InvitationYüklə 1,1 Mb.
səhifə1/19
tarix18.12.2018
ölçüsü1,1 Mb.
#86276
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19

Türkiye için İnsan Kaynakları Gelişimi Stratejisi Taslak Raporu Sayfa
Avrupa Birliği

Türkiye’ye Yönelik Katılım Öncesi Mali Yardım Programı
Sözleşme TR /0205.01/001
AİPP

Türkiye İş Kurumuna (İŞKUR) Destek Projesi

Politika Bileşeni

Türkiye


İnsan Kaynakları Gelişimi Stratejisi

Taslak Rapor

Mart 2006Proje Avrupa Birliği tarafından

desteklenmektedir
Proje Yürütücüsü Konsorsiyum

HIFAB International AB, IMC Consulting,

AMS.Bu yayın Avrupa Birliği’nin desteğiyle hazırlanmıştır. Bu yayının içeriğinden yalnızca Hifab International sorumludur ve bu içerik hiçbir şekilde Avrupa Birliği’nin görüşlerini yansıtmamaktadır.
SUNUŞ
Son yıllarda hükümet politikasının bir parçası haline gelen İnsan Kaynakları Gelişimi (İKG) Politikası ve Stratejisi Raporunu kamuoyuna duyurmaktan büyük mutluluk duyuyoruz. İKG politikasının uygulanmasını bu raporda yer alan Stratejiler aracılığıyla sağlayacağımız konusunda Türkiye Cumhuriyeti’nde yaşayan tüm vatandaşlarımızı bir kez daha temin etmek isteriz.

İKG politikaları Türkiye’nin süre giden kalkınmasının ana unsurlarından birisidir. Ancak sürdürülebilir insani gelişimi sağlamak yolunda tek başına yeterli değildirler. Bu bağlamda,Türkiye kültürünü ve değerlerini yansıtmalı; ve geniş kapsamlı ekonomik, sosyal ve işgücü piyasasıyla ilgili politika ve programlarla uyumlu olup bu politika ve programların ayrılmaz bir parçası haline gelmelidir.

Bu Stratejiler yenilikçi olduğu gibi, Türkiye’nin ekonomik ve sosyal ilkelerinin gerektirdiği ihtiyaçları karşılamaya yöneliktir. Buna göre, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına tam sosyal katılımın sağlanması yönünde sağlam ve güvenilir bir eğitim temeli verilecek; ve vatandaşların, daha ileri düzey eğitimlerle, piyasada geçerli ve piyasanın gerekliliklerine uygun beceriler geliştirmeleri sağlanacaktır. İşverenler, ekonominin gereklerine uygun olan beceri ve yetkinliklerin belirlenmesine katkıda bulunacak; Hükümet ise ana sanayi sektörlerindeki istihdam artışını hedefleyen politikaları teşvik edip destekleyecektir.

Bu Strateji, yeni oluşturulan İnsan Kaynakları Gelişimi Komitesince denetlenecek ve Türkiye İş Kurumu (İŞKUR) tarafından idare edilecektir. İKG Komitesi, belirlenen göstergeler bağlamında ilerlemelerin izlenmesine destek olacak ve dolayısıyla, insan kaynaklarımızın gelişimi ve bunun ülkemize etkileri ile ilgili olarak Bakanlar Kuruluna düzenli raporlar sunulmasını sağlayacaktır.

İKG Stratejisi ile Türkiye’nin İnsani Gelişim Endeksini iyileştirmeyi ve uluslararası platformda ülkenin rekabet gücünü arttırmayı hedeflemekteyiz. Böylelikle, bunu mümkün kılacak bir insan kaynakları gelişimi ortamı oluşturmak ve tüm vatandaşlarımıza daha iyi bir gelecek sağlamak için tüm paydaşlarla beraber çalışmaya kararlıyız.


Başbakan


ÇSGB Bakanı

TKİB Bakanı

MEB Bakanı

Maliye Bakanı

STB BakanıR. Tayyip Erdoğan

Murat Başeskioğlu

Mehmet

Mehdi EkerHüseyin Çelik

Kemal Unakıtan

Ali Coşkun


ÖNSÖZ
Bu raporda bahsi geçen İKG politikaları ve stratejilerinin geliştirilmesinden sorumlu İnsan Kaynakları Gelişimi Komitesinin Başkanı olarak çalışmaktan büyük bir onur duyuyorum. Bu stratejiler, Hükümeti, işverenleri ve çalışanları, Türkiye Cumhuriyeti’nin gelecekteki başarısı için kaçınılmaz öneme sahip olan eğitim öğretim ve yaşam-boyu öğrenim politikalarını uygulamaya koymaya çağırmaktadır. Ayrıca, bu stratejiler, ekonomik ve sosyal kalkınmanın merkezine halkı koymaktadır.

İKG Politikaları ve Stratejilerinin dayanak noktası Türkiye kültürü ve değerleri olup, şunları ifade etmektedir:  • Eğitim, öğretim ve yaşam-boyu öğrenimin, halkın, işletmelerin, ekonominin ve toplumun tamamının çıkarlarının önemli ölçüde gözetmesine katkıda bulunması;

  • Yaşam-boyu öğrenimin kişisel gelişime, kültüre ve aktif vatandaşlığa erişime katkıda bulunması;

  • Yaşam boyu öğrenimin desteklenmesinde sosyal ortakların bir rol oynaması ve bununla ilgili taahhütlerini yerine getirmesi.

İKG politikası, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının tümünün eğitim ve öğretim hakkına sahip olduğundan hareketle, insanların, ihtiyaçları doğrultusunda, eğitime, öğretime ve yaşam boyu öğrenime erişimini sağlamayı amaçlamaktadır. Bu Politika, kadın ve erkeklere eşit eğitim ve öğretim imkanları sunulmasını; böylelikle toplumsal cinsiyetle ilgili önyargıların aşılmasını hedeflemektedir. Politika, bireylerin örgün ya da yaygın eğitim ve iş deneyimi şeklinde sunulan eğitim, öğretim ve yaşam-boyu öğrenim olanaklarından yararlanmasını ve tüm bu eğitimlerin ulusal nitelik çerçevesi bağlamında tanınmasını ve belgelendirilmesini sağlayacaktır.

İKG Komitesi, İKG politikaları ve stratejilerinde yer alan tüm bu eğitim, öğretim ve yaşam boyu öğrenim faaliyetlerini uygulamaya koymanın zorlu bir görev olduğunun farkındadır. Ancak Komite bu politikaları halkın tümüne ulaştırmaya kararlı olup, Komite üyeleri bunu gerçekleştirmek için tüm yetkilerini kullanacaktır.Namık Ata

İŞKUR Genel Müdür Vekili

İKG Komitesi Başkanı
KISALTMALAR

AAK

Başbakanlık Aile Araştırma Kurumu

AB

Avrupa Birliği

ABD

Amerika Birleşik Devletleri

AİPP

Aktif İşgücü Piyasası Programları

AİS

Avrupa İstihdam Stratejisi

AMATEM

Alkol ve Madde Bağımlılığı Araştırma Tedavi ve Eğitim Merkezi

Ar-Ge

Araştırma – Geliştirme

BİT

Bilişim ve İletişim Teknolojileri

BT

Bilişim Teknolojisi

CEEP

Kamu İştirakli ve Kamusal İşletmeler Merkezi

ÇSGB

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı

DB

Dünya Bankası

DİE

Devlet İstatistik Enstitüsü

DİSK

Türkiye Devrimci İşçi Sendikaları Konfederasyonu

DPT

Devlet Planlama Teşkilatı

DTÖ

Dünya Ticaret Örgütü

EMCDDA

Avrupa Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

ES

Emekli Sandığı

ETF

Avrupa Eğitim Vakfı

ETUC

Avrupa İşçi Sendikaları Konfederasyonu

GG

Görev Gücü

GSM

Küresel Sistem Mobil Haberleşmesi

GSMH

Gayri Safi Milli Hasıla

GSYİH

Gayri Safi Yurtiçi Hasıla

HAK-İŞ

Türkiye Hak İşçi Sendikaları Konfedarasyonu.Halkla İlişkiler

HİA

Hanehalkı İşgücü Anketi

HP

Hibe Planı

HYBRM

Huzurevi Yaşlı Bakım ve Rehabilitasyon Merkezleri

ICF

İşlerlik, Engellilik ve Sağlığın Uluslararası Tasnifi

IMD

Uluslararası Yönetim Geliştirme Enstitüsü

IMF

Uluslararası Para Fonu

İBBS

İstatistiki Bölge Birimleri Sınıflaması

İGE

İnsani Gelişme Endeksi (HDI)

İKG

İnsan Kaynakları Gelişimi

İKO

İşgücü Katılım Oranı

İSF

İşsizlik Sigortası Fonu

İŞKUR

Türkiye İş Kurumu

ODB

Ortak Değerlendirme Belgesi

KDV

Katma Değer Vergisi

KİT

Kamu İktisadi Teşebbüsleri

KOBİ

Küçük ve Orta Boy İşletmeler

KOSGEB

Küçük ve Orta Ölçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme İdaresi Başkanlığı

KPSS

Kamu Personeli Seçme Sınavı

M€

Milyon Avro

MEB

Milli Eğitim Bakanlığı

MEGEP

Mesleki Eğitim ve Öğretim Sistemini Güçlendirme Projesi (SVET)

MEÖ

Mesleki Eğitim ve Öğretim

MPM

Milli Prodüktivite Merkezi

MTEM

Mesleki ve Teknik Eğitimin Modernizasyonu Projesi (MVET)

MYTL

Milyon Yeni Türk Lirası

OECD

Ekonomik İşbirliği ve Kalkınma Teşkilatı

ÖİB

Özel İstihdam Bürosu

ÖSDP

Özelleştirme Sosyal Destek Projesi

SHÇEK

Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme KurumuSosyal İçerme

SMEÖ

Sürekli Mesleki Eğitim ve Öğretim

SSK

Sosyal Sigortalar Kurumu

SSS

Satın Alma Standardı

STB

Sanayi ve Ticaret Bakanlığı

STK

Sivil Toplum Kuruluşları

TADOC

Türkiye Uluslararası Uyuşturucu ve Organize Suçlarla Mücadele Akademisi

TBV

Türkiye Bilişim Vakfı

TCMB

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası

TESK

Türkiye Esnaf ve Sanatkarları Konfederasyonu

TİSK

Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu

TKIB

Tarım ve Köy İşleri Bakanlığı

TL

Türk Lirası

TOBB

Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği

TTGV

Türkiye Teknoloji Geliştirme Vakfı

TUBİM

Türkiye Uyuşturucu ve Uyuşturucu Bağımlılığı İzleme Merkezi

TÜBİDER

Türk Bilişim Sektörü Derneği

TÜBİSAD

Türkiye Bilişim Sanayicileri ve İşadamları Derneği

TÜBİTAK

Türkiye Bilimsel ve Teknik Araştırma Kurumu

TÜFE

Tüketici Fiyat Endeksi

TÜRK-İŞ

Türkiye İşçi Sendikaları Konfederasyonu'nun

UÇÖ

Uluslararası Çalışma Örgütü

UEAPME

Avrupa Esnaf ve Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler Birliği

UMK

Ulusal Mesleki Yeterlilikler Sistemi

UNDP

Birleşmiş Milletler Kalkınma Programı

UNESCO

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Kurumu

UNFPA

Birleşmiş Milletler Nüfus Fonu

UNICE

Avrupa İşverenler Konfederasyonları

UNICEF

Birleşmiş Milletler Çocuklara Yardım Fonu

ÜÜ

Avrupa Birliğine Üye Ülke

WHO

Dünya Sağlık Örgütü

YTL

Yeni Türk Lirası

İçindekiler

Türkiye için İnsan Kaynakları Gelişimi Stratejisi Taslak Raporu Sayfa ii i

Türkiye için İnsan Kaynakları Gelişimi Stratejisi Taslak Raporu Sayfa xi iii

1GİRİŞ 1

Türkiye için İnsan Kaynakları Gelişimi Stratejisi Taslak Raporu Sayfa 131 6

1.1ARKA PLAN 1

1.2METODOLOJİ 2

2İKG POLİTİKASI VE STRATEJİSİ 4

2.1GENEL BAKIŞ 5

2.2YÖNETİM VE DESTEK 6

3EKONOMİK VE SOSYAL DURUM 7

3.1Makro Ekonomik Gelişmeler 73.1.1Ekonomik arka plan bilgileri 7

3.1.2Enflasyon 7

3.1.3Çıktı 8

3.1.4Hükümet bütçesi 9

3.1.5Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler 10

3.2İŞGÜCÜ PİYASASINDAKİ GELİŞMELER 113.2.1Nüfus 11

3.2.2İşgücü piyasaları 12

3.3İSTİHDAM 153.3.1İstihdamla ilgili gelişmeler 15

3.3.2Yeni İş Yasası 17

3.3.3Türkiye bağlamında 'Güvenceli Esneklik' (Flexicurity) ile ilgili durum 17

3.3.4Yasal düzeyde işgücü esnekliği, iş güvencesi ve işgücü piyasası reformları 18

3.3.5Yeni İş Yasası 18

3.3.6Yeni İş Yasasının yenilikçi yönleri 18

3.3.7Yeni Yasanın AB Tümleşik Kılavuzlarına yakınlığına ilişkin yorum 19

3.3.8İşsizlik sigortası 19

3.3.9Kayıt dışı ekonomi 20

3.3.10Genç İşsizliği 21

4SOSYAL İÇERME: DEZAVANTAJLI GRUPLARIN SOSYAL YAŞAMA KATILIMI 22

4.1GİRİŞ 22

4.2MEVCUT DURUM 22

4.3HEDEF GRUPLAR 23

4.4Tedbirlerin uygulanacağı alanlar 23

4.4.1Özürlüler 23

4.4.2Eski hükümlüler 28

4.4.3Kadınlar 30

4.4.4Diğer dezavantajlı gruplar 34

5YAŞAM BOYU ÖĞRENİM 42

5.1Giriş 42

5.2Mevcut Durum 43

5.2.1Milli Eğitim Bakanlığı Tarafından Gerçekleştirilen Programlar 43

5.2.2İŞKUR tarafından Gerçekleştirilen Programlar 43

5.2.3Diğer Kurumlar 45

5.3Hedef Kitle 45

5.4Fark Analizi 46

5.5POLİTİKA VE STRATEJİLER 475.5.1İşletmelerde Eğitim Programları 48

5.5.2Okuryazarlık Eğitimi 48

5.5.3Yüksek Beceri Düzeyine Sahip Elemanların İstihdamı için Talep Yaratılması 49

5.5.4Beceri Düzeylerinin Standartlaştırılması ve Sertifikasyonu 50

5.5.5Eğitmenlerin yetkinliklerini güçlendirmek 51

5.5.6Modüler Sistem 51

5.5.7Girişimcilik eğitimleri 52

5.5.8Uzaktan Eğitim 52

5.5.9Diğer Tedbirler 54

6KIRSAL İSTİHDAM 56

6.1Giriş 56

6.2Mevcut Durum 57

6.3Hedefler 58

6.4Tanımlar 59

6.5Hedef Gruplar 59

6.6Tedbir Alanları 60

6.6.1Tarımda İşgücü Verimini Arttırmak 60

6.6.2Alternatif Kırsal İstihdamın Güçlendirilmesi 62

6.7Maliyet Tahmini 667AKTİF ve ÖNLEYİCİ TEDBİRLER 67

7.1GİRİŞ 67

7.2MEVCUT DURUM 70

7.2.1İşsizliğin Yapısı ve Gelişimi 70

7.2.2Aktif ve Önleyici Tedbirler 70

7.3HEDEF GRUPLAR 71

7.4TEDBİR ALANLARI 72

7.4.1Genç İşsizler 72

7.4.1.1Tanım 72

7.4.1.2Mevcut Durum: 72

7.4.1.3Politika Hedefleri 73

7.4.1.4Fark Analizi 73

7.4.1.5Strateji 74

7.4.1.6Tahmini Maliyet 75

7.4.2Yetişkin İşsizler 75

7.4.2.1Tanım 75

7.4.2.2Mevcut Durum 75

7.4.2.3Politika Hedefleri 76

7.4.2.4Fark Analizi 76

7.4.2.5Strateji 76

7.4.2.6Tahmini Maliyet 77

7.4.3Toplu İşten Çıkarmalardan İşini Kaybeden İşsizler 78

7.4.3.1Tanım 78

7.4.3.2Mevcut Durum 78

7.4.3.3Politika Hedefleri 78

7.4.3.4Fark Analizi 79

7.4.3.5Strateji 79

7.4.3.6Tahmini Maliyet 80

7.4.4Yeni Mezunlar 80

7.4.4.1Tanım 80

7.4.4.2Mevcut Durum 80

7.4.4.3Politika Hedefleri 81

7.4.4.4Fark Analizi 81

7.4.4.5Strateji 81

7.4.4.6Tahmini maliyet 82

8EĞİTİM SİSTEMİNİN GÜÇLENDİRİLMESİ 83

8.1Giriş 83

8.2Mevcut durum 85

8.2.1Öğrenci sayısı 85

8.2.2Yasal ve mali çerçeve 86

8.3Hedef gruplar 878.4Tedbirlerin uygulanacağı alanlar 87

8.4.1İşyerinde öğrenimin güçlendirilmesi ve belgelendirilmesi 87

8.4.2Zorunlu eğitim süresinin yükseltilmesi 91

8.4.3Yerinden yönetim ve paydaşların etkileri 94

9ÇALIŞMA HAYATINDA UYUM VE ESNEKLİK 99

9.1Giriş 99

9.2Mevcut durum 99

9.2.1İşgücü verimliliği 99

9.2.2Girişimcilik 100

9.2.3Yeni teknolojiler 100

9.2.4Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması 100

9.2.5Yeni esnek çalışma sözleşmeleri 101

9.2.6Sosyal Güvenlik Sisteminin Tek Çatı Altında Toplanması 101

9.3Hedef gruplar 102

9.4Tedbirlerin uygulanacağı alanlar 102

9.4.1Girişimciliğin geliştirilmesi 103

9.4.1.1Tanım 103

9.4.1.2Mevcut durum 103

9.4.1.3Girişimcilere Destek 104

9.4.1.4Politika hedefleri 105

9.4.1.5Fark analizi 105

9.4.1.6Strateji 106

9.4.1.7Tahmini maliyet (yıllık) 107

9.4.2İşgücü verimliliğinin arttırılması 107

9.4.2.1Tanım 107

9.4.2.2Mevcut durum 107

9.4.2.3Politika hedefleri 109

9.4.2.4Fark analizi 109

9.4.2.5Strateji 109

9.4.2.6Tahmini maliyet (yıllık) 110

9.4.3Yeni teknoloji kullanımının arttırılması ve yaygınlaştırılması 110

9.4.3.1Tanım 110

9.4.3.2Mevcut durum 111

9.4.3.3Politika hedefleri 111

9.4.3.4Fark analizi 111

9.4.3.5Strateji 112

9.4.3.6Tahmini maliyet (yıllık) 113

9.4.4Kayıt dışı istihdamın kayıt altına alınması 113

9.4.4.1Tanım 113

9.4.4.2Mevcut durum 113

9.4.4.3Politika hedefleri 114

9.4.4.4Fark analizi 114

9.4.4.5Strateji 114

9.4.4.6Tahmini maliyet (yıllık) 116

9.4.5Tek bir sosyal güvenlik şemsiyesinin oluşturulması 116

9.4.5.1Tanım 116

9.4.5.2Mevcut durum 116

9.4.5.3Politika hedefleri 116

9.4.5.4Fark analizi 117

9.4.5.5Strateji 117

10EK 1 - İKG Komitesi 119

Ek 2 – AB ve Türkiye’de Zorunlu Eğitim Süresi 127

Ek 3 – Hazırlanan ilk İKG şablonu 127

  1. Yüklə 1,1 Mb.

    Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   19
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə