İnkilap tariHİnde ilklerYüklə 0,8 Mb.
səhifə7/14
tarix23.01.2018
ölçüsü0,8 Mb.
#40208
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14

Türkiye'nin AB'ye ilk başvurduğu tarih? 1959 yılında şimdi adı AB olan AET'ye ilk ortaklık başvurusu yapılmıştır.

DGM ne zaman kuruldu ve kaldırıldıi? DGM yani Devlet Güvenlik Mahkemesi, 61 anayasasında yapılan 1973 değişikliğiyle kuruldu. 2004 yılında kaldırıldı.

Yargıtay üyelerini kim seçer? HSYK

Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi ne zaman verildi?

Bakanlar kuruluna KHK çıkarma yetkisi 73 yılı değişikliği ile verildi. 61 anayasasıyla güçlendiliren yasamaya karşı yürütme bir nebze güçlendirildi. 82 anayasasında daha da güçlü bir yürütme görüyoruz.

Türkiye'de 2 Meclisli yönetim ne zaman olmuştur? 61 anayasasıyla birlikte 2 meclisli yönetim başlamıştır. 82 anayasasıyla birlikte kaldırılmıştır.TBMM ile birlikte eski siyasetçiler ve önemli kişilerin bulunduğu Cumhuriyet Senatosu vardı.

İlk kez özerk kuruluşlar ne zaman oluşturuldu?

61 anayasasında oluşturuldu. Üniversiteler ve TRT'ye özerklik verildi.

* 71 muhtırasından sonra TRT'nin özerkliği kaldırıldı. Üniversiterin özerkliği azaltıldı.

Olağanüstü hal her defasında en fazla kaç ay uzatılabilir?

4 ay

* Sıkıyönetim ilanı Cumhurbaşkanlığı başkanlığında toplanan bakanlar kurulu tarafından yapılır.* En fazla 6 ay süre ile ilan edilebilir.

* Gerekiyorsa uzatma en fazla 4 ay olarak TBMM tarafından yapılır.

Başlangıç hükümleri ilk kez hangi anayasada yer aldı?

Başlangıç hükümleri ilk kez 61 anayasasında yer almıştır.

Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı ele alındığı anayasa?

Temel hak ve özgürlüklerin en detaylı bir şekilde ele alındığı anayasa, 61 anayasasıdır.

* Sosyal devlet ilkesi, Hukuk devleti ilkesi, Demokratik devlet ilkesi ilk kez anayasaya girmiştir.

* Dernek kurma hakkı, sendika hakkı toplu sözleşme hakkı ve grev hakkı ilk defa verilmiştir.

Diyanet işleri başkanlığı ne zaman kuruldu? Diyanet işleri başkanlığı 61 anayasası ile birlikte kurulmuştur.

İlk kez parlamenter sisteme geçtiğimiz anayasa hangisidir? 1961 anayasasıdır.

Anayasa mahkemesi kanunları hangi yönüyle inceler? Anayasa mahkemesi kanunları şekil ve esas bakımından yani iki yönüyle de inceleyebilir.

Milletvekillerinin seçim tutanaklarını kim kabul eder? Yüksek seçim kurulu

İdari ve vergi mahkemelerinin verdiği hükümlerin son inceleme yeri neresidir? Danıştay

Anayasa mahkemesi ne zaman kuruldu? Anayasa mahkemesi, 61 anayasasıyla birlikte kuruldu.

TBMM'de karar yeter sayısı kaçtır? Toplantı yeter sayısının salt çoğunluğu [TBMM üye tam sayısının 1/4 +1'inden az olamaz (139)]

Çoğulcu demokrasi nedir? Çoğulcu demokrasi, sadece seçilen parti değil azınlıklar ve sivil toplum örgütleri de söz sahibidir. 61 anayasasıyla birlikte çoğulcu demokrasi anlayışı Türk hayatına girmiştir.

1960 ihtilali? 1960 ihtilali, sadece demokrat partiye karşı yapılmıştır. Dolayısıyla sadece demokrat parti kapatılmış ve maliye bakanı, dışişleri bakanı ve başbakan idam edilmiştir. Muhalefet partisi konumundaki CHP yeni anayasa yapımına bile katılabilmiştir.

Üniter devlet nedir? Üniter devlette ülke tümüyle tek elden yönetilir. Yasalar tüm bölgelerde uygulanır. Herhangi bir bölgeye özel bir hak verilmez. Türkiye üniter bir devlettir.

Kanunların yürürlülüğe girmesi için en son hangi işlem yapılmalıdır? Resmi gazetede yayımlanması. (Özel bir tarih belirtilmemişse, 45 gün sonra yürürlülüğe girer.)

Federal devlet nedir?

Günümüzde en tipik federal sistemle yönetilen devletler: ABD, Rusya, Kanada, Almanya'dır. Federal devlette ülke eyalet gibi birimlere ayrılır, her bölge kendi içinde özerk bir yapı oluşturur dışarıda devlete bağlıdır. Eyaletler kendi yasalarını çıkarıp uygulayabilir.

Karma hükümet sistemi hangi anasayamızda uygulanmıştır? Karma hükümet sistemi 24 anayasasıyla uygulanmıştır. 61 anayasasıyla gerçek anlamda parlementer sisteme geçilmiştir.

Çoğunlukçu demokrasi anlayışı nedir?

Çoğunlukçu demokrasi mutlak dmeokrasidir. Azınlık ve sivil toplumlar gözetilmeksizin çoğunluk olarak seçilen partinin istediği olur. 1924 anayasası ile Türkiye'de çoğunlukçu demoktasi benimsenmiştir. 61 anayasasında verilen aşırı özgürlükler bunun bir ters etkisi sonucu bir tepki hareketi olarak ortaya çıkmıştır. 82 anayasasında da bu tepki biraz hafifletilmiştir.

Mecliste siyasi parti kurmak için kaç milletvekili gerekir? 20 milletvekili

Devletin dini islamdır maddesi ne zaman çıkarıldı?

Devletin dini islamdır maddesi, 21 anayasasına 23 değişikliği ile girmiştir.

24 anayasasından 28 değişikliği ile çıkarılmıştır. Bu bir laikleşme adımı olarak değerlendirilir.

Devlet başkanının doğrudan doğruya halk tarafından seçildiği sistem hangisidir? Başkanlık sistemi

Ankara ne zaman başkent oldu? Ankara, 13 Ekim 1923 yılında başkent olmuştur.

Sosyal devlet ilkesi ilk defa hangi anayasamızda yer almıştır? 1961 Anayasası

Türkiye'nin ilk sert anayasası hangisidir?

Türkiye'nin ilk sert anayasası, 1924 anayasasıdır.

(Türkiye devleti bir cumhuriyettir. Bu maddenin değiştirilmesi dahi teklif edilemez.)

Kapitalist devlet nedir? Kapitalist devlette üretim araçları şahıslara aittir. Parasal konumda güçlü olan birey daha üstün ayrıcalıklarra sahip olabilir.

Sosyalist devlet nedir? Sosyalist devlette üretim araçları devlete aittir. Sınıfsal bir ayrılık yoktur.

AB ülkelerinde dönem başkanlığı ne kadar sürer? 6 ay

Yargı kurumlarının esaslarını ne belirler? Yargı kurumlarının esaslarını, Yargılama (usül) hukuku belirler

Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi? Vergi hukuku davalarının üst mahkemesi, danıştay'dır.

2. Meşrutiyetin ilanında hangi grup etkili olmuştur?

2. Meşrutiyetin ilanında İttihat ve Terraki Fıkrası etkili olmuştur. 2. Meşrutiyetle birlikte etkisiz olan osmanlıcılık düşüncesi yerine Türkçülük akımı benimsenmiştir.

1. Meşrutiyet'in ilanında hangi grup aktif olmuştur?

Jöntürkler yani Genç Osmanlılar etkin bir tol üstlenmişlerdir.

1. Meşrutiyetin ilanında Osmanlıcılık düşüncesi etkili olmuştur.

Milletvekilliği ile bağdaşmayan eylemlerde ısrar eden vekile ne olur? Milletvekilliği düşer.

Türklerin ilk anayasası nedir? Türklerin ilk anayasası, osmanlı döneminde 1876 yılında 1. meşrutiyet ile ilan edilmiş Kanun-i Esasi'dir.

1877-78 Osmanlı-Rus harbinde (93 harbi) mebusan meclisinde aşırı muhalefet yapılması nedeniyle 2. Abdülhamid tarafından Mebusan meclisi kapatılmıştır. Fakat kanun-i esasi 1922 yılına kadar yürürlülükte kalmıştır. 1921 anayasası çerçeve anayasa olması nedeniyle kanun-i esasi ile birlikte 1 yıl gibi bir süre kullanılmak zorunda kalınmıştır

Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik nedir? Osmanlıda batılı devletlerin baskısıyla yapılmış en büyük yenilik, Islahat fermanıdır.

Olağanüstü hal durumunu hangisi uzatabilir? TBMM

Osmanlıda ilk kez padişah nerede kanun üstünlüğünü kabul etti?

Tanzimat Fermanı ile padişah ilk kez kanun üstünlüğünü kabul etti. Ayrıca tanzimat fermanı tek taraflı olarak padişahın kendi isteğiyle ilan edilmiş olmasıyla da ayrı bir özellik taşır.

Olağanüstü hal ilan yetkisi kime aittir? Cumhurbaşkanı başkanlığında toplanan Bakanlar Kuruluna aittir.

Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı nedir? Osmanlıda ilk demokratikleşme adımı, Sened-i ittifaktır.

Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır? Türkiye ile Fransa arasındaki ilişkiyi, yani devletler arasındaki ilişkiyi devletler hukuku ele alır.

Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi hangi hukuk ele alır? Bir Türk ile bir Fransız arasındaki ilişkiyi, yani kişiler arasındaki ilişkiyi özel hukuk ele alır.

Mevzu hukuk nedir? * Sadece yazılı kurallardır.

Bütçe kanunu hangi tarihte yürürlülüğe girer? 1 ocak

Pozitif hukuk nedir? Yürürlükte olan yazılı, yazısız tüm kurallara pozitif hukuk denir.

İlk anayasal belge nedir? İlk anayasal belge, sened-i ittifaktır.

2. Mahmut ile ayanlar arasında hazırlanmıştır.

Ayanları kontrol altına alarak, merkezi yönetimi güçlendirmiştir.

Meclis Hükümeti Sistemi

Meclis Hükümeti Sistemi:

* Bir devlet başkanı yada başbakanlık makamı yoktur.

* Kuvvetleri birliği ilkesi benimsenmiştir.

* En tipik örneği İsviçre'dir. Türkiye 1921 anayasası geçerli olduğu 1921-23 yılları arasında meclis hükümeti sistemini kullanmıştır. 1923 yılında yapılan değişiklikle Türkiye Cumhuriyet sistemine geçmiştir.

Başkanlık Sistemi Özellikleri

Başkanlık Sistemi:

* Sert bir kuvvetler ayrılığı vardır. Yasama yürütmeyi görevinden alamaz yada yürütme yasanın işine karışamaz.

* Devlet başkanını halk seçer. (Türkiye'nin başkanlık sistemi ile ortak özelliği budur.)

* Devlet başkanı bir parti mensubudur. Yani siyasidir.

* En tipik örneği ABD'dir.

Parlamenter Sistem Özellikleri?

Parlamenter sistem:

*Devlet başkanını meclis seçer. (Son düzenlemeyle Türkiye'de Cumhurbaşkanını halk seçer. Parlementer sistemden farkımız budur.)

*Devlet başkanı siyasi değildir. Yani hiçbir partiyle bağlantısı yoktur.

*Yumuşak bir kuvvetler ayrılığı vardır.

* Türkiye bir parlementer sistem örneğidir.

Meşruti Monarşi Nedir? Meşruti monarşi, meclis ve bir krallığın bulunduğu yönetim şeklidir.

İngiltere, Belçika, Japonya gibi devletler örnek gösterilebilir.

Bu devletlerde krallık artık önemini yitirmekle beraber temsili bir özellik kazanmıştır.

Mutlak Monarşi Nedir? Sadece bir kişinin yönettiği devlet rejimidir.

Oligarşik Devlet Nedir? Bir sınıfın yönettiği devletlerdir.

HABİTAT hangi uluslararası kuruma bağlıdır? Birleşmiş Milletler'e bağlıdır.

Teokratik Devlet Nedir? Teokratik Devlet, dini olarak bir kişi yada zümre tarafından yönetilen devlettir...

ÖZET BİLGİLER TARİH

KAÇIRMAYINIZ

. Türk devletinin tümüne yönelik

yapılabilecek bir işgalin İLK

belirtisi MONDROS ATEŞKES

ANTLAŞMASI’ ında ortaya

çıkmıştır.

2. Mondros Ateşkes Antlaşmasıyla

Osmanlı Devleti İlk defa fiilen

ORTADAN kalkmıştır.

3. Yurdun işgal edilmesine karşı

Osmanlı devletinin kayıtsız kalması

karşısında Türk Milletinin İLK

tepkisi DİRENİŞ CEMİYETLERİ

kurmak olmuştur.

4. İtilaf Devletlerinin İLK işgal

ettiği yer MUSUL olmuştur.

5. İLK defa İzmir ve çevresinin

Yunanistan a verilmesi PARİS

KONFERANSINDA kararlaştırıldı.

(18Ocak1919)

6. İlk kez ülkeye karşı saldırılara

karşı koyma kararı İZMİR

MÜDAFA-İ HUKUK Kongresinde

kabul edilmiştir.

7. Kuva-yı Milliye Hareketi İLK

defa YUNAN İŞGALİ ne karşı

kuruldu.

8. Manda ve Himaye fikri İLK defa

PARİS BARIŞ KONFERANSINDAN

SONRA İtilaf Devletleri tarafından

ortaya atıldı.

9. İşgallere karşı İLK tepki

PROTESTO ve MİTİNGLER yoluyla

oldu.


10. Batı da İLK cephe AYVALIK ta

açılmıştır.

11. İşgallere karşı kurulan İLK

Cemiyet TRAKYA PAŞAELİ

CEMİYETİ dir.

12. Batı daki Cemiyetler İLK defa

BALIKESİR KONGRESİNDE

birleştirilmiştir.

13. İLK defa Milli Mücadelenin

HAKLILIĞI uluslar arası bir heyet

tarafından hazırlanan AMİRAL

BRİSTOL RAPORU ile ortaya

çıkmıştır.

14. İşgallere karşı İLK direniş

Güney Cephesinde FRANSIZLARA

karşı olmuştur.

15. Vatanın kurtulması konusunda

ortak bir çalışma yapılacağı İLK

defa AMASYA GENELGESİNDE

belirlenmiştir.

16. Milli Mücadele nin

GEREKÇESİ,YÖNTEMİ ve AMACI

İLK defa AMASYA GENELGE sinde

açılanmıştır.

17. Türk Milletine Milli

Hakimiyetini eline alması amacıyla

İLK defa AMASYA GENELGESİ nde

çağrıda bulunulmuştur.

18. Devlet rejiminin değişeceğinin

İLK belirtisi AMASYA

GENELGESİNDE ortaya atılmıştır.

19. Havza ve Amasya da

yayınlanan Tamimlere halkın

gösterdiği İLK olumlu tepki

PROTESTO VE MİTİNGLERDİR.

20. Osmanlı devletinin Türk

Milletine olan sorumluluklarını

yerine getirmediği İLK defa

AMASYA GENELGESİNDE

kamuoyuna duyurulmuştur.

21. AMASYA GENELGESİ

M.Kemal’in yayınladığı İLK ihtilal

bildirisidir.

22. M.Kemal’in başkanlığını yaptığı

İlk SİYASİ kuruluş TEMSİL HEYETİ

dir.


23. İLK defa hakimiyetin kayıtsız

şartsız gerçekleştirileceğine

ERZURUM KONGRESİ ‘nde karar

verildi.


24. İLK defa Kuva-yı Milliye

deyimini DOĞU ANADOLU

MÜDAFAİ HUKUK CEMİYETİ

kullanmıştır.

25. Misak-ı Milli düşüncesinin

ortaya atıldığı İLK SİYASİ teşekkül

SİVAS KONGRESİ dir.

26. Kurulacak yeni devletin

temelleri İLK defa ERZURUM

KONGRESİNDE atılmıştır.

27. Milli Mücadele sırasında

Hakimiyetin kayıtsız şartsız

gerçekleştirilmesine İlk defa

ERZURM KONGRESİNDE karar

verildi.

28. İLK defa hükümet kurma fikri

ERZURUM KONGRESİ nde ortaya

atılmıştır.

29. İLK bölgesel Temsil Heyeti

ERZURUM KONGRESİ nde

oluşturuldu.

30. İLK defa MİLLİ bir temsil

Heyetinin kurulmasına SİVAS

KONGRESİ nde gerçekleşmiştir.

31. Milli örgütlenmenin bütün

yurdu kapsayacak şekilde ele

alınması İLK defa SİVAS

KONGRESİNDE gerçekleşmiştir.

32. KAPİTÜLASYONLARA karşı İlk

tepki MİSAK-I MİLLİ de olmuştur.

33. İLK Meclis 23 NİSAN 1923 te

açıldı.


34. İLK meclis ve hükümet başkanı

MUSTAFA KEMAL dir.

35. İLK ANAYASA 20 Ocak 1921

de kabul edildi.

36. İLK yasaları TBMM çıkardı.

37. TBMM Hükümetinin kendisine

karşı ayaklanmalara karşı aldığı İLK

önlem HIYANET-İ VATANİYE

KANUNU nu çıkarmasıdır.

38. Amasya Görüşmesi ile İstanbul

Hükümeti MİLLİ MÜCADELEYİ İLK

defa resmen tanımıştır.

39. TBMM nin İLK ASKERİ başarısı

ERMENİSTAN SAVAŞI dır.

40. TBMM nin İLK siyasi başarısı

GÜMRÜ ANTLŞAMASI dır.

41. Düzenli ordu ile yapılan İLK

savaş I.İNÖNÜ SAVAŞI dır.

42. TBMM Hükümetini İLK tanıyan

ve siyasi ilişkiler kuran Müslüman

Devlet AFGANİSTAN dır.

43. I.İnönü Savaşından sonra

TBMM İLK defa Avrupa Devletiyle

bir antlaşma imzalandı.(Moskova

Antlaşması)

44. Moskova Antlaşmasıyla İLK

defa Bir Avrupa Devleti Misak-ı

Milli yi tanıdı ve kapitülasyonların

kaldırılmasını kabul etti.

45. Doğu sınırımız İLK defa KARS

ANTLAŞMASI ile kesin olarak

belirlendi.(13 Ekim 1921)

46. TBMM Hükümeti ile İLK

anlaşma imzalayan İtilaf devleti

FRANSA dır.(Ankara Ant.20 Ekim

1920)


47. kahramanlık ünvanı alan İLK

şehir MARAŞ tır.

48. Anadolu’dan çekilen İLK devlet

İTALYA olmuştur.

49. Kütahya –Eskişehir Savaşları

Milli Mücadelenin İLK ve SON

yenilgisidir.

50. M.Kemal İLK defa KÜTAHYA –

ESKİŞEHİR SAVAŞI ndan sonra

TBMM tarafından Başkomutanlığa

getirilmiştir.

51. M. Kemal in Başkomutan

olarak katıldığı İLK savaş

SAKARYA SAVAŞI dır.

52. Yunan ordusu İLK defa

SAKARYA SAVAŞINDAN sonra

savunmaya,Türk Ordusu ise İLK

defa TAARRUZA geçmiştir.

53. TBMM ordusunun İLK taarruz

Harekatı BÜYÜK TAARRUZ dur.

54. Türkiye İtilaf devletlerinin

hepsine birden Misak-ı Milliyi ve

Tam Bağımsızlığı İLK defa LOZAN

ANTLAŞMASI ile kabul ettirdi.

55. İLK Genelkurmay Başkanı

FEVZİ ÇAKMAK tır.

56. İLK T.C. Cumhurbaşkanı

MUSTAFA KEMAL dir.

57. İLK T.C. Başbakanı İSMET

İNÖNÜ dür.

58. T.C. nin kurulan İLK siyasi

partisi CUMHURİYET HALK

PARTİSİ dir(Halk Fırkası)

59. T.C. nin kurulan İLK Muhalefet

partisi TERAKKİ PERVER

CUMHURİYET FIRKASI dır

I.Murat……………….Ülke padişah ve

oğullarının ortak malıdır

v F. Sultan Mehmet………….Kardeş

katli kanunu

v I. Ahmet………Ekber ve erşet

v Mehmet……….Şehzadelerin

sancağa çıkma usulünü kaldırdı

v Halifelik ünvanı………………Yavuz

sultan selimden itibaren kullanıldı

v Saray……………….Padişahın özel

hayatının geçtiği bölüm

v Birun………Sarayın dış bölümü

v Babüs saade……………. Orta kapı

v Divanı Hümayun…………….Ön

emli devlet işlerinin görüşüldüğü

yer


v Sefer divanı………….Veziriazam

sefere çıkarken toplanan divan

v Ulufe Divanı………….Yeniçeri

maaşları için toplanan divan

v Galebe Divanı……….Yabancı

elçilerin kabulü sırsında toplanır

v Ayak divanı………….Olağanüstü

durumda toplanan divan

v At divanı………Sefer sırasında at

üzerinde yapılan toplantı

v Divanın kurulması………………

….Orhan Bey

v Divanın kaldırılması………

………….II. mahmut

v 16. yy dan itibaren divana üyesi

olanlar …………Şeyhülislam /

Reissül küttab / kaptanı derya /

Yeniçeriağası

v Seyfiye sınıfı (yönetim ve

askerlik)…………………Vezirazam /

Vezir / Beylerbeyi / Sancak Beyi

v İlmiye Sınıfı (adalet,

eğitim ,yargı) …………………

Şeyhülislam / Kazasker / Kadı /

Müderrisler

v Kalemiye sınıfı (Bürokrasi)

……………………………..Deft erdar /

Nişancı / Reisül küttap

v Şeyhülislam…………….divana

katılır fakat oy kullanamazdı, idam

cezasına çarptırılamaz,

tutuklanamaz, hapsedilemezdi.

17.yy a kadar görevden bile

alınması söz konusu değildi,

tanzimattan sonra yönetimdeki

görvi azalmaya başladı

v Sadaret küthüdası………..Dahiliye

nazırı


v Eyaletlerin önetimi……………..B

eylerbeyi

v Sancakların yönetimi……………Sa

ncak beyi

v Kazaların yönetimi……………….

Kadı


v Köylerin yönetimi…………………

Tımar sahibi

v Dirlik araziler………………Has /

Zeamet / Tımar

v Yurtluk arazi………….Geliri sınır

boylarında görev yapan askerlere

verilir

v Ocakık arazi…………..Geliri kalemuhafızları ile tersane giderlerine

ayrılan arazi

v Mukataa……………….Geliri

doğrudan devlet hazinesine giden

arazi

v Paşmaklık……………..Hanedankadınlarına verilen arazi

v Mevat toprak……………..Ölü

toprak , gelir getirmeyen, taşlık,

kıraç arazi.

v Metruk arazi………………Terk

edilmiş araziler

v Tımar ve zamet………………..II.

Mahmut zamanında kaldırılarak

memurlar maaşa bağlandı

v İltizam sistemi………………..

Devlete ait gelirlerin ihale yoluyla

şahıslara verilmesi

v Mültezim………………..Bu ihaleyi

kazanan kişi

v Muhtesip…………………Çarşı

Pazar denetlemesi yapar, satılan

mal fiyatlarını kontrol eder

v Kapan…………Şehirlere gelen

sebze ve meyvelerin toplandığı

yerlere denir, buraya gelen malın

vergilendirilmesinide ‘’kapan

emini’’ sağlar

v Beytülmal emini……………….Her

hangibir yerleşim yerinde kamuya

ait çıkarları korumakla görevli kişi

v Bac ve gümrük

eminleri………….Kasaba ve

şehirlerde sanat ve ticaretle ilgili

vergileri toplar

v Hazine-i Amire………………Verg

ilerin toplandığı ve harcamaların

yapıldığı hazine

v Hazine-i Hassa……………..Dış

hazinenin yetişmediği zamanda iç

hazineden para aktarılır, yedekte

bekletilen hazinedir

v Aşar……………….Müslümanlardan

alınan toprak vergisi

v Haraç……………..Gay

rimüslimlerden alınan toprak

vergisi

v Cizye……………..Gayrimüslimerkeklerden askere gitmeme

karşılığı alınan vergi

v Örfi vergiler:

• Çift bozanvergisi……….üstüste üç

yıl toprağını işlemeyenlerden

alınan vergi

• Ağnam…………………….Küçükbaş

hayvan vergisi

• Avarız…………………….

.Olağanüstü durumlarda alınan

vergi

• Bac…………………………Pazaryerinde toplanan vergi

• İspençe………………….

.Gayrimslim tüccarlardan alınan

vergi


• Niyabet………………….

Yöneticelerin halktan topladığı

çeşitli vergi

• Bennak…………………..Yarım çift

toprağı eken evli çiftlerden alınan

vergi


• Poşkes……………………Devlet

memurlarının halktan topladığı

vergi

• Mücerred……………….Bekarçiftçilerden alınan vergi

v Kapıkulu ocakları………………I.

Murat zamanında oluşturuldu

v Tımarlı sipahiler (Tamamı

türklerden oluşurdu)

• Akıncılar………………….ordunun

keşif hizmetlerini görür

• Azaplar……………………kelime

anlamı bekar demek, gönüllü

kuvvetler

• Deliler…………………….Düşmana

korkusuzca saldırdıkları için bu adı

almışlar

• Gönüllüler……………….sınırdaki

kasaba ve şehirleri korur

• Beşliler……………………kaleleri

korurlar

• Yaya ve müsellem

……………….ordunun önünde gidip

yolları açar

v İlk osmanlı tersanesi………………

…geliboluda I. Beyazıt dönemi

v İlk osmanlı parası……………………

Osman bey

v Altın para………….. Fatih Sultan

Mehmet


v İlk kağıt para (kaime)

…………………Abdülmecid

v Mevkuf………………..Vakfedilen

toprak


v Mütevelli……………….Vakıf

yöneticisi

v İlk bütçe açığı……………………ka

nuni dönemi

v İlk Osmanlı bankası………………

1847 Bank-ı Dersaadet (tanzimat

dönemi)

v Duyunu Umumiyeninkurulması…………1881

v Lonca teşkilatını oluşturanlar:

• Şeyh…………..Çıraklık ve ustalık

törenlerini yönetir, cezaların

uygulanmasını sağlar

• Kethüda………….Loncayı dışarda

temsil eder

• Nakib……………..Şeyhi temsil

eder, esnafla şeyh arasında aracılık

yapar


• Yğitbaşı………………Disiplin işleri

ve esnefa hammaddedağıtımını

yapar

• Ehl-i Hibre……………İki kişilerdir,mesleğin sırlarını bilen, malların

kalitesini bildiren, fiyat belirleyen

uzaman

v Osmanlılarda ilk madeninişlenmesi………….Osman Bey

v İlk osmanlı medresesi…………..

İznikte, Orhan Bey tarafından

kurulmuş


v Enderun……….II. murat

döneminde açıldı

v Müzekkilik………………..kitap

süsleme sanatı

v Mücellidilik…………………Ciltçilik

v Hat…………………….Güzel yazı

sanatı

v Osmanlıda ilk resim sergisi açankişi…………Şeker Ahmet

v Darülbedayi…………

………..Osmanlının şehir tiyatrosu

v Darülelhan………………..1914’te

açılan Osmanlı konservatuarı

v Gravür…………………Taş, metal

ve ağaç üzerine kat kat yapılan

resimlerin kazanmasıyla yapılan

süsleme sanatı

v Veziriazamlar ……………….ilk

defa Fatih zamanında divana

başkanlık etmişler

v Vakanüvis………………..Osmanlı

devletinde devletin resmi tarihçisi

v Memleket sandıkları……………

….1963te çiftçiye vergi vermek

için açıldı

v Ziraat Bankası………..1888

v Avrupa mimarı tarzında yapılan

ilk eser……………Nur-u Osmaniye

cami

v Arasta……………osmanlılarda aynıişi yapan sanatkarların bulunduğu

çarşı


v Narh………………..Malın satış

fiyatı


TÜRK TARİHİNDE İLKLER

1. Tarihte Kurulan İlk Türk

Devleti, Asya Hun Devleti

2. Türk Adı İle Kurulan İlk Milli

Türk Devleti, I. Göktürk Devleti

3. Yerleşik Yaşama Geçen İlk Türk

Devleti, Uygurlar

4. Yazıyı İlk Kullanan Türkler, II.

Göktürk ( Kutluklar )


Kataloq: wp-content -> uploads
uploads -> Mühaziry riyazi mYntiqin elementlYri
uploads -> Mühazirə Tarix, elm və fəlsəfə. Anlayışlar və ideyalar Keçmiş və Tarix
uploads -> Amerikalılarda Azərbaycan haqqında daha geniş təsəvvür yaratmağa çalışacağam
uploads -> Mühazirə1:İqtisadi informatikanın əsas anlayışları İnformatika haqqında ümumi məlumat
uploads -> Frankfurt məktəbi
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı: 040545 Kompyuter şəbəkələrinin və hesablama texnikasının
uploads -> Onlayn jurnaliSTİka fənninin
uploads -> Mühazirə mətinləri. Matrislər və onlar üzərində əməllər
uploads -> İxtisasın (proqramın) şifri və adı 040529 – Nəqliyyatda daşımaların təşkili baki – 2014
uploads -> Multimedia Mərkəzi Ali təhsil müəssisələrinin jurnalistika fakültələri üçün multimedia jurnaliSTİkasi fənninin

Yüklə 0,8 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   14
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2023
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə