İstanbul büYÜKŞEHİr belediye başkanliği etüD ve projeler daire başkanliği projeler müDÜRLÜĞÜYüklə 227,85 Kb.
səhifə4/4
tarix23.01.2018
ölçüsü227,85 Kb.
1   2   3   4

1. 9. YARIŞMACILARDAN İSTENENLER


 • 1/1000 ölçekli analitik etüt sınırları içinde kalan alana ait; arazi kullanım, ulaşım önerileri ve açıklama raporu.
 • 1/500 ölçekli proje alanının yakın çevresini gösteren vaziyet planı.
 • 1/200 Ölçekli kat planları, kesit ve görünüşler ( 49 parselde yer alan bina için sadece fonksiyon önerisi getirilecek olup, bu yarışma kapsamında tiyatro binası ile entegrasyonuna yönelik çözümler geliştirilecektir.)
 • 1/500 Ölçekli Proje Alanının ve Yakın Çevresinin Maketi.
 • Perspektifler.
 • Önerilen yapıya ait mühendislik öneri raporları.(İnşaat Mühendisliği öneri Raporu, Elektrik Mühendisliği Öneri Raporu, Makine Mühendisliği Öneri Raporu, Akustik Öneri Raporu, Yangın Şartnamesi Öneri Raporu, İnşaat Mühendisliği Öneri Raporu kapsamında 1/200 ölçekli takriben boyutlandırılmış taşıyıcı sistem planları)
 • CD (Üzerine Rumuz yazılarak ayrı bir zarf içinde teslim dilecektir.)
 • Yer Görme Belgesi Zarfı.
 • Yazışma Zarfı.
 • Kimlik Zarfı.


1. 10. YARIŞMACILARA SAĞLANAN DOKÜMANLAR


 • Yarışma Şartnamesi.

 • Yarışma Alanının Yerini Gösteren Şema ve Fotoğraflar.

 • Sözlük

 • Hâlihazır Harita

 • Maket Sınırını Tanımlayan Harita

 • Yarışma Alanına İlişkin Fotoğraflar.

 • Yarışma Alanına Ait Altyapı ve Kamu Kurum Görüşleri.

 • Beyoğlu Vergi Dairesi Binası Rölövesi

 • Şişhane Zemin altı Otopark Projesi

 • Şişhane Metro İstasyonu Projesi


1. 10. YARIŞMACILARA SAĞLANAN DOKÜMANLAR


 • Yarışma Şartnamesi.

 • Yarışma Alanının Yerini Gösteren Şema ve Fotoğraflar.

 • Sözlük

 • Hâlihazır Harita

 • Plankote

 • Maket Sınırını Tanımlayan Harita

 • Yarışma Alanına İlişkin Fotoğraflar.

 • Yarışma Alanına Ait Altyapı ve Kamu Kurum Görüşleri.

 • Beyoğlu Vergi Dairesi Binası Rölövesi

 • Şişhane Zemin altı Otopark Projesi

 • Şişhane Metro İstasyonu Projesi1. 11. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU
Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olacaktır. Çizimler A0 boyutunda, sergileme kolaylığı açısından fotoblok ve benzeri altlık malzemeden hazırlanacaktır.
Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların, sağ alt köşelerinde paftanın asma şemasında yeri belirtilecektir.
Pafta sunumları kuzey dikkate alınarak yapılacaktır.
Projelerin; dijital ortamda hazırlansın ya da hazırlanmasın CD kopyası kapalı zarf içinde olmak üzere, kimlik zarfı içinde teslim edilecektir.

1. 11. PROJELERİN ÇİZİM VE SUNUMU
Her türlü çizim tekniği ve renk serbesttir. Her ölçeğin gerektirdiği ayrıntıda ve anlaşılabilir olacaktır. Çizimler A0 boyutunda, sergileme kolaylığı açısından fotoblok ve benzeri altlık malzemeden hazırlanacaktır.
Sergileme kolaylığı bakımından bütün paftaların, sağ alt köşelerinde paftanın asma şemasında yeri belirtilecektir.
Pafta sunumları kuzey dikkate alınarak yapılacaktır.
Projelerin; dijital ortamda hazırlansın ya da hazırlanmasın CD kopyası, ayrı bir zarf içinde teslim edilecektir.
1. 12. YER GÖRME BELGESİ
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. "Yer Görme Belgesi" Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden onaylatılarak kimlik zarfı içine konulacaktır.
1. 12. YER GÖRME BELGESİ
Yarışmacıların yer görme belgesi alarak yarışma alanını gördüklerini belgelemeleri gerekmektedir. "Yer Görme Belgesi" Beyoğlu Belediyesi İmar Müdürlüğü’nden onaylatılarak üzerinde rumuz ve “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması Yer Görme Belgesi Zarfı” ibaresi yazan bir zarf içine konularak teslim edilecektir.
1. 13. 2. KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar, projenin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerine büyük harf ile yazılmış " İSTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİ ŞEHİR TİYATROLARI BEYOĞLU SAHNESİ MİMARİ PROJE YARIŞMASI KİMLİK ZARFI " ibaresi yazılı bir zarfın içinde;


 • Adı ve soyadı,

 • Mezun oldukları okul ve diploma numaraları,

 • Üyesi oldukları oda sicil numaraları,

 • İlgili meslek odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl için düzenlenmiş, kendilerine ait oda belgesi,

 • Yarışma şartlarını ve proje uygulama aşamasında yetkili mercilerce yapılacak tadilat önerilerini dikkate alacaklarını kabul ettiklerini belirten belge,

 • Şartname alındı belgesi,

 • Onaylı yer görme belgesi,

 • Posta ve e-posta adreslerini bildirir, kendi imzalarını taşıyan bir belge,

 • Projenin sayısal ortamda hazırlansın veya hazırlanmasın, dijital kopya yer alacaktır.

Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Danışman olarak katılanlar dışında, ekibe katılan ortakların her biri belediyeye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludur. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Anılan işlemler tutanakla belirtilir.


1. 13. 2. KİMLİK ZARFI
Yarışmacılar projelerin teslim edildiği ambalajın içine proje ile aynı rumuzu taşıyan ve üzerinde; daktilo veya yazıcı ile “İstanbul Büyükşehir Belediyesi Şehir Tiyatroları Beyoğlu Sahnesi Mimari Proje Yarışması Kimlik Zarfı” ibaresi yazılı kapalı bir zarfın içine “Yarışma Şartlarını Aynen Kabul Ettiklerini belirten, adı ve soyadını, mezun oldukları okulu ve diploma numaraları, adreslerini, e-posta adreslerini, bildirir imzalı bir belgeyi,

İlgili Meslek Odasınca yarışmanın ilan edildiği yıl içinde düzenlenmiş olan, yarışmaya ilişkin Oda Belgesini

Koyacaklardır.
Ekip olarak katılım halinde, ekip başı tanımlanacak ve bu belgeler ekip ortaklarının her biri tarafından verilecektir. Danışman olarak katılanlar dışında, ekibe katılan ortakların her biri belediyeye karşı müşterek ve müteselsil olarak sorumludur. Yarışmaya katılan proje sahiplerinden ödül ve mansiyon kazanamadıkları halde kimliklerinin açıklanmasını isteyenler, kimlik zarfının üzerine “Açılabilir” kaydını koyabilirler. Bu kaydı taşıyan zarflar, jüri tarafından açılır ve kimlikleri açıklanır. Anılan işlemler tutanakla belirtilir.

1. 22. PROJELERİN SERGİLENME YERİ VE TARİHİ
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 15 gün süre ile İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Fuar Binası Beyoğlu-İSTANBUL adresinde sergilenecektir.
1. 22. PROJELERİN SERGİLENMESİ, YERİ VE TARİHİ
Eser sahibi yarışmaya katılmakla, eserinin sergilenmesini ve yarışma dolayısıyla yapılacak yayında eserinin yer almasını önceden kabul etmiş sayılır.
Yarışmaya katılan tüm projeler, sonuçların ilanını takiben 15 gün süre ile İstanbul Metropoliten Planlama ve Kentsel Tasarım Merkezi Tepebaşı Evliya Çelebi Mah. Meşrutiyet Cad. Eski TÜYAP Fuar Binası Beyoğlu-İSTANBUL adresinde sergilenecektir.
1. 24. ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül 60.000 YTL (Altmışbin Yeni Türk Lirası)

2. Ödül 50.000 YTL (Ellibin Yeni Türk Lirası)

3. Ödül 45.000 YTL (Kırkbeşbin Yeni Türk Lirası)
1. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

2. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

3. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

4. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

5. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)
Proje yarışması hizmet alımı işi olduğundan ödüllerle ilgili yapılacak ödemelerde Gelir Vergisi Kanunun 94/2-a maddesine göre % 17 oranında gelir vergisi tevkifatına tabi tutulacaktır.
TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca Mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerinin %5 ‘leri kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numarasına yatırılacaktır.
Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir.
Jüri yapacağı değerlendirmede ödüle layık proje bulamadığı takdirde, ödül kademelerinden herhangi biri veya bir kaçını boş bırakabilir ve mansiyon ödülü sayısında sınırlama yapabilir. Boş kalan ödül kademesi için ödeme söz konusu olamaz.
Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar.

1. 24. ÖDÜLLER TUTARI VE ÖDEME ŞEKLİ
1. Ödül 60.000 YTL (Altmışbin Yeni Türk Lirası)

2. Ödül 50.000 YTL (Ellibin Yeni Türk Lirası)

3. Ödül 45.000 YTL (Kırkbeşbin Yeni Türk Lirası)
1. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

2. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

3. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

4. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)

5. Mansiyon 15.000 YTL (Onbeşbin Yeni Türk Lirası)
193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu’nun 29. Maddesine istinaden ödüller net olarak ödenecektir.
TMMOB Ana yönetmeliği uyarınca Mesleki yarışmalardan derece ve mansiyon kazananların ödüllerinin ve jüriye üye seçilenlerin alacakları ücretlerinin %5 ‘leri kesilerek Meslek Odaları Payı olarak ilgili oda hesap numarasına yatırılacaktır.
Ödüller sonuçların gazete ile ilanından sonra, İstanbul Büyükşehir Belediyesi Hesap İşleri Müdürlüğü tarafından en geç 30 gün içerisinde yarışmacılara ödenecektir.
Yarışmaya katılanlar bu Şartname’de belirtilen koşulları ve Jüri’nin kararlarını kabul etmiş olurlar.
1. 15.YARIŞMA TAKVİMİ


 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 07.03.2008 Cuma

 • Yer Görme ve Şartname Alımı için Son Tarih : 07.04.2008 Pazartesi

 • Sorular İçin Son Tarih : 14.04.2008 Pazartesi (Sorular En Geç 14.04.2008 tarihinde

İDARE’nin eline geçecektir.)

 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih : 21.04.2008 Pazartesi

 • Teslim Tarihi : 07.07.2008 Pazartesi

 • Jürinin Değerlendirmesi : 14.07.2008 – 19.07.2008

 • Sonuçların İlanı : 28.07.2008 Pazartesi

Gelen sorulara verilecek yanıtlar, yarışma prensiplerini etkileyecek değişiklikleri gerektiriyorsa; yarışma jürisi, esas sürenin 1/3'ünü geçmemek kaydıyla, yarışma süresini uzatabilir. Yarışma süresinin uzatılması durumunda yarışma takviminin geri kalan tüm tarihleri değiştirilerek şartname alan bütün yarışmacılara bildirilir.


1. 15.YARIŞMA TAKVİMİ


 • Yarışmanın Başlangıç Tarihi : 07.03.2008 Cuma

 • Yer Görme ve Şartname Alımı için Son Tarih : 25.04.2008 Cuma

 • Sorular İçin Son Tarih : 02.05.2008 Cuma(Sorular En Geç 02.05.2008 tarihinde İDARE’nin eline geçecektir.)

 • Soruların Yanıtlanması İçin Son Tarih : 09.05.2008 Cuma

 • Teslim Tarihi : 07.07.2008 Pazartesi

 • Jürinin Değerlendirmesi : 14.07.2008 – 19.07.2008

 • Sonuçların İlanı : 28.07.2008 Pazartesi

Şeklinde değiştirilmesi uygun bulunmuştur.

Yüklə 227,85 Kb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə