanında eczacının üzerine düşen görevler ele alınmıştır.

Yüklə 480,7 Kb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə