Index geografic m


Muota. Râu în Elveţia, cu vărsare în lacul Vierwaldstätt. MuotathalYüklə 1,29 Mb.
səhifə29/30
tarix31.10.2017
ölçüsü1,29 Mb.
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30

Muota. Râu în Elveţia, cu vărsare în lacul Vierwaldstätt.

Muotathal. Localitate în Elveţia, pe râul Muota, la E de lacul Vierwaldstätt şi la SE de oraşul Schwyz.

Muqdisho. (mucdişu). v. Mogadishu.

Mur. Râu în centrul Europei, în Austria, Slovenia şi Croaţia, afluent drept al Dravei. Are 449 km lungime şi 13 830 kmp suprafaţa bazinală. Izvorăşte din Munţii Tauern Înalţi şi traversează oraşele Leoben şi Graz. Formează graniţa din Croaţia şi Slovenia pe o anumită porţiune. Pe cursul său s-au construit hidrocentrale.

Mura. v. Mur. Denumirea slovenă a râului Mur de pe teritoriul Austriei.

Muradiye. (muradii ie). Localitate în E Turciei, la NE de lacul Van.

Murakami. (murachimii). Oraş în VNV insulei Honshu (Japonia), pe ţărmul Mării Japoniei, la NE de oraşul Niigata.

Murakeresztúr. (murocherestur). Localitate în SV Ungariei (Zala), pe râul Mura, la frontiera cu Croaţia.

Muralfon. Vârf (3 600 m) situat în S statului Chile, la graniţa cu Argentina.

Muráň. (murani). Localitate în SSE Slovaciei, la NV de oraşul Rožnava, pe râul Murány.

Murano. Localitate suburbană a oraşului Veneţia (Italia), cu circa 8 000 loc., renumită prin obiecte de sticlă şi cristaluri.

Murány. Râu în SSE Slovaciei, afluent al râului Sajó.

Murarátka. (muro ratco). Localitate în VSV Ungariei (Zala), pe râul Mura, la NV de localitatea Letenye.

Murasi. (murasii). Localitate în N Rusiei europene, la NV de oraşul Kirov.

Muraszemenye. (muro semenie). Localitate în VSV Ungariei (Zala), pe râul Mura, la VNV de localitatea Becsehely.

Murat. 1. (Murat Nehri). (murat nerii). Râu în E Turciei, fiind unul dintre izvoarele fluviului Eufrat. Are 611 km lungime. Îşi are originea în Podişul Armeniei, din Munţii Ararat, trece prin Lacul Keban şi se uneşte cu râul Karasu formând Eufratul. În antichitate se numea Arsanias. 2. (mura). Localitate în partea central-sudică a Franţei, pe râul Aragon, la SV de oraşul Clermont-Ferrand.

Murat Dagi. (murat daghii). Vârf (2 224 m) în V Turciei asiatice, la NE de oraşul Uşak.

Muratkovo. Localitate în V Siberiei (Rusia), pe râul Tura, situată la NE de oraşul Nijni Tagil.

Muratli. (muratlii). Localitate în Turcia europeană, la VNV de oraşul Istanbul.

Murato. Cap situat în SE insulei Shikoku (Japonia), în Oceanul Pacific.

Murat-sur-Vèbre. (murat siur vebrî). Localitate în S Franţei, la VNV de oraşul Montpellier.

Murau. Localitate în centrul Austriei, pe râul Mur.

Muravera. Localitate în SE insulei Sardinia (Italia), la gura râului Flumendosa, pe ţărmul Mării Tireniene.

Murban. Localitate situată în N Emiratelor Arabe Unite, pe ţărmul Golfului Persic, centru al petrolului şi gazelor naturale.

Murcheh Khur. (murcheh cur). Localitate în Iran, la N de oraşul Isfahan.

Murchison. (mărcisăn). Fluviu în V Australiei, în lungime de 708 km. Izvorăşte din Munţii Robinson şi se varsă în Golful Gantheaume (Oceanul Indian). A fost explorat în 1839 de G. Grey.

Murcia. (mursia). 1. Oraş în SE Spaniei (Murcia), pe fluviul Segura, centrul administrativ al comunităţii autonome omonime, are circa 350 000 loc. A fost întemeiat de arabi în 831 sub numele de Medinat Mursiya. 2. Comunitat autonom în SE Spaniei, la Marea Mediterană, cu suprafaţa de 11 300 kmp şi peste 1,1 milioane loc. Regiune agricolă.

Murcki. (murchii). Localitate în Polonia, în Silezia, la S de oraşul Katowice.

Murdo. (mardo). Localitate în S.U.A. (Dakota de Sud), pe White River (afluent al râului Missouri), la SV de oraşul Pierre.

Murdochville. (murdoci vil). Localitate în SE Canadei (Québec), aproape de malul S al estuarului Sf. Laurenţiu.

Murë. Localitate în Albania, la NE de oraşul Burrel.

Mureck. Localitate în SE Austriei, pe râul Mur (Mura), la graniţa cu Serbia, la SE de oraşul Graz.

Mürefte. (miurefte). Localitate în S Turciei europene, pe ţărmul Mării Marmara.

Muren. Localitate în N Mongoliei, pe râul Selenga.

Mureş. 1. Dealurile Mureşului. Zonă deluroasă în E Podişului Transilvaniei, de o parte şi de alta a Mureşului, suprapusă pe regiunea cutelor diapire. Este alcătuită dintr-o alternanţă de dealuri înalte (Sinioara-756 m, Lapoşu-628 m, Teleac, Osoiu etc.) şi depresiuni dezvoltate pe axul unor anticlinale diapire (Deleni, Idicel, Nădaşa-Chiheru, Glăjărie etc.). 2. Câmpia Mureşului. Câmpie înaltă (80-120 m) a Câmpiei de Vest, situată între valea Crişului Alb (la N), Munţii Zarand (NE), Câmpia Vingăi (E), Câmpia Timişului (SE şi S) şi graniţa cu Ungaria şi Iugoslavia (V). Este în mre parte o câmpie de divagare în care pot fi identificate conul de dejecţie şi fostele meandre ale Mureşului Unii geografi presupun că această câmpie a fost la origine o "deltă uscată". 3. Culoarul Mureşului. Culoar depresionar intramontan, de origine tectonică, situat de-a lungul Văii Mureşului, între Alba Iulia (la ENE) şi comuna Zam (VSV), delimitat de Munţii Metaliferi şi Trascău (N şi NE) şi prelungirile munţilor Cindrel, Şureanu şi Poiana Ruscă (la S). Are suprafaţa de circa 1 300 kmp şi o lungime de 110 km iar lăţimile oscilează între 8-15 km. Cuprinde trei subdiviziuni: Culoarul Orăştiei, cu caracter predominant de dealuri în S şi de lunci şi terase în N; Depresiunea Simeria-Deva, un culoar de vale, lărgit, cu lunci şi terase bine dezvoltate; Depresiunea Ilia, mai îngustă (Brănişca, Burjuc-Zam), dar şi cu lărgiri (bazinetul Ilia-Gurasada). 4. Râu, afluent al Tisei, lung de 803 km (761 km pe teritoriul ţării), cu suprafaţa de 29 289 kmp (27 890 kmp în România). Izvorăşte din Hăşmaşu Mare, curge prin Depresiunea Giurgeu, traversează lanţul vulcanic Căliman-Gurghiu (prin defileul Topliţa-Deda de 50 km lungime), străbate Depresiunea Colinară a Transilvaniei, Munţii Apuseni şi Câmpia de Vest (Câmpia Aradului). Are ca afluenţi: Comlod, Iernut, Luduş, Târnava, Arieş, Ampoi, Sebeş, Strei. Trece prin oraşele: Topliţa, Reghin, Târgu Mureş, Luduş, Aiud, Alba Iulia, Simeria, Deva, Ilia, Lipova, Arad, Nădlac. În antichitate s-a numit Maris sau Marisia. 5. Judeţ în Podişul Transilvaniei, în bazinul Mureşului. Are suprafaţa de 6 714 kmp (2,82% din suprafaţa ţării), peste 600 000 loc, reşedinţa fiind Târgu Mureş.

Muret. (mure). Localitate în SSV Franţei, pe râul Garonne, la SV de oraşul Toulouse.

Murfatlar. 1. Denumirea până în 1975 a oraşului Basarabi. 2. Renumită podgorie în Dobrogea, întemeiată în 1907, având circa 6 500 ha. Staţiune de cercetări viticole (1942), având şi o cramă vestită.

Murfreesboro. (marfriizboro). 1. Localitate în S.U.A. (Carolina de Nord), la SV de oraşul Norfolk. 2. Localitate în S.U.A. (Tennessee), la SE de oraşul Nashville.

Murg. 1. Râu în SV Germaniei, cu izvorul în Munţii Pădurea Negrară, afluent al Rinului. 2. Localitate în N Elveţiei, pe Rin, la graniţa cu Germania, la E de oraşul Basel. 3. Localitate în NE Elveţiei, pe malul S al lacului Wallen.

Murga. (murgo). Localitate în Ungaria (Tolna), la NV de oraşul Szekszárd.

Murgab. 1. (Murghab). Râu în Asia Centrală (Afganistan şi Turkmenistan), în lungime de 978 km (suprafaţa bazinală 62 600 kmp). Izvorăşte din Munţii Paropamiz (NV Afganistanului) şi se pierde în deşertul Karakum. Este legat printr-un canal de Amu-Daria şi Tedjen. Apele sale sunt utilizate la irigaţii. 2. Oraş în Turkmenistan, pe râul Murgab (Murghab).

Murgas. Vârf (1 6787 m) în V Munţilor Balcanici, la NE de Sofia.

Murgaşi. Comună în jud. Dolj, în S Dealurilor Amaradiei, cu peste 2 700 loc. Reşedinţa este la Balota de Jos. Satul Rupturile este centru de artă populară. Satele Veleşti (1786), Rupturile (1790) şi Murgaşi (1807-1811) au biserici vechi. Satele componente: Balota de Jos, Balota de Sus, Buşteni, Gaia, Murgaşi, Picăturile, Rupturile, Veleşti.

Murgeni. Comună în jud. Vaslui, în Depresiunea Elan, pe râul Elan şi pe Prut, cu circa 7 700 loc. Are o rezervaţie de animale şi de păsări (cerbul lopătar, pelicanul alb, lebăda mută etc.). Satele au fie biserici de lemn (Cârja-1672 şi Lăţeşti-ante 1748), fie de zid (Schineni-1771, Murgeni-sec. XVIII). Satele componente sunt: Murgeni, Cârja, Lăţeşti, Sărăţeni, Schineni, Vădeni, 23 August (?).

Murgeşti. Comună în jud. Buzău, în Subcarpaţii Buzăului, pe râurile Câlnău şi Hârboca, cu circa 1 000 loc. Se practică pomicultura. Satele componente sunt: Murgeşti, Batogu, Valea Ratei.

Murghab. v. Murgab.

Murgha Kibzai. Localitate în Pakistan, pe râul Beji, la NV de oraşul Dera Ghazi Khan.

Murgo. Localitate în extremitatea N a Indiei, în Munţii Karakorum, la S de pasul Karakorum.

Murgoci. Vârf (1 292 m) în N Munţilor Goşmanu.

Murgoo. (margu). Localitate în VSV Australiei, la NE de oraşul de pe ţărmul Oceanului Indian, Northampton.

Murgul. Localitate în NE Turciei asiatice, la hotarul cu Gruzia, la NE de oraşul Trabzon. Este centru al exploatării cuprului.

Muri. (murii). 1. Localitate în E Nigeriei, pe râul Benue, la SE de oraşul Jos. 2. Localitate în N Elveţiei, la SV de oraşul Zürich.

Murici. (murisii). Localitate în E Braziliei, la NV de oraşul Maceió.

Murifeld. Cartier al oraşului Berna, capitala Elveţiei.

Murighiol. Comună în jud. Tulcea, pe malul E al lacului Razim şi pe braţul Sf. Gheorghe, cu peste 3 600 loc. La Sarinasuf se exploatează calcar şi tot aici există pepinieră piscicolă şi rezervaţie zoologică. Între 1983-1996 s-a numit Independenţa. Au fost descoperite vestigii daco-getice (perioada 350-250 î.e.n.) şi ale unei cetăţi romano-bizantine (sec. IV-VI). În antichitate aici a existat aşezarea Halmyris, care mai era denumită şi Salmorus. Satele componente sunt: Murighiol, Colina, Dunavăţu de Jos, Dunavăţu de Sus, Plopul, Sarinasuf, Uzlina.

Murigino. Localitate în Rusia europeană, la N de oraşul Kirov.

Murilo. Insulă-atol situată în grupul Kiribati din Oceanul Pacific.

Muriqani. (muriqanii). Localitate în Albania, la SV de oraşul Elbasan.

Müritz. (miuriţ). Lac (115 kmp) în NE Germaniei, la SE de oraşul Rostock.

Murjek. (muriec). Localitate aflată în NE Suediei, la S de oraşul Gällivare.

Murjo. (murgio). Vârf (1 602 m) în NE insulei Java (Indonezia), la N de oraşul Kudus.

Murkong Selok. Localitate în NE Indiei, pe Brahmaputra, la NE de oraşul Dibrugarh.

Mürlenbach. (miurlenbac). Localitate în V Germaniei, la SV de oraşul Bonn.

Murman. Ţărm situat în N peninsulei Kola (Rusia), la Marea Barents (Oceanul Arctic).

Murmansk (Murmanszk). Oraş în NV Rusiei europene, în peninsula Kola, port la Golful Kola şi la Marea Barents, cu circa 410 000 loc. A fost întemeiat în anul 1916 cu numele de Romanov-na-Murmane şi din 1917 se numeşte atare. Deţine şantiere navale.

Murmino. Localitate în centrul Rusiei europene, pe râul Oka, la E de oraşul Rjazany.

Murnau. Localitate în SSE Germaniei, la SV de München.

Murnei. Localitate în V Sudanului, la graniţa cu Ciad, la SV de oraşul El-Fasher.

Muro. Localitate în N insulei Corsica (Franţa).

Muro Lucano. Localitate în S Italiei peninsulare, la NV de oraşul Potenza.

Murom. Oraş în Rusia europeană, pe râul Oka, la SE de oraşul Moscova.

Murony. (muroni). Localitate în SE Ungariei (Békés), găsită la NNV de oraşul Békéscsaba.

Muroran. Oraş aflat în insula Hokkaido (Japonia), port la Golful Uchiura (Oceanul Pacific), cu circa 110 000 loc.

Muros. Localitate în NV Spaniei, pe ţărmul Oceanului Atlantic, la SV de oraşul Santiago de Compostela.

Muroto. Cap în NE insulei Shikoku (Japonia), la SE de oraşul Aki.

Murowana Goślina. (murovana goşlina). Localitate în V Poloniei, la NE de oraşul Poznan.

Murphy. (meorfii). 1. Localitate în S.U.A. (Idaho), pe râul Snake, la SV de oraşul Boise. 2. Localitate în S.U.A. (Carolina de Nord), la E de oraşul Chattanooga.

Murray. (marii). 1. Cel mai mare fluviu al Australiei, în lungime de 2 570 km, din care 1 700 km navigabili. Suprafaţa bazinală ajunge la 1 160 000 kmp. Izvorăşte din S Alpilor Australieni, din masivul Snowy Mountains şi se varsă în Oceanul Indian prin laguna Alexandrina. Afluenţii principali sunt râurile Darling şi Murrumbidgee. Deţine hidrocentrale (de ex., lacul de acumulare Hume) şi are utilizare în irigaţii. 2. Localitate situată în S.U.A. (Kentuky), la V de lacul de acumulare Kentuky, la SE de oraşul Paducah. 3. Localitate în V S.U.A. (Utah), la SE de oraşul Salt Lake City, centru al metalurgiei neferoaselor. 4. Insule situate la NE de Australia şi la S de insula Noua Guinee. Aparţin statului Papua-Noua Guinee.

Murray Bridge. (marii bridgi). Localitate în SV Australiei (Australia de Sud), la gura fluviului Murray, la SE de oraşul Adelaide.

Murre. Oraş în NE Pakistanului, la E de capitala Islamabad.

Murrumbidgee. (marămbidgi). Râu în SE Australiei, afluent de dreapta al fluviului Murray, în lungime de 1 581 km (800 km navigabil). Suprafaţa bazinului hidrografic este de 135 000 kmp. Izvorăşte din Munţii Marii Cumpene de Ape (Great Dividing Range), trece pe lângă capitala Canberra (unde s-a construit lacul de acumulare Burrinjuck). Irigaţii.

Murrurundi. (mararandii). Localitate în SE Australiei (New South-Wales), la NV de oraşul Newcastle.

Murshidabad. (murşidabad). Localitate în NE Indiei, pe fluviul Gange, la graniţa cu Bangladesh, la N de oraşul Berhampur.

Murska Sobota. Oraş situat în E Sloveniei, aproape de graniţa cu Ungaria.

Mursko Središće. (mursco şredişce). Localitate în NE Croaţiei, pe râul Mura, la graniţa cu Slovenia, la N de oraşul Čakovec.

Murten. Localitate în V Elveţiei, la SV de Berna şi la SE de oraşul Neuchâtel.

Murter. Insulă (18,6 kmp) croată aflată în Marea Adriatică, la NV de oraşul de pe coastă Šibenik.

Murungdong. Localitate în NE Coreii de Nord, la NV de oraşul Csöngzsin.

Murupú. Localitate în N Braziliei, pe râul Uraricoçra (afluent al râului Rio Branco), la hotarul cu Guyana, la NE de oraşul Boa Vista.

Mururoa. Atol în arhipelagul Tuamotu (Polinezia franceză), în S Oceanului Pacific. A constituit poligon de teste nucleare pentru Franţa.

Murutinga. Localitate în NV Braziliei, pe Amazon, la SE de oraşul Manaus.

Murvagödör. (murvo gheodeor). Localitate în Ungaria (Veszprém), la NV de oraşul Veszprém.

Murviedro. v. Sagunto.

Murwara. (muruara). Oraş în centrul Indiei, la NE de oraşul Jabalpur.

Murwillumbah. (maruilambah). Localitate în E Australiei, pe coasta Oceanului Pacific, la S de oraşul Brisbane.

Mürz. (miurţ). Râu (98 km) în Austria, afluent al râului Mur (Mura).

Mürzsteg. (miurţ şteg). Localitate în E Austriei, pe râul Mürz, la NV de oraşul Mürzzuschlag.

Murzuch (Murzuk, Murzuq). 1. Deşert în SV Libiei, la hotarul cu statele Algeria şi Niger. 2. Localitate în SV Libiei, la marginea NE a deşertului cu acelaşi nume, la NNV de oraşul Tummo.

Mürzzuschlag. (miurţuşlag). Localitate în E Austriei, la NE de oraşul Kapfenberg.

Musa. 1. Vârf (856 m) în NV Marocului, la NV de oraşul spaniol Ceuta, pe ţărmul strâmtorii Gibraltar. 2. Râu în SE insulei Noua Guinee, respectiv a statului Papua-Noua Guinee, cu vărsare în Oceanul Pacific la V de oraşul Tuf. 3. Râu în Letonia, afluent al râului Lielupe.

Musala (Muszala). Vârf (2 925 m) în Munţii Rila (Bulgaria).

Musan. Localitate în NE Coreii de Nord, la NV de oraşul Chongjin, centru de exploatare al minereurilor de fier.

Musa Qala. (musa cala). Localitate în V Afganistanului, la NV de oraşul Kandahar.

Muscat. v. Mascat.

Muscatine. (maschetin). Localitate în S.U.A. (Iowa), pe Mississippi, la SV de oraşul Davenport.

Muscelele Argeşului (Muscelele Getice sau Subcarpaţii Argeşului). 1. Unitate de relief formată dintr-o asociaţie de culmi înalte şi prelungi, cu altitudini între 600-1000 m, separate de depresiuni, situată între lanţul Munţilor Cozia, Ghiţu, Frunţi şi Iezer (la N), valea Dâmboviţei (la E), Piemontul Cândeşti, Dealurile Argeşului şi Piemontul Cotmeana (la S) şi valea Oltului (la V). De la E la V se înşiruie: Măţău-1 018 m, Ciocanu-886 m, Chicera sau Chiciura-1 218 m sau, după alţii, 1 227 m, Tămaşu-1 104 m etc., separate de culoare de vale (Topolog, Argeş, Vâlsan, Râu Târgului, Argeşel etc.). Dealurile domină către N o serie de depresiuni: Sălătrucu pe Topolog, Arefu pe Argeş, Brădetu pe Vâlsan, Nucşoara pe Râu Doamnei, Câmpulung pe Bughea şi Râu Târgului. Regiunea cuprinde fâneţe şi livezi. 2. Muscelele Năsăudului. v. Năsăud (1).

Musgrave. Munte (1 440 m) situat în partea central-sudică a Australiei, pe teritoriul statului Australia de Sud, la S de Muntele Macdonnell.

Mushie. (muşie). Localitate în V R.D. Congo, pe râul Kwa, la NE de oraşul Kinshasa.

Mushrif. (muşrif). Localitate în SV Arabiei Saudite, pe Wadi Dawasir, la NV de localitatea Tamra.

Musi. (musii). Râu (500 km) în S insulei Sumatra (Indonezia), cu vărsare în Marea Java. Trece prin oraşul Palembang.

Muskegon. (maschegăn). 1. Oraş situat în N S.U.A. (Michigan), pe malul V al lacului Michigan, la gura râului cu acelaşi nume. 2. Râu în S.U.A. (Michigan), cu vărsare în lacul Michigan la oraşul cu acelaşi nume.

Muskegon Heights. (maschegăn haigs). Localitate în S.U.A. (Michigan), la S de oraşul Muskegon, la E de lacul Michigan.

Musken. Localitate în N Norvegiei, la SV de oraşul Narvik.

Muskingum. (maschingam). Râu (177 km) în S.U.A. (Ohio), afluent al râului Ohio.

Muskogee. (mascoghii). Oraş în S.U.A. (Oklahoma), pe râul Arkansas, la SE de oraşul Tulsa.

Muskoka. (mascoche). Lac în S Canadei (Ontario), la N de lacurile Simcoe şi Ontario.

Muslomiye. (muslomii ie). Localitate în NV Siriei, la NNE de oraşul Alep (Haleb).

Musmar. Localitate în NNE Sudanului, la NE de oraşul Atbara.

Musoma. Localitate în N Tanzaniei, pe malul E al lacului Victoria.

Muson. Vânt periodic, caracteristic regiunilor tropicale, mai ales în bazinul Oceanului Indian, şi care îşi inversează direcţia dominantă de la un sezon la altul, în funcţie de încălzirea sau de răcirea mai puternică a continentului faţă de ocean. După repartiţia în timp a sistemelor barice, se deosebesc: musonul de vară (cald şi umed, care bate dinspre S spre V în perioada aprilie-septembrie în Asia Sudică) şi musonul de iarnă (rece şi uscat, care bate dinspre N spre V sau de E în perioada octombrie-martie în Asia meridională). Schimbarea direcţiei de batere este însoţită de furtuni (numite şi taifunuri în China şi Japonia). Cea mai tipică regiune musonică este în Asia de S (India) şi de SE (Indochina).

Mušov. (muşov). Localitate în SE Cehiei, la graniţa cu Austria, pe râul Diye, la ENE de oraşul Znojmo.

Musqat. v. Masqat.

Musqeta. (muscheta). Localitate în Albania, la SE de Tirana.

Mussa Ali. (musa alii). Vârf (2 021 m) în NE Etiopiei, la graniţa cu Eritreea şi Djibouti.

Mussau. Insulă în Oceanul Pacific, la NE de insula Noua Guinee. Aparţine statului Papua-Noua Guinee şi face parte din grupul de insule Bismarck.

Mussel. Localitate în NE Olandei, la graniţa cu Germania, la NE de oraşul Emmen.

Musselburgh. (maselboro). Localitate în ESE Scoţiei (Marea Britanie), la estuarul Firth of Forth, la E de oraşul Edinburgh.

Musselkanaal. 1. Localitate în NE Olandei, la SV de localitatea Mussel, pe canalul cu acelaşi nume. 2. Canal în NE Olandei, cu legătură spre oraşul Gröningen.

Musselshell. (maselşel). Râu în N S.U.A. (Montana), afluent al râului Missouri.

Mussende. Localitate în Angola, la SE de capitala Luanda.

Mussera. Localitate în NV Angolei, pe ţărmul Oceanului Indian, la NNV de oraşul Luanda.

Mussidan. Localitate în VSV Franţei, pe râul Isle, la SV de oraşul Périgueux.

Mussomeli. (musomelii). Localitate aflată aproximativ în partea centrală a insulei Sicilia (Italia), la VNV de oraşul Caltanissetta.

Mussum. Localitate în V Germaniei, pe râul Issel, la SSV de oraşul Bocholt.

Mussuma. Localitate în SE Angolei, la graniţa cu Zambia, la NE de oraşul Muié.

Mustafakemalpaşa (Mustafa-Kemal-Paşa). Râu în NV Turciei asiatice, afluent al râului Simav (ce se varsă în Marea Marmara). Trece prin lacul Ulubati situat la V de oraşul Bursa.

Mustag (Mustagh). Vârf (7 282 m) în V Chinei, în Munţii Kunlun (China).

Mustahil. Localitate în SE Etiopiei, pe râul Shibeli, la graniţa cu Somalia.

Mustai. Localitate în delta fluviului Nil (Egipt).

Müstair. (miustair). Localitate situată în E Elveţiei, la frontiera cu Austria.

Mustajidda. (mustagida). Localitate în Arabia Saudită, la NE de localitatea Hair.

Mustèr. v. Disentis.

Musters. Lac în S Argentinei, la V de lacul Colhué Hope.

Mustikkamaa. Insulă norvegiană situată în golful Finic, la S de oraşul Helsinki.

Mustla. Localitate în Estonia, la SV de oraşul Tartu.

Mustvee. Localitate în Estonia, pe malul NV al lacului Csúd.

Musu. Cap în ENE Coreii de Nord, la Marea Japoniei, la NE de oraşul Kimchak.

Muszwellbrook. (masuelbruc). Localitate în SE Australiei, la NV de oraşul Newcastle.

Muszail (Musail). (musail). Localitate în S Republicii Moldova.

Muszala. (musala). v. Musala.

Muszan. (musan). 1. Localitate în NV Coreii de Sud, la graniţa cu statul nord-coreean, la NV de Szeoul. 2. Localitate în NE Chinei, la graniţa cu Coreea de Nord, pe râul Tumen (Tuman), la SV de oraşul Jencsi.

Musz-Haja. (mus haia). Vârf (2 959 m) în E Siberiei (Rusia), la SV de oraşul Oimeakon.

Muszomista. (musomista). Localitate în SV Bulgariei, pe râul Meszta, la graniţa cu Grecia.


Yüklə 1,29 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   22   23   24   25   26   27   28   29   30
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə