İhale Makamı tekniK Şartname (İş Kalemleri) İşin Adı : van iskele karayolu yapim iŞİ2 İş GrubuYüklə 140,96 Kb.
tarix06.11.2017
ölçüsü140,96 Kb.
#30944


İhale

Makamı
TEKNİK ŞARTNAME (İş Kalemleri)

İşin Adı : VAN İSKELE KARAYOLU YAPIM İŞİ2

İş Grubu: Ana Grup>İnşaat İmalatları

Sayfa:

S.

No

Poz No

İmalatın Cinsi

Birim

Miktarı

Pursantaj

(%)

1

KGM/16.122/K-H

Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile)136,700Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, İdarece verilecek talimata uygun olarak, C 20/25 hazır beton harcı ile orta refüj ve yarma hendeklerinin betonla kaplanması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Suyun, gerekiyorsa kimyasal kür malzemesinin, istenilen yüzey özelliğine sahip kalıp ve kaplama malzemelerinin iş başında temini, hendek yapılacak zeminin düzeltilmesi, sulanması ve sıkıştırılması, kalıbın ve her türlü takviyenin yapılması, İdarenin onayladığı beton karışım dizayn raporu doğrultusunda hazırlanan C 20/25 hazır betonun; iş başında temini, inşaat yerindeki her türlü yüklenmesi, yatay ve düşey taşınması, boşaltılması, numune alınması, serilmesi, sıkıştırılması, su veya gerektiğinde her türlü kür malzemesi kullanılarak kürünün yapılması, sıcaktan ve soğuktan korunması, laboratuvar hizmetleri, kalıp ve takviyelerinin sökülmesi, çalışma güçlüğü ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Birim fiyata dâhil olmayan masraf yoktur.

Ölçü:


Uygulama projesi boyutları üzerinden hesaplanan metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/16.122/K-H’daki "Hendeklerin Betonla Kaplanması (Orta Refüj ve Yarma Hendeği) (C 20/25 Hazır Beton Harcı ile)" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


Dökülmüş betonda teknik bakımdan kabulünde sakınca olmayan boyut noksanlıkları var ise bunlardan doğan hacim, projeye göre hesaplanan hacimden çıkartılır.

2

KGM/18.456/K

40 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 5,5 cm.)

m

81,600


Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, drenaj için iç çapı 40 cm cidar kalınlığı 5,5 cm olan 400 dozlu beton büz imali ve döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli madeni büz kalıplarının, birinci kalite bitümlü karton vb. malzeme ile suyun iş yerinde temini, kum ve çakılın; ocaktan çıkarılması, yıkanması, gereken granülometride elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, büz kalıplarının monte edilmesi, 400 dozlu büz betonunun betoniyerle imali ve kalıplara konulması, sıkıştırılması, büz kalıplarının alınması, büzlerin imali, inşaat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma, hazırlanmış temel veya taban üzerine, büzlerin; projelerinde gösterilen şekilde döşenmesi, ek yerlerinin; büz çevresinin takriben 2/3'ü nispetinde, 12 cm genişlikte 2 kat bitümlü karton vb. malzeme ile kapatılması, her türlü malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Çimentonun; bedeli, yüklenmesi, boşaltılması ve istifi, çimento, kum ve çakılın iş yerine taşınması, büz döşenecek hendeğin kazılması, büz üstlerinin ve yanlarının doldurulması, sıkıştırılması, büz temel tabanına konacak seçme malzeme veya beton tabakası, baş ve kanat duvarları.

Ölçü:


Büzlerin döşendiği eğimde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/18.456/K’daki "0 40 cm İç Çapında 400 Dozlu Beton Büz Döşenmesi (Drenaj İçin) (Cidar Kalınlığı 5,5 cm)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

3

KGM/2200

Her cins ve klastaki zeminde yarma kazısı yapılması ve kullanılması641,123


Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, yarmadan dolguya gidecek yumuşak kayanın ekskavatörle kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ve gerektiğinde patlayıcı madde kullanarak yarma sahalarında; yumuşak kaya kazısının yapılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Dolguya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazılan, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve sıkıştırılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri.

Ölçü:


Yarmadan dolguya gidecek yumuşak kayanın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.0I0/A’daki "Ekskavatörle Yumuşak Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Yarmadan Dolguya Gidecek Kazılarda)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

(2) İlk verilen şevlere göre yüklenici tarafından kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, İdarenin yazılı izni ile yeniden yapılan kazı için Poz KGM/15.010/A No.lu birim fiyat % 20 zamlı olarak uygulanır.

(3) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık - miks - kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel ödenmesini gerektirmez. (4) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.

(5) Yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halinde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.

(6) İdarenin izni olmadan, Projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Bu fiyat; Bilumum kanalların dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında da aynen uygulanır.4

KGM/2202

Her cins ve klastaki zeminde ocak ariyeti kazısı yapılması ve kullanılması6.954,048


Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ariyet ocağından getirilecek veya depoya gidecek sert kayanın ekskavatörle kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ve gerektiğinde patlayıcı madde kullanarak, ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından İdarece gösterilecek depoya gidecek sert kaya kazısının; yapılması, vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, tabakalar halinde serilmesi ve düzeltilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek kazının nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri, dolgu altlarında yapılan zayıf (bitkisel toprak vb.) ve oynak (batak ve balçık) zemin kazıları, dolgu altlarındaki mevcut yol yüzeylerinin sürülerek kabartılması ve çıkarılması işleri, kazılmış malzemenin dolguda kullanılması sırasında yaptırılan "Sulama ve Sıkıştırma" işleri.

Ölçü:


Ariyet ocaklarından dolguya veya yarma sahalarından depoya gidecek sert kayanın; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.014/B’deki "Ekskavatörle Sert Kayanın Kazılması ve Kullanılması (Ariyet Ocağından Getirilecek veya Depoya Gidecek Kazılarda)" nr5 birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Kazı işlerine ait ödemelerde sözleşmede yer alan "Kazı ve Reglaj İşleri ile Çevre Düzenlenmesinin Uygun Şekilde Yapılması" maddesi hükümleri göz önünde bulundurulacaktır.

(2) İlk verilen şevlere göre yüklenici tarafından kazısı tamamlanmış yarmalarda herhangi bir sebeple şevler yeniden yatırıldığı takdirde, İdarenin yazılı izni ile yeniden yapılan kazı için Poz KGM/15.014/B No'lu birim fiyat % 20 zamlı olarak uygulanır.

(3) Toprak işlerinin yapılmasında, yarmaların (sandık veya karışık - miks - kesit) hacim itibarıyla büyük ve çok tipik olmasından dolayı çalışma şekillerine göre aynı kesit için birkaç defa elden geçmesi, hiçbir zaman taşıma mesafesinin uzatılması veya röpriz verilmesi gibi ilave bir bedel Ödenmesini gerektirmez.

(4) Kendi kesitinde kullanılan miks kesit kazılarının ortalama 100 m mesafeye kadar taşındığı kabul edilmiştir. Bunlar brüknere dâhil edilmez ve bunlar için ayrıca taşıma mesafesi hesaplanmaz ve taşıma bedeli ödenmez.

(5) Yeni yol güzergahının mevcut yol güzergahı ile çakışması halinde, mevcut yolun kazılması ve kullanılması bu birim fiyattan ödenecektir.

(6) İdarenin izni olmadan, Projesi dışında yapılan yarma kazısı için herhangi bir ödeme yapılmaz.

(7) Bu fiyat; Bilumum kanalların dar derivasyon kazıları dışında kalan kazı kısımlarında da aynen uygulanır.


5

KGM/2204

Dolgu altlarındaki her cins zayıf (bitkisel toprak vs.) ve oynak (batak ve balçık) zeminlerin kazılması ve kullanılması1.778,689


Teknik Tarifi: Projesine göre, KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, bitkisel toprak, batak, balçık ve benzeri zayıf zeminin makine ile kazılması ve kullanılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Makine ile bitkisel toprak, batak, balçık ve benzeri zayıf zeminin kazılması, kazı malzemelerinin; vasıtalara yüklenmesi, nihai ortalama 100 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, bitkisel toprak tabakası teşkili için serilmesi ve düzeltilmesi veya İdarece gösterilen yerlerde depo edilmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin nihai ortalama 100 m'den fazla mesafeye taşınması, yol kamulaştırma sahasında yapılacak "Ağaç kesme ve köklerinin sökülmesi ile daha önce kesilmiş ağaçların köklerinin sökülmesi" işleri.

Ölçü:


Bitkisel toprak tabakası teşkili için kullanılacak veya depoya gidecek kazı malzemesinin; kazı öncesi ve sonrası yerinde ölçülen ve sahalar ortalaması metodu ile hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/15.005’deki "Zayıf Zeminin (Bitkisel Toprak vs.) Kazılması ve Kullanılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

6

KGM/2209

Dolguya gelen her cins ve klastaki kazı malzemesinin sulanması ve sıkıştırılması8.057,000Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar dâhilinde, her cins toprağın sulanması ve sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Motorlu tulumba ile su hazırlanması, sulama ve sıkıştırma makinelerinin iş başında temini, dolguya gelmiş ve sıkıştırma makinelerinin cinsine göre şartnamede belirtilen veya İstenilen kalınlıklarda serilmiş her cins toprağın optimum rutubet elde edilinceye kadar sulanması, malzemenin cinsine uygun sıkıştırma makineleriyle sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun iş başına taşınması.

Ölçü:


Sulanmak ve sıkıştırılmak suretiyle teşkil edilmiş dolgunun metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2205’deki "Her Cins Toprağın Sulanması ve Sıkıştırılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

7

KGM/2641

Elenmiş malzeme ile sanat yapıları temel tabanına beton yol ve tretuvar altlarına kum, çakıl tabakası serilmesi ve drenaj hendekleri ile her türlü büz yanlarında kum, çakıl dolgu yapılması205,330


Teknik Tarifi: İdarece gerekli görülen sanat yapılan ve köprü temellerinin, beton yol ve tretuvarların altlarına ve büzlü veya kuru drenaj hendekleri ile her türlü sanat yapısı yanlarına İdarece istenilen veya projesine ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslara uygun olarak; elenmiş kum ve/veya çakıllı malzeme ile gerekli görüldüğü kadar sulama ve tokmaklama yapılmak suretiyle kum, çakıl tabakası veya dolgusu teşkili.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Kum ve çakılın; ocaklardan çıkarılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, iş başında boşaltılması, figüre edilmesi, figüre yerinden yüklenmesi, kullanılacağı yere taşınması, boşaltılması, suyun iş başında temini, hazırlanmış taban üzerine veya her çeşit sanat yapısı ile büz yanlarına kum ve çakılın; tabakalar halinde serilmesi veya doldurulması, sulanması ve tokmaklanarak sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Kum ve çakılın iş başına taşınması ile gerekirse drenaj amaçlı kum ve çakılın araştırma raporları doğrultusunda yıkanması.

Ölçü:


İmalata giren kum ve çakılın, kullanılmadan Önceki figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/2641’deki "Elenmiş Malzeme ile Sanat Yapılan ve Köprü Temel Tabanına, Beton Yol ve Tretuvar Altlarına Kum, Çakıl Tabakası Serilmesi ve Drenaj Hendekleri ile Her Türlü Büz Yanlarında Kum, Çakıl Dolgu Yapılması" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Figüre istenilen yerde ve boyutta olacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi, Yapı Denetim Görevlisi teslim alıncaya kadar muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.8

KGM/3605/A1

200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve döşenmesi

m

333,000


Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, 0 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusu temini ve yerine döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

0 200 mm'lik tünel tipi drenaj borusunun bedeli, inşaat yerindeki her türlü yükleme, boşaltma, yatay ve düşey taşıma, istif, projesine göre yerine döşenmesi ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Drenaj borusunun; iş başına taşınması, döşeneceği hendeğin kazılması, üst ve yanlarının uygun malzeme ile doldurulması, sıkıştırılması, drenaj temel tabanına konulacak seçme malzeme veya beton tabakası.

Ölçü:


Yerine döşenen drenaj borusunun ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/3605/A1’deki "0 200 mm'lik Tünel Tipi Drenaj Borusu Temini ve Döşenmesi" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

9

KGM/4371

Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı

da

8,057


Teknik Tarifi: Önceden hazırlanmış stabilize bir yolun kaplamaya hazırlık bakımından KTŞ'nin ilgili kısımlarındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ince reglajının yapılması ve sıkıştırılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Motorlu tulumba ile su hazırlanması, banketler de dâhil yol yüzeyinin optimum rutubet elde edilecek şekilde sulanması, greyder veya benzeri bıçaklı vasıtalarla ince reglajının yapılması, lastik tekerlekli ve demir merdaneli silindir ile maksimum yoğunluk elde edilinceye kadar sıkıştırılması, araştırma ve teknik nezaret işleri ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" başlığı altında sayılanlar dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Suyun iş başına taşınması.

Ölçü:


Banketler de dâhil ince reglajı yapılmış yol yüzeyinin yerinde ölçülen boyutlara göre hesap edilen dekar (1000 metrekare) cinsinden miktarıdır.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/4371’deki "Evvelce Hazırlanmış Stabilize Bir Yolun İnce Reglajı" dekar birim fiyatı üzerinden yapılır.

10

KGM/6000

Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış Malzeme ile Alttemel Yapılması1.149,629


Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından konkasörle kırılmış ve elenmiş 50 mm (2") lik malzeme ile alttemel yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, KTŞ'de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, alttemel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.

Ölçü:


Serilmiş ve sıkıştırılmış alttemel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı Üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6000’deki "Ocak Taşından Konkasörle Kırılmış ve Elenmiş 50 mm (2") lik Malzeme İle Alttemel Yapılması" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.11

KGM/6040

Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1 inç)]1.149,629


Teknik Tarifi: KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, ocak taşından, konkasörle kırılmış ve elenmiş 25 mm (1")'lik malzeme ile temel yapılması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek boyutta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak - konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, granülometri ve evsaf araştırması yapılması, KTŞ'de belirtilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması, elenmesi, vasıtalara yüklenmesi, boşaltılması ve figüre edilmesi, motorlu tulumba ile suyun hazırlanması, temel malzemesinin optimum su içeriği sağlanarak serilmesi ve sıkıştırılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masrafları" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşıma ile malzemenin konkasörden iş başına taşınması, suyun taşınması.

Ölçü:


Serilmiş ve sıkıştırılmış temel malzemesinin serilmeden önce kabarma ve çökme dikkate alınmadan figüre ebadı üzerinden hesap edilen metreküp cinsinden hacmidir.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6040’daki "Temel Yapılması [Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile (1")]" m³ birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Figüre İdarece istenilecek yer, şekil ve boyutta olacak ve figüre makinesi ile yapılacaktır.

(2) Yüklenici figüreyi muhafaza edecek, çöküntü ve bozuklukları giderecektir.12

KGM/6560

İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1+Tip-3) (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)

da

7,287


Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, kırılmış ve elenmiş ocak taşı ile iki tabaka astarlı bitümlü sathi kaplama yapılması (Tip- l+Tip-3).

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın; iş başında temini, montajı ve demontajı, taşın; ocaktan çıkarılması, konkasöre verilecek ebatta kırılması, vasıtalara yüklenmesi, ocak-konkasör arasında nihai ortalama 150 m mesafeye kadar taşınması, boşaltılması, konkasöre verilmesi, şartnamesinde belirtilen veya idarece istenilen granülometriyi elde edecek şekilde konkasörle kırılması ve elenmesi, konkasör altının boşaltılması, kırılmış ve elenmiş agreganın vasıtalara yüklenmesi, kantarla tartılması, yol yüzeyinin astardan evvel en az iki, astardan sonra en az bir defa olmak üzere bütün genişliğin ve kaplama anında ek yerlerinin süpürülmesi ve çıkan süprüntü malzemesinin platform dışına atılması, depo tankının temini, sarnıçlı vagon, tanker ve roley tank gibi kaplarla taşınan bitümlü malzemenin; depo tanklarına aktarılması, depolanması ve kullanılıncaya kadar muhafazası, asfalt pompası ile distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması, püskürtme borusu ile veya borunun yanaşmadığı yerlerde elle püskürtülmesi suretiyle yol yüzeyinin astarlanması, bağlayıcı bitümlü malzemenin depo tankında emiş derecesine kadar ısıtılması ve distribütöre aktarılması, tatbik derecesine kadar ısıtılması ve her iki tabaka için ayrı ayrı püskürtülmesi, taşıma kamyonlarının kendilerine sıra gelinceye kadar mıcır sericiyi beklemesi, mıcırın sericiye boşaltılması, her iki tabaka mıcırın ayrı ayrı serilmesi, sericinin yanaşamadığı yerlere mıcırın el ile serilmesi, lastik tekerlekli silindirle sıkıştırılması, kaplama sonrasında yol yüzeyindeki serbest malzemenin makine ile süpürülmesi, çıkan malzemenin platform dışına atılması, şehir içinde yapılan süpürme işlerinde tretuvar üzerine konulan süprüntü malzemesinin vasıtalara yüklenmesi, taşınması ve boşaltılması, araştırma ve teknik nezaret işlerinin yapılması ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bitümlü malzeme ve astarın; bedeli, depo tankına ve püskürtüldüğü yere kadar taşınması, taşıma dolayısıyla soğuyan bitümlü malzemenin emiş derecesine kadar ısıtılması, taşın ocak-konkasör arası ortalama 150 m'den fazla mesafeye taşınması, mıcırın; konkasörden serim yerine taşınması, yıkama makinesi ile yıkanması.

Ölçü:


Sathi kaplama yapılmış yüzeyin yerinde ölçülen dekar (1000 m2) cinsinden alanıdır.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/6560’daki "İki Tabaka Astarlı Bitümlü Sathi Kaplama Yapılması (Tip-1+Tip-3) (Kırılmış ve Elenmiş Ocak Taşı ile)" dekar (1000 m2) birim fiyatı üzerinden yapılır.

Not:


(1) Yüklenici, İdarece verilen dizayna göre imalat yapmak zorunda olduğundan; dizayn değişmesinden dolayı birim fiyatta herhangi bir değişiklik yapılmaz.

(2) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin; nihai ortalama 150 m'den fazla ve 10.000 m'den az olması halinde, (M) metre mesafeye taşıma bedeli:

F = A x 1,25 x 0,00017 x K x karekök(M) - 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.

Bu formüldeki (karekök(M)), (K), (A) ve (Y), Poz 07.005/K’daki gibidir.

(3) İdarenin yazılı izni ile ocak-konkasör arasındaki mesafenin 10.000 m'den fazla olması halinde, bu (M) kilometre mesafeye taşıma bedeli:

F = A x 1,25 x K x (0,0007 x M + 0,01) - 0,00260 x K TL/ton formülü ile hesaplanarak ödenir.

Bu formüldeki (M), (K), (A) ve (Y), Poz 07.006/K’daki gibidir.


13

KGM/7500

Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (10 cm Kalınlıkta)1.250,000


Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, hazırlanmış ve tesviyesi tamamlanmış temeller üzerine prefabrik beton eleman yapma tesisinde imal edilen 10 cm kalınlığındaki beton parkenin; projesinde belirtilen şekil, eğim ve kesitlerde yerine konulması.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun bir şekilde beton parkelerin; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, yatak kumunun iş başında temini, elenmesi, projesinde gösterilen kalınlıkta serilmesi ve düzeltilmesi, parkelerin şartnamesine göre döşenmesi, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Prefabrik beton parkelerin imalat yerinden döşendiği yere taşınması.

Ölçü:


10 cm kalınlığında prefabrik parkelerin döşendiği yerde ölçülen metrekare cinsinden alanıdır.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/7500’deki "Prefabrik Beton Parke İmali ve Yerine Döşenmesi (10 cm Kalınlıkta)" m² birim fiyatı üzerinden yapılır.

14

KGM/7504

Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)

m

2.032,000


Teknik Tarifi: Projesine göre ve KTŞ'nin ilgili kısmındaki esaslar ve şartlar dâhilinde, prefabrik beton eleman yapma tesisinde beton bordür (0,15 m x 0,30 m) imal edilmesi ve yerine döşenmesi.

Birim Fiyata Dâhil Olan Masraflar:

Gerekli makine ve teçhizatın (Tesis ve Santralin); temini, montajı ve demontajı, gerekli çimento ve suyun tesis yerinde temini, depolanması ve muhafazası, kum ve taşın ocaktan çıkarılması, depolanması, kırılması, granülometrisine göre elenmesi, yıkanması, vasıtalara yüklenmesi, taşınması, boşaltılması, beton santrali ve prefabrik beton eleman yapma tesisinde şartnamesine uygun şekilde beton bordürlerin; imali, kürü, istifi, yüklenmesi, iş yerinde boşaltılması, Yapı Denetim Görevlisince istenilen ve projesinde gösterilen kalınlıkta temel kazısı yapılması, bordürlerin şartnamesine göre döşenmesi, minimum 300 dozlu çimento harcı ile derzlerinin yapılması, inşaat ve imalat yerindeki her türlü yatay ve düşey taşıma ve boşaltma, kalite kontrol teknik hizmetleri, malzeme zayiatı ile aşağıda "Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar" dışında kalan diğer bütün işlerin yapılması için gerekli olan her türlü işçilik, malzeme, makine, alet ve araç giderleri ile yüklenici kârı ve genel masraflar.

Birim Fiyata Dâhil Olmayan Masraflar:

Bordür temel betonu, bordürlerin imalat yerinden döşendiği yere kadar taşınması.

Ölçü:


Prefabrik beton bordürlerin döşendiği yerde ölçülen metre cinsinden uzunluğudur.

Ödeme:


Birim Fiyat Teklif Cetvelinde Poz KGM/7504’deki "Prefabrik Beton Bordür İmali ve Yerine Döşenmesi (0,15x0,30)" m birim fiyatı üzerinden yapılır.

15

N.YF.03

Kum – Çakıl nakli2.299,258
16

Y.16.050/03

Beton santralinde üretilen veya satın alınan ve beton pompasıyla basılan, C 16/20 basınç dayanım sınıfında beton dökülmesi (beton nakli dahil)60,960


Teknik Tarifi: Beton üretimine uygun komple beton tesisinde (asgari 60m3/sa kapasiteli, dört gözlü agrega bunkerli kompresörlü ve kumanda kabini ile birlikte bilgisayar kontrollü, min. 50 ton kapasiteli çimento silosu bulunan konveyör bant sistemli, geri kazanım ünitesi, agrega ve beton deneylerini yapabilecek kapasitede laboratuar, jeneratör, yeteri kadar transmikser ve mobil beton pompası ile en az bir adet yükleyici, katkı tankı ve katkı tartı bunkeri, nem ölçer ve benzeri her türlü ekip ve ekipmana sahip periyodik kalibrasyonu yapılmış beton üretim tesisi) standardına ve projesine uygun, yıkanmış, elenmiş granülometrik kum-çakıl ve/veya kırmataş, çimento, su ve gerektiğinde katkı malzemesi ile C 16/20 sınıfında üretilen veya bu niteliklere sahip beton tesisinden satın alınan hazır beton harcının; beton kalite kontrollerinin yapılması, transmikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, yerleştirilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması ve bakımının yapılması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, için gerekli her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, işyerindeki her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, beton bünyesine giren granülometrik kum çakıl veya kırmataşın ve çimentonun temin edildiği, üretildiği veya satın alındığı yerden taşıtlara yüklenmesi, beton tesisine nakli, taşıtlardan boşaltılması, istifi, beton tesisine konulması, beton bünyesinde ve sulama için kullanılan suyun temini ve nakli, beton tesisi ve diğer tüm ekipmanların temini ve amortisman giderleri ile her türlü diğer giderler ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 16/20 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ:


Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT:


1) Üretilen veya satın alınan betonun üretildiği tesisin, TSE ve mevzuatının gerektirdiği diğer belgelere sahip olması ve bu belgeleri imalata başlamadan önce idareye vermesi zorunludur. İbraz edilen belgelerin uygun olduğunun tespit ve kullanılmasına müsaade edilmesi kaydıyla ancak, bu tesiste üretilen veya satın alınan ve yürürlükteki mevzuatına göre piyasa arz koşullarını da taşıyan uygunluk belgeli betonun imalatta kullanılması mümkün olacaktır.

2) Betonun satın alınarak temin edilmesi halinde, üzerinde işin adı da belirtilmiş olan faturaların birer suretinin ödeme belgelerine eklenmesi zorunludur.

3) Beton bünyesine ilave olarak konulacak katkı malzemesinin bedeli ayrıca ödenecektir.


 • Yüklenici firma işçi sağlığı ve güvenliği ile ilgili bütün tedbirleri almakla yükümlüdür.

 • Bu işten dolayı demiryoluna verilecek her türlü zarardan yüklenici firma sorumludur.

 • Yüklenici firma kontrol örgütünün ulaşımını temin etmekle yükümlüdür.

 • Yapılacak olan bütün imalat ölçümleri yerinde yapılan tespite göre değerlendirilecektir. (Yerinde hangi imalat ve miktarlar yapılmışsa onun üzerinden ödeme yapılacaktır) Bunun için yüklenici firma ihtiyaç duyulan iş kalemleri ile ilgili hâlihazır almakla yükümlüdür.

 • Her ne sebeple olursa olsun (Bütün süre uzatımları dahil) fiyat farkı ödenmeyecektir.

 • Yer tesliminden sonra hiçbir suretle işin mahiyetinde ve pozlarında bir değişiklik yapılmayacaktır.

 • Yüklenici firma işin ilk ve son halini gösteren fotoğrafları idareye teslim etmekle yükümlüdür.

 • Yüklenici firma işin ihalesinden önce iş mahallini görmek zorunda olduğundan, işin yapılması aşamasında nakliye v.s. ile ilgili herhangi bir hak talebinde bulunamaz.

DEMİRYOLU ÜZERİNDE, KENARINDA VE YAKININDA ÜÇÜNCÜ ŞAHISLAR TARAFINDAN YAPILACAK, YOL BAKIM VE İNŞAAT ÇALIŞMALARINDA UYULACAK EMNİYET KURALLARINA DAİR 2701 NUMARALI GENEL EMİR’E göre:Demiryolu Hatları Üzerinde Yapılan Çalışmalar: Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından; maksimum hızın 120 Km/s.te kadar olduğu yerlerde 1,50m, maksimum hızın 121-160 Km/s. olduğu yerlerde 1,80 m, maksimum hızın 161-200 Km/s. olduğu yerlerde 2,30 m, hızın 201 Km/s.den fazla olduğu hatlarda ise 3,00 m. mesafe içinde yapılan çalışmaları,

Demiryolu Kenarlarında Yapılan Çalışmalar: Demiryolunda, yakın rayın dış kenarından, 160 km/saate kadar hız uygulanan hatlarda 5 metre, 161-200 km/saat hız uygulanan hatlarda 7 metre, 201 km/saatten fazla hız uygulanan hatlarda 10 metre mesafeye kadar olan bölümde, yukarıda demiryolu hatları üzeri tanımına giren alan dışındaki yapılan çalışmalarda ihata sınırı 10 metreden fazla olsa dahi, 10 metreden ihataya kadar olan kesim de demiryolu kenarı olarak kabul edilen çalışmaları kapsar.

 • Konvansiyonel hatlarda; çalışma noktasına yakın rayın dış kenarından 1,50m den yakın bulunulmayacaktır.

 • Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş; Emniyet Planında belirtilen bir emniyet yöneticisini görevlendirecektir. Ayrıca iş süresince çalışma alanında sürekli emniyet görevlisi bulunduracaktır.

 • İşe başlanmadan önce çalışma alanı belirlenecektir. Yüklenici personelinin çalışma alanı dışında, demiryolu sahalarında gezinmelerine, araçları ile girmelerine, 641 Numaralı Tamimdeki kurallar dışı davranışlarına, direklere, tünel, köprü, ihata ve istinat duvarları üzerine çıkmalarına, elektrik tesisatlarına dokunmalarına, binalara, tesislere girmelerine, demiryolu araçlarına binmelerine, altından, üstünden ve aralarından geçmelerine izin verilmeyecektir. Çalışmayı yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş bunu sağlamakla yükümlüdür.

 • Çalışanlar, iş mevzuatı gereği bulunduracakları İş güvenliği malzemeleri dışında mutlaka uzaktan fark edilebilen yansıtıcı yelek veya kaban giyecekler, yüklenici çalışanları dışındaki kimselerin çalışma alanına girmesine izin verilmeyecektir.

 • Çalışmanın şekli belirtilen mesafeler açısından demiryolu kenarında olsa bile, çalışmalar demiryoluna taş düşmesi, makine ve araç kayması, malzeme dökülmesi gibi trafik emniyetini tehlikeye düşürebilecek türden ise, demiryolu hattı üzerinde yapılan çalışma kabul edilecektir.

 • Çalışmalara, sözleşmeyi yürüten servis veya daire tarafından görevlendirilecek bir Kuruluşumuz personeli refakat ettirilecektir. Refakat memuru, tren trafiği konusunda eğitim almış, Trafik Kumanda Merkezi ile görüşme yeterliliğine sahip olacaktır.

 • Çalışma alanında görevlendirilecek refakat memurunun emniyet yöneticisi ve emniyet görevlisi ile görüşmelerini sağlamak üzere gerekli haberleşme araçlarının çalışmayı yapan yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş tarafından temin edilmesi sağlanacaktır.

 • Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşun emniyet yöneticisi, emniyet görevlisi ile tüm personeli, trafik emniyetine dair refakat memurunun verdiği tüm talimatlara uyacaktır.

 • Yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş elemanları refakat memuru bulunmadan ve izni olmadan çalışma alanına girmeyecektir.

 • Ekibin çalışması için alınacak bölge zaman izinleri çalışma alanında bulunan refakat memuru tarafından alınacaktır. Alınan izinler refakat memuru tarafından 5722 modele kaydedilecek ve bir sureti yüklenici emniyet yetkilisine/görevlisine verilecektir.

 • Çalışma süresi Trafik Kontrolörünün verdiği sürenin dışına çıkarılmayacak, gerektiğinde tekrar izin alınacaktır.

 • Konvansiyonel hatlarda, yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluş, çalışma alanında gerektiğinde trenlerin durdurulması için “Trenlerin Hazırlanması ve Trafiğine Ait Yönetmelikte” belirtilen standartlara uygun iki takım durma işareti bulundurulacaktır. Kumanda Merkezi aracılığı ile durdurulma ihtimali kalmayan trenlerin durdurulması için refakat memurunun talimatları doğrultusunda trenlere gerekli mesafelerden durma işareti verilecektir. Çalışma iznine rağmen yüklenici, 3. Şahıs ve diğer Kurum ve Kuruluşlardan kaynaklanan sebeplerden trenlerin gecikmesine sebep olunduğunda TCDD Eşya tarifesi hükümlerine göre tehir tazminatı alınacaktır.

 • Çalışma sırasında trenlerin geçiş emniyetini tehlikeye sokmamak üzere hat üzerinde ve demiryolu hatları üzeri olarak tanımlanan alan içerisinde araç, malzeme ve benzeri ekipman bulundurulmayacaktır.

 • Konvansiyonel hatlarda; demiryolu kenarında yapılacak çalışmalarda, demiryolu üzeri olarak tanımlanan alanın sınırı, çalışma alanı boyunca geçici emniyet bariyerleri ile kapatılacaktır.

 • Hemzemin geçit olmayan yerlerde tekerlekli veya paletli karayolu araçlarının demiryolu hattına izinsiz çıkması yasaktır. Böyle bir zorunluluk olduğunda ve de yol kenarında çalışacak kepçe, kazıcı, ekskavatör, vinç gibi her türlü yükleme boşaltma araçları dâhil bomun ekseni üzerinde dönebilen iş makineleri, demiryoluna arkaları dönük çalışsa dahi dönüş çemberinin “Demiryolu hatları üzerinde yapılan çalışmalar” tanımında yer alan hıza bağlı mesafelerin içinde kalması halinde Trafik Kontrolöründen çalışma izni alınması, tren trafiğinin durdurulması ve refakat memuru bulundurulması zorunludur.

 • 2701 nolu Genel Emre istinaden üçüncü şahısların demiryolu hattı üzerinde veya yakınında yapacakları çalışmalarda uyulması gereken kurallar eğitim Bölgemiz Eğitim Müdürlüğü bünyesinde yüklenici tarafından çalıştırılacak elemanlara 2 gün olarak verilecektir. Eğitim bedeli iaşe konaklama hariç kişi başı günlük 88,50TL dir (KDV hariç) bu bedel yüklenici tarafından karşılanacaktır. Eğitimden sonra katılımcılara sertifika verilecek verilen sertifika 2 yıl süreye geçerli olacak sertifikasız eleman çalıştırılamayacak, eğitim verilmeden işe başlanılamayacaktır.
 • Yüklenici firma günlük şantiye defterlerini imzalayıp hakedişin ekine koyacaktır. • Demiryolu hatları üzerinde,demiryolu kenarında ve demiryolu yakınında yapılacak,inşaat, bakım, onarım,temizlik,yükleme,boşaltma ve benzeri işlerde trenlerin trafik emniyeti ve çalışmaların demiryolu trafiğine karşı korunması ile ilgili tüm riskleri içeren risk değerlendirmesi ve bu risklere karşı alınacak tedbirleri gösteren (Yetkili birimlerce düzenlenmiş ve onaylanmış) belgeler iş üzerinde kalan istekli yer teslim yapılmadan önce bu belgeyi idareye teslim edecektir. • Bu teknik şartname sözleşmenin eki ve ayrılmaz bir parçasıdır.


İDARE YÜKLENİCİ
TCDD 5. BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜOska/012-ytKataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 140,96 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə