İnsan hayatının/benim hayatımın bir amacı var mı, yoksa “insan hayatının/benim hayatımın amacı” diye bir şey yok muYüklə 32,9 Kb.
tarix28.10.2017
ölçüsü32,9 Kb.
#17463

İsim (yazmanız isteğinize bağlı): ………………………………………….……


Aşağıdaki listede birtakım sorular görüyorsunuz. Farzedin ki bu soruların doğru cevaplarını size verebilecek birini buldunuz. Örneğin, Alâaddin’in sihirli lâmbasından çıkan türden bir cine rastladınız günün birinde. Diyelim ki bu cin, soracağınız kısıtlı miktardaki soruların doğru cevaplarını garantili olarak size verebilecek bir cin. Cinin size sunduğu bu muazzam fırsatı en iyi bir şekilde değerlendirmek için cine hangi soruları sorardınız? Bu anket bunu ortaya çıkarmayı amaçlamaktadır.
Aşağıdaki listedeki sorular arasında sizin için en önemli olan, hayatınızda cevaplarını en çok bilmek istediğiniz (yani, cine öncelikle sormak isteyeceğiniz) beş soru hangisidir? Bu beş sorunun numaralarını lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… ……


Yine listedeki sorular arasında sizin için ikinci derecede önemli olan (yani, cine ikinci derecede öncelikli olarak sormak isteyeceğiniz) beş soru hangisidir? Bu beş sorunun numaralarını da lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… ……


Listedeki sorular arasında sizin için üçüncü derecede önemli olan (yani, cine üçüncü derecede öncelikli olarak sormak isteyeceğiniz) beş soru hangisidir? Bu beş sorunun numaralarını da lütfen şu boşluklara yazınız:

…… …… …… …… ……__________________________________________________________________________
1. Ölümden sonra hayat var mı? Varsa bu hayat nasıl bir şey?
2. Bütün tarih boyunca toplam kaç insan yaşadı? Bundan sonra kaç insan daha yaşayacak? Bunların yıllara göre dağılımı nedir?
3. Benim atalarımın ve gelecek nesillerimin tümünü (sadece isimleriyle değil, istediğim uzunluk ve ayrıntıda hayat hikayeleriyle birlikte) veren soy ağacım nasıldır?
4. İnsanın özgür iradesi var mı, yoksa tamamen şartların ve fizik yasalarının (ya da kaderin) esiri miyiz?
5. Hayatım boyunca şu ana kadar yaptığım en büyük haksızlık, en büyük iyilik, en büyük aptallık ve en büyük akıllılık nelerdir?
6. Gelecekte yapacağım ahlâki açıdan / diğer açılardan en yanlış hareket nedir? Nasıl önleyebilirim?
7. İnsan hayatının bir amacı veya anlamı var mı, yoksa insan hayatının amacı veya anlamı diye bir şey yok mu? Varsa nedir?
8. İnsan nesli ne zaman ve nasıl ortadan kalkacak?
9. Ne zaman ve ne şekilde öleceğim?
10. Dinlerden herhangi birinde sözü edilen Tanrı gerçekten var mı? Eğer varsa, Tanrının benden beklentileri nelerdir?
11. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en büyük 3 (veya 5 veya 10 vs.) sanatçı kimlerdir? Ne eserler üretmişlerdir?
12. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en önemli 3 (veya 5 veya 10 vs.) bilimsel teori veya bilimsel açıklama hangileridir?
13. İnsanlığın hem geçmişi hem de geleceği göz önüne alındığında en büyük 3 (veya 5 veya 10 vs.) filozof kimlerdir? Hangi fikirleri ve teorileri üretmişlerdir?
14. Benim kapasitelerim düşünüldüğünde, bu saatten sonra benim insanlığa yapabileceğim en büyük ve olumlu katkı ne olur?
15. Küresel ısınma gerçekten oluyor mu? Oluyorsa önlenebilecek mi / nasıl önlenebilir?
16. Falanca filozofun filânca konudaki söylediklerini anlamadım. Ne demek istiyor? Veya: Felsefedeki falanca problemin çözümü nedir? (Bu “falanca” ve “filânca” şeylerin ne olduğu anketi yapan açısından önemli değil.)
17. Felsefe dışındaki falanca alanda veya bilim dalında henüz çözümü bulunamamış filânca bir problem var. Bu problemin çözümü nedir?
18. Falanca bilimsel teoriyi veya konuyu anlamadım. Anlayabileceğim şekilde anlatıldığında nedir o?
19. İnsan aklının sınırları var mı? İnsan aklı neleri yapabilir ve anlayabilir, neleri yapamaz ve anlayamaz?
20. Kiminle evlenmeliyim veya evlenmeliydim? Benim için dünyada en uygun eş kim olur(du)?
21. Hangi üniversiteye (veya master ya da doktora programına) gireceğim? / Hangi üniversiteyi (veya master ya da doktora programını) seçmeliyim veya seçmeliydim?
22. Zamanın başlangıcı ve sonu var mı? Varsa, zaman nasıl ortaya çıktı ve nasıl son bulacak?
23. Lottoda (veya benzeri bir piyangoda) en büyük ikramiyeyi kazanabilmek için önümüzdeki hafta hangi rakamlara oynamalıyım?
24. Yirmibirinci (veya falanca) yüzyılın en güçlü devleti hangisi veya hangileri olacak? Ne kadar güçlü olacaklar?
25. Zamanda geleceğe ve geçmişe seyahat mümkün mü? Mümkünse nasıl?
26. Dünyada benim için en uygun, beni en mutlu yapacak meslek nedir?
27. Dünya tarihi boyunca yaşamış veya yaşayacak en önemli, en büyük şahıs (benim veya tüm insanlığın bakış açısından) kimdir? Neler yaptı bu şahıs?
28. İnsan geleceği görebilir mi? Görebilirse nasıl?
29. Evrende insandan daha ileri düzeyde uygarlığı olan dünya-dışı canlılar var mı veya olacak mı? Cevap evet ise, bu canlılar ve uygarlıkları nasıl şeyler ve evrenin nerelerindeler?
30. Evrende herhangi bir hayat formu barındıran gezegenler evrenin nerelerindeler ve bu hayat formları nasıl şeyler?
31. Evren nasıl / niye ortaya çıktı?
32. Türkiye ekonomik zenginlik ve refah açısından ne zaman Batı ülkeleri düzeyine ulaşacak? En kısa zamanda o düzeye ulaşmak için neler yapılmalı?
33. Gelecek yıl veya falanca yıl Türkiye’de enflasyon oranı ne olacak? Bu pahalılık ne zaman / ne yapılırsa bitecek?
34. Evrenin sonu ne zaman ve nasıl olacak?
35. Dünyada atom, hidrojen veya daha yıkıcı bombaların kullanıldığı savaşlar olacak mı? Olacaksa sonuç ne olacak?
36. Dünyada savaşlar ne zaman tamamen yok olacak? Bu nasıl sağlanacak / nasıl sağlanabilir?
37. Kapitalizm eğer gelecekte terkedilecekse kaç yılında terkedilmiş olacak? Eğer terkedilecekse yerine konacak şey ne olacak / ne olmalı?
38. Benim falanca kişisel veya ailevî bir problemim var (hastalık, parasızlık, geçimsizlik vs. türünden). Bu problem ne zaman ve nasıl çözülebilir veya çözülebilir mi?
39. Dünyada petrol ve doğal gaz gibi yakıtlar tükendiğinde insanlığın hali ne olacak? Bu yakıtların yerine geçebilecek, kolay kolay tükenmeyen bir yakıt kaynağı nedir ve bu yakıt nasıl elde edilir?
40. Tek bir evren mi var yoksa birbirinden yalıtılmış (yani birbiriyle teması olmayan) birden fazla (sonsuz sayıda?) evren mi? Birden fazlaysa, öbür evrenler nasıl şeyler?
41. Kanseri ve diğer ürkütücü hastalıkları ne zaman tedavi edebileceğiz / bunların tedavi yolları nelerdir?
42. Dünyada açlık, hastalık gibi sorunlar ne zaman tamamen çözümlenmiş olacak? Bu sorunları en kısa zamanda çözebilmek için neler yapılmalı?
43. En mükemmel ve gerçekleştirilebilir toplumsal düzen hangisidir? Nasıl gerçekleştirilebilir?
44. Ortalama insan ömrü 1000 yıl sonra (veya şu kadar yıl sonra) ne uzunlukta olacak? 1000 yıl sonra (veya şu kadar yıl sonra) insanların yaşantısı nasıl olacak?
45. İnsan ömrünü hangi metotla veya teknolojiyle mümkün olduğu kadar ve kişi sağlıklı kalacak şekilde uzatabiliriz?
46. Günün birinde robotlar ve makineler dünyanın kontrolünü ele alıp insanları esir veya pasifize edecekler mi? Evet ise, o dönemde insanın konumu ne olacak?
47. İnsan zekâsını ve yaratıcılığını hangi metotla veya teknolojiyle mümkün olduğu kadar arttırabiliriz?
48. İnsanın tüm gen haritası çıkarıldığında bu harita nasıl bir şey olacak?
49. Niye ahlâklı olmamız gerekir? Ahlâklı olmak şart mı? Fırsatını bulduğumuzda (yani bizim için herhangi bir risk olmadığı durumlarda) ahlâklı olmasak gerçekten ne kaybederiz?
50. İnsanlığın bütün tarihi boyunca en mutsuz ve acılı dönemi hangisi oldu veya olacak? Ne oldu veya olacak o dönemde?
51. Tüm insanlık ilerde “tek bir bayrak altında”, “tek bir devlet” halinde birleşecek mi? Birleşecekse ne zaman ve hangi aşamalarla?
52. Bir varlık aleminde yaşıyoruz. Bu alemde bir maddi evren (kozmos), zaman, doğal ve reel sayılar vesaire var. Peki bu varlık alemi niye var / nereden çıktı? Bu varlık alemi hiç olmayabilirdi; yani hiç ama hiçbir şey olmayabilirdi. Hiçbir şeyin var olmaması durumu yerine bir varlık aleminin var olması durumu niye? Kısacası: Niye ortada mutlak yokluk değil de bir şeylerin var olduğu bir alem var?
53. Evrenin nihaî fizik teorisi (“theory of everything”) nedir?
54. Bilim metodu dünya hakkında en doğru ve sağlam bilgi edinme yolu mudur, yoksa bizim bilmediğimiz (veya bilip de iyi değerlendiremediğimiz) başka metotlar var mı? Varsa nedir o metotlar?
Aşağıdaki boşlukları doldurmayı seçerseniz, yazacağınız sorular “Sorulabilecek en önemli 5 soru hangisidir?” veya “Dünyanın en akıllı insanı hangi soruları sorardı?” türünden “cinlikler”, “kurnaz” sorular olmasın lütfen.
55. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
56. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
57. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
58. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………
59. Yukardaki listede olmayan ve aklıma gelen şu soru (lütfen yazınız):

…………………………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………

……………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

İLGİNİZ VE KATKINIZ İÇİN SONSUZ TEŞEKKÜRLER


Yüklə 32,9 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə