İnsan hayatının/benim hayatımın bir amacı var mı, yoksa “insan hayatının/benim hayatımın amacı” diye bir şey yok muYüklə 36,89 Kb.
tarix15.01.2019
ölçüsü36,89 Kb.
#97049

15.01.2019

İsim (yazmanız isteğinize bağlı): ………………………………………….……


Aşağıdaki listede birtakım sorular görüyorsunuz. Farzedin ki bu soruların doğru cevaplarını size verebilecek birini buldunuz. Örneğin, Alâaddin’in sihirli lâmbasından çıkan türden bir cine rastladınız günün birinde. Diyelim ki bu cin, soracağınız kısıtlı miktardaki soruların doğru cevaplarını garantili olarak ve sizin anlayabileceğiniz şekilde size verebilecek bir cin. Cinin size sunduğu bu muazzam fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmek için cine hangi soruları sorardınız? Bu anket bunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Aşağıdaki listedeki sorular arasında sizin için en önemli olan, hayatınızda cevaplarını en çok bilmek istediğiniz (yani, cine öncelikle sormak isteyeceğiniz) altı soru hangisidir? Bu altı sorunun numaralarını lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… …… ……


Yine listedeki sorular arasında sizin için ikinci derecede önemli olan (yani, cine ikinci derecede öncelikli olarak sormak isteyeceğiniz) altı soru hangisidir? Bu altı sorunun numaralarını da lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… …… ……


Listedeki sorular arasında sizin için üçüncü derecede önemli olan (yani, cine üçüncü derecede öncelikli olarak sormak isteyeceğiniz) altı soru hangisidir? Bu altı sorunun numaralarını da lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… …… ……__________________________________________________________________________
1. Hayatım boyunca şu ana kadar yaptığım en büyük haksızlık, en büyük iyilik, en büyük aptallık ve en büyük akıllılık nelerdir?
2. Gelecekte karşılaşacağım en büyük 3 (veya 5 veya 10 vs.) sorun ne olacak? Bu sorunları en iyi nasıl çözebilirim?
3. Ölümden sonra hayat (“öteki dünya”) var mı yok mu? Eğer varsa bu hayat nasıl bir şey?
4. Reinkarnasyon (insanın öldükten sonra başka bir bedende yaşamaya devam etmesi) gerçekten var mıdır? Eğer varsa, geçmiş yaşamlarım nasıldı, gelecek yaşamlarım nasıl olacak?
5. İnsanın başka bir bedene “nakledilmesi” ve o bedende yaşamaya devam etmesi ileri teknoloji ile gerçekleştirilebilir mi? Eğer gerçekleştirilebilirse nasıl?
6. Bütün tarih boyunca toplam kaç insan yaşadı? Bundan sonra kaç insan daha yaşayacak? Bunların yıllara göre dağılımı nedir?
7. Benim atalarımın ve gelecek nesillerimin tümünü (sadece isimleriyle değil, istediğim uzunluk ve ayrıntıda hayat hikayeleriyle birlikte) veren soy ağacım nasıldır?
8. İnsanın özgür iradesi var mı, yoksa tamamen şartların ve fizik yasalarının (ya da kaderin) esiri miyiz?
9. İnsan hayatının bir amacı veya anlamı var mı, yoksa insan hayatının amacı veya anlamı diye bir şey yok mu? Eğer varsa nedir?
10. Dünyada benim için en uygun, beni en mutlu yapacak meslek nedir?
11. Lottoda (veya benzeri bir piyangoda) en büyük ikramiyeyi kazanabilmek için önümüzdeki hafta hangi rakamlara oynamalıyım?
12. Ne zaman ve ne şekilde öleceğim?
13. İnsan nesli ne zaman ve nasıl ortadan kalkacak? Ortadan kalkmasını geciktirmek için bir şey yapılabilir mi?
14. Dinlerden herhangi birinde sözü edilen Tanrı gerçekten var mı? Eğer varsa, Tanrının benden beklentileri nelerdir?
15. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en büyük 3 (veya 5 veya 10 vs.) sanatçı kimlerdir? Ne eserler üretmişlerdir?
16. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en önemli 3 (veya 5 veya 10 vs.) bilimsel teori veya bilimsel açıklama hangileridir?
17. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en büyük 3 (veya 5 veya 10 vs.) filozof kimlerdir? Bu filozoflar hangi fikirleri ve teorileri üretmişlerdir?
18. Benim kapasitelerim düşünüldüğünde, bu saatten sonra benim insanlığa yapabileceğim en büyük ve olumlu katkı ne olur? Bu katkıyı kapasitelerimle nasıl gerçekleştirebilirim?
19. Günün birinde robotlar ve makineler dünyanın kontrolünü ele alıp insanları esir veya pasifize edecekler mi? Evet ise, o dönemde insanın konumu ne olacak?
20. İnsan zekâsı ve yaratıcılığı hangi metotla veya teknolojiyle mümkün olduğu kadar arttırılabilir?
21. İnsanın tüm gen haritası çıkarıldığında bu harita nasıl bir şey olacak?
22. Bugün canlıların ve insanın evrim sürecinin açıklamasında karanlık birçok nokta var. Canlıların ve insanın evrim süreci tam olarak (bütün karanlık noktalar aydınlatıldığında) nasıl olmuştur?
23. Falanca filozofun filânca konudaki söylediklerini anlamadım. Ne demek istiyor? Veya: Felsefedeki falanca problemin çözümü nedir? (Bu “falanca” ve “filânca” şeylerin ne olduğu anketi yapan açısından önemli değil.)
24. Felsefe dışındaki falanca alanda veya bilim dalında henüz çözümü bulunamamış filânca bir problem var. Bu problemin çözümü nedir?
25. Falanca bilimsel teoriyi veya konuyu anlamadım. Anlayabileceğim şekilde anlatıldığında nedir o?
26. İnsan aklının sınırları var mı? İnsan aklı neleri yapabilir ve anlayabilir, neleri yapamaz ve anlayamaz?
27. Kiminle evlenmeliyim veya evlenmeliydim? Benim için dünyada en uygun eş kim olur(du)?
28. Hangi üniversiteye (veya master ya da doktora programına) gireceğim? / Hangi üniversiteyi (veya master ya da doktora programını) seçmeliyim veya seçmeliydim?
29. Benim falanca kişisel veya ailevî bir problemim var (hastalık, parasızlık, geçimsizlik vs. türünden). Bu problem ne zaman ve nasıl çözülebilir veya çözülebilir mi?
30. Falanca filânca kişilerin benim hakkımdaki gerçek düşünceleri nedir / neydi?
31. Bu yerde ve zamanda doğmam şart mıydı? Başka bir ülkede ve/veya zamanda doğmuş olamaz mıydım? Eğer başka bir ülkede ve/veya zamanda doğmuş olmam mümkün idiyse, orada ve o zamanda doğmuş olsaydım ben nasıl bir kişi olurdum?
32. Dünya tarihi boyunca yaşamış veya yaşayacak en önemli, en büyük şahıs (benim veya tüm insanlığın bakış açısından) kimdir? Neler yaptı bu şahıs?
33. Yirmibirinci (veya falanca) yüzyılın en güçlü devleti hangisi veya hangileri olacak? Ne kadar güçlü olacaklar?
34. Zamanın başlangıcı ve sonu var mı? Eğer varsa, zaman nasıl ortaya çıktı ve nasıl son bulacak?
35. Zamanda geleceğe ve geçmişe seyahat mümkün mü? Eğer mümkünse nasıl?
36. İnsan geleceği görebilir mi? (Yani insan cine gelecekle ilgili sorduğu soruların cevabını almak dışında geleceği görebilir mi?) Eğer görebilirse nasıl?
37. Evrende insandan daha ileri düzeyde uygarlığı olan dünya-dışı canlılar var mı veya olacak mı? Cevap evet ise, bu canlılar ve uygarlıkları nasıl şeyler ve evrenin nerelerindeler?
38. Evrende dünyanın dışında hayat formları varsa bunlar evrenin nerelerindeler ve bu hayat formları nasıl şeyler?
39. Evren nasıl / niye ortaya çıktı?
40. Evrenin sonu ne zaman ve nasıl olacak?
41. Türkiye ekonomik zenginlik ve refah açısından ne zaman Batı ülkeleri düzeyine ulaşacak? O düzeye daha kısa zamanda ulaşmak için neler yapılması gerekir?
42. Gelecek yıl veya falanca yıl Türkiye’de enflasyon oranı ne olacak? Bu pahalılık ne zaman / ne yapılırsa bitecek?
43. Az gelişmiş ülkeleri / bütün dünya ülkelerini en kısa zamanda ve en yüksek ekonomik gelişmeye kavuşturacak politikalar nelerdir?
44. Kapitalizm eğer gelecekte terkedilecekse kaç yılında terkedilmiş olacak? Eğer terkedilecekse yerine konacak şey ne olacak / ne olmalı?
45. Küresel ısınma gerçekten oluyor mu? Eğer oluyorsa önlenebilecek mi / nasıl önlenebilir?
46. Dünyada petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar tükendiğinde insanlığın hali ne olacak? Bu yakıtların yerine geçebilecek, kolay kolay tükenmeyen bir yakıt kaynağı nedir ve bu yakıt nasıl elde edilir?
47. Dünyada atom ve hidrojen bombaları veya daha yıkıcı bombaların kullanıldığı savaşlar olacak mı? Eğer olacaksa ne zaman ve sonuç ne olacak?
48. Dünyada savaşlar ne zaman tamamen yok olacak? Bu nasıl sağlanacak / nasıl mümkün olduğu kadar erken sağlanabilir?
49. Tek bir evren mi var yoksa birbirinden yalıtılmış (yani birbiriyle teması olmayan) birden fazla (sonsuz sayıda?) evren mi? Birden fazlaysa, öbür evrenler nasıl şeyler?
50. Kanser ve diğer ürkütücü hastalıkların tedavi yolları nelerdir?
51. Dünyada açlık, hastalık gibi sorunlar ne zaman tamamen çözümlenmiş olacak? Bu sorunları en kısa zamanda çözebilmek için neler yapılmalı?
52. En mükemmel ve gerçekleştirilebilir toplumsal düzen hangisidir? Nasıl gerçekleştirilebilir?
53. Ortalama insan ömrü 1000 yıl sonra (veya şu kadar yıl sonra) ne uzunlukta olacak? 1000 yıl sonra (veya şu kadar yıl sonra) insanların yaşantısı nasıl olacak?
54. İnsan ömrünü hangi metotla veya teknolojiyle mümkün olduğu kadar ve kişi sağlıklı kalacak şekilde uzatabiliriz?
55. Niye ahlâklı olmamız gerekir? Ahlâklı olmak şart mı? Fırsatını bulduğumuzda (yani bizim için herhangi bir risk olmadığı durumlarda) ahlâklı olmasak gerçekten ne kaybederiz?
56. Tarihteki falanca önemli olaylar (istediğim kadar ayrıntılı olarak anlatılacak olursa) nasıl gerçekleşti?
57. Geçmişte yaşamış ama bugün tamamen unutulmuş veya çok az bilinen uygarlıklar ve onların dilleri ve yazıları nelerdir? Bu dillerin ve yazıların günümüz dil ve yazılarına çevirisi nasıldır?
58. İnsanlığın bütün tarihi boyunca en mutsuz ve acılı dönemi hangisi oldu veya olacak? Ne oldu veya olacak o dönemde?
59. Tüm insanlık günün birinde “tek bir bayrak altında”, “tek bir devlet” halinde birleşecek mi? Birleşecekse ne zaman ve hangi aşamalarla?
60. Bir varlık aleminde yaşıyoruz. Bu alemde bir maddi evren (kozmos), zaman, doğal ve reel sayılar vesaire var. Peki bu varlık alemi niye var / nereden çıktı? Bu varlık alemi hiç olmayabilirdi; yani hiç ama hiçbir şey olmayabilirdi. Hiçbir şeyin var olmaması durumu yerine bir varlık aleminin var olması durumu niye? Kısacası: Niye ortada mutlak yokluk değil de bir şeylerin var olduğu bir alem var?
61. Evrenin nihaî fizik teorisi (“theory of everything”) nedir?
62. Bilim metodu dünya hakkında en doğru ve sağlam bilgi edinme yolu mudur, yoksa bizim bilmediğimiz (veya bilip de iyi değerlendiremediğimiz) başka metotlar var mı? Varsa nedir o metotlar?
Aşağıdaki boşlukları doldurmayı seçerseniz, yazacağınız sorular “Sorulabilecek en önemli 6 soru hangisidir?” veya “Dünyanın en akıllı insanı hangi soruları sorardı?” türünden “cinlikler”, “kurnaz” sorular olmasın lütfen.)
63. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
64. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
65. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
66. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
67. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İLGİNİZ VE KATKINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER

Yüklə 36,89 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə