Instrucţiuni de redactare a raportului de activitate pe 2008


O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică internaţională publicată integral într-un volum apărut la o editură din străinătateYüklə 350,11 Kb.
səhifə4/6
tarix22.01.2018
ölçüsü350,11 Kb.
1   2   3   4   5   6

17. O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică internaţională publicată integral într-un volum apărut la o editură din străinătate.
Adrian Nita, Leibniz's Quasi-Monism, in Wenchao Li (hrsg), Für unser Glück oder das Glück anderer. Vorträge des X Internationalen Leibniz-Kongresses (Hannover, 18-23 Juli 2016), Hildesheim, Georg Olms, 2016, vol. 4, pp. 441-452

Mihai D. Vasile, Thought and Language, in: Konstantin Boudouris (ed.), Abstracts of the World Congress in Philosophy. The Philosophy of Aristotle. In alphabetical order of the authors, Athens, Hellenic Parliament, 2016, pp. 312-313.

Bogdan Danciu, Repere ale tinerilor în alegerea profesiei, PDT 2016 Conference Proceedings, 2nd Annual International Conference „Professional Development of Teachers. Education between Reality and Changes”, Bucharest, 19-20 April 2016, Primedia Publishing (E-Launch), Dallas, TX, USA, pp. 47-51, ISBN: 978-194517820-7

Bogdan Danciu, Globalizarea şi problemele identităţii la tineri, Conference Proceedings, Diversity in Knowledge Society (Education, Education Leadership, Interdisciplinary Studies, Language, Literature), Rome, Italy, 21-23 November 2015 (published in 2016, Rediviva Edizioni, Milan, Italy), pp. 77-81, ISBN: 978-88-97908-29-6


18. O comunicare prezentată la o reuniune ştiinţifică naţională publicată integral într-un volum apărut la Editura Academiei Române sau într-o editură consacrată din ţară.
Marius Dobre, Noica și limba română, în vol. Simpozionul Naţional „Constantin Noica” cu tema „Logos, Cuvânt, Rostire”, ediția a VIII-a, Editura Academiei Române, București, 2016.

Dominic Georgescu, Noica despre judecată și krinamen, comunicare științifică la Simpozionul național „Constantin Noica”. Logos, cuvânt, rostire, ediția a VIII-a, organizat de Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Academia Română și Academia Duhovnicească de la Mănăstirea Brâncoveanu, Mitropolia Ardealului, Sâmbăta de Sus, 20-21 mai, 2016, în curs de publicare în anul 2016

Şerban N. Nicolau,. Logosul la Constantin Noica, în Simpozionul Naţional Constantin Noica, ed. a VIII-a, Sâmbăta de Sus, 20-21 mai 2016, coord. acad. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, în curs de publicare în anul 2016.

Henrieta Anișoara Șerban, participare la conferința Filosofie și economie organizată de ASE și Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru” al Academiei Române cu lucrarea Prudența în filosofie și economie publicată cu același titlu în Vasile Macoviciuc, Loredana Cornelia Bocșa, Lucia Ovidia Vreja (coordonatori) Filosofie și economie. Etică și raționalitate economică, Colecția „Et in Arcadia ego”, București, Editura ASE, 2016, p. 406-420.

Titus Lates, Chipul noii logici în Rostirea filosofică românească, în Simpozionul naţional „Constantin Noica”, ediţia a VII-a: Logos, cuvânt, rostire, coord. Alexandru Surdu, ed. îngrijită de Mona Mamulea şi Ovidiu G. Grama, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 107–111.

Mihai Popa, Rostire şi rost al gândirii în existenţă la Noica, în Simpozionul Naţional „Constantin Noica” ed. a VIII, „Logos, cuvânt, rostire”, Academia Română, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 127–131.


19. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, Erih, sau recunoscută în domeniul ştiinţelor umaniste).
Ion Tănăsescu, “The Intentionality of Sensation and the Problem of Classification of Philosophical Sciences in Brentano's empirical Psychology”, Axiomathes, 2016, DOI 10.1007/s10516-016-9300-8, pp.1-21 (A category journal, ISI indexed; Journal impact 2015: 0,45)

Viorel Cernica, „The Ontology of the Judicative. The Outline of a Pre-judicative Ontology”, in Balkan Journal of Philosophy, Nr. 2 / 2016; p. 143-148.

Titus Lates, The Adventures of Nobility of Spirit in Romanian Philosophy, în „Dialogue and Universalism” (Journal of the International Society for Universal Dialogue), Special Issue: Value and Ideals: Theory and Praxis (Abstacts. International Society for Universal Dialogue XI World Congress, July 2016, Warsaw, Poland), 2016, pp. 79, 80. (PL ISSN 1234-5792)

Agata Blachnio, Camelia Popa et al., An international perspective on Facebook intrusion, în „Psychiatry Research”, Elsevier, indexată ISI, IF 2,46, Iunie-august,p. 385-387, ISSN 0165-1781.

Agata Blachnio, Aneta Przepiórka, Camelia Popa et. al, Cultural and Personality Predictors of Facebook Intrusion: a Cross-Cultural Study, Frontiers in Psychology, Section Human-Media Interaction, Volume 7, Nov. 2016, ISI, I.F. 2.463
20.a. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din ţară (cotată ISI).
Viorel Cernica, „A ‘hidden’ table of categories in Husserl’s constitutive phenomenology”, in Revue Roumaine de philosophie, Nr. 2 / 2016. (În curs de publicare)

Mona Mamulea, „The reality beyond: Synchronicity vs. complementarity, Revue Roumaine de Philosophie, tome 60, nr. 1, 2016, pp. 131–139, ISSN 1220-5400.


20.b. Un articol apărut într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută în domeniul de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI)
Alexandru Surdu, Cugetări la margine de drum, în Contemporanul, nr. 1/2016, p. 9.

Alexandru Surdu, Elena Solunca în dialog cu Alexandru Surdu. Actul concepției sau ideației este faza cea mai frumoasă a creației, în Contemporanul, nr. 2/2016, p. 23.

Alexandru Surdu, La porțile împărăției, în Contemporanul, nr. 3/2016, p. 19.

Alexandru Surdu, Simularea apocalipsei, în Contemporanul, nr. 4/2016, p. 14.

Alexandru Surdu, Vremea judecătorilor, în Contemporanul, nr. 5/2016, p. 13.

Alexandru Surdu, Problema trecerilor dintre orânduirile economice, în Contemporanul, nr. 6/2016, p. 19.

Alexandru Surdu, Despre apocalipsă, în Contemporanul, nr. 7/2016, p. 21.

Alexandru Surdu, Problema trecerilor dintre orânduirile economice, în Contemporanul, nr. 8/2016, p. 16.

Alexandru Surdu, Mergentheim. La sediul cavalerilor teutoni, în Contemporanul, nr. 9/2016, p. 9.

Alexandru Surdu, Vișeul de Sus. La sediul cavalerilor marmațieni, în Contemporanul, nr. 10/2016, p. 10.

Alexandru Surdu, Logos, cuvânt și rostire, în Academica, Anul XXVI (309-310), nr. 7-8, Iulie-August, 2016.

Dragoș Popescu, Academiile Domnești din București și Iași și începuturile învățământului filosofic românesc modern. Schița unui context istoric și cultural, în „Revista de filosofie”, tom LXVIII, nr. 1, ianuarie-februarie 2016, p. 33-52.

Dragoș Popescu, Notes on Synthesis, în „Cogito. Multidisciplinary Research Journal”, vol. VIII, nr. 3, September 2016, p. 12-20

Ștefan-Dominic Georgescu, Managementul sub auspiciile moralității. Considerații privind relația dintre etică și afaceri, în „Revista de filosofie”, tomul LXIII, nr. 3 (mai – iunie), 2016, p. 290-295.

Viorel Vizureanu, Constante ale filosofiei moderne sau filosofia modernă între spiritul raţiunii şi raţiunea spiritului, „Revista de filosofie”, Tom LXIII (2016), 2, pp. 201-208 (8 p.), ISSN 0034-8260 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91)

Viorel Vizureanu, Paliere de analiză filosofică ale intuiţionismului lui Brouwer. Concepţia lui Brouwer despre comunicare şi limbaj, „Studii de Istorie a Filosofiei Universale”, Vol. XIV, pp. 145-162 (18 p.), ISSN 1583-8536 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?10).

Viorel Vizureanu, Concepţia lui Brouwer despre matematică din perspectiva unei analize filosofice a intuiţionismului său, „Revista de filosofie”, Tom LXIII (2016), 6, pp. 761–776 (16 p.), ISSN 0034-8260 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?91).

Viorel Vizureanu, Logica, logica matematică și principiile logicii în viziunea lui L.E.J. Brouwer, „Probleme de logică”, Vol. XIX, ISSN 1454-2366 (http://www.institutuldefilosofie.ro/page.php?11)

Victor Emanuel Gica, Aspectul categorial al non-contradicției, în „Revista de filosofie”, Tomul LXIII, nr. 6, 2016, pp. 778-792.

Şerban N. Nicolau, Construcţia conceptelor de greutate şi uşurinţă în fizica aristotelică, în vol. Studii de istorie a filosofiei universale, vol. XXIV / 2016, coord. acad. Alexandru Boboc, Sergiu Bălan, Claudiu Baciu, Ion Tănăsescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 7-21.

Şerban N. Nicolau, Reducerea aristotelica a silogismelor si expresia lor lingvistica, în vol. Probleme de logică, vol. XIX / 2016, coord. acad. Alexandru Surdu, Dragoş Popescu, Ştefan-Dominic Georgescu, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, în curs de publicare.

Şerban N. Nicolau, Definiţie şi demonstraţie la Aristotel, în vol. Studii de epistemologie şi teoria valorilor, vol. II / 2016, coord. Marius Augustin Drăghici şi Gabriel Nagâţ, Bucureşti, Editura Academiei Române, 2016, pp. 203-216.

Henrieta Anişoara Şerban, There Is No Post-Ideological World: Ideology, in a Zizekian Key în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, vol. XIII, 2016, nr. 2, 2016, p. 109–122. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/10/109-122-Henrieta-Anisoara-Serban.pdf

Henrieta Anişoara Şerban, Faith and Feminism, interviu cu Alison Scott-Baumann în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, vol. XIII, 2016, nr. 1, 2016, p. 87-94. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/03/9-InFocus-87-94.pdf

Henrieta Anişoara Şerban, Liberalismul civic: social-democrația între reinventări și concesii, „Revista de Științe Politice și Relații Internaționale”, tomul XIII, nr.1, 2016, p.75-86.ISBN 1584-1723 (Index Copernicus)

http://revista.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/09/8Serban75-86.pdf

Henrieta Anişoara Şerban (traducător), Stelian Neagoe, Ion (Ionel) I. C. Brătianu – Spiritual Mentor în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, vol. XIII, 2016, nr. 1, 2016, p. 3-10. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/04/1-Stelian-Neagoe-3-10.pdf

Rodica Croitoru, Omagiu acad. E. Moutsopoulos, În: „Revista de Filosofie”, 63, nr. 4, 2016, p. 529-532.

Adrian Niță, Quasi-monismul leibnizian, Revista de filosofie, anul LXIII, nr. 4, iulie- august 2016, pp. 420-430.

Adrian Niță, Formele substanțiale între realitate și ficțiune, Analele Universităţii Craiova, seria Filosofie, vol. 37, nr. 1, 2016, pp. 55-70.

Mihai D. Vasile, Trinitarian Transcendence and its consequences in Sf. Augustine, in: „Cogitto”, Vol. VIII, no. 2/June, 2016, pp. 56-67.

Mihai D. Vasile, Aristotle-Kant Canon, in: „Cogitto”, Vol. VIII, no. 3/September, 2016, pp. 7-11.

Mihai D. Vasile, Transcendența între masculin și feminin, în: „Revista de filosofie”, Septembrie-Octombrie, nr. 5, 2016, pp. 611-619.

Titus Lates, Scris şi decădere în Caietele lui Cioran. Un colaj la 105 ani de la naştere, în „Cercetări filosofico-psihologice”, anul VIII, nr. 2, 2016.

Mihai Popa, Comprehesiune şi devenire. Timpul – factor al unităţi stilistice, în „Revista de filosofie”, nr. 2/2016, p. 158–167.

Mihai Popa, La mort à l’ombre de la vie. Essai sur le pessimisme de Cioran, în „Cercetări filosofico-psihologice”, nr. 2/2016, circa 10 p., în curs de apariţie.

Constantin-Edmond Cracsner, Ruxandra Gherghinescu, Unele consecinţe ale aglomerării claselor asupra dezvoltării inteligenţei emoţionale în ciclul primar, în „Revista de Psihologie”, 2016, vol. 62, nr. 1, p. 33-44, Bucureşti, ianuarie-martie, 2016

Camelia Popa, Rolul educaţiei teatrale în dezvoltarea creativităţii elevilor de gimnaziu, în „Concept”, Vol. 12, nr. 1, iunie 2016, UNATC Press, BDI (trei baze), p. 117-202, ISSN 2068-4444

Mihai Ioan Micle, Gabriel Oancea, Doina Ştefana Săucan, Repere teoretice şi practice în evaluarea percepţiei opiniei publice cu privire la lupta împotriva corupţiei, în „Revista de psihologie”, vol. 62, nr. 3, 2016, paginile.

Ştefan Liţă, O evaluare naţională a riscurilor psihosociale în activitatea jandarmilor, în „Revista de psihologie”, t.62, nr.4, 2016.
21. O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din străinătate (cotată ISI, Erih, sau recunoscută în domeniul ştiinţelor umaniste).
Erwin Kessler, Petr Ingerle — Lucie Česálková Brno Devětsil and Multimedia Overlaps of the Artistic Avant-Garde, Moravian Art Gallery, 2014, în „Umeni”, Praga, 2 LXIV 2016, pp. 306-308.
22.a. O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din ţară (cotată ISI).
Ovidiu-Gelu Grama, J. L. Schellenberg, The Hiddenness Argument: Philoso­phy’s New Challenge to Belief in God, Oxford University Press, 2015, în „Revue roumaine de philosophie”, Tome 60, no. 2, Juillet–Décembre 2016 (în curs de apariţie).
22.b. O recenzie apărută într-o revistă de specialitate din ţară recunoscută în domeniul de specialitate (cotată B+ sau B) sau indexată într-o bază internaţională de date (BDI).
Dragoș Popescu, Anna Tabaki, Despre iluminismul neoelen. Curente de idei şi canale de comunicare cu gândirea occidentală, traducere din limba neogreacă de Elena Lazăr, cuvânt-înainte de Pashalis M. Kitromilides, cu un cuvânt al autoarei la ediţia românească, Editura Omonia, Bucureşti, 2015 în „Revista de filosofie ” tom LXVIII, nr. 1, ianuarie-februarie 2016, p. 105-107.

Victor Emanuel Gica, Simpozionul Naţional „Constantin Noica”, ediţia a VIII-a: „Logos, cuvânt, rostire”, 20-21 mai 2016, Sâmbăta de Sus, în „Cercetări filosofico psihologice, anul VIII, nr. 1, 2016, pp. 155-156.

Henrieta Anișoara Șerban (recenzor), Sergiu Mişcoiu și Valentin Naumescu (autori), What Is Left From the Left-Right Cleavage? A Comparative Perspective, Editura ISPRI, Bucharest, 2015, „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, no. 1, 2016, p. 139-141. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/10/14-Book-139-145.pdf

Henrieta Anișoara Șerban (recenzor), Ana Bazac (coord.), Despre dreptate: perspectivă multidisciplinară, Editura Aius, Craiova, 2015, 376 p. în „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, no. 1, 2016, p.141-144. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/10/14-Book-139-145.pdf

Henrieta Anișoara Șerban (recenzor), Gheorghe Dănişor, Filosofia drepturilor omului, Bucharest, Editura Universul Juridic, 2011, „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, no. 1, 2016, p. 144-145. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/10/14-Book-139-145.pdf

Henrieta Anişoara Şerban, Alexandru Boboc, Semioticã şi comunicare. Conceptul modern de limbaj la întâlnirea dintre gramaticã, logicã şi filosofie, Cluj-Napoca, Tribuna Publishing House, 2015, „Romanian Review of Political Sciences and International Relations”, vol. XIII, nr. 2, 2016, p. 210–211. Indexată în EBSCO, ERIH PLUS, Ulrich's, Index Copernicus, DOAJ, CiteFactor, InfoBase Index (IBI Factor 3.76), AE Global Index http://journal.ispri.ro/wp-content/uploads/2016/10/210-223-Book-Reviews.pdf

Rodica Croitoru, Amurgul unui for filosofic, În: „Cercetări filosofico-psihologice”, 8, nr. 1, 2016, p. 157-159.

Bogdan Ionescu - Cornelia Rada, Cristina Faludi (coord.), Funcții și disfuncții ale familiei contemporane. O abordare socio-psiho-medicală, București, Editura Universitară, 2015, 240 p., apărută în „Cercetări Filosofico-Psihologice”, nr. 1/2016, p. 164-165.

Georgeta Preda, Septimiu Chelcea (coord.), Fricile sociale ale românilor. Studii de Psihosociologie, București, Editura Tritonic, 2015, 423 p. în „Revista de Psihologie”, 2016, nr. 1, p. 93-97.

Georgeta Preda, Ana-Maria Marhan, Mihai Ioan Micle, Doina Ștefana Săucan (coord.), Perspective asupra interfeței muncă-familie. Între conflict și echilibru, București, Editura Academiei Române, 2015, 269 p. în „Revista de Psihologie”, 2016, nr. 2, p. 199-204.

Georgeta Preda, Elena Stănculescu, Managementul stresului în mediul educaţional (Ediţia a II-a revizuită şi adăugită), Bucureşti, Editura Universitară, 2015, 199 p. în „Revista de Psihologie”, 2016, nr. 3, p. 275-277

Bogdan Danciu, Recenzie Dragoş Cîrneci, Iuliana Alexa, Creierul de Homo Sapiens – Ghid de utilizare, Bucureşti, Editura Eikon, 2016, 166 p., în „Revista de Psihologie”, 2016, nr. 4


23. Un studiu ştiinţific sau un raport de specialitate legat de programul de cercetare, publicat pe internet sau pe suport electronic.
Marian Panait, Trei soluții la problema conștiinței, https://disputedquestions.wordpress.com/author/ordolibertatis/

Marian Panait, Valoare și persoană, https://disputedquestions.wordpress.com/author/ordolibertatis/

Marian Panait, Valori universale și drepturi ale omului, https://disputedquestions.wordpress.com/author/ordolibertatis/

24. O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională.
Marian Panait, The Multiple Crisis of Europe: Crisis of Ideas or Crisis of Political Will?, September School in Philosophy, Economics and Politics, September 20 – 25, Sibiu, Romania, The Friedrich Naumann Foundation.

Titus Lates, The Adventures of Nobility of Spirit in Romanian Philosophy, la 11th World Congress of the International Society for Universal Dialogue „Values and Ideals: Theory and Praxis” (Institute of Philosophy and Sociology of the Polish Academy of Science, Warsaw, Poland, 11 – 15 iulie 2016)

Titus Lates, Aristotle’s philosophy and C. Noica’s hermeneutical logic, la Conferinţa Internaţională „2400 Aristotle”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie, 2016.

Mihai Popa. Antropologia stilurilor culturale. Identitate, diversitate, comunicare, Simpozionul International „Modele ale convieţuirii şi ecumenicităţii”, Universitatea „Valahia” din Târgovişte, Centrul de Cercetări în Ştiinţe Politice şi Comunicare, Facultatea de Ştiinţe Politice, Litere şi Comunicare, Târgovişte, 7 martie 2016.

Dincă Margareta, Anamneza clinică, Conferința Asociației Propsi, „De la cunoaștere la intervenție în psihologie”, Venus, 3 iunie – 8 iunie 2016.
25. O conferinţă invitată/plenară/keynote prezentată la o manifestare ştiinţifică naţională.
Henrieta Anișoara Șerban, Fiinţa umană: Evoluţii şi devoluţii (moderne, contemporane) ale conceptului, conferință invitată (keynote) la Scoala de Vară ISPRI, organizată la Institutul de Ştiinţe Politice şi Relaţii Internaţionale „Ion I.C. Brătianu” al Academiei Române, cu participare internaţională, Bucureşti, 22-24 iunie 2016.

Dincă Margareta, Evoluţii ale studiilor in sexualitate – medicina si psihologie, Asociatia pentru medicina sexualitatii din Romania, editia a IX , Bucuresti, 6 octombrie 2016

Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu, Bogdan Ionescu, „Tendinţe moderne în evaluarea depresiei”, la Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, din cadrul Universităţii Spiru Haret - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 12 mai 2016.

Camelia Popa, Bogdan Ionescu, „Rolul climatului familial în dezvoltarea psihosocială a adolescentului”, la Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, din cadrul Universităţii Spiru Haret - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 12 mai 2016.

Camelia Popa, Bogdan Ionescu, „Tinerii şi valorile europene”, la Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, din cadrul Universităţii Spiru Haret - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 12 mai 2016.

Camelia Popa, Bogdan Ionescu, „Atitudinile tinerilor cu privire la alegerea partenerului de viaţă”, la Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, din cadrul Universităţii Spiru Haret - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 12 mai 2016.

Camelia Popa, Adela Magdalena Ciobanu, Bogdan Ionescu „Studiu crosscultural privind dependenţa tinerilor de Facebook – rezultate preliminarii”, la Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, din cadrul Universităţii Spiru Haret - Facultatea de Psihologie şi Ştiinţele Educaţiei, Bucureşti, 12 mai 2016.

Bogdan Ionescu, Noi perspective de abordare a prevenţiei în boala Alzeihmer, la Congresul Naţional de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă, Gura Humorului, 22 – 24.09.2016.

Bogdan Ionescu, Strategii psihologice în tratamentul obezităţii” la Congresul Naţional de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă, Gura Humorului, 22 – 24.09.2016.

Bogdan Ionescu, Viaţa de după traumă – particularităţi ale procesului de adaptare şi recuperare, la Congresul Naţional de Expertiză Medicală şi Reabilitare a Capacităţii de Muncă, Gura Humorului, 22 – 24.09.2016.


26. O comunicare orală prezentată la o manifestare ştiinţifică internaţională.
Marius Dobre, Spre sfârșitul unei civilizații? Cazul Franței, Simpozionul internațional „Modele ale conviețuirii și ecumenicității. Imaginarul social al diversității culturale”, organizator Universitatea Valahia din Târgoviște, Centrul de Cercetări în Științe Politice și Comunicare și Facultatea de Științe Politice și Comunicare, Târgoviște, 7 martie 2016

Dragoș Popescu, Neoaristotelismul Academiilor Domnești din București și Iași, prezentată la: „The International Conference 2400 Aristotle”, Universitatea din București, 25-26 noiembrie 2016.

Viorel Vizureanu, The Multiple Significations of Anthim Iverianul’s Activity in the Romanian Cultural Space, International Scientific Conference “Anthim Iverianul and European Enlightenment: Texts and Contexts”, Tbilisi, 7th-8th June (https://www.tsu.ge/data/file_db/faculty_humanities/A_I_%20PROGRAMA%20_2016.pdf)

Viorel Vizureanu, Senses of Mobility in Contemporary World, International Workshop “Competing Pasts: European Borders and Transnational Minorities in History, Literature and Art”, Berlin, 16th June 2016

Viorel Vizureanu, Politics without Ethics: Growing Up or Degeneration?, International Workshop “The Ethics of Political Life Today”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 27th June 2016 (http://www.uni-vt.bg/pages/11243/uplft/International%20Workshop%20VTU-Bucharest.pdf)

Viorel Vizureanu, Reflections about the place of the social in Orthodoxy, Saint Gregory Palamas International Seminar: “Social perspectives in Saint Gregory Palamas’ Theology and Philosophy”, Neamţ Monastery, 1st-3rd July 2016

Viorel Vizureanu, Lucian Blaga despre spiritul matematic, Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, Ediţia a XVI-a, Universitatea „Petru Maior”, Târgu-Mureş, 22 iulie 2016 (http://www.upm.ro/evenimente/index.html)

Viorel Vizureanu, Analyzing mobility in the contemporary world – A sketch of a hermeneutical general framework, International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (https://sites.google.com/site/vtucrossborder/home/conference-programme)

Viorel Vizureanu, Două modele ale cunoașterii, aristotelician și cartezian. Pornind de la o idee a lui Ortega y Gasset, International Conference 2400 Aristotle, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25-26 noiembrie 2016 (http://filosofie.unibuc.ro/2016/11/13/international-conference-2400-aristotle-25-26-november-2016/)

Viorel Vizureanu, Is there any limit limit in taking our own life?, Bucharest-Hokkaido International Workshop on Applied Ethics, „Contemporary Issues in Applied Ethics”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 16 decembrie 2016

Marius Augustin Drăghici, Consideraţii actuale asupre conceptului de teleologie la Kant, la Festivalul internaţional „Lucian Blaga”, ediţia a XIV-a, organizat de Academia Română, Institutul de Filosofie și Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”, Primăria Municipiului Tg. Mureș, Universitatea „Petru Maior” – Facultatea de ştiinţe şi litere, Institutul de Cercetări Socio-Umane „Gheorghe Șincai”, Societatea Scriitorilor Mureșeni – Editura Ardealul, Tg. Mureș, Uniunea Scriitorilor din România – Revistele „Vatra şi Târnava”, Târgu Mureş, 21-24 iulie 2016.

Henrieta Anișoara Șerban,  Elena Lazăr, An Orthodox Thinker and a Romanian Heart: St. Anthim lucrare prezentată la Conferința internațională St. Anthim the Iberian Caucasian and European Culture and Spirituality at the End of the 17th Century and the Beginning of the 18th Century, organizată de Arhiepiscopia Tomisului, 15 septembrie 2016.

Rodica Croitoru, Aristotle’s Categories, Stimulator of Kant’s Categories of the Understanding, Atena, Congresul Internațional Aristotrel 2400, 9-15 iunie 2016

Erwin Kessler, Publishing Expressionism into Caricature, EAM Conference, Rennes, 1-3 iunie, 2016, Universitatea din Rennes, Franța.

Ion Tănăsescu, The Aristotelian Polysemy of Being in Franz Brentano’s Dissertation and the Origins of Intentionality, at the World Congress Aristotle. 2400 Years, Aristotle University of Thessaloniki, 23-28 May 2016.

Mihai D. Vasile, Thought and Language, at The World Congress in Philosophy. The Philosophy of Aristotle. Athens, 9-15 July, 2016.

Mihai D. Vasile, Trei modele ale sufletului, la Conferința multidisciplinară internațională: Antropologia Comunicării „Universul și Omul”, Sibiu, 28 Octombrie, 2016.

Adrian Niță, Leibnz`s quasi-monism, X International Leibniz Congress, Hannover, 18-23 iulie 2016.

Adrian Niță, Substantial forms between reality and fiction, Oltenia Colloquium in Early Modern Philosophy, 22 aprilie 2016.

Adrian Niță, Filosofia și etica cercetării, Colocviul internațional Diaspora în cercetare și învățământ, Universitatea din Timișoara, 25-28 aprilie 2016.

Viorel Cernica, The structural negativity of the value judgment, Organized by The University of Bucharest, Faculty of Philosophy, CCIIF – The Research Center for the History of Philosophical Ideas, The Bulgarian Academy of Sciences, Institute for the Study of Societies and Knowledge, The Romanian Academy, Institute of Philosophy and Psychology, Bucharest, 23-24 September, 2016.

Viorel Cernica, Research of Syllogism in Romanian Philosophy / Cercetarea silogismului în filosofia românească, The International Conference 2400 Aristotle, Faculty of Philosophy, University of Bucharest, 25-26 November, 2016.

Mihai Popa, Conceptul de entelehie la Lucian Blaga. Elemente de antropologie culturală, comunicare la Conferinţa internaţională „Aristotel – 2400 de ani de la naştere”, Universitatea din Bucureşti, Facultatea de Filosofie, 25–26 noiembrie, 2016.

Gabriel Oancea , Mihai Ioan Micle, The impact of the deferred sentence in the practice of the probation services,The 5-th International Conference Multidisciplinary Perspectives in the Quasi-coercive Tratement of Offenders Probation as a field of study reaserch. From person to society – 31 March 2016 to 01 April 2016 Timișoara.Yüklə 350,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə