İŞ organizasyonu ve öncesi hazirlik iş Makinasını karayolunda (trafikte) kullanmak için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olunmalıdır?Yüklə 0,49 Mb.
səhifə1/5
tarix17.06.2018
ölçüsü0,49 Mb.
#54011
  1   2   3   4   5

İŞ ORGANİZASYONU VE ÖNCESİ HAZIRLIK
1. İş Makinasını karayolunda (trafikte) kullanmak için hangi sınıf sürücü belgesine sahip olunmalıdır?

 1. “A2” sınıfı

 2. “B” sınıfı

 3. “E” sınıfı

 4. “G” sınıfı


2. “G” Sınıfı Sürücü Belgesi alabilmek için hangi belgeye sahip olunmalıdır alınmalıdır?

 1. İşyeri açma belgesi

 2. Kalfalık belgesi

 3. Operatörlük belgesi

 4. Ustalık belgesi


3. Ülkemizde operatörlük belgesini hangi kurumlar verir?

 1. Milli Eğitim Bakanlığı ve yetki alan kurumlar

 2. Ulaştırma Bakanlığı

 3. Denizcilik Müsteşarlığı

 4. İç İşleri Bakanlığı


4. Operatörün eğitimli ve belgeli olmasının önemi nedir?

 1. Belgesi olmadan herkes operatör olabilir.

 2. Eğitim almadan herkes operatör olabilir.

 3. Eğitim gören operatör, araç kullanma tekniklerini iyi bilir.

 4. Eğitimli operatör verimli olamaz.


5. Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Uzun boylu olmalı

 2. Sağlık yönünden uygun olmalı

 3. Üniversite mezunu olmalı

 4. Kilolu olmalı


6. Operatörlük Belgesi alacak kursiyerlerden aranacak şart aşağıdakilerden hangisidir?

 1. Adına kayıtlı makine olmalıdır.

 2. 19 yaşından gün almış olmalıdır.

 3. Herhangi mezuniyet şartı aranmamaktadır.

 4. “E” Sınıfı sürücü belgesi olmalıdır.

7. İş Makinalarının tescil işlemleri hangi kurum tarafından yapılır (özel veya tüzel kişiye ait olanlar)?

 1. Trafik Tescil Şube Müdürlükleri’ nden

 2. Milli Savunma Bakanlığı’ ndan

 3. Büyük Şehir Belediyesi’ nden

 4. Bağlı bulunduğu Ticaret ve Sanayi Odaları’ ndan


8. İş Makinalarının periyodik kontrolleri (muayeneleri) kim tarafından yapılır?

 1. Operatör tarafından

 2. Firma sahibi tarafından

 3. Tamirci tarafından

 4. Yetkilendirilmiş Makine Mühendisi tarafından


9. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanları yönetmeliğine göre Kaldırma yükleme makinelerinin periyodik kontrolleri kim tarafından yapılır?

 1. Operatör tarafından,

 2. Firma sahibi tarafından,

 3. Yetkilendirilmiş Makine Mühendisi tarafından,

 4. Vinç tamircisi tarafından,


10. Lastik tekerlekli İş Makinesi ile karayoluna çıkılacak ise hangi şartlara uyulmalıdır?

 1. Tescil Belgesi ve Plakası olmalı

 2. Trafik Sigortası olmalı

 3. Operatörün “G Sınıfı” Sürücü Belgesi olmalı

 4. Hepsi doğru


11. İş makinası özel yük taşıma izin belgesine aşağıdakilerden hangisi yazılır?

 1. Araç ve yüke ait bilgiler

 2. Toplam dingil adedi

 3. Aracın yüklü durumdaki ölçüleri

 4. Hepsi

12. 6331 Sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanunu İş Ekipmanları Yönetmeliğine göre Kaldırma Yükleme Makinelerinin periyodik kontrolleri ne kadar zamanda bir yapılmalıdır?

 1. 10 yılda 1 yapılmalıdır.

 2. En az yılda 1 defa yapılmalıdır.

 3. Yapılmasına gerek yoktur.

 4. İstediğimiz zaman yapabiliriz.


13. İşçilerin iş kazalarına uğramalarını önlemek amacıyla güvenli çalışma ortamını oluşturmak için alınması gereken önlemler dizisine ne denir?

 1. İş güvenliği

 2. İş

 3. İşçi çalışması

 4. İşçi


14. Sigortalının çalıştığı veya yaptığı işin niteliğinden dolayı tekrarlanan bir sebeple veya işin yürütüm şartları yüzünden uğradığı geçici veya sürekli hastalık, bedensel veya ruhsal engellilik hâllerine ne denir?

 1. Meslek hastalığı

 2. Sigortalılık

 3. İşçi sağlığı

 4. İş güvenliği


15. Kasıt söz konusu olmaksızın meydana gelen, beklenmedik ve sonucu istenmeyen olaya ne denir?

 1. Şans

 2. Kaza

 3. Tesadüf

 4. Rastlantı


16. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliğinin amacı değildir?

 1. Çalışanları Korumak

 2. Üretim Güvenliğini Sağlamak

 3. İşletme Güvenliğini Sağlamak

 4. Ciroyu artırmak


17. Aşağıdakilerden hangisi; İş Kazası ve Meslek hastalıklarını önlemek için yapılan faaliyetlerden biri değildir?

 1. Mühendislik Çalışmaları

 2. Eğitim Faaliyetleri

 3. Denetim faaliyetleri

 4. Ekonomik tedbirler

18. Aşağıdakilerden hangisi iş makinaları ile çalışmada operatörün davranışlarından kaynaklı riskler arasındadır?

 1. Güvenlik kurallarına uymak

 2. Kişisel koruyucu kullanmamak

 3. Teknik kurallara uymak

 4. Makinaları gereken hızda kullanmak


19. İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

 1. Radyo

 2. Görüntü cihazı

 3. Yangın söndürme cihazı

 4. Hoparlör


20. İş makinelerinin üzerinde aşağıdakilerden hangisinin bulunması zorunludur?

 1. Klima

 2. İlkyardım çantası

 3. Sunroof (açılır tavan)

 4. CD çalar


21. İş makinelerinde yangın söndürme cihazı nerede bulunur?

 1. Motorun yanındadır.

 2. Ataşmana bağlı olur.

 3. Operatörün hemen yanında olur.

 4. Yangın söndürme cihazı bulunmaz.


22. Yangınla karşılaştığınızda aşağıdaki hangi güvenlik önlemini almanız gerekmez?

 1. Hemen yangın yerinden kaçınız.

 2. İtfaiyeye telefon ediniz.

 3. Yangını çevrenizdekilere duyurunuz.

 4. Telaşlanmayınız.


23. Aşağıdakilerden hangisi iş güvenliği açısından koruyucu bir ekipman değildir?

 1. Takım çantası

 2. Baret

 3. Çizme

 4. Eldiven


24. İş makinesinde çalışma anında en uygun iş kıyafeti nasıl olmalıdır?

 1. Giysi önemli değildir.

 2. Normal tulum giyilmeli.

 3. Ceket pantolon giyilmelidir.

 4. Baret, çelik burunlu ayakkabı, iş elbisesi, gözlük v.b. giyilmelidir.


25. Kişisel Koruyucu Donanım ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Çalışana ücretsiz verilmelidir.

 2. Arızalı, hasarlı Kişisel Koruyucu Donanımlar kullanılmamalıdır.

 3. Hijyenik şartlarda muhafaza edilmelidir.

 4. Kişisel Koruyucu Donanımlar ortak kullanılmalıdır.


26. Operatör iş makinasına binerken kafasını kabine vurup yaralanmıştır. Bu tür kazaların olmaması için operatörün hangi kişisel koruyucu donanım kullanması gerekmektedir?

 1. Baret kullanmalıdır.

 2. Eldiven takmalıdır.

 3. Koruyucu gözlük kullanmalıdır.

 4. İş önlüğü giymelidir.


27. Aşağıdakilerden hangisi operatörün gözlerin korunmasında kullanılan kişisel koruyucu donanımdır?

 1. Kaynakçı maskesi

 2. Koruyucu gözlük

 3. Baret

 4. Eldiven


28. İşçilere verilen kişisel koruyucu donanımlar ile ilgili aşağıdakilerden hangisi yanlıştır?

 1. Her zaman etkili şekilde çalışır durumda olmalı.

 2. Temizlik ve bakımı yapılmalı.

 3. Gerektiğinde yenileri ile değiştirilmeli.

 4. Kişisel Koruyucu Donanımlar bir defaya mahsus verilmelidir.


29. İş Makinası kullanıcıların en çok dikkat etmesi gereken husus nedir?

 1. İş güvenliği ve emniyet tedbirlerine uymak

 2. Makine kapasitesine dikkat etmeden çalışmak

 3. Gerekli kontrol ve bakımları yapmadan makine kullanmak

 4. Makineyi çok hızlı kullanmak30. İş öncesi hazırlık yapan operatör aşağıdakilerden hangisini yapmalıdır?

 1. İş için uygun ataşman takmak

 2. Palet gerginlik ayarlarını yapmak

 3. Çalışma alanını incelemek

 4. Hepsi


31. İş Makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

 1. Üzerinde çalışılacak zeminin makinenin yüklü ağırlığını taşıyıp taşıyamayacağına dikkat edilir.

 2. İş makinesi çalışma alanına işi olmayan kişi ve araçların girmesi engellenir.

 3. İş makinesinin gösterge ve ikaz sistemleri çalışır durumda olmalıdır.

 4. Hepsi doğru.


32. İşe çıkmadan iş makinesinde aşağıdakilerden hangisi yapılır?

 1. Yağına, suyuna, akümülatör kutuplarına ve suyuna bakılır.

 2. Kepçesine bakılır.

 3. Yalnız dış kısmına bakılır.

 4. Bakmadan işe çıkılır.


33. İş makinesi ile çalışmaya başlamadan önce nelere dikkat edilir?

 1. Çevredeki insanlara, makine ve araçlara

 2. Yolun asfaltlı olup olmadığına

 3. Süpürge fırçaları aşıntısına

 4. Karbüratör yakıt basıncına


34. İş Makinası operatörü ilk hareketten önce ne yapar?

 1. Motor yağı ve akü kontrollerini yapar

 2. İş makinası çevresini kontrol eder, hidrolik kaçağı olup olmadığına bakar

 3. Hidrolik seviye kontrollerini yapar

 4. Hepsi doğru


35. İş makinesi ile çalışırken aşağıdakilerden hangilerine dikkat edilir?

 1. Çevredeki çalışanlara ve makine hızına

 2. Akü yağ seviyesine

 3. Soğutma sistemine elektrolit koyulmasına

 4. Gerektiğinde insan taşımak için yedek sandalye bulunmasına36. İş öncesi hazırlık yapan operatörün görevi aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. İş sağlığı ve iş güvenliği ile ilgili önlemleri almak

 2. Çalışma alanını incelemek

 3. İşin uzak ve yakınlığına bakmak

 4. Amirlerinden iş ile ilgili bilgi almak


37. İş makinesi operatörü çalıştırma öncesi aşağıdaki kontrollerden hangilerini yapmalıdır?

 1. Ataşmanlarda gözle görülebilecek gevşeme, çatlama, kırılma gibi kontroller

 2. Sıvı sızıntılarının kontrol edilmesi

 3. Lastiklerin kontrol edilmesi

 4. Hepsi


38. Aşağıdakilerden hangisi, İş Kanununa göre operatörün görev ve sorumluluğu değildir?

 1. İş Organizasyonu yapma

 2. Kendisinin ve diğerlerinin sağlığını koruyacak biçimde doğru kullanma

 3. Çalışma esnasında gördüğü tehlike ve riskleri bildirme

 4. İşbirliği ve katılım


39. Operatörün görevi hakkında aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Makinenin bakımını üstlenmez.

 2. Makinanın genel kontrolünü ve günlük bakımını yapar.

 3. Operatör makineye sadece iş yaptırır.

 4. Operatör yalnız aracın bakımından sorumludur.


40. Aşağıdakilerden hangisi; İş makinesi operatörlerinin görev ve sorumluluğu değildir?

 1. İşçi sağlığı ve iş güvenliğine ilişkin önlemleri alır.

 2. İş talimatını inceler.

 3. Çalışma yapacağı alanın zemin kontrolünü yapar.

 4. Mekanik arızalarının tamiratını yapar.


41. İş makinası ile aşağıdakilerden hangisi yapılmaz?

 1. Kanal açmada kullanılır.

 2. İnsan taşımada kullanılır.

 3. Toprak yükleme kullanılır.

 4. Beton kırmada kullanılır.


42. İş makinesi operatörü için, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. İş makinesi operatörü makinesinden sorumludur.

 2. İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin çalıştırma talimatlarını önceden okumuş ve anlamıştır.

 3. İş makinesi operatörü, kullandığı iş makinesinin kapasitesini ve yeteneklerini bilir.

 4. Hepsi doğru.


43. İş makinesi operatörü görüş alanının daraldığı durumlarda nasıl davranmalıdır?

 1. Operatör makinadan sarkarak görüş alanını genişletmelidir.

 2. Sürekli korna çalmalıdır.

 3. Tahmini olarak hareket etmelidir.

 4. Operatör yardımcısı kullanmalıdır.


44. Çalışma alanının emniyetinin sağlanması için; aşağıdakilerden hangisi doğru bir uygulamadır?

 1. Operatörün çalışma yerini tanıması, şartlarını öğrenmesi,

 2. Risklerine karşı gerekli tedbirleri alabilmesi için ön çalışma yapması

 3. İşaretçilerin kullandığı işaretlerin manaları bilinmelidir.

 4. Hepsi


45. Makine ile tünel veya kapalı iş alanlarında çalışılırken aşağıdakilerden hangisine dikkat edilmelidir?

 1. Su kaynağının olmasına

 2. Yeterli miktarda hava olup olmadığına

 3. Sıcaklık derecesine

 4. Manevra hareketinin kolaylığına


46. İş makinesi kapalı mekânlarda çalıştırılırken dikkat edilmesi gereken husus nedir?

 1. Kapalı mekânlarda iş makinası kullanılmaz.

 2. Zemin toprak olmalıdır.

 3. Çok iyi havalandırma olmalıdır.

 4. Her türlü durumda çalışılabilir.


47. İş makinesi ile trafiğe açık yollarda çalışmaya başlamadan önce yapılması gerekenlerden, aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Çevredeki insan ve araçlara azami dikkat gösterilir.

 2. Gerekli yasal izinler alınmalıdır.

 3. Gerekli işaret ve işaretçiler kurulmuş olmalıdır.

 4. Hepsi doğru.

48. Karayolunda çalışacak iş makinesi için alınması gereken önlemlerden biri aşağıdakilerden hangisi değildir?

 1. Trafik polisinin görevlendirilmesi

 2. İlgili kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması

 3. Uyarı ve ikaz levhaları konulmalıdır

 4. Yeterli aydınlatmanın yapılması


49. İş makinesi ile yük kaldırılırken yapılması gereken hareket nedir?

 1. Yükler dikey eksende kaldırılmalıdır.

 2. Yerdeki yükler vinçle çekilerek kaldırılır.

 3. Yükler kaldırılırken açının herhangi bir önemi yoktur.

 4. Vinç kancasının mandalını kapatmadan yük kaldırılır.


50. Operatör iş makinasını kullanırken aşağıdakilerin hangisine dikkat etmelidir?

 1. İş makinesinin hareketine

 2. İş makinesi ataşmanlarına

 3. İş makinası kapasitesine

 4. Hepsi doğrudur.


51. Operatör iş makinesi ile iş yapma anında bulunduğu yerde neye dikkat etmelidir?

 1. Alt yapı tesislerinin yerini iyi bilmelidir.

 2. Alt yapı tesislerini dikkate almadan iş yapılmalı.

 3. Yalnız doğal gaz borusu dikkate alınır.

 4. Yalnız su hattı dikkate alınır.


52. İş makinesi ile iş yaparken, iş kazasının meydana gelmemesi için aşağıdakilerden hangisi doğrudur?

 1. Çalışma alanı trafiğe açık tutulur.

 2. Makinalar birbirlerine çok yakın olmalıdır.

 3. Çalışma alanın etrafına uyarı işaretleri konulur.

 4. Operatör istediği gibi çalışır.


53. İş makinesi ataşmanı denince ne anlaşılır?

 1. İş makinesinin gücünü,

 2. İş makinesinin ağırlığını,

 3. İstenilen işi yapan aparat,

 4. İş makinesinin sarf ettiği malzemeleri,54. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Dokunma

 2. Yaya giremez

 3. Fotoğraf çekilmez

 4. Sigara içilmez


55. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Eldiven kullan

 2. Gözlük kullan

 3. İş ayakkabısı kullan

 4. Emniyet kemeri kullan


56. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Eldiven kullan

 2. Gözlük kullan

 3. İş ayakkabısı kullan

 4. Baret kullan


57. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Eldiven kullan

 2. Gözlük kullan

 3. İş ayakkabısı kullan

 4. Emniyet kemeri kullan


58. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Eldiven kullan

 2. Gözlük kullan

 3. İş ayakkabısı kullan

 4. Emniyet kemeri kullan
59. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Düşme tehlikesi

 2. Elektrik tehlikesi

 3. Oksitleyici madde

 4. Aşındırıcı madde


60. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Su dökme

 2. İş makinası giremez

 3. İçilmez

 4. Ateşle yaklaşma

61. Resimde verilen uyarı levhası ne anlama gelmektedir?

 1. Lazer ışın

 2. Asılı yük

 3. Patlayıcı madde

 4. Radyoaktif madde62. Resimde gösterilen işaret ne anlama gelmektedir? 1. Aşırı yük kaldırma

 2. Elektrik panolarına dikkat et

 3. İş sahasına girme

 4. Kişisel Koruyucu Donanım kullan


63. Aşağıdaki işaretlerden hangisi KULAK KORUYUCUSU takınız anlamı taşımaktadır?


64. Aşağıdaki işaretlerden hangisi KORUYUCU MASKE takınız anlamı taşımaktadır?65. Aşağıdaki işaretlerden hangisi ; (KALDIRILAN YÜK ALTINDA DURMAK YASAKTIR) anlamına gelir?
66. Operatör yardımcısının (işaretçinin) görevi nedir?

 1. İş makinasını kullanmak

 2. İş makinesi operatörünü doğru ve planlı şekilde yönlendirmek

 3. Çevre temizliğini yapmak

 4. İş organizasyonu yapmak


67. İş makineleri çalışırken hangi TEHLİKELİ SAHALARDA özel tedbirler alınmalıdır?

 1. Görüşün iyi olduğu yerler

 2. Boyalı yerler

 3. Yeraltı enerji ve doğalgaz hatlarının olduğu yerler

 4. Tarım alanlarının olduğu yerler

68. Aşağıdakilerden hangisi saygısız ve tedbirsiz iş makinası kullanmaya örnektir?

 1. Hız kurallarına uyulması

 2. Uyarı ve ikaz levhalarına uyulması

 3. Güvenlik ekipmanlarının kullanılması

 4. Diğer çalışanların tehlikeye sokulması


69. Aşağıdakilerden hangisi iş kazalarında insan faktörü değildir?

 1. Sıcaklık ve nem

 2. Dalgınlık, dikkatsizlik

 3. Eğitim ve bilgi eksikliği

 4. İlgisizlik, düzensizlik


70. Aşağıdakilerden hangisi iş kazası nedenlerinden değildir?

 1. Eğitimli olmak

 2. İşi bilinçsiz yapmak

 3. Kişisel koruyucu kullanmamak

 4. İş Makinesi koruyucularını kullanmamak


71. Aşağıdakilerden hangisi iş makinelerinde kaza sebeplerindendir?

 1. Makine emniyet sistemlerinin devre dışı bırakılması

 2. İş yeri ortamında gerekli önlemlerin alınmış olması

 3. Makine emniyet sistemlerinin olması

 4. Makinenin bakımının yapılması


72. Bozulup kalan bir iş makinesini nasıl bırakırız?

 1. Olduğu gibi bırakırız

 2. Emniyet güvenlik tedbirleri alınarak reflektörle işaretleriz

 3. Kırmızı bez asarız

 4. Tamir etmeye çalışırız.


73. Reflektör veya yansıtıcı hangi hallerde kullanılır?

 1. Yolda normal giderken.

 2. Hiçbir zaman kullanılmaz.

 3. Her zaman kullanılır.

 4. Arıza durumunda diğer araçları uyarmak amacıyla kullanılır.


74. İş makinesi operatörü iş bitiminde makineden inerken ne yapmalıdır?

 1. Park frenini çeker.

 2. Kontağı kapatır.

 3. Bindiği gibi basamakları kullanarak iner.

 4. Hepsi doğru.Yüklə 0,49 Mb.

Dostları ilə paylaş:
  1   2   3   4   5
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə