Iii cetvel (Madde I0) Şartli muafiyetler cetveli


(R.G. 38_08.03.2013_AE:127)Yüklə 274,87 Kb.
səhifə2/2
tarix02.01.2022
ölçüsü274,87 Kb.
#24992
1   2
(R.G. 38_08.03.2013_AE:127)

Eski Motorların Gümrük İdaresine terk edilmeleri koşuluyla.
15

Kuzey Kıbrıs Türk Hava Kurumuna Havaalanlarında tahsis edilmiş olan yerlerde uçakların bakımı veya bu amaçla yürütülecek idari işleri için inşa edilecek binalarda ve bu binaların idamesi için kullanılacak her türlü malzeme.
16

(a)

Motorlu Araçlar İzin Makamı tarafından Kamu amaçlarında kullanılmak üzere verilmiş ‘T’ Taksi işletme izni ibrazı ile ithal olunan ve II. Cetvelin 87.03 pozisyonunda belirtilen binek otomobilleri;

(i) Bir yaşından yukarı olanlar.


Ödenecek olan verginin %40’ı ödenmek suretiyle.


(ii) Bir yaşından yukarı olmayanlar.

Ödenecek olan verginin %30’u ödenmek suretiyle


(iii) Yeni olanlar.


Ödenecek olan verginin %25’i ödenmek suretiyle.


Bu kapsam altında Araç Kayıt Mukayyitliğince ‘T’ Taksi olarak kaydedilen motorlu araç kayıt tarihinden itibaren 5 sene zarfında kayıt değişikliğine uğraması veya amaca uygun olarak kullanılmaması halinde Gümrük vergi farkı derhal ödenir.(b)

Motorlu Araçlar İzin Makamı Dairesi tarafından ‘Z’ kiralık araç işletme izni ibrazı ile ithal olunan ve II. Cetvelin 87.03 pozisyonunda belirtilen binek otomobilleri.

(i) Bir yaşından yukarı olanlar.

Ödenecek olan verginin %40’ı ödenmek suretiyle.


(ii) Bir yaşından yukarı olmayanlar.


Ödenecek olan verginin %30’u ödenmek suretiyle.


(iii) Yeni olanlar.


Ödenecek olan verginin %25’i ödenmek suretiyle.
Bu kapsam altında Araç Kayıt Mukayyitliğince ‘Z’ kiralık araba olarak kaydedilen motorlu araç kayıt tarihinden itibaren 5 sene zarfında kayıt değişikliğine uğraması veya amaca uygun olarak kullanılmaması halinde Gümrük vergi farkı derhal ödenir.


(c)

Motorlu Araçlar İzin Makamı tarafından Kamu amaçlarında kullanılmak üzere verilmiş “A” izni ibrazı ile ithal olunan ve II. Cetvel’in 87.02 pozisyonunda yer alan, en az 22 yolcu taşıma kapasitesine sahip, otobüsler.

(i)Yeni olanlar

Muaf uygulanmak suretiyle.


(ii)Üç yaşından küçük olanlar


Ödenecek olan verginin %25’i ödenmek suretiyle.


(iii) Altı yaşından küçük olanlar


Ödenecek olan verginin %50’si ödenmek suretiyle.

Bu kapsam altında Araç Kayıt Mukayyitliğince “A” izinli Otobüs olarak kayde-dilen motorlu araç kayıt tarihinden itibaren 5 sene zarfında kayıt değişikliğine uğraması veya amaca uygun olarak kullanılmaması halin-de Gümrük vergi farkı derhal ödenir.(d)

Motorlu Araçlar İzin Makamı tarafından Kamu amaçlarında kullanılmak üzere verilmiş “A” izni ibrazı ile ithal olunan ve II. Cetvel’in 87.01 pozisyonunda yer alan, TIR çekicileri.

(i)Yeni olanlar

Muaf uygulanmak suretiyle.


(ii)Üç yaşından küçük olanlar


Ödenecek olan verginin %25’i ödenmek suretiyle.


(iii)Altı yaşından küçük olanlar


Ödenecek olan verginin %50’si ödenmek suretiyle.

Bu kapsam altında Araç Kayıt Mukayyitliğince “A” izinli Çekici olarak kayde-dilen motorlu araç kayıt tari-hinden itibaren 5 sene zarfında kayıt değişikliğine uğraması veya amaca uygun olarak kullanılmaması halin-de Gümrük vergi farkı derhal ödenir.
17

(A)

Görmezler tarafından kendi kişisel amaçları için ithal edilen aşağıdaki eğitim, bilim ve kültür amaçlı eşya.

(a) 48.01- 48.15 tarife pozisyon numaraları altında zikredilen kabartma yazı yazılmasına elverişli kağıtlar,

(b) 66.02 pozisyon numarası altında zikredilen beyaz bastonlar,

(c) Görmezler tarafından kullanılmaya özgü daktilolar,

(d) Kabartma yazıların ve kaydedilmiş malzemenin mekanik çoğalmasında kullanılan aygıtlar.

(e) Görmezlere özgü T.V.ekran büyüteçleri,

(f) Maniaları tespit eden ve yön tayin edici elektronik aygıtlar,

(g) Görmezler tarafından kullanılmaya özgü öğretici aygıtlar

(h) Kıymetli metal veya taşlardan imal edilmiş olmayan kabartma sistemli kol saatleri,

(I) Görmezler tarafından kullanılmaya özgü disk ve kasetçalmaya özgü aygıtlar,

(j) Konuşan kitap, konuşan kitap ve kabartma yazı üretmek için kullanılan hassas şeritler ve kasetler,

(k) Elektronik okuma aygıtları,

(l) Görmezlere mahsus masa oyunları ve teferruatı,

(m) Görmezlere yardımcı olacak eğitim, bilim ve kültürel amaçlı diğer eşya,

(n) Yukarıda anılan eşya için kullanılacak yedek veya diğer tamamlayıcı parçalar.
(B)

Özürlülerin eğitimi, çalışması veya sosyal yaşantısının geliştirilmesi için maluliyetlerine göre özel surette imal edilmiş motorlu araç dışındaki eşya ve bu eşyaların tamamlayıcı parçaları ve teferruatı.
2Aşağıdaki yan başlıklarda belirtilen amaçlar için kullanılacak ve tanımı yine aynı yan Başlıklarda gösterilmiş mallar:1

(A)

Arıcılık mesleğini kendileri için bir yaşam aracı seçen kişilerin, meslekleri için ithal edecekleri aygıtlar, aletler ve diğer gerekli maddeler.

Sanayi Dairesince Devlette üretilmediğinin tevsiki ile.(B)

Balıkçılık ile iştigal eden özel ve tüzel kişilerin bu amaçla ithal edecekleri her türlü araç (Motorlu araç hariç), gereç ve donanımları ile diğer gerekli maddeler.

İthal edilecek eşyanın balık-çılık amaçlarında kullanıla-cağı Hayvancılık Dairesi’nin onayı koşulu ile.
3

(A)

Devlette üretilen ürünlerin ihracında kullanılacak markalan-mış karton kutular, narenciye ambalaj kağıtları ve perakende olmayan ambalajlar içerisinde her türlü yapıştırıcı hazır maddeler, kartonların veya kasaların imalinde veya bağlanmasında kullanılan teller, şeritler ve metal mühürler.


(B)

Devlette üretilen ürünlerin ambalajlanmasında kullanılacak ambalaj malzemeleri ile tamamlayıcı parça ve teferruatı; her türlü etiketler, süt ürünlerinin ambalajları üzerine üretim ve son kullanım tarihlerinin yazılmasını sağlayan şeritler.

“Yoğurt kapları hariç olmak üzere” Sanayi Dairesince Devlette üretilmediğinin tevsiki koşulu ile.
4
Sera imalinde kullanılacak metal çerçeveler.5
Kuluçkalık yumurtalar.6
Yeni traktör imalinde kullanılacak motorsuz traktör şasileri (Kanatları ve Lastikli veya Lastiksiz tekerlekleri) vites kutuları (dümen direkleri ve diğer aksamları olsun veya olmasın) ile dizel motorlar.7

(A)

Sanayi ile ilgili Bakanlıkça basın, yayın işleri ile işgal ettikleri onaylanan kuruluşların gazete, dergi, basın bülteni, kitap, broşür, afiş ve resim basımına özgü her türlü makine aygıt, malzeme ve kimyasal ürün ile füme temizleme masaları.


(B)

Radyo ve Televizyon Yüksek Yayın Kurulu’nca yayınlarda kullanıldığının teyit edilmesi koşulu ile Devlette faaliyet gösteren özel Radyo ve Televizyon Kuruluşlarınca ithal edilen yayınlara yönelik (tüketim malları dışında) araç, gereç ve yedek parça.
8

Meyve ve Sebzelerin vaktinden evvel olgunlaşması, büyütülmesi veya seyrekleştirilmesi, kökleştirilmesi, bir yerden başka bir yere dikilmesi için kullanılan ve tarım işlerinde görevli Bakanlıkça onaylanan II. Cetvel'in 28, 29 ve 38'inci Bölümlerde belirtilen mamuller.9


Soğuk depo tesisleri, imalathane ve madencilik tesislerinin bir kısmını teşkil ve II. Cetvelin 84.14, 85.15, 84.18, 84.19 ve 83.79 pozisyonlarında belirtilen hava ve gaz kompresörleri, vantilatörler ve benzerleri ile klima ve soğutucu aygıtlar.
10

Aerosol mahfazlarda soğutucu veya itici olarak kullanılan hidrokarbürlerin halojenli türevleri.11

Elektrik motorlarının sarımında kullanılan ve bu işle uğraşanlar tarafından ithal edilen izole edilmiş elektrik kabloları.
12

Yol araç lastiklerinin kaplanmasında kullanılan ve II. cetvelin 40.01 - 40.08 pozisyonlarında belirtilen vulkanize edilmiş lastik.
13

Tarım işleriyle görevli Bakanlıkça onaylanarak haşarat öldürücü mantarları yok edici ve diğer benzeri tarımsal preparatların imalinde kullanılan ve II. cetvelin 28. ile 29. Bölümlerinde belirtilen organik olan veya olmayan kimyasal maddelerle, Tarife Başlık No. 34.02 kapsamında yer alan tansiyo aktik ürünlerle müstahzarlar.
14

Motorlu Araçlar üzerinden monte edilmiş sondaj aygıtları.


Üzerinde sondaj aygıtı monte edilmiş motorlu araç ithal tarihinden itibaren 2 yıl süre ile sondaj aygıtı ile birlikte kullanılmalıdır.
15

Kredi Kartları ile yapılan ödemelerde bu kartların kontrolünde kullanılan Imprınter kontrol aygıtları.

Bankalarca çalıştırılan otomatik para ödeme aygıtları ve bu aygıtlara özgü aksam ve teferruat.


16

Tarımda tohumların çimlendirilmesinde kullanılan turbtan mamul kaplar ve benzeri eşya.
17

Sanayi işleri ile ilgili Bakanlıkça Devlette imal edilmediğinin belgelendirilmesi; ve Tarım işleri ile ilgili Bakanlığın tespit ve onayları ile de Tarımda uygulanan Sulama Sistemlerinin tamamlayıcı parça ve teferruatı.
18

Fotoğraf laboratuarlarında rulo halinde fotoğraf film ve kayıtlarının otomatik olarak develope edilmesine veya develope fotoğraf kağıtlarına basılmasına mahsus aygıtlar.20

Ekmekçilik ile iştigal ettikleri ilgili bakanlıkça belgelendirilen kişiler tarafından ithal olunan ve ısıtma sistemi elektrik veya likit gaz ile olan modern fırın, makine ve teçhizatı.
21

Gaz tüplerinin emniyeti açısından önlem aldığı Sanayi Dairesince tevsik edilen dolum tesisleri kuruluşlarınca ithal edilen lastik contalar, valflar, valf aksamları ve regülatörler.
22

Tarım işleriyle ilgili bakanlığın onayı ile üretim amaçları için yalnızca üretici özel ve tüzel kişiler tarafından ithal olunan;


(A)

Çiçek soğanları, yumrular, yumrulu kökler, sürgün başları, rizonlar, rodeden dronlar, açelyalar, güller, mantar misilleri, sebze ve meyve fidanları ile diğer fidanlar.(B)

Sera inşaat malzemeleri (Plastikten mamul örtüler dahil) damlama, yağmurlama ve sisleme sulama sistemleri ile ilgili her türlü boru ve teferruatı, gübre ve ilaçlama tankları, sera ısıtıcıları, ambalaj malzemeleri, germe ve gölgeleme ağları, haşarata karşı koruyucu ağlar, nem ve ısı ölçü aletleri.

23

Hayvancılık, kümes hayvancılığı ve Deniz ürünleri üretim tesisleri ve bu tesislerin idamesi ve çalıştırılması için gerekli makine, aygıt ve teçhizat.
24

Tarımda kullanılacağı Tarım işleri ile ilgili Bakanlıkça tevsik edilmesi koşuluyla ithal edilen her türlü tarımsal gübre.

3
Sanayide kullanılmak amacıyla sanayici tarafından veya kendi adına ithal edilmiş mallar:
1

Sıvı veya pelte halinde veya blok, kaba parça, toz, tane, pul veya bunlara benzer döküm halinde II. Cetvelin 39.01-39.14 ve 39.20 ile 39.21 pozisyonlarında belirtilen suni, plastik maddeler, reçine, selüloz eterler ve benzeri maddeler.
2

Yeni buzdolabı ve ev işlerinde kullanılan çamaşır yıkama makinesi imalatı ile iştigal ettikleri Sanayi işleri ile ilgili Bakanlıkça onaylanan kuruluşların bu aygıtların imalatında kullanılmak üzere ithal edecekleri her tür malzeme, aksam ve teferruat.3

Yoğurt kapları ve benzeri kapların imalinde kullanılacak ve II. Cetvelin39.01-39.14'e ve 39.20 ile 39.21 pozisyonlarında belirtilen maddelerden imal edilmiş şeffaf olmayan levha ve şeritler.
4

(A)

II. Cetvelin 1101.00.15.00.00 pozisyonlarında belirtilen ve bisküvi imalinde kullanılacak unlar. Bisküvi ve diğer yiyecek maddelerinin imalinde kullanılacak amonyum bikarbonat ''Amonium Bicarbonate''.


(B)

II. Cetvelin 1103.11.10.00.12 pozisyonunda belirtilen ve makarna imalinde kullanılacak makarnalık buğdaydan irmik.
5

II. Cetvelin 08.04, 08.08, 08.09 ve 08.10 pozisyonlarında belirtilen konserve ve marmelat imalinde kullanılacak taze meyveler.
6

Sebze yağları imalinde kullanılacak yer fıstığı ve yer fıstığı küspesi, zeytinyağı endüstrisinde kullanılacak hidrokarbonlar; yenecek yağların rafine edilmesinde kullanılacak veya yağların okside edilmesini önleyecek kimyasal madde veya mamuller. Margarin imalinde kullanılacak rafine edilmiş yenecek sebze yağları ile tuzlar.
7

Suni diş, düğme, boya ve vernik veya mürekkep eriticiler imalinde kullanılacak maddelerle vernik veya benzeri maddeler için sulan-dırıcılar.
8

II. Cetvelin 85.06, 85.07 pozisyonlarında belirtilen pil ve akümü-latörlerin imalinde kullanılacak maddeler ve aksamlar.
9

Doldurulmuş şilte imalinde kullanılacak şilte yayları çerçeveleri ve her türlü kumaş.
10

Metal ayakkabı kalıplarının imalinde kullanılacak metal aksamlar ile ayakkabı imalinde kullanılacak taklit mücevherci eşyası kapsamın-daki ayakkabı süsleri ile ayakkabı solaleri ile diğer kauçuk eşyanın imalinde kullanılacak tabii, suni veya sıvı yağlardan türetilmiş kauçuk ve kimyasal maddeler ve ayakkabı imalinde kullanılacak kösele ve diğer girdiler (hazır ayakkabı yüzleri ile ayakkabı yüzü aksamları ve ayakkabı yüzü derisi hariç)
11

Endüstride kullanılacak vitaminler, karışık hayvan yemlerinin imalinde kullanılacak kimyasal madde ve mamuller.
12

Tel imalinde kullanılacak tel çubuklar, çit telleri ve tel örgüler dışında endüstride kullanılacak tel ve tel çubuklar.
13

Sutyen imalinde kullanılacak her türlü kumaş ile sutyen başlıkları.

14

Debagat ve Deri cilalama, mensucat, plastik, ayakkabı imali, matbaacılık, seramik, çömlekçilik, gıda sanayi, kozmetik imalatı, deterjan imalatı, sabun endüstrisinde veya tekstil maddeleri ile mamullerinin boyacılık işlerinde veya şişe ve diğer mahfazaların tıpa imallerinde kullanılan demir, çelik veya kalay levhalarının verniklenmesinde veya kaplanmasında kullanılacak ve II. Cetvelin 32.03, 32.10 ve 32.12 pozisyonlarında belirtilen bitkisel, hayvan- sal veya madensel boyayıcı maddeler (Sentetik organik boyayıcı madde ve pigmentlerle hazırlanmış diğer boyayıcı maddeler dahil)
15

Yiyecek maddelerinin imalinde kullanılacak (içki imali hariç) ve II. Cetvelin 33.01 ve 33.02 pozisyonlarında belirtilen müstahzarlar.
16

İşlenmiş deri imalinde kullanılacak ve II. Cetvelin 41.01- 41.04 pozisyonlarına giren işlenmemiş deriler. Debagatta kullanılacak maddeler. Peruk imalinde kullanılacak insan saçı ile bunlardan mamul maddeler.
17

Süpürge imalinde kullanılacak bitkisel maddeler.
18

Ev işlerinde kullanılan kap ve her türlü eşyanın (Tencere, tava, cezve, vb.) imalinde kullanılmak üzere ithal edilecek her tür malzeme, aksam ve teferruat.
19

Kaplama maksadıyla ithal edilecek motorlu taşıt araçlarının kulla-nılmış dış lastikleri ile kaplama malzemeleri (tamirde kullanılmaya özgü malzemeler hariç.)
20

Sentetik kauçuk veya suni yağlardan türetilen taklit kauçuk, sünger, köpük veya cellular tipinde ve plastik eşya ile cam yün elyafı, cam ipliği veya cam kumaş ihtiva eden eşya imalinde kullanılacak olan ve tarifenin 28, 29 ve38. Fasıllarında yer alan malzeme ve ürünler ile cam elyaf, cam yün, cam iplik ve cam kumaş.
21

Çelik boru fabrikalarının operasyon ve çelik boru imalinde kullanı-lacak daire teçhizatları dışındaki çelik ve diğer maddelerle makine, aygıt ve bunların ak samları.
22

Sabun imalinde kullanılacak donyağı.
23

Et ürünlerinin imalatı ile iştigal eden kuruluşların et ürünleri (salam, sucuk, sosis, köfte, vb.) imalatında kullanılmak amacıyla ithal ettikleri baharat, karışık baharat ve diğer tat verici karışımlar.
24

İpliklerin, dokunmuş kumaş veya bunlardan mamul eşyanın boyanmasında, ağartılmasında veya yumuşatılmasında kullanılan maddeler ile II. Cetvelin 34. Bölümünde belirtilen maddeler.
25

Isıtma sobalarının imalinde kullanılacak seramik levhalar, sübap ve gaz enjektörleri, elektrik ısıtıcı rezistanslar, termostatlar, tutacaklar ve lambalar.
26

Deterjan imalinde kullanılacak enzimler (kapsüller içerisinde olsun veya olmasın)
27

Fırça süpürge, ayakkabı ve elbise fırçaları ile benzeri eşyanın ima-linde kullanılacak suni iplikler ve elyaf ile mop imalatında kullanıl-maya özgü pamuk iplikleri ve dokunmamış mensucat.
28

Milli kıyafetlerdeki bebeklerin (kuklaların) imalinde kullanılacak giysisiz bebe parçaları ile ayakkabılar.
29

Elektrikli ızgaralıkların imalinde kullanılacak olan elektrik rezis-tanslar, elektrik ve rezistans telleri, elektrik soketler (fişler) plastik tutacak ve ayaklar. Banyolar için su ısıtma aygıtları veya diğer su ısıtıcıların imalinde kullanılacak elektrik rezistanslar, elektrik rezistans telleri, daldırma suretiyle ısıtıcı aygıtlar ve termostatlar.
30

Eksoz boru ve susturucuların imalinde kullanılacak demir veya çelik boru ve levhalar ile cam lifleri (cam yünü dahil)
31

Klima cihazlarının imalinde kullanılacak hava ve gaz kompresörleri, buharlaştırıcılar, kondensenler, vantilatör ve vantilatör kanatları, termostatlar, düğmeler ve plastik griller.
32

Kağıt imalinde kullanılacak kimyasal maddelerle boyalar.
33

İplik imalinde kullanılacak ve II. Cetvelin 51.01 - 51.07 pozisyon-larında belirtilen maddeler.
34

Etil alkol, sakarin ve diğer tatlandırıcı maddeler dışında ilaç imalinde hammadde olarak kullanılacak kimyasal madde ve mamuller (Laboratuarlarda analiz ve deney olarak kullanılacak olanlar dahil)35

Sanayi işleriyle ilgili Bakanlığın lisansı ile sanayi endüstri ve imalatta kullanılacak olan etil alkol.36

Yazıhane metal dolaplarının imalatında kullanılacak açıcı ve kapayıcı mekanizmalar, dönen, yatağa veya yatak sandalyesine çevrilebilen oturakların yükseltici mekanizmaları ile benzeri aksamlar ve birleştirilmiş yaylar.
37

Şeker müstahzarlarının imalinde kullanılacak sıvı veya yarı sıvı halde glikoz.
38

Dondurma ambalajlarında kullanılacak kağıt, mukavva ve kağıttan konilerle alüminyum kaplı kağıt ve mukavvalar ve dondurma imalatında kullanılan süt hariç diğer katkı maddeleri.
39

Şilte ve yorgan imalinde, yaka, koltuk, cep ve düğmelerin dikil-mesiyle düğme deliklerinin örülmesinde kullanılacak otomatik dikiş makineleri. Torbaların dikilmesinde kullanılmak üzere özel surette imal edilmiş dikiş makineleri ve bunların mobilyaları.
40

Tükenmez kalemlerin imalinde kullanılacak mürekkep ve metal kalem uçlar.
41

Sabanların imalinde kullanılacak özel yaylar.
42

Elektronik örgü ve dokuma makinelerinde kullanılacak dolu ve develope edilmiş özel filimler.
43

Derhal yenilmek maksadıyla hazırlanacak geçici muhafazalarda marmelat imalinde kullanılmak üzere ithal edilmiş armut, şeftali, kayısı ve ananas.
44

Halı imalinde kullanılacak perakende olmayan ambalajlar içerisinde her türlü yapıştırıcı hazır maddeler.
46

Deterjan imalinde kullanılan tansiyo aktif kimyasal maddeler.
47

Bulaşık teli ''Soap Pads'' imalinde kullanılacak blok halinde sabunlar.
48

El sanatları mesleğini kendileri için bir yaşam aracı seçen kişilerin ve bu sanatlar için oluşturulan kuruluşların ithal edecekleri keten kumaş ile iplikler.
49

Kayarak işleyen fermuar imalinde kullanılmak üzere ithal olunan dar kordela, sentetik ve suni şerit halinde yarı mamul polyester fermuar.
50

Patates kızartma, Kuruyemiş ve bisküvi sanayinde kullanılan, rafine edilmiş hurma yağı, perakende olmayan ambalajlarda fıstık yağı, kavrulmamış veya başka şekilde pişirilmemiş yer fıstığı ve kabartma veya kızartma suretiyle elde edilen ürünler için kullanılacak diğer her türlü madde.
51

Kuru yemiş imalatçıları tarafından kavrulmak veya başka bir işleme tabi tutulmak amacıyla ithal olunan 08.01 ve 08.02 pozisyonu altında sınıflandırılan meyveler.
52

Hijyenik bez imalinde kullanılmak üzere ithal olunan tutkal, silikon kağıt şeritler ile dokunmuş veya dokunmamış mensucat (Kağıt petek dokulu olanlar dahil)
53

Metalden mutfak eşyası imalinde kullanılmak üzere ithal olunan sap ve sap aksamları ile anılan imalatın temizliğinde kullanılan klorlu hidrokarbonlar.54

Fişek imalatında kullanılacak boru, kovan dipleri, iç takviye ve dolgular ile kapsül, barut, saçma ve boş fişekler ( kapsüllü olsun olmasın )
55

KKTC'ye ithal edilen ve Spor Dairesinin onaylarıyla KKTC Avcılık, Atıcılık Federasyonunca satın alınacak ve kullanılacak fişekler.


Fişekler için II. Cetvelde öngörülen verginin % 50'si ödenmek suretiyle
56

Kauçuk ve suni plastik eşya imali ile gıda maddelerinin hazırlanmasında kullanılacak olan her türlü maddeden yapılmış kalıplar.
57

Gömlek, T. Shirt, bluz, gömlek bluz, bebekler için giyim eşyası: (Tarife Pozisyonu 61.11 ve 62.09) Spor kayak ve yüzme kıyafetleri ve şortların imalinde kullanılacak ve Devlette üretilmediğine dair Sanayi Dairesi Müdürlüğünce onayı verilen her türlü kumaş ve teferruatı.
58

Makine ve motor yağı imalinde kullanılacak katı ve mayi haldeki bitkisel veya madensel yağlar; oksitlenmeye ve pasa karşı koyan maddeler; silikon gibi köpüklenmeyi önleyici maddeler; Makine ve motor yağlarının test ve analizinde kullanılacak kimyevi madde ile gereçleri, bu ürünlerin ambalajlanmasında kullanılacak baskılı veya baskısız teneke ve levhalar, plastik veya adi madenden kapak ve tutacak, mühür malzemesi ve yapıştırıcı.
59

Sanayi işleriyle ilgili Bakanlıkca üretim amaçlarında kullanılacağı onaylanan el devre anahtarı (Sviç) ve Küçük (Mikro) sviç, muayyen zamanda bir meka nizmayı harekete getiren saat makineli veya senktron motorlu cihazlar (saat ayarlamasına göre duran cihazlar, mübeddileler v.s.) ve potansiyometreler, osilatör valf, (elektronik) lamba ve foto elektrik (selüller ) ısıtıcı band, teflon band, yağ keçesi, selonoid valf, naylon elek bezi, tel elek bezi, dikiş ve örgü makineleri aksam ve iğneleri.
60

Çocuk arabası imalinde kullanılmak üzere ithal olunan plastik eklemler, fren ve sair güvenlik parçaları tekerlekler metal parçaları (rondela, perçin, köşe ve benzeri parçaları) oturak kısmı için sentetik kumaş.
61

Özel surette imal edilmiş süt soğutucu aygıtlar.
62

Yapışmaz alüminyum mutfak eşyası imalinde kullanılan ve II. Cetvelin 39.01 - 39.15 Pozisyonlarında belirtilen ve plastik ihtiva eden boya ve kaplama maddesi olarak kullanılan maddeler.
63

Ütü masası ve örtülerinin imalinde kullanılan özel surette imal edilmiş yanmayan kumaş ve her türlü şerit.
64

Seyahat eşyası imalinde kullanılmak amacıyla ithal olunan emdirilmiş veya sıvanmış mensucat dokuma veya örgü rafia, mensucat kordela, plastik aksesuar ile fermuarlar.
65

KKTC'de üretilen sigara imalatında kullanılmak üzere ithal olunan levha veya şerit halinde ambalaj kağıdı, filtre çubuğu, mantar katoliti, uç kağıdı, sigara kağıdı şerit veya levha halinde alüminyum, plastikten mamul levha veya şeritler, ambalaj açma şeridi, mürekkep, tutkal ve her türlü katkı maddeleri.
66

Süt ürünlerinin imalinde kullanılmak üzere ithal olunan esans ve renklendiriciler.
67

Deşarj esaslı elektrik ampül ve tüplerde kullanılan balastların imalinde kullanılacak her türlü malzeme.
68

Narenciye ürünlerinin mumlanmasında ve ilaçlanmasında kullanılan mum ve ilaçların imalinde kullanılmak üzere ithal olunan her türlü kimyasal madde ile diğer maddeler ve narenciye ürünlerinin ihraç edilmek amacıyla ambalajlanmasında kullanılan her türlü kimyasal maddeler.
69

İnşaat işlerinde kullanılacak hazır kalıp sistemleri (kalıp kirişleri, kaplama kontraplakları, dikmeler ve ayaklar.)
70

Albüm ve Dosya (klasör) imalinde kullanılacak resimler, gravürler,


fotoğraflar, baskılı maddeler, plastik torbalar, levhalar, ve teller ile plastik zarflar, tutkallar ve metal aksamlar.
71

Alçı levha ve alçıdan mamül dekorasyon eşyası imalinde kullanılmak üzere ithal edilecek alçı, jüt, cam elyafı, lastik kalıplar ile plastik kalıp imalinde kullanılacak maddeler.
72

Haşarat telef edici preparatların imalinde kullanılacak kimyasal maddeler.
73

Lehim ve kaynak elektrodu imalinde kullanılan müstahzarlar.
74

Hava komprösörlerinin imalatında kullanılacak hava emici ve vericileri (hava pompaları, regülatör, basınç gösterge saatları, basınç azaltıcı ve ayarlayıcı valflar ve hava basıncına göre elektrik devrelerinin kapanmasını veya açılmasını sağlayan isviçler.
75

Floresans lambaların imalinde kullanılan plastik Diftüseri ve floresans lamba starteri imalatında kullanılan tüp (alüminyum veya plastik), ampul, kondansatör, perçin ve pertinaks kısmı.
76

Oyuncak bebek imalinde kullanılacak baş, kol, bacak ve mekaniz-maları (giysiler hariç.)
77

Piyano çalgı telleri, aksam, parça ve eklentileri (möblesi hariç)
78

Motorlu araç filtresi imalatında kullanılacak olan her türlü keçe, vatka, pamuklu kumaş, conta ile yapıştırıcılar.
79

Elektroliz işlemi görmek üzere ithal olunan perçin ve rivet.
80

Sanayi işleri ile ilgili Bakanlıkça onaylanan miktarda süt ürünü imalatçıları ta- rafından hellim ve peynir imalatında kullanılmak üzere ithal olunan rafine edilmiş tuz.
81

Ulaştırma işlerinden sorumlu Bakanlıkça tersane çalıştırmaları onaylanan kuruluşların tersanelerinde kullanılmak amacıyla ithal edecekleri her türlü deniz aracı aksamı, parçası, teferruatı ile her türlü malzeme.
82

Alkollü içki imalatçıları tarafından Devlette şişelenme veya başka türlü ambalajlara doldurulmak üzere fıçı, '' kontainer '' veya benzeri kaplarda ithal edilen ve ithaldeki hali ile iç tüketime sunulmaya hazır olmayan bira.

Gümrük vergileri tahsil edil-meden ithal olunan bira ilgili alkollü içki fabrikalarının depolarında gümrük kontro-lüne alınır ve iç tüketime arz olunacakları zaman üzerle-rinden istihsal vergileri tarh, tahakkuk ve tahsil edilir.
83

Müdürün öngöreceği koşullara bağlı kalınarak motorlu kara taşıt araçlarının yegane ithalatçısı, dağıtıcısı ve tam teşekküllü servis garajı bulunan özel surette imal edilmiş ve teçhizatlandırılmış bir adet motorlu araç.
84

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünce lisanslandırılmış Alkollü içki imalatçıları tarafından Müdürün öngöreceği koşullara bağlı kalınarak ithal edilecek ve alkollü içki imalatında ve karışımında kullanılacak yüksek dereceli alkol veya konsantre edilmiş alkol özleri ve anason.
85

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünce lisanslandırılmış tütün imalatçıları tarafından Müdürün öngöreceği koşullara bağlı kalınarak ithal edilecek tütün.
86

Gümrük ve Rüsumat Dairesi Müdürlüğünce lisanslandırılmış bulunan Bira İmalatçıları tarafından Müdürün öngöreceği koşullara bağlı kalınarak ithal edecekleri malt, malt unu, şerbetçiotu, bira mayası ve diğer girdiler.87

Her türlü hazır giyim eşyası imalatçıları tarafından ithal edilecek (giysilerin esasını teşkil edecek kumaşlar hariç) dar şeritler, bellikler, tela, vada ve fermuar.
88

Sanayi işleri ile ilgili Bakanlıkça onaylanan ses veya görüntü kayıtları için kaset veya diğer mesnetlerin imalatında kullanılacak aksam, parça ve teferruat.
89

Su ısıtma aygıtlarının imallerinde kullanılacak;


(a)

Demir, çelik, bakır ve benzeri adi madenlerden mamul levhalar, borular ve profiller; ve


(b)

Güneş enerjisinin toplanmasına özgü plastikten mamul levhalar '' Pollypropilen solar absorber ''; kauçuk veya plastik bağlantılar.
90

Endüstride kullanılmaya özgü dikiş makineleri (kitap diken makineler dahil) ve bunların iğneleri, parçaları ve diğer teferruatı.
91

Sunta imalatında takviye maddesi olarak kullanılan maddeler ile işçiliğe tabi tutulacak diğer maddelerden levhalar.
92

(A)

İhracata yönelik alkolsüz meşrubat imalatında kullanılacak olan konsantre ve karbon dioksit.


(B)

İç tüketime yönelik alkolsüz meşrubat imalinde kullanılacak;

(1)

21.06 Pozisyonu altında sınıflandırılan konsantre özler.

(2)

28.11.21 00 00, 33.01, 33.02 Pozisyonlarında sınıflan-dırılan karbon, karbon dioksit ve diğer müstahzarlar.
93

(A)

Çikolata ve şekerleme imalatında kullanılacak ve tarifenin 08.01 ve 08.02 pozisyonlarında zikredilen kurutulmuş maddeler, yenecek jelatin, şekerleme sapları ve hurma yağı.


(B)

Çikolata imalatında üzerleri çikolata kaplanmak amacıyla ithal olunacak gofretler ve bisküviler.
94

İmalatta kullanılmak üzere ithal edilen ve tarifenin 40.07 pozisyonunda sınıflandırılan vulkanize edilmiş kauçuk iplikler ile mensucat imalinde kullanılacak iplikler.
95

Çok katlı yalıtım camlarının imalinde kullanılacak, nem emiciler, plastik köşe Bağlantı elemanları, alüminyum profil ile ince borular ve ısı ile tatbik edilebilen İzolatör yapıştırıcılar.
96

Çimento, harç veya betonlara mahsus müstahzarların imalinde kullanılacak ve tarifenin 27. Bölümünde yer alan mineral yağ emülsiyonları ile 28, 29, 32 ve 38. Bölümlerde yer alan imalat girdileri.
97

Bobin, masura veya benzeri mesnetlerin imalinde kullanılacak rulo halinde olsun veya olmasın her türlü kağıt veya kartonlar.
98

Yapıştırıcı şeritlerin “Cellotepe” imalinde kullanılacak genişliği 20 cm’den aşağı olmayan tutkallı baskısız plastik şeritlerle makaralar.
99

Jaluzi ve dikey perde imalatında kullanılacak alüminyum şerit, merdiven şeklinde kordonlar ve diğer kordonlar ile plastik veya metal aksamlar.
100

İmalatta kullanılmak amacı ile ithal olunan veya satın alınan ve Gümrük Vergileri Tarife Yasası’na Ek II’nci Cetvelin 72’nci Fası-lında sınıflandırılan mallar.

(İnşaatta kullanılan çubuk halindeki demirler hariç)

101

(A)

Fermente edilmiş veya fermantasyonu alkol ilavesi ile veya başka şekilde önlenmiş veya durdurulmuş olan konsantre edilmiş üzüm şırası.

İthallerinde üzerlerinden tah-sil edilmesi gereken vergi, fon ve katkı payları tahsil edilmeden alkollü içki fab-

rikalarına alınır ve iç tüke-time arz olunacakları zaman yerli ürün olarak üzer-lerinden vergi, fon ve katkı payları tahsil edilir.

(B)

Alkollü içki imalatçıları tarafından Devlette şişeleme veya başka türlü ambalajlara doldurulmak üzere konteynır, tanker veya benzeri kaplarda ithal edilen ve ithaldeki haliyle iç tüketime sunulmaya hazır olmayan şarap.


4
Aşağıdaki Mallar:1

Bakanlar Kurulunun saptayacağı dönemlerde Ticaret, Ekonomi ve Maliye işlerinden sorumlu bakanlığın vereceği özel izin ve miktarlarda ithal edilecek gıda maddeleri.

Yüklə 274,87 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə