İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi


Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II / Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems IIYüklə 0,86 Mb.
səhifə4/28
tarix07.08.2018
ölçüsü0,86 Mb.
#67624
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Ders Kurulu 1.3: Hücre Doku ve Organ Sistemleri II /
Course 1.3: Cell Tissue and Organ Systems IIBaşkan (Chair): Prof. Dr. Turgut Ulutin, Tıbbi Biyoloji (Medical Biology)

Eşbaşkanlar (Vice Chairs):
Prof. Dr. Gökhan Metin, Fizyoloji (Physiology)
Doç. Dr. Emine Elif Güzel, Histoloji ve Embriyoloji (Histology and Embryology)

Üyeler (Members):
Prof. Dr. Bora Barutçu, Biyofizik (Biophysics)
Prof. Dr. Orkide Donma, Biyokimya (Biochemistry)

Ders Kurulunun Amaçları ve Öğrenim Hedefleri

Course aims and learning outcomes
Türkçe

English

Ders kurulunun amaçları / course aims

Biyofizik: Proteinlerin Fonksiyonel Yapısı ve Biyofiziksel Özellikleri, Termodinamik Prensipler ve Canlılarda Enerji Akışının Düzenlenmesi, Metabolik Enerjinin Biyolojik İş’te Kullanımının Biyofiziksel Özellikleri, İrregüler Hücre Çoğalma Mekanizmaları, Nanoteknoloji ve Tıp Uygulamaları, Biyomekanik, İyonize Radyasyonun Biyolojik Etkileri (Somatik ve Genetik), Hücrenin Çoğalması ve Farklılaşımının Biyofiziği, Radyasyonun Hücre Düzeyindeki Etki Mekanizması, İzleyiciler, Radyosensitivite, Radyofarmasötikler ve Biyolojik Davranış Mekanizmaları.

Hücreyi oluşturan temel yapıtaşlarına, hücre ve dokuların yapı ve işlevlerine, hücre döngüsüne, hücreler arası iletişim türleri, hücre içi sinyal yolları konularına odaklanarak vücut sistemlerinin normal yapı ve işlevleri ile ilgili temalara zemin hazırlamalı.

Her canlı bağımsız hareket ediyor gibi görünse de iç ve dış dinamiklerinden gelen etkiler de mekanik kurallara bağlıdır. Bu nedenle önemli bir araştırma ve geliştirme alanı olan biyomekanik ile ilgili bilgi sahibi olabilmeli.

Nanoteknolojinin yaşayan sistemlere moleküler seviyelerde müdahale etme imkanı yaratabileceğini, bu amaçla nanoteknolojiyi yeni ve gelişen bir teşhiş ve tedavi yöntemi olarak algılayabilmeli.

Radyasyonun biyololojık etkilerini ve korunma yöntemlerini açıklayabilmeli.

Radyofarmasötikler ve Biyolojik Davranış Mekanizmalarını anlayabilmeli.Biyokimya: Diyetteki nükleoproteinlerin sindirimi, pürin ve pirimidin nükleotidlerinin metabolizmaları. Sentez ve yıkım yolları ile ilgili hastalıklar. DNA’da oluşan değişiklikler ve tamir mekanizmaları. DNA ve RNA sentezlerinin aşamaları, RNA sentezi sonrası süreç. Protein sentezinin genel prensipleri, aşamaları, sentez sonrası yapısal değişiklikler. Gen ifadesinin düzenlenmesi ve proteinlerin yönlendirilmelerinde rol oynayan genel mekanizmalar. Büyüme, farklılaşma, büyüme üzerindeki kontrolün kaybı ve tümör gelişimi. Tümör hücrelerinde görülen biyokimyasal değişimler. Bu değişimlerin saptanmasına yönelik laboratuvar analizleri.

Özellikle genetik kökenli hastalıklarda, metabolizmada meydana gelen değişikliklerin moleküler düzeyde anlaşılabilmesi için, nükleotidlerin metabolizmalarını, prokaryot ve ökaryotlarda DNA ve RNA sentezlerinin aşamalarını, düzenlenmelerini, görev yapan enzim ve proteinleri, çeşitli nedenlerle ortaya çıkan hasarların önemini tartışmak. Onarım mekanizmaları ve bunlarla ilgili görülen bozuklukların klinik önemlerini vurgulamak. RNA sentezinin engellenmesinin tedavi protokollerindeki önemi hakkında yeterlik kazandırmak. RNA sentezi sonrası oluşan olaylar ve düzenlenmelerin önemini açıklamak. HIV inhibitörlerinin etki mekanizmasını açıklamak. Proteinlerin sentezlenme basamaklarını ve inhibitörlerin etki mekanizmalarının tedavi sürecindeki etkilerini açıklamak. Gen ifadesinin düzenlenmesini vücutta oluşan metabolik olaylar kapsamında açıklamak. Proteinlerin yönlendirilmesi kapsamındaki olayları açıklamak. Kanserin nasıl bir hastalık olduğunu, hangi mekanizmalarla geliştiğini ve kanser gelişim sürecinde onkogenlerin rolünü anlatmak. Kanserli hastalarının izlenmesinde laboratuvarın rolünü ve tümör belirteçlerinin klinik tanıdaki önemini vurgulamak.Fizyoloji: Klinik Tıp Bilimleri için temel oluşturan Hücre Doku ve Organ Sistemleri I ‘in devamı olan bu ders kurulunda; hücre ve dokulara ait yapı ve fonksiyonlarının fizyolojik düzeyde de anlaşılması ve klinik öneminin kavranması için hazırlanmayı amaçlanmaktadır.

Temel Genetik: İnsan genomunun yapısı ve özellikleri, Gen yapısı, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarım mekanizmaları, mutasyonlar, Transkripsiyon ve Translasyon, Gen anlatımının düzenlenmesi, Rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları, Hücre bölünmesi, hücre döngüsünün kontrolüne katılan genler, Kanserin genetik temeli, Mayoz bölünme ve gamet oluşumu, rekombinasyon, Genetik hastalıkların moleküler temelleri, Mendel kalıtımı, Otozomal ve X’e Bağlı Kalıtım, Poligenik Kalıtım, Mitokondrial Kalıtım, Kromozom Elde Edilmesi, Kromozom Sayı ve Şekil Anomalileri, Genomik İmprinting, Uniparental Disomi, immünogenetik.

Genetiğin tanımlanması, modern tıpta teşhis ve tedavide önemli bir yeri olan moleküler genetik konusunda temel oluşturmak amacıyla, insan genomunun yapı ve düzeni, gen yapısı ve işlevlerinin, genlerin kalıtılma ve yeniden düzenlenme mekanizmalarının, mutasyonların açılanması ve klinik öneminin vurgulanması, Gen ifadesinin kavratılması, Rekombinant DNA teknolojisi ve tıptaki uygulama alanlarının öğretilmesi, Gen tedavisi hakkında fikir verilmesi. Hücre bölünmesi ve kontrolü, ve Kanserin genetik temelinin açıklanması, Mayoz bölünme ve gamet oluşumu hakkında bilgilendirme, Kromozom Sayı ve Şekil Anomalileri, Otozomal ve X’e Bağlı Kalıtım, Poligenik Kalıtım, Mitokondrial Kalıtım, Genomik İmprinting, Uniparental Disomi, Genetik Hastalıkların Genel Özellikleri ve İmmunogenetik konularında bilgilendirme.Histoloji: Hücre ve dört temel doku kavramını yerleştirmek, hücre ve dört temel doku organizasyonunu kavratmak.

Embriyolojinin tanımı, genel embriyolojideki terim ve kavramlar, erkek ve dişi genital sistem üreme hücrelerinin önemi ve işlevsel ilişkilerini ortaya koyarak, gebeliğin ilk sekiz haftasındaki embriyolojik olayları ve olası doğumsal anomalileri öğretmek.Biophysics: Functional Structure of the Proteins and It’s Biophysical Specific Features, Thermodynamic Principles and Regulation of Energy Transfer in Living Structures, Biophysical specialties of Usage of Metabolic Energy in Biological Work, Irregular Cell Proliferation Mechanisms, Nanotechnology and its medical applications, Biomechanics, Biological Effects of Ionian Radiation, Effects of Radiation in Cell, Biophysics of Cell Proliferation and Differentiation, Tracers, Radio sensitivity, Radiopharmaceuticals and Their Biological Behavior.

The course board should provide groundwork about, the main structure of a cell, the functions and structures of cells & tissues, cell cycles, the types of transmission between cells, the normal structures & functions of a body system.

Even it seems like every vital is moving independently, the effects from inner & outer dynamics are bonded to the mechanic rules. Because of this, it should have information about the important research & development area of biomechanics.

The nanotechnology could create intervention of the living systems in the molecular levels, in this aim the nanotechnology should be considered as the new and providing diagnosis & cure method.

It should explain the biological affects & protection methods about radiation.

It should understand the radiopharmaceuticals Biological Behavior Mechanisms.Biochemistry: Digestion of dietary nucleoproteins. Metabolisms of purine and pyrimidine nucleotides. Diseases related to the synthesis as well as degradation pathways. DNA mutations and repair mechanisms. Stages of replication and transcription. Posttranscriptional events. General principles and stages of translation. Posttranslational modifications. General mechanisms on the regulation of gene expression and protein targeting. Growth, differentiation, the loss of control on growth and tumor development. Biochemical alterations observed in tumor cells. Laboratory tests for the detection of such alterations.

To discuss the importance of metabolism of nucleotides, stages of replication and transcription in prokaryotes and eukaryotes, their regulations, associated enzymes and accessory proteins as well as types of mutations caused by several agents for the understanding of metabolic alterations at molecular level, particularly in genetic diseases. To emphasize the clinical significance of repair mechanisms and the related defects. To acquire proficiency about the importance of the inhibition of transcription in treatment protocols. To explain posttranscriptional events and their regulations. To explain the mechanism of action of HIV inhibitors. To explain the stages of translation and the effects of inhibitors during the course of treatment. To explain regulation of gene expression within the scope of metabolic events in the body. To explain the processes those take place within the scope of protein targeting. To introduce what type of a disease cancer is, how it develops, the roles of oncogenes during the course of cancer development. To emphasize the role of the laboratory during the monitoring of cancer patients as well as the clinical significance of tumor markers on diagnosis.Physiology: This course is a continuation of the Cell Tissue and Organ Systems I and provides basis for Clinical Medical Sciences. This course aims to apprehension of the structure and function of cells and tissues and their clinical importance in physiological level.

Basic genetics: Organization of human genom and gene structure, DNA structure and replication, mutations, DNA repair, gene expression; transcription and protein synthesis, regulation of gene expression, recombinant DNA technology Genetic engineering and human genom project, cell division and cell cycle control system, Cell cycle regulation and cancer development, cancer causing genes, Meiotic division and formation of gamets, chromosome structure, Isolation of chromosomes, Chromosomal abnormalities, Mendelian inheritance, autosomal inheritance Multifactorial inheritance, mitochondrial inheritance, Recessive inheritance, X linked inheritance, concept of Genomic imprinting, uniparental disomy, immunogenetics.

To discuss the importance of genetics and explain the basic principles of molecular genetics, organization of human genom and gene structure, DNA structure and replication, the clinical significance of mutations, To explain molecular steps of gene expression; transcription and protein synthesis, regulation of gene expression, To acquire proficiency about the principles of recombinant DNA technology Genetic engineering and human genom project. To emphasize the significance of the cell division and cell cycle control system for the understanding of cancer development and cancer causing genes. To explain structure of chromosomes, Isolation of chromosomes and Chromosomal abnormalities, Mendelian inheritance (definitions), autosomal inheritance Multifactorial inheritance, mitochondrial inheritance, Recessive inheritance, X linked inheritance, concept of Genomic imprinting, uniparental disomy, To explain The general properties of genetic disorders.Histology: General histology.

Histology & its methods of study.

The microscopical structure of the cell and the four fundamental tissues of the body (epithelial, connective, nerve, and muscle tissue).

General embryology.

Embryonic molecular regulation and signaling.

Gametogenesis: Conversion of germ cells into male and female gametes.

First week of development: Ovulation to implantation.

Second week of development: Bilaminar germ disc.

Third week of development: Trilaminar germ disc.

Third to eighth weeks: The embryonic period.

The gut tube and the body cavities.

Third month to birth: The fetus and placenta.

General aspects of birth defects and prenatal diagnosis.

General Histology.

To teach and discuss the importance of the General Histology, it’s methods of study, and the microscopical structure of the epithelial, connective, nerve, and muscle tissues.

General Embryology.

To teach and discuss; the importance of the embryonic molecular regulation and signaling, what is gametogenesis and how germ cells convergence to male and female gametes, the important events in the 1st week of development from ovulation to implantation, the events in 2nd week of development and formation of bilaminar germ disc, 3rd week of development and formation of trilaminar germ disc, the embryonic period of 3rd to 8th weeks of development, formation of the gut tube and the body cavities, development and growth of the fetus during 3rd month to birth and formation of placenta, and finally emphasize the general aspects of the birth defects and their prenatal diagnosis.


Ders kurulunun içeriği / course content

Multidisipliner “Hücre Doku ve Organ Sistemleri II Ders Kurulu”; biyofizik, biyokimya, fizyoloji, temel genetik ve histoloji derslerini kapsamaktadır.

Multidisciplinary course “Cell Tissue and Organ Systems II” contains, anatomy, biophysics, biostatistics, biochemistry, history in medicine and computer in medicine lessons.

Ders kurulunun öğrenme çıktıları (hedefleri) / course learning outcomes

Biyofizik: Canlı organizmadaki hücre, organ ve sistemleri tanıyıp görebilmeli, bunları uygun terminoloji ile tanımlayabilmeli ve ilgili araç, yöntem ve prensipleri açıklayıp karşılaştırabilmeli.

Hücre ve dokuların temel yapıları, yapıtaşları, işlevleri ve birbirleriyle ilişkilerini kavrayabilmeli.

Hücre içi ve hücreler arası etkileşimlerde rol oynayan biyokimyasal ve fizikokimyasal süreç ve mekanizmaları anlayarak bunlar ile ilgili prensipleri sayabilmeli.

Organizmada homeostazın sağlanması ve korunmasında rol oynayan sistemlerin yapı ve işlevlerini tanımlayarak organizmayı bir bütün olarak değerlendirebilmeli.Biyokimya:

Öğrenci:


- Nükleik asitlerin sindirimini anlatabilir.

-Pürin nükleotidlerinin sentez yollarını, kontrol edildikleri reaksiyonları ve önemlerini öğrenir.

-İlgili enzimlerin yetersiz ya da aşırı aktivite göstermelerinin klinik sonuçlarını açıklayabilir.

-Ürik asit ve ilgili hastalıklar hakkında bilgi verebilir.

-Pirimidin nükleotidlerinin sentez ve yıkım yolları ile ilgili kusurları açıklayabilir.

-Prokaryot ve ökaryotlarda DNA sentezinin genel özelliklerini ve DNA sentezinin yüksek doğruluk ile nasıl başarıldığını açıklayabilir.

-DNA sentezi işlemine katılan yapılar ve ara ürünleri, çatalda rol alan enzimleri ve görevlerini öğrenir.

- DNA sentezinin hangi mekanizmalarla kontrol edildiğini açıklayabilir.

-DNA sentezinin engellenmesini ve DNA hasar tiplerini açıklayabilir.

-Tamir mekanizmaları ve önemleri hakkında bilgi sahibi olur.

-RNA tiplerini listeleyebilir.

-RNA sentezinde rol alan anahtar molekülleri, sentez aşamalarını ve kontrol mekanizmalarını sayabilir. Fizyolojik ve patolojik olaylarda RNA sentezinin önemini fark edebilir.

-RNA sentez bozukluklarını açıklayabilir.

-RNA sentezinin engellenmesinin tedavi protokollerindeki önemini belirtebilir.

-RNA sentezi sonrasında oluşan olaylar, sürece dahil olan parametreler ve protein sentezine geçiş süreci hakkında bilgi verebilir.

-Protein sentezinin temel prensiplerini, aşamalarını, sentez sonrası değişiklikleri açıklayabilir ve protein sentezini engelleyen molekülleri mekanizmaları ile beraber sıralayabilir.

-Gen ifadesinin düzenlenmesi ve proteinlerin yönlendirilmelerinde rol oynayan genel biyokimyasal mekanizmaları ve bu düzenleme mekanizmalarındaki bozukluklara bağlı olarak meydana gelen hastalıkları anlatabilir.

- Hücre döngüsünü düzenleyen genler, DNA onarım genleri, proonkogenler, onkogenler, tumor baskılayıcı genler, apoptozisi düzenleyen genler ve kanser oluşumuna giden süreçte yer alan olaylar ile ilgili bilgi verebilir.

- Tümör belirteci kavramını tanımlayabilir. Kanser tarama, tanı, ayırıcı tanı, evrelendirme, prognoz belirleme, tedavi planlama ve izlemi, nükslerin saptanması gibi durumlarda tümör belirteçlerinin rolünü ve iyi bir tümör belirtecinin sahip olması gereken özellikleri bilir. Klinikte kullanılan tümör belirteçlerini sayabilir. Bunların serum, çeşitli vücut sıvıları (idrar, BOS, BAL vb. ) veya bazı kanserli hastaların dokularında saptanabilen moleküller olduğunu, birçoğunun selim durumlarda da ortaya çıkabileceğini, kolay uygulanabilen ve düşük maliyetli olması gerektiğini fark eder.

Fizyoloji:

Organizmadaki homeostasis kavramını anlayabilmeli. Vücut sıvı kompartımanlarının özelliklerini ve aralarındaki ilişkiyi bilmeli. Hücre içi ve hücre dışı sıvılar arasında sıvı değişiminin ve osmotik dengenin nasıl gerçekleştiğini kavramalı. Kanın fiziksel özelliklerini ile onları değiştiren koşulları bilmeli. Hücre membranının fizyolojik yapısını ve maddelerin hücre zarından geçişini sağlayan değişik mekanizmaları kavramalı dokuya özgün transport mekanizmalarının ayrıntıları hakkında bilgi sahibi olmalı. Membran istirahat potansiyelinin meydana geliş şeklini elektriksel değerini ve iyon kanallarının bu süreçteki rolünü anlamalı.

Uyarılmanın iyonik koşul ve temellerinin neler olduğunu, aksiyon potansiyel tiplerini izah edebilmeli. Uyarılabilir hücrelere ait eksitasyon mekanizma ve olaylarını bilmeli. Uyarılabilir ve iletken yapısı nedeniyle sinir hücrelerinin fizyolojik özelliklerini bilmeli. Sinir liflerini sınıflandırarak fonksiyonlarını açıklayabilmeli. Hücrelerarası iletişim sürecinde haberleşmenin çeşitlerini, hücre içi ve dışı mekanizmaları anlamalı. Düz kas ve kalp kasının hücresel ve elektriksel özelliklerini bilmeli. Kasılma ve gevşeme süreçlerinin iyonik temellerini izah edebilmeli. Bu kasların iskelet kası ile olan farklılıkları açıklayabilmeli. Yaşlanma fizyolojisi hakkındaki genel teoriler hakkında bilgi sahibi olmalı. Yaşlanma ve ölüm mekanizmaları ile apoptozis, oksidan sistem ilişkisini öğrenmeli.

Temel genetik:

İnsan genomunun yapısı ve özellikleri, Gen yapısı, intron, ekzon, düzenleyici diziler, basit tekrar dizileri, gen aileleri, hareketli genetic elemanları tanımlayabilmeli.

DNA yapısı, DNA replikasyonu, DNA hasarı ve onarım mekanizmalarını, mutasyonları açıklayabilmeli.

Gen ifadesinin aşamaları; Transkripsiyon ve Translasyon (protein sentezi) ve gen ifadesinin düzenlenme mekanizmalarını anlatabilmeli.

Rekombinant DNA teknolojisi ve uygulama alanları, DNA izolasyonu ve jel elektroforezine dayalı analiz yöntemleri, DNA dizi analizi, PCR (polimeraz zincir reaksiyonu), gen klonlanması, Nükleik asit melezleme yöntemleri, Restriksiyon enzimleri, mutasyonların ve gen polimorfizmlerinin analizi, transgenik hayvan modelleri, İnsan Genom Projesi ve Gen tedavisi hakkında fikir sahibi olmalı. DNA izolasyonu yönteminin nasıl uygulandığını açıklayabilmeli.

Hücre bölünmesi, hücre döngüsünün kontrolüne katılan moleküler mekanizmalar ve genler. Kanserin genetik temeli;Protoonkogen, onkogen ve tumor baskılayıcı genleri tanımlayabilmeli.

Mayoz bölünme ve gamet oluşumu, genetik rekombinasyon ve genetik çeşitliliğin oluşmasına katılan mekanizmaları açıklayabilmeli.

Histoloji:

Dört temel dokunun ( epitelyum, bağ ve destek dokuları, kas, sinir) mikroskopik özelliklerinin ve yapı ve fonksiyon ilişkilerinin.

Genel embriyoloji terim ve kavramlarının.

Erkek ve dişi genital sistem üreme hücrelerinin yapılarının.

Fertilizasyon, yarıklanma ve implantasyonun.

Germ yapraklarının oluşumunun.

Koryon ve fetal zarlarının.

Plasenta yapı ve fonksiyonunun.

Çoklu gebelikler ve doğumsal anomalilerin kavranmasıdır.


Biophysics: The cell in the living organism, should recognize the organs & the systems, should define them with the proper terminology, compare & explain between the related tool, methods & principles.

The main structures of cells & tissues should comprehend the fundamentals, functions and relations.

It should understand & regard the principle of biochemical & physical chemistry affects between the inner cell & between the cells.

To ensure & protection of the homeostasis in the organism, the structure & functions of the systems should be defined & thought as a whole.Biochemistry:

The student wiil be able to:

-introduce digestion of nucleic acids.

-find out the synthesis pathways of purine nucleotides, key regulatory points and their significance -explain the clinical consequences of deficiencies or overactivities of the related enzymes.

-provide information about uric acid and the related diseases.

-explain the defects related to synthesis and degradation pathways of pyrimidine nucleotides.

-explain the general features of replication in prokaryotes and eukaryotes as well as how DNA synthesis is performed with great fidelity.

-find out the compounds and the intermediates participating in replication process as well as the enzymes in the replication fork and their functions.

-explain the control mechanisms during replication.

-explain the inhibition of replication and DNA mutations.

-get information about repair mechanisms and their significance.

-list the types of RNA.

-list the key molecules, stages and control mechanisms of transcription.

-notice the importance of transcription during physiological and pathological events.

-explain defects in transcription.

-point out the importance of the inhibition of transcription during treatment protocols.

-explain posttranscriptional events, parameters, which are involved in the process and the period prior to translation.

-List the basic principles and steps of translation, posttranslational modifications and the inhibitors of translation along with their mechanisms of action.

-Give some information about the general biochemical mechanisms, which play roles in regulation of gene expression as well as protein targeting and also diseases caused by the defects in these regulatory mechanisms.

-provide information about genes regulating cell cycle, DNA repair genes, prooncogenes, oncogenes, tumor suppressor genes, genes regulating apoptosis and the events during the course of cancer development.

-define the concept of tumor marker. Know the roles of tumor markers in cancer screening, diagnosis, differential diagnosis, staging, prognosis determination, planning and monitoring of treatment, detection of recurrence. Know the properties of an ideal tumor marker. List tumor markers used in the clinical disciplines. Know that they are detectable in serum and also other physiological fluids such as urine, CSF, BAL as well as in the cancerous tissues of the patients, but also in some benign conditions.

Know the necessity of preferring noninvasive and low-cost techniques.Physiology:

Understanding the concept of homeostasis in the organism. Understanding the properties of body fluid compartments and their interrelations. Understanding the exchange of fluids between the intracellular and extracellular fluid compartments, and how the osmotic equilibrium is established. Learning the physical properties of blood and the conditions that change these properties. Understanding the physiologic structure of the cell membrane. Learning the mechanisms which allow the passage of substances through the cell membrane and the tissue specific transport mechanisms. Understanding how resting membrane potential occurs and the role of ion channels in this process. Describing the ionic basis and conditions of excitation and types of action potential. Understanding the mechanism of excitation in excitable tissues. Understanding the physiological properties of nerve cells which have an excitable and conducting nature. Describing the classification of the nerve fibers and their fiber specific functions. Understanding the types of communication in the intercellular communication processes and the intra-and extracellular mechanisms that take part in intercellular communication. Understanding the cellular and electrical properties of smooth and cardiac muscle. Describing the ionic basis of contraction and relaxation processes. Understanding the differences of these muscles from skeletal muscle. Understanding the general theories about aging physiology. Understanding the mechanisms of aging and death and their relationship between apoptosis and oxidant systems.Basic genetics:

The student will be able to:

Explain the organization of human genome, DNA structure, Gene structure, gene families, repetitive DNA sequences.

Find out DNA replication, DNA damage and repair; The nature of mutations.

Provide information about principles of recombinant DNA technology Genetic engineering and human genom project.

Transcription and regulation of gene expression.

Explain cell cycle, mitosis and Molecular genetics of the cell cycle control systems. Cell cycle regulation and cancer cells, proto-oncogenes, oncogenes tumor suppressor genes and the genetics of cancer.

Point out the importance of Meiosis and formation of germ cells, genetic recombination.

Get information about the Molecular and biochemical basis of genetic disorders Treatment of genetic diseases and gene therapy.

Explain Isolation of chromosomes and Chromosomal abnormalities.

Provide information about Mendelian inheritance (definitions), autosomal inheritance Multifactorial inheritance, mitochondrial inheritance, Recessive inheritance, X linked inheritance, The general properties of genetic disorders.

Define the concept of Genomic imprinting, uniparental disomy.

Give some information about Immunogenetics.

Histology:

The student will be able to understand what histology and its methods are. They will learn and recognize the microscopical structure of the four basic tissues of the human body. On the next step they will be prepared to identify these tissues in organs and systems of the body. This will help the student to realize how they blend with each other to form the organs, organ systems and the body.

As far as embryology is concerned the student will understand the steps in molecular regulation and signaling of the embryonic cells and how they influenced themselves in body formation. They will learn how gametes are formed. They will learn the differentiation and development of the structures during embryonic period. They will understand the formation of gut and the body cavities. They will have an idea about the development and growth of the fetus and the placenta. All through these steps the student will have a chance to learn the congenital abnormalities and their relationships that may occur and understand how prenatal diagnosis is important.


Dersin işleniş yöntemi (kullanılan eğitim yöntemleri)/ teaching methods and strategies

Amfi dersi ve laboratuvar uygulamaları.

Lectures and laboratory practices.

Dersin öğrenme çıktılarının program yeterliliklerine katkısı /
contribution of learning outcomes on program competency

Bu ders kurulu tıp fakültesi öğrencisinde hücre ve doku kavramının oluşmasında katkı sağlamaktadır. Ders kurulu iki basamaklıdır. Konular bundan önce yer alan ders kurulu ile başlamakta ve bu ders kurulu ile tamamlanmaktadır.

This course provides information to the medical student in the concepts of tissue and organ. This course is formed of two steps. Concepts start in the previous course and complete in this course.
Yüklə 0,86 Mb.

Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə