İŞ kalemi Fİyat analiz formatiYüklə 222,93 Kb.
tarix02.01.2022
ölçüsü222,93 Kb.
#20471


İŞ KALEMİ

FİYAT ANALİZ FORMATI

Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
İŞÇİLİK
MALZEME
MAKİNE
DİĞERLERİ

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Birim Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.041/A

Makine ile her cins kaya nakli

MAHAL: Yeşil alan

TEKNIK TARIFI: İnşaat mahallinde bulunan kayaların kazılması taşıtlara yükletilip idarenin göstereceği yerlere (ortalama 200m. mesafeye) taşınması boşaltılması ve idarenin isteğine göre yerleştirilmesi için gerekli her türlü araç ve gereç, müteahhit karı dahil 1m3 fiyatıdır.

Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MAKINE
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %

….
Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.006/2 B

Makine ile her derinlikte yumuşak ve sert küskülük zeminin kazılması

MAHAL: Yürüme yolları ve meydanTeknik Tarifi: Ekskavatör, skreyper, buldozer, trakskavatör, vesaire gibi makineler ile kazının yapılması, taşıtlara yüklenmesi, inşaat mahallinde idarenin göstereceği yere taşınması, boşaltılması, imalat, inşaat yapıldıktan sonra kazı yerinde kalan boşlukların doldurulması, kazılan yerin taban ve yan cidarlarının ve depo veya dolgunun kabaca düzeltilmesi için yapılan her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ kazı fiyatı:

ÖLÇÜ : Kazının hacmi kazı projesi üzerinden hesaplanır.

NOT : İnşaat mahalli dışındaki taşıma, sulama ve sıkıştırma bedelleri dâhil değildir.
Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
İŞÇİLİK
MAKİNE
NAKLİYE (SAHA İÇİ ORT. 200M.)

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140

Makina ile serme (kırmataş,kum,çakıl vb. malzeme)

MAHAL: Basketbol sahası – Tenis kortu – Sguash sahasıTeknik Tarifi: Şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde kırma taş, kum, çakıl ve benzeri malzemenin makine ile tabaka tabaka serilmesi, serme işleminin yapılması için lüzumlu her türlü işçilik, makine alet ve edevat giderleri ile müteahhit genel giderleri ve kârı karşılığı dâhil, malzeme hariç , malzeme serilmesinin 1 m³ fiyatı

ÖLÇÜ: Serilmiş malzemenin hacmidir.
Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MAKİNE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140/A

El ile kum ile serilmesi

MAHAL: Çocuk oyun alanı

Teknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak kumun el ile tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, her türlü yatay ve düşey taşıma ve bu taşımalarla ilgili yükleme boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, kum serilmesinin 1 m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇILIK
NAKLIYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140/B

El ile çakıl serilmesi

MAHAL: Çocuk oyun alanıTeknik Tarifi: Tasdikli proje ve detaylarına uygun olarak çakılın el ile tabaka tabaka serilmesi için, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, her türlü yatay ve düşey taşıma ve bu taşımalarla ilgili yükleme boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, çakıl serilmesinin 1 m³ fiyatı :

ÖLÇÜ : Projesindeki ölçülere göre hacmi hesaplanır.
Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇILIK
NAKLIYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140/1

El ile kırmataş, kum, çakıl ve benzeri malzemenin serilmesi (malzeme hariç)

MAHAL: Park çevresi kaldırımlarTeknik Tarifi: Şartnamesinde belirtilen esaslar dâhilinde kırmataş, çakıl ve benzeri malzemelerin el ile tabaka tabaka serilmesi ve serme işleminin yapılması için lüzumlu her türlü araç ve gereç giderleri ve müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, malzeme hariç 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Serilmiş malzemenin hacmidir.
Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
İŞÇİLİK

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140/2

Temel tabanına el ile tuvenan kum çakıl serilmesi ve sıkıştırılması

MAHAL: Koşu Yolu – Saha merdivenler – saha içi istinat duvarları – totem temel altı – Rögar altıTeknik Tarifi: Tuvenan kum ve çakılın temel tabanına dökülmesi, tesviye edilmesi ve tokmaklanması, sulanması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³ fiyatı:

ÖLÇÜ : Çakıl veya kum dökülen saha ve kalınlık proje üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur.
Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

15.140/4

Makine ile tuvenan kum çakıl temin edilerek, makine ile serme, sulama, sıkıştırma yapılması

MAHAL: Yürüme yolları ve meydanTeknik Tarifi: Tuvenan kum çakılın, alana dökülmesi, motor greyderle serilmesi, sulanması, titreşimli silindir ile tabaka tabaka sıkıştırılması için her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ : Tuvenan kum çakılın döküldüğü saha ve kalınlık projesi üzerinden ölçülür ve hacmi bulunur.
Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
MAKİNE
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

16.044/1

Demirli BS.18 (B.225) betonu (granülometrik kum ve kırmataş ile) (kum/çakıl'ı makina ile temin)

MAHAL:
Teknik Tarifi: Yapılacak laboratuvar deneyleri ve gronülometrik analizlere göre istenilen mukavemeti temin edecek nisbetler dahilinde ve ağırlık esasına göre granülometrik kırmataş, su ve çimentonun beton tesisinde, karıştırılarak beton imali, ayrışmaya mani olacak nakil vasıtaları ile nakli, beton tulumbası veya seri asansör ile her derinlik ve yüksekliğe taşınarak yerine konması, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, imal edilen betonun idarece istenilen mukavemete BS 18 (B.225) olup olmadığını anlamak üzere gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması, gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makina, araç ve gereç laboratuvar giderleri ile her türlü yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, müteahhit karı ve genel giderler dahil 1 m3 demirli demirsiz beton tesisinde imal edilen BS.18 (B.225) beton fiyatı:

ÖLÇÜ: Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT: 1. Poz.: 16.041/1-16.046/1 deki betonlar, beton santralında yapılması halinde de bu pozlara ait birim fiyatlar yanen uygulanır. Taşıma bedelleri, taşıma şartnamesindeki esaslara göre ödenir.

2. Kırmataşla yapılması öngörülen poz.lardaki betonlarda, taşıma bedelleri de dahil edilmek suretiyle işbaşı maliyet hesapları sonucuna göre idarece karar verilebilir ve yazılı olarak uygulamaya müsaade olunur.

Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
MAKİNE
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

16.059/A

Satın alınan ve beton pompasıyla basılan, basınç dayanım sınıfı C 25/30 (BS 25 B 300) olan hazır beton dökülmesi

MAHAL: Totem temeli – Saha içi istinat duvarları

Teknik Tarifi: Yıkanmış, elenmiş ve/veya kırılmış gronülometrik agrega ile projesinde öngörülen mukavemeti sağlayacak şekilde hazırlanmış ve basınç dayanımı C 25/30 olan hazır beton harcının satın alınması, trans mikserlere yüklenmesi, işyerine kadar nakli, döküm yerine beton pompası ile basılması, serilmesi, vibratör ile sıkıştırılması, gerektiğinde sulanması, soğuktan, sıcaktan ve diğer dış tesirlerden korunması, gerekli ve yeter sayıda deney için numune alınması ve gerekli deneylerin yapılması, her türlü işçilik, malzeme ve zayiatı, makine araç, gereç ve laboratuar giderleri, her türlü yatay ve düşey taşımalar, yükleme ve boşaltmalar betonun şantiyeye nakli ile müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, yerinde dökülmüş ve basınç dayanımı C 25/30 betonun 1 m³fiyatı:

ÖLÇÜ : Projedeki boyutlar üzerinden hesaplanır.

NOT :1)Hazır betonlar “TSEK” belgeli üreticilerden temin edilecektir.

Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
MAKİNE
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m³ Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

16.080/A

15/25/70 ebatlı beton bordür döşenmesi

MAHAL: Kaldırımlarm

Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak prefabrik olarak şantiyeye getirilmiş olan beton bordürlerin 250 kg. çimento dozlu harç ile yerlerine montajı, iki bordür arasındaki birleşim yerlerinin 400 çimento dozlu ince harç ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik işyerindeki yükleme, yatay ve düşey taşıma, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Bordür boyu projesi üzerinden ölçülür.


Poz No

Tanım

Birim

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

16.080/B

30 x 30 x 6cm. ebatlı pembe andezit oluk döşenmesi

MAHAL: Yürüme yolları ve meydan

m

Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 30 x 30 x 6cm. ebadında pembe andezit oluğun yerlerine 3 cm. kalınlığında 250kg. çimento dozlu harç ile montajı, iki oluk arasındaki birleşim yerlerinin 1,5cm. kalınlığında 400kg çimento dozlu ince harç ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik, her türlü yatay ve düşey taşıma ve bu taşımalarla ilgili yükleme, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı:

ÖLÇÜ : Oluk boyu projesi üzerinden ölçülür.
Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m Fiyatı


Poz No

Analizin Adı

Ölçü Birimi

16.080/C

30 x 30 x 6cm. ebatlı yeşil mermer oluk döşenmesi

MAHAL: Yürüme yolları ve meydan

m

Teknik Tarifi: Proje ve tekniğine uygun olarak 30 x 30 x 6cm. ebadında yeşil mermer oluğun yerlerine montajı, iki oluk arasındaki birleşim yerlerinin 1,5cm. kalınlığında 400 dozlu çimento harcı ile kapatılması her türlü malzeme ve zayiatı, işçilik her türlü yatay ve düşey taşıma ve bu taşımalarla ilgili yükleme, boşaltma, araç ve gereç giderleri, müteahhit genel giderleri ve kârı dâhil, 1 m fiyatı: ÖLÇÜ : Oluk boyu projesi üzerinden ölçülür.
Poz No

Girdiler

Ölçü Birimi

Miktarı

Birim Fiyatı

Tutarı
MALZEME
İŞÇİLİK
NAKLİYE

Ara Toplam
Kâr ve Genel Giderler %


Bir m Fiyatı

Yüklə 222,93 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə