İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə13/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

- Yerel saat farkları meydana gelir.

- Cisimlerin gün içindeki gölge uzunlukları değişir.

- Güneş doğuda erken doğar, batar ve batıda geç doğar, batar.

- Dinamik basınç kuşakları meydana gelir.

2. Dünya’nın Güneş Etrafında Dönmesi (Yıllık Hareket)

Dünya, kendi ekseni etrafındaki günlük dönüşünü sürdürürken, bir yandan da Güneş’in çevresinde dolanır. Dünya, Güneş etrafındaki dönüşünü elips şeklindeki bir yörünge üzerinde 365 gün 6 saatte tamamlar. Buna 1 yıl denir.

Dünya, 939 milyon km lik yörüngesi üzerinde saatte 108 bin km. hızla hareket eder.

Dünya’nın Güneş’e olan uzaklığı sabit değildir. Bazen yaklaşırken, bazen uzaklaşır. Bunun nedeni, Dünya yörüngesinin elips şeklinde olmasıdır. Dünya’nın Güneş’e en yakın olduğu 3 Ocak tarihine Perihel (Günberi) denir. Dünya’nın Güneş’ten en uzak olduğu 4 Temmuz tarihine ise Afel (Günöte) denir.

Dünya’nın Güneş Etrafındaki Dönüşünün Sonuçları

- Mevsimlerin oluşmasına ve değişmesine neden olur.

- Mevsimlik sıcaklık farkları meydana gelir.

- Kara ve denizler arasında sıcaklık farkları oluşur.

- Muson rüzgârları meydana gelir.

- Gece – gündüz uzunlukları değişir.

- Güneş’in ufuk üzerinde doğduğu yer ve saat ile, Güneş’in ufukta battığı yer ve saat değişir.

- Güneş ışınlarının yeryüzüne düşme açıları değişir.

- Cisimlerin gölge boyları değişir.

- Aydınlanma çemberi mevsimlere göre yer değiştirir.

- Güneş ışınları yıl boyunca dönencelere bir kez, dönenceler arasına iki kez dik düşer.

Islahatlar En Çok Soru Gelen İki Padişah

Kpss’de Osmanlı’dan En Çok Soru Gelen İki Padişah: (3.Selim- 2.Mahmut)

III. SELİM (1789-1807)

+Yapılan yeniliklerin tümüne Nizam-ı Cedit adı verilir.

+Yapacağı yenilikler için Meşveret Meclisi'ne,Lahiyalar

hazırlattı.

+Avrupai tarzdaki Nizam-ı Cedit ordusunu kurdu ve ordunun

masraflarını karşılaması için İrad-ı Cedit hazinesini

oluşturdu.

**Ordu ilk başarısını Akka Kalesi Zaferi,Napolyona karşı

kazanmıştır.(Ordunun yıldızı bu başarıdan sonra parladı!)

+Avrupda sürekli elçilikler açtı.

+Kara ve deniz mühendishanelerini genişletip,modernleştirdi.

+Fransızca devletin ilk resmi yabancı dili olmuştur.

+Yerli malı özendirilmiştir.

+İllerdeki valilerin yanına halkın seçtiği ayanları

getirilmiştir.

+İlk devlet matbaası Matbaa-i Amire açılmıştır.

**İlk özel matbaa Lale Devrinde

+Kabakçı Mustafa isyanıyla tahtan indirilip,öldürülmüştür.

Kpss Rehber tarafından düzenlenmiştir.

II.MAHMUT

+Sekban-ı Cedit(Nizam-ı Cedit'in yerine),Eşkinci Ocağını kurdu.

**Yeniçerilerin isyanı üzerine her ikisi de kaldırıldı.

+Yeniçeri ocağını kaldırdı(Vaka-ı Hayriye-1826)

+Yeniçeri ocağının yerine Asakir-i Mensure-i Muhammediye ordusunu

kurdu.


**Başkomutanlığını yürütmek için Seraskerlik makamını

oluşturdu.

+Divan kaldırılarak,bakanlık usulü getirildi.

+Posta teşkilatını kurdu.(Üsküdar'dan İzmit'e kadar)

+Ayanlarla Seneddi İttifak'ı imzaladı.

+İngilizlerle Balta Limanı Anlaşmasını imzaladı.(1838)

**Osmanlı bu anlaşmadan sonra,Avrupa'nın açık pazarı haline

gelmiştir.

+Müsadere sistemini kaldırdı.

+İlk defa Avrupa'ya öğrenci gönderildi.

+Medreselerin yanında günümüz üniversitelerine benzeyen;Harbiye

Mektebi,Mekteb-i Marriffi Adliye,Mektebi Tıbbıye açıldı.

+İlk Osmanlı Resmi gazetesi Takvim-i Vekay-i çıkarıldı.

+İlköğretim ilk kez zorunlu kılındı.(Başarılı olunamadı)

+Tımar sistemi kaldırıldı.

+Erkek nüfus sayımı yapıldı,bunun yanında mülk yazımı da

yapıldı.

+1833 yılında Babiali'de Tercüme odasını açtı.

**Dış ülkelerle resmi yazışmaları sürdürmek ve yabancı dil

bilen memur yetiştirmek amacıyla.

+Darü'ş Şüray-ı Bab-ı Ali'yi kurdu.

**Devlete ıslahat hareketlerinde yardımcı olmak,yeni teklifler

getirmek,memurların terfii ve yargılanmalarıyla ilgilenmek üzere.

+Karantina usulü ilk kez uygulandı.

**Veba ve kolera salgınları için

+Avrupalı tüccarlarla rekabet edebilmesi için,Osmanlı

tüccarlarına gümrük kolaylıkları sağladı.

+Meclis-i valay-ı Ahkam-ı Adliye kuruldu(1837)

**Askerlik dışındaki tüm ıslahatların planlandığı ve

icraatların denetlendiği başlıca müessese.

****II. Mahmut,Osmanlı padişahları içinde en başarılı

ıslahatları yapan padişah sayılır.

101 SORU İLE COĞRAFYA

(PAYLAŞ DUVARINDA KALMASI İÇİN)

1-Bitki çeşitliğinin en fazla olduğu bölgemiz hangisidir?

-Marmara Bölgesi

2-Maden bakımından zengin olduğu halde endütrisi yeterince gelişmemiş olan bölgemiz hangisidir?

-Doğu Anadolu Bölgesi

3-Turizm gelirleri en fazla olan bölgemiz hangisidir?

-Marmara Bölgesi

4-Termal Turizmin yoğun olduğu bir bölgenin yapısı hakkında ne söylenebilir?

- Kırıklı yer yapısı yaygındır

5-Yatak uzunluğu en fazla olan akarsuyumuz hangisidir?

-Kızılırmak

6-Türkiye deki kapalı havzaların en belirgin özelliği nedir?

-Sularının tatlı olmamasıdır.

7-Türkiye nin 4 mevsimi zamanında yaşayan bir ülke olması neyin sonucudur?

-Matematiksel konumunun sonucudur.

https://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

8-Türkiye nin aynı anda 4 mevsimi bölgelerinde yaşaması neyin sonucudur?

-Özel Konumunun sonucudur.

9-Yaz mevsiminde en sıcak bölgemiz hangisidir?

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

(Güneyden gelen SAMYELİ rüzgarlarının etkisi altındadır.)

10-Hiç doğal göl olmayan bölgemiz hangisidir?

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

11-Aliminyumun ham maddesi nedir?

-Boksittir

(Seydişehir de çıkarılır ve burada işlenir.)

12-Gübre hangi madenden üretilir?

-Fosfattan üretilir.

(En çok fosfat çıkarılan bölgemiz Güney Doğu Anadolu Bölgesidir.Mardin,Adıyaman)

13-En az yağış alan bölgemiz neresidir?

-İç Anadolu Bölgesidir.

14-En az orman bulunan bölgemiz hangisidir?

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

(En az yağış alan bölgemiz olmamasına rağmen orman çok azdır.Bunun sebebi buharlaşmanın çok fazla olmasıdır.)

15-Akdeniz iklimi görülen bölgelerimiz

-Akdeniz Bölgesinin kıyı kesimleri

-Güney Doğu Anadolu Bölgesinin batı kesimleri(Orta Fırat böl.)(Gaziantep)

-Marmara Bölgesinin Güney Marmara bölümünün özellikle Ege denizi ve Marmara denizi kıyılarına bakan kısımları

-Ege Bölgesinin kıyı kesimleri

16-Antep fıstığı üretiminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

17-Kırmızı Mercimek üretiminde Türkiye de 1. Olan bölgemiz hangisidir?

-Güney Doğu Anadolu Bölgesi dir.

18-Türkiye de pamuk üretimi

- 2008 yılının güncel verilerine göre

1.Güney Doğu Anadolu Bölgesi

2.Ege Bölgesi

3.Akdeniz Bölgesi

19-Güney Doğu Anadolu Bölgesinde GAP ile olan değişmeler?

-*Ürün çeşitliliği artmıştır.

*Tahıl ekim alanı daralmıştır.

*Tahıl ekilen yerlerde verim artmıştır.

*Nadas alanı azalmıştır.(Buna bağlı olarak erezyon azalmıştır.)

*Sebze ve meyve üretimi artmıştır.

*Tarıma bağlı sanayi gelşmiştir.

* Nüfus artmıştır.Göç verme azalmıştır.

20-Türkiye de en çok enerji üreten barajlar

-2008 güncel verilerine göre sıralanmıştır.Eski kaynaklarda sıralama farklı olabilir.

1.Atatürk Barajı (GAP kapsamındadır)

2.Karakaya Barajı

3.Keban barajı

21-Keban ve Karakaya barajları GAP a dahil midir?

-Hayır değildir.GAP projesinden daha önce yapılmış barajlardır.

https://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

22-GAP kapsamına giren barajlar

-*Hasankeyf Barajı

*Batman Barajı

*Ilısu Barajı

*Kralkızı Barajı

*Atatük Barajı

23-Güney Doğu Anadolu Bölgesi nin Volkanik dağı hangisidir?

-Tek volkanik dağı Karacadağ dır.

24-Güney Doğu Anadolu Bölgesinin ovaları

-*Ceylanpınar Ovası

*Harran Ovası(Altınbaşak)

*Suruç Ovası

25-GAP tan en fazla hangi ilimiz yararlanacaktır?

-Şanlıurfa

26-Türkiye nin en büyük Termik Santrali hangisidir?

-Afşin-Elbistan Termik Santrali dir.-Kahramanmaraş-Linyitle Çalışır.

27-Akdeniz Bölgesinde hangi turizm çeşidi yoktur?

-Kaplıca Turizmi yoktur.(Karstik arazi nedeniyle)

28-Zeytin üretiminde Türkiye

-1.Ege Bölgesi

2.Marmara Bölgesi

3.Akdeniz Bölgesi

29-Yer fıstığı üretiminde 1.bölgemiz hangisidir?

-Akdeniz Bölgesi

30-Anason üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?

-Akdeniz Bölgesi

31-Mısır üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?

-Akdeniz Bölgesi

32-Soya Fasülyesi üretiminde 1. Bölgemiz hangisidir?

-Akdeniz Bölgesi

33-Akdeniz bölgesindeki geçitler

-*Antalya yı Göller Yöresine Bağlayan geçit----Çubuk Geçidi

*Mersin i İç Anadolu ya Bağlayan geçit---------Sertavul Geçidi

*Adana yı İç Anadolu ya Bağlayan geçit--------Gülek Geçidi

*Adana yı Suriye ve Hatay a Bağlayan geçit---Belen Geçidi

34-Akdeniz Bölgesi mağraları

-*Karain -Antalya

*Beldibi -Antalya

*İncisuyu-Burdur

*Cennet Cehennem-Mersin

*Damlataş-Antalya

https://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

35-İç Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?

-İlkbahar

36-Doğu Anadolu bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?

-Yaz

37-Karadeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?-Sonbahar

38-Akdeniz bölgesi en fazla yağışı hangi mevsimde alır?

-Kış

39-Akdeniz ile Karadeniz bölgelerinin temel farkları nelerdir?-Akdeniz her mevsim yağışlı değildir -Karadeniz bölgesi her mevsim yağışlıdır.

-Akdeniz en fazla yağışı kışın alır -Karadeniz en fazla yağışı sonbaharda alır.

**Kısacası iklim farkı en tipik farktır.

40-Akdeniz kıl keçisi yetiştirilen yerler

-Teke ve Taşeli Platolarında yetiştirilir.

41-Cennet ve cehennem mağaraları hangi tip karstik oluşuma örnektir?

-En büyük Obruk örneğimizidir.

(Obruk Platosu İç Anadolu da bulunur ve en çok obruk bu platodadır.Fakat en büyük obruklar karstik yapının daha çok yer aldığı Akdeniz Bölgesinde dir.

42-Dünyanın en uzun nehri hangisidir?

- Nil Nehri

43-Türkiye nin en büyük kapalı havzası hangisidir?

-Tuz Gölü

44-Türkiye nin en büyük tatlı su gölü hangisidir?

-Beyşehir Gölü

45-Türkiye nin en büyük gölü hangisidir?

-Van Gölü

46-Akdeniz bölgesinde mağranın çok olmasının sebebi nedir?

-Karstik yapıdır.Yani Jeolojik yapıdır.

47-Akdeniz bölgesinin tektonik gölleri

-Burdur Gölü (suyu acıdır.)-Eğirdir Gölü r11;Beyşehir Gölü

48-Karstik ovalar neden verimsizdir?

-Karstik ovalar gelen suyu hemen alta geçirdiği yani su tutmadığı için verimsizdir.

49-Akdeniz bölgesinin karstik gölleri

-Solda Gölü-Kestel Gölü-Avlan Gölü-Suğla Gölü

(Bu göller sadece karstik özellik taşır.)

50-Akdeniz bölgesinin platoları

-Teke Platosu-Taşeli Platosu

51-Terre Rosa toprağı en çok hangi bölgemizdedir?

-Akdeniz Bölgesi ndedir.

52-Türkiye nin en büyük karstik ovası hangisidir?

-Acıpayan Ovası(Akdeniz Bölgesi)

53-Karstik oluşumlar

-En fazla Akdeniz Bölgesinde bulunurlar.

*Büyüklüklerine göreolye-Uvala-Dolin-Lapya

54-Türkiye de en fazla göl hangi bölgemizde bulunur?

-Akdeniz Bölgesinde bulunur.(Zaten Göller Yöreside Bu bölgededir.)

55-Amik ovası ne tip bir ovadır?

-Çöküntü yani graben Ovası dır.(Graben ovaları Ege Bölgesinde görülür.)

(Bunun dışında tek örnektir.)(Hatay daki Nur Dağlarının tek HORST olması da bununla birlikte ele alınır.)

56-Dağlık ve engebeliğe göre Türkiye

-1.Doğu Anadolu Bölgesi

2.Karadeniz Bölgesi

3.Akdeniz Bölgesi

57-Türkiye de rüzgar enerjisinden en fazla nerede yararlanılır?

-En fazla Alaçatı da yararlanılır.

58-Türkiye nin en büyük limanları

-1.İstanbul Limanı

2.İzmir Limanı

3.Mersin Limanı

59-Türkiye nin en büyük ithalat limanı hangisidir?

-İstanbul Limanı

60-Türkiye nin en büyük ihracat limanı hangisidir?

-İzmir Limanı

61-Ege Bölgesindeki Alüvyon Set Gölleri

-Marmara Gölü-Bafa Gölü

62-Süngercilikte en Gelişmiş Bölgemiz hangisidir?

-Ege Bölgesi

63-Sığla Ağacı hangi bölgemizde yetiştirilir?

-Ege Bölgesinde (Vernik yapımında kullanılır.)

64-Balıkçılık Durumuna göre Türkiye

1.Karadeniz

2.Marmara

3.Ege

4.Akdenizhttps://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

65-Türkiye nin en çok Tuz üretilen yeri neresidir?

-İzmir-Çamaltı dır.(Burada deniz tuzu üretilir.)

66-Ege Bölgesindeki Termik Santraller

*Soma(Manisa)

*Yatağan(Muğla)

*Gökova(Muğla)

*Seyitömer(Kütahya)

*Tunçbilek(Kütahya)

67-Türkiye nin tek Jeotermal Elektrik Santrali hangisidir?

-Sarayköy(Denizli) Santrali dir.

68-Termik Santral en çok bulunduğu bölgemiz hangisidir?

-Ege Bölgesi dir.

69-Doğalgazla çalışan Termik Santrallerimiz hangileridir?

-1-Hamitabat Termik Santrali 2-Ambarlı Termik Santrali

*Hamitabat Termik Santrali Marmara Bölgesindedir.(Yıldız Dağları bölümü)Bu bölgede çıkan doğalgaz yakıt olarak kullanılmıştır.(Lüleburgaz/Kırklareli)

*Ambarlı Termik Santrali İstanbul dadır.

70-Denizlerimizin tuzluluk oranı sıralaması.

-(Sıcaklık ve dolayısıyla buharlaşma etkiler bu nedenle enleme bakılır.)

1.Akdeniz

2.Ege

3.Karadeniz71-Turizm gelirlerine göre Türkiye

-1.Marmara

2.Ege

3.Akdeniz72-Sanayileşme durumuna göre Türkiye

https://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

1.Marmara

2.Ege


3.İç Anadolu

73-Nüfus miktarına göre Türkiye

1.Marmara

2.İç Anadolu

3.Ege

74-Aritmetik Nüfus Yoğunluğuna Göre Türkiye1.Marmara

2.Güney Doğu Anadolu

3.Ege

4.İç Anadolu5.Akdeniz

6.Karadeniz

7.Doğu Anadolu

75-Yat Turizminde 1. Olan bölgemiz hangisidir?

-Ege Bölgesi

76-Termal Turizmde 1. Olan bölgemiz hangisidir?

-Ege Bölgesi

77-Ege Bölgesindeki körfezler

-Kuzeyden güneye doğru sıralanmıştır.

*Edremit Körfezi

*Çandarlı Körfezi

*İzmir Körfezi(En kirli Ege Körfezi)

*Kuşadası Körfezi

*Güllük Körfezi(En temiz 2.Ege Körfezi)

*Gökova Körfezi(En temiz Ege Körfezi)

78-Ege bölgesindeki volkanik dağ hangisidir?

-Kula Dağı

79-Türkiye nin Delta(kıyı) Ovaları

Ege Bölgesi:Balat Ovası ve Menemen Ovası

Karadeniz Bölgesi:Bafra Ovası ve Çarşamba Ovası

Akdeniz Bölgesi:Silifke Ovası ve Çukurova

80-Ege Bölgesinin Graben Ovaları

-Bakırçay-Gediz-K.Menderes

81-Kıyı uzunluğu en fazla olan bölgemiz hangisidir?

-Ege Bölgesi

82-En fazla Doğal Liman hangi bölgemizdedir?

-Ege Bölgesi

83-Türkiye nin en gelişmiş Gümrük Kapısı hangisidir?

-Kapıkule Sınır Kapısı (Bulgaristan sınır kapımızdır.)

84-Yunanistan ile Gümrük Kapımız hangisidir?

-İpsala Gümrük Kapısı

85-Sofralık zeytinde Türkiye de 1. Olan bölge ve bölüm hangisidir?

-Marmara Bölgesi-Güney Marmara Bölümü

(Toplamda ve yağ için üretilen zeytinde Ege Bölgesi 1.dir)

86-Türkiye nin en fazla Tarım Ürünü Çeşitliliği olan bölgesi hangisidir?

-Marmara dır.

(En fazla yağış tipi çeşidi,en fazla toprak çeşidi, en fazla bitki örtüsü çeşidi de Marmara bölgesinde görülür.Bunların tüm sebebi 3 farklı iklimin etkisinde yani en fazla iklim çeşidi görülmesinden kaynaklanır.)

87-Marmara bölgesinin en gelişmiş bölümü hangisidir?

-Çatalca-Kocaeli Bölümü dür.(Bu bölümde Karadeniz iklimi görülür,İstanbul u da içine alan bölümdür.)

88-Marmara bölgesinin en temiz körfezi hangisidir?

-Soros Körfezidir. Marmara nın en az sanayileşmiş körfezidir.

89- Marmara bölgesinin en kirli körfezi hangisidir?

-İzmit Körfezi dir.En sanayileşmiş körfezdir.

https://www.facebook.com/KPSSOzetDersNotlarI sayfası notudur..

90-Marmara bölgesinin Tektonik Gölleri

-Manyas-Ulubat-Sapanca-İznik (Suları tatlıdır.)

91-Marmara bölgesinin Kıyı Set Gölleri

-Terkos-Durusu-B.Çekmece-K.Çekmece

92-Kapıdağ Yarımadası hangi tür biriktirme şekline örnektir?

-Tombolo ya örnektir.

93-Marmara Bölgesinde iklim

-Ergene Bölümü>Karasal iklim görülür

-Yıldız Dağları Bölümü ve Sakarya Ovası:>Karadeniz İklimi görülür.

-Güney Marmara nın bir kısmı >Akdeniz iklimi görülür.

94-Marmara Bölgesinin en Dağlık bölümü hangisidir?

-Yıldız Dağları Bölümü dür.

95-Türkiye nin en verimli toprağı

-Çernezyum Toprağı dır.Erzurum-Kars bölümünde bulunur.

96-Ulaşım olan tek Akarsuyumuz hangisidir?

-Bartın Çayı dır.

97-Türkiye deki Mikroklima örnekleri

Mikroklima örnekleri ve yetiştirilen ürünler

*Iğdır Ovası>Pamuk yetişir

*Rize>Çay ve Turunçgiller yetişir.

*Anamur>Muz yetişir.

98-Ekinoks nedir?

-21 Mart ve 23 Eylül tarihleridir.Gece ve gündüz süreleri dünyanın her yerinde aynıdır.

99-Türkiye de aynı anda kaç ortak saat kullanılır?

-Aynı anda tek ortak saat kullanılır.

100-Türkiye hangi saat dilimleri arasında yer alır?

-2. İle 3. Saat dilimleri arasında yer alır.

101-Boylamın nasıl bir coğrafi etkisi vardır?

-Yerel saatler boylam yani meridyenlere göre ayarlanmaktadır

COĞRAFYA KISA KODLAMALARI:

Egede en çok yetişen ürünler :ZÜHTi...Zeytin,Üzüm,Haşhaş,İncir

Rüzgarlar: KaYıP SaKaL....Karayel,Yıldız,Poyraz,Samyeli,Kıble,Lodos

İç Anadolu daki Platolar HUCOB....Haymana,Uzunyayla,Cihanbeyli,Obruk,Bozok

Ulkemızde Dogaz gaz Santralleri:.OHA...Ova akça,Hamitabat ,Ambarlı

Egede kırık dağlar : BAMYaM...Bozdağ,Aydın dağları,Madra,Yunt,,Menteşe

Akdenizdeki Karstık Ovalar : TAKKE....Tefenni ,Acıpayam ,Korkuteli, Kestel, Elmalı

İhrac ettiğimiz Madenlerimiz. BaCaK MaBeT BAKIR,CİVA,KROM,MAGNEZYUM ,BOR,TUZ

İhrac Ettiğimiz Ürünler: Ç SıNıF TAKİM..ÇAY,SEBZE,NOHUT ,FINDIK,TURUNCGİL ANTEPFISTIĞI ,KAYISI ,İNCİR, MERCİMEK

Suriye Sınır Kapılarımız :CCANeY Cilvegözü,Ceylanpınar,Akçakale,Nusaybin,Yayladağ

Gübre Fabrikaları: BİSİMGEM...Bandırma,İstanbul,Sivas,İzmir,Mardin,Gi resun,Elazığ,Mersin

BAKIR çıkarılan ve işlenen yerler; K A D E R

İşletmeler için Ortadaki harflere bir de "samsun" ekleyin.Yani "ADES" (Kastamunu-küre)(Artvin-murgul)

(Diyarbakır-ergani)(Elazığ-murgul) (Rize-çayeli)

DEMİR çıkarılan ve işlenen yerler;S A M İ (Sivas-divriği ve kangal) (Adana-feke ve kozan)(Malatya-hekimhan ve hasançelebi) (İzmir-dikili ve torbalı) İşletmeler ise S ve A harfleridir.(sivas ve izmir)

Doğu anadoludaki madenler

MeraKLı KABakÇı DEMİR...Manganez,Krom,Linyit,Kükürt,Krom,Kaya tuzu,Çinko Demir

Ege bölgesi maden ve enerji kaynakları: JETKiLiMCiZADe

jeotermalenerji,Krom,Linyit,Mermer,Cıva,Zımparataş ı Altın ,Demir

Tektonik Göller: MUSİBET...Manyas,Ulubat,Sapanca,İznik,Beyşehir,Eğirdir,Tuz

Heyelan Set Gölleri: UYSAT...Uzungöl,Yedgöller,Sera,Abant,Tortum

Volkanik Set Gölleri:

ERÇEKli NAZİK,HAÇLIyla beraber VAN GÖLÜnde BALIK tutarken ÇILDIRdı. Erçek gölü,Nazik gölü,Haçlı gölü,Van gölü,Balık gölü,Çıldır gölü

Egedeki platolar: YUBBİ...Yazılıkaya,Uşak,Banaz,Bayat,i...........

G.Doğudakı platolar: DUAA...Diyarbakır,Urfa,Antep,Adıyaman

Enerji üretilen göller elektrik Hattı gibi "HET"....Hazar gölü, eğridir gölü, tortum gölü.

Marmaradakı tektonık gölleri:KULİS...Kuş(manyas) gölü,Ulubat gölü,L---,İznik gölü,Sapanca gölü

Sigara fabrikası bulunan İller:SİİMBAAT...Samsun,İzmir,İstanbul,Malatya,Bit lis,Adana,Tokat

Bakır merkezlari MaKaM SEM SEzsiz harfler....M= Murgul artvin, K= Küre Kastamonu M= Maden elazığ. SEM Samsun,ergani ve murgul

Ülkemizin bölgelere göre nüfus yoğunluğu MEGAKID(Orada a ve g yi değiştirin akılda kalsın dıye öle kodlandı meag kıd aslında sıralama)

Marmara,Ege,Akdenız,G.doğu,Karadenız,Iç Anadolu Doğu anadolu

Türkiye'deki tektonik göller:BASİT MUHASEBE

B urdur gölü,A cıgöl,S apanca gölü,İ znik gölü,T uz gölü,M anyas Gölü,U lubat gölü,H azar (Hozapin) gölü,A kşehir gölü,S eyfe gölü,E ber gölü,B eyşehir gölü,E ğirdir gölü

KARSTİK GÖLLER:S S K.....S alda gölü,S uğla Gölü,K estel Gölü

Zımpara taşı çıkan yerler: İDAM....İ ZMİR,D ENİZLİ,A YDIN,M MUĞLA

Türkiyedeki kağıt fabrikaları: KAZMaM GiBİ

K(Kastamonu-Taşköprü),A(Afyon),Z(Zonguldak-Çaycuma),M(Mersin-Taşucu),A,M(Muğla-Dalaman) G(Giresun-Aksu),İ,B(balıkesir),İ(İzmit)

KIZILIRMAK ÜZERİNDE BULUNAN BARAJLAR: HOKKA... Hirfanlı,O,Kesikköprü,Kapulukaya,Altınkaya

YEŞİLIRMAK ÜZERİNDE: HAS...Hasan uğurlu,Almus,Suat uğurlu

FIRAT NEHRİ ÜZERİNDE:KAK...Keban,Atatürk,Karakaya

Karstik göller: SALDA(selda ormanda AVLANırken SÖĞÜT agacındaki TEL elini KESTİ(KESTEL) SALDA GÖLÜ,AVLAN GÖLÜ,SÖGÜT GÖLÜ,KESTEL GÖLÜ

EGEDE İLK SIRADA YER ALAN MADEN YATAKLARI (LAZCUMa)

L İNYİT


A LTIN

Z IMPARA TAŞI

C İVA

U RANYUM


M ERMER

a

Bölgelerin ayrılmasında etkili olan faktörler =YENİDENY erşekilleri

E konomi

N üfus ve yerleşme

İ klim ve bitki örtüsü

DEN ize göre konum

Haritalarda hangi yükseltide hangi renk kullanılır,şu şekilde belirtebiliriz:

-Yeşil : (0-500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Sarı : (500-1000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Turuncu : (1000-1500 metre arası yükseltilerde kullanılır)

-Kahverengi : (1500-2000 metre arası yükseltilerde kullanılır)

Kodlarsak: YaSTıK olarak daha ii akılda kalabilir...

İç anadoludaki ürünler: BEŞPAY

B uğday

E lma


Ş eker pancarı

P atates


A arpa

Y teşil mercimek

İpekli dokuma: BİG

B ursa


İ stanbul

G emlik


Ülkemizde olmayan madenler: KiTaP

K obalt


T itanyum

P latin


Kapatılacak madenler: CıVıK

C iva ( kanserojen)

V olfram (rezerv az)

K ükürt ( rezerv az)

Bakırın çıkarıldığı yerler: KADER

K astamonu-küre

A rtvin- murgul

D iyarbakır- ergani

E lazığ- maden

R ize- çayeli

Civanın çıkarıldığı yerler: KİM Bu

K onya


İ zmir

M anisa


B (joker)

U şak


Karstik ovalar(polye)( şehirler) : BADeM Ismarla

B urdur


A ntalya

D enzili


e (joker)

M uğla


I sparta

Bor Madeni: BEBeK

B alıkesir,bigadiç,susurluk

E skişer-seyitgazi

B ursa-mustafa kemal paşa

e (joker)

K ütahya- emet

GAP tamamlanınca artacak ürünler: PASPaS

P amuk

A yçiçeğiS oyafasülyesi

P irinç


a (joker)

S ebze


Batı karadeniz dağları: KILIBIK

K öroğlu


I lgaz

ı (joker)

B olu

ı (joker)K üre

kızılırmak üzerindeki barajlar(HoKKA)

H irfanlı

o

K esikköprüK apulukaya

A ltınkaya


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə