İqtisad elminin tarixi və metodologiyasıYüklə 6,65 Kb.
tarix21.10.2017
ölçüsü6,65 Kb.

“İqtisad elminin tarixi və metodologiyası” fənni üzrə magistirtura proqramının

II kollokvum sualları

1) A. Smit və onun yaşadığı dövr haqqında.

2) A. Smit və onun "Xalqlar sərvətinin təbiəti və səbəbləri haqqında tədqiqat" əsəri.

3) A.Smitin əmək bölgüsü, mübadilə və pul haqqında təlimi.

4) A.Smitin qiymət və dəyər nəzəriyyəsi.

5) A.Smitin siniflər və gəlirlər barədə fikirləri və bunlarla əlaqədar onun əmək haqqı, mənfəət və renta nəzəriyyəsi.

6) A.Smitin kapital və təkrar istehsal haqqında təlimi.

7) A.Smit məhsuldar və qeyri-məhsuldar əmək haqqında.

8)D.Rikardonun iqtisadi təlimi.

9) D.Rikardonun baxışlarının formalaşmasının tarixi şəraiti.

10)D.Rikardonun iqtisadi sistemi və metodu.

11) D.Rikardonun "Siyasi iqtisadın və vergi qoyulmasının əsasları" əsəri və iqtisadi nəzəriyyələri.

12)S.Sismondi.

13) Pyer Jozef Prudon (1809-1865).

14) Tomas Robert Maltus (1786-1834.

15)Jan Batist Sey.

16) A.Marşall neoklassik iqtisadi cərəyanın yaradıcısıdı

17)."Ekonomiksin prinsipləi" əsəri A.Marşalın iqtisadi nəzəriyyəsinin əsasıdır.

18)C.M.Keynsin iqtisadi nəzəriyyəsi

19).C.M.Keyns - müasir dövrün görkəmli iqtisadçısıdır

20)Keyns nəzəriyyəsində qiymət və inflyasiya.

21) Keynsçilik və onun əsas cərəyanları.

22) Monetarizmin nəzəri və metodoloji əsasları

23) Neoliberalizm və monetarizm: fərqlər və ümumi cəhətlər.

24) Monetarizmin həyata keçmə mexanizmi və təkamülü.25) Müxtəlif ölkələrdə monetar siyasətin tətbiqi xüsusiyyətləri.
Kataloq: application -> uploads -> 2015
2015 -> AZƏrbaycan əraziSİNDƏ İBTİDAİ İcma quruluşU
2015 -> АзярбайжАН РЕСПУБЛИКАСЫ ТЯЩСИЛ НАЗИРЛИЙИ азярбайжан дювлят игтисад университети
2015 -> Ali təhsil müəssisəsinin Nümunəvi Nizamnaməsi"nin və "Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin dəyişiklik edilmiş bəzi qərarlarının siyahısı"nın təsdiq edilməsi haqqında Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin Qərarı
2015 -> AZƏrbaycan respublikasi təHSİl naziRLİYİ azərbaycan döVLƏT İQTİsad universiteti
2015 -> «Maliyyə və maliyyə institutlari» kafedrası «Valyuta ehtiyatları və xarici borc siyasəti» fənninin proqrami
2015 -> Бакалавр щazırlыьы цчцн “marketinq təDQİqatlari” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Маэистр щazırlыьы цчцн “тятбиги маркетинг тядгигатлары” фяннинин т я д р и с п р о г р а м ы
2015 -> Ali məktəb pedaqogikası
2015 -> Mühazirə ali məktəbdə təlimin əsas təşkili forması kimi. Mühazirənin strukturu. Mühazirəyə verilən tələblər

Yüklə 6,65 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə