İkg op öncelik 1’e ilişkin Değerlendirme (İstihdam) Ankara, Ekim 2013Yüklə 5,76 Mb.
səhifə1/69
tarix26.07.2018
ölçüsü5,76 Mb.
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69İKG OP Öncelik 1’e ilişkin Değerlendirme

(İstihdam)

Ankara,

Ekim 2013

İçindekiler

Raporun Ekleri

Ek 1: İKG OP Öncelik 1 Değerlendirmesi için Görev Tanımı


Ek 2: 2013 İKG OP Öncelik 1 Değerlendirmesi için Yol Haritası
Ek 3: Judit Juhász ile görüşme notları, TD projesi
Ek 4: Nurettin Çakıroğlu ile görüşme notları (I), Program Otoritesi PYB
Ek 5: Gaye Erkan ile görüşme notları, TD Projesi
Ek 6: Melahat Güray ile görüşme notları, Program Otoritesi İB
Ek 7: Nurettin Çakıroğlu ile görüşme notları (II), Program Otoritesi PYB
Ek 8: Hüseyin Ali Âli Tangürek ile görüşme notları, Program Otoritesi PYB
Ek 9: Gamze Akın ile görüşme notları, Program Otoritesi PYB
Ek 10: Nesli Urhan ile görüşme notları, Program Otoritesi PYB
Ek 11: Selin Aytaş ile görüşme notları, Program Otoritesi PYB
Ek 12: Figen Gültekin ve arkadaşları ile görüşme notları, MFİB
Ek 12a:Özlem Kuşlu ile görüşme notları, Program Otoritesi, BTT
Ek 13: Operasyon Faydalanıcıları için Görüşme Rehberi (TD projeleri)
Ek 14: Operasyon Faydalanıcıları için Görüşme Rehberi (Hibe Projeleri)
Ek 15: OKB GİD TD ile görüşme notları
Ek 16: OKB KİTUP Hibe Projeleri ile görüşme notları
Ek 16a:OKB KİTUP TD ile görüşme notları
Ek 17: OKB GİD Hibe Projeleri ile görüşme notları
Ek 18: OKB KİD (TD) ile görüşme notları
Ek 18a:OKB KİD (Hibe Projeleri) ile görüşme notları
Ek 19: OKB KİP ile görüşme notları
Ek 20: Michael Gericke ile görüşme notları (KİTUP Ekip Lideri)
Ek 21: Geoffrey Fieldhouse ile görüşme notları (KİP Ekip Lideri)
Ek 22: Michael J. Chambers ile görüşme notları (KİD KU)
Ek 23: Joachim Frede ile görüşme notları (GİD Ekip Lideri)
Ek 24: Yüklenici Temsilcileri ile görüşme notları
Ek 25: AB Delegasyonu ile görüşme notları (I)
Ek 26: TOBB ile görüşme notları
Ek 27: TESK ile görüşme notları
Ek 28: KOSGEB ile görüşme notları
Ek 29: TİSK ile görüşme notları
Ek 30: TBB ile görüşme notları
Ek 31: HAK-İŞ ile görüşme notları
Ek 32: AB Delegasyonu ile görüşme notları (II)
Ek 33: Samsun Valiliği ile görüşme notları
Ek 34: Samsun BKA ile görüşme notları
Ek 35: Samsun İŞKUR il müdürlüğü ile görüşme notları
Ek 36: Samsun SGK ile görüşme notları
Ek 37: Van Valiliği ile görüşme notları
Ek 38: Van, Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı ile görüşme notları
Ek 39: Van İŞKUR İl Müdürlüğü ile görüşme notları
Ek 40: Van SGK ile görüşme notları
Ek 41: Hibe Faydalanıcıları ile Odak Grup toplantıları için anket
Ek 42: Nihai Faydalanıcılar ile Odak Grup toplantıları için anket
Ek 43: İKG OP Değerlendirme Saha Ziyaretleri için revize edilmiş plan
Ek 44: Odak Grup daveti
Ek 45: Odak Grup notları, KİD, Ankara
Ek 46: Odak Grup Notları, KİTUP, Ankara
Ek 47: Odak Grup Notları, GİD, Ankara
Ek 48: Odak Grup Notları, KİD Hibe Faydalanıcıları, Samsun
Ek 49: Odak Grup Notları, KİTUP Hibe Faydalanıcıları, Samsun
Ek 50: Odak Grup Notları, GİD Hibe Faydalanıcıları, Samsun
Ek 51: Nihai Faydalanıcılar ile Odak Grup Notları, Samsun
Ek 52: Odak Grup Notları, KİD Hibe Faydalanıcıları, Van
Ek 53: Odak Grup Notları, GİD Hibe Faydalanıcıları ve Nihai Faydalanıcılar, Van
Ek 54: Odak Grup Notları, KİTUP Hibe Faydalanıcıları, Van
Ek 55: Odak Grup Notları, KİD Nihai Faydalanıcıları, Van
Ek 56: Online Araştırma Anketi (KİTUP, KİD, GİD)
Kısaltmalar Listesi

AB

Avrupa Birliği

AB

Avrupa Birliği

ABB

Avrupa Birliği Bakanlığı

AEV

Avrupa Eğitim Vakfı

AİPP

Aktif İşgücü Piyasası Politikası

AİS

Avrupa İstihdam Stratejisi

ART

Artalan

AYF

Avrupa Yatırım Fonu

BETAM

Bahçeşehir Üniversitesi Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezi

BİTDE

Bölgesel İzleme ve Teknik Destek Ekipleri

BKUS

Bölgesel Kalkınma için Ulusal Strateji

BTTY

Program Otoritesi, Bilgilendirme, Tanıtım ve Teknik Yardım Birimi

BÜMER

Büyüme Merkezi

CIA

Merkezi Haberalma Teşkilatı

ÇASGEM

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Eğitim ve Araştırma Merkezi

ÇİPB

Çok Yıllı İndikatif Planlama Belgesi

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

ÇZ

Çalışma Ziyareti

DAKA

Doğu Anadolu Kalkınma Ajansı

DG

Genel Müdürlük

DİSK

Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

EL

Ekip Lideri

EUD

Avrupa Birliği Delegasyonu

EUROSTAT

Avrupa Toplulukları İstatistik Bürosu

EYBS

Entegre Yönetim Bilgi SistemiGelir İdaresi

GİD

Genç İstihdamının Desteklenmesi Projesi

G-MIS

Hibe Yönetim Bilgi Sistemi

GSYİH

Gayri safi yurt içi hasıla

GTHB

T.C. Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı

HAK-İŞ

Sendikalar Konfederasyonu

HP

Hibe Programı

HRD-VET

İnsan Kaynaklarının Mesleki Eğitim Yoluyla Güçlendirilmesi Projesi

IIBK

İş ve İşçi Bulma Kurumu

ILO

Uluslararası Çalışma Örgütü

IPA

Katılım Öncesi Mali Yardım Aracı

IT

Bilgi Teknolojisi

İGK

İşgücüne katılım

İKG OP

İnsan Kaynaklarının Geliştirilmesi Operasyonel Programı

İMD

İş ve Meslek Danışmanı

İPBS

İşgücü Piyasası Bilgi Sistemi

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

KB

Kalkınma Bakanlığı

KGKB

Kalite Güvence ve Kontrol Birimi

KITUP

Kayıtlı İstihdamın Teşviki için Teknik Destek Projesi

KİD

Kadın İstihdamının Desteklenmesi Projesi

KİH

Kamu istihdam hizmetleri

KİP

Kamu İstihdam Hizmetlerinin Geliştirilmesi Operasyonu

KOBİ

Küçük ve Orta Ölçekli İşletme

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeleri Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KoU

Kilit Olmayan Uzman

KU

Kilit Uzman

MBA

İşletme Yüksek Lisansı

ME

Mesleki Eğitim

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

MEGEP

Türkiye’de Mesleki Eğitim ve Öğretimin Güçlendirilmesi Projesi

MEK

Meslek edindirme kursları

MEÖ

Mesleki Eğitim Öğretim

MFİB

Merkezi Finans ve İhale Birimi

MHİE

Merkezi Hibe İzleme Ekipleri

NPAA

Türk Hükümeti tarafından Müktesebatın Üstlenilmesi için Ulusal Program

NUTS II

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflandırması

ODB

Ortak Değerlendirme Belgesi

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Örgütü

OF

Operasyon Faydalanıcısı

OG

Odak Grup

OİB

Ortak İçerme Belgesi

OKA

Orta Karadeniz Kalkınma Ajansı

OKB

Operasyon Koordinasyon Birimi

OP

Operasyonel Programı

OSB

Organize Sanayi Bölgesi

OYK

Operasyon Yönlendirme Komitesi

ÖZIDA

Özürlüler İdaresi Başkanlığı

Özİs

Özel istihdam büroları

PDY

Proje Döngüsü Yönetimi

PO

Program Otoritesi

PRAG

AB Dış Yardım Sözleşmeleri Usulleri Uygulama Rehberi

PYB

Proje Yönetim Birimi (PO bünyesinde)

PYİDB

Program Yönetimi, İzleme ve Değerlendirme Birimi

SB

Satın alma birimi (PO)

SEDI

Sosyoekonomik Kalkınma Endeksi

SEI

Avrupa Birliğine Entegrasyon Sürecini Destekleme Faaliyetleri

SGK

Sosyal Güvenlik Kurumu

SHCEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Koruma Genel Müdürlüğü

SIDA

İsveç Uluslararası Kalkınma Ajansı

SMC

Sektörel İzleme Komitesi

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu (ayrıca bkz: SGK)

STB

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

SU

Stratejik Uyum Çerçevesi

SYDGM

Sosyal Yardım ve Dayanışma Genel Müdürlüğü

SYDV

Sosyal Yardım ve Dayanışma Vakfı

SYR

Sektörel Yıllık Rapor (İKG OP’nin izlenmesi)

TBB

Türkiye Belediyeler Birliği

TD

Teknik Destek

TDE

Teknik Destek Ekibi

TESK

Türkiye Esnaf ve Sanatkârlar Konfederasyonu

TISK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

TMEÖ

Teknik ve Mesleki Eğitim ve Öğretim

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

ToR

Şartname veya Görev Tanımı

TÜIK

Türkiye İstatistik Kurumu

TÜSIAD

Türkiye Sanayici ve İşadamları Derneği

UMEM

Uzmanlaşmış Meslek Edindirme Merkezleri Projesi

UYG

Ulusal Yetkilendirme Görevlisi

YBÖ

Yaşam Boyu Öğrenme

YES

Genç Girişimciliğin Desteklenmesi

YÖK

Yüksek Öğretim Kurumu 1. Giriş 1. Yönetici Özeti 1. Değerlendirme Arka planı

 1. Hedefler, Kapsam, Metodoloji

İKG OP’nin İstihdam Önceliğine yönelik değerlendirme, önümüzdeki yıllarda programın dört önceliğinin uygulanmasını kapsayacak değerlendirme serisinin ilki olarak planlanmıştır. Programın öncelik alanı şunlardır: istihdam, eğitim, uyum yeteneğinin artırılması, hayat boyu öğrenme ve sosyal içerme. Değerlendirmenin kapsayıcı hedefleri, İKG OP kapsamındaki tedbirlerin daha iyi yerine getirilmesine katma değer sağlamaktır.

Devam eden bir değerlendirme olarak bu rapor, İKG OP’nin gerçek anlamda etkisini kapsayamaz. Tam gelişmiş bir etki analizi yalnızca ileri aşamada, yani hibe programlarının ve sözleşmelerin uygulanmasının üzerinden zaman geçtikten sonra yapılabilir. Dolayısıyla böyle bir etki değerlendirmesi, program sonra erdikten sonra bağımsız bir Son Değerlendirme konusu olmalıdır.

Bu değerlendirme, operasyonel bir değerlendirme olarak yürütülmüştür. Değerlendirme ekibi, nicel hedeflerin kalitesini ve uygunluğunu incelemiş, finansal ve fiziksel ilerleme verilerini analiz etmiş ve etkililik ve verimlilik açısından operasyonel programın performansının nasıl iyileştirileceğine yönelik tavsiyelerde bulunmuştur. Değerlendirmede ayrıca idari yapıların işleyişine ve uygulama mekanizmalarının niteliğine bakılmıştır. Bunların operasyonel programın genel performansı üzerinde önemli bir etkisi bulunmaktadır.Değerlendirme kapsamı aşağıdakileri içermektedir:

 • 2007 yılında başlatılan İKG OP’da çerçevesi verilen istatistiksel verilerle başlayarak değerlendirme ekibi, İKG OP’nin altındaki temel varsayımların halen geçerli ve uygun olup olmadığını analiz etmek amacıyla 2007-2012 yılları arasında Türk işgücü piyasasındaki mevcut sosyoekonomik verilere ilişkin bir tahmin ortaya koymuştur. Sonuçlar, Nisan 2013 tarihinde program paydaşlarına Arka Plan Analizi olarak sunulmuştur.

 • Program ortamına ve ulusal ve Avrupa Birliği strateji ve politikalarındaki yerine bakarak değerlendirme ekibi İKG OP’nin 2007 yılındaki Uygulama Öncesi Değerlendirmesinde yapılan analizi güncellemiş, değerlendirmeyi, 2007 yılından bugüne kadar yürürlüğe giren politika ve strateji dokümanlarını kapsayacak şekilde genişletmiştir.

 • Bunu takiben değerlendirme ekibi, İKG OP’de sunulan yatay zorlukları ele almış ve Öncelik 1 kapsamındaki dört tedbirin uygulanmasında bu zorlukların aşılmasına ilişkin olarak İstihdam Önceliği performansını değerlendirmiştir.

 • Sonrasında değerlendirme, İKG OP’nin, programda belirtilen 5 istihdam zorluğu ile nasıl mücadele ettiği konusuna odaklanmaya başlamıştır. Değerlendirme ekibi, Öncelik 1 kapsamında üç hibe programı (KİD, GİD, KİTUP) ve dört Teknik Destek projesinin (KİD, GİD, KİTUP, KİP) raporlarını ve performansını analiz etmiştir. Paralel olarak iki mal alımı sözleşmesi de (KİTUP ve KİP) değerlendirmenin alt konuları olarak yer almıştır.

 • Programın uygulanışı hakkında kapsamlı bir genel bakışa ulaşmak amacıyla değerlendirme ekibi ayrıca İKG OP’nin yönetilme şeklini de incelemiştir. Program Yönetim karar ve prosedürlerinin, program hedeflerine ulaşılması ve uygulamanın etkili ve verimli olması üzerinde güçlü bir etkisi bulunabilir.

 • Değerlendirme ekibi faaliyetlerini tamamladıktan sonra değerlendirme, yukarıda tanımlanan her sektörde bulgularını özetlemiştir. Bu bulgular temelinde bulguların örnek niteliğindeki sonuçları, programın uygulanmasından edinilen dersler şeklinde formüle edilmiştir. Bu dersler, alınan derslere yanıt vermek amacıyla ihtiyaçların belirlenmesi gibi çıkarılması gereken sonuçlara dönüştürülmüştür. Son olarak, değerlendirme ekibi, program otoriteleri için proje yapısı, program uygulaması ve yönetiminin İKG OP performansını iyileştirmek ve öngörülen etkiye ulaşmak amacıyla en iyi nasıl gözden geçirilebileceğine ilişkin somut tavsiyeler hazırlamıştır.

 • Değerlendirme ekibi çalışmalarını tanımlayan Görev Tanımına dayalı olarak bu değerlendirmede uygulanan bir metodoloji geliştirmiştir. Bu metodoloji aşağıdaki unsurlardan oluşmuştur:

 • İKG OP’nin istatistiksel arka planına ilişkin masa başı çalışmaları yürütülmüştür. Programın 2007 yılında sağladığı veriler, başta TUİK ve EUROSTAT olmak üzere ILO, OECD ve Dünya Bankası gibi çeşitli kaynaklardan edinilen ilgili istatistiksel materyaller kullanılarak tahmin edilmiştir. Sözü edilen kaynaklar Arka Plan Analizinde dip not olarak verilmiştir.

 • Türkiye’deki işgücü piyasasının gelişimini daha iyi anlamak için dokümanlar analiz edilmiştir. Ekip, bilimsel materyallerin yanında programın başladığı tarihten bu zamana kadar hazırlanmış olarak rapor ve yayınları da incelemiştir. Ekip tarafından analiz edilen dokümanların listesi metodoloji bölümünde sunulmaktadır.

 • Değerlendirme ekibi, hibe programı ve teknik destek projelerinin performansı hakkındaki mevcut verileri toplamış ve analiz etmiştir. Hibe İzleme ve Bilgi Sistemi (G-MİS), her bir hibe programı için yayınlanan proje özetleri, TD projelerine ilişkin proje ilerleme raporları ve Öncelik 1 kapsamında uygulanan projelere ilişkin olarak Program Otoritesi’nde bulunan finansal verilerin yer aldığı veri kaynaklarıdır. MFİB, üç hibe programı için yapılan başvurulara ilişkin ek verilerle katkıda bulunmuştur. Bu materyal, fonların kurumsal yapısı ve bölgesel dağılımının analizinde önemli bir rol oynamıştır.

 • Tüm hibe faydalanıcılarından, hibe projelerinin hazırlanması, uygulanması, izlenmesi ve sonuçlarına ilişkin spesifik soruların bulunduğu Online Ankete katılmaları istenmiştir. Her ne kadar bu konuları hibe projelerinin sona ermesinden bir buçuk yıl kadar sonra ele alınması zor olmuş olsa da, yanıtların memnuniyet verici olduğu söylenebilir. Anketlere verilen toplam yanıt oranı %52.5 olup mevcut koşullar altında gayet iyi bir sonuç olarak görülmektedir.

 • Hibe programları ve TD projelerinin uygulanmasına ilişkin daha kapsamlı bir anlayış geliştirmek amacıyla değerlendirme ekibi bir dizi görüşme gerçekleştirmiştir. Görüşülen makamlar aşağıda verilmektedir:

  • MFİB ve Program Otoritesi bünyesindeki sözleşme yöneticileri

  • Program Otoritesi bünyesindeki birim koordinatörleri

  • Operasyon Faydalanıcısı kurumlar bünyesindeki operasyon koordinasyon birimleri

  • TD projelerinin uygulanmasından sorumlu TDE Ekip Liderleri

  • TD sözleşmelerini uygulayan yüklenici firmaların direktörleri

 • Operasyon sırasında ekip, paydaşların birçoğunun hibe projelerinin uygulanmasında özel bir etkisi olduğunu görmüştür. Bu sebeple, paydaşların hibe faydalanıcılarına verdikleri desteğe odaklı olarak paydaş görüşmeleri yapılmak suretiyle görüşmeler genişletilmiştir.

 • Hibe faydalanıcıları ile doğrudan iletişime geçmek amacıyla Odak Grup Toplantıları yapılması gerekli olmuştur. Grup toplantılarında hibe faydalanıcılarına söz verilmesi ve İKG OP’nin uygulanışının yanı sıra program yönetimini nasıl algıladıkları hakkında daha fazla bilgi edinilmesi amaçlanmıştır. Bu sebeple, Ankara, Samsun ve Van olmak üzere üç ilde hibe faydalanıcıları ile Odak Grup toplantıları düzenlenmiştir.

 • Değerlendirme ekibinin Samsun ve Van illerine gerçekleştirdikleri saha ziyaretleri sırasında da nihai faydalanıcılarla görüşmeler yapılmıştır.

 • Ayrıca saha ziyaretleri sırasında değerlendirme ekibi, İŞKUR ve SGK müdürlükleri, Bölge Kalkınma Ajansları ve Valilikler bünyesindeki AB Koordinasyon Ofisleri gibi ildeki önemli paydaşlarla görüşme imkânı bulmuştur.


 • Yüklə 5,76 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   69
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə