Index geografic m


Mohelnice. (mohelniţe). Localitate în N Cehiei, la NV de oraşul Olomouc. Mohenjodaro (Mohenjo-Daro)Yüklə 1,29 Mb.
səhifə22/30
tarix31.10.2017
ölçüsü1,29 Mb.
#23607
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30

Mohelnice. (mohelniţe). Localitate în N Cehiei, la NV de oraşul Olomouc.

Mohenjodaro (Mohenjo-Daro). (mohengio daro). Localitate preistorică, astăzi în ruine, în NV peninsulei India, în Pakistan.

Moheparu. Localitate în V Guyanei, pe râul Mazaruni, la ENE de oraşul Soraba.

Mohiliy-Pogyilszkij. v. Mogiljov-Podolszkij.

Möhlin. (meohlin). Localitate situată în N Elveţiei, la E de oraşul Basel.

Mohna, Dorsala. Dorsală suboceanică aflată în NE Oceanului Atlantic, între Islanda şi arhipelagul Spitzbergen.

Möhne. (meohne). Lac de acumulare situat în V Germaniei, pe râul Ruhr, la E de oraşul Dortmund.

Moho. Localitate în NE Chinei, pe fluviul Amur, la graniţa cu Rusia (Siberia), la N de oraşul Csinho.

Mohora. (mohoro). Localitate în N Ungariei (Nógrád), aflată la SE de oraşul Balassagyarmat.

Mohorn. Localitate în E Germaniei, la V de oraşul Dresden.

Mohoro. Localitate în E Tanzaniei, pe ţărmul Oceanului Indian, la S de capitala Dar es Salaam.

Mohpani. (mohpanii). Localitate în centrul Indiei, la N de oraşul Nagpur.

Moia. Localitate în SV Sudanului, la graniţa cu R.D. Congo, la NV de oraşul Maridi.

Moieciu. Comună în jud. Braşov, în culoarul depresionar Rucăr-Bran, la baza munţilor Piatra Craiului şi Bucegi, cu peste 4 800 loc. Reşedinţa este la Moieciu de Jos, unde se află o biserică (sec. XVIII) ca şi la Cheia (1818). Satele componente: Moieciu de Jos, Cheia, Drumul Carului, Măgura, Moieciu de Sus, Peştera.

Moigny. (moanii). Localitate în Franţa, la S de Paris.

Moigrad-Porolissum. v. Mirşid.

Moila. Centru minier (sare) în SV Portugaliei, la SE de Lisabona.

Moiliili. (moiliilii). Cartier al oraşului Honolulu (Hawaii-S.U.A).

Moimoi. Localitate în SE Sudanului, la graniţa cu Uganda.

Moineşti. Oraş în jud. Bacău, în depresiunea Tazlău, la poalele Culmii Berzunţi, pe râul Ormeniş. Are peste 25 000 loc. Este centru industrial mai ales al petrolului. A fost atestat în 1478, fiind ridicat la rang de târg în 1817-1820; în 1864 a redevenit comună iar în 1912 oraş. Îi aparţine satul Găzărie.

Mointi. (mointii). Localitate în Kazahstan, la NV de lacul Balhaş.

Mo-i-Rana (Moi Rana). Localitate în centrul Norvegiei, la SV de oraşul Dunderland.

Moircy. (moarsii). Localitate în SE Belgiei, pe râul Ourthe, la SE de oraşul St. Hubert.

Mõisaküla (Môisaküla). (moisachiula). Oraş aflat în SV Estoniei, la graniţa cu Letonia.

Moisei. Comună în jud. Maramureş, în depresiunea Maramureş, pe râul Vişeu, cu peste 9 100 loc. La Moisei (menţionat la 1365) se află o mănăstire de călugări (sec. XIV) şi o biserică de lemn (1672). Există un ansamblu monumental din lemn (dar ulterior şi din beton) în memoria celor 29 de români ucişi de armata ungară în retragere (14 octombrie 1944). Anasamblul a fost realizat în 1967 de Gheza Vida. Satele componente: Moisei.

Moisie. (moazii). Râu în S peninsulei Labrador (Canada), cu vărsare în estuarul fluviului Sf. Laurenţiu.

Moissac. (moasa). Oraş în SV Franţei, pe fluviul Garonne, la NV de oraşul Toulouse.

Moïssala. Localitate în SSV Ciadului, pe râul Ouham (afluent al fluviului Chari), la SV de oraşul Fort Archambault.

Moissy-Cramayel. (moasii cramaiel). Localitate în Franţa, la SE de Paris.

Moitaco. Localitate în Venezuela, pe fluviul Orinoco, la SV de oraşul Ciudad Bolivar.

Mojácar. (mohasar). Oraş în SE Spaniei, pe coasta Mării Mediterane, la SV de oraşul Cartagena.

Mojave. (mohave). v. Mohave.

Mojehtao. (mogehtao). Insulă chineză aflată în Marea Galbenă (Oceanul Pacific), la E de peninsula Santung.

Mojero. (moiero). Râu în N Siberiei (Rusia), afluent al râului Kotuj iar acesta din urmă al râului Hatanga.

Moji. 1. (mogii). v. Kitakyushu. 2. (mohii). Râu în SE Braziliei, cu vărsare în Oceanul Atlantic la E de oraşul Santos. 3. Munte în SE Braziliei, la N de oraşul Santos. De aici izvorăşte râul cu acelaşi nume. 4. (mogii). Localitate în V Chinei, la graniţa cu Tadjikistan, la V de oraşul Jarkand.

Mojinti. (moiintii). Localitate situată în E Kazahstanului, la V de lacul Balhaş.

Mojjo. (mogio). Localitate situată în centrul Etiopiei, pe râul Awash, la SE de capitala statului Addis Abeba.

Mojmírovce. (moimirovţe). Localitate în SV Slovaciei, la S de oraşul Nitra.

Mojocoya. (mohocoia). Localitate în Bolivia, la NE de oraşul Sucre.

Mojú. (mohu). Localitate în NE Braziliei, la SV de oraşul Belem.

Mojzesovo. (moizesovo). Localitate în SV Slovaciei, în apropierea oraşului Nitra.

Mokalsar. Localitate în VNV Indiei, la SV de oraşul Jodhpur.

Mokambo. Localitate în SE R.P. Congo, la graniţa cu Zambia, la SE de oraşul Lubumbashi.

Mokanje Hills. (mocange hils). Localitate în VSV statului Sierra Leone, la SE de capitala Freetown.

Mokau. Localitate în Noua Zeelandă, în V Insulei de Nord, pe ţărm, centru de exploatare a cărbunelui.

Mokha. v. Mocca.

Mokka. v. Mocca.

Mokhopudis. Localitate în Botswana, în NV ţării, la NV de lacul Ngami.

Mokil. Atol în grupul insulelor Caroline din Oceanul Pacific.

Mokokchung. (mococciung). Localitate în NE Indiei, la NE de oraşul Shilong.

Mokotów. (mocotov). Cartier al oraşului varşovia (Polonia).

Mok'po (Mokpo, Mokpho). (mocpo, mocfo). Oraş în SV Coreii de Sud, port la Marea Galbenă, cu circa 250 000 loc.

Mokra. Munte (2 155 m) în Serbia, la graniţa statelor Serbia-Muntenegru.

Mokrá Luka. Localitate în SSE Slovaciei, la NV de oraşul Rožnava.

Mokre. Localitate în Polonia, în Silezia, la SSE de oraşul Zabrze.

Mokrec. (mocreţ). Vârf (1 058 m) în V Sloveniei, la SE de Ljubljana.

Mokres. Localitate în NV Bulgariei, la SE de oraşul Lom.

Mokrij Jelancsik. (mocrii ielancic). Râu în SE Ucrainei şi în S Rusiei, cu vărsare în golful Taganrog (Marea Azov-Marea Neagră).

Mokrin. Localitate în NE Serbiei, la E de oraşul Senta.

Mokroluska. Pârâu în Serbia, ce traversează oraşul Belgrad şi se varsă în râu Sava.

Mokrósz. (mocros). Localitate în N Greciei, pe râul Nesztosz (Mesta), la SE de oraşul Potami.

Mokrousz. (mocrous). Localitate în Rusia europeană, la ESE de oraşul Saratov.

Moksa (Mokşa). Râu (698 km, 52 470 kmp) în Rusia europeană, afluent al râului Oka (Volga).

Mol. 1. Localitate localitate în NNE Belgiei, la E de Antwerpen (Anvers). Aici se găseşte o centrală atomoelectrică. 2. Localitate în NE Serbiei, pe Tisa, la SE de oraşul Senta.

Mola di Bari. (mola dii barii). Localitate în SE Italiei peninsulare, pe ţărmul Mării Adriatice, la SE de oraşul Bari.

Molái. Localitate în SE peninsulei Pelopones (Grecia), la SE de oraşul Sparta.

Molara. Insulă (3,5 kmp) italiană situată în ENE Sardiniei, în Marea Tireniană.

Molat. Insulă (27,7 kmp) croată în Marea Adriatică, la NV de oraşul Zadar, între insulele Dugi Otok (la SE) şi Premuda (la NV).

Molay. (molei). Localitate în E Franţei, la NE de oraşul Dijon.

Mold. Localitate situată în NE Ţării Galilor (Marea Britanie), centru al regiunii administrative Flint.

Moldava (Moldava nad Bodvou). Localitate în SE Slovaciei, pe râul Bodva (Bodvou), aproape de hotarul cu Ungaria, la SV de oraşul Košice.

Moldava nad Bodvou. v. Moldava.

Moldavia. Denumirea veche a Moldovei.

Molde. Localitate în VSV Norvegiei, la NV de gura râului Lågen.

Moldova. 1. Râu, afluent al Siretului, aval de Roman. Are 216 km lungime şi 4 210 kmp suprafaţa bazinală, izvorând din NE Obcinei Mestecăniş, de la 1 250 m altitudine, de sub vf. Lucina şi străbate Podişul Sucevei. Traversează oraşele Câmpulung Moldovenesc şi Gura Humorului. Are ca afluenţi: Moldoviţa, Suha, Humor, Neamţ (sau Ozana), Topoliţa. 2. Câmpia (sau Depresiunea Moldovei). v. Jijia (2). 3. Subcarpaţii Moldovei. v. Subcarpaţi. 4. Podişul Moldovei. Mare unitate de podiş în ENE ţării, între Subcarpaţii Moldovei şi Obcinele Bucovinei la V, Valea Prutului la E şi Câmpia Siretului Inferior la S, alcătuită din depozite marine şi fluvio-lacustre monoclinale, dispuse transgresiv peste un fundament cristalin. Altitudinea sa maximă este de 692 m (vf. Ciungi). Cuprinde trei sectoare: un podiş piemontan în V, dealuri pliocene în S şi câmpia deluroasă a Jijiei în NE. Este străbătut de Prut şi de Bârlad cu afluenţii lor. Clima este temperat-continentală iar vegetaţia de pădure (în NV) şi de silvostepă şi de stepă în E şi S. 5. Stat feudal românesc format în secolul XIV, pe cursul superior al Siretului, la NE Carpaţilor Orientali. S-a unit cu Ţara Românească în 1859.

Moldova. 1. Republica. Stat în SE Europei, la E de prut şi la V de fluviul Nistru. Are suprafaţa de 33 700 kmp şi circa 4,36 milioane loc. Capitala Chişinău. În 1918 s-a unit cu Ţara-mamă (1918-1940, 1941-1944). Fusese reocupată de sovietici. În 1991 a devenit independentă. 2. Insulă fluvială românească situată în Defileul Dunării, în dreptul localităţii Moldova Veche. Astăzi este acoperită de lacul de acumulare Porţile de Fier.

Moldova Nouă. Oraş situat în jud. Caraş-Severin, la poalele Munţilor Locvei, cu circa 15 000 loc. Este centru industrial (minereuri complexe) şi port la Dunăre. Aici se află rezervaţia forestieră şi botanică Valea Mare (400 ha). A fost menţionat ca sat în 1717 şi declarat oraş în 1968. Îi aparţin administrativ localităţile Măceşti, Moldova Veche şi Moldoviţa.

Moldova-Suliţa. Comună în jud. Suceava, la poalele Obcinei Mestecăniş şi a Obcinei Mari, pe râul Moldova. Are peste 2 500 loc. Aici se află rezervaţia botanică Tinovu Găina, cu mesteacănul pitic (Betula nana), relief glaciar şi Răchitaşu Mare (177,5 ha), cu plante rare (strugurii ursului). Deţine şi herghelie de cai Huţuli. Satele componente: Moldova-Suliţa, Benia.

Moldoveanu. Vârf în Munţii Făgăraş, alcătuit din şisturi cristaline, cel mai înalt (2 544 m) din România. Constituie nod orohidrografic.

Moldoveneşti. Comună în jud. Cluj, pe Arieş cu aproape 3 500 loc. În satul principal (atestat în anul 1075) se găsesc ruinele unei fortificaţii (sec. X-XIII). În unele sate sunt biserici unitariene (Moldoveneşti-sec. XVII-XVIII; Bădeni-sec. XVII; Plăieşti-sec. XV-XVIII), în altele ortodoxe de lemn (Bădeni-1765; Podeni-1784) sau la Stejeriş o biserică reformată (1714). Satele componente: Moldoveneşti, Bădeni, Pietroasa, Plăieşti, Podeni, Stejeriş.

Moldoveni. Comună în jud. Neamţ, în Subcarpaţii Neamţului, cu circa 2 400 loc. Satele componente: Moldoveni, Hociungi.

Moldoviţa. 1. Comună în jud. Suceava, la poalele V ale Obcinei Mari şi cele de E ale Obcinei Feredeu, pe râul Moldoviţa. Are peste 5 200 loc. Se exploatează şi se prelucrează lemnul. Există o păstrăvărie. Satele componente sunt: Moldoviţa, Argel, Demacuşa, Raşca. 2. Mănăstirea Moldoviţa. v. Vatra Moldoviţei.

Moldva (Vltava). (moldva, vîltava). 1. Regiune în Cehia, de-a lungul râului cu acelaşi nume, la S de oraşul Praga. 2. Râu (435 km) în SSV Cehiei, ce traversează capitala Praga şi se uneşte cu Elba (Labe) la N de Praga.

Molegbwe. (molegbue). Localitate în NV R.D. Congo, la graniţa cu Republica Centrafricană.

Molenbeek. Pârâu ce traversează oraşul Bruxelles. Este afluent al râului Senne.

Molenbeek-Saint-Jean. (molenbec sent jean). Cartier al oraşului Bruxelles (Belgia), străbătut de râul Molenbeek.

Molepolele (Molepolole). Oraş în ESE Botswanei, la NV de capitala Gaborone.

Molfetta. Oraş în SE Italiei (Puglia), port la Marea Adriatică, cu peste 65 000 loc. Deţine şantiere navale şi este staţiune balneoclimaterică.

Molgora. Râu în N Italiei, ce curge pe lângă oraşul Monza.

Molibagu. Localitate în NE insulei Sulawesi (Indonezia), pe ţărmul Mării Maluku.

Molina. Localitate aflată în centrul statului Chile, la NE de oraşul Talca.

Molina de Aragon. Localitate în Spania, în Aragon, pe râul Gallo, la SV de oraşul Zaragoza.

Moline. Localitate în S.U.A. (Illinois), la SV de oraşul Madison.

Molini di Tures. (molinii dii tures). Localitate în N Italiei, pe râul Ahm, la NE de oraşul Bolzano.

Moliro. Localitate în SE R.D. Congo, pe malul SV al lacului Tanganyika.

Molise. Regiune în S Italiei, cu ieşire la Marea Adriatică, cu suprafaţa de 4 400 kmp şi 330 000 loc. Centrul administrativ este oraşul Campobasso.

Moloiterno. Localitate situată în SE Italiei peninsulare, la S de oraşul Potenza.

Mölkau. (meolcau). Cartier al oraşului Leipzig (Germania).

Moll. Localitate în E Argentinei, la SV de capitala Buenos Aires.

Möll. (meol). Râu (65 km) în S Austriei, afluent al râului Drava.

Mollagjeshi. (molaggeşii). Localitate în Albania, la SE de capitala Tirana.

Mollans. (molan). Localitate în E Franţei, în apropierea oraşului Belfort.

Mollasi. (molasii). Localitate în Albania, la SV de oraşul Elbasan.

Möllbrücke. (meolbriuche). Localitate în S Austriei, pe râul Möll, la NV de oraşul Villach.

Mollendo. Localitate în SV Peru-lui, pe ţărmul Oceanului Pacific, la SV de oraşul Arequipa.

Möllenhagen. (meolenhaghen). Localitate în NE Germaniei, la NE de lacul Müritz şi la V de oraşul Neubrandenburg.

Molles. (molies). Localitate în centrul statului Uruguay, la N de oraşul Duranzo.

Mollis. Localitate în E Elveţiei, la NE de oraşul Glarus. De la această localitate vine termenul geologic mollis (moale) utilizat pentru roci sedimentare moi.

Mölln. (meoln). 1. Localitate în NE Germaniei, la V de oraşul Neubrandenburg. 2. Localitate în N Germaniei, pe canalul Elba-Trave, la E de oraşul Hamburg.

Molnári. (molnarii). Localitate în V Ungariei (Zala), pe Mura, la SV de oraşul Nagykanizsa.

Molnaszecsőd. (molnoseceod). Localitate în V Ungariei (Vas), pe râul Rába, la NE de localitatea Körmend.

Mölndal. (meolndal). Localitate în SV Suediei, pe ţărmul strâmtorii Kattegat, la S de oraşul Göteborg.

Mologa. Râu în N Rusiei europene, afluent al fluviului Volga. Trece prin Lacul Ribinsk.

Mologyecsno. (mologeci no). Oraş în Belarus, la NV de capitala Minsk.

Mologyozsnaja. (mologiojnaia). Staţie rusă de cercetări polare situată pe ţărmul Oceanului Indian al Antarcticii.

Molokai. Insulă (Hawaii-S.U.A.) în Pacific, în care se găseşte oraşul Honolulu. Are suprafaţa de 676 kmp.

Molokis-Mare. Localitate în NE Republicii Moldova, pe Nistru, la N de oraşul Dubăsari.

Molokovo. Localitate în Rusia europeană, la V de lacul de acumulare Ribânsk.

Molonglo. Râu în Australia, ce traversează capitala Canberra.

Molopo. Râu intermitent (ued) în S Africii, afluent al fluviului Orange, în lungime de 960 km. Izvorăşte din N podişului Kaap şi traversează S podişului Kalahari. În cursul superior se numeşte Kuruman. În sezonul secetos este acoperit de dune iar în cel ploios albia se umple cu apă.

Moloundou. (molundu). Localitate în NV R.P. Congo, la graniţa cu statul Camerun.

Molsheim. (molşaim). Localitate în NE Franţei, la VSV de oraşul Strasbourg.

Molteno. Localitate în S Republicii Africa de Sud, la NV de oraşul Queenstown.

Molvány. (molvani). Localitate în Ungaria (Baranya), la SV de oraşul Szigetvár.

Molve. Localitate în NE Croaţiei, la SE de oraşul Koprivnica.

Moluce (Maluku, Moluccas). 1. Arhipelag în Indonezia, între insulele Sulawesi (la V) şi Noua Guinee (la E). Suprafaţa 83 700 kmp. Insulele principale: Halmahera, Ceram (Seram), Ambon, Buru, Obi, Waigeo, Morotai. Oraşele principale: Ambon, Jailolo, Weda, Namlea. Relieful este muntos, cu altitudini de 3 000 m. Se înregistrează cutremure de pământ. Clima ecuatoriale, păduri ecuatoriale. 2. Mare a Oceanului Pacific situată între insulele Sulawesi şi Halmahera, în suprafaţă de 291 000 kmp, adâncimea maximă 4 750 m, salinitatea 34‰. Deţine numeroase insule.

Moma. 1. v. Codru-Moma. 2. Localitate situată aproximativ în partea centrală a R.D. Congo, pe râul Tsuapa, la SV de oraşul Opala.

Mombaça. (mombasa). Localitate în ENE Braziliei, la SV de oraşul Fortaleza.

Mombasa. Oraş în SE Kenyei, pe insula cu acelaşi nume, port la Oceanul Indian. Are circa 600 000 loc. A fost întemeiat de arabi (sec. XI). A fost vizitat şi de Vasco da Gama (1498).

Mombetsu (Monbetsu). (monbeţu, mombeţu).). Localitate în N insulei Hokkaido (Japonia), pe ţărmul Mării Ohotsk (Oceanul Pacific. Este port pescăresc, la SE de oraşul Omu.

Mombongo. Localitate în NNV R.D. Congo, pe fluviul Congo, la NV de oraşul Kisangani.

Mombum. 1. Insulă indonezană situată în Marea Arafura, între insulele Noua Guinee şi Kolepom. 2. Localitate în E insulei cu acelaşi nume (Indonezia).

Momcilgrad (Momcsilgrad). Localitate în SSE Bulgariei, la NE de oraşul Zlatograd.

Momence. (momens). Localitate în S.U.A. (Illinois), la S de lacul Michigan şi de oraşul Chicago.

Momignies. (mominies). Localitate în S Belgiei, la graniţa cu Franţa, la SV de oraşul Charleroi.

Mominabad. Localitate în VSV Indiei, la SV de oraşul Nanded.

Momino. Localitate în E Bulgariei, la SV de oraşul Varna.

Momjan. (momian). Localitate în NV peninsulei Istria (Croaţia).

Mommark. Localitate în E insulei Als (Danemarca).

Momo. Localitate în N Italiei, pe râul Agogna, la S de lacul Maggiore.

Momotombo. Vulcan activ în Nicaragua, la NV de lacul Managua. Are 1 280 m altitudine. A avut activitate în anii 1609 şi 1905.

Mompós. (mompoz). Localitate în N Columbiei, pe fluviul Magdalena, la SE de oraşul Cartagena.

Mon. Stat în S Myanmar-ului, cu ieşire la Golful Martaban. Are suprafaţa de 12 300 kmp şi circa 2,2 milioane loc. Centrul administrativ. Moulmein (Mawlamyine).

Møn. (mon). Insulă daneză (218 kmp) aflată în Marea Baltică, la SE de insula Sjælland şi la NE de insula Falster.

Mona. 1. Insulă în Marea Caraibilor (Antilelor), situată la SV de insula Puerto Rico, de care aparţine. 2. Canal maritim natural situat între insulele Hispaniola (la V) şi Puerto Rico şi respectiv Mona (la E).

Monach. (moneci). Insule britanice situate în grupul Hebride, la V de insulele Uist.

Monaco. 1. Principatul (Principauté de Monaco). (prinsipote deo monaco). Stat în S Europei, în SE Franţei, pe un promontoriu stâncos (5,16 km lungime) al Mării Mediterane, pe Coasta de Azur, la 14 km de oraşul Nisa (Nice). Are suprafaţa de 1,95 kmp şi circa 32 000 loc. Capitala Monaco. 2. Oraş, capitala Principatului Monaco, cu circa 1 200 loc. Este capitală din anul 1814. Are un muzeu oceanografic (din 1899).

Monadliath. (monedlies). Munte (943 m) în Scoţia (Marea Britanie), la S de Canalul Caledonian.

Monagas. (monagaz). Stat în NE Venezuelei, cu ieşire la Golful Paria al Oceanului Atlantic. Suprafaţa 28 900 kmp şi peste 550 000 loc. Centrul administrativ: Maturin. Se exploatează petrol.

Monaghan (Muineachán). (moneghen). 1. Oraş în NE Irlandei, centrul regiunii cu acelaşi nume. 2. Regiune administrativă situată în NE Irlandei.

Monaj. (monoi). Localitate situată în NNE Ungariei (Borsod-Abaúj-Zemplén), la NE de oraşele Miskolc şi respectiv Kazinbarcika.

Monasi. (monasii). Localitate aflată în S Ucrainei, la N de Marea Neagră.

Monastero. Localitate în N Italiei, cu o hidrocentrală, la NE de Lacul Maggiore.

Monastir. v. Bitolia.

Monate. Lac în N Italiei, la E de lacul Maggiore.

Mona Vale. Localitate în Australia, la N de oraşul Sydney, pe ţărmul Mării Tasmaniene (Oceanul Pacific).

Moncalieri. (moncalierii). Oraş în NV Italiei, la S de oraşul Torino, pe fluviul Po.

Moncalvo. Vârf (2 047 m) în NV Spaniei, în SV Munţilor Loón.

Monção. (monsau). 1. Localitate în N Braziliei, pe râul Pindaré, la SV de oraşul São Luis. 2. Localitate în N Portugaliei, la graniţa cu Spania, pe râul Miño.

Moncayo. 1. Munte (2 313 m) situat în NE Spaniei, la SV de fluviul Ebro şi de oraşul Zaragoza. 2. Localitate în E insulei Mindanao (Filipine), pe râul Agusan.

Moncegorsk (Moncsegorszk). (monce gorsc). Localitate în N Rusiei europene, în V peninsulei Kola, pe malul NV al lacului Imandra.

Moncenisto. Localitate în NV Italiei, la frontiera cu Franţa, la NV de Torino. Are o hidrocentrală.

Mönch. (meonch). Vârf (4 098 m) în masivul Aar-Gothard din Alpii Bernezi, pe teritoriul Elveţiei.

Mönchengladbach (Mönch en-Gladbach). (meoncănglatbac). Oraş în Germania (Renania de Nord-Westfalia), la V de oraşul Düsseldorf, cu circa 270 000 loc. A fost fundat în secolul al X-lea, astăzi fiind oraş industrial.

Mönchhof. (meoncof). Localitate în E Austriei, la E de lacul Neusiedl.

Monchiguei. (moncighei). Munte (902 m) situat în S Portugaliei.

Monch ique. (monci iche). Localitate în SV Portugaliei, la NE de oraşul Lagos.

Monchon. (moncion). Localitate în V Guineii, pe ţărmul Oceanului Atlantic, la NNV de Conakry.

Monclo. Localitate în S.U.A. (Virginia de Vest), la SV de oraşul Charleston şi la SE de oraşul Huntington.

Monclova. Localitate de tip industrial (siderurgie, construcţii de maşini) situată în NE Mexicului, la NV de oraşul Monterrey.

Moncsegorszk. v. Moncegorsk.

Moncton. Oraş în SE Canadei (New Brunswick), la NE de oraşul St. John.

Mondego. 1. Râu (225 km, 6 200 kmp) în Portugalia, în partea centrală a ţării. Izvorăşte din Munţii Serra da Estrela şi trece prin oraşul Coimbra. 2. Cap în V Portugaliei, la N de gura de vărsare a râului omonim.


Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə