İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə14/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14

Yeşilırmak üzerindeki barajlar (HAS)

H asan uğurlu

A lmus

S uat uğurluFırat nehri üzerindeki barajlar (KAK)

K eban


A tatürk

K arakaya

1- Türk Devletinin tümüne yönelik yapılabilecek bir işgalin ilk belirtisi Mondros Ateşkes Antlaşmasından ortaya çıkmıştır.

2- Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla Osmanlı Devleti ilk defa fiilen ortadan kalkmıştır.

3- Yurdun işgal edilmesine karşı Osmanlı Devletinin kayıtsız kalması karşısında Türk Milletinin ilk tepkisi direniş cemiyetleri kurmak olmuştur.

4- İtilaf Devletlerinin ilk olarak kontrol altına aldıkları yer Marmara ve Boğazlar bölgesidir.

5- İlk defa İzmir ve çevresinin Yunanistan’a verilmesi Paris konferansında kararlaştırılmıştır.(18 Ocak 1919)

6- İlk kez ülkeye karşı saldırılara silahla karşılık koyma kararı İzmir Müdafa-i Hukuk Kongresinde kabul edilmiştir.

7- Kuva-yı Milliye harekati ilk defa Yunan işgaline katşı kuruldu.

8- Manda ve himaye fikri ilk defa Paris konferansından sonra itilaf devletleri tarafından ortaya atıldı.

9- İşgallere karşı ilk kurulan cemiyet Trakya Paşaeli cemiyetidir.

10- İşgallere karşe ilk tepki protesto ve mitingler yolu ile oldu.

11- Batıda ilk cephe Ayvalık’ta açılmıştır.

12- Batıda ki cemiyeler ilk defa Balıkesir kongresinde birleştirilmiştir.

13- İlk defa Milli Mücadelenin hakları Uluslar arası bir heyet tarafından hazırlanan Amiral Bristol raporuyla ortaya çıkmıştır.

14- İşgallere karşı ilk direniş Güney cephesinde Fransızlara karşı oldu.

15- Vatanın kut-rtulması konusunda ortak bir çalışma yapılacağı ilk defa Amasya genelgesinde belirlenmiştir.

16- İlk defa bir heyetin kurulmasına Amasya genelgesinde karar verilmiştir.

17- Kurtuluş Savaşının gerekçesi,yönetimi ve amacı ilk defa Amasya genelgesinde belirtilmiştir.

18- Türk Milletine Milli Egemenliğine eline alması amacıyla ilk defa Amasya genelgesinde çağrıda bulunulmuştur.

19- Rejimin değişeceğini belirten ilk karar Amasya genelgesidir.

20- Amasya genelgesi ilk defa Askeri ve Mülki ekrana duyurulmuştur.

21- Havza ve Amasya’da yayınlanan tamimlere halkın gösterdiği ilk olumlu tepki protesto ve mitinglerdir.

22- Osmanlı Devletinin Türk Milletine karşı olan sorumluluklarını yerine getirmediği ilk defa Amasya genelgesinde kamuoyuna duyuruldu.

23- Amasya genelgesi Mustafa Kemal’in yayınladığı ilk ihtilal bildirisidir.

24- M. Kemal’in başkanlığını yaptığı ilk siyasi kuruluş temsil heyetidir.

25- Manda ve Himaye kabul edilemez maddesiyle ilk defa Milli Egemenliğin koşulsuz olarak gerçekleştirileceğine Erzurum Kongresinde karar verilmiştir.

26- İlk defa Temsil Heyetinin kurulmasına Amasya genelgesinde karar verilmiştir.

27- İlk defa Kuvayı Milliye deyimini Doğu Anadolu Müdafa-i Hukuk Cemiyeti kullanmıştır.

28- Misak-ı Milli düşüncesinin ortaya atıldığı ilk siyasi teşekkül Sivas kongresidir.

29- Kurulacak olan yeni devletin temelleri ilk defa Erzurum kongresinde atılmıştır.

30- Kurtuluş savaşı sırsında ulusal egemenliğimizin koşulsuz olarak gerçekleşmesine ilk defa Erzurum kongresinde karar verilmiştir.

31- İlk kez bölgesel bir temsil temsil heyeti Erzurum kongresinde oluşturulmuştur.

32- İlk defa hükümet kurma fikri Erzurum kongresinde ortaya atılmıştır.

33- Vatanın bütününü ilgilendiren kararlar ilk kez Erzurum kongresinde alınmıştır.

34- İlk defa Milli bir temsil heyetinin kurulması Sivas kongresinde gerçekleştirilmiştir.

35- Ulusal örgütlenmenin tüm yurdu kapsayacak şekilde ele alınması ilk defa Sivas kongresinde gerçekleşmiştir.

36- Kapütülasyonlara ilk tepki Misak-ı Milli de olmuştur.

37- İlk meclis 23 Nisan 1920 de açıldı.

38- İlk meclis ve hükümet başkanı M.Kemal’dir.

39- İlk Anayasa 21 Ocak 1921 de kabul edildi.

40- İlk T. B. M. M. Hükümetin meclis üyeleri arasında seçilmiştir.

41- İlk yasalar T. B. M. M. Çıkardı.

42- T. B. M. M. Hükümetin ayaklanmalara karşı aldığı ilk önlemi Hiyanet-i Vataniye kanunu çıkarmasıdır.

43- Amasya görüşmesi ile İstanbul hükümeti Milli Mücadeleyi ilk defa resmen tanımıştır.

44- T. B. M. M. ‘nin ilk askeri başarısı Ermenistan Savaşıdır.

45- T. B. M. M. İlk siyasi başarısı Gümrü Antlaşmasıdır.

46- Düzenli ordularla yapılan ilk savaş İ.İnönü savaşıdır.

47- T. B. M. M. Hükümetini ilk defa tanıyan ve siyasi ilişkiler kuran devlet Afganistan’dır.

48- İ. İnönü savaşından sonra T. B. M. M. İlk defa Avrupa devletleriyle bir Antlaşma imzaladı.(Moskova Antlaşması 16 Mart 1921)

49- Moskova Antlaşmasıyla ilk defa bir Avrupa Devleti Misak-ı Milliyyi tanıdı ve kapütilasyonların kaldırılması kabul edildi.

50- Doğu sınırımız ilk defa Kars Antlaşmasıyla kesin olarak belirlendi.(13 Ekim 1921)

51- T. B. M. M. Hükümeti ile ilk Antlaşma imzalayan itilaf devleti Fransadır.(Ankara Antlaşması 20 Ekim 1921)

52- Güney sınırımız ilk defa Fransızlarla yapılan Ankara Antlaşmasıyla belirlenmişlendir.

53- Kahramanlık ünvanı alan ilk şehir MARAŞ’tır.

54- Anadoludan çekilen ilk devlet İtalya’dır.

55- Afyon, Eskişehir,Kütahya savaşları Kurtuluş Savaşının ilk ve son yenilgisidir.

56- Mustafa Kemal ilk defa Eskişehir-Kütahya Savaşından sonra T. B. M. M. Tarafından başkomtanlığa getirilmiştir.

57- Mustafa Kemal’in başkomtan olarak katıldığı ilk savaş Sakarya savaşıdır.

58- Yunan ordusu ilk defa Sakarya Savaşından sonra savunmaya,Türk ordusu ise ilk defa savunmadan taaruza geçmiştir.

59- T. B. M. M. Ordularının ilk taaruz harekatı Büyük Taaruzdur.

60- İtilaf Devletlerinin tümüne birden Misak’ı Milli-yi ve tam bağımsızlığımızı ilk defa Lozan Antlaşmasıyla kabul ettirdik.

61- İlk Genel Kurmay Başkanı F evzi Çakmak’tır.

62- İlk T.C.Cumhurbaşkanı Mustafa Kemal’dir.

63- İlk T.C.Başkanı İsmet İnönü’dür.

64- Kurulan ilk siyasi parti Cumhuriyet Halk Fırkasıdır.

65- İlk muhalefet partisi Terakki Perver Cumhuriyet Fırkasıdır

1- Orta Asya => Batıda HAZAR Denizi,Doğuda KİNGAN Dağları,Kuzeyde SİBİRYA ,Güneyde Karanlık Dağları

Orta Asya Kültür Merkezleri:ANAV+AFANASYEVO+KELTEMİNAR+ANDRONOVA+KARASUK+TAGAR

2- İslam öncesi Devletler => Asya Hunları --- Avrupa Hunları --- Göktürkler --- Uygurlar

3- Asya Hun Devleti => Tarihte Bilinen İLK Türk Devleti ,Teoman kurdu , İLK “Kurultay”( Kengeş Meclisi – Toy ) İkili Teşk. kurdular

“Oğuz Kağan Destanı”, İLK Düzenli Ordu – Onluk Sistemi ( Mete ) , Yazıyı Kullanmadılar , Bilgiler ÇİN’den.

Çinliler Çin seddini ==> Asya Hunları akınlarından korunmak için yaptı.

4- KAVİMLER GÖÇÜ : Asya Hunları - “BALAMİR” Önderliğiyle , KARADENİZİN Kuzeyinden BATIYA.

Avrupa Hun Devleti Kuruldu , ROMA ikiye bölündü , FEODALİTE başladı , İlk Çağ bitti - Orta Çağ başladı.

5- Avrupa Hun Devleti => Avrupada ilk Türk Devleti , “BALAMİR” Macaristan’da Kurdu , En Güçlü Dönemi => ATİLLA

Atilla => “Roma ve İtalya” ya sefer düzenledi, “Babadan – Oğlula geçen yönetim sistemi” kurdu.

6- I.Göktürk Devleti => Türk Adıyla İLK devlet , Bumin Kağan Ötükende kurdu, İkili Teşkilat ile yönetiliyordu ( Kardeşi - İstemi Yabgu )

7- II.Göktürk Devleti – Kutluk =>Bilinen ilk Türkçe yazılı Belge , Bilge Kağan ,Ötükende kurdu,İkili Teşkilat(Kardeşi-Kültigin)

Orhun Kitabeleri => Bilge Kağan–Kültigin–Tonyukuk => “Yollug Tigin“ yazdı – (Türklerin İlk Tarih ve Edebiyatçısı)- Orhon Alfabe & Çince

“Basmil ve Karlık”larca yıkıldı,Ergenekon-Bozkurt ( Türklerin Tarihe Çıkışı Anlatılır )

Türk TarihininYAZILI safhası => II.GÖKTÜRK ( Kutluk ) ile Başladı. İLK “Bağımsızlık” MÜCADELESİ.

İlk Heykel Örnekleri :Göktürkler { BALBAL [ DİNİ +ASKERİ+SANATSAL] } HRİSTİYAN OLMADILAR.

8- UYGURLAR:Bilge Kül Kağan, Merkez Ötüken , sonra Ordubalık( Karabalgasun ), Uygur Alfabesi(18),Minyatür

GÖÇ-TÜREYİŞ, Maniheizm-Budizm, Çinden Kağıt ve Matbaayı, TİYATRO Türk Tarihinin İLK şehirleri

(Beşbalık,Ordubalık,Turfan,Karaşar),Karabalgasun ve Sine Uşi yazıtları (Türkçe-Çince-Soğdça yazıldı-Edebiyat)

KIRGIZLAR son vermiştir.İLK “Yazılı Hukuk kuralı” kullanan Türk Devletidir.İLK Din Değiştiren Devlet.

9- İslam Öncesi Türk devlet ve toplulukları : Asya-Avrupa Hun, Göktürk,Uygur,Türgiş,Avar,Hazar,Kırgız,İskit

Oğuzlar,Kıpçak,KARLUKLAR-( İslamı sonradan seçtiler )

10- Araplarla ( İSLAM ) Mücadele Eden İslam öncesi Topluluklar ; Türgişler ve Hazarlar.

11- Avarlar : İstanbul, ilk ÜZENGİ kullanımı , Hristiyan. Franklar Son verdi.

12- Hazarlar : Musevilik,Kafkaslarda ARAPLARLA SAVAŞTILAR , RUSLAR SON VERDİ.

13- Kırgızlar : Manas Destanı , YENİSEY YAZITLARI ( Türklere AİT EN ESKİ yazıtlar )

14- İskitler : Alp Er Tunga + Şu , Atı Evcilleştirdiler. Bilinen İLK TÜRK TOPLULUĞU.

15- Oğuzlar : Selçuklu ve Osmanlının Temeli, Avrupaya Göç edenlere “UZ” denir.

16- Karluklar:İlk Türk-İslam Topluluğu,Talas Savaşyla “Abbasilerle” birleşip “Çini” yıktılar Karahanlıların Temelidir. Avrupaya Göç etmedi.

17- Eski Türklerde İlk Devlet Teşkilatı : Asya Hunları kurdu

18- Eski Türklerde Hükümdar Ünvanları : Şanyü , Hakan , Yabgu , İdikut , Tanhu , HAN , İlteber , Kağan.

Sınavda çıkması muhtemel olan bi konudur arkadaşlar bilmenizde fayda var ,)

TÜRKİYE Yİ DOĞRUDAN İLGİLENDİREN SORUNLAR

1)IRAK SORUNU

2)KIBRIS SORUNU

3)EGEDEKİ KITA SAHANLIĞI SORUNU

4)BATI TRAKYA SORUNU

5)ERMENİ SORUNU(TEHCİR)

6)SU SORUNU(FIRAT VE DİCLE)

TÜRKİYE Yİ DOLAYLI YOLDAN İLGİLENDİREN SORUNLAR

1)MAKEDONYA SORUNU

2)KOSOVA SORUNU

3)BOSNA HERSEK SORUNU

4)AFGANİSTAN SORUNU

5)ORTADOĞUDA YAŞANAN SORUNLAR6)KAFKASYA DA Kİ SORUNLAR
Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   6   7   8   9   10   11   12   13   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə