İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Genel Cerrahi / General SurgeryYüklə 0,86 Mb.
səhifə14/28
tarix07.08.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#67624
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28

Genel Cerrahi / General Surgery


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Ertuğrul Göksoy
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Clerkship aims and learning outcomes
Türkçe

English

Stajın amaçları / clerkship aims

Öğrencinin, gastro-intestinal, hepato-pankreato-biliyer, endokrin sistem, meme hastalıkları, karın duvarı fıtıkları, organ transplantasyonu, acil cerrahi hastalıklar ve travma hastalıkları konularında pratisyen hekimin bilmesi gereken düzeyde teorik bilgilerle donanması, bu hastalıkların tanı ve tedavisi ile ilgili olarak yapması gereken girişimleri ve gereken hastaları ileri merkezlere yönlendirme konusunda gerekli bilgi ve becerileri kazanması amaçlanır.

During the clerkship, sufficient informations are given to students about diseases of gastro-intestinal, hepato-pancretico-biliary and endocrine system, breast diseases, abdominal wall hernias, organ transplantation, emergency surgery and trauma diseases. Students, who are the practitioner doctors of future, are also prepared to gain the ability of diagnosing and treating the ordinary patients at first level medical centers and direct the complicated patients to the advanced centers

Stajın içeriği / clekship content

Genel cerrahinin kapsamında yer alan hastalıklara ait dersler hem teorik olarak anlatılır, hem de konular klinik uygulamalarla pekiştirilir.

In this program subjects of diseases included in general surgery are given therotically and supported with clinical applications.

Stajın öğrenme çıktıları (hedefleri) / clerkship learning outcomes

Bu stajın sonunda öğrenci, staj kapsamında verilen hastalıklarla ilgili olarak hastadan eksiksiz şekilde öykü alabilmeli, hastalığın belirti ve bulgularını tanımlayabilmeli ve yorumlayabilmeli, tanı ve tedavi için gerekli yöntemleri sayabilmeli, ayırıcı tanıda yer alan hastalıkları listeleyebilmelidir. Öğrenci, 1. basamak düzeyinde tanı ve tedaviye yönelik girişimleri hatasız uygulayabilmelidir. Ayrıca, tanı ve tedavi için 2. ve 3. basamak merkezlere yönlendirmesi gereken hastaları doğru ayırt edebilmelidir.

At the end of clerkship period, student should obtain the history of patient, recognize and interprete the symptoms and signs of the disease, know the diagnostic and therapeutic methods and list the diseases in differantial diagnosis. Student must have an ability to diagnose and treat the ordinary patient at first level medical centers and distinguish the right patient who will be send to 2. and 3. level medical centers.

Stajın işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Genel cerrahi stajının işleniş yöntemi, öğretim üyeleri tarafından verilen teorik ve olgu sunumları, öğrencilerin hazırladığı sunumlar, klinikte yatan ve poliklinikte karşılaşılan hastalarla ilgili hasta başı vizitleri ve pratik uygulamalar şeklindedir.

Teaching methods and strategies in clerkship of general surgery includes lectures and case presentations given by academic members, presentations prepared by students, clinical rounds, practical applications on hospitalized and outpatient patients.

Stajın öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Öğrencilerin tıp doktoru olarak genel cerrahi alanında karşılaşabilecekleri temel sorunların öğrenilmesine katkı sağlamaktadır.

This clerkship program contributes to the basic information and skills of medical students in the field of general surgery.Radyoloji / Radiology


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. İsmail Mihmanlı
Stajın Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Clerkship aims and learning outcomes
Türkçe

English

Stajın amaçları / clerkship aims

Toraks Radyolojisi: Toraks radyolojisi hakkında genel bilgileri, endikasyon ve bulguları güncel bilgiler eşliğinde tıp öğrencisine aktarma. Batın Radyolojisi: Batın radyolojisi hakkında genel bilgileri, endikasyon ve bulguları güncel bilgiler eşliğinde tıp öğrencisine aktarma.

Meme Hastalıkları Radyolojisi: Meme hastalıkları ve kanseri hakkında genel bilgileri, meme görüntüleme yöntemlerini, endikasyon ve bulgularını tıp öğrencisine güncel bilgiler ışığında anlatmak.

Gastrointestinal Sistem Radyolojisi: Gastrointestinal sistemin benign ve malign hastalıklarının tanısında kullanılan radyolojik inceleme yöntemlerini ve radyolojik bulguları, tıp fakültesi öğrencilerine güncel bilgiler ışığında anlatmak.

Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi: Eğitim: Kas iskelet görüntüleme hakkında genel bilgileri, endikasyon ve bulguları güncel bilgiler eşliğinde tıp öğrencisine aktarma.

Ultrason-Doppler: Ultrason-Doppler hakkında genel bilgileri, endikasyon ve bulguları güncel bilgiler eşliğinde tıp öğrencisine aktarma.

Nöroradyoloji: Sinir sistemi ve baş-boyun bölgesi hastalıkları hakkında genel bilgileri, görüntüleme yöntemlerini, endikasyon ve bulgularını tıp öğrencisine güncel bilgiler ışığında anlatmak.

Girişimsel Radyoloji: Diagnostik Radyoloji Stajının hedefi radyografik çalışmaların yorumlanmasının temel prensiplerini öğretmek.

Tıp öğrencilerine sık karşılaşılan klinik sorunlara yönelik radyografik çalışmaların değerini ve sınırlarını öğretmek.

Yeterli radyolojik inceleme kavramını neyin oluşturduğunu ele almak.

Radyasyondan korunma ve tanısal radyasyonun kamu sağlığı üzerine etkisini ele almak.Pediatrik Radyoloji: Pediatrik radyoloji hakkında genel bilgileri, endikasyon ve bulguları güncel bilgiler eşliğinde tıp öğrencisine aktarma.

Torax Radiology: To deliver the general informations, indications and symptoms about thoracic radiology to the medical student with the current informations.

Abdominal Radiology: To deliver the general informations, indications and symptoms about abdominal radiology to the medical student with the current informations.

Breast Radiology: To enlighten about general information about breast diseases particularly in cancer, breast imaging modalities, indications and findings of these modalities to the medical students and explain them in the light of current knowledge.

Gastrointestinal System Radiology: To enlighten the medical faculty students about the modalities used in the diagnosis of benign and malignant diseases of the gastrointestinal system and identify the radiological findings in the guidance of up to date scientific knowledge.

Musculoskeletal Radiology: To deliver the general informations, indications and symptoms about musculoskeletal imaging to the medical student with the current informations.

Ultrason-Doppler: To deliver the general informations, indications and symptoms about Ultrasound-Doppler to the medical student with the current informations.

Neuroradiology: To enlighten about general information about nervous system and head-neck region diseases, imaging modalities, indications and findings of these modalities to the medical students and explain them in the light of current knowledge.

Interventional Radiology: The goal of clerkship (Diagnostic Radiology) is to teach the fundamental principles of interpreting radiographic studies.

The medical student will learn the value and limitations of such studies in commonly encountered clinical problems.

The concept of what constitutes an adequate radiographic study will be examined.

An introduction to the principles of radiation protection and the public health implications of diagnostic radiation will also be discussed.Pediatric Radiology: To deliver the general information, indications and symptoms about pediatric radiology to the medical student with current information.

Stajın içeriği / clekship content

Toraks Radyolojisi: 6 gün süreli radyoloji stajı sırasında 1 saat teorik 2 saat pratik toraks radyolojisi dersi öğretim elemanları eşliğinde uygulanmaktadır.

Batın Radyolojisi: 6 gün süreli radyoloji stajı sırasında 1 saat teorik 2 saat pratik batın radyolojisi dersi öğretim elemanları eşliğinde uygulanmaktadır.

Meme Hastalıkları Radyolojisi: 6 gün süreli radyoloji stajı içerisinde ortak 1 saat teorik, her öğrenci için 2 saat pratik ders ile uygulanmaktadır.

Gastrointestinal Sistem Radyolojisi: 6 gün süreli Radyoloji stajı içerisinde ortak 2 saat teorik ve her öğrenci için 2. 3 saat Pratik ders uygulanmaktadır.

Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi: Eğitim: 6 gün süreli radyoloji stajı sırasında 1 saat teorik 2 saat pratik kas-iskelet görüntüleme dersi öğretim elemanları eşliğinde uygulanmaktadır.

Ultrason-Doppler: 6 gün süreli radyoloji stajı sırasında 1 saat teorik 2 saat pratik ultrason-Doppler dersi öğretim elemanları eşliğinde uygulanmaktadır.

Nöroradyoloji: 6 gün süreli radyoloji stajı içerisinde ortak 1 saat teorik, her öğrenci için 2 saat pratik ders ile uygulanmaktadır.

Girişimsel Radyoloji: Radyoloji stajı, medikal görüntülerin yorumlanması ile tanıştırmanın yanı sıra radyolojinin çeşitli yandal alanlarında gözlem fırsatı sağlamak için tasarlanmıştır.

Pediatrik Radyoloji: 6 gün süreli radyoloji stajı sırasında 1 saat teorik 2 saat pratik pediatrik radyoloji dersi öğretim elemanları eşliğinde uygulanmaktadır.

Torax Radiology: Radiology course is carried out in six days. The thoracic radiology course about one hour lecture and two hours practices is given by the academic staff.

Abdominal Radiology: Radiology course is carried out in six days. The abdominal radiology course about one hour lecture and two hours practices is given by the academic staff.

Breast Radiology: 6. day training of radiology is applied with one hour of theorical lecture in common and 2 hours of practical course per student.

Gastrointestinal System Radiology: 6 day training of Radiology is applied with 2 hours of theorical lecture in common session and 2. 3 hours of practical course.

Musculoskelatel Radiology: Radiology course is carried out in six days. The musculoskeletal imaging course about one hour lecture and two hours practices is given by the academic staff.

Ultrason-Doppler: Radiology course is carried out in six days. The ultrasound-Doppler course about one hour lecture and two hours practices is given by the academic staff.

Neuroradiology: 6. day training of radiology is applied with one hour of theorical lecture in common and 2 hours of practical course per student.

Interventional Radiology: Radiology clerkship designed to familiarize students with the interpretation of medical images, as well as to provide opportunities for observation in various subspecialty areas of radiology.

Pediatric Radiology: Radiology course is carried out in 6 days. The pediatric radiology course about one hour lecture and two hours practices is given by the academic staff.

Stajın öğrenme çıktıları (hedefleri) / clerkship learning outcomes

Toraks Radyolojisi: 1. Toraks radyolojisi hakkında genel radyolojik ve klinik bilgilere ilgi gösterme.

2. BT/ MR görüntüleme endikasyonlarının önemini tartışma.

3. BT ve MR cihazının çalışma prensibini açıklama.

4. BT ile yapıların dansitelerini tanımlama.

5. MR fiziği ile ilgili kavramları tanımlama.

6. Toraks içi organların BT/MR ile normal görünümlerini ve boyutlarını tanımlama.Batın Radyolojisi: 1. Batın radyolojisi hakkında genel radyolojik ve klinik bilgilere ilgi gösterme.

2. BT/ MR görüntüleme endikasyonlarının önemini tartışma.

3. BT ve MR cihazının çalışma prensibini açıklama.

4. BT ile yapıların dansitelerini tanımlama.

5. MR fiziği ile ilgili kavramları tanımlama.

6. Batın içi solid organların BT/MR ile normal görünümlerini ve boyutlarını tanımlama.Meme Hastalıkları Radyolojisi: -Meme kanseri hakkında genel klinik ve radyolojik bilgileri tanımlama.

-Meme görüntüleme yöntemlerini listeleme, bu yöntemlerin endikasyonlarını sayma.

-Meme görüntüleme yöntemlerinin teknik özelliklerini ve farklılıklarını listeleme.

-Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) sözlüğünü tanımlama, önemini tartışma.

-Tarama mamografisini tanımlama.

-Tanısal mamografiyi tanımlama.

-Sonografik incelemenin meme görüntülemedeki önemini tartışma.

-Manyetik rezonans incelemenin meme görüntülemedeki önemini tartışma.

-Meme girişimsel işlemlerinin yerini ve önemini tartışma.

Gastrointestinal Sistem Radyolojisi:

1. Gastrointestinal sistemin radyolojik anatomisi.

2. Gastrointestinal sistem hastalıklarında, semptomdan teşhise giderken kullanılacak radyolojik inceleme yöntemlerinin seçimi. Endikasyon, kontrendikasyon ve algoritmanın tanımı ve öğretilmesi.

3. Kesitsel ve konvansiyonel baryumlu inceleme tekniklerinin öğrenci seviyesinde tanımlanması ve kısaca incelemeye hasta hazırlığının anlatılması. Kullanılan kontrast maddeler hakkında genel bilginin verilmesi.

4. Gastrointestinal sistemin benign ve malign hastalıklarında radyolojik bulgular, tanı ve ayırıcı tanı parametrelerinin anlatılması.

5. Gastrointestinal sistemde girişimsel radyolojik incelemeler hakkında bilgi verilmesi.Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi: Eğitim: 1. Kas-iskelet görüntüleme hakkında genel radyolojik ve klinik bilgilere ilgi gösterme.

2. Kas-iskelet radyolojik inceleme endikasyonlarının önemini tartışma.

3. Kas iskelet sistemi hastalıklarında radyolojik algoritmaları belirleme.

4. Enflamatuar-dejeneratif artrit farkını tanımlama.

5. Kas iskelet sistemi tümörlerinde radyolojik modalitelerin kullanımlarını açıklama.

6. Travmada tipik ve atipik fraktür bulgularını tanımlama.

7. Gelişimsel kalça displazisinde radyolojik modalitelerin kullanımını ve bulgularını tanımlama.

Ultrason-Doppler: 1. Ultrason-Doppler hakkında genel radyolojik ve klinik bilgilere ilgi gösterme.

2. Ultrason ve renkli Doppler inceleme endikasyonlarının önemini tartışma.

3. Ultrason-Doppler cihazının çalışma prensibini açıklama.

4. Ultrason ile sıvı ve solid farkını tanımlama.

5. Doppler incelemede renk kavramlarının anlamlarını açıklama.

6. Batın içi solid organların normal sonografik görünümlerini ve boyutlarını tanımlama.

7. Tiroid ve testis gibi yüzeyel organların normal sonografik görünüm ve boyutlarını tanımlama.

8. Alt ve üst ekstremite arter ve venlerinin anatomisini tanımlama.

9. Boyun vasküler yapıların normal görünümlerini tanımlama.

Nöroradyoloji: -Akut iskemik-hemorajik inme bilgilerini tanımlama.

-Nöroradyolojik görüntüleme endikasyonlarını sayma.

-İntrakranial neoplazilerde görüntüleme amaçlarını tartışma.

-Gelişimsel nörolojik anormalliklerinin görüntüleme amaçları ve bulgularının tartışılması.

-Girişimsel nöroradyolojik uygulamaları irdeleme.

-Nöroradyolojik güncel tedavi görüntülerinin tartışılması.Girişimsel Radyoloji: Radyoloji stajı, radyoloji veya diğer uzmanlık alanlarında kariyer düşünen öğrencilere ileri deneyim sağlamak.

Çeşitli radyoloji yan dal uzmanlık alanlarına ziyaret fırsatı vermek ve klinisyenler tarafından karşılaşılan gündelik tanısal sorunlar üzerinde çalışmak.Pediatrik Radyoloji: 1. Çocuk hastalıklarına radyolojik yaklaşım.

2. Çocuk radyolojisi inceleme endikasyonları.

3. Çocuk radyolojisinde algoritmayı belirleme.

4. Akut karın ağrısına radyolojik yaklaşım.

5. Akciğer patolojilerine radyolojik yaklaşım.

6. Çocuk travmalarında radyolojik yaklaşım.

7. Çocukluk çağı tümörlerinin radyolojik bulguları hakkında bilgilendirme.


Torax Radiology: 1. To interest the general radiological and clinic informations about thoracic radiology.

2. To discuss the importance of the indications for CT/MR imaging.

3. To explain the working principle of the CT and MRI.

4. To define densities of structures by CT imaging.

5. Explanation of the conceps of MRI physics.

6. To define the normal CT/MRI imaging appearance and normal size of intra-thoracic organs.Abdominal Radiology: 1. To interest the general radiological and clinic informations about abdominal radiology.

2. To discuss the importance of the indications for CT/MR imaging.

3. To explain the working principle of the CT and MRI.

4. To define densities of structures by CT imaging.

5. Explanation of the conceps of MRI physics.

6. To define the normal CT/MRI imaging appearance and normal size of intra-abdominal solid organs.Breast Radiology: -Defining the overall clinical and radiological information about breast cancer.

-Listing breast imaging modalities, considering the indications of these methods.

-Listing of the technical features and differences in breast imaging methods.

-Defining the Breast Imaging Reporting and Data System (BIRADS) lexicon and discussing it’s value.

-Defining screening mammography.

-Defining diagnostic mammography.

-Discussion of the importance of sonographic imaging of breast.

-Discussion of the importance of magnetic resonance imaging of breast.

-Discussion of the importance of breast interventional procedures.Gastrointestinal Sistem Radiology:

1. Anatomy of the gastrointestinal tract.

2. The choice of radiological modalities in benign and malignant diseases of the gastrointestinal system till symptom to diagnosis. Teaching indications, contraindications and description of the algorythm.

3. The description of cross-sectional and conventional imaging modalities with barium at the level of students and teaching how to prepare a patient for the procedure. Defining the general information about contrast agents.

4. Describing the parameters of radiological findings, diagnosis and differential diagnosis in benign and malignant diseases of the gastrointestinal system.

5. To inform about interventional gastrointestinal system procedures.Musculoskeletal Radiology: 1. To interest the general radiological and clinic informations about musculoskeletal imaging.

2. To discuss the importance of the indications for musculoskeletal radiological examinations.

3. To define radiological algorithms for musculoskeletal diseases.

4. To define the difference between inflammatory and degenerative arthritis.

5. Explanation of the use of radiological modalities in musculoskeletal tumors.

6. To define the typical and atypical findings in trauma.

7. To define the role of radiological modalities and findings of developmental dysplasia of the hip.

Ultrason-Doppler: 1. To interest the general radiological and clinic informations about Ultrasound-Doppler.

2. To discuss the importance of the indications for ultrasound and color Doppler examination.

3. To explain the working principle of the ultrasound-Doppler device.

4. To define the difference between liquid and solid by ultrasound.

5. Explanation of the meaning of the concepts of color Doppler examination.

6. To define the normal sonographic appearance and normal size of intra-abdominal solid organs.

7. To define normal sonographic appearance and size of the superficial organs such as the thyroid and testes.

8. To define artery and venous anatomy of lower and upper extremities.

9. To define the normal appearance of vasculer structures of the neck.

Neuroradiology: -Defining the overall clinical and radiological information about acute ischemia-hemorrhagic stroke.

-Counter indication for Neuroradiologic imaging.

-Imaging discussion of the objective of intracranial neoplasias.

-Developmental abnormalities in neurological imaging purposes and discussion of findings.

-To analyze interventional neuroradiologic applications.

-Discussion of current Neuroradiologic treatment methods.Interventional Radiology: A specialty clerkship provides further experience for students considering a career in radiology or other specialties.

Opportunities are provided for students to visit the clinical areas of the various radiology subspecialties and work on the day-to-day diagnostic problems encountered by clinicians.Pediatric Radiology: 1. Radiological approach to the childhood diseases.

2. Indications of pediatric imaging.

3. To establish the radiological algorithm in pediatric population.

4. Radiological approach to acute abdominal pain.

5. Radiological approach to the chest pathologies.

6. Radioological approach to the pediatric trauma.

7. To inform the medical students as to the radiological findings of childhood tumors.


Stajın işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Toraks Radyolojisi: Ders anlatma (power point sunumları), interaktif katılım ve hasta başı eğitim.

Batın Radyolojisi: Ders anlatma (power point sunumları), interaktif katılım ve hasta başı eğitim.

Meme Hastalıkları Radyolojisi: Teorik Ders: PowerPoint slayt sunumu ve interaktif katılım.

Pratik Ders: Hasta başı uygulama ve film okuma.

Gastrointestinal Sistem Radyolojisi: Teorik Ders: Talebenin derse interaktif katılımı ile teorik anlatım. Görsel slayt sunumu.

Pratik Ders: Film okuma. İncelemeye aktif katılım sırasında inceleme tekniğinin anlatılması.Kas-İskelet Sistemi Radyolojisi: Eğitim: Ders anlatma (power point sunumları), interaktif katılım ve hasta başı eğitim.

Ultrason-Doppler: Ders anlatma (power point sunumları), interaktif katılım ve hasta başı eğitim.

Nöroradyoloji: Teorik Ders: PowerPoint slayt sunumu ve interaktif katılım.

Pratik Ders: Hasta başı uygulama ve film okuma.

Girişimsel Radyoloji: Dersler: Öğrencilere her sabah radyolojik bulguların değerlendirileceği ve tartışalacağı iki veya üç vaka sunumu.

Mümkün olan her şartta, radyolojik bulgulara dayalı ayırıcı tanı tartışmaları.Pediatrik Radyoloji: Ders anlatma (power point sunumları), interaktif katılım ve hasta başı eğitim

Torax Radiology: Lectures (power point presentations), interactive discussions and bed-side teaching.

Abdominal Radiology: Lectures (power point presentations), interactive discussions and bed-side teaching.

Breast Radiology: Theoretical Course: PowerPoint slide presentation, and interactive participation.

Practical Course: Patient visit and the film reading.

Gastrointestinal System Radiology: Theorical Course: Interactive participation of the students during the lecture.

Practıcal course: Film reading session. Active participation during the procedure and meanwhile describe the procedure.Musculoskeletal Radiology: Lectures (power point presentations), interactive discussions and bed-side teaching.

Ultrason-Doppler: Lectures (power point presentations), interactive discussions and bed-side teaching.

Neuroradiology: Theoretical Course: PowerPoint slide presentation, and interactive participation.

Practical Course: Patient visit and the film reading.

Interventional Radiology: Lectures: Students will be scheduled in various clinical reading rooms in the morning, where they will be expected to independently assess the radiologic findings of two or three cases and arrive at a defendable interpretation.

Whenever possible, differential diagnosis based upon roentgenographic findings will be discussed.Pediatric Radiology: Lectures (power point presentations), interactive discussions and bed-side teaching.

Stajın öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Öğrencilerin tıp doktoru olarak radyodiagnostik alanında karşılaşabilecekleri temel sorunların öğrenilmesine katkı sağlamaktadır.

This clerkship program contributes to the basic information and skills of medical students in the field of radiation oncology.
Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   10   11   12   13   14   15   16   17   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə