İki ihale yasamız var; İki ihale yasamız var


Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında sakınca yok. (2006/UH.Z-270)Yüklə 446 b.
səhifə8/18
tarix18.01.2019
ölçüsü446 b.
#100608
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18

Ortak girişimlerde zarfın üzerinin ortaklardan biri tarafından doldurulması ve imzalanmasında sakınca yok. (2006/UH.Z-270)Yazılı olmalı,

 • Yazılı olmalı,

 • İhale dokümanının tamamen okunup kabul edildiği belirtilmeli,

 • Teklif edilen bedel rakam ve yazı ile birbirine uygun olarak açıkça yazılmalı,

 • Üzerinde kazıntı, silinti, düzeltme bulunmamalı,Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

 • Türk vatandaşı gerçek kişilerin Türkiye Cumhuriyeti kimlik numarası, Türkiye’de faaliyet gösteren tüzel kişilerin vergi kimlik numarasının belirtilmesi,

 • Ad, soyad veya ticaret unvanı yazılmak suretiyle yetkili kişilerce imzalanmış olması, (ortak girişimlerde ortakların tamamı)

 • Teklif mektubu standart forma uygun olmak zorundadır.Başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedel rakam ile “1.853.000,00 TL” olarak yazılmış ve bu bedel yazı ile yazılırken sehven “birmilyonsekizyüzellüçbin TL” olarak yazılmıştır. Bedele ilişkin yazılan ifade, teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmamakta ve yazılan ifadeden rakam ile yazılan bedel dışında başka bir bedel anlaşılmamaktadır; diğer bir ifadeyle, anılan ifade teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmamaktadır.

 • Başvuru sahibi tarafından teklif edilen bedel rakam ile “1.853.000,00 TL” olarak yazılmış ve bu bedel yazı ile yazılırken sehven “birmilyonsekizyüzellüçbin TL” olarak yazılmıştır. Bedele ilişkin yazılan ifade, teklif edilen bedeli anlaşılmaz kılmamakta ve yazılan ifadeden rakam ile yazılan bedel dışında başka bir bedel anlaşılmamaktadır; diğer bir ifadeyle, anılan ifade teklif fiyatına ilişkin tereddüt doğuran bir sonuç ortaya çıkarmamaktadır.Teklif mektubunun standart forma uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir

 • Teklif mektubunun standart forma uygun olmaması teklifin esasını değiştirecek nitelikte bir eksikliktir

 • İhale götürü bedel olduğu halde, istekli birim fiyat teklif mektubu sunması halinde ihale dışı bırakılmalı (2009/UY.I-1234)

 • İhale götürü bedel olduğu halde isteklilerin teklif mektubu ekinde açıklama mahiyetinde birim fiyat cetvelleri koymaları ihalenin sağlıklı bir şekilde sonuçlandırılmasına engel değil (2008/UH.Z-1337)Birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması KİK tarafından ihale dışı bırakılma sebebi olarak kabul edilmektedir. Teklif cetvelinin sayısı birden fazla ise, ilk sayfa imzalanmadan son sayfanın imzalanmış olması halinde de ihale dışı bırakılmalı.

 • Birim fiyat teklif cetvelinin imzasız olması KİK tarafından ihale dışı bırakılma sebebi olarak kabul edilmektedir. Teklif cetvelinin sayısı birden fazla ise, ilk sayfa imzalanmadan son sayfanın imzalanmış olması halinde de ihale dışı bırakılmalı.

 • Birim fiyat teklif cetveline fiyatlar yazılmış olsa ancak teklif mektubunda yazılı değilse ihale dışı bırakılmalı.Tekliflerin geçerlilik süresi; isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

 • Tekliflerin geçerlilik süresi; isteklinin kabulü kaydıyla en fazla ihale dokümanında belirtilen teklif geçerlilik süresi kadar uzatılabilir.

 • Bu süre bir defada uzatılabileceği gibi teklif geçerlilik süresini aşmayacak şekilde birden fazla da yapılabilir.

 • İstekli teklif geçerlik süresinin uzatılması talebini kabul etmek zorunda değildir, başka bir anlatımla bu talebi kabul edip etmemek tamamen isteklinin takdirindedir. İsteklinin bu teklifi kabul etmemesi halinde geçici teminatı iade edilir.a) Tedavüldeki Türk Parası.           

 • a) Tedavüldeki Türk Parası.           

 • b) Bankalar ve özel finans kurumları tarafından verilen teminat mektupları.

 • c) Hazine Müsteşarlığınca ihraç edilen Devlet İç Borçlanma Senetleri ve bu senetler yerine düzenlenen belgeler.

 • Geçici Teminat teklif edilen bedelin % 3’ünden,

 • Kesin Teminat Teklifin % 6 sından az olmaz.Teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek isteyen bankaların … şeklinde not koymaları mevzuata aykırı değildir.

 • Teminat mektuplarının altına teyide yönelik ibare eklemek isteyen bankaların … şeklinde not koymaları mevzuata aykırı değildir.

 • … Bu teminat mektubunun teyidi için, (… .com.tr) posta adresine veya (…) nolu faksa teminat mektubu içeriğindeki bilgileri içeren yazı yazılarak idarelerce bu teminat mektubu ile ilgili teyit alınabilir. Buna karşılık bankamız tarafından, idarelerce elektronik posta yoluyla teyit alma taleplerine yönelik olanlar dahil, ancak resmi yazışma yoluyla veya faks yoluyla teyit yapılacak olup, faks ile yapılan teyitlerin bankamızın genel müdürlüğünde veya ilgili şubesinde görevli en az iki yetkilinin imzasını taşıması gerekir.İdare, 4734/35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin geçici teminat başlıklı maddesine yazacaktır.

 • İdare, 4734/35 inci maddesini esas alarak, teklif geçerlilik süresinin bitimi tarihine 30 gün eklemek suretiyle bulduğu tarihi idari şartnamenin geçici teminat başlıklı maddesine yazacaktır.


 • Kataloq: wp-content -> uploads -> 2017

  Yüklə 446 b.

  Dostları ilə paylaş:
1   ...   4   5   6   7   8   9   10   11   ...   18
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə