Informaţie operativăYüklə 371,67 Kb.
səhifə1/6
tarix17.03.2018
ölçüsü371,67 Kb.
#45614
  1   2   3   4   5   6

INFORMAŢIE OPERATIVĂ

cu privire la evoluţia social - economică a Republicii Moldova


(conform datelor disponibile la 30.06.2017)

Economia Republicii Moldova începe să contureze unele semne de învigorare a activității economice: majorarea remiterilor de peste hotare și, respectiv, a consumului, intensificarea comerțului exterior, acumularea mai rapidă a veniturilor bugetare și realizării cheltuielilor publice, creșterea reală a salariului etc. Totuși, un aspect mai puțin favorabil este faptul că activitatea investițională continuă să fie foarte pasivă, cu efectele respective asupra creditării economiei. Se atestă aprecierea valutei naționale și intensificarea procesului inflaționist. Datoria de stat internă și externă își continuă trendul ascendent. Vulnerabilitatea față de factorii externi rămîne actuală.


Produsul intern brut (PIB) a crescut. Produsul intern brut în trimestrul I 2017 a însumat 29,7 mild. lei, majorîndu-se faţă de perioada respectivă a anului 2016 cu 3,1% (în preţuri comparabile). Cea mai semnificativă influenţă asupra creşterii PIB a avut valoarea adăugată brută creată în comerț cu ridicata și cu amănuntul – cu 1,4 puncte procentuale (p.p.), transport şi depozitare – cu 0,5 p.p., informații și comunicații – cu 0,3 p.p., industria – cu 0,2 p.p. etc.
Tendințele inflaționiste se accentuează. În luna mai 2017 rata inflației a constituit 5,3% față de decembrie 2016, înregistrînd o majorare de 5 p.p. comparativ cu rata inflației în aceeași perioadă a anului 2016. Rata inflaţiei anuală a constituit 7,4%, depăşind nivelul ţintă a inflaţiei stabilite de BNM (5% +/-1,5%).
Leul moldovenesc s-a apreciat faţă de principalele valute.  De la începutul anului 2017 moneda naţională a marcat o apreciere de 8,8% faţă de dolarul SUA în termeni nominali (de la 19,98 lei pentru 1 dolar american la 01.01.2017 pînă la 18,22 lei la 31.05.2017). Faţă de Euro leul moldovenesc s-a apreciat cu 2,7%. Stocul activelor valutare de rezervă ale BNM la 31.05.2017 a atins o valoare de 2335,6 mil. dolari, majorîndu-se cu 5,9% comparativ cu nivelul înregistrat la sfîrşitul anului 2016 şi cu 23,5% faţă de situația la 31.05.2016.
Creditarea economiei este pasivă. Masa monetară M3 la sfîrşitul lunii mai 2017 a constituit circa 70,5 mild. lei şi s-a majorat cu 6,8% comparativ cu sfîrșitul lunii mai a anului trecut. Evoluţia masei monetare M3 a fost determinată de majorarea cu 16,7% a volumului depozitelor în monedă naţională, în special a depozitelor la vedere (+32,3%). Soldul depozitelor în valută străină (calculat în lei) s-a diminuat cu 4,1%. Soldul creditelor acordate economiei au fost sub nivelul perioadei similare a anului trecut (-9,9%).
Au crescut încasările la buget. În ianuarie-mai 2017 la bugetul public național (BPN) au fost acumulate venituri în sumă de 20 mild. lei, cu 17,3% mai mult faţă de ianuarie-mai 2016. S-au efectuat cheltuieli în sumă de 20,4 mild. lei - cu 15,1% mai mult, respectiv. În ansamblu, BPN a înregistrat un deficit de 419 mil.lei, comparativ cu 696,9 mil.lei în ianuarie-mai 2016.
Se înregistrează o creștere pronunțată a datoriei de stat. Suma totală a datoriei de stat (internă şi externă) administrată de Guvern la 31 mai 2017 a constituit circa 50,4 mild. lei, în creștere cu 41,8% față de data similară a anului 2016. Datoria de stat internă s-a majorat de circa 2,6 ori (din contul emisiei hîrtiilor de valoare de stat pentru executarea garanției de stat), iar datoria de stat externă - cu 16,7%.
Gradul de dependenţă a economiei naţionale de exterior rămîne înalt. Conform datelor preliminare ale Balanţei de plăţi pentru trimestrul I 2017, deficitul contului curent a constituit 7,6% în raport cu PIB (în trimestrul I 2016 – 5,9%), transferurile persoanelor fizice (compensarea pentru muncă şi transferurile personale) – 23,3% (25,5%), acumularea netă de pasivele la investițiile străine directe – 2,8% (3%), balanţa negativă a bunurilor şi serviciilor – 31% (30,6%).
Exporturile și importurile cresc, dar cu o intensitate mai mică. În ianuarie-aprilie 2017 exporturile s-au majorat cu 14,7%, iar importurile - cu 14,5%. Soldul negativ al balanţei comerciale a constituit 709,8 mil. dolari SUA, faţă de 621 mil. dolari în ianuarie-aprilie 2016. Gradul de acoperire a importurilor cu exporturi în ianuarie-aprilie 2017 a constituit 49%, mai înalt cu 0,1 p.p. decît cel înregistrat în aceeași perioadă a anului 2016.
Sectorul industrial stagnează. Întreprinderile industriale din Republica Moldova au produs în perioada ianuarie-aprilie 2017 cu 1,3% mai puține bunuri, în expresie valorică, decît în perioada similară a anului 2016. Volumul producției industriei extractive s-a diminuat cu 5,7%, industriei prelucrătoare – cu 2,5%, iar volumul producţiei şi furnizării de energie electrică şi termică, gaze, apă caldă şi aer condiţionat s-a majorat cu 3,9%.
Volumul producţiei agricole a crescut. Producţia agricolă în trimestrul I 2017 a înregistrat o creştere de 1,1% (în preţuri comparabile) faţă de perioada respectivă a anului 2016. Majorarea producţiei agricole a fost determinată de creşterea producţiei animaliere cu 1,1%, căreia i-a revenit circa 99% din volumul total al producţiei agricole.
Investiţiile s-au diminuat, dar cu un ritm mai lent. În trimestrul I 2017 volumul investiţiilor în active imobilizate a însumat circa 2,3 mild. lei, cu o descreştere de 1,2% (în preţuri comparabile) faţă de perioada similară a anului 2016.
Volumul serviciilor de transport s-a majorat. Întreprinderile de transport feroviar, rutier, fluvial şi aerian au transportat circa 5,2 mil. tone de mărfuri în ianuarie-mai 2017 sau cu 22,8% mai mult faţă de volumul transportat în perioada similară a anului 2016.
Volumul comerţului cu amănuntul, precum și serviciile de piaţă prestate populaţiei au scăzut. Volumul cifrei de afaceri în comerţul cu amănuntul în ianuarie-aprilie 2017 s-a diminuat cu 4,6% (în preţuri comparabile) faţă de ianuarie-aprilie 2016, iar volumul cifrei de afaceri în servicii de piaţă prestate populaţiei a scăzut cu 0,5%.
Situația în sfera socială prezintă semne de ameliorare. Cîştigul salarial mediu nominal al unui salariat din economia naţională pentru ianuarie-martie 2017 a constituit 5218,9 lei şi s-a majorat cu 11,3% faţă de perioada similară a anului 2016. În termeni reali salariul s-a majorat cu circa 6,7%. Mărimea minimului de existență pentru anul 2016 a constituit în medie pe lună pentru o persoană 1799,2 lei, fiind în creștere față de anul 2015 cu 3,8%. Veniturile disponibile lunare ale populației pentru trimestrul I 2017 au constituit în medie pe o persoană 2134,5 lei, în creștere față de aceeași perioadă a anului 2016 cu 5,3% în termeni nominali, iar în termeni reali –cu 0,9%. Cheltuielile medii lunare de consum ale populației pentru trimestrul I 2017 au constituit în medie pe o persoană 2091 lei, fiind în creștere față de aceeași perioadă a anului 2016 cu 1,6% în termeni nominali, iar în termeni reali – în scădere cu 2,6%. Valoarea medie a pensiei lunare la 1 aprilie 2017 a fost de 1354,75 lei și s-a majorat cu 16,3% față de aceeași dată a anului 2016 în termeni nominali. Rata șomajului (proporția șomerilor (conform BIM) în populația activă) la nivel de țară pentru trimestrul I 2017 a înregistrat 6,3%, fiind cu 0,1 p.p. mai înaltă față de trimestrul I al anului 2016. La oficiile forței de muncă în perioada ianuarie-mai 2017 au fost înregistrați 18,7 mii șomeri, fiind cu 14,3% mai puțini față de numărul acestora înregistrați în perioada similară a anului 2016. 1. Kataloq: sites -> default -> files -> document -> attachments
  attachments -> Activitatea întreprinderilor mici şi mijlocii în Republica Moldova în anul 2008
  attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova
  attachments -> Outline of research on social inclusion in moldova
  attachments -> Prognoza preliminară a indicatorilor macroeconomici pentru anii 2013 – 2015 În corespundere cu Hotărîrea Guvernului nr. 82 din 24. 01. 2006 „Cu privire la elaborarea Cadrului de cheltuieli pe termen mediu şi a proiectului bugetului”
  attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  attachments -> Analiza avizelor la proiectul Legii cu privire la energia termică şi promovarea cogenerării
  attachments -> Sinteza avizelor
  attachments -> Informaţie operativă cu privire la evoluţia social economică a Republicii Moldova
  attachments -> Aprobat viceprim-ministru, ministru al economiei Octavian calmîC
  attachments -> Ministerul economiei al republicii moldova

  Yüklə 371,67 Kb.

  Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə