Ii. A iv-ik temesvári Területi Parancsnokság jelentése a Temes Megyei Egyesült Parancsnokság részére, 1949 január 27 Temes Megyei Egységes ParancsnokságYüklə 37,68 Kb.
tarix17.01.2019
ölçüsü37,68 Kb.

II. A IV-ik temesvári Területi Parancsnokság jelentése a Temes Megyei Egyesült

Parancsnokság részére, 1949 január 27
Temes Megyei Egységes Parancsnokság
1949 január 27-ei …………sz.
SZIGORÚAN TITKOS
Címzett:………………………….
Az Ön 30121/949 sz. parancsára

Jelentjük:


  1. MŰVELETEK

Az Egyesített parancsnokság folyó év január 23-án alakult meg, amikor meg is kezdte működését.

A ránk bízott feladat tanulmányozása során kialakult a meggyőződésünk hogy a csapatok kihelyezése a meghatározott helyőrségekbe megnehezítené a bandák kiírtását, mivel ezek megriadva, elhagynák a területet és a hegyekbe menekülnének.

Emiatt tettük meg javaslatunkat/ amelyet Önnel telefonon is közöltünk/ amely szerint a két zászlóaljat a kezdetben csak két helyőrségben helyeznénk el, amelyek körülölelik a zónát és lehetővé teszik a megfelelő időben a beavatkozást, mégpedig: 5-ik zászlóalj Káránszebes , 9-ik zászlóalj Orsova.

Az érdekelt területen egy intenzív fedett felderítő tevékenységet kell elvégezni, a mi szerveink, a Szekuritate és a milíciák részéről párhuzamosan.

A csapatok beavatkozása csak akkor történjen amikor a felderítés azonosított egy csoportot és csak a megsemmisítéséhez szükséges létszámmal történjen.

A meglepetés biztosításához a menet gépjárművel történt volna éjjel, az akciót hajnalban kellett volna végrehajtani.

A lakhatási gondok miatt a javaslatot nem lehetett végrehajtani.

A fentebb előadott elgondolás alapján és mert a felderítés ellenőrzött adat (ai) alapján pontosan körvonalazódott egy bandita csoport jelenléte a Cracul Fetelor /3 km Ny. Veresdin-falutól területen /1/100000 térkép/ és a Rachite területen /1,5km É-Ny. Veresdintől/

Az Egységes Parancsnokság Kolektívája elhatározta egy akció végrehajtását a területen már a csapatok megérkezésének éjszakáján, még mielőtt a szállásukra térnének.

Ennek következményeként, a folyó év 24.01 éjszakáján megállítottuk a Brassói Szekuritate Zászlóaljat Domasnea v.á.-on, leszállítottuk és személyesen tartottam eligazítást a végrehajtóknak, az akció vezetésével a 9 sz. Szekuritate Zászlóalj Parancsnokát bíztam meg.

A művelet a következőkből állt:

-egy század által elzárni a banda visszavonulási útvonalát a hegyek felé

A század mozgása a kiindulási zónába az éjszaka második felében tőrtént, egy keskeny nyomtávú vasúttal amely nappal rendeltetésszerűen közlekedik Krusovác és Cracul Fetelor között.

-A célterület bekerítése két másik század által/lásd vázlat

A csapatoknak 1949.01.25 8órára el kellett foglalniuk a kiindulási állásokat.

A csapatok tájékozódása és mozgása a kiindulási zónában megbízható informátorok és vezetők által történt, akiket a századokhoz osztottunk be.

8 órakor kellett megkezdődjön a bekerítési műveletnek magának és a körön belüli menedékek átfésülése. Ezzel a művelettel egyidejűleg kellett lezárni : Lunkavica, verendin, Mehadica, Domasnea falvakat is!

Az akció teljesen a terv szerint zajlott.

A menetet az éjszaka második felében végrehajtva, az összes század reggel 8 órakor a kiindulási zónákban voltak, a célpont felé felállva.

Eredmény:

Bár az akció éjjel lett elvégezve, a telefonvonalakat amelyek a célkörzetekhez vezettek biztonsági okokból elvágtuk, a csapatokat megbízható vezetők kalauzolták, mégis a banda gyanút fogott, de csak kevéssel a bekerítés befejezése előtt, kb. 1-1,5 órával , a lakott kunyhókban találtunk még langyos ennivalót, érintetlen puliszkát, parázsló szenet.

Az átvizsgált menedékek közül csak 2-ben találtunk a banda jelenlétére utaló biztos nyomokat, mégpedig:

-egy 4-5 fő befogadó képességűben találtunk: egy becsomagolt elemes adó-vevőt, puliszkát, még langyos babfőzeléket, egy serpenyőben sült szalonnát,0,5 l bort és 0,5 l pálinkát, érintetlen puliszkát és parazsat.

- egy másik kunyhóban, 4-500 m-re és 8-10 személy befogadóképességgel, találtunk: egy tarisznyát 10 kg babbal, egy tarisznyát 10 kg. kukoricadarával, 5 kg búzalisztet és néhány ruhadarabot

Az akció lebonyolítása alatt észlelt hibák:

-A 9 sz Szekuritate Zászlóalj 1 századánál , Rizescu százados, a parancsaim ellenére , melyek szerint nem használható semmilyen eszköz amely felfedné jelenlétünket a zónában ( jelzőrakéták, lövések), csak óra szerinti akciók, mégis leadott két géppisztoly sorozatot, pont amikor majdnem befejeztük a bekerítést.

A nyomozás során kiderült hogy a banditák elmentek még a sorozatok leadása előtt.

II. ELHELYEZÉS

A csapatok elfoglalták az Ön által elrendelt állásokat, a következő módosításokkal:

Az 5 sz. zászlóalj százada Petrosnica,Pojana, 1 szakasz kivételével amely Káránszebesen maradt a parancsnokság rendelkezésére

Petrosnica Vezetési Pont: A 9 sz. zászlóalj 2-ik százada elfoglalta teljesen : Lunkavica, Verendin, Mehadica falvakat

Verendin Vezetési Pont: A 3-ik század átküldött egy szakaszt Mehadica-ról Krusovác-ra.

III. KIKÉPZÉS ÉS NEVELÉS

A kiképzés és nevelés a Parancsnokság által összeállított program szerint zajlik, amelynek célja elsősorban a küldetésünkkel kapcsolatos gyakorlati tudnivalók elsajátítása.

A műszaki kiképzésen kívül, előirányoztunk egy sor harci gyakorlatot, a zóna sajátosságainak megfelelően. Kihangsúlyoztuk a gyakorlatok politizálását, úgy a feladatunkkal kapcsolatban, úgy azzal a szükségszerűséggel kapcsolatban hogy el kell söpörni az útból a reakciós elemeket, amelyek gátolják az új szociális rend megvalósítását.

Kihangsúlyoztuk hogy az egységek felelős káderei fogják fel a terület lakosságának jellegzetességeit és a politikai szervek utasításainak megfelelően tartsák is be, úgy a napi magaviseletben, mint a helyi surlódások megoldásában.

A megtorló akciókkal párhuzamosan az egységek a szegényparaszti és középparaszti réteg megnyerését célzó tevékenységet is folytatnak, meghiusítva ezzel a kulákok hatását és bemutatva a valóságban a bandák tevékenységét.

IV. LAKHATÁS

Az Ön utasításainak megfelelően elvégeztük a körlet őrzésére szükségeseket, amelyek a feladatunkkal kapcsolatosak. Végrehajtottuk a titkárság parancsait.

V. ÉLELMEZÉS

Megoldottuk a kenyér gyártását és és az élelem beszerzését a területi raktárból. A hús és nem jegyrendszeres élelem beszerzése a helyi szervek által.

VI.HIRADÁSTECHNIKA

Halaszthatatlanul szükségünk van az eredeti parancsban szereplő rádióberendezésekre.

VII. MUNKATERV

Csak kis létszámokkal fogunk végrehajtani akciókat, biztos információk alapján. Nagyobb léptékű akciókat csak akkor fogunk végrehajtani amikor a felderítő hálózatunk annyi információt fog adni hogy az akciót indolja.
IV-ik TERITORIÁLIS ZÓNA PARANCSNOKA

Bajenaru Ion vezérörnagy
POLITIKAI HELYETTES PARANCSNOK

Teodorescu Marcel őrnagy

SZEKURITATE ÖRNAGY

Mois Aurel őrnagy

SZEKURITATE ŐRNAGY

Kling Zoltán őrnagy
Készült 4 példányban

Temesvári Katonai Bíróság, Büntetőjogi rész, 64-es dosszié, Caras, III –ik rész, 179-181 old.AZ EREDETI SZÖVEG:

II. Raport al Comandamentului zonal al Zonei IV Teritoriale Timişoara către Comandamentul Unic Timiş. 27 ianuarie 1949.
COMANDAMENTUL UNIC TIMIŞ

CARANSEBEŞ
Nr..............din 27 ianuarie 1949

STRICT SECRET

Către ............................................

La ordinul Dvs. Nr.30121/949

Raportăm:
I.-OPERAŢIUNI.

Comandamentul unic s-a constituit în ziua de 23 ianuarie a.c. când a şi început activitatea.

Studiind problema ce ni s-a încredinţat am ajuns la convingerea că o dislocare a trupelor în garnizoanele fixate ar îngreuna operaţiunea de stârpire a bandelor pentru motivul că acestea, alarmate, ar părăsi regiunea şi s-ar refugia în munţi.

Ca urmare am făcut propunerea / comunicată şi Dvs. telefonic / de a disloca cele două batalioane iniţial numai în două garnizoane, care să îmbrăţişeze zona şi să facă posibilă intervenţia lor în timp util şi anume: Batalionul 5 la Caransebeş; Batalionul 9 la Orşova.

În zona ce interesează, să se ducă o intensă acţiune informativă mascată în paralel atât de organele Securităţii şi miliţiilor, ca şi de organele noastre.

Intervenţia trupelor să se producă numai atunci când reţeaua informativă a identificat cu precizie un grup şi numai cu efectivul necesar lichidării lui.

Pentru a realiza surprinderea, deplasarea ar fi urmat să se facă noaptea cu vehicule-auto, iar operaţiunea să se efectueze în zorii zilei.

Din motive de cazare propunerea nu a putut fi realizată.

Consecvent cu raţionamentul expus mai sus şi datorită faptului că informaţiile verificat[e] conturau cu precizie existenţa unui grup de bandiţi în regiunea CRACUL FETELOR/3 km. V. satul Veredin, harta 1/100.000/ şi în regiunea RĂCHITE / 1,5 km N.V. Veredin / Colectivul Comandamentului Unic a hotărât să întreprindă o acţiune în această zonă chiar în noaptea când vor sosi trupele şi mai înainte ca acestea să fi intrat în cantonamente.[vezi copia schiţei Fig.1 n.n.]

Ca urmare, în noaptea de 24 I a.c. am oprit Batalionul de Securitate Braşov în gara Domaşnea, l-am debarcat şi personal am dat toate ordinele de detaliu executanţilor însărcinând cu conducerea acestei operaţiuni pe Comandantul Batalionului 9 Securitate.

Operaţiunea a constat din:

- Bararea cu una din companii a direcţiilor de retragere a bandei în munţi.

Deplasarea ei până la zona de plecare s-a făcut în a doua jumătate a nopţii, cu un tren cu linie îngustă, care circulă în mod curent între CRUŞOVĂŢ şi regiunea CRACUL FETELOR.

- Încercuirea cu alte două companii a regiunii vizate/vezi schiţa.

Atât deplasarea cât şi orientarea trupelor în zona de plecare s-a făcut cu călăuze şi informatori siguri, repartizaţi la fiecare companie.

Până la ora 8/25.I.1940/ trupele trebuiau să se găsească instalate în zona de plecare.

La ora 8 urma operaţiunea de încercuire propriu-zisă şi curăţirea tuturor sălaşelor cuprinse în interiorul cercului.

Concomitent cu această operaţie, s-a prevăzut şi blocarea satelor: LUNCAVIŢA, VERENDIN, MEHADICA şi DOMAŞNEA!

Operaţiunea s-a efectuat în întregime aşa cum a fost concepută.

Deplasându-se în a doua jumătate a nopţii, toate companiile s-au găsit la ora 8 în zona de plecare, orientate cu faţa la obiectiv.

Rezultat:

Deşi operaţiunea s-a executat noaptea, deşi s-au luat măsuri de siguranţă prin tăierea liniilor telefonice ce duceau în regiunea bandei, deşi trupele au fost conduse de călăuze sigure, totuşi banda a prins de veste, însă numai cu puţin înainte de a desăvârşirea încercuirii, aproximativ 1 la 1/2 oră/ s-au găsit în bordeiele ocupate, mâncare încă călduţă [sic!], mămăligă neatinsă şi cărbuni atinşi [stinşi] în spuză/.

Din toate sălaşele cercetate numai două aveau urme sigure care indicau prezenţa bandei şi anume:

- Într[-unul] cu o capacitate de 4-5 persoane s-a găsit: un aparat de radio recepţie cu baterii împachetat, o mămăligă, o fiertură de fasole încă călduţă[sic!], slănină prăjită într-o tigaie, aproximativ 1/2 litru vin şi 1/2 litru ţuică.

Într-un alt bordei la 4-500 m depărtare cu o capacitate de 8-10 persoane s-a găsit: una traistă cu aproximativ 10 kg fasole, o traistă cu 10 kg mălai, 5 kg făină de grâu şi câteva lucruri de îmbrăcăminte.

Greşeli constatate cu ocazia desfăşurării acestei operaţiuni:

- La Compania 1 din Batalionul 9 Securitate, căpitanul Rizescu, comandantul Companiei, împotriva ordinelor date de mine, de a nu folosi nici un mijloc care să demaşte prezenţa noastră în regiune/rachete, focuri de arme etc./ ci numai acţiuni orare, a folosit totuşi două rafale de pistol mitralieră, chiar în momentul când urma să se execute încercuirea.

Din cercetări a reieşit însă că bandiţii plecaseră încă înainte de dezlănţuirea acestor rafale.

II. DISLOCAREA

Trupa a intrat în dispozitivul ordonat de Dvs. cu modificările:

Compania I din Batalionul 5 Securitate în regiunea PETROŞNIŢA, POIANA mai puţin un pluton care a rămas la CARANSEBEŞ la dispoziţia Comandamentului.

P.C. Comp. PETROSNIŢA. Comp.2 din Batalionul 9 Securitate a intrat în întregime în satele: LUNCAVIŢA, VERENDIN, MEHADICA.

P.C. VERENDIN

C3 a trimis un pluton de la MEHADICA la CRUŞOVĂŢ.

III. INSTRUCŢIE ŞI EDUCAŢIE

Atât instrucţia, cât şi educaţia se desfăşoară după un program întocmit de Comandament, care vizează, în primul rând, însuşirea practică a cunoştinţelor în legătură cu misiunea noastră în zona de dislocare.

În afară de instrucţia tehnică, s-au prevăzut o serie întreagă de exerciţii de luptă, cu subiecte potrivite specificului zonei în care ne găsim.

S-a insistat asupra obligaţiei de-a politiza aceste exerciţii de luptă, punându-le în legătură atât cu misiunea noastră, cât şi cu necesitatea de-a netezi drumul de toate elementele reacţionare, ce se pun de-a curmezişul înfăptuirii noii orânduiri sociale.

S-a insistat ca toate elementele de răspundere din unităţi să prindă just specificul populaţiei din zonă şi potrivit indicaţiunilor date de organele politice respective, să ţină seama de el, atât în comportarea de fiecare zi, cât şi în rezolvarea diferitelor probleme locale.

Concomitent cu acţiunea de reprimare unităţile duc şi acţiuni de apropiere şi câştigare a ţărănimii sărace şi mijlocaşe, înlăturând prin aceasta acţiunea chiaburimii şi prezentând într-o lumină reală activitatea teroristă a bandelor din regiune.

IV. CAZARE

S-a[u] efectuat potrivit dispoziţiunilor Dvs. Măsuri pentru paza cantonamentului şi în legătură cu misiunea noastră. S-au executat ordinele Secretariatului.

V. HRANA

S-au luat măsuri pentru fabricarea pâinii şi procurarea de subzistenţe de la C.D. din zonă. Procurarea cărnii şi alimente neraţionalizate prin grija autorităţilor locale.

VI. MATERIAL DE TRANSMISIUNI

Avem neapărat nevoie de aparatele radio prevăzute în ordinul iniţial.

VII. PLAN DE LUCRU

Vom întreprinde numai acţiuni cu efective mici pe bază de informaţii sigure.

Acţiuni de mai mari anverguri [sic!], vom efectua numai atunci când reţeaua informativă a noastră ne va da suficiente elemente care să justifice aceasta.

COMANDANTUL ZONEI IV TERITORIALE TIMIŞOARA

General Maior

Băjenaru lon

COMANDANT SECUND POLITIC

Maior

Teodorescu Marcel

MAIOR DE SECURITATE

Maior

Moiş Aurel

MAIOR DE SECURITATE

Maior

Kling Zoltan
4 exemplare

Secretariatul General pentru Trupe

Secretariatul Gl. pentru Trupe Direcţia Politică

Maior de Securitate Moiş Aurel

Maior de Securitate Kling Zoltan
(Tribunalul Militar Timişoara, Fond penal, dos. 64, Caraş, vol. III, f. 179-181.)

Yüklə 37,68 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə