İki ihale yasamız var; İki ihale yasamız var


(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleriYüklə 446 b.
səhifə3/18
tarix18.01.2019
ölçüsü446 b.
#100608
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18

(c), (d) ve (e) bentlerinde belirtilenlerin ortakları ile şirketleri.

 • Bu kişilerin yönetim kurullarında görevli bulunmadıkları veya sermayesinin % 10'undan fazlasına sahip olmadıkları anonim şirketler hariç. • Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu EGM tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 

  • Terör örgütlerine iltisakı yahut bunlarla irtibatı olduğu EGM tarafından bildirilen gerçek ve tüzel kişiler ile bu kapsamda olduğu MİT tarafından bildirilen yurt dışı bağlantılı gerçek ve tüzel kişiler. 

  • İhale konusu işin danışmanlık hizmetlerini yapan yükleniciler bu işin ihalesine katılamazlar.

  • Aynı şekilde, ihale konusu işin yüklenicileri de o işin danışmanlık hizmeti ihalelerine katılamazlar.

  • Bu yasaklar, bunların ortaklık ve yönetim ilişkisi olan şirketleri ile bu şirketlerin sermayesinin yarısından fazlasına sahip oldukları şirketleri için de geçerlidir.  İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

  • İhaleyi yapan idare bünyesinde bulunan veya idare ile ilgili her ne amaçla kurulmuş olursa olsun vakıf, dernek, birlik, sandık gibi kuruluşlar ile bu kuruluşların ortak oldukları şirketler bu idarelerin ihalelerine katılamazlar.

  • Bu yasaklara rağmen ihaleye katılan istekliler ihale dışı bırakılarak geçici teminatları gelir kaydedilir. Ayrıca, bu durumun tekliflerin değerlendirmesi aşamasında tespit edilememesi nedeniyle bunlardan biri üzerine ihale yapılmışsa, teminatı gelir kaydedilerek ihale iptal edilir  Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.

  • Birinci fıkranın (g) bendi kapsamındaki bildirimlere ilişkin usul ve esaslar Bakanlar Kurulunca belirlenir. Söz konusu bent kapsamında olduğu tespit edilen istekliler ihale dışı bırakılır, ancak bunların teminatları hakkında dördüncü fıkrada yer alan hüküm uygulanmaz.

  • Aynı bent kapsamındaki işlemlerin yürütülmesinde görev alan kamu görevlilerinin, yaptıkları iş ve işlemler nedeniyle hukuki, idari, mali ve cezai sorumluluğu doğmaz. Söz konusu bent hükümlerine göre yürütülen faaliyetler çerçevesinde elde edilen bilgi ve kayıtları, hukuka aykırı olarak kullanan, bir başkasına veren, yayan veya ele geçiren kişi 5237 sayılı Türk Ceza Kanunu hükümlerine göre cezalandırılır.  5393/28’inci maddesine göre; Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki (2) yıl, meclis üyeleri ise bir (1) yıl süreyle,

  • 5393/28’inci maddesine göre; Belediye başkanı görevi süresince ve görevinin sona ermesinden itibaren iki (2) yıl, meclis üyeleri ise bir (1) yıl süreyle,

  • 2531 sayılı kamu görevlerinden ayrılanların yapamayacakları işler hakkında kanunun 2’nci maddesine göre; Kanun kapsamına giren yerlerdeki görevlerinden hangi sebeple olursa olsun ayrılanlar, ayrıldıkları tarihten önceki iki yıl içinde hizmetinde bulundukları daire, idare, kurum ve kuruluşlara karşı ayrıldıkları tarihten başlayarak üç yıl süreyle,

  • O daire, idare, kurum ve kuruluştaki görev ve faaliyet alanlarıyla ilgili konularda doğrudan doğruya veya dolaylı olarak taahhüde giremez, komisyonculuk ve temsilcilik yapamaz.  • Açık ihale (4734/19)

  • Belli istekliler arasında ihale (4734/20)

  • Pazarlık (4734/21)

  • Doğrudan temin bir ihale usulü olmayıp, bir alım yöntemidir. (4964)  Açık ihale temel ihale usulü olup, şartları sağlayan herkesin teklif verebileceği bir usuldür. Bu usulde ihalenin sonuçlandırılması için asgari teklif sayısı bulunmamaktadır.

  • Açık ihale temel ihale usulü olup, şartları sağlayan herkesin teklif verebileceği bir usuldür. Bu usulde ihalenin sonuçlandırılması için asgari teklif sayısı bulunmamaktadır.

  • İhaleye 1 (bir) istekli teklif vermiş olsa da idarenin uygun görmesi halinde bu istekli üzerinde ihale bırakılabilecektir. Ancak bu durumda ihale komisyonunun dikkatli değerlendirme yapması gerekir.  İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 4734/6

  • İhale işlem dosyasının birer örneği, ilân veya daveti izleyen üç gün içinde ihale komisyonu üyelerine verilir. 4734/6

  • Belli istekliler arasında ihale usulünde ihaleye davet edilebilecek aday sayısının beşten az olması veya teklif veren istekli sayısının üçten az olması halinde ihale iptal edilir. 4734/20

  • İlan yapılmayan hallerde en az üç istekli davet edilerek, yeterlik belgelerini ve fiyat tekliflerini birlikte vermeleri istenir. 4734/21

  • Teklif edilen bedelin % 3’ünden az olmamak üzere geçici teminat alınır. 4734/33

  • İhale sonucu, ihale kararının ihale yetkilisi tarafından onaylandığı günü izleyen en geç üç gün içinde, ihale üzerinde bırakılan dahil olmak üzere, ihaleye teklif veren bütün isteklilere bildirilir. 4734/41


  • Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

   Yüklə 446 b.

   Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   18
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə