Isparta belediyesi 2016 yili nisan ayi meclis kararlari özetiYüklə 54,29 Kb.
tarix03.01.2019
ölçüsü54,29 Kb.
#88973

ISPARTA BELEDİYESİ 2016 YILI NİSAN AYI MECLİS KARARLARI ÖZETİKARARIN TARİH VE SAYISI

KARAR ÖZETİ

04.04.2016-81

  Tasnif Heyetinin seçiminde Belediye Meclis Üyelerinden aday gösterilen ve Meclisce yapılan açık oylamada mevcut Meclis katipleri olan Ömer Tahir GÜRAKAN ve Arif ASLAN, Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda tasnif heyetine oy birliğiyle  seçilmişlerdir.       

04.04.2016-82

Meclis Başkan vekillerinin seçimi (1.ve 2.Başkan vekili)

Meclis Başkan vekillerinin seçiminde Belediye Meclis üyelerinden aday gösterilen ve Meclisce yapılan gizli oylamada 1.Meclis Başkan vekili Nedim YÜREKLİ 18 oy, 2.Meclis Başkan vekili Nail BAYRAM 18 oy alarak   Meclis Başkan vekilliklerine seçilmişlerdir.

      


04.04.2016-83

Asil Meclis Katipleri seçimi ( 2 üye)

   Meclis katipliklerinin seçiminde Belediye Meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce yapılan gizli oylamada asil Meclis katiplerine Ömer Tahir GÜRAKAN 18 oy, Arif ASLAN 18 oy alarak  Meclis katipliklerine seçilmişlerdir.

        


04.04.2016-84

Yedek Meclis Katiplerinin seçimi.(2 üye)

Yedek Meclis katipliklerinin seçiminde Belediye Meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce yapılan gizli oylamada  Muzaffer KILINÇ 18 oy, Muhittin GÜL 18 oy alarak  yedek Meclis katipliklerine seçilmişlerdir.04.04.2016-85

Encümen Üyelerinin seçimi (3 üye)

  Encümen üyeliği seçiminde Belediye Meclis üyelerinden aday gösterilen ve meclisce yapılan gizli oylamada Musa KAYA 18 oy, Süleyman GÜLBOY 18  oy, Hüseyin DİKYAR 18 oy alarak Encümen üyeliklerine seçilmişlerdir.      
04.04.2016-86

Plan ve Bütçe Komisyonu Üyelerinin seçimi.(5 üye)

Plan ve Bütçe Komisyon üye seçimi için Meclis üyelerinden aday gösterilen ve Meclisce yapılan açık  oylama sonunda  Ömer Tahir GÜRAKAN, İbrahim CAN, Şükrü Oğuzhan GÖKER, Emine Yaşar BİLİR ÖZDEMİR, Kadir ÖZKAN  Plan ve Bütçe Komisyon üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişlerdir.      04.04.2016-87

İmar Komisyon Üyeliklerinin Seçimim (5 üye)

İmar Komisyonu üye seçimi için  Meclis üyelerinden aday gösterilen ve Meclisce yapılan açık oylama sonunda Süleyman GÜLBOY, Akif ASLAN, Orhan EREN, Ali TUNÇBİLEK Hasan ÜNLÜ  İmar komisyonu üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişlerdir.

      


04.04.2016-88

Tarife Komisyon Üyelerinin Seçimi. (5 Üye)

Tarife Komisyonu üye seçimi için  Meclis üyelerinden  aday gösterilen ve Meclisce yapılan açık oylama sonunda Havva GÖKDOĞAN, Gürsan TAŞTEKİN, Mustafa Şenel KARAKAYA , Ramazan ÇIRAK , Arif GÜRDAL Tarife Komisyonu üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişlerdir. 
04.04.2016-89

İsim Komisyon Üyelerinin Seçimi (5 üye)

   İsim Komisyonu üye seçim için Meclis üyelerinden aday gösterilen ve Meclisce yapılan açık oylama sonunda Muzaffer KILINÇ  Şükrü Oğuzhan GÖKER, , Muhittin GÜL, Canan AYDIN, Salim Nuri GÜNTAÇ  İsim komisyonu üyeliklerine oy birliğiyle seçilmişlerdir.

         Gereği için Yazı İşleri Müdürlüğüne gönderilmesine karar verildi.


08.04.2016-90

MADDE-Belediyemiz mülkiyetinde Halıkent Mahallesi 974 ada 1 parsel Halı Saha olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiralanmasının görüşülmesi

AÇIKLAMASI: Belediyemiz mülkiyetinde Halıkent Mahallesi 974 ada 1 parselin Halı Saha olarak kullanılmak üzere 10 yıllığına kiralanması için Encümene yetki verilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.
08.04.2016-91

MADDE 1 - Halit, Coşkun GÜVENÇ vs nin ilimiz, Emre Mahallesi 167 ada 1,2,4,5,6,7,8 parseller; 168 ada, 3,5,6,7,8,9 parseller ile 173 ada, 1,3,4,5,6,7,9,10,11 parsellerin bulunduğu imar adasında emsalin 1,2 den civarındaki adalarda olduğu gibi E= 1,6 ya ve yüksekliğin 15,50 m. den 7 kata çıkartılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

        Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi
08.04.2016-92

MADDE 2 - Ali ERYILMAZ’ın taahhüdü altında olan Emre Mahallesi 164 ada muhtelif parsellerde taahhüdü bulunduğundan 3818 nolu sokağın kapatılarak adaların birleştirilmesi teklifi.

 AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-93

MADDE 3 - Nihat KALAY vs. nin mülkiyetlerinde bulunan Kepeci Mahallesi 8315 ada 6 parselin bulunduğu imar adası ayrık nizam 5 kat yapılaşma şartlarında olup daha düzgün ve civarı ile uyumlu yapılaşma olabilmesi için bitişik nizama çevrilmesi teklifi.   

       AÇIKLAMASI: Kepeci Mahallesi 8315 ada 6 parselin bulunduğu alanda yapılaşma koşullarının Bitişik Nizam olarak düzenlenmesi halinde artan yoğunluğa karşılık sosyal donatı alanı ayrılmadığından ayrıca planlama ilkeleri ve şehircilik esasları gereği plan bütünlüğünü bozacağından teklif uygun bulunmamıştır.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-94

MADDE 4 - Çünür Mahallesinde yapılacak olan otogar alanının hazırlanan proje doğrultusunda yapılaşma şartları ve alanında değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Çünür Mahallesinde yapılacak otogar için E=1,00 ve Yençok=serbest yapılaşma koşulları ile alanın Otogar ve Yaşam Merkezi olarak plana işlenmesi, (alan içerisinde Otogar ve Otogara hizmet edecek birimler, Alışveriş Merkezi, Açık ve Kapalı Otopark Alanları ile Park ve Yeşil  alanlar düzenlenebilir kat mülkiyeti ile bağımsız bölümler oluşturulabilir.) Kararı ile otogarın doğusunda bulunan 25 metrelik yolun otogar girişi için kullanılacağından yeniden düzenlenmesi ile güneydoğusunda bulunan park alanı ve yurt alanı ile otogar alanı arasındaki otopark alanının da kendi içerisinde değerlendirilmek üzere otogar alanına dâhil edilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım 1/1000  uygulama imar planlarına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi08.04.2016-95

MADDE 5- İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal 31L-4C pafta 2531 ada 1 parselde bulunan temel eğitim alanında okul projesinin yapı yaklaşma sınırlarından dolayı yerleştirilemediğinden yapı yaklaşma sınırlarının tüm ada kenarında 5m.ye indirilmesi teklifi.

AÇIKLAMASI: İl Milli Eğitim Müdürlüğünün Modernevler Mahallesi tapunun İstiklal 2531 ada 1 parselde bulunan Temel Eğitim Alanında uygulanması düşünülen tip projenin yerleştirilebilmesi için tüm cephelerden çekme mesafelerinin 5 metre olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

           Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi
08.04.2016-96

MADDE 6- Abdul Kadir ÇETİN ‘in Fatih Mahallesi, tapunun Deregümü 3050 ada 3 nolu parselinin konut dışı kentsel çalışma alanı E=0,75 hmax=serbest olan yapılaşma şartlarının  Ticaret + Konut Alanına alınması ve %20 konut  + % 80 ticaret,  E= 2,00 ve hmax=serbest olarak  değişiklik yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Deregümü 3050 ada 3 nolu parselin Konut Dışı Kentsel Çalışma Alanı ve E=0,75 hmax=serbest yapılaşma koşullarının, E=2,00 hmax=serbest %20 konut %80 ticari olarak değişiklik yapılabilmesi için Mekansal Planlar Yapım Yönetmeliği 26. Madde 5. Fıkrası  (a) bendine göre %20’lik konut kısmı için ayrılması gerekli sosyal donatı alanı belirtilmediğinden komisyonumuzca uygun bulunmamıştır.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi
08.04.2016-97

MADDE 7- Kordinamik Isı Sistemleri Sanayi ve Tic. Ltd. Şti.nin mülkiyetlerinde bulunan Senirce 11 pafta 1109 nolu parsellerinde kalorifer ve ısı sistemleri imalathanesi kurmak için 1/5000 ve  1/1000 uygulama imar planı yapılması teklifi.

AÇIKLAMASI: Yapılması düşünülen işletmenin mevcut Organize Sanayi alanındaki boş alanlarda veya İmar Planındaki sanayi alanlarında yapılması daha uygun olacağından teklif uygun bulunmamıştır.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi
08.04.2016-98

MADDE 8- Noran Petrol Gıda İnşaat Tarım Hayvancılık Nakliye San. ve Tic. A.Ş.’ nin mülkiyetinde bulunan Senirce Köyü M25-a-11-a  pafta 1240 nolu parsellerine karayolu kenarı dinlenme tesisi (Otel, Lokanta vb.) kurmak için, 1/5000 ve  1/1000 uygulama imar planı yapılması teklifi.

         AÇIKLAMASI:  Yapılması düşünülen işletmenin bulunduğu alanda münferit olarak planlama yapılmasının planlama ilkeleri ve şehircilik esasları gereği uygun olmayacağından teklif uygun bulunmamıştır.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-99

MADDE 9-  Metin, Aysun, Ömer Hilmi DİLMEN ve Melek Feride ÇELİK’in mülkiyetlerinde bulunan Turan Mahallesi 432 ada, 8,14 ve 18 nolu parsellerinde ayrık nizam 5 kat olan %40 yapılaşma hakkının kullanılamaması nedeniyle Blok Nizam 5 kat olarak değişiklik yapılması teklifi.

        AÇIKLAMASI: Turan Mahallesi 432 ada 8,14 ve 18 nolu parsellerde yapılaşma hakkını kullanamadığından, Ayrık Nizam 5 kat olan yapılaşma koşullarının adanın geri kalanının Blok Nizam olması nedeniyle Blok Nizam 5 Kat olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-100

MADDE 10-  Halk Sağlığı Müdürlüğü’nün Sidre Mahallesi 4338 sokak ile 4315 sokak kesişimin de bulunan park alanından 2000 m2 lik kısmının Sağlık Tesisi alanına alınması teklifi.

         AÇIKLAMASI:  Talep edilen alanın bir kısmının taşkın sahasında kalması nedeniyle karşısındaki 4310 sokak ile 4315 kesişiminde bulunan Park Alanından yaklaşık 2000 m2 alanın Sağlık Tesisi Alanı olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-101

MADDE 11-  Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.nin 2016 yatırım programında bulunan 3,00x7,00 ebatları da bir adet trafonun Işıkkent Mahallesi 5729 sokak ve 5732 sokakta bulunan park alanına konulması için plana işlenmesi teklifi.

        AÇIKLAMASI: Akdeniz Elektrik Dağıtım A.Ş.’nin 2016 yatırım programında olan Işıkkent Mahallesinde Belediyemizce belirlenen 1adet trafo yerinin  İmar Planına İşlenmesi, bedeli karşılığı satışının yapılması veya kiralanması veya kira karşılığı enerji bedelinin karşılığında alınması koşuluyla komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-102

MADDE 12-  Tasfiye Halindeki Ayazma Uydu Kent Yapı Kooperatifinin iskan almasında sıkıntı olan 3706 ada 3 parselde 4463-4459 ve 4440 sokak cephelerinde yapı yaklaşma mesafelerinin 5m.den 3,5m indirilmesi teklifi.

         AÇIKLAMASI:  Belediye Meclisinin 03.08.2015 tarihli kararında belirtilen eksikliklerin giderilmediği görüldüğünden teklif uygun bulunmamıştır.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-103

MADDE 13-  İl Sağlık Müdürlüğü’nün yapımı devam eden Şehir Hastanesinin tamamlanmak üzere olması nedeniyle Atatürk Caddesi (104. Cd) üzerinde düzenleme yapılarak kavşak yapılması teklifi.

         AÇIKLAMASI: Belirtilen alanda daha detaylı incelemelerin ve çalışmalarının yapılabilmesi Trafik Bölge Müdürlüğünün ve Süleyman Demirel Üniversitesi Şehir ve Bölge Planlama Bölümü ile İnşaat Mühendisliği Bölümünden görüş alındıktan sonra değerlendirilmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-104

MADDE 14-  Isparta Çalışma ve İş Kurumu Müdürlüğü’nün Davraz Mahallesinde yapılmakta olan hizmet binaları yanında bulunan alandan istenilen ek otopark alanı için 05.02.2016 tarih ve 33 nolu kararın Genel Müdürlük ile yapılan yazışmalar sonucunda belirtilen şartlar ile yapılamayacağından yeniden değerlendirilmesi teklifi.

          AÇIKLAMASI: Belediye Meclisinin 05.02.2016 tarih ve 33 nolu kararında belirtilen şartların sağlanması ilgili alanda gelecekte oluşabilecek ihtiyaçların karşılanması düşünüldüğünden alınmış karar geçerli olduğundan teklif uygun bulunmamıştır.

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi


08.04.2016-105

MADDE 15-  İlimiz Gülistan Mahallesi 531 ada 1 parselde bulunan Sümerbank Evleri sakinlerinin evlerinin bulunduğu adada blok nizam 4 kat olan yapılaşma şartlarının yoğunluk aynı kalarak yapı yüksekliğinin 4 kattan 8 kata çıkartılması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Gülistan Mahallesi 531 ada 1 parselde Blok Nizam 4 kat olan yapılaşma koşullarının yoğunluk artırılmadan E=1,60 ve 6 kat olarak düzenlenmesi ve değişikliklerin 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur

         Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy çokluğuyla kabul edildi.


08.04.2016-106

MADDE 16-  Engin AKBAY’ın mülkiyetinde ve taahhüdü altında bulunan Sidre Mahallesi Tapunun Gülcü 1630 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 13 nolu parsellerde 0,40/1,20 3 kat olan yapılaşma şartlarının E=1,70 ve hmax= 5 kat olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık aynı Mahalle 1631 ada 1 ve 4 nolu parsellerinin sosyal donatı alnına alınması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Sidre Mahallesi tapunun Gülcü 1630 ada 5,6,7,8,9,10,11 ve 13 nolu parsellerde 0,40/1,20 3 kat olan yapılaşma şartlarının E=1,70 ve 5 kat olarak değişiklik yapılması artan yoğunluğa karşılık aynı Mahalle 1631 ada 1 ve 4 nolu parsellerinin sosyal donatı alanına alınması ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-107

MADDE 17-  Isparta Hayırlar Vakfı Başkan V. Ali ARTAN’ın mülkiyetlerinde bulunan  Gülevler Mahallesi 73 ada 11 nolu parsellerinde bulunan okulun, halihazırda,  mülkiyeti Belediyeye ait 73 ada 14 nolu parselle mevcut binanın tecavüzlü olduğu okul binalarının yıkılıp yeniden yapılması planlandığından 73 ada 14 nolu parselin okul alnından çıkartılarak park alanına katılması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Gülevler Mahallesi 73 ada 11 parselde bulunan okulun yıkılıp yeniden yapılması planlandığından, mülkiyeti Belediyeye ait 73 ada 14 nolu parselin okul alanından çıkartılarak park alanına alınması ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-108

MADDE 18-  Ali ERYILMAZ’ın Keçeci Mahallesi 2342 ada 3  parsel 3058.03 m2 E=0,90 ve hmax= 15,50m. olup yoğunluğun E=1,20 ye çıkartılması ve buna karşılık 1697 ada 2 parsel 314 m2 1687 ada, 19 parsel 205 m2 hissesi, 17 parsel 168 m2 hissesi, 14 parsel 38m2 hissesi ve 8 parsel 69 m2 hissesinin sosyal donatı alanına alınması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Hisseli parsellerin sosyal donatı alanı olarak düzenleme yapılamayacağından teklif uygun bulunmamıştır.

           Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-109

MADDE 19- Çakaloğlu Sağlık Hiz.Medikal İnşaat Tem. Yem Üretim Tarım Hayvancılık Taşımacılık Enerji San.ve Tic.Ltd.Şti’nin  mülkiyeti ve taahhüdü altında olan Ayazmana Mahallesi tapunun Gülcü 3837 ada 1 parsel 3688 ada 1,5,6 ve 7 nolu parsellerinin birleştirilerek inşaat yapılabilmesi için yerinde açık olmayan 4434 nolu sokağın 3837 ada ile 3688 ada arasının kapatılması ayrıca 4461 nolu sokağın 3688 ada ile 3705 ada  arasında  sokağın yeniden düzenlenerek 3837 adanın genişletilmesi teklifi.

          AÇIKLAMASI: Ayazmana Mahallesi tapunun Gülcü 3837 ada 1 parsel 3688 ada 1,5,6 ve 7 nolu parsellerinin birleştirilerek inşaat yapılabilmesi için yerinde açık olmayan 4434 nolu sokağın 3837 ada ile 3688 ada arasının kapatılması ayrıca 4461 nolu sokağın 3688 ada ile 3705 ada  arasındaki  sokağın yeniden düzenlenerek 3837 adanın genişletilmesi ve değişikliklerin 1/5000 nazım ve 1/1000 uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-110

MADDE 20-  Mustafa BOZTEPE'nin vekil bulunduğu Ayazmana Mahallesi  tapunun Gülcü 3851 ada 1,2,3 ve 4 nolu parselleri ile 3864 ada 4 nolu parsellerinin tevhid edilebilmesi için aradan geçen 4465 nolu sokağın 4448 sokak ile 4454 sokaklar arasının kapatılarak konut alanına alınması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Komisyonumuzca yapılan incelemeler devam ettiğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-111

MADDE 21-  Metin ÇELİK’in taahhüdü altında bulunan Vatan Mahallesi tapunun 3717 ada 5,6,7,8 nolu parselleri 0,30/1,50 ve 5 kat 16,17 ve 18 nolu parselleri 0,30/0,90 3 kat olup, parsellerin birleştirilerek E= 1,60 ve 7 kat yapılaşma izni verilmesi artan yoğunluğa karşılık 3717 ada, 12,13 parseller ile 14 nolu parselin hissesinin ayrılması teklifi.

         AÇIKLAMASI: Teklif edilen alanda tevhid edilecek parseller adanın parselasyon sistemini etkilediğinden konunun bir sonraki meclis toplantısında görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-112

MADDE 22-  Aksu Enerji, Asya İnşaat Tic. Ozan Solar Enerji İnşaat ve Beyhan Enerji Üretim Dağıtım Şirketlerinin Belediye Meclisimizin 05.06.2015 tarih ve 147 sayılı karar ile G.E.S. yapılmak üzere kurum görüşleri istenilen ve gelen olumlu görüşler neticesinde zemin etüdü ve imar planı hazırlanmış olan Kayı Köyü eski  4 Pafta 207, 173,184,190,204 ve 205 parseller için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planlarının incelenerek onaylanması teklifi.

          AÇIKLAMASI: Belediye Meclisimizin 05.06.2015 tarih ve 147 sayılı karar ile G.E.S. yapılmak üzere kurum görüşleri istenilen ve gelen olumlu görüşler neticesinde zemin etüdü ve imar planı hazırlanmış olan Kayı Köyü eski  4 Pafta 207, 173,184,190,204 ve 205 parseller için hazırlanan 1/5000 ve 1/1000 uygulama imar planlarının G.E.S. alanındaki panellerin dansiteye dahil olmayacağından bekçi kulübesi, idari bina, vb. tesisler için yapılaşma koşullarının E=0,05 olarak onaylanması komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-113

MADDE 23-  Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.03.2016 tarih ve 4689 sayılı kararı gereği ilimiz Yakaören Köyünde yapılan kadastronun çalışması sonucunda 113 ada 12 parselde bulunan İsmail Baba Türbesinin 16.08.1989 tarih ve 867 sayılı İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmış olan türbenin koruma alan sınırlarının kurul kararı gereğince 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi.

         AÇIKLAMASI: Antalya Kültür Varlıklarını Koruma Bölge Kurulunun 15.03.2016 tarih ve 4689 sayılı kararı gereği ilimiz Yakaören Köyünde yapılan kadastronun çalışması sonucunda 113 ada 12 parselde bulunan İsmail Baba Türbesinin 16.08.1989 tarih ve 867 sayılı İzmir II numaralı Kültür ve Tabiat Varlıklarını Koruma Kurulu kararı ile korunması gerekli kültür varlığı olarak tescil edilerek koruma altına alınmış olan türbenin koruma alan sınırlarının kurul kararı gereğince 1/1000 ölçekli uygulama imar planına işlenmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-114

MADDE 24-  Şakir ESENKAYA’nın mülkiyetinde bulunan 5675 ada 5 nolu ve imar planında konut + ticaret  %60 ticaret %40 konut E =1,00 ve hmax= 15,50m. olan yapılaşma şartlarının %30 ticaret +70 konut E=2,00 ve Yençok = 21,50 7 kat yapılaşma şartlarının verilmesi artan yoğunluğa karşılık Deregümü (Zafer Mahallesi) 5254 ada 3 parsel Karaağaç Mahallesi 1520 ada, 398 parsel ile Davraz mahallesi 2855 ada, 5 nolu parselin belediyeye devredilmesi teklifi. (ek dilekçe ile Belediye hizmet alanı cephesi yapı yaklaşma sınırının 5m. düşürülmesi istendi).

         AÇIKLAMASI: 5675 ada 5 parselde 11.03.2016 tarih ve 73 sayılı meclis kararında belirtilen koşullarının yerine getirilmesi ve plan değişikliğinin kesinleşmesinden sonra değerlendirilmesi gerektiğinden konunun bir sonraki mecliste görüşülmesi komisyonumuzca uygun bulunmuştur.

          Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda madde komisyondan geldiği şekilde oy birliğiyle kabul edildi.


08.04.2016-115

2015 yılı Faaliyet Raporunun Görüşülmesi.

Belediye Meclisimiz Faaliyet Raporunun görüşülmesi hususunda 01.01.2015-31.12.2015 tarihleri arası Faaliyet Raporu Meclisimizce yapılan müzakereler sonunda oy çokluğuyla  kabul edildi.
Yüklə 54,29 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə