İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp FakültesiYüklə 0,86 Mb.
səhifə28/28
tarix07.08.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#67624
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Toplum Hekimliği


Prof. Dr. Bedia Ayhan Özyildirim
İnternlik Stajının Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Internship aims and learning outcomes
Türkçe

English

İnternlik stajının amaçları / internship aims

Stajın amacı; ülkemizin sağlık sorunlarına ve önceliklerine duyarlı, koruyucu ve iyileştirici hizmet sunumunu başarı ile gerçekleştiren hekimler yetiştirmektir. Hekim adaylarımıza, aşağıdaki yetenek ve becerileri kazandırma hedeflenmektedir:

-Türkiye’de halkın sağlığını olumsuz yönde etkileyen etmenleri kavrama,

-Sağlıkla ilgili olaylarda biyolojik sosyal ve kültürel etmenleri değerlendirebilme,

-Hastaları çevresi ile birlikte inceleme ve izleme yeteneği kazandırma,

-Herhangi bir toplumda sağlıkla ilgili sorunları epidemiyolojik yöntemler kullanarak saptayabilme, değerlendirme ve çözüm yollarını ortaya koyabilme (Epidemiyolojik saha araştırmalarının planlanması ve uygulanması)

-Türkiye’deki sağlık hizmetlerinin sunuluş modelini ve hizmetlerde görev alan personelin yetki ve sorumluluklarını bilme.


İnternlik stajının içeriği / internship content

İnternlik stajıdır. Teorik eğitim ve uygulama ile saha çalışmaları yer almaktadır.
İnternlik stajının öğrenme çıktıları (hedefleri) / internship learning outcomes

Dersin Hedefleri (Ders bitiminde öğrencinin kazanımları)

Sağlık yönetimi konusunda birinci basamak bir sağlık kuruluşunu (Aile Sağlığı Merkezi, Toplum Sağlığı Merkezi) yönetebilme bilgi ve becerisi kazandırmaktır. Buna göre;Sağlık hizmetlerinde örgütlenme ilkelerini kavrama,

-Ekip çalışmasının önemi,

-Koruyucu ve tedavi edici hekimlik hizmetlerinin bir arada sunumu

-Hastaları çevresi ile beraber inceleme ve izleme,

-Toplumda sağlık sorunlarının belirlenmesi ve bu sorunların çözümü,

-Halk ve diğer kurumlar ile ilişkiler,

-Sağlık eğitimi

-Birinci, ikinci, üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki ilişki,

-Hizmet içi eğitim ve denetim

-Sağlık kuruluşunda istatistiksel veriler, nasıl toplandığını ve değerlendirildiği konusunda bilgi ve beceri kazanmalıKoruyucu Hizmetler

-Aşı takvimi ve şeması, aşılama tekniği, aşıların saklanması ve korunması için gerekli koşulları bilmeli,

-Su ve gıdalardan bakteriyolojik ve kimyasal örnek alabilmeli, laboratuara uygun koşullarda gönderebilmeli ve gelen sonuçları değerlendirebilmeli,

-Hava, temas, su, besin ve vektörlerle bulaşan hastalıklarla savaş yöntemlerini sayabilmeli,

-Toplumdaki beslenme sorunlarını değerlendirebilmeli,

-Çocuk ve erişkin beslenmesi konularındaki alan uygulamaları yapabilmeli,

-Çocuk ve gebeleri izleyebilmeli

-Sosyal hastalıkları izleyebilmeli (tbc., sıtma, frengi, lepra, trahom)

-Gebelikten korunma konusunda danışmanlık yapabilmeli

-Sağlık eğitimi ve sağlığın geliştirilmesi konularında bilgi ve beceri kazanmalı

-Kroki çizebilmeli ve kullanabilmeli

Tedavi hizmetleri konusunda

-Birinci basamakta tedavi,

-İkinci basamak sağlık hizmetlerini verimli kullanabilme ve sevk edilecek hastaların seçimi,

-Birinci basamak koşullarında yapılabilecek laboratuar incelemeleri,

-Kronik hasta izlemleri, konularında bilgi ve beceri kazanma

Diğer konularda

-Adli hekimlik uygulamaları

-Planlı ve programlı hizmet sunma konularında bilgi ve beceri kazanma

İnternlik stajının işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

1. Teorik eğitim

2. Uygulama ve saha çalışmaları

a) Birinci basamak sağlık birimlerinde rotasyon, ev ziyaretleri, eczane denetimi

b) Doğum ve RİA uygulamalarına katılma

c) Sağlık taramaları, okul sağlık çalışmaları aktiviteleri

İnternlik stajının öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Sağlık eğitimi, birinci, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmetleri arasındaki ilişkili, hizmetiçi eğitim ve denetim yapmayı, sağlık kuruluşlarında istatistiksel veriler ve bu verilerin nasıl toplandığı ve değerlendirildiği konusunda bilgi ve beceri kazanmalarını sağlamaktır. Öğrencilerin tıp doktoru olarak çalışmalarında pratik gereksinimlerine katkı sağlamaktadır.

Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Alaattin Duran

Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Neşe Kocabaşoğlu


İnternlik Stajının Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Internship aims and learning outcomes
Türkçe

English

İnternlik stajının amaçları / internship aims

Ruh Sağlığı ve hastalıkları internlik programında öğrencilerin psikiyatrik hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in the field of psychiatry.

İnternlik stajının içeriği / internship content

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Psikiyatri alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.

At the end of this internship, the students gain paratical skils at the level of a general practitioner in the field of psychiatry.

İnternlik stajının öğrenme çıktıları (hedefleri) / internship learning outcomes

Bu staj sonunda öğrenciler psikiyatri alanında temel bilgi ve becerileri edinmiş olurlar

This is an internship. There is neither therical nor practical lessons. There are clinical practices in the field of psychiatry.

İnternlik stajının işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalışan asistan doktorlara benzer sorumluluklarla çalışmaktadırlar.

This is an internship. There is neither therical nor practical lesson nor an examination. Students work in the clinics as if they are residents.

İnternlik stajının öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Öğrencilerin tıp doktoru olarak çalışmalarında pratik gereksinimlerine katkı sağlamaktadır.

This internship program contributes to the practical skils of medical students to be a general practitioner.Nöroloji Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Sabahattin Saip

Anabilim Dalı Eğitim Sorumlusu: Prof. Dr. Feray Karaali Savrun


İnternlik Stajının Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Internship aims and learning outcomes
Türkçe

English

İnternlik stajının amaçları / internship aims

Nöroloji internlik programında öğrencilerin nörolojik hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in the field of neurology.

İnternlik stajının içeriği / internship content

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Nöroloji alanındaki klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.

This is an internship. There is neither therical nor practical lessons. There are clinical practices in the field of neurology.

İnternlik stajının öğrenme çıktıları (hedefleri) / internship learning outcomes

Bu staj sonunda öğrenciler nöroloji alanında temel bilgi ve becerileri edinmiş olurlar.

At the end of this internship, the students gain paratical skils at the level of a general practitioner in the field of neurology.

İnternlik stajının işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalışan asistan doktorlara benzer sorumluluklarla çalışmaktadırlar.

This is an internship. There is neither therical nor practical lesson nor an examination. Students work in the clinics as if they are residents.

İnternlik stajının öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Öğrencilerin tıp doktoru olarak çalışmalarında pratik gereksinimlerine katkı sağlamaktadır.

This internship program contributes to the practical skils of medical students to be a general practitioner.Deri ve Zührevi Hastalıklar Anabilim Dalı İntern Programı Uygulamaları


Anabilim Dalı Başkanı: Prof. Dr. Yalçın Tüzün

Altıncı Yıl Eğitim Sorumlusu: Doç. Dr. Burhan Engin


İnternlik Stajının Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Internship aims and learning outcomes
Türkçe

English

İnternlik stajının amaçları / internship aims

Deri ve Zührevi Hastalıklar internlik programında öğrencilerin dermatolojik hastalıklar hakkında pratisyen hekim düzeyinde bilgi sahibi olması, tanı koyabilmesi ve tedaviyi yönlendirebilmesi amaçlanmaktadır.

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in the field of dermatology.

İnternlik stajının içeriği / internship content

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, dermatoloji kliniğinde klinik uygulama yaparlar

This is an internship. There is neither therical nor practical lessons. There are clinical practices in the field of dermatology.

İnternlik stajının öğrenme çıktıları (hedefleri) / internship learning outcomes

Bu stajın sonunda öğrenciler dermatoloji alanında pratisyen hekim düzeyinde yeterli bilgi ve becerileri edinmiş olurlar.

At the end of this internship, the students gain paratical skils at the level of a general practitioner in the field of dermatology.

İnternlik stajının işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalışan asistan doktorlara benzer sorumluluklarla çalışmaktadırlar.

This is an internship. There is neither therical nor practical lesson nor an examination. Students work in the clinics as if they are residents.

İnternlik stajının öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalışan asistan doktorlara benzer sorumluluklarla çalışmaktadırlar.

This internship program contributes to the practical skils of medical students to be a general practitioner.Seçmeli Stajlar


İnternlik Stajının Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Internship aims and learning outcomes
Türkçe

English

İnternlik stajının amaçları / internship aims

Seçmeli internlik programında öğrencilerin seçtikleri bir alanda öğrencilerin deneyimlerini geliştirmeleri amaçlanmaktadır.

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in a field they have selected.

İnternlik stajının içeriği / internship content

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrencilere seçtikleri alanda klinik uygulamalar yaptırılmaktadır.

This is an internship. There is neither therical nor practical lessons. There are clinical practices in the field that students select.

İnternlik stajının öğrenme çıktıları (hedefleri) / internship learning outcomes

Bu staj sonunda öğrenciler seçtikleri alanda daha fazla becerileri edinmiş olurlar.

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in a field they have selected.

İnternlik stajının işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Öğrencilerin tıp doktoru olarak çalışmalarında seçtikleri alanda pratik gereksinimlerine katkı sağlamaktadır.

The goal of this internship is to provide medical students practical skils in to diagnose and treat a patient at the level of a general practitioner in a field they have selected.

İnternlik stajının öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

İnternlik stajıdır. Teorik, pratik dersi ve sınavı bulunmamaktadır. Öğrenciler, öğretim üyelerinin gözetiminde, klinikte çalışan asistan doktorlara benzer sorumluluklarla çalışmaktadırlar.

This internship program contributes to the practical skils of medical students to be a general practitioner.
İÜ Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Türkçe ve İngilizce Tıp Programları 2016-2017 Öğretim Yılı İzlenceleri Taslağı; 04.04.2016; Sayfa /


Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə