İstanbul tersanesi komutanliğinca 4734 sayili kamu ihaleYüklə 81,41 Kb.
tarix30.01.2018
ölçüsü81,41 Kb.
#41259

T.C.

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI

KARARGAH DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞI

YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

ANKARA

TEL: (0312) 416 44 95 / FAX: (0312) 417 28 45S.G.K.VERGİ NUMARASI :7390288454
VERGİ DAİRESİ :SEGMENLER VERGİ DAİRESİ / ANKARA 27/02/2017

KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

”İLGİLİ FİRMALARA”


İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.

1. Sahil Güvenlik Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme ilgi kanunun 22(d) maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen hizmetin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı konusunda serbesttir.

3. Doğrudan Temin ile ilgili olan belgeler için noter tasdiki aranmayacak olup, geçici teminat alınmayacaktır, sözleşme yapılmayacaktır.

4. Yetkilendirilen Alım Komisyonu tarafından tanzim edilecek “Piyasa Araştırma Tutanağının”, İhale Yetkilisince onaylanmasını müteakip ödeme, malın teslimi ve muayenesinin uygun bulunmasını durumunda, Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile İçişleri Merkez Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına (19.10.2009 tarihinden itibaren ULUSLAR ARASI HESAP NUMARASI “IBAN NUMARASI “ kullanılacaktır. Fiyat Teklif mektubu ve fatura üzerine IBAN numaralarının yazılması zorunludur.) havale yolu ile alımın gerçekleşen bedeli (fatura bedeli) üzerinden yapılacak olup;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2017 Yılı için geçerli olan;

%0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

%0 8,

5. Satınalması yapılacak malzeme/hizmet (Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir. Firma ve/veya kalem bazında kısmi muayene ve kısmi kabul yapılabilecektir.

6. Yüklenici firma/firmalar idaremize teslim ettikleri malzemenin/hizmetin tutarı 2.000,00 TL. yi aşması durumunda, ödeme aşamasında fatura ile birlikte, bağlı bulunduğu Vergi Dairesinden alacağı, Vergi Borcu Durumunu belirten bir yazıyı idaremize teslim edeceklerdir.

7. Alımda her bir kalem ayrı ayrı değerlendirilecek olup, uygun fiyat olması durumunda iki veya daha çok firmadan alım yapılabilecektir.

8. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 09/03/2017 (10:00) tarihine kadar, tarafınızdan elden kapalı zarf içinde veya faks ile Sahil Güvenlik Komutanlığı Karargah Destek Kıtalar Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmeniz, rica olunur.
EKİ :

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu


D A Ğ I T I M :

İlgili Firmalara

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

SAHİL GÜVENLİK KOMUTANLIĞI KARARGAH DESTEK KITALAR KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

ANKARA

S.G.K VERGİ NUMARASI : 7390288454

VERGİ DAİRESİ : SEGMENLER VERGİ DAİRESİ / ANKARA

TEKLİF SAHİBİNİN


ADI SOYADI / FİRMA ADI :
TEBLİĞ ADRESİ:

E-MAİL ADRESİ (Varsa) :


BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
TELEFON VE FAKS NUMARASI:

TEL : FAKS :

ÖDEME YAPILACAK ŞİRKET KURUM/ KİŞİ VERGİ NO :
ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI
“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve

sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

Sahil Güvenlik Komutanlığı LUMBARAĞZI GİRİŞ BOY TURNİKESİ VE KART OKUYUCU MLZ. Alımına ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin kabulünü arz ederim / ederiz.


NO

MALZEMENİN CİNSİ

ÖZELLİK

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TUTARI (KDV HARİÇ)


1


BOY TURNİKESİ

-FİRMA TARAFINDAN YAPILACAK BOY TURNİKE SİSTEMİ ÇALIŞTIRLACAK VE ÇALIŞTIĞI İDAREMİZE GÖSTERİLECEKTİR. -MALZEMELER İÇİN MONTAJDA KULLANILACAK MALZEMELERİN NAKLİYESİ YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR.

-MONTAJ İÇİN KULLANILABİLECEK EK MALZEMELER İÇİN İDAREDEN EK ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.

-FİRMA TARAFINDAN FİYAT VERİLİRKEN BU HUSUSLARA DİKKAT EDİLECEK KEŞİF YAPILMADAN VERİLEN FİYAT GEÇERSİZ SAYILACAKTIR

-TEKNİK ÖZELLİKLER EK’TEDİR.

1

AD
2

KART OKUYUCU MANYETİK

2

AD
T O P L A M

NOT 1: YUKARIDA CİNS VE MİKTARI BELİRTİLEN MALZEMENİN TEKNİK ÖZELİKLERİ EK’TEDİR.
NOT 2: MONTAJDA KULLANILACAK MALZEMELERİN NAKLİYE VE MONTAJI YÜKLENİCİ TARAFINDAN SAĞLANACAKTIR. MONTAJ İÇİN KULLANILABİLECEK EK MALZEMELER İÇİN İDAREDEN EK ÜCRET TALEP EDİLMEYECEKTİR.
İRTİBAT: SG SLH.ASB.BÇVŞ.BAHATTİN AKKAYA (TEL NU:416 44 55)

% ........ KDV HARİÇTİR / DÂHİLDİR.

1.Teklifimiz ..(rakam ve yazı ile) ............................................................................................................. TL. dir. 2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz. 6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz.7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum. FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI :

MALZEMELERİN TESLİM/MONTAJ SÜRESİ 10 TAKVİM GÜNÜDÜR.

ADI SOYADI :


TARİH : ……/02/2017

BOY TURNİKESİ TEKNİK ÖZELLİKLERİ

GENEL
Sahil Güvenlik Komutanlığı’nın Merasim Sokak giriş kapısı içerisine boy turnikesi alınarak monte edilecektir. Boy turnikesi günlük kullanıma ve dış ortam şartlarında çalışmaya uygun ve en son teknoloji ürünü olmalı, uluslararası standartlara haiz malzemelerden üretilmiş olmalıdır. Aşağıda belirtilen teknik özelliklerin tamamını sağlamalı veya daha üstün özelliklerde olmalıdır. Komutanlığımızdan görevlendirilecek personelin belirleyeceği noktalara tam ve eksiksiz olarak montajı yapılmalıdır. Aynı bölgeye inşa edilecek dairesel kayar kapı ile arasında boşluk olmayacak şekilde montajı yüklenici firma tarafından eksiksiz olarak yapılacaktır.


S.NU
1

Turnike, Turnike kolları ve tüm metal aksamları AISI 304 kalite paslanmaz çelikten imal edilmiş olmalıdır. Turnike dış kısımları lazer pvc’li olmalıdır. Gövde ve mekanizma bağlantı vidalarının tamamı AISI 304 kalite paslanmaz çelik olmalıdır.

2

Turnike 3 kollu yapıda olmalı ve geçiş aralığı en az 55 cm olmalıdır.

3

Turnike ve tüm ekipmanları -20, +70 C derece arasındaki sıcaklıklarda çalışmaya uygun olacaktır.

4

Turnikeden iki yönlü geçiş yapılabilmeli ve geçiş kontrolü sağlanabilmelidir. Turnike kollarında mikro switch yardımı ile konumu algılayabilmelidir.

5

Turnike ana gövdesi, üst tablası, kolları en az 1,5 mm kalınlığında metalden üretilmiş olmalıdır.

6

Turnike kolları en az 40 mm çap değerinde olmalı ve her bir turnike kol kanadı en az 9 adet koldan oluşmalıdır.

7

Tüm Turnike kolları rotora ve tarak direklere sökülmeyecek şekilde monte edilmiş olmalıdır ve kol uçları plastik tapa ile kapatılmış olmalıdır.

8

Turnike çalışma voltajı 24V veya 220 V olmalıdır. Turnike ve kartlı geçiş sisteminin çektikleri güç en fazla 35 W olmalıdır.

9

Turnike, turnike ekipmanları ve giriş kontrol sistemi TSKGKS(Türk Silahlı Kuvvetleri Geçiş Kontrol Sistemi)’ne uygun olacaktır nöbet kulübesine montajı yapılacak iki yönlü boş çevirme butonu ile manuel geçiş izni verebilmelidir.

10

Turnike istenildiğinde TSKGKS sisteminden kontrolle serbest geçişe açılabilecek özellikte olmalıdır.

11

Turnikenin acil durumlarda elektriği kesilerek serbest geçişe olanak sağlamalıdır. Ayrıca turnike üzerinde bulunacak harici kontrol ile serbest geçişe izin verilebilecektir. Elektrik arızalarında ve kesintilerinde ana mekanizma serbest ve kilitsiz kalacaktır.

12

Turnike toplu geçişlere uygun olmalı ve günlük 5000 den fazla geçişe olanak sağlamalıdır.

13

Turnike mekanizmasında kullanılan malzemeler uzun ömürlü olması maksadıyla çelik malzemeden üretilmiş olmalıdır. Kesinlikle plastik polyamid vb. malzemeden üretilmiş üniteler kullanılmayacaktır.

14

Turnike kontrol kartında en az 2 adet RS232 ve 1 adet RS485 haberleşme girişleri bulunmalıdır. Turnike tüm Access kontrol sistemlerine uygun olmalıdır. Turnike kontrol kartında en az 2 adet input ve 2 adet output kontak girişleri olmalıdır.

15

Turnike kontrol kartında sesli ikaz buzzer olmalıdır.

16

Turnike kontrol kartında üzerinde sayaç, feedback ve acil kontak uçları olmalıdır.

17

Turnikeler dış ortamda uzun süre çalışabilecek şekilde tasarımlanmış olmalıdır.

18

Turnike üzerinde bulunan tüm dişli ve mekanik aksamlar uzun süre yağlama gerektirmeyecek şekilde imal edilmiş olmalı ve sessiz çalışmalıdır.

19

Turnike kolları sadece 1 kişinin geçişine olanak verecek ve dönüş başladıktan 30 derece sonra geri dönüşe izin vermemelidir. Turnikede kol hareketini durdurmak maksadıyla hidrolik şok emici(absorber) bulunmalıdır.

20

Kullanılan ürünlerle ilgili üretici firmaya ait Türk Standartları Enstitüsü Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

21

Kullanılan ürünlerle ilgili üretici firmaya ait Gümrük Bankalığı Satış sonrası Hizmet Yeterlilik Belgesi olmalıdır.

22

Kullanılan ürünlerle ilgili üretici firmaya ait ISO 9001 Kalite Belgesi olmalıdır.

23

Yüklenici firma hizmet tesliminde geçerlilik tarihi devam eden uluslar arası bir kuruluştan alınmış kalite yönetim sistemi koşullarını belirleyen İSO9001:2008, çevre yönetim sistemi İSO14001:2004 ve iş sağlığı ve güvenliği yönetim sistemi OHSAS 18001:2007, bilgi teknolojileri hizmet yönetim sistemi İSO20000:2011 ve Müşteri Memnuniyeti Yönetim Sistemi İSO 10002:2014 sistem belgelerine sahip olmalı ve bu belge/belgeleri aslı veya aslının aynıdır ibaresini taşıyan noter tasdikli belgesini ihale belgeleri ile sunmalıdır. Bu belgelerin yer almadığı teklifler değerlendirilmeye alınmayacaktır.

24

Yüklenici firma garanti süresi bitiminden sonra 10 yıl süre ile orijinal yedek parça tedarik etme garantisi verecektir.

25

Turnike, Turnikenin tüm ekipmanları, montaj ekipmanları, butonları, bağlantı kabloları, Elektronik kart ve tüm kullanılacak parçaları minimum 2 yıl süreli olarak garanti kapsamında olmalıdır. Yüklenici firma tarafından 2 yıl süre ile tüm test ve bakımları yapılacaktır.

26

Boy Turnikesi Komutanlığımızdan görevlendirilecek personel tarafından belirlenen noktaya eksiksiz olarak yere sabitlenerek montajı yapılacaktır. Kapı ve duvar arasında insan geçişini engelleyecek şekilde yanlarında muhafazaları ile birlikte montajı yapılacaktır. Sistem montajı esnasında oluşabilecek hafriyat kazı vb. inşaat atıkları temizlenerek kazı yapılmak suretiyle bozulacak asfalt, beton, parke vb. yerler eski haline getirilecektir.

27

Boy turnikesi montajı esnasında veri ve enerji besleme kabloları Komutanlığımız Güvenlik Harekat Merkezine çekilecek ve burada mevcut TSKGKS sistemine ve sigorta panosuna bağlantıları eksiksiz olarak sağlanacaktır.

28

Sistemin kurulumunda kullanılacak kablo kesinlikle çıplak olarak havadan veya herhangi bir yerde çıplak olarak yerden çekilmeyecek ve tüm kablolar gerek duyulduğunda beton veya asfalt kırılarak boru içersinden götürülecektir. Boruların iki tarafı içine fare, böcek, haşere su geçirmeyecek şekilde ek yerleri de su ve nem girmeyecek şekilde kapatılacaktır. Borular geçtiği hatlarda akıllı vida, dubel, kelepçe gibi aparatlarla hareket edemeyecek şekilde sabitlenecektir.

29

Yüklenici işyeri ve montaj yapılacağı noktaları yerinde görüp kablo ve hortum metrajını ona göre hesaplayacak, kullanacağı kablo veya hortum teklife dahil olup kablo ve hortum için ayrıca bir bedel istenmeyecektir.

30

Cihazlarda kullanılacak her türlü malzeme ve aksesuar yeni orijinal ambalajında ve kullanılmamış olacaktır.

31

Kablolama en az 10 ATÜ 40 lık plastik kanal. Çelik spiral veya Galvaniz borular içersinde geçecek ve kullanılacak enerji kablosu kesiti 4x4 NYRY kablo olmalıdır.

32

Boy turnikesi veri kablosu CAT6E standartlarına haiz olmalıdır. Montaj esnasında kesinlikle veri kablosunda ezilme ve kesilme yapılmayacak yeknesak yapıda bağlanacaktır.

33

Yetkisiz personelin geçişine manuel izin verilebilmesi masadıyla giriş nöbet kulubesine 1 adet buton ile manuel girişe izin verecek şekilde dizayn edilecektir.KART OKUYUCU MANYETİK TEKNİK ÖZELLİKLERİ


GENEL

Sahil Güvenlik Komutanlığına inşa edilecek boy turnikesinde kullanılmak üzere 2 adet manyetik kart okuyucu alınarak boy turnikesine ve Komutanlığımızda mevcut TSKGKS (Türk Silahlı Kuvvetleri Geçiş Kontrol Sistemi)’ne entegrasyonu yapılacaktır. Manyetik kart okuyucu uluslararası standartlara haiz ve tüm dünyaca tanınmış markalardan biri olmalıdır. Aşağıda belirtilen teknik özelliklerin tamamını sağlamalı veya daha üstün özelliklerde olmalıdır.
S.NU
1

Güç girişi 9V dc olmalıdır

2

Güç tüketimi 4 WATT olmalıdır

3

Çalışma ısısı -20 ile + 50 arasında olmalıdır

4

İletişimi Rs485, frekans hızı 13,56 ,yanıt hızı (oranı)300 ms olmalıdır

5

Okuma mesafesi 10 cm maksimum olmalıdır

6

Led ekranlı olmalı ve en az üzerinde tarih, saat, geçiş izin/ret ve reader adres bilgilerini göstermelidir

7

Çevirim içi/dışı led göstergesi olmalıdır

8

Kart okutulduğunda erişim/inkar led ‘i olmalıdır(cevirim içi dışı led i ile aynı olabilir)

9

Mevcut kapı pozisyonu ve personel erişim detaylarını ana bilgisayara iletecek portları olmalıdır

10

Mevcut kullanılan TSKGKS sistemine uyumlu olmalıdır

11

Manyetik kart okuyucu ve tüm ekipmanları en az 2 yıl garantili olmalıdır

12

İSO 9001:2000 sertifikalı olmalıdır

FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’

İMZASI :ADI SOYADI :
TARİH : ……/02/2017

Yüklə 81,41 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə