İNŞaat iŞleri Özel tekniK ŞartnamesiDİR İÇİndekiler sira no sayfa noYüklə 55,01 Kb.
tarix07.11.2017
ölçüsü55,01 Kb.
#30974

İNŞAAT İŞLERİ ÖZEL TEKNİK ŞARTNAMESİDİR
İÇİNDEKİLER

SIRA NO SAYFA NO


1. KONU 2


2. GENEL HUSUSLAR 2,3
3. YAPILACAK İŞLER 3.4.5
4. NUMUNE ALMA 5
5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI 5
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME 5
7. GARANTİ ŞARTLARI 5
8. GRAFİK VE RESİMLER 5
9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR 6

İNŞAAT ÖZEL TEKNİK ŞARTN A M E S İ

YAPIM İŞİNİN ADI: HAVA RADAR MEVZİ K.LIĞI (AHLATLIBEL/ANKARA) 004 GM NO’LU ER HAMAMI VE 081 GM NO’LU ER ÇAMAŞIRHANESİ BİNASI ÇATI ONARIMI YAPIM İŞİ
1. KONU :

Hava Radar Mevzi K.lığı (AHLATLIBEL/ANKARA) “004 GM No’lu Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi Binası Çatı Onarımı” yapım işi inşaatına ilişkin, tüm imalat ve onarım işlerinin yapımında, proje ve detaylarıyla ile uyulması zorunlu teknik özellikler, yıkım, söküm ve montaj usullerinin belirlenmesi, bu şartnamenin konusudur. Şartname hükümlerine aynen uyulacak, çıkabilecek, sorunlar karşısında, idarenin bilgisine başvurulacaktır.


2. GENEL HUSUSLAR :

2.1. İmalatta kullanılacak malzemeleri numuneleri, teknik özelliklerini içeren belge, doküman, kataloglar ile, Türkçe tercümeleri imalat ve uygulama öncesi, idareye teslim edilecek, idarenin onayı alındıktan sonra imalata başlanacaktır.
2.2. Bu şartnamede adı geçen tüm malzemeler; imalatçı firmanın orijinal ürünü, yeni, hiç kullanılmamış ve hasarsız olacaktır.
2.3. Tüm montaj/demontaj, imalat ve nakliye işleri sürecinde, yakın çevre ve binalarda oluşabilecek tüm hasarların tanzim ve onarımı, yüklenici firmaya ait olacaktır.
2.4. Tüm imalatlar için, gerekli ölçüler, yerinde alınacaktır. İmalat öncesinde yüklenicinin işyerini gördüğü ve buna göre teklif verdiği esas alınacaktır. İmalat ölçüleri ile proje ve detaylarda çıkabilecek farklılıklar için, yüklenici firma, herhangi bir hak talebinde bulunamayacaktır.
2.5. Tüm imalatlar, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı ve Milli Savunma Bakanlığı tariflerine veya alınan tekliflere göre bu şartnamede açıklanmış olan teknik özellikler doğrultusunda, birinci sınıf, sanat ve fen kurallarına uygun olarak yapılacaklardır.
2.6. Yapım sürecinde, söküm işlerinden çıkan kullanılabilir veya hurda durumdaki malzemeler idarenin mevzuatı gereği, garnizonda göstereceği mahallere taşınacaktır. Ayrıca onarım işleri esnasında çıkan her türlü moloz, çöp ve vb. atıl malzemeler yüklenici tarafından birlik dışına belediyenin müsaade ettiği alana atılacak ve onarım işleri tamamlandıktan sonra her türlü temizlik faaliyeti yapılacaktır.
2.7. İşin başlangıcından itibaren, şantiyede sürekli olarak, en az bir teknik personel ismi bildirecek ve emniyet tedbirlerini almaktan bu personel sorumlu olacaktır. İmalatlarda eğim, sair ölçümler, elektronik aletlerle yapılarak, kontrol edilecek, sonuçlar yazı ile idareye bildirilecektir. Teknik personel olmadığı takdirde çalışanlar birliğe alınmayacaktır.
2.8. İşin başlangıcından bitişine kadar, yüklenici şantiyede gerekli tüm emniyet tedbirlerini alacak, her türlü uyarı ve ikaz levhaları ile alan emniyet perdesi kullanarak şantiye çevresinin emniyetini sağlayacak, iş süresince oluşabilecek her türlü maddi ve manevi zararlardan yüklenici sorumlu olacaktır.
2.9. Yüklenici 6331 sayılı “İş Sağlığı Ve Güvenliği Kanunu” ile 28695 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Kişisel Koruyucu Donanımların İş Yerlerinde Kullanılması Hakkında Yönetmelik ve 28786 sayılı resmi gazetede yayınlanan “Yapı İşlerinde İş Sağlığı Ve Güvenliği Yönetmeliği” nde bulunan hususları yerine getirmek ve getirtmekle yükümlüdür. Ayrıca yüklenici yukarıda bahsi geçen kanun ve yönetmelikler gereği şantiyede çalıştırdığı personele iş sağlığı ve güvenliği konusunda her türlü eğitimleri vererek gerekli bildirimleri tebliğ edecek, yapılan tebliğler idareye yazılı olarak verilecektir. İş başlangıcından bitişine kadar çalışan personelin kullanması gereken tüm koruyucu melbusat ve teçhizatı temin ederek personel tarafından kullanılmasını sağlayacaktır.
2.10. Yüklenici firma iş bitiminde çalışanlardan ücretleri ödendiğine dair imza alacak ve idareye sunacaktır.
3. YAPILACAK İŞLER :

Bu ihale kapsamında yer alan tüm imalatlar, doğal çevre dokusunu/düzeni ve işlevselliği aksatmayacak şekilde, idarenin vereceği talimatlara uygun olarak yapılacaktır.


3.1. Yıkım ve Söküm İşleri:

3.1.1. PROJE – 1 ve 4 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi Binası üzerinde halihazır durumda mevcut bulunan kiremit çatı örtüsünün tamamı ÇŞBBF 18.194/A pozuna uygun olarak, bitümlü su yalıtım örtüsünün tamamı ise ÇŞBB 18.198/15A pozuna uygun olarak sökülecektir. Söküm işleminden sonra idare tarafından kullanılabilir olarak değerlendirilen malzemeler idarenin göstereceği yere istiflenecek, çöp ve molozlar belediye çöplüğüne yüklenici firma tarafından atılacaktır.
3.1.2. PROJE – 1 ve 4 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının çatısı üzerinde halihazır durumda mevcut bulunan yağmur olukları ÇŞBBF 18.198/01A pozuna uygun olarak, yağmur iniş boruları ise ÇŞBBF 18.198/02A pozuna uygun olarak sökülecektir. Söküm işleminden sonra idare tarafından kullanılabilir olarak değerlendirilen malzemeler idarenin göstereceği yere istiflenecek, çöp ve molozlar belediye çöplüğüne yüklenici firma tarafından atılacaktır.
3.1.3 PROJE – 1 ve 4 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının çatısı üzerinde halihazır durumda mevcut bulunan paratoner tesisatı çatı ihata indirme iletkenleri zarar verilmeden ÇŞBBF 981-103/D pozuna uygun olarak sökülecek, düzgün şekilde uygun bir yere istiflenecek çatı onarım işlemi tamamlandıktan sonra tekrar yerlerine montajları yapılacaktır.
3.1.4 PROJE – 1 ve 4 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı Çatısı üzerinde halihazırda mevcut bulunan 14 adet PVC pencere ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının girişinde halihazırda mevcut bulunan alüminyum kapı ÇŞBBF 18.195/A pozuna uygun olarak sökülecektir. Söküm işleminden sonra idare tarafından kullanılabilir olarak değerlendirilen malzemeler idarenin göstereceği yere istiflenecek, çöp ve molozlar belediye çöplüğüne yüklenici firma tarafından atılacaktır.
3.2. Onarım ve İmalat İşleri:

3.2.1 PROJE –2,3,5,6 da gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının ahşap oturtma çatısı üzerine ÇŞBBF Y.18.245/001 pozuna uygun olarak bitümlü su yalıtım örtüsü serme işlemi yapılacaktır. Bitümlü su yalıtım örtüleri birbiri üzerine en az 10 cm bindirmeli olacak şekilde serilecek ve geniş başlı çivilerle tahta kaplama örtüsü üzerine sabitlenecektir.
3.2.2 PROJE – 2,3,5,6 da gösterilen mahalde onarımı yapılacak 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının bitümlü örtü serme işlemi tamamlandıktan sonra ÇŞBBF 24.064 pozuna uygun olarak Q 150 mm çapında sert PVC yağmur oluğu ile ÇŞBBF 24.061 pozuna uygun olarak Q 100 mm çapında sert PVC yağmur iniş borusu montajları yapılacaktır. Yağmur olukları montajı yapılırken en az 50 cm de bir demir askı takımı kullanılacaktır. Ayrıca yağmur iniş borularının montajı yapılırken en az 100 cm de bir lastik contalı metal iniş boru kelepçeleri kullanılacaktır.
3.2.3 PROJE –2,3,5,6 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı ve 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının bitümlü örtü serme ve yağmur oluğu ve yağmur iniş borusu imalat işlemleri tamamlandıktan sonra ÇŞBBF 18.233/5B pozuna uygun olarak çatı alanlarının tamamına 0,70 mm kalınlığında trapezoidal alüminyum levha temin edilerek çatı örtüsü kaplama işlemi yapılacaktır. Trapezoidal alüminyum levhalar parçalı olmayacak ve çatı alanın her bir tarafına yekpare tek parça boylar halinde monte edilecektir. Ayrıca çatı sırt kısımlarında orijinal oluklu trapez alüminyumdan imal mahyalar kullanılacaktır. Trapezoidal alüminyum levhalar ahşap kaplama tahtaları üzerine orijinal anahtar başlı contalı vidalar vasıtası ile sabitlenecektir. Ayrıca sabitleme vidaları trapez levhaların oluk sırt kısımlarına denk gelecek şekilde yatayına en az 20 cm de bir, dikeyine ise en az 130 cm de bir olacak şekilde sabitlenecektir. Vida sabitlenme işlemlerinden sonra vidaların baş kısımlarına şeffaf silikon uygulaması yapılacaktır.
3.2.4 PROJE – 1,2,4,5 de gösterilen mahalde çatı örtüsü kaplama onarımları tamamlandıktan sonra daha önceden demontajı yapılan çatı ihata indirme iletkenleri ÇŞBBF 981-103/M pozuna uygun olarak tekrardan yerlerine monte edilecektir.
3.2.5 PROJE – 4,5 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının girişinde idarenin göstereceği yere toplam 1 adet olmak ÇŞBBF Y.23.244/F pozuna uygun olarak, naturel-mat ve eloksallı alüminyum profiller; kullanılarak çift kanatlı normal açılır tipte kapı kanadı ve kasası imal edilecek her türlü montaj malzemeleri, fitili, montajın yapılacağı yerle kör kasa veya doğrama arasında ısı, su, hava sızdırmazlığı yalıtımını sağlamak için PVC pestili (bitümlü folyo bant), montaj dübeli vs. vasıtası ile alüminyum kapı yerine monte edilecektir. Yerine monte edilen alüminyum kapılara ÇŞBBF Y.28.645/A06 pozuna uygun olarak 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere üniteleri ölçüsüne göre imal edilecek takılacak yerin ölçüsüne göre hazırlanacak, cam takozları kullanılarak ünitenin dengelenmesi sağlanacak oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurularak işlem tamamlanacaktır.
3.2.6 PROJE – 1,2 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı çatı kısmında bulunan mevcut 14 adet pencerenin demontaj işlemi tamamlandıktan sonra aynı ebatlarda ÇŞBBF Y.23.241 pozuna uygun olarak her türlü hava şartlarına karşı dayanıklı, yüzeyleri pürüzsüz gerek ısı gerekse ses izolasyonu ve ayrıca su tahliyesini hızlandıracak şekilde tasarlanmış ön odacık sistemi olan PVC den mamul ana profil( Standardına göre et kalınlığı sınıfı "A" olan ve görünür yüzeylerdeki et kalınlığı 2,8 mm, görünmeyen yüzeylerde ise 2,5 mm ) ile sac kalınlığı kasa ve kanatlarda 1,5 mm orta kayıtta 2 mm olan sıcak daldırma galvanizli metal takviye sacları ve ayrıca plastik doğrama aksesuarları ve cam çıtaları kullanılarak PVC doğramalar imal edilecektir. Ayrıca montajı tamamlanan pencerelere ÇŞBBF Y.26.020/041A pozuna uygun olarak 3 cm kalınlığında beyaz mermer levha ile ( 3 cm x 30-40-50 serbest boy ) dış denizlik ve pencerelere ÇŞBBF Y.28.645/A06 pozuna uygun olarak 4+4 mm kalınlıkta, 16 mm ara boşluklu çift camlı pencere üniteleri ölçüsüne göre imal edilecek takılacak yerin ölçüsüne göre hazırlanacak, cam takozları kullanılarak ünitenin dengelenmesi sağlanacak oluşan derzlerin iç ve dış taraflarının nötral (asitsiz) silikon ile doldurularak işlem tamamlanacaktır.
3.2.7 PROJE – 1,2 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 004 GM No’lu   Er Hamamı çatı kısmında bulunan bacaya ÇŞBBF Y.27.581 pozuna uygun olarak 200 DZ çimento harcıyla tesviye sıvası yapılacaktır.
3.2.8 PROJE – 4,5 de gösterilen mahalde onarımı yapılacak olan 081 GM No’lu Er Çamaşırhanesi binasının çevresine yapılacak tretuvar için zemin düzeltme işlemi yapılacak ve

PROJE -7 de belirtilen ebatlarda ÇŞBBF Y.21.001/02 pozuna uygun olarak düz yüzeyli betonarme kalıbı çakılacaktır.


3.1.9 PROJE – 4,5 de gösterilen mahalde kalıp çakma işlemi tamamlandıktan sonra ÇŞBBF 04.305/2 pozuna uygun çelik hasır döşenecek ve PROJE-7 de gösterilen ebatlarda ÇŞBBF Y.16.050/05 pozuna uygun olarak C 25/30 markalı beton santralinden alınan hazır beton dökülecektir. Dökülen betonun özelliklerini içeren irsaliye santralden alınıp idareye teslim edilecektir.

4. NUMUNE ALMA :

İmalata girecek malzemelerden numune alımları, MSY 331-1 TSK Mal ve Hizmet Muayene Yönergesi esasları dahilinde yapılacaktır.


5. KONTROL VE MUAYENE METOTLARI :

5.1. İhale konusu sistemin kontrol ve muayenesi 4734 sayılı Kamu İhale Kanununun Yapım İşleri Muayene ve Kabul Yönetmeliğine uygun yapılacaktır.
5.2. Kalite Kontrol ve Muayene giderleri yüklenici firmaya aittir.
5.3. Kalite Kontrol ve Muayene sırasında lüzumlu her türlü personel, malzeme ve test cihazları yüklenici firma tarafından temin edilecektir.
5.4. Muayene esnasında dizayn veya imalat hataları sebebiyle meydana gelebilecek her türlü kaza ve hasarlardan yüklenici firma sorumlu olacaktır.
6. AMBALAJLAMA VE ETİKETLEME :

6.1. Yüklenici firma tarafından temin edilecek ihale konusu malzemeler, nakliye ve montaj esnasında dış etkenlerden korunacak şekilde ambalajlanmış olacaktır.
6.2. Onarım veya yenileme işleri bünyesinde yapılması gerekecek tüm nakliye, yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar, montaj, demontaj, işçilik, idare tarafından istenilen yere istif ve tasnif işleri yüklenici firma tarafından karşılanacaktır. Yapım sırasında oluşacak deformasyonlar ve hasarlar yüklenici firma tarafından giderilecektir.
7. GARANTİ ŞARTLARI :

7.1. Yüklenici firma, iş bitiminde, idareye, yaptığı imalatlar ve onarımlardaki hatalara karşı, en az 5 (beş) yıllık garanti belgesi verecektir.
7.2. Garanti süresince her türlü dizayn, imalat ve/veya işçilik hata/eksiklikleri yüklenici firma tarafından onarılacak veya yenisi ile değiştirilecektir. Garanti süresi içerisinde bakım ve onarım gerektiğinde her türlü bakım onarım faaliyetleri yüklenici firma sorumluluğunda olacaktır.

8. GRAFİK VE RESİMLER :

8.1. Ekli projeler PROJE-1, PROJE-2, PROJE-3, PROJE-4, PROJE-5, PROJE 6, PROJE-7 esas alınacaktır.

9. YARARLANILAN DOKÜMANLAR :

9.1. Üretici firma katalogları, TS normları, ISO 9000 normları, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat analizleri, Çevre ve Şehircilik Bakanlığı birim fiyat tarifleri, MSB birim fiyat analizleri ve tarifleri, Hava Lojistik Komutanlığı Teknik Şartnameleri.

Bu Özel Teknik Şartname, 9 madde ve 6 sayfadan ibarettir.
HAZIRLAYANLAR

TETKİK EDEN

Özer ŞENGÜN

Hv.İs.Yzb.

İs.Bkm.Bl.K.Ahmet ERGİN

Hv.İs.Asb.Üçvş.

Per.Bkm.ve Acil Hiz.E.K.

Kadir KAYA

Hv.İs.Asb.Kd.Bçvş.

İş.Kont.Ks.K.Ozan BATTAL

Hv.Müh.Tğm.

İnş.Müh.
O N A Y

UYGUNDUR / UYGUN DEĞİLDİR

......./......./2016

Nezih ŞİŞMAN

Hava Kontrol İhbar AlbayMevzi Komutanı
Yüklə 55,01 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə