İnformatikanin əsaslari


Bölmə 5. İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının əsaslarıYüklə 5,72 Mb.
səhifə19/63
tarix24.02.2020
ölçüsü5,72 Mb.
#102163
növüDərs
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63

Bölmə 5. İnformasiyanın işlənməsinin avtomatlaşdırılmasının əsasları


  1. Alqoritmləşdirmənin əsasları və proqramlaşdırma
   1. Alqoritm və onun formal icrası
Alqoritm anlayışı.


İnsanın zehni fəaliyyətinin, o cümlədən, hesablama işlərinin formallaşdırılması problemi qədim zamanlardan alimləri məşğul etmişdir. Əsas məsələ hesablama prosesini elə elementar əməllərə bölməkdən ibarətdir ki, hər bir əməl mütləq şəkildə formal təyin edilmiş olsun hər əməldən sonra hansı əməlin icra ediləcəyi birmənalı bəlli olsun. Bu əməllər ardıcıllığına məsələnin həll alqoritmi deyilir. Məsələnin alqoritminin qurulması- na məsələnin alqoritmləşdirilməsi deyilir.

Alqoritm informatikanın mərkəzi anlayışıdır. Alqoritm sözü 9-cu əsrdə yaşamış özbək riyaziyyatçısı Məhəmməd əl-Xörəzmin adı ilə bağlıdır. Alqoritmi alqoritm icraçısı (operator) reallaşdırır.

Alqoritmin əsas xüsusiyyəti qoyulmuş məqsədə çatdırmasıdır. Maşın üçün yazılmış alqoritm proqram adlanır. Kompüter proqramla işləyir. Proqramı olmayan məsələnin maşında həlli mümkün deyil.

İntuitiv alqoritm anlayışı proqram anlayışından əhəmiyyətli dərəcədə genişdir. İlk proqramçılar Paskal, Dekart, Leybnis, Laplas və b. olmuşlar.Alqoritm və onun xassələri. Alqoritmin aşağıdakı xassələri vardır:

 1. Dilə bağlılıq. Alqoritm alqoritmik dildə yazılır. Alqoritmik dil müəyyən simvol- lar və qaydalar sistemidir.

 2. Diskretlik. Alqoritm ciddi struktura malik elementar əməllər (əmrlər) çoxluğu olub, sökülüb-yığılandır.

 3. Determinlik. Alqoritm tamamilə formal və müəyyən (birmənalı) olmalıdır.

 4. Kütləvilik. Alqoritm bir sinif məsələlərin hamısını həll etməyə yararlı olmalıdır.

 5. Təkrarlananlıq. Eyni giriş verilənləri həmişə eyni nəticə verməlidir.

 6. Sonluluq. Alqoritm ya məsələnin həll nəticəsini, ya da həllin mümkün olmadığı barədə məlumatı verməlidir.

Alqoritm prosesi əyaniləşdirən blok-sxem formasında təsvir edilir.

Alqoritmin formal icrası. Alqoritm informasiya proseslərinin gedişini formallaş- dırmağa imkan verir. Yəni əməllər ardıcıllığı yerinə yetirilərkən məzmun rol oynamır.

Kompüter – alqoritmin avtomatik icraçısıdır. Kompüterə aydın olan proqramlaş- dırma dilində yazılmış alqoritm proqram adlanır.

Xətti quruluş.


   1. Alqoritmik strukturların əsas tipləri

Müxtəlif alqoritmlər mövcuddur. Bir-birinin ardınca icra edilən əmrlər seriyasından

ibarət olan alqoritmlər xətti alqoritm adlanır. Əyanilik üçün blok-sxemdən istifadə olunur:Budaqlanan quruluş.


Xətti alqoritmdən fərqli olaraq budaqlanma alqoritmində şərt olur ki, bu və ya dıgər əmrlər seriyasının icrası həmin şərtin ödənib-ödənməməsindən asılı olur. Şərt mülahizə şəklində olduğundan, ya doğru, ya da yalan olur. Bu, formal dildə şərti və ya məntiqi ifadə adlanır. Şərti ifadə sadə mürəkkəb ola bilir. Sadə şərt müqayisə ediləcək 2 ədəddən, 2 dəyişəndən, 2 hesabi ifadədən ibarət olur. Məsələn, 5>3, 2*8=4*4 və s.

Mürəkkəb şərt bir-biri ilə məntiq əməli ilə bağlanmış sadə şərtlər ardıcıllığıdır.

Məsələn, 5>3 And 2*8=4*4.

Budaqlanma quruluşu müxtəlif üsullarla təsvir edilə bilir: qrafik formada (blok-sxem şəklində);proqramlaşdırma dilində, məsələn, Visual Basic VBA dillərində, if şərt operatoru vasitəsilə.

İlk (if) açar sözdən sonra şərt yerləşməlidir. İkinci (Then) açar sözdən sonra isə əmrlər seriyası (şərt ödənirsə, 1-ci seriya) yerləşir. Şərt ödənmirsə, üçüncü (Else) açar sözdən sonra 2-ci seriya əmrlər yerləşir:Visual Basic-də: VBA-da

If Şərt Then if Şərt_

Seriya 1 Then Seriya 1_[Else [Else Seriya 2]

Seriya 2]


End if


Şərti keçid operatorunu çoxsətrli və birsətrli formalarda yazmaq olar. Çoxsətrli formada bu, if...Then...Else...End if şəklində yazılır. Bu halda Then şərtlə bir sətrdə yazılır. Əmrlər seriyası (seriya 1) ikinci sətrdə yerləşir. Else üçüncü sətrdə, seriya 2 dördüncü sətrdə, End if beşinci sətrdə yazılır.

Birsətrli formada if...Then...Else... şəklindən istifadə edilir. Əgər bu yazılış bir sətrə yerləşməzsə, onda onu bir neçə sətrə bölmək olur. Bu zaman sətrin bölündüyünü kompüterə anlatmaq üçün probeldən sonra altdan xətt işarəsi qoyulur ( _ ). Müxtəsər formada Else olmaya da bilər95.Şərt ödənmirsə, növbəti əmrlər seriyası icra edilir.

Seçmə” quruluşu.


Seçmə‖ quruluşu çox variant budaqlanma quruluşudur. Burada bir neçə şərt olur. Şərtlər ciddi arcıllıqla yoxlanır. Şərtlərdən birinin ödəndiyi halda müvafiq əmrlər seriyası icra edilir. Visual Basic VBA dilrin Seçmə Select Case açar sözlərlə başlanır. Bu sözrdən sonra ifa (dəyişən, hesabi ifa s.) yazılır. Case-dən sonra verilm ifa müəyyən qiymətlə müqayisə olunur, şərt ödəndikdə əmr seriyalarından biri icra edilir. Bu quruluş End Select bitir:

Select Case İfadə

Case Şərt 1

Seriya 1Case Şərt 2

Seriya 2 Case Else Seriya End Select


Dövr” quruluşu.


Bu quruluşda əmrlər seriyası çoxqat təkrarlanır. Bu seriyaya dövrün gövdəsi deyilir. Dövr quruluşu 2 tipdir: 1) sayğaclı dövr, 2) şərtli dövr. Sayğaclı dövrdə dövrlərin sayı müəyyəndir. Şərtli dövrdə dövrlərin sayı şərt ödəndikcə davam edir.

Sayğaclı dövr. Bu, Fof...Next açar sözlərlə ifadə edilir:

For Sayğac=İlk Qiymət to Son Qiymət [Step addım]

95 Vacib olmayan operatorlar kvadrat mötərizədə ([]) yazılır.

Dövrün gövdəsiNext [Sayğac]

Şərtli dövr. Çox hallarda dövrün neçə də krarlanması məlum olmur. Bu halda dövrrin sayı şərtin ödənməsindən asılı olur. Belə dövr Do...Loop açar sözlərlə ifadə edilir. Şərt dövrdən əvvəl sonra yerləşə bilir. Şərt dövrdən əvvəldirsə, buna qabaqlayıcı şərtli vr ya dövr-lə‖ qurulu deyilir. Bu quruluşda ola bilsin ki, dövr heç 1 dəfə də b tutmasın. Burada dövrdən çıxmaq şərti While ya Until açar sözr yata keçirilir. While şərt ödəndikcə, Until isə şərt ödənmədikcə işləyir:

Do While Şərt

Dövrün gövdəsiLoop


Bu,(While) dövü davam etdirən şərt adlanır.

Do Until Şərt

Dövrün gövdəsiLoop


Buna (Until) isə dövrü bitirən şərt deyilir.

Şərt dövrdən sonra yerləşibsə, buna dövr-qədər‖ quruluşu deyilir. Bu da Do...Loop

açar sözlərlə ifadə edilir:

Do


Dövrün gövdəsi Loop While Şərt Do

Dövrün gövdəsiLoop Until Şərt

Görünyü kimi, burada da dövrdən çıxmaq şərti While Until vasitəsilə yerinə yetirilir. Dövr-dər‖ quruluşu şərtin ödənib-ödənməməsindən asılı olmayaraq heç olmazsa, 1 dəfə işyir.


  1. Kataloq: uploads
   uploads -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
   uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
   uploads -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti magistratura məRKƏZİ
   uploads -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
   uploads -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
   uploads -> Mövzu Fənnin məqsədi və vəzifələri
   uploads -> Marketinq fənni üzrə İŞÇİ TƏDRİs proqrami
   uploads -> Asm-nin iqtisadiyyatı və idarə edilməsi
   uploads -> Təqdimatların hazırlanması (Powerpoint, Word, Excel)

   Yüklə 5,72 Mb.

   Dostları ilə paylaş:
1   ...   15   16   17   18   19   20   21   22   ...   63
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə