Игтисад елминин тарихи вя методологийасы fənnindən 2 kollekum suallariYüklə 10,06 Kb.
tarix22.10.2017
ölçüsü10,06 Kb.

ИГТИСАД ЕЛМИНИН ТАРИХИ ВЯ МЕТОДОЛОГИЙАСЫ

fənnindən 2 kollekum suallari
1.“Konvergensiya” konsepsiyasında sosial – psixoloji və elmi – texniki amillərin vəhdəti.

2. F.Engelsin əsərlərində marksist metodologiyanın təzahürü.

3..Siyasi iqtisad, ekonomiks, iqtisadi nəzəriyyə.

4. A. Smitin metodologiyası və onun əsas xüsusiyyətləri.

5. C.Klarkın əsərlərində iqtisadiyyatda “dinamik” və “statik” tarazlıq konsepsiyası.

6..A.Smitin metodologiyası və onun əsas xüsusiyyətləri.7. C.Keynsin “Pul, faiz və məşğulluğun ümumi nəzəriyyəsi” əsərinin iqtisadiyyatın nəzəri və praktiki problemlərinin həllində əhəmiyyəti.

8. Orta əsrlərdə dini ideologiyanın iqtisadi fikir tarixinə təsiri.

9. Klassik istiqamətin tədqiqat obyekti və metodologiyasının fəlsəfi əsaları.

10. Marksın və onun davamçılarının əsərlərində ictimai-iqtisadi formasiya təlim və sosializm nəzəriyyəsi.

11. A.Marşalın tədqiqat metodunun iqtisad elminin inkişafında rolu.

12. İqtisad elmində pozitiv,struktur,dialektik və sintetik yanaşma metodologiyası.

13.İfrat materialist və sinfi yanaşmanın metodoloji nəticələri.

14. Keynsçilik və onun metodoloji prinsipləri.

15. İqtisadi hadisələrin öyrənilməsində tədqiqatın şaxəli inkişafı və onun iqtisad elminin metodologiyasının təkmilləşməsində əhəmiyyəti.

16. Maddi istehsalın əsas təməl olması və əmtəə fetişizmi haqqında nəzəriyyələrdə marksizmin ifrat materialist mövqeyinin təzahürü.

17. B.Seyin əsərlərində A.Smit təliminin daha da möhkəmləndirilməsi və inkişafı.

18.İqtisadi tədqiqatlarda empirik yanaşmaya üstünlük verilməsinin metodoloji əsasları

19. Böhransız inkişaf haqqında “Sey qanunu”nun iqtisad elminin sonrakı inkişafında yeri.

20. Marksist metodologiyanın elmi əhəmiyyəti və müasir dövrdə onun tətbiqi dairəsi .

21.Avstriya məktəbinin metodologiyasının subyektiv – psixoloji səciyyələri.

22. D.Rikardonun əsərlərində klassik məktəbin ideyalarının inkişafı.

23. Səmərəli tələb konsepsiyası və iqtisadiyyatın dövlət tənzimlənməsi.

24.Siyasi iqtisad elminin formalaşmasında merkantalizmin tarixi yeri.25. Səmərəli tələb konsepsiyası və iqtisadiyyatı dövlət tənzimlənməsi.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 10,06 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə