İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə4/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14

124 define : tanımlamak

125 delegate : yetki ile göndermek

126 deliver : teslim etmek

127 demand : talep

128 demonstrate : göstermek

129 deploy : açmak, yaymak

130 design : planını çizmek

131 detail : ayrıntılı olarak anlatmak

132 detect : ortaya çıkarmak

133 determine : kararlaştırmak

134 devastate : harap etmek

135 develop : geliştirmek

136 devise : tasarlamak, icat etmek

137 diagnose : teşhis etmek

138 direct : doğrulamak

139 discover : keşfetmek

140 discuss : tartışmak

141 disestablish : yerinden etmek

142 dispense : dağıtmak

143 display : göstermek

144 disprove : çürütmek

145 disregard own : aldırmamak, ihmal etmek

146 dissect : dikkatle incelemek

147 distribute : bölüştürmek

148 divert : dikkatini dağıtmak

149 document : belgelemek

150 double : katlamak

151 draft : taslağını çizmek

152 dramatize : drametikleştirmek

153 draw : resmini çizmek

154 drawattention : dikkat etmek

155 drive : araba sürmek

156 earn : kazanmak

157 edit : yayına hazırlamak

158 educate : eğitmek

159 effect : etkilemek

160 electrify : heyecanlandırmk

161 eliminate : elemek

162 embark on : -e başlamak, girişmek

163 embellish : süsleyerek güzelleştirmek

164 empathize : kendini başkasıyla özdeşleştirmek

165 employ : görevlendirmek

166 enable : imkan tanımak

167 enact : yasa çıkarmak

168 encourage : cesaretlendirmek

169 enforce : zorla kabul ettirmek

170 engineer : değişiklik yapmak

171 enhance : çoğaltmak

172 enlarge : genişletmek

173 enlist : askere almak

174 ensure : garantiye almak

175 entertain : eğlendirmek

176 equip : donatmak

177 establish : kurmak, tesis etmek

178 estimate : tahmin etmek

179 evaluate : değer biçmek

180 examine : incelemek

181 exceed : aşmak

182 execute : idam etmek

183 exercise : alıştırma yapmak

184 exhibit : göstermek

185 expand : genişlemek

186 experiment : deney yapmak

187 expiate : kefaret vermek

188 explain : açıklamak

189 express : ifade etmek

190 extract : seçip çıkarmak

191 fabricate : imal etmek

192 facilitate : kolaylaştırmak

193 familiarize : alıştırmak

194 fashion : biçimlendirmek

195 figure : biçim vermek

196 file : sıralamak

197 fill : doldurmak

198 filter : süzmek

199 finance : finanse etmek

200 find : bulmak

201 fix : düzenlemek

202 focus : bir noktaya toplamak

203 follow : izlemek

204 forecast : tahmin etmek

205 forge : devir dönmek

206 form : oluşturmak

207 formulate : formulleştirmek

208 forwardto : göndermek, sevk etmek

209 foster : beslemek

210 found : desteklemek

211 functionas : olarak işlev görmek

212 gain : kazanç elde etmek

213 gather : sonuç çıkarmak

214 generate : üretmek, oluşturmak

215 govern : yönetmek

216 graduate : mezun etmek

217 guide : klavuzluk etmek

218 handle : control altında tutmak

219 head : yönelmek

220 help : yardım etmek

221 hire : kiralamak

222 identify : tanımak

223 illustrate : örneklerle açıklamak

224 imagine : hayal etmek

225 implement : yerine getirmek

226 improve : geliştirmek

227 improvise : hemen söylemek

228 increase : çoğaltmak

229 index : sıralamak

230 indoctrinate : öğretmek

231 influence : etkilemek

232 inform : haberdar etmek

233 initiate : başlatmak

234 innovate : buluş yapmak

235 inspect : denetlemek

236 inspire : ilham vermek

237 install : yerleştirmek

238 instigate : kışkırtmak

239 instil : fikir aşılamak

240 institute : kurmak

241 instruct : bilgi vermek

242 instrument : çalgı çalmak

243 insure : garantilemek

244 integrate : bütünleşmek

245 interface : sınırlı olmak

246 interpret : yorum yapmak, tercümanlık yapmak

247 intervene : arada olmak

248 interview : röportaj yapmak

249 introduce : tanıştırmak

250 invent : icat etmek

251 inventory : sayım çizelgesi yapmak

252 invest : yatırım yapmak

253 investigate : soruşturmak

254 involve : içermek

255 judge : değerlendirmek

256 juggle : hile yapmak

257 justify : haklı çıkarmak

258 keep : korumak

259 kindle : tutuşturmak

260 launch : piyasaya sürmek, hızla atmak

261 lead : yönetmek

262 learn : öğrenmek

263 lecture : konferans vermek

264 legitimate : yasal olmak

265 leverage : etkilemek, kontrol etmek

266 liaison : bağlantı

267 lift : yükseltmek

268 listen : dinlemek

269 locate : yerini öğrenmek

270 log/document : kaydetmek deftere

271 maintain : sürdürmek

272 manage : başarmak

273 maneouvre : manevra yap(tır)mak

274 manipulate : elle işlemek, beceriyle kullanmak

275 map : haritasını çıkarmak

276 market : pazarlamak

277 master : e hakim olmak

278 measure : ölçmek

279 mediate : arabuluculuk etmek

280 meetwith : biriyle tanışmak

281 mentor : akıl hocası

282 minimize : azaltmak

283 model : modellik yapmak

284 modify : değiştirmek

285 monitor : kontrol etmek

286 motivate : motive temek, harekete geçirmek

287 navigate : yönlendirmek, gemi yolc. yapmak

288 negotiate : uzlaştırmak

289 nominate : tayin etmek

290 observe : dikkat etmek

291 obtain : içermek

292 offer : teklif temek

293 operate : ameliyat etmek, işletmek

294 optimize : iyimser olmak

295 orchestrate : uyarlamak

296 order : düzenlemek

297 organize : örgütlemek

298 originate : başlatmak

299 outmaneouvre : etkili hareket etmek

300 overcome : Üstesinden gelmek

301 oversee : göz kulak olmak

302 paint : boyamak

303 participate : katılmak

304 pass : geçmek

305 penetrate : in içine girmek

306 perceive : algılamak

307 perfect : mükemmelleştirmek

308 perform : rol oynamak, yapmak

309 permit : izin vermek

310 persuade : inandırmak

311 photograph : fotoğrafını çekmek

312 pilot : klavuzluk yapmk

313 pioneer : öncülük etmek

314 place : koymak, yerleştirmek

315 plan : planlamak

316 play : oynamak

317 playacentralrole : merkezi bir rol oynamak

318 playakeyrolein : anahtar bir rol oynamak

319 playanearlyrole : erken bir rol oynamak

320 position : yerleştirmek

321 predict : önceden bildirmek

322 prepare : hazırlamak

323 prescribe : tavsiye etmek

324 present : tanıtmak

325 preserve : devam ettirmek

326 preside : yönetmek

327 prevent : engellemek

328 print : yazdırmak

329 process : bilgisayarda denetlemek

330 procure : kazanmak

331 produce : Üretmek

332 profit : kar etmek

333 program : programlamak

334 project : yöneltmek

335 promote : terfi ettirmek

336 proofread : yanlışları düzeltmek

337 prophecy : kehanet

338 propose : önermek

339 prospect : araştırmak

340 protect : korumak

341 prove : kanıtlamak

342 provide : sağlamak

343 publicize : halka tanıtmak

344 publish : yayınlamak

345 purchase : satın almak

346 pursue : peşini bırakmamak

347 quadruple : dört katı olmak

348 question : soru sormak

349 quote : fiyat vermek

350 raise : doğmak, yükseltmek

351 ramrod : inat etmek

352 rank : sıralamak

353 realize : farkına varmak

354 reason : sebep olmak

355 receive : almak, kabul etmek

356 recognize : farkına varmak

357 recommend : tavsiye etmek

358 reconcile : barıştırmak

359 reconstruct : yeniden kurmak

360 record : kayıt yapmak

361 recruit : işe almak

362 rectify : iyileştirmek

363 redistribute : tekrar paylaşmak

364 reduce : zayıflamak, azaltmak

365 reenlist : yeniden askere almak, işe alma

366 re-evaluate : tekrar değerlendirmek

367 refer : atıfta bulunmak

368 refine : arıtmak

369 regulate : düzene sokmak

370 rehabilitate : ıslah etmek

371 rejuvenate : gençleştirmek

372 relate : ilişkilendirmek

373 relay : naklen yayınlamak

374 remove : silmek

375 render : ifa etmek

376 renegotiate : yeniden uzlaşmak

377 renounce : terk etmek, vazgeçmek

378 renovate : yenilemek

379 reorganize : yeniden organize etmek

381 replace : yer değiştirmek

382 report : rapor etmek, haber yazmak

383 represent : simgelemek, temsil etmek

384 request : gerektirmek

385 require : dilemek istemek

386 research : araştırmak

387 resolve : tekrar çözmek

388 respond : yanıtlamak

389 restore : yenilemek

390 restructure : yeniden tasarımlamak

391 retrieve : geri almak

392 revamp : yenilemek, değişiklik yapmak

393 review : eleştirmek

394 revise : gözden geçirmek

395 revitalize : güçlendirmek

396 revive : yeniden canlandırmak

397 revolve (about) : etrafında dönmek

398 rewrite : yeniden yazmak

399 risk : tehlikeye atlamak

400 salvage : mal kurtarmak

401 satisfy : memnun etmek

402 save : kurtarmak

403 save (money/time) : saklamak

404 schedule : saatini saptamak, listeye kaydetmek

405 score : skoru yazmak

406 screen : perdelemek, elemek

407 secure : güvenceye almak

408 select : seçmek

409 self-finance : kendi kendine finanse etmek

410 sense : hissetmek

411 separate : ayrı yaşamak

412 serve : hizmet vermek

413 service : bakımını sağlamak

414 setup : kurmak

415 sew : dikiş dikmek

416 shape : biçimlendirmek

417 share : paylaşmak

418 sharpen : kesinleştirmek

419 shift : değiştirmek

420 ship : göndermek

421 show : göstermek

422 sign : işaretlemek

423 simplify : kolaylaştırmak

424 sketch : tarif etmek

425 solace : avutmak

426 solidify : sağlamlaştırmak

427 solve : çözmek

428 sort : sınflamak

429 spark : kışkırtmak

430 speak : konuşmak

431 spearhead : öncü olmak

432 specify : açıkça belirtmek

433 stabilize : sağlamlaştırmak

434 staff : eleman sağlamak

435 start : başlamak

436 stimulate : harekete geçirmek

437 stop : durmak

438 straighten : düzeltmek

439 streamline : verimlilik düzeyini arttırmak

440 strengthen : güçlendirmek

441 structure : yapılandırmak

442 study : çalışmak, incelemek

443 substantiate : kanıtlamak

444 substitute : yerine geçmek

445 succeed : başarmak

446 suggest : önermek

447 summarize : özetlemek

448 supervise : denetlemek

449 supply : tedarik etmek

450 support : desteklemek

451 survey : incelemek, teftiş etmek

452 sustain : güçlendirmek

453 symbolize : sembolize etmek

454 synthesize : sentezle birleştirmek

455 systematize : sistemleştirmek

456 tabulate : çizelgelemek

457 takecharge of : sorumluluğunu üstlenmek

458 takethelead : liderliği ele geçirmek

459 talk : konuşmak

460 taskwith/to : görevlendirmek

461 teach : öğretmek

462 tend : eğilim göstermek

463 test : test etmek

464 tighten : sıkılaştırmak

465 time : zamanlamak

466 train : eğitmek

467 transcribe : uyarlamak

468 transfer : çevirmek

469 transform : dönüştürmek

470 translate : tercüme etmek

471 transmit : göndermek

472 travel : yolculuk etmek

473 treat : davranmak, elden geçirmek

474 triple : üç kat artmak

475 troubleshoot : sorunu bulup gidermek

476 tutor : özel öğretmen

477 type : daktilo kullanmak

478 uncover : meydana çıkarmak

479 understudy : dublörlük yapmak, yedek aktör

480 undertake : Üstlenmek

481 unify : birleştirmek

482 unit : birleşme

483 update : güncelleşmek

484 upgrade : yükselmek

485 use : kullanmak

486 utilize : kullanmak

487 validate : onaylamak

488 verbalize : açıklamak

489 verify : doğruluğunu kanıtlamak

490 vitalize : yeniden hayata döndürmek

491 volunteerto/for : gönüllü olmak

492 wade : geçmek

493 wash : yıkamak

494 weigh : tartılmak

495 win : kazanmak

496 withstand : karşı koymak

497 work : çalışmak

498 wring : bükmek, sıkıp suyunu çıkarmak

499 write : yazmak

500 yield : teslim olmak, ürün vermek

yds de cıkan 500 kelime bunlarmıs

Genel seçimden 30 ay

geçmedikçe ve genel seçime 1

yıl kala ara seçim yapılmaz

- TBMM üye tam sayısının % 5 i boşalırsa 90 gün içinde ara

seçim yapılır

- Bir ilin veya seçim çevresinin

TBMM de üyesinin kalmaması

halinde boşalmayı takip eden

90 günden sonraki ilk Pazar günü ara seçim yapılır

- YSK üyelerinin 6 sı yargıtay,

5 i danıştay tarafından seçilir

- YSK kararlarına karşı yargı

yolu kapalıdır

- Milletvekillerinin belli bir konuda ve 6 ayı aşmamak

üzere B.K nca verilecek geçici

görevi kabul etmeleri TBMM

karırına bağlıdır

- Yasama dokunulmazlığının

kaldırılmasına veya milletvekilliğinin düşmesine

karar verilen milletvekili

meclis kurulunun karar

verdiği tarihten başlayarak 7

gün içinde anaysa

mahkemesine başvurabilir - TBMM üye tamsayısının 3/5

(beşte üç) çoğunluğunun

kararı ile genel ve özel af

ilanına karar verir

- Milletlerarası anlaşmaları

bakanlar kurulu imzalar, TBMM kabülüne sunar, uygun

bulunursa C.B onaylar resmi

gazetede yayımlanır

- KHK lar R.G de yayınlandığı

gün TBMM onayına sunulur,

yayınlandığı gün yürürlüğe girer

- Silahlı kuvvetlerin yurt

savunmasına

hazırlanmasından TBMM ye

karşı B.K sorumludur

- TBMM nin toplantıya çağrılması:

- C.B ve meclis başkanı

doğrudan çağırır

- B.K cumhurbaşkanı yoluyla

çağırır

- TBMM üyelerinin 1/5 i meclis başkanı yoluyla çağırır- İç tüzüğün yargısal denetimi

anayasa mahkemesi

tarafından yapılır

- Meclis iç tüzüğü onay için

anayasa makemesine gönderilmez; ama C.B nı

anayasa makemesine iç

tüzüğün iptali için dava

açabilir


- TBMM üye tam sayısının en

az 1/3 ü ile toplanır (184) - Toplantıya katılanların salt

çoğunluğu ile karar alır

- Karar yeter sayısı hiçbir

şekilde üye tam sayısının ¼

ünün 1 fazlasından (139) az

olamaz - TBMM kararı ile yüce divana

sevk edilen bakan,

bakanlıktan düşerken;

başbakan yüce divana

sevkedilirse hükümet düşer

- Meclis araştırması: B.K, siyasi parti grupları veya en az 20

milletvekili isteyebilir (genel

görüşmede de aynı şartlar

geçerli)

- Gensoru: hükümetin veya

bakanın siyasi sorumluluğuna yol açar,B.K nun veya bakanın

düşürülmesi üye tamsayısının

salt çoğunluğuyla olur. Yalnız

güvensizlik oyları sayılır

- Meclis soruşturması:

başbakan veya bakanların cezai surumlulukarının

araştırılmasını sağlar. TBMM

üye tamsayısının en az 1/10

unun önergesi ile istenebilir

- C.B nın görev süresi 5 yıldır

(2007 değişikliği) ve en fazla iki defa seçilebilr

- TBMM üyeleri içinden veya

dışından gösterilmesi için 20

milletvekilinin yazılı teklifi

gerekmektedir

- C.B seçimi görev süresinin dolmasından önceki 60 gün

içinde tamamlanır. C.B

makamının herhangibir

sebepten dolayı boşalması

halinde ise seçim, boşalmayı

takip eden 60 gün içinde tamamlanır - C.B anayasa değişikliklerini

halk oyuna sunabilir, kanun

değişikliklerini halk oyuna

sunamaz


- C.B kararnamesine yargı yolu

kapalıdır - Devlet denetleme kurulu

Cumhurbaşkanlığına bağlı

- Resmi gazeteyi başbakanlık

çıkartır

- Merkez bankası başkanını

bakanlar kurulu seçer - Bakanlar kurulu göreve

bakanlar kurulu listesi C.B

tarafından imzalandıktan

sonra başlar

- Başbakan milletvekili olmak

zorundadır - Herhengibir sebeple boşalan

bakanlığa en geç 15 gün içinde

atama yapılır

- Genel kurmay başkanı görev

ve yetkilerinden dolayı

başbakana karşı sorumludur - 2001 değişikliği ile milli

güvenlik kuruluna dahil

olanlar; adalet bakanı ve

başbakan yardımcıları

- Olağanüstü hal : C.B +

bakanlar kurulu ilan eder, resmi gazetde yayınlanır,

TBMM onaylar

- Olağanüstü hal ve

sıkıyönetim en çok 6 ay için

ilan edilir,TBMM her defasında

4 ayı geçmemek üzere uzatabilr

- KHK lar, sıkıyönetim ve

olağanüstü hal KHK ları,

kanunlar, tüzükler, ülke

çapında uygulanacak

yönetmelikler R.G de yayınlanmak zorundadır

- Sayıştay, HSYK ve YSK

yüksek mahkeme değildir

- Anayasa mahkemesi üyeleri

65 yaşını doldurunca emekliye

ayrılırlar - Siyasi partilerin mali

denetimlerini anayasa

mahkemesi yapar

- Anayasa mahkemesi:

kanunların, KHK ların, TBMM iç

tüzüğünün anayasaya şekil ve esas bakımından

uygunlluğunu denetler

- Anayasa değişikliklerini

sadece şekil bakımından

denetler


- Şekil bakımından denetleme C.B +TBMM üyelerinin 1/5 i

tarafından istenir

- Kaunun yayımlandığı

tarihten itibaren 10 gün

geçtikten sonra şekil

bozukluğuna dayalı iptal davası açılamaz

- Kanunların anayasaya

uygunluğunun yargısal

denetimi ilk kez 1961

anayasasında kabul edilmiş

- Uyuşmazlık mahkemesi başkanını anayasa mahkemesi

seçer


- Anayasa mahkemesine

doğrudan doğruya iptal

davası açma hakkı, iptali

istenen kanun , KHk veya iç tüzüğün R.G de

yayınlanmasından başlayarak

60 gündür

- Anayasa mahkemesi işin

kendisine gelişinden başlamak

üzere 5 ay içinde kararını verir ve açıklar

- Anayasa mahkemesinin işin

esasına girerek verdiği red

kararının R.G de

yayınlanmasından sonra 10 yıl

geçmedikçe aynı kanun hükmünün anayasaya

aykırışıüı iddiasıyla tekrar

başvuruda bulunamaz

- Anayasa mahkemesinin

denetimine tabi

olanlar:kanunlar, KHK lar, Anayasa değişiklikleri, Meclis

iç tüzüğü

- Tüzüklerin denetimini

danıştay yapar

- Sayıştay üyelerini ve

başkanını TBMM seçer - Danıştay üyelerinin 1/4 ünü

C.B , 3/ 4 ünü HSYK seçer

- HSYK başkanı adalet

bakanıdır

- Doğal üyesi adalet bakanı

müsteşarıdır - Hakim ve savcıların denetimi

adalet bakanlığının izni ile

adalet müfettişleri tarafından

yapılır - Bütçe tasarısı bakanlar

kurulu tarafından mali

yılbaşından 75 gün önce

TBMMye sunulru, TBMM bütçe

komisyonu 55 gün içinde

TBMM genel kuruluna sunar, mali yılbaşında kabul edilir, C.B

onaylar ve mali yılbaşında

yürürlüğe girer

- TBMM bütçe kanunu

tasarılarının genel kurulda

görüşülmesi sırasında gider arttırıcı veya gelirleri azaltıcı

öneride bulunamazlar

- Bakanlar kuruluna KHK ile

bütçede değişiklik yapma

yetkisi verilemez, mahali

idarelerin hesap ve işlemlerinin denetimi ve kesin hükme

bağlanması sayıştay

tarafından yapılır hükmü,

2005 yılında yapılan

değişklikle anayasaya

girmiştir - Yönetmelik; başbakanlık,

bakanlıklar, kamu tüzel

kişileri tarafından çıkarılır

- Kanun olmazsa tüzük ve

yönetmelik çıkartılamaz;

ancak tüzük olmazsa da yönetmelik çıkartılamaz

- Milli istihbarat teşkilat,

diyanet ileri başkanlığı ve

emniiyet genel müdürlüğü

gibi kurumlar doğrudan

başbakanlığa ve diğer bakanlıklara bağlı oldukları

için kamu tüzel kişilikleri

yoktur ve yönetmelik

çıkaramazlar

- Bir ilçenin komşu ile olan

sınırının yeniden düzenlenmesi veya bir ilin sınırının

değiştirilmesi içişleri

bakanlığının hazırlayacağı

ortak kararname ile yapılır

- Vali içişleri bakanının önerisi,

bakanlar kurulunun kararı ve C.B nın onayı ile atananistisnai

bir memurluktur

- Vali, ili yetki genişliği ilkesine

göre yönetir

- Valiler hakkında yapılacak

cezai soruşturmalarını yargıtay cumhuriyet

başsavcısı yürütür

- Kaymakam, içişleri bakanlığı

müdürler kurulunun önerisi

ve bakanın bu öneriyi

onaylaması sonucu içşleri bakanı, başbakan ve C.B nın

ortak kararnamesi ile atanır

- Bucakların kurulması

için, ,çişleri bakanının kararı,

C.B nın onayı gerekir

- Hem merkezi idarede hem de yerinden yönetim kuruluşları

içinde yer alan teşkilat validir

- Belediye ya içişleri bakanının

istemi ya da bakanlar kurulu

kararı ile kurulur

- İçişleri bakanlığı, valinin görüşüyle danıştaya

başvurarak belediye kurar

- Belediye başkanının

başkanlıktan düşmesi ile ilgili

son kararı danıştay verir

- YSk bir kimsenin belediye başkanlığına aday olup

olmayacağı konusundaki

itirazları inceler ve karara

bağlar


- Büyükşehir belediyesi

kanunla kurulurken, belediyeler müşterek

kararnameyle kurulurlar

- İl özel idaresi kendiliğinden

kurulur

- Yerinden yönetimkuruluşları kamu tüzel kişiliğine sahiptir

- Merkezi yöenetim

kuruluşalrı ise devlet tüzel

kişileridir

- Memurlara ilişkin uyarma,

kınama cezaları 5 yıl sonra sicilinden silinir

- Aylıktan kesme, kademe

ilerlemesinin durdurulması ise

10 yıl sonra sicillerinden silinir

- Memurluktan çıkarma cezası

yüksek disiplin kurulu tarafından verilir

- Valinin sicil amiri olmadığı

kamu görevlisi belediya

başkanı


- Hazine müsteşarlığı

başbakanlığa bağlı - En yüksek dereceli devlet

memuru, başbakanlık

müsteşarı

TARİH KISA KODLAMALAR

1.İnönü bizim için MİLAT

oldu...Moskova ant, İstiklal marşı

kabulü,Londra konferansı

Afganistanla Dostluk ant,Teşkilatı

esasiye Balkan Antantı

Devletleri:TaYYaR (büyük harfler)

Türkiye,Yunanistan,Yugoslavya,

Romanya Vilayet-i Sitte : SEV

DEB...


Sivas ,Erzurum,Van,Di

yarbakır ,Elazığ,Bitlis Berlin

Antlaşmasıyla Bağımsız olan

ülkeler: SaKaR...Sırbist

an,Karadağ,Romanya Berlin

Anlaşmasıyla Rusya ya

verilenler :KAB

yani SAKAR KAB şeklinde kodlayın

Kars,Ardahan,Batum Lozan Ant da

Çözümlenemeyen Sorunlar:


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə