İmmunologiya ixtisası üzrə test sualları Bölmə Ümumi immunologiya 1 İmmun sistemin mərkəzi orqanları hansıdır?


) Dərman allergik alveolitini hansı törədə bilər?Yüklə 1,64 Mb.
səhifə9/16
tarix30.06.2018
ölçüsü1,64 Mb.
#55307
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16

567) Dərman allergik alveolitini hansı törədə bilər?
A) Nitrofuran preparatları

B) Nitratlar

C) Sadalananların hamısı

D) Antihistamin preparatları

E) Antidepressantlar
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
568) Dərman allergik alveolitinin inkişafına hansı imkan yaradır?
A) Ürək xəstəliyi

B) Burnun polipozu

C) Sadalananların heç biri

D) Bir-birinə təsiri gücləndirən,eyni zamanda təyin olunan preparatlar

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
569) Qeyri-medikamentoz ekzogen allergik alveolit zamanı antigen necə daxil olur?
A) Sadalananların hamısından

B) Parenteral yolla

C) Mədə-bağırsaq traktından

D) İnqalyasiya yolu ilə

E) Dəridən
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
570) Ekzogen allergik alveoliti törədən hissəciyin ölçüsü nə qədərdir?
A) 5 mkm-ə qədər

B) 20-25 mkm-ə qədər

C) 15-20 mkm-ə qədər

D) 5-10 mkm-ə qədər

E) 10-15 mkm-ə qədər
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
571) Ekzogen allergik alveolitin patogenezində hansı əsas rol oynayır?
A) İmmunkompleks mexanizmi (III tip) + ləngimə tipli reaksiya (IV tip)

B) Sitotoksiki mexanizm ( II tip)

C) Reagin mexanizmi( I tip)

D) Sadalananların heç biri

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
572) Ekzogen allergik alveolit zamanı iltihab prosesi harada lokalizə olur?
A) Sadalananların hamısında

B) Ota kalibrli bronxlarda

C) İri kalibrli bronxlarda

D) Bronxopulmonal limfadüyünlərində

E) Alveollarda
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
573) Ekzogen allergik alveolitin patogenezində hansı hüceyrə əsas rol oynayır?
A) Plazmatik hüceyrə

B) Bazofil

C) Eozinofil

D) Tosqun hüceyrə

E) Alveolyar makrofaq
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
574) Ekzogen allergik alveolitin patogenezində hansı immunoqlobulin sinfi bilavasitə iştirak edir?
A) IgG, IgM

B) Sadalananların hamısı

C) IgE

D) IgD


E) IgA
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
575) Ekzogen allergik alveolitin kəskin forması üçün hansı patomorfoloji dəyişikliklər xarakterdir?
A) İnterstisial fibroz

B) İri bronxların selikli qişasının infiltrasiyası

C) Alveolun infiltrasiyası və interstisiyası

D) Qranulematoz dəyişikliklər

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
576) Ekzogen allergik alveolitin yarımkəskin forması üçün hansı patomorfoloji dəyişikliklər xarakterdir?
A) Qranulematoz dəyişikliklər

B) İnterstisial fibroz

C) Alveolun infiltrasiyası və interstisiya

D) İri bronxların selikli qişasının infiltrasiyası

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г, стр.194.
577) Ekzogen allergik alveolitin xroniki forması üçün hansı patomorfoloji dəyişikliklər xarakterdir?
A) İnterstisial fibroz

B) Alveolun infiltrasiyası və interstisiya

C) İri bronxların selikli qişasının infiltrasiyası

D) Qranulematoz dəyişikliklər

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
578) Xəstəliyin gedişatı ( kəskin, yarımkəskin, xroniki) necə müəyyən edilir?
A) Kütləviliyi və antigen təsirlərin davamiyyəti ilə

B) Ürək xəstəliyi ilə

C) Sadalananların hamısı ilə

D) Sadalananların heç biri ilə

E) Burnun polipozu ilə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр стр.194
579) Ekzogen allergik alveolitin kəskin forması nə zaman inkişaf edir?
A) Antigenin nəzərə çarpacaq qədər qatılığında kütləvi kontaktından sonra

B) Antigenin kütləvi kontaktından sonra

C) Antigenin təkrar təsirindən sonra

D) Antigenin böyük olmayan dozalarında uzun müddət və təkrar təsirdən sonra

E) Onun kütləvi kontaktından sonra əgər antigenin təsiri davam edirsə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
580) Ekzogen allergik alveolitin kəskin formasının təzahür etməsi bir qayda olaraq neçə saatdan sonra inkişaf edir?
A) 4-12 saat

B) 12-24 saat

C) 24-36 saat

D) 1 həftə sonra

E) 36-48 saat
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г, стр.194
581) Ekzogen allergik alveolitin kəskin forması üçün qanın kliniki analizində hansı dəyişikliklər xarakterdir?
A) EÇS-nin kəskin artması

B) Sadalananların hamısı

C) Yüksək eozinofiliya

D) Limfositoz

E) Leykositoz + neytrofilez
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
582) Ekzogen allergik alveolitin kəskin forması üçün hansı rentgenoloji dəyişikliklər xarakterdir?
A) Plevral boşluqda maye

B) Ağ ciyərlərin fibroz əlamətləri

C) Sadalananların hamısı

D) İnterstisial infiltratlar

E) Payı bütövlükdə tutan infiltrativ dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
583) Ekzogen allergik alveolitin yarımkəskin forması necə inkişaf edir?
A) Antigenin daha qabarıq qatılığı zamanı kütləvi kontaktdan sonra

B) Antigenlə kütləvi kontaktdan sonra əgər onun təsiri hələ də davam edirsə

C) Sadalananların heç biri

D) Antigenin çox da böyük dozada olmayan uzunmüddətli və təkrar təsirindən sonra

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.194
584) Ekzogen allergik alveolitin yarımkəskin forması üçün hansı tipikdir?
A) Sadalananların hamısı

B) “ Bazar ertəsi fenomeni”

C) Febril qızdırma

D) Bronxopulmonal limfadüyünlərinin böyüməsi

E) Qanqusma
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
585) Ekzogenallergik alveolitin xroniki forması nə zaman inkişaf edir?
A) Sadalananların hamısı

B) Sadalananların heç biri

C) Antigenin kütləvi kontaktından sonra onun təsiri hələ də davam edirsə

D) Antigenin çox da böyük olmayan dozada uzunmüddətli və təkrar təsirindən sonra

E) Antigenin daha da qabarıq qatılığı zamanı kütləvi kontaktdan sonra
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
586) Ekzogen allergik alveolitin xroniki forması zamanı hansı rentgenoloji dəyişikliklər xarakterdir?
A) Ağ ciyərlərin fibroz əlamətləri

B) Plevral boşluqda maye

C) İnterstisial infiltratlar

D) Sadalananların hamısı

E) Payı bütövlükdə tutan infiltrativ dəyişikliklər
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
587) Ekzogen allergik alveolitin bütün formaları üçün hansı xarakterdir?
A) Sadalananların hamısı

B) Öskürək, təngnəfəslik

C) Qanqusma

D) Sadalananların heç biri

E) Bronxopulmonal düyünlərin böyüməsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
588) Ekzogen allergik alveolitin bütün formaları üçün ağ ciyərlərdə auskultativ olaraq bunlardan hansı eşidilir?
A) Quru xırıltılar

B) Plevranın küy-sürtünməsi

C) Çatırtı

D) Sadalananların hamısı

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
589) Ekzogen allergik alveolitin diaqnostikası zamanı bunlardan hansı əsas rol oynayır?
A) Provakasion sınaqların aparılması

B) Anamnez + kliniki şəkil

C) Sadalananların hamısı

D) Dəri sınaqlarının qoyulması

E) Laborator diaqnostika
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
590) Lavaj mayesinin tədqiqatı zamanı hansı xarakterdir?
A) Sadalananların heç biri

B) Limfositoz + ümumi zülalın miqdarının artması

C) IgE səviyyəsinin artması

D) Neytrofiliya

E) Ümumi zülalın miqdarının azalması
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
591) Ekzogen allergik alveolitini hansından ayırmaq lazımdır?
A) Plevritdən

B) Ağ ciyərlərin exinokokkozundan

C) Ürək xəstəliyindən

D) İdiopatik fibroz alveolitindən

E) Sadalananların hamısından
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
592) Ekzogen allergik alveoliti hansından ayırmaq lazımdır?
A) Sarkoidoz Bekadan

B) Ağciyərlərin sudurlu sistindən

C) Ağciyərlərin absessindən

D) Sadalananların hamısından

E) Ağciyərlərin xərçəngindən
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
593) Ekzogen allergik alveolitin müalicəsi üçün hansı tətbiq edilir?
A) Sadalananların heç biri

B) İltihabəleyhinə preparatlar

C) Antibiotiklər

D) Sadalananların hamısı

E) Qlükokortikosteroidlər
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.194
594) Allergik övrə zamanı ilkin dəri elementləri hansıdır?
A) Suluqlar

B) Papulalar

C) Qızdırma

D) Vezikulalar

E) Eritema
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
595) Övrə zamanı ilkin dəri elementlərinin reqressiyası nə zaman baş verir?
A) 7 gün

B) 2 həftə

C) 7-10 gün

D) Bir neçə saatdan sutkaya qədər

E) 10 gün
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
596) Övrə zamanı ilkin dəri elementləri itdikdən sonra hansı qalır?
A) Hipopiqmentasiya

B) Qabıqvermə

C) İzsiz itir

D) Hiperpiqmentasiya

E) Eritema
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
597) Övrə zamanı ilkin dəri elementləri harada toplanır?
A) Privaskulyar sahədə

B) Epidermisdə

C) Dərialtı hüceyrələrdə

D) Selikli qişada

E) Epidermisdə və dermada
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
598) Allergik angionevrotik Kvinke şişi harada toplanır?
A) Bütün sadalanan sahələrdə

B) Yağ toxumasında

C) Plevrada

D) Dermada

E) Epidermisdə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
599) Allergik Kvinke şişinin reqressiyası hansı müddətdə baş verir?
A) 7-10 gün

B) 5-10 gün

C) 5 gün

D) Bir neçə saatdan sutkaya qədər

E) 2 həftə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
600) Allergik Kvinke şişinin reqressiyasından sonra dəridə hansı qalır?
A) Eritema

B) Hiperpiqmentasiya

C) Qabıqvermə

D) Dəyişikliklər olmur

E) Hipopiqmentasiya
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
601) İrsi angionevrotik Kvinke şişi hansından törənir?
A) Qeyri-spesifik faktorlardan

B) Genetik defektlərdən

C) Qeyri-infeksion sensibilizasiyadan

D) Sadalananların hamısından

E) Autoallergiyadan
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
602) İrsi angionevrotik Kvinke şişi zamanı defektlər hansı ilə əlaqədardır?
A) Sadalananların heç biri

B) Komplement sisteminin üçüncü faktoru ilə

C) Komplement sisteminin birinci faktorunun ingibitoru ilə

D) Komplement sisteminin ikinci faktoru ilə

E) Komplement sisteminin dördüncü faktoru ilə
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
603) Kəskin allergik övrə və Kvinke şişinin patogenezində hansı əsas rol oynayır?
A) IgE

B) Sadalananların hamısı

C) IgG, IgM

D) Qeyri-spesifik faktorlar

E) T-asılı mexanizmlər
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
604) Allergik övrə zamanı əsas mediator hansıdır?
A) Histamin

B) Sadalananların heç biri

C) Asetilxolin

D) Prostaqlandin

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
605) Övrə üçün qanda yüksək eozinofiliya nədən yaranır?
A) Ev tozuna allergiyadan

B) Xroniki infeksiya ocağından

C) Qurd invaziyasından

D) Qida allergiyasından

E) Sadalananların hamısından
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
606) Dermoqrafik övrə hansından törənir?
A) Histaminin qeyri-spesifik azad olmasından

B) IgG iştirakı ilə immun mexanizmlərdən

C) IgE iştirakı ilə immun mexanizmlərdən

D) Sadalananların hamısından

E) Asetilxolinin qeyri-spesifik azad olmasından
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
607) Dermoqrafik övrə zamanı hansı daha effektivdir?
A) Beladonna preparatı

B) Sadalananların hamısı

C) Kalsium-xlorid

D) Antihistamin preparatları

E) Natrium-kromqlikat preparatı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
608) Adrenalindən istifadə nə zaman tövsiyə olunur?
A) Dermoqrafik övrə zamanı

B) İsti övrə zamanı

C) Xroniki residivlənən övrə zamanı

D) Sadalananların hamısında

E) Angionevrotik Kvinke şişi zamanı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
609) Qlükokortikosteroidlərdən hansının müalicəsi üçün istifadə etmək tövsiyə olunur?
A) Emosional gərginlik övrəsində

B) Qurd invaziyası fonunda övrədə

C) Sadalananların heç birində

D) Dermoqrafik övrədə

E) Sadalananların hamısında
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
610) Təcili plazma yeridilməsi nə zaman tövsiyə olunur?
A) Xroniki övrə zamanı

B) Kəskin övrə zamanı

C) İrsi angionevrotik Kvinke şişi zamanı

D) Sadalananların hamısında

E) Kəskin övrə və dərman mənşəli Kvinke ödemi zamanı
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
611) Xroniki övrə çox vaxt hansı xəstəliklə müşayiət olunur?
A) Dayaq-hərəkət aparatı

B) Sadalananların hamısı

C) Yuxarı və aşağı tənəffüs yolları

D) Mədə-bağırsaq traktı

E) Ürək-damar sistemi
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
612) Xolinergik övrə daha çox hansı fonda rast gəlinir?
A) Qurd invaziyasında

B) Asteno-nevrotik sindromda

C) Sadalananların hamısında

D) Dərman allergiyasında

E) Qida allergiyasında
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
613) İrsiyyətin dominant tipi hansı üçün xarakterdir?
A) İdiopatik Kvinke şişi üçün

B) Sadalananların hamısı

C) Allergik Kvinke şişi üçün

D) Kəskin allergik övrə üçün

E) Dermoqrafik övrə üçün
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
614) Bunlardan hansının qarşısını almaq üçün metiltestosteron təyin olunur?
A) Sadalananların hamısının

B) Kəskin allergik övrənin

C) Qırtlağın allergik Kvinke şişinin

D) Qırtlaq nahiyyəsində idiopatik Kvinke şişinin

E) Xolinergik övrənin
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
615) Qanda yüksək eozinofiliya hansı üçün daha xarakterdir?
A) Dərman allergiyası nəticəsində kəskin övrə üçün

B) Askaridoz fonunda övrə üçün

C) Qida allergiyası nəticəsində kəskin övrə üçün

D) İdiopatik Kvinke şişi üçün

E) Sadalananların hamısında
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
616) Komplementin ikinci və dördüncü faktorlarının miqdarca dəyişməsi hansı üçün daha xarakterdir?
A) Xroniki övrə üçün

B) Kəskin allergik övrə üçün

C) Kəskin allergik Kvinke ödemi üçün

D) İdiopatik Kvinke şişi üçün

E) Sadalananların hamısı
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
617) Komplementin birinci faktoru ingibitorunun qatılığının dəyişməsi hansı üçün xarakterdir?
A) Kəskin allergik övrə üçün

B) Allergik Kvinke şişi üçün

C) Sadalananların hamısı

D) İdiopatik Kvinke şişi üçün

E) Xroniki residivlənən övrə üçün
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.552
618) Bunlardan hansı kontakt allergik dermatitin səbəbi deyil?
A) Bəzi bitkilərin gövdə və yarpaqlarında olan yağları həll edən maddələr

B) Kosmetik və ətriyyat vasitələri

C) Dərman preparatları

D) Bitki tozcuğu

E) Metallar
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006, стр.186
619) Kontakt allergik dermatitin immunoloji mexanizmi hansıdır?
A) Sadalananların hamısı

B) T-asılı reaksiya

C) Reagin

D) İmmunkompleks

E) Autoallergik reaksiya
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006, стр.186
620) Kontakt allergik dermatitin tipik kliniki şəkli hansıdır?
A) Allergenlə kontakt yerində şişkinlik

B) Hiperemiya, allergenlə kontakt yerində urtikar səpgilər

C) Hiperemiya, allergenlə kontakt yerində şişkinlik və vezikulyasiya

D) Allergenlə kontakt yerində vezikulyasiya

E) Hiperemiya və dəri örtüklərini əhatə edən kontakt yerində vezikulyasiya ilə şişkinlik və urtikariya
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006, стр.186
621) Kontakt allergik dermatitin spesifik diaqnostik mərhələsinə hansı aid deyil?
A) Allerqoanamnez

B) Eliminasiya testi

C) Skarifikasiya sınağı

D) Applikasiya sınağı

E) Professional anamnez
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006, стр.186
622) Kontakt allergik dermatitin terapiyasının əsas növü hansıdır?
A) Antihistamin preparatları

B) Qlükokortikosteroid məlhəmi

C) Sadalananların hamısı

D) Antibakterial məlhəm

E) Proteinaz ingibitorları
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006, стр.186
623) Bunlardan hansı atopik dermatitin kəskinləşməsi və ya inkişafının əsas xarici faktorları deyil?
A) Alimentar

B) Yataq və anbar gənələri

C) Dərman antigenləri

D) Psixoemosional

E) Mikrob və virus agentləri
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.216
624) Atopik dermatitin inkişafı üçün hansının əhəmiyyəti vardır?
A) Genetik faktorlar cüzi rol oynayır

B) Allergik dəri xəstəlikləri üzrə (övrə,kontakt dermatit) irsi meyilliyin əhəmiyyəti vardır

C) Dəri xəstəlikləri üzrə irsi meyilliyin əhəmiyyəti vardır

D) Genetik faktorların əhəmiyyəti yoxdur

E) Atopiya üzrə irsi meyilliyin əhəmiyyəti vardır
Ədəbiyyat: Cоколов Е.И. «Клиническая иммунология», 1998г., стр.216
625) Atopik dermatitin ilkin manifestasiyası hansı dövrdə müşahidə olunur?
A) Sadalananların heç birində

B) Sadalananların hamısında

C) Orta yaşda

D) Uşaqlıqda və yeniyetmə dövründə

E) Yaşlı dövrdə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г.,стр.186
626) Bunlardan hansı atopik dermatiti həqiqi əks etdirir?
A) Müxtəlif zədələnmə lokalizasiyası və birinci, ikinci elementlərin müxtəlif üstünlükləri ilə atopik dermatitin 3 yaş dövrü mövcuddur

B) Sadalananların heç biri

C) Atopik dermatit yaşdan asılı deyildir

D) Zədələnmənin müxtəlif lokalizasiyası və birincili,ikincili müxtəlif elementlərlə atopik dermatitin 2 yaş dövrü mövcuddur

E) Zədələnmənin vahid lokalizasiyası,eyni dəri elementləri ilə atopik dermatitin 3 yaş dövrü vardır
Ədəbiyyat: Е.И.Соколов «Клиническая иммунология», 1998г.,стр.216
627) Atopik dermatit zamanı əsas dermatoloji sindrom hansıdır?
A) Lixenifikasiya

B) Urtikar səpgi

C) Vezikulyar səpgi

D) Sadalananların hamısı

E) Ekzema sindromu
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.216
628) Atopik dermatit üçün hansı dəri səpgisi xarakterdir?
A) Papulalı

B) Urtikar

C) Vezikulyar

D) Polimorf

E) Eritematoz
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.216
629) Spesifik müayinə zamanı atopik dermatit üçün bunlardan hansı daha çox diaqnostik əhəmiyyətə malikdir?
A) Allerqoanamnez və klinika

B) Dəri sınaqları

C) Allerqoanamnez

D) Sadalananların hamısı

E) Ümumi IgE təyini
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.186
630) Atopik dermatit zamanı hansının artmasına daha çox rast gəlinir?
A) IgE səviyyəsi

B) B-limfositlərin sayı

C) T-limfositlərin sayı

D) IgM səviyyəsi

E) IgG səviyyəsi
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.186
631) Atopik dermatitli xəstələri nə zaman vaksinasiya etmək olar?
A) Sadalananların hamısında

B) Davamlı remissiya fazasında

C) Dəri zədələri məhdudlaşmış olduqda

D) Heç bir halda

E) Həyat göstəricilərinə görə
Ədəbiyyat: Р.М.Хаитов «Иммунология» 2006 г., стр.186
632) Allergik reaksiyaların patokimyəvi mərhələsinə hansı təsir edir?
A) Sadalananların hamısı

B) Qlükokortikosteroidlər

C) Antihistamin preparatları

D) ß-adrenoreseptorların stimulyatorları

E) İmmunostimulyatorlar
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
633) Bunlardan hansı məlumdur?
A) Histamin reseptorlarının 2 tipi

B) Histamin reseptorlarının 4-cü tipi

C) Histamin reseptorlarının 3-cü tipi

D) Histamin reseptorlarının 1- və 2-ci tipi

E) Histamin reseptorlarının 1-ci tipi
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
634) H-1-histamin reseptorlarının stimulyasiyası zamanı hansı fizioloji effektlər baş verir?
A) Saya əzələnin yığılması

B) Sadalananların hamısı

C) Sadalananların heç biri

D) Mədə sekresiyasının artması

E) Damar divarının keçiriciliyinin azalması
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
635) H-2-histamin reseptorlarının stimulyasiyası zamanı hansı fizioloji effektlər baş verir?
A) Sadalananların hamısı

B) Mədə sekresiyasının artması

C) Saya əzələnin yığılması

D) Damar divarının keçiriciliyinin artması

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Г.Н.Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
636) H-1-histamin reseptorlarının blokatoru hansı antihistamin preparatıdır?
A) Simetidin

B) Ranitidin

C) Dimedrol

D) Sadalananların heç biri

E) Taqomet
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
637) H-2-histamin reseptorlarının blokatoru hansı antihistamin preparatıdır?
A) Famotidin

B) Pipolfen

C) Dimedrol

D) Suprastin

E) Sadalananların heç biri
Ədəbiyyat: Г.Н. Дранник «Клиническая иммунология и аллергология» 2003 г., стр.423
638) Hematoensefalik baryerdən hansı keçmir?
A) Dokserqan,antizan,mereprin

B) Peritol, teralen, histril

C) Loratadin,astemizol,terfenadin,akrivastin

D) Sadalananların hamısı

E) Dimedrol, antazolin, siklizin
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.206
639) Terapevtik dozada hansı xolino-, adreno-, serotonin reseptorlarını blokada etmir?
A) Sadalananların hamısı

B) Dimeral,antazolin,siklizin

C) Tavegil,antizan,dokserqan

D) Peritol, teralen, histril

E) Loratazin,astemizol, terfenadin,akrivastin
Ədəbiyyat: Е.И. Соколов «Клиническая иммунология», 1998г., стр.206Yüklə 1,64 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   5   6   7   8   9   10   11   12   ...   16
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə