Instrucţiuni de redactare a raportului de activitate pe 2008


Capacitatea de a atrage fonduriYüklə 350,11 Kb.
səhifə6/6
tarix22.01.2018
ölçüsü350,11 Kb.
1   2   3   4   5   6

Capacitatea de a atrage fonduri.
1. Un grant câştigat de către Institut de la organizaţii internaţionale – valoarea în EURO.
2. Un grant câştigat de către Institut de la organisme naţionale – valoarea în RON.
3. Un contract extrabugetar obţinut de către Institut de la organizaţii internaţionale sau naţionale – valoarea în RON.
Contract de cercetare interdisciplinară privind Strategia de Dezvoltare a României în următorii 20 de ani, nr. 23 din 14.03.2016
4. O manifestare ştiinţifică internaţională (congres, conferinţă, simpozion sau şcoală de vară) organizată de Institut.
The International Conference Identity and Diversity in Contemporary Culture – Process Philosophy Approaches, Bucharest, Faculty of Philosophy, University of Bucharest; the 23th-24th of September 2016.

The International Conference 2400 Aristotle, Bucharest, Faculty of Philosophy, University of Bucharest; the 25th-26th of November 2016.

Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru” în calitate de partener al ZIVAC GROUP conform protocolului încheiat în 2014 organizator al Congresului Internaţional „Mind over technology”, 26 0ctombrie 2016, Bucureşti, Hotel Pullman, împreună cu S.R.I. Academia Naţională de Informaţii Mihai Viteazul, Ministerul Afacerilor Interne – Centrul de Psihosociologie, International Institute of Applied Psychology and Human Sciences, etc.
5. O manifestare ştiinţifică naţională (congres, conferinţă, simpozion sau şcoală de vară) organizată de Institut.
Simpozionul Naţional Constantin Noica, Ediţia a VIII-a: „Logos, Cuvânt, Rostire”, Sâmbăta de Sus, 20-21 mai 2016.

Simpozionul Național Constantin Rădulescu-Motru, Ediția I, 20-23 octombrie 2016, Târgu-Mureș.

Simpozionul „Ştiinţă şi valori”, Colectivul de Epistemologie și Etică, Institutul de Filosofie, Bucureşti, 12 mai 2016

Sesiunea anuală de comunicări a Colectivului de Epistemologie și Etică, Institutul de Filosofie, Bucureşti, 1 noiembrie 2016

Conferinţa Naţională „Dinamici actuale ale realităţii individuale şi sociale”, organizată de către Universitatea Spiru Haret, în parteneriat cu Departamentul de Psihologie al Institutului de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu Motru”, Bucureşti, 12 mai 2016.


Capacitatea de a dezvolta servicii, tehnologii, produse.
1. Elaborarea unui raport de specialitate solicitat de autorităţi competente ale Statului sau de o organizaţie nonguvernamentală.
„Proiectul nr. 9, Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa multilingvistă, cultura electronică” în: Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, coord. Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, vol. II, Editura Academiei Române, 2015.

„Proiectul nr. 9, Cultura românească între național, localizare în zona proximă și universal – Europa multilingvistă, cultura electronică” în: Strategia de dezvoltare a României în următorii 20 de ani, coord. Acad. Ionel-Valentin Vlad, Președintele Academiei Române, vol. III, Editura Academiei Române, 2016.


2. Consultanţă în probleme de specialitate solicitate de instituţii oficiale, concretizată în rapoarte scrise.
Marius Dobre, membru în Comisia de Elaborare a testului de verificare a raţionamentului logic, în cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea iulie–octombrie 2016.

Ovidiu-Gelu Grama, membru în Comisia de soluţionare a contestaţiilor împotriva rezultatelor obţinute la testul de verificare a raţionamentului logic, în cadrul concursului de admitere la Institutul Naţional al Magistraturii, sesiunea iulie–octombrie 2016.

Ovidiu-Gelu Grama, referent ştiinţific Editura ASE

Rodica Croitoru, Bibliografia anuală românească Kant către 1) Kant-Gesellschaft, și 2) North Americam Kant Society; CNADTCU, American Bibliographic Institute.

Erwin Kessler, Președintele juriului numit de Ministerul Culturii pentru selectarea Directorului General al Muzeului Național de Artă al României.

Viorel Cernica, Referate de specialitate pentru Editura Academiei Române, Editura Universității din București, Editura Institutul European din Iași.

Titus Lates, referent ştiinţific la Editura Universităţii din Bucureşti, în domeniul: Filosofie românească

Mona Mamulea, referent științific la Editura ASE, domeniul Filosofie

Mona Mamulea, referent științific la Revue Roumaine de Philosophie

Mona Mamulea, referent științific la Editura Academiei Române, domeniul Filosofie

Dincă Margareta, Programul LSP Erasmus - cursuri la Universitatea Nantes, Franța (aprilie 2016)

Dincă Margareta, Membru în echipă de cercetare internațională - Proiect “Attachment Children 3 to 5 years old” . Program de cercetare finantat de Agence Nationale de la Recherche France. ANR

Dincă Margareta, Défi 8, axe 1 – PRC Participare fara finantare. Pozitia in proiect: consiliere, supervizare (PRC = Programme de recherche collaboratif)

Ruxandra Gherghinescu, Consultanţă în probleme de specialitate la Agenţia de credite şi burse de studii din cadrul MEN, Contract civil de prestări servicii nr. 235/05.02.2016

Ruxandra Gherghinescu, Consultanţă în probleme de specialitate la Agenţia de credite şi burse de studii din cadrul MEN, Contract civil de prestări servicii nr. 313/17.02.2016

Ruxandra Gherghinescu, Consultanţă în probleme de specialitate la Agenţia de credite şi burse de studii din cadrul MEN, Contract civil de prestări servicii nr. 443/07.03.2016

Ruxandra Gherghinescu, Consultanţă în probleme de specialitate la Agenţia de credite şi burse de studii din cadrul MEN, Contract civil de prestări servicii nr. 615/21.03.2016

Ruxandra Gherghinescu, Consultanţă în probleme de specialitate la Agenţia de credite şi burse de studii din cadrul MEN, Contract civil de prestări servicii nr. 797/13.04.2016


3. Studii de impact şi servicii comandatede un beneficiar.
Camelia Popa, coordonator pentru cercetarea din România pe problemele dependenţei de Facebook - au fost alocate granturile de cercetare NCN No. 2014/15/B/HS6/03129 şi FNP, START88.2015-W, pentru studiul internaţional „An international perspective on Facebook intrusion”, perioada 2014-2016, de către Fundaţia Poloneză pentru Ştiinţă.

Bogdan Danciu, cercetător în cadrul Proiectului Erasmus + 2015-1-RO01-KA203-014972 "QUALITY ASSURANCE OF CAREER SERVICES IN HIGHER EDUCATION - QAREER"


Capacitatea de a pregăti superior tineri cercetători (prin doctorat, post-doctorat).
1. Institutul are dreptul de a organiza doctorate.
DA
2. Un conducător de doctorat care lucrează în Institut.
1. Acad. Alexandru Surdu

2. Prof.univ.dr. Marin Aiftincă

3. Prof.univ.dr. Mihai Vasile

4. Prof.univ.dr. Rodica Croitoru


3. Un coordonator post-doctorat sau expert pentru studii postdoctorale care lucrează în Institut.


4. Un doctorand care lucrează în Institut.


  1. Grama Gh. Ovidiu-Gelu

  2. Nicolau N. Şerban


5. Un bursier post-doctorat care lucrează în Institut.
6. Un cercetător angajat în Institut care a susţinut teza de doctorat în intervalul supus evaluării.
Prestigiul ştiinţific.
1. Doctori în ştiinţe care lucrează în Institut.
1. Surdu Alexandru

2. Tănăsescu Ion

3. Titus Lateş

4. Baciu Claudiu

5. Nagâţ Gabriel

6. Croitoru Rodica

7. Dobre Marius

8. Niţă Adrian

9. Mamulea Mona

10. Vasile D. Mihai

11. Cernica Viorel

12. Şerban Henrieta Anişoara

13. Drăghici Marius

14. Popa Mihai

15. Dragoş Popescu

16. Titus Lateş

17. Mihaela Camelia Popa

18. Doina-Ştefana Săucan

19. Bogdan Danciu

20. Dominic Georgescu

21. Margareta Dincă

22. Ruxandra Gherghinescu

23. Ştefan Liţă

24. Mihai Micle

25. Sergiu Bălan

26. Viorel Vizureanu

27. Victor Gica

2. Un cercetător din Institut membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate internaţionale.
Viorel Vizureanu, Membru în comitetul editorial al revistei Evropský filozofický a historický diskurz (European philosophical and historical discourse) (http://ephd.cz/?page_id=17) (2015-)

Henrieta Anișoara Șerban membră în comitetul de redacție al revistei Journal of Ethics, Bulgaria

Henrieta Anișoara Șerban membră în comitetul de redacție al revistei Latin American Studies

Henrieta Anișoara Șerban membră în comitetul de redacție al revistei Appraisal, Marea Britanie

Sergiu Bălan, Membru în comitetul de redacţie al revistei „Vox Philosophiae” (Nisa)

Ion Tănăsescu, „Ratio. Jahrbuch für Europäische Philosophie und Gesellschaftslehre”


3. Un cercetător din Institut membru în comitetele de redacţie ale unor reviste de specialitate ale Academiei Române sau ale unor reviste din ţară recunoscute în domeniul de specialitate.
Alexandru Surdu, președintele Comitetului editorial la „Revista de filosofie”

Alexandru Surdu, președintele Comitetului editorial la „Revue roumaine de philosophie”

Alexandru Surdu, președintele Comitetului editorial la „Cercetări filosofico-psihologice”

Alexandru Surdu, președintele Comitetului editorial la „Probleme de logică”

Dragoș Popescu– redactor șef „Revista de filosofie”

Dragoș Popescu– redactor șef „Revue roumaine de philosophie”, indexată ISI WEB of knowledge, Scopus

Dragoș Popescu– membru comitet de redacție „Cercetări filosofico-psihologice”

Marius Dobre, redactor la „Revista de filosofie” revistă indexată EBSCO

Marius Dobre, redactor la „Revue roumaine de philosophie”, ISI WEB of knowledge

Marius Dobre, membru în Comitetul de redacție al revistei„Cercetări filosofico-psihologice”, revistă indexată EBSCO

Viorel Vizureanu, Redactor-şef la Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie (2012-) (http://annals.ub-filosofie.ro/ojs/index.php/annals)

Ștefan-Dominic Georgescu – membru în colegiul redacțional al „Revue roumaine de philosophie”, indexată ISI, editura Academiei Române

Ștefan-Dominic Georgescu – membru în colegiul redacțional al revistei „Cogito”, Universitatea Creștină „Dimitrie Cantemir”

Ștefan-Dominic Georgescu – membru în colegiul redacțional al revistei „Cercetări filosofico-psihologice”, revistă indexată EBSCO, Academia Română

Ovidiu-Gelu Grama, membru în colectivul de redacţie al revistei „Cercetări filosofico-psihologice”, Academia Română, Institutul de Filosofie şi Psihologie „Constantin Rădulescu-Motru”.

Ovidiu-Gelu Grama, membru în colectivul de redacţie al revistei „Revista de filosofie”, revistă indexată EBSCO ,Academia Română.

Ovidiu-Gelu Grama, membru în colectivul de redacţie al revistei „Revue roumaine de philosophie”, Academia Română.

Victor Emanuel Gica, „Cercetări filosofico-psihologice”, revistă indexată EBSCO, Bucureşti, redactor șef

Victor Emanuel Gica, „Revue Roumaine de Philosophie”, Editura Academiei Române, redactor.

Victor Emanuel Gica, „Revista de filosofie”, revistă indexată EBSCO, Editura Academiei Române, redactor.

Viorel Vizureanu, Redactor-şef la Analele Universităţii din Bucureşti. Seria Filosofie (2012-) (http://annals.ub-filosofie.ro/ojs/index.php/annals)

Viorel Vizureanu, Membru în Comitetul de redacție al Revistei Române de Filosofie Analitică (2016-) (http://www.srfa.ro/rrfa/index.php)

Claudiu Baciu, membru în Consiliul Editorial al revistei Cercetări filosofico-psihologice, editată de Institutul de Filosofie și Psihologie "Constantin Rădulescu-Motru" al Academiei Române
și Societatea Germano-Română de Filosofie.

Baciu Claudiu, Membru al colectivului de coordonatori ai seriei Studii de istorie a filosofiei universale, publicate la Editura Academiei Române

Sergiu Bălan, Membru al colectivului de coordonatori ai seriei Studii de istorie a filosofiei universale, publicate la Editura Academiei Române

Sergiu Bălan, Membru în comitetul de redacţie al revistei „Cogito” (Bucureşti)

Ion Tănăsescu, Membru al colectivului de coordonatori ai seriei Studii de istorie a filosofiei universale, publicate la Editura Academiei Române

Ion Tănăsescu, Membru al Comitetului editorial al „Revistei de filosofie”

Ion Tănăsescu, Membru al Comitetului editorial „Revue roumaine de philosophie”

Viorel Cernica, Editor-in-Chief, Jus et Civitas, A Journal of Social and Legal Studies, Editura Universităţii Petrol-Gaze din Ploieşti. (Cotată B+, CNCSIS. Baze de date: EBSCO, ULRICH’S)

Viorel Cernica, Mihaela Pop, Oana Șerban, The International Journal of Aesthetics and Philosophy of Culture (IJAPHC).

Mona Mamulea, membru în comitetul de redacție al Revue Roumaine de Philosophie.

Mona Mamulea, membru în consiliul științific al revistei Cercetări filosofico-psihologice.

Mona Mamulea, Viorel Cernica, Titus Lates, Mihai Popa, coordonatori ai seriei monografice Studii de istorie a filosofiei românești.

Doina Ştefana Săucan, Revista de Psihologie, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „, C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2344-4665, ISSN – L 0034-8759, categorie CNCS: B+ (cod 579).

Mihai Ioan Micle, Revista de Psihologie, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „, C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2344-4665, ISSN – L 0034-8759, categorie CNCS: B+ (cod 579).

Georgeta Preda, Revista de Psihologie, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „, C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2344-4665, ISSN – L 0034-8759, categorie CNCS: B+ (cod 579).

Doina Ştefana Săucan, Romanian Journal of Psychology, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2248 -0846, eISSN 2248-0846, indexare SCIPIO.

Mihai Ioan Micle, Romanian Journal of Psychology, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2248 -0846, eISSN 2248-0846, indexare SCIPIO.

Georgeta Preda, Romanian Journal of Psychology, Departamentul de Psihologie, Institutul de Filosofie şi Psihologie „C. Rădulescu-Motru”, Editura Academiei Române, ISSN 2248 -0846, eISSN 2248-0846, indexare SCIPIO.

Ruxandra Gherghinescu, Membru în Comitetul de redacție al Revistei de Psihologie

Ruxandra Gherghinescu, Membru în Consiliul Științific al editurii Fundația România de Mâine, domeniul Psihologie

Bogdan Danciu, Membru în Colegiul de redacţie al „Revistei de psihologie” Academia Românǎ

Bogdan Danciu, Membru în Colegiul de redacţie al „Cercetǎri filosofico-psihologice”

Bogdan Danciu, Membru in redactia Romanian Journal of Psychology

Liţă Ştefan – Membru in redactia Revistei de Psihologie a Academiei Romane

Liţă Ştefan – Membru in redactia Romanian Journal of Psychology

Gabriela Petrescu, redactor la revista „Studii filosofice”, Editura DIO, elaborată de Secţia de Filosofie, Psihologie, Teologie şi Jurnalism a Academiei Oamenilor de Ştiinţă din România.


4. Un cercetător din Institut membru al Academiei Române.
Acad. Alexandru Surdu
5. Un cercetător din Institut deţinător al titlului doctor honoris causa.
Alexandru Surdu, Universitatea de Nord, Baia Mare, 13 noiembrie 2008

Alexandru Surdu, Universitatea „Petru Maior”, Târgu Mureș”, 26 martie 2010

Alexandru Surdu, Universitatea „Andrei Șaguna”, Constanța, 14 2010

Alexandru Surdu, Universitatea „Petre Andrei”, Iași, 30 noiembrie 2010

Alexandru Surdu, Universitatea „Ștefan cel Mare”, Suceava, 12 aprilie 2013
6. Un cercetător din Institut membru de onoare al unei societăţi ştiinţifice naţionale/internaţionale.
Alexandru Surdu, membru al Societății Germano-Române de Filosofie

Gabriel Ungureanu -Membru în Comisia de Istorie a Gandirii Economice (secţia de Sociologie, Drept şi Economie a Academiei Române).

Gabriel Ungureanu Membru în comitetul organizator al Şcolii Academice de Sociologie (secţia de Sociologie, Drept şi Economie a Academiei Române).
7. Un cercetător din Institut membru în conducerea unor organizaţii internaţionale de specialitate.
Rodica Croitoru, American Bibliographical Institute, board
8. Un cercetător din Institut membru al unor organisme sau asociaţii de specialitate din străinătate.
Viorel Vizureanu, Membru în Comitetul științific al International Conference „Cross-Border Cooperation and Development Policies in Bulgaria and on the Balkans”, The Faculty of Philosophy, “St. Cyril and St. Methodius” University of Veliko Turnovo, Veliko Târnovo, Bulgaria, 17th-18th November 2016 (https://sites.google.com/site/vtucrossborder/The-organizers)

Baciu Claudiu, Membru al Societății Germano-Române de Filosofie

Baciu Claudiu, Membru al Societății „Goethe” din România

Baciu Claudiu, Membru al Centrului de Excelență „Paul Celan” din cadrul Universității București.

Rodica Croitoru, Kant-Gesellschaft

Rodica Croitoru, North American Kant Society

Rodica Croitoru, Academy for Philosophy

Rodica Croitoru, American Society of Aesthetics

Rodica Croitoru, Societatea Kant din România

Erwin Kessler, membru al EAM, European Modernism and Avant-garde, reteaua istoricilor si teoreticienilor fenomenului modernist si avangardist din Europa, organizatoare a unor congrese anuale.

Adrian Niță, membru al: Leibniz Gesellschaft,

Adrian Niță, membru al: Societe d'Etudes Kantiennes de Langues Francaise,

Adrian Niță, membru al: European Society for Early Modern Philosophy,

Adrian Niță, membru al: Leibniz Society of North America

Ion Tănăsescu, „Internationale Franz Brentano Gesellschaft” din Würzburg

Ion Tănăsescu, „Nordic Society for Phenomenology”

Ion Tănăsescu, Membru al Societății Române de Fenomenologie

Titus Lates, membru al International Society for Universal Dialogue (ISUD) [membru al International Federation of Philosophical Societies (FISP)].

Doina Ştefana Săucan, membru EPCA (European Personal Construct Association)

Mihai Ioan Micle, membru al Şcolii Europene de Somato analiză, Strasbourg, Franţa

Bogdan Danciu, Membru al Asociaţiei Internaţionale de Psihologie Cross-Culturală (IACCP)

Bogdan Danciu, Afiliat Internaţional al Asociaţiei Americane de Psihologie (APA)

Ştefan Liţă, membru în International Association for Computerized Adaptive Testing

Ştefan Liţă, membru în European Association of Methodology

Ştefan Liţă, membru în European Association of Personality Psychology

Ştefan Liţă, membru în European Medical and Psychological Experts Network for Law Enforcement


9. Un cercetător din Institut membru în conducerea unor organisme sau asociaţii naţionale de specialitate.
Viorel Vizureanu, Prodecan al Facultăţii de filosofie, Universitatea din Bucureşti (http://filosofie.unibuc.ro/)

Viorel Vizureanu, Membru în comitetul secţiunii „Ştiinţe umaniste”, Institutul de Cercetare al Universităţii din Bucureşti (I.C.U.B.) (http://www.unibuc.ro/n/cercetare/icub/desp-icub/index.php)

Ștefan-Dominic Georgescu – membru al Societății Germano-Române de Filosofie

Rodica Croitoru, Societatea Kant din România

Viorel Cernica, Director al Școlii Doctorale în Filosofie, Universitatea din București.

Viorel Cernica, Membru al CSUD (Consiliul Studiilor Universitare de Doctorat), Universitatea din București.

Viorel Cernica, Director al Centrului de Cercetare a Istoriei Ideilor Filosofice (CCIIF), Facultatea de Filosofie, Universitatea din Bucureşti.

Ungureanu Gabriel, membru în Comisia de Istorie a Gandirii Economice (secţia de Sociologie, Drept şi Economie a Academiei Române).

Ungureanu Gabriel, membru în comitetul organizator al Şcolii Academice de Sociologie (secţia de Sociologie, Drept şi Economie a Academiei Române).

Mihai Ioan Micle, Preşedintele Asociaţiei Române de Psiho – Sociologie Aplicată în Comunicare;

Liţă Stefan – Membru in Comitetul Director al Asociatiei de Psihologie Industriala si Organizationala

Gabriela Petrescu, membru fondator al Asociaţiei Culturale „C. Rădulescu-Motru”.


10. Un premiu al Academiei Române.
11. Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice internaţionale obţinut printr-un proces de selecţie.
12. Un premiu (distincţie) al unei societăţi ştiinţifice naţionale obţinut printr-un proces de selecţie.
Premiul Constantin Noica AOȘR pentru anul 2014 pentru volumul co-coordonat intitulat Thomas Kuhn despre revoluție și paradigmă în dezvoltatea științei (co-coord.: Angela Botez, Henrieta Anișoara Șerban, Oana Vasilescu, Marius Augustin Drăghici și Gabriel Nagâț) decernat la 19 septembrie 2016.

Erwin Kessler, Marele Premiu pentru cea mai frumoasă carte a anului 2016, Tzara.Dada.Etc., decernat de Ministrul Culturii, 10 noiembrie 2016.1European Pact for Mental Health and Well-being (2008) Available at: http://ec.europa.eu/health/ph_determinants/life_style/mental/docs/pact_en.pdf


Yüklə 350,11 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə