Ipna compania “Teleradio-Moldova”


Bugetul televiziunii (precizat) pentru anul 2010Yüklə 1,57 Mb.
səhifə4/12
tarix24.01.2019
ölçüsü1,57 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12

Bugetul televiziunii

(precizat) pentru anul 2010

mii lei

Indicii

Subvenţii bugetare precizate

inclusiv:

Venituri comerciale precizate

În total subvenţii bugetare şi venituri comerciale

aprobate prin Legea bugetului

rectificare la bugetul de stat

Cheltuieli în total

41 374,5

31 809,6

9 564,9

12 930,4

54 304,9

Retribuirea muncii

16 890,1

16 890,1

 

1 296,3

18 186,4

Contribuţii de asigurări sociale de stat obligatorii

3 884,7

3 884,7

 

94,9

3 979,6

Prime de asigurare obligatorie de asistenţă medicală

591,2

591,2

 

14,4

605,6

Energia electrică

990,3

445,2

545,1

 

990,3

Rechizite de birou, materiale de uz gospodăresc

189,9

 

189,9

198,0

387,9

Energia termică

2 563,2

1 590,6

972,6

49,6

2 612,8

Servicii de telecomunicaţie şi de poştă

 

 

 

3,6

3,6

Inventar moale şi echipament

 

 

 

10,0

10,0

Reparaţii curente ale utilajului

152,9

 

152,9

605,7

758,6

Reciclarea cadrelor

 

 

 

4,5

4,5

Paza interdepartamentală

527,3

219,7

307,6

 

527,3

Apa şi canalizarea

 

 

 

325,0

325,0

Salubritatea

14,0

 

14,0

6,7

20,7

Arenda circuitelor şi emiţătoarelor

9 107,4

2 293,1

6 814,3

 

9 107,4

Mărfuri şi servicii neatribuite la alte alineate

494,1

 

494,1

1 367,1

1 861,2

Deplasări în interiorul ţării

74,5

 

74,5

41,4

115,9

Alte transferuri peste hotare

 

 

 

5 119,0

5 119,0

Procurarea mijloacelor fixe

5 895,0

5 895,0


 

3 794,2

9 689,2


Bugetul IPNA Compania „Teleradio-Moldova”, Bugetul radiodifuziunii şi Bugetul televiziunii au fost modificate prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010 şi Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/184 din 02.08.2010 cu privire la modificarea Caietului de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.
b) proiecte de creare şi dezvoltare a subdiviziunilor teritoriale şi a reţelelor de reporteri conform prezentului cod şi tratatelor internaţionale la care Republica Moldova este parte
În anul 2010 IPNA Compania “Teleradio-Moldova” va întreprinde măsuri, în limita resurselor financiare disponibile, de consolidare logistică şi profesională a punctelor de corespondenţi din raioanele Republicii Moldova (14 – ale Radio Moldova şi 6 - ale TV Moldova 1).

În anul 2010 va fi lansată activitatea de creare a reţelei de corespondenţi netitulari în ţările străine. Se preconizează acreditarea în atare funcţie a cetăţenilor Republicii Moldova, stabiliţi cu traiul în capitalele europene, care ar putea, în virtutea experienţei profesionale, să furnizeze informaţie pentru programele de ştiri de la Radio Moldova şi TV Moldova 1. IPNA Compania „Teleradio-Moldova” se conformează prevederii celui de-al doilea principiu din Strategia de acoperire a teritoriului naţional cu servicii de programe audiovizuale (2007-2010”), care specifică că reţelele naţionale vor crea posturi de corespondenţi la nivel regional-local pentru a reflecta evenimentele din regiune”.

Alineat completat prin Hotărârea Consiliului de Observatori nr.1/170 din 02.06.2010 cu privire la Decizia Consiliului Coordonator al Audiovizualului nr.60 din 21 mai 2010 cu privire la Caietul de sarcini al IPNA Compania „Teleradio-Moldova” pentru anul 2010.
c) principiile şi necesităţile remunerării angajaţilor companiei*

Sistemul de salarizare include următoarele obiective:

- asigurarea remunerării echitabile şi competitive a muncii în raport cu contribuţia fiecărui angajat la exercitarea calitativă, completă şi performantă a atribuţiilor de funcţie.

- stimularea sistematică a sporirii nivelului profesional al angajatului.

- garantarea stabilităţii şi dezvoltării personalului calificat al Companiei.

- retribuirea competitivă a muncii în conformitate cu schimbările în piaţa audiovizualului din ţară.

Mecanismul de salarizare prevede remunerarea muncii angajatului în baza nivelului şi treptelor de salarizare. Componentele sistemului de salarizare sunt:


      • salariul de funcţie;

      • premiul în mărime de până la 6 (şase) salarii de funcţie pe an;

      • ajutorul material de până la 2 (două) salarii de funcţie pe an.

Stabilirea salariilor de funcţie, acordarea premiilor, ajutorului material, precum şi modificările lor vor fi efectuate în limita subvenţiilor din bugetul de stat şi a veniturilor comerciale ale Companiei.

Criteriile de salarizare

1. Nivelul şi treapta de salarizare sunt stabilite în raport cu funcţia şi performanţa angajatului.

2. Nivelul de salarizare este stabilit reieşind din complexitatea sarcinilor, fixate în fişa de post, gradul de responsabilitate, competenţa, autonomia în luarea deciziilor, stimularea unei atmosfere creative şi eficiente în subdiviziune.

3. Prezentul sistem de salarizare dă posibilitate angajatului să avanseze atât în cadrul unui nivel, cât şi de la un nivel la altul.4. Muncitorii sunt remuneraţi conform salariilor de funcţie lunare.
Sistemul de salarizare cuprinde 20 nivele de salarizare. Fiecare nivel include 10 trepte de salarizare.


Nivele şi trepte de salarizare

Nivel de salari

zare

Sala

riu de bază


Treptele de salarizare

(creştere în paşi de 10% în baza performanţei profesionale)I

II

III

IV

V

VI

VII

VIII

IX

X

20

3360

3700

4070

4470

4920

5410

5950

6550

7200

7920

8720

19

3080

3390

3730

4100

4510

4960

5460

6000

6600

7260

7990

18

2800

3080

3390

3730

4100

4510

4960

5460

6000

6600

7260

17

2590

2850

3130

3450

3790

4170

4590

5050

5550

6110

6720

16

2380

2620

2880

3170

3490

3830

4220

4640

5100

5610

6170

15

2170

2390

2630

2890

3180

3500

3840

4230

4650

5120

5630

14

1960

2160

2370

2610

2870

3160

3470

3820

4200

4620

5080

13

1820

2000

2200

2420

2670

2930

3220

3550

3900

4290

4720

12

1680

1850

2030

2240

2460

2710

2980

3270

3600

3960

4360

11

1540

1690

1860

2050

2260

2480

2730

3000

3300

3630

3990

10

1400

1540

1690

1860

2050

2260

2480

2730

3000

3300

3630

9

1260

1390

1530

1680

1850

2030

2230

2460

2700

2970

3270

8

1190

1310

1440

1580

1740

1920

2110

2320

2550

2810

3090

7

1120

1230

1360

1490

1640

1800

1980

2180

2400

2640

2910

6

1050

1160

1270

1400

1540

1690

1860

2050

2250

2480

2720

5

1020

1120

1230

1360

1490

1640

1810

1990

2190

2400

2650

4

990

1090

1200

1320

1450

1590

1750

1930

2120

2330

2570

3

960

1060

1160

1280

1410

1550

1700

1870

2060

2260

2490

2

930

1030

1130

1240

1360

1500

1650

1820

2000

2190

2410

1

900

990

1090

1200

1320

1450

1590

1750

1930

2120

2330


* Noua administraţie în termen de până pe 1 iulie 2010 va evalua şi va perfecţiona actele normative interne ce reglementează principiile şi mecanismele de remunerare a muncii angajaţilor Companiei, constituind în acest scop o comisie specială. Până la validarea de către Consiliul de Observatori a modificărilor operate rămâne în vigoare Regulamentul Companiei despre Principiile şi necesităţile de remunerare a muncii angajaţilor, redacţia anului 2009.
d) lista emiţătoarelor (proprii şi închiriate) utilizate de companie
Postul TV “Moldova 1”


Nr

Locul amplasării

Tipul

emiţătorului

Puterea

kW

Diapa-

zonulServicii de difuzare progr.TV în format analogic (reţ.ITV)


1

Străşeni

ATRS

40/2

UM2

Ungheni

LADOGA

10/2

UDM
3

Mîndreştii Noi

ATRS

5/0,5

UM
4

Cimişlia

TV-20/4D

10/1

UDM
5

Cauşeni

ILMENI

10/1

UDM
6

Edineţ

ZONA-1

5/0,5

UM
7

Cahul

ZONA-2

5/0,5

UM
8

Trifeşti

FOT-98

1

UM
9

Leova

FPT-98

0,5

UDM
10

Soroca

FOT-98

0,1

UM
11

Camenca (Glodeni)

TRA-20

0,01

UM
12

Otaci

TRA-20

0,02

UM
13

Vadul-lui-Vodă

FPT-98

0,02

UDM
14

Caplani

RPTN-70

0,001

UM
15

Valea Perjei

RPTN-70

0,001

UM
16

Holercani

FPT-98

0,01

UDM
17

Cosauţi

TRA-10

0,001

UM
18

Ciobalaccia

TRA-10

0,001

UM
19

Mereşeuca

RPTN-70

0,001

UM
20

Cantemir

Expansia

0,02

UDM
21

Criuleni

Expansia

0,02

UDM
22

Rezina

FPT-98

0,05

UDM
23

Ciorna

FPT-98

0,02

UDM
24

Iorjniţa

FPT-98

0,02

UDM
25

Giurgiuleşti

FPT-98

0,02

UDM
26

Tudora

TRA-30

0,01

UM
27

Vadul-Raşcov

FPT-98

0,02

UDM
28

Crocmaz

FPT-98

0,1

UM
29

Copanca

FPT-98

0,05

UDM
30

Climăuţii de Jos

FPT-98

0,02

UDM
31

Naslavcea

FPT-98

0,005

UDM
32

Stolniceni

FPT-98

0,01

UDM
33

Balatina

FPT-98

0,01

UDM
34

Cioara

FPT-98

0,01

UDM35

Cobani

FPT-98

0,01

UM
36

Copceac

FPT-98

0,01

UDM
37

Cremenciug

FPT-98

0,01

UM
38

Răscăieţi

FPT-98

0,01

UDM
39

Talmaza

FPT-98

0,01

UDM
40

Volintiri

FPT-98

0,01

UDM
41

Nemţeni

FPT-98

0,01

UDM
42

Buciumeni

FPT-98

0,01

UDM
43

Oxentea

FPT-98

0,02

UM
44

Racovăţ(Vasilcău)

FPT-98

0,01

UM
45

Slobozia Mare-Văleni

FPT-98 A

0,05

UM
46

Hîrtop

FPT-98

0,01

UM
47

Tomai

FPT-98

0,01

UDM
48

Bălăsineşti

FPT-98 A

0,002

UM
49

Lipcani

FPT-98 A

0,02

UDM
50

Vărăncău

FPT-98 A

0,02

UDM
51

Slobozia-Cremene

FPT-98 A

0,02

UDM
52

Sănătăuca

FPT-98

0,02

UDM
53

Nemereuca

FPT-98

0,02

UDM
54

Tîrgul Vertiujeni

FPT-98

0,02

UDM
55

Iarova

FPT-98

0,002

UDM
56

Unguri

FPT-98

0,002

UDM
57

Maşcauţi

FPT-98

0,01

UDM
58

Trebujeni

FPT-98

0,02

UDM
59

Ceadîr-Lunga

FPT-98 A

0,01

UDM
60

Tarasova

FPT-98

0,02

UDM
61

Salcia

FPT-98

0,02

UDM
62

Şoldăneşti

FPT-98

0,001

UM
63

Hîrjăuca

FPT-98

0,002

UM
64

Lalova

FPT-98 A

0,02

UDM
65

Branişte*

FPT-98

0,02

UDM
66

Mateuţi*

FPT-98

0,02

UDM
67

Cunicea*

FPT-98

0,02

UDM
68

Ţipova*

FPT-98

0,02

UDM
69

Cîşliţa-Prut*

FPT-98

0,02

UDM
70

Plopi*

FPT-98

0,02

UDM
71

Ucrainca*

FPT-98

0,02

UDM
72

Fîrlădeni*

FPT-98

0,02

UDM
73

Hagimus*

FPT-98

0,02

UDM
74

Ţiganca*

FPT-98

0,02

UDMRadiorelee
Lungimea, km1

Chişinău-Cahul

CURS-4

144,00
2

Chişinău-Bălţi

CURS-6

119,00
3

Bălţi-Mîndreştii Noi

CURS-8

11,90
4

Mîndreştii Noi-Edineţ

CURS-4

80,10
5

Bălţi-Soroca

CURS-4

51,00
6

Chişinău-Tighina

CURS-6

50,20
7

Tighina-Căuşeni

CURS-2M

22,50
8

Chişinău-Trifeşti

CURS-8

73,90
9

Corneşti-Ungheni

CURS-2M

22,50


Total Radiorelee
575,10
Separarea Programelor TV
1

Cimişlia

SO-12

Mîndreştii Noi

SO-13

Străşeni

OPRSV
Servici de difuzare progr.TV în format digital
1

Chişinău

DVB-T2)

0,25
Kataloq: files
files -> Fövqəladə hallar və həyat fəaliyyətinin təhlükəsizliyi”
files -> Azərbaycan Respublikası Kənd Təsərrüfatı Nazirliyi Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti adau-nun 80 illik yubileyinə həsr edilir adau-nun elmi ƏSƏRLƏRİ g əNCƏ 2009, №3
files -> Ümumi məlumat Fənnin adı, kodu və kreditlərin sayı
files -> Mühazirəotağı/Cədvəl I gün 16: 40-18: 00 #506 V gün 15: 10-16: 30 #412 Konsultasiyavaxtı
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl ivgün saat 13 40 15 00 otaq 410 Vgün saat 13 40 15 00
files -> TƏDRİs plani iXTİsas: 050407 menecment
files -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ XƏZƏr universiteti TƏHSİl faküLTƏSİ
files -> Mühazirə otağı/Cədvəl Məhsəti küç., 11 (Neftçilər kampusu), 301 n saylı otaq Mühazirə: Çərşənbə axşamı, saat 16. 40-18. 00

Yüklə 1,57 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   12
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə