Iii. Obiectele Word Obiecte Word predefinite (1) permit accesul la funcţionalităţile aplicaţiei WordYüklə 457 b.
tarix02.11.2017
ölçüsü457 b.
#27925


III. Obiectele Word


Obiecte Word predefinite (1)

 • permit accesul la funcţionalităţile aplicaţiei Word

 • formează o ierarhie, similar celei din Excel

  • dar sunt mult mai multe obiecte
  • deoarece pentru documentele Word aspectul vizual este mai important decât pentru caietele Excel
  • deci există mai multe elemente de interfaţă
 • scopul principal - crearea şi formatarea documentelor WordObiecte Word predefinite (2)

 • Application

  • programul Word aflat în rulare
 • Document

  • corespunde unui document Word deschis de aplicaţie
 • Template

 • Range

  • zonă de text
 • Paragraph

  • paragraf


Obiecte Word predefinite (3)

 • Table

  • tabel
 • Row, Column, Cell

  • elementele unui tabel
 • Font

  • atributele fontului unei entităţi
 • Selection

  • zona selectată într-un document
 • etc.III.1. Obiectul Application • corespunde aplicaţiei Word în rulare

 • se află pe nivelul cel mai înalt în ierarhia de obiecte

 • proprietăţi

  • controlul vizualizării ferestrei aplicaţiei
  • accesul la obiectele de pe nivelul următor
 • metode - caracter global

 • evenimente recunoscute

  • deschidere/închidere/activare document, creare/deschidere/închidere fereastră etc.


Proprietăţi (1)

 • acces la colecţiile de obiecte de pe nivelul următor

  • Addins, AutoCaptions, AutoCorrect, COMAddIns, CommandBars, CustomDictionaries, Dialogs, Documents, FileConverters, FontNames, ListGalleries, Options, RecentFiles, Tasks, Templates, UserForms, Windows
 • acces la elementele active

  • ActiveDocument, ActivePrinter, ActiveWindow
 • aceste proprietăţi nu au nevoie de prefix ([Application.]property)Proprietăţi (2)

 • controlul ferestrei

  • Caption, Left, Top, Height, Width, UsableHeight, UsableWidth, WindowState
 • identificare

  • Name, FullName, Path, PathSeparator, StartupPath
 • afişare

  • DisplayAlerts, DisplayAutoCompleteTips, DisplayRecentFiles, DisplayScreenTips, DisplayScrollBars, DisplayStatusBar, StatusBar, ScreenUpdating, ShowWindowsInTaskbar


Metode (1)

 • schimbarea directorului de lucru

  • ChangeFileOpenDirectory
 • conversii tipografice

  • CentimetersToPoints, InchesToPoints, LinesToPoints, MillimetersToPoints, PicasToPoints, PixelsToPoints, PointsToCentimeters, PointsToInches, PointsToLines, PointsToMillimeters, PointsToPicas, PointsToPixels
 • clipboard

  • ShowClipboard


Metode (2)

 • activare

  • Activate
 • tipărire

  • PrintOut
 • executarea unui macro

  • Run
 • terminarea aplicaţiei

  • Quit


Evenimente

 • asociate direct cu aplicaţia

  • Quit
 • asociate cu documentele

  • DocumentBeforeClose, DocumentBeforePrint, DocumentBeforeSave, DocumentChange, DocumentOpen, DocumentSync, NewDocument
 • asociate cu ferestrele

  • WindowActivate, WindowBeforeDoubleClick, WindowBeforeRightClick,WindowDeactivate, WindowSelectionChange, WindowSize


III.2. Obiectul Documents • colecţia documentelor deschise la momentul curent

 • accesare

  • proprietatea Documents a obiectului Application
 • se poate modifica prin

  • deschiderea/crearea unui document nou
  • închiderea unui document deschis


Proprietăţi

 • acces la obiectele de nivel superior

  • Application, Parent
 • numărul de elemente din colecţie

  • Count


Metode (1)

 • crearea unui document nou

  • Add
  • noul document este creat după structura unui şablon (template)
   • fie indicat ca parametru
   • fie Normal.dot(x)
 • deschiderea unui document existent

  • Open
  • documentul este preluat dintr-un fişier


Metode (2)

 • închiderea tuturor documentelor

  • Close
 • salvarea tuturor documentelor

  • Save
 • acces la un element al colecţiei

  • Item
  • numele acestei metode poate lipsi la apelare


Evenimente

 • nu există evenimente recunoscute direct de către colecţie

 • există însă

  • evenimente recunoscute de obiectul Application care sunt legate de colecţia de documente
  • evenimente recunoscute de documentele individuale (obiecte Document)


III.3. Obiectul Document • reprezintă un document deschis de aplicaţie

 • poate fi sau nu legat de un fişier

 • se poate obţine o referinţă la un document prin

  • metoda Item a obiectului Documents
  • metodele Add şi Open ale obiectului Documents
  • proprietatea ActiveDocument a obiectului Application - pentru documentul activ la momentul curent


Proprietăţi (1)

 • acces la obiectele de nivel superior

  • Application, Container, Parent
 • acces la obiectele de pe nivelul următor

  • Characters, Paragraphs, Sections, Sentences, Styles, Subdocuments, Tables, Versions, Windows, Words
  • Bookmarks, CommandBars, Comments, Endnotes, Fields, Footnotes, FormFields, Hyperlinks, Indexes, Shapes
  • TablesOfAuthorities, TablesOfContents, TablesOfFigures


Proprietăţi (2)

 • acces la elementele active

  • ActiveWindow, ActiveWritingStyle
 • identificare

  • FullName, Name, Path, CodeName
 • salvare

  • EmbedTrueTypeFonts, DoNotEmbedSystemFonts, RemoveDateAndTime, Saved, SaveEncoding, SaveFormsData, SaveSubsetFonts, SaveFormat
 • tipărire

  • PageSetup, PrintFormsData, PrintRevisions


Metode

 • activare/închidere/salvare

  • Activate, Close, Save, SaveAs
 • editare

  • Redo, Repeat, Undo, UndoClear
 • selectare

  • Select
 • obţinerea unei zone din document

  • GoTo, Range
   • ambele returnează obiecte Range


Evenimente

 • deschiderea documentului

  • Open
 • închiderea documentului

  • Close
 • deschiderea unui document pe baza unui şablon (template)

  • New
 • sincronizarea unui document local cu copia de pe server

  • Sync


III.4. Obiectul Selection • reprezintă zona selectată dintr-un document

 • de fapt, fiecare fereastră are o selecţie

 • la un moment dat există o singură selecţie activă

 • selecţia este destinată în principal accesului la o anumită porţiune de text din document

 • poate conţine şi text de lungime 0

  • în lipsa unei operaţii de selectare, poziţia cursorului reprezintă selecţia implicită


 • se poate obţine o referinţă la un asemenea obiect prin

  • proprietatea Selection a obiectelor Window sau Pane
  • proprietatea Selection a obiectului Application
   • selecţia activă
 • selecţia poate fi privită ca un document la scară mică

  • multe colecţii specifice conţinute într-un document se regăsesc şi la nivelul selecţiei


Proprietăţi (1)

 • acces la obiectele de nivel superior

  • Application, Document, Parent, TopLevelTables, HeaderFooter
 • acces la obiectele de pe nivelul următor

  • Characters, Words, Sentences, Paragraphs, Sections
  • Bookmarks, Comments, Fields, Hyperlinks, FormFields
  • Borders, Cells, Columns, Frames, InlineShapes, Rows, ShapeRange, Tables
  • Endnotes, EndnoteOptions, Footnotes, FootnoteOptions


Proprietăţi (2)

 • caracterizarea selecţiei

  • Active
  • Start, End, StartIsActive, IPAtEndOfLine, IsEndOfRowMark
  • StoryLength, StoryType
  • Type
  • Flags
 • obiectul de tip Range care reprezintă porţiunea selectată în document

  • Range


Proprietăţi (3)

 • textul inclus

  • FormattedText, Text
 • formatarea textului inclus

  • Font, FitTextWidth, Orientation, ParagraphFormat, Shading, Style
 • căutare

  • Find
 • moduri de selectare

  • ExtendMode, ColumnSelectMode
 • informaţii despre selecţie

  • Information


Exemple

 • numărarea caracterelor şi paragrafelor din zona selectată

 • MsgBox(CStr(Selection.Characters.Count))

 • MsgBox(CStr(Selection.Paragraphs.Count))

 • afişarea tuturor caracterelor din zona selectată

 • For Each chr In Selection.Characters

 • MsgBox chr.Text

 • Next chrExemple (cont.)

 • inserarea unui tabel cu înlocuirea zonei selectate

 • Set tbl = ActiveDocument.Tables.Add( _

 • Range:=Selection.Range, NumRows:=2, _

 • NumColumns:=5)

 • afişarea numărului liniilor unui tabel

 • ActiveDocument.Tables(1).Select

 • MsgBox CStr(Selection.Rows.Count)Exemple (cont.)

 • formatarea textului din zona selectată

 • Selection.ParagraphFormat.Style = "Heading 1"

 • Selection.ParagraphFormat.Alignment = _

 • wdAlignParagraphCenter

 • With Selection.Font

 • .Bold = True

 • .Color = wdColorBlueGray

 • .Name = "Courier New"

 • .Size = 14

 • End WithMetode (1)

 • selectarea unor entităţi

  • Select, SelectCell, SelectColumn, SelectCurrentAlignment, SelectCurrentColor, SelectCurrentFont, SelectCurrentIndent, SelectCurrentSpacing, SelectCurrentTabs, SelectRow
 • clipboard, ştergere

  • Copy, CopyAsPicture, CopyFormat, Cut, Delete, Paste, PasteAndFormat, PasteAppendTable, PasteAsNestedTable, PasteExcelTable, PasteFormat, PasteSpecial


Metode (2)

 • extinderea/restrângerea selecţiei

  • Collapse
  • Expand
  • Extend
  • Move, MoveDown, MoveEnd, MoveEndUntil, MoveEndWhile, MoveLeft, MoveRight, MoveStart, MoveStartUntil, MoveStartWhile, MoveUntil, MoveUp, MoveWhile
  • EndOf, StartOf, EndKey, EscapeKey, HomeKey
  • SetRange, WholeStory


Metode (3)

 • modificarea textului din selecţie

  • InsertAfter, InsertBefore
  • InsertDateTime, InsertFile, InsertParagraph, InsertParagraphAfter, InsertParagraphBefore
  • TypeBackspace, TypeParagraph, TypeText, InsertSymbol
  • InsertBreak, InsertCaption, InsertCrossReference
  • InsertCells, InsertColumns, InsertColumnsRight, InsertFormula, InsertRows, InsertRowsAbove, InsertRowsBelow
  • ConvertToTable


Exemple

 • inserarea unui tabel în poziţia cursorului

  • dacă este selectată o zonă, inserţia se va face la începutul acestei zone
 • Selection.Collapse Direction:=wdCollapseStart

 • Set tbl = ActiveDocument.Tables.Add( _

 • Range:=Selection.Range, NumRows:=2, _

 • NumColumns:=5)Exemple (cont.)

 • selecţia curentă face parte dintr-o linie formată din câmpuri separate prin caracterul ","

 • extinderea selecţiei la întregul câmp din care face parte

 • Selection.Collapse Direction:=wdCollapseStart

 • Selection.MoveEndUntil Cset:=",", Count:=wdBackward

 • Selection.MoveEndUntil Cset:=",", Count:=wdForward

  • nu rulează corect pentru primul şi ultimul câmp
  • de ce?


Exemple (cont.)

 • copierea unei zone de text din altă porţiune a documentului la poziţia curentă a cursorului

 • ActiveDocument.Paragraphs(1).Range.Copy

 • Selection.Collapse Direction:=wdCollapseStart

 • Selection.Range.PasteSpecial DataType:=wdPasteText

 • inserarea unui text înaintea selecţiei curente

  • fără restrângerea prealabilă a selecţiei
 • Selection.InsertBefore("punct de insertie")Evenimente

 • nu există evenimente specifice selecţiei

 • în general, elementele şi porţiunile de text nu au asociate evenimenteIII.5. Obiectul Range • reprezintă o porţiune continuă de text

 • poate începe şi sfârşi oriunde în cadrul unui document

 • din acest motiv nu există o colecţie cu obiectele Range posibile

 • un obiect Range poate fi creat şi distrus oricând, după necesităţi

 • obiectele Range sunt independente de selecţie, dar au multe în comun cu selecţia • se poate obţine o referinţă la un asemenea obiect prin

  • metoda Range a obiectului Document
  • proprietatea Range a obiectelor Selection, Paragraph, Cell etc.
 • de asemenea, un obiect Range existent poate fi redefinit prin metoda SetRangeProprietăţi (1)

 • acces la obiectele de nivel superior

  • Application, Document, Parent, TopLevelTables
 • acces la obiectele de pe nivelul următor

  • Characters, Words, Sentences, Paragraphs, Sections
  • Cells, Columns, Rows, Tables
  • Bookmarks, Comments, Fields, Hyperlinks, FormFields
  • Borders, Frames, ShapeRange, InlineShapes
  • Endnotes, Footnotes, EndnoteOptions, FootnoteOptions


Proprietăţi (2)

 • caracterizarea domeniului

  • Start, End, IsEndOfRowMark
  • StoryLength, StoryType
  • BookmarkID, PreviousBookmarkID
 • informaţii despre domeniu

  • Information


Proprietăţi (3)

 • textul inclus

  • FormattedText, Text
 • formatarea textului inclus

  • Font, FitTextWidth, Orientation, ParagraphFormat, Shading, Style
  • Bold, Italic, Underline
  • Case
 • căutare

  • Find


Metode (1)

 • extinderea/restrângerea domeniului

  • Collapse, Expand, Move, MoveEnd, MoveEndUntil, MoveEndWhile, MoveStart, MoveStartUntil, MoveStartWhile, MoveUntil, MoveWhile,GoTo, GoToEditableRange, GoToNext, GoToPrevious, Next, Previous, SetRange, WholeStory
  • EndOf, StartOf
 • poziţia domeniului

  • InRange, InStory, IsEqual


Metode (2)

 • clipboard, ştergere

  • Copy, CopyAsPicture, Cut, Delete, Paste, PasteAndFormat, PasteAppendTable, PasteAsNestedTable, PasteExcelTable, PasteSpecial
 • modificarea textului din domeniu

  • InsertAfter, InsertBefore, InsertCaption, InsertCrossReference, InsertDateTime, InsertFile, InsertParagraph, InsertParagraphAfter, InsertParagraphBefore, InsertSymbol, InsertBreak


Exemple

 • modificarea fontului textului dintr-un tabel

 • ActiveDocument.Tables(1).Range.Font.Name = "Courier New"

 • formatarea unui paragraf

 • With ActiveDocument.Paragraphs(2).Range.ParagraphFormat

 • .Alignment = wdAlignParagraphCenter

 • .LineSpacingRule = wdLineSpaceExactly

 • .LineSpacing = 12

 • End WithEvenimente

 • la fel ca în cazul selecţiei, nu există evenimente specifice domeniilor de textYüklə 457 b.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2024
rəhbərliyinə müraciət

gir | qeydiyyatdan keç
    Ana səhifə


yükləyin