Indicaţii metodice privind calcularea şi perceperea taxei pentru efectuarea procedurilor vamaleYüklə 24,47 Kb.
tarix08.05.2018
ölçüsü24,47 Kb.

Indicaţii metodice privind calcularea şi perceperea taxei

pentru efectuarea procedurilor vamale
Cuantumul taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale (în continuare – TPV) este stabilit în Anexa nr.2 a Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.


 1. Dispoziţii generale
  1. Taxele pentru efectuarea procedurilor vamale sînt stabilite în mărimi advalorem (în procente faţă de valoarea în vamă a mărfii) şi taxe fixe, în euro.

  2. TPV la vămuirea mărfurilor importate/exportate se percepe separat pe fiecare poziţie tarifară (pentru serviciile vamale 1-7), cu aplicarea cotei în funcţie de regimul vamal şi valoarea în vamă.

  3. Tipurile de servicii vamale corespund numărului de ordine din Anexa nr.2 a Legii nr.1380-XIII din 20.11.1997 cu privire la tariful vamal.

  4. TPV corespunzătoare tipurilor 18-19 se aplică tuturor declaraţiilor vamale, inclusiv celor de tranzit.
 1. Modul de aplicare a taxei pentru efectuarea procedurilor vamale
  1. Calculul taxelor pentru efectuarea procedurilor vamale de tip 1-7 se efectuează la momentul întocmirii declaraţiei vamale. În dependenţă de codul extins al regimului vamal, în procedura informatică (ASYCUDA WORLD) acest calcul se face în mod automat.

  2. Tipul 1 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 4:

4000, 4042, 4043, 4048, 4051, 4053, 4054, 4055, 4057, 4071, 4073, 4076, 4078, 4079, 4091, 4093, 4095, 4096;

4200, 4243, 4251, 4253, 4254, 4255, 4257, 4271, 4273, 4276, 4278, 4279, 4291, 4293, 4295, 4296;

4300, 4371, 4376, 4378;4800. La introducerea de mărfuri de înlocuire (import anticipat) în cadrul regimului de perfecţionare pasivă (codul procedurii vamale 4800), înainte de realizarea exportului temporar al bunurilor ce urmează a fi plasate sub regim de perfecţionare pasivă, se aplică tip 1 al TPV.

Ulterior, la regularizarea datoriei vamale în cadrul regimului de perfecţionare pasivă (codul procedurii vamale 6121) se aplică tipul 6 (din costul serviciilor - pentru natura tranzacţiei 51,52 şi 10 euro pentru celelalte naturi ale tranzacţiei), cu întocmirea deciziei de regularizare şi recalculul TPV percepute iniţial.Procedura 2:

2100, 2123, 2141, 2148, 2151, 2155.

Excepţie constituie cazurile cînd natura tranzacţiei este 42 sau 43, cînd TPV se aplică conform tip 5.

Procedura 9:

9100, 9151, 9153, 9154, 9155, 9157, 9171, 9173, 9176, 9178;

9500, 9571, 9573, 9576, 9578, 9579, 9591, 9596;

9600, 9671, 9673, 9676, 9678, 9679, 9691, 9695, 9696.  1. Tipul 2 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 5:

5300, 5341, 5351, 5355, 5357, 5371, 5373, 5376, 5378, 5391;

5400, 5441, 5451, 5453, 5455, 5457, 5471, 5473, 5476, 5478, 5491.

La perfectarea operaţiunilor de admitere temporară sau export temporar, în vederea returnării ulterioare a bunurilor în aceeaşi stare, se aplică tipul 2 al TPV, în dependenţă de termenul indicat în rubrica 49 și de destinația mărfurilor, după cum urmează: • Pentru mărfurile plasate în regim de admitere temporară sau export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora, prezentate la tîrguri și expoziții, pentru mărfurile culturale și sportive pe un termen de pînă la 61 zile – 0,05% din valoarea în vamă, dar nu mai mult de 400 euro;

 • Pentru mărfurile plasate în regim de admitere temporară sau export temporar, respectiv reexportul sau reintroducerea acestora prezentate la tîrguri și expoziții, pentru mărfurile culturale și sportive pe un termen de peste 61 zile, precum și pentru vămuirea în aceste regimuri a tuturor mărfurilor se va calcula TPV în mărime de 4 euro (dacă valoarea în vamă este de la 100 pînă la 1000 euro) sau 0,1% din valoarea în vamă, dar nu mai mult de 500 euro (dacă valoarea în vamă este de peste 1000 euro).

Procedura 2:

2300, 2321;Procedura 3:

3153, 3154, 6323.

  1. Tipul 3 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 1:

1000, 1023, 1043, 1076, 1079, 1100;Procedura 3:

3153, 3154, 3155, 3157, 3171, 3173, 3176, 3178, 3193, 3195, 3196.  1. Tipul 4 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 4:

4100, 4121, 4151, 4153, 4154, 4155, 4157, 4171, 4173, 4176, 4178;Procedura 5:

5100, 5111, 5121, 5141, 5153, 5154, 5155, 5171, 5173, 5176, 5178;

5500, 5521, 5541, 5551, 5553, 5554, 5557, 5571, 5573.


  1. Tipul 5 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 2:

2100, 2123, 2141, 2148, 2151, 2155.

Se aplică pentru cazurile cînd natura tranzacţiei este 42 sau 43.


  1. Tipul 6 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 1:

1021, 1041;Procedura 3:

1021, 1041, 3151, 3155, 3157, 3191.

La perfectarea operaţiunilor de export definitiv sau reexport (codurile procedurilor vamale 1021, 1041, 3151, 3155, 3157, 3191) se aplică tipul 6 al TPV. În cazul cînd natura tranzacţiei este 51,52 – baza de calcul este egală cu costul serviciilor, în celelalte cazuri – se aplică 10 euro.

Pentru perfectarea reexportului de mărfuri anterior cesionate în regim vamal de perfecţionare activă (codul procedurii vamale 3157) și natura tranzacţiei 61,62 se aplică tip 2 în dependenţă de termenul de aflate de facto al bunurilor în regimul vamal respectiv.  1. Tipul 7 al TPV se aplică la perfectarea operaţiunilor cu următoarele coduri ale procedurilor vamale:

Procedura 7:

7100, 7151, 7153, 7154, 7157, 7176, 7178, 7195, 7196, 7210, 7355, 7371;

7600, 7653, 7654, 7671, 7673, 7677, 7679, 7776, 7778, 7779, 7877, 7977, 7800, 7851, 7853, 7854, 7855, 7857, 7871, 7873, 7891, 7895, 7896, 7900;

Procedura 9:

9300, 9342, 9343, 9351, 9353, 9354, 9355, 9357, 9371, 9373, 9376, 9378, 9379, 9391, 9395, 9396.  1. La perfectarea cesionării de bunuri sau a regimului vamal de admitere temporară TPV se percepe în dependenţă de regimul cesionat.
 1. Calcularea şi reflectarea taxei pentru proceduri vamale în declaraţia vamală
  1. Taxa pentru efectuarea procedurilor vamale se calculează în lei moldoveneşti, la cursul oficial al MDL faţă de euro stabilit de BNM la ziua înregistrării declaraţiei vamale. Pentru persoanele fizice, care nu sînt subiecţi ai antreprenoriatului, cursul valutar al euro se va indica în partea dreaptă de sus a tabelei formularului PV-14 care conține descrierea mărfurilor.

  2. TPV calculate conform tipurilor 8,9,10,18,19 şi 21 se percepe de către birourile vamale în baza formularului nr. PV-1 „Calculul procedurilor vamale” (se anexează), însă recalculul bazei impozabile pentru perceperea accizelor şi TVA se face doar pentru următoarele tipuri TPV: 8,9,10,18,19.

Formularul PV-1 „Calculul procedurilor vamale” se perfectează în 2 exemplare pe foi autocopiante executate în mod tipografic. Formularul PV-1 se completează în toate rubricile și rîndurile în mod obligatoriu şi se anexează la declaraţia vamală. În caz de neprestare a tuturor tipurilor de servicii vamale, în formularul PV-1 se înscrie semnul „Z”.

În cazul perfectării declaraţiilor T-1 pentru tranzit pe calea ferată, se permite cumularea informaţiei de percepere a plăţii pentru prelucrarea informatică a declaraţiei vamale primare şi complementare pe un singur formular PV-1 cu reflectarea sumei totale de proceduri vamale.În rîndul „Declaraţia vamală nr....” se va indica numerele consecutive ale declaraţiilor primare şi complementare, cu condiţia eliberării PV-1 unui singur agent economic.

  1. Responsabilitatea pentru completarea PV-1 o poartă colaboratorii vamali din cadrul posturilor vamale (ghișeul unic).Verificarea corectitudinii calculării şi perceperii integrale a TPV ţine de competenţa secțiilor venituri, valoare în vamă și clasificarea mărfurilor. Responsabilitatea pentru completarea PV-1 pentru tipul 21 al TPV o poartă colaboratorii vamali îmterniciţi/abilitaţi cu autentificarea şi eliberarea certificatelor de origine.

  2. Evidenţa TPV calculate în procedură informatică se efectuează în fişele personale ale plătitorilor vamali, divizate pe tipuri de proceduri vamale. În extrasul din fişa de evidenţă a plătitorului vamal se va reflecta doar suma totală a TPV.
 1. Perceperea taxelor pentru proceduri vamale
  1. Mijloacele încasate de la tipurile 1-11,18,19 şi 21 ale taxei pentru efectuarea procedurilor vamale se virează integral la contul trezorerial al drepturilor de import-export achitate în avans (contul unic).

  2. Achitarea se efectuează prin virament sau în numerar în casieriile băncii.

  3. Perceperea numerarului de la persoane fizice se efectuează în baza chitanţierului „Forma PV-14” prin generarea unui bon de plată a numerarului la bancă.


Yüklə 24,47 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə