İstanbul tersanesi komutanliğinca 4734 sayili kamu ihaleYüklə 96,44 Kb.
tarix18.05.2018
ölçüsü96,44 Kb.
#50805

TASNİF DIŞI

T.C.

DENİZ KUVVETLERİ KOMUTANLIĞI

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞI

YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞI

PENDİK/İSTANBUL

TEL: (0216) 493 94 94 / FAX: (0216) 507 18 82DZ.K.K.VERGİ NUMARASI : 4810683002 ....../....../ 2017
VERGİ DAİRESİ : PENDİK VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

KONU : Fiyat Teklif Sorgusu

”İLGİLİ FİRMALARA”


İLGİ : 4734 Sayılı Kamu İhale Kanunu.
1. İstanbul Tersanesi Komutanlığı’nca ihtiyaç duyulan Ek fiyat teklif mektubunda ve/veya Ek–1 listede cinsi, miktarı ve özelliği belirtilen malzeme/hizmet ilgi kanunun 22/d maddesi kapsamında “Doğrudan Temin Yöntemi” ile satın alınacaktır.

2. İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonu, Ek’te belirtilen malzemenin tamamını ya da bir kısmını hangi firma/firmalardan satın alacağı/satın almayacağı konusunda serbesttir. İhtiyaç listesindeki malzemeler için belirtilen Parça Numarası veya MRC ile tanımlanan özelliklerin dışında verilen teklifler değerlendirmeye alınmayacaktır.

3. Ödeme, mal/hizmetin teslimi (Malzeme teslimi irsaliye ile yapılacaktır) ve muayenesinin uygun bulunması durumunda, yüklenici firma tarafından gönderilen faturaya istinaden Komutanlığımızca düzenlenecek ödeme evrakları ile Tuzla Piyade Okulu Saymanlık Müdürlüğünce banka hesabına ( “IBAN NUMARASINA “) havale yolu ile gerçekleştirilecektir. Ayrıca ;

488 Sayılı Damga Vergisi Kanununa Ekli (1) sayılı tablonun II/2 nci fıkrası gereğince 2017 Yılı için geçerli olan;

a) %0 9,48 (Binde dokuz kırksekiz) “Damga Vergisi”,

b) %0 9,48 Binde dokuz kırksekiz) “Sözleşme Pulu Damga Vergisi” kesilecektir.( Sözleşme yapılıp yapılmayacağı özel şartlar kısmında belirtilmiştir.) Sözleşme yapılacaksa ; “Sözleşme Pulu Damga Vergisi”, yüklenici firma/firmalar tarafından ilgili Mal Müdürlükleri / Defterdarlıklarına ödenerek makbuzu idareye teslim edilecektir.

4. Malzemeler, siparişin verilmesini müteakip belirtilen iş günü içinde taahhüt edildiği şekilde İstanbul Tersanesi Komutanlığının ilgili ambarına (Transit / Dem-Teç ) teslim edilecektir. Raf ömürlü malzemeler için teslim edilen malların raf ömrü, üretim tarihinden itibaren 2/3’ ünden az olmayacaktır.5. Malların idareye taşıması, transit ambarına veya ilgili ambarına boşaltılması, muayeneye uygun halde istiflenmesi ve malın reddi halinde tekrar ambardan alınması yüklenicinin sorumluluğunda olup; sözleşme bedeline dâhildir. Bir saate kadar Forklift kullanımı ücretsiz olup bir saati aşan kısımlar için rayiç bedel üzerinden kullanım bedeli idareye ödenecektir.

6. Sözleşme konusu mallar, orijinal ambalajında, orijinal ambalajlı olarak piyasaya arz edilmeyen mallar ise taşıma ve depolama şartlarından etkilenmeyecek şekilde ambalajlanması yüklenicinin sorumluluğundadır. Teslim edilen mallara ilişkin malzeme etiketi (Stok numarası, malzeme adı, miktarı, onay numarası ve firma bilgileri) her bir kalem malzemenin üzerinde Yüklenici tarafından bulundurulacaktır.

7 Satın alması yapılacak malzeme Teknik özelliklerine göre(Bu onay ve eklerine uygun olarak yapılacak) muayene ve kabul işlemleri; öncelikli olarak Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından tamamlanacaktır. Ancak teknik olarak fiziki muayenenin yeterli olmaması veya komisyonca ihtiyaç duyulması halinde Komutanlığımız ilgili birimden muayene, test ve analiz yapılması talep edilebilecek ve müteakiben, Yetkilendirilmiş Alım Komisyonu tarafından Muayene Kabul Tutanağı düzenlenecektir.

8.Teslim süresi içerisinde teslim edilen mal/hizmetin red olması halinde yüklenici firma en fazla 1 kez mal değiştirme hakkını kullanarak 5 gün içerisinde; RED olan malları değiştirebilecek/değiştirilmeyen malları teslim alacaktır. Mücbir sebepler haricinde sözleşme süresi uzatılmayacaktır.

9. Kargo ile malzeme teslimi yapılmayacaktır.

10. Numuneli alımlarda; malzemeye ait numune görme tutanağı imzalanacak olup numune görme tutanağı imzasız teklifler değerlendirme dışı tutulacaktır.

11. Alımda her bir kalem ayrı ayrı değerlendirilecek olup, uygun fiyat olması durumunda iki veya daha çok firmadan alım yapılabilecektir. Muayene ve kabul aşamasında Firma ve/veya kalem bazında kısmi kabul ve ödeme yapılabilecektir.

12. Yukarıda belirtilen esaslar çerçevesinde teklif verdiğinizde tüm şartları tüm şartları anladığınız ve kabul ettiğiniz anlaşılacak olup; Türk Lirası olarak vereceğiniz teklifinizi, KDV hariç fiyatlandırarak 17.10.2017 tarihi saat 16:00a kadar, tarafınızdan elden kapalı zarf içinde İstanbul Tersanesi Komutanlığı Yetkilendirilen Alım Komisyonuna teslim etmenizi veya 0216 50718 82 numaralı faks’a teklifinizi iletmeniz gerekmektedir.

Rica ederim. Yetkilendirilen Alım Komisyonu Başkanı

Ad Soyad : Ahmet Faruk OKAY

Rütbe : Eln.Asb.Kd.Bçvş.

EKİ :

1 Adet Fiyat Teklif Mektubu / İhtiyaç Listesi.D A Ğ I T I M :

İlgili FirmalaraKOMUTANLIĞIMIZ TAKDİRİYLE İLAN SÜRESİNİN SONA ERDİĞİ SAATTEN SONRA GÖNDERİLEN FİYAT TEKLİFLERİ DEĞERLENDİRMEYE ALINMAYACAKTIR.

NOT: İLK SAYFA BİLGİLENDİRME AMAÇLIDIR. GERİ FAKSLAMAYINIZ.

4734 SAYILI KAMU İHALE KANUNUNUN 22/d MADDESİNE GÖRE DOĞRUDAN TEMİN USULÜ ALIM İÇİN FİYAT TEKLİF MEKTUBUDUR

İSTANBUL TERSANESİ KOMUTANLIĞININ YETKİLENDİRİLEN ALIM KOMİSYONU BAŞKANLIĞINA

PENDİK/İSTANBUL

DZ.K.K. VERGİ NUMARASI : 4810683002

VERGİ DAİRESİ : PENDİK VERGİ DAİRESİ / İSTANBUL

E-MAİL :

TEKLİF SAHİBİNİN


ADI SOYADI / FİRMA ADI:
TEBLİĞ ADRESİ: E-MAİL ADRESİ (Varsa) :
BAĞLI OLDUĞU VERGİ DAİRESİ VE VERGİ NUMARASI:
TELEFON VE FAKS NUMARASI:

TEL : FAKS :

ÖDEME YAPILACAK BANKA ADI / ŞUBE / IBAN NUMARASI
“Doğrudan Temin” i oluşturan belge/istek/liste tarafımızdan incelenmiş, okunmuş ve herhangi bir ayırım ve sınırlama yapılmadan bütün koşullarıyla kabul edilmiştir.

İstanbul Tersanesi Komutanlığı ......................................... alımı işine ilişkin olarak aşağıdaki hususları içeren teklifimizin


ONAY: 508S.NO

NIIN

MALZEMENİN CİNSİ

MİKTARI

BİRİM FİYATI

TUTARI

TESLİM SÜRESİ
1

DA0134082

  DEMIR 16 MM NERVURLU

1000

KG

2

DA0059180

  CUBUK DEMIR NERVURLU 8MM

500

KG

3

270509197

  DEMIR INSAAT NERVURLU 10 MM.

500

KG

4

270123036

  DEMIR INSAAT NERVURLU 12 MM

500

KG

5

270267566

  BETON CELIK HASIR

4000

KG

6

DA0017488

  TAS MICIR NO:1 7-15MM

80

TN

7

DA0276029

  MACUN ANKRAJ

50

KG

8

270131579

  KUM, YAPI

65

M3

9

270230788

  BORDUR, BETON

300

AD

10

DA0056190

  CIMENTO NORMAL 50KG

15000

KG

11

DA0015164

  SIKA-1 BETON KATKI MLZ.

50

KG

12

DA0048518

  KUM INCE SIVA DERZ (08.006)

30

M3
/-/-/-/ YALNIZ ONİKİ KALEM/-/ TOPLAM TUTAR

HİZMET

  KECE MEKANIK 25MM SOL SARIM

% ........ KDV HARİÇTİR TESLİM SÜRESİ ………………… GÜNDÜR

2017 MALİ  YILI YILSONU YAKLAŞMASI NEDENİYLE TEDARİKÇİ FİRMALAR MALZEME/HİZMET ALIMI VE YAPIM İŞİNİ EN GEÇ 05 ARALIK 2017 TARİHİNE KADAR GETİRMEK/BİTİRMEK ÜZERE TEKLİF VERECEK, SÖZ KONUSU TARİHTEN SONRA MALZEME GETİRİLMESİNE VE SÜRE UZATILMASINA İZİN VERİLMEYECEKTİR.YÜKLENİCİ FİRMALAR MALZEMELERE AİT COC BELGELERİNİ YA DA MALZEMELERİN TEKNİK İSTERLERİNDE BELİRTİLEN FİRMALARDAN ALINDIĞINA DAİR BELGELERİ MAL TESLİMİNDE İDAREYE TESLİM EDECEKLERDİR.

1.Teklifimiz (rakam ve yazı ile) ............................................................................................................. TL. dir. 2.‘Doğrudan Temin’ konusu iş için sermayesinin %50’sinden fazlasına sahip olduğumuz başka bir tüzel kişinin bu işe ayrı bir teklif vermediğini beyan ediyoruz. 3.Aldığınız herhangi bir teklifi veya en düşük teklifi seçmek zorunda olmadığınızı kabul ediyoruz. 4.‘Doğrudan Temin’ konusu işle ilgili olmak üzere idarenizce yapılacak / yaptırılacak diğer işlerde, idarenizin çıkarlarına aykırı düşecek hiçbir eylem ve oluşum içinde olmayacağımızı taahhüt ediyoruz. 5.4734 Sayılı K.İ.K.’nun 10 ncu ve 11 nci maddesinde belirtilen ihale dışı bırakılma ve ihaleye katılamama şartlarına haiz olmadığımızı beyan ediyoruz. 6.‘Doğrudan Temin’in üzerimizde kalması durumunda idareniz tarafından hazırlanan sözleşme tasarısını imzalayacağımızı, kabul ve taahhüt ediyoruz. 7. Alımı yapılan malzemelere ait her türlü bilgiyi inceleyerek/görerek teklif veriyorum. 8.Ödeme Bilgileri verilmeyen teklifler geçersiz teklif sayılacaktır.9. Vergi Borcunun bulunması halinde ödeme emri belgesi ile kesilmesini kabul ediyoruz.


FİRMA ‘YETKİLİ KİŞİ’
İMZASI :
ADI SOYADI :
TARİH :

Dosyanın Başkanı Eln. Asb. Kd.Bçvş. Ahmet Faruk OKAY Tel: 216 493 94 94 - 3974

Üyeleri Eln. Asb. Üçvş. Özgür ATLI - 1121

De. Me. Harun ÇİFTÇİ - 2942

ONAY-508 MRC BİLGİSİ

 S. NO

MALZEME ADI

STOK NO

DAĞITIM BİRİMİ

 MİKTAR

 1

  DEMIR 16 MM NERVURLU

 DA0134082

KG

1000

 2

  CUBUK DEMIR NERVURLU 8MM

 DA0059180

KG

500

 3

  DEMIR INSAAT NERVURLU 10 MM.
MRC BILGILERI: AGTA: YUVARLAK CXCY: INSAAT DEMIRI , NERVURLU 10 MM. MATL: CELIK SFCD: DISI NERVURLU

 270509197

KG

500

 4

  DEMIR INSAAT NERVURLU 12 MM
MRC BILGILERI: ABRY: METRE MİNİMUM 8,0 ADVL: MİLİMETRE NOMİNAL 12,0 AGTA: YUVARLAK CLQL: NERVÜRLÜ İNŞAAT DEMİRİ MATL: ÇELİK SFCD: DIŞI NERVÜRLÜ

 270123036

KG

500

 5

  BETON CELIK HASIR
MRC BILGILERI: ABHP: MILIMETRE NOMINAL 5000,0 ABMK: MILIMETRE NOMINAL 2150,0 CLQL: BETON CELIK HASIRI FEAT: SINIFI:KAYNAKLI, TIPI:NERVURLU, TURU:IV BS, MINIMUM KOPMA UZAMASI %8, CAPI:6 MM CELIK CUBUK MATT: CELIK TEXT: AKSTAN AKSA :15 CM LIK KARE ZZZK: HUKUMET STANDARDI TS 4559, EKIM 1985

 270267566

KG

4000

 6

  TAS MICIR NO:1 7-15MM
MRC BILGILERI: TEXT: YUVARLAK VE KUBIK TANELI*SERT*ISIYA VE BASINCA DAYANIKLI*#

 DA0017488

TN

80

 7

  MACUN ANKRAJ P/NO. GSM 509 DK   

 DA0276029

KG

50

 8

  KUM, YAPI
MRC BILGILERI: CLQL: SIVA KUMU FCLS: YIKANMIS ELENMIS SIVA KUMU FEAT: KUMUN KALINLIGI: 0.3 MM TEXT: KABA SIVA VE BETON SAP ICIN, AYRICA KARA DOSEMELERINDE KULLANILIR. ZZZK: HUKUMET STANDARDI TS 706

 270131579

M3

65

 9

  BORDUR, BETON
MRC BILGILERI: ABHP: MILIMETRE NOMINAL 700,0 ABKW: MILIMETRE NOMINAL 300,0 ABMK: MILIMETRE NOMINAL 150,0 CLQL: BORDUR, BETON, 15X70X30 CM, YOL ICIN MATT: BETON

 270230788

AD

300

 10

  CIMENTO NORMAL 50KG
MRC BILGILERI: TEXT: 50KG

 DA0056190

KG

15000

 11

  SIKA-1 BETON KATKI MLZ.
MRC BILGILERI: TEXT: 30KG´LIK*BETON KATKI MALZEMESI

 DA0015164

KG

50

 12

  KUM INCE SIVA DERZ (08.006)

 DA0048518

M3

30

 Yüklə 96,44 Kb.

Dostları ilə paylaş:
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə