İsmayıl Teymur oğlu MəmmədovYüklə 22,78 Kb.
tarix17.11.2018
ölçüsü22,78 Kb.
#82872


İsmayıl Teymur oğlu Məmmədov

Filologiya üzrə fəlsəfə doktoru, dosent


Azərbaycan dilçiliyi kafedrasının dosenti

İş telefonu: 538-02-23

İmeyl: i.mammadov@mail.ruQISA BİOQRAFİK MƏLUMAT

 • 1942-ci il dekabrın 20-də Cəbrayıl rayonunda anadan olub.

 • 1949-1959-cu illərdə Cəbrayıl rayon Şükürbəyli kənd orta məktəbində təhsil alıb.

 • 1966-1970-ci illərdə Azərbaycan Dövlət Universitetinin filologiya fakültəsində “Filoloq” ixtisası üzrə təhsil alıb.

 • Ailəlidir, üç övladı var.

ELMİ DƏRƏCƏ VƏ ELMİ ADLARI

 • 1967-1970-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda aspirant olub.

 • 1970-ci ildə „Azərbaycan dilində qrammatik sinonimlik“ mövzusunda namizədlik dissertasiyasını uğurla müdafiə edib və filologiya üzrə fəlsəfə doktoru elmi dərəcəsi alıb.

 • 1975-ci ildə dosent elmi adını alıb.

ƏMƏK FƏALİYYƏTİ

 • 1967-1970-ci illərdə AMEA-nın Nəsimi adına Dilçilik İnstitutunda kiçik elmi işçi.

 • 1970-1974-cü illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında baş müəllim.

 • 1974-1975-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent əvəzi.

 • 1975-1988-ci illərdə BDU-nun Azərbaycan dili və ədəbiyyatının tədrisi metodikası kafedrasında dosent.

 • 1988 -2018 BDU-nun “Azərbaycan dilçiliyi“ kafedrasının dosenti .

TƏDRİS ETDİYİ FƏNLƏR  

 • Azərbaycan dilinin leksikası

 • Azərbaycan dilinin morfologiyası

 • Feilin zamanları

 • Azərbaycan dilinin müasir problemləri

 • Azərbaycan dilçiliyi tarixi

 • Azərbaycan dilində söz yaradıcılığı

 • Dilin leksik-semantik sistemi

 • Leksikologiya


TƏDQİQAT SAHƏSİ

 • Semasiologiya

 • Leksikologiya

 • Morfologiya

İŞTİRAK ETDİYİ KONFRANSLAR , KEÇDİYİ KURSLAR, TRENİNQLƏR

 • 2012, Bakı, Azərbaycan, Sözün leksik mənasının mahiyyəti, nitqdə təzahürü və lüğətlərdə verilməsi, "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, III Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2013, Bakı, Azərbaycan, Dil və cəmiyyət, Azərbaycan xalqının ümummilli lideri H.Əliyevin anadan olmasının 90-cı ildönümünə həsr olunmuş IV Beynəlxalq konfrans.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan, Azərbaycan-türk dilində antroponimlər, "Azərbaycanşünaslığın aktual problemləri, V Beynəlxalq elmi konfrans.

 • 2014, Bakı, Azərbaycan, Cəmiyyətdə dil arasında bağlılıq, M.Ə.Rəsulzadənin anadan olmasının 130 illik yubileyinə həsr olunmuş Respublika elmi-nəzəri konfrans.

 • 2016, Bakı, Dildə və lüğət tərkibində inkişaf meylləri haqqında Azərbaycan, Akademik Tofiq HAcıyevin anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş „Azərbaycan filologiyası: İnkişafın yeni mərhələsi“ Respublika elmi konfransı.
ÇAP OLUNMUŞ ƏSƏRLƏRİ

Kitablar

 • 1985, Azərbaycan dilində qrammatik sinonimlik . Bakı, ADU nəşri.

 • 1988, Azərbaycan dilinin semasiologiyasına giriş . Bakı, ADU nəşri, 85 s.

 • 1995, Azərbaycan dili sinonimlər lüğəti. Bakı, Yazıçı nəşriyyatı.

 • 2000, Kitabi-Dədə Qorqudun lüğəti. Bakı, YNE nəşriyyatı, 567 s.

 • 2006, Azərbaycan dilinin semantikası. Bakı, Xəzər nəşriyyatı, 369 s.

 • 2014, Azərbaycanşünaslığa giriş. Bakı, BSU nəşriyyatı.

Metodik göstəriş və proqramlar

 • 2014, Nəsimi dilinin leksikası (metodik göstəriş)

 • 2017, Dilin leksik-semantik sistemi (proqram)

 • 2017, Azərbaycan dilinin müasir problemləri (proqram)

 • 2017, Feilin zamnaları(proqram)

 • 2017, Azərbaycan dlində söz yaradıcılığı (proqram)

 • 2017, Müasir Azərbaycan dili(proqram)

Məqalələr

 • 1982, Şəxs kateqoriyasının semantik-funksional xüsusiyyətləri // Azərbaycan dilinin qrammatik quruluşu məsələləri, Bakı.

 • 1982, Polisemantik isimlərin məna sərhədinin müəyyənləşdirilməsi barədə qeydlər // Azərbaycan dilinin leksik-semantik quruluşu məsələləri, Bakı.

 • 1983, Kitabi-Dədə Qorqud dastanlarının dilində çoxmənalı sözlər // Türk dillərinin quruluşu və tarixi, Bakı.

 • 1987, Polisemantik sözün aktuallaşmasında kontekstin rolu // Azərbaycan dilində sintaktik konstruksiyalar, Bakı.

 • 1987, Об относительной-хронологизации тюрко-иранских лексических общностей // Вопросы тюркологии, №2.

 • 1990, Azərbaycan dilində immanent strukturlu antroponimlər // Azərbaycan dilinin etimologiyası və onomastik məsələlər, Bakı.

 • 2000, Dədə Qorqudun semantikası, Kitabi Dədə Qorqud ensiklopediyası. Ön söz. Bakı.

 • 2004, Dillə təfəkkür münasibəti və leksik mənanın linqvistikası // Bakı Universitetinin xəbərləri, Bakı, №4.

 • 2009, Leksikologiyanın əsas anlayışları // Azərbaycan filologiyasının aktual problemləri. Bakı Dövlət Universitetinin 90 illik yubileyinə həsr olunmuş beynəlxalq elmi konfransın materialları, Bakı, s. 158-179.

 • 2012, Azərbaycan dilində leksik arxaizmlər // “Filologiya məsələləri”, № 5, s. 30-35.

 • 2013, Feilin mürəkkəb şəkillər haqqında / Akad. T.Hacıyevın anadan olmasının 80 illik yubileyinə həsr olunmuş “Azərbaycan filologiyası: inkişafın yeni mərhələsi” mövzusunda Respublika elmi konfransınmın materialları, Bakı, s. 40-43

 • 2014, Qurbaninin poetik dünyası//“Sivilizasiya“ jurnalı, Bakı, № 10, s. 20-30.

 • 2015, Mürşüdümüz Yusif müəllim / Prof. Y.Seyidovun xatirəsinə həsr olunmuş məqalələr. Bakı, s. 23-27

 • 2016, Ferdinand De Sössür və onun „Ümumi dilçilik kursu“ // “Filologiya məsələləri”, № 8, s. 10-22.

 • 2017, Sözün leksikmənasının mahiyyəti, nitqdə təzahürü və lüğətlərdə verilməsi

Yüklə 22,78 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə