İstehlak mallarinin kodlaşdirilmasiYüklə 0,74 Mb.
səhifə8/8
tarix29.06.2018
ölçüsü0,74 Mb.
1   2   3   4   5   6   7   8

 • vurulması üçün qurğular

 • məlumatı hesablayan və toplayan qurğular
  1. Terminallar cizgili kodun yerinə yetirilməsində istifadə olunan hansı qurğular qrupuna daxildir?

   1. məlumatı toplayan qurğular

   2. məlumatı ötürən qurğular

   3. məlumatı hesablayan qurğular

   4. vurulması üçün qurğular

   5. məlumatı hesablayan və toplayan qurğular
  1. Nəzarətçilər cizgili kodun yerinə yetirilməsində istifadə olunan hansı qurğular qrupuna daxildir?

   1. məlumatı ötürən qurğular

   2. məlumatı toplayan qurğular

   3. məlumatı hesablayan qurğular

   4. vurulması üçün qurğular

   5. məlumatı hesablayan və toplayan qurğular
  1. Masa –skaneri analiz olunan əşyanın təsvirini neçə tərəfdən skaner edilməsi üçündür?

   1. 5

   2. 4

   3. 3

   4. 6

   5. 2
  1. Cizgili kodun 1sm2 sahəsində yerləşən nişanların sayı nəyi bildirir?

   1. nişanların sıxlığını

   2. nişanların hündürlüyünü

   3. nişanların ölçüsünü

   4. nişanların uzunluğunu

   5. nişanların enini
  1. Buraxılış vərəqələrinin və vəsiqələrinin verilməsində hansı kod istifadə olunur?

   1. Kod PDF-417

   2. Kod 39

   3. Kod 128

   4. Kod 49

   5. Kod 16K
  1. EAN 8 cizgili kod neçə dərəcəli koddan ibarətdir?

   1. 8

   2. 5

   3. 3

   4. 13

   5. 4
  1. Eyniləşdirmənin bu metodu obyektlərin eyniləşdirilməsində normativ sənədə istinadla birgə onun əsas xarakteristikalarının bir hissəsi də istifadə olunur. Bu hansı metoddur?

   1. izahatlı-istinad

   2. izahat

   3. istinad

   4. yeganə adlar

   5. təsnifat
  1. Ara boşluğu nəyə deyilir?

   1. cizgilər arasındakı fəzaya

   2. cizgilərin sayına

   3. cizgi və ara boşluqlarının birliyinə

   4. kodda işarələrin sayına

   5. boşluqları nəzərə almadan kodda işarələrin sayına
  1. Malların və xidmətlərin beynəlxalq təsnifatlaşdırılması hansı hissələrdən ibarətdir?

   1. ümumi, I, II, III

   2. I, II, III

   3. ümumi, I, II, III, IV

   4. ümumi, I, II

   5. I, II, III, IV
  1. Təsnifatlaşdırma pilləsi nəyə deyilir?

   1. əlamətlərdən biri üzrə yarımtoplumun tərkib hissələrə bölünməsi mərhələsinə

   2. bir neçə əlamət üzrə yarımtoplumun tərkib hissələrə bölünməsi mərhələsinə

   3. bölünmə səviyyəsinə

   4. təsnifatlaşdırma obyektlərinin adlarının və kodlarının sistemləşdirilmiş məcmu şəklində çap olunduğu nomenklatura

   5. yarımtoplumun tərkib hissələrə bölünməsi mərhələsinə
  1. Təsnifatlaşdırma pillələrinin sayı nəyin sayına bərabərdir?

   1. istifadə olunan ümumi əlamətlərin sayına

   2. təsnifatlaşdırılan obyektlərin sayına

   3. istifadə olunan təsnifatlaşdırma metodlarının sayına

   4. istifadə olunan kodlaşdırma metodlarının sayına

   5. istifadə olunan eyniləşdirmə metodlarının sayına
  1. Hansı kod ABŞ-da və Kanadada 1973-cü ildə qəbul olunmuşdur?

   1. UPC

   2. UPA

   3. UPD

   4. BAN

   5. EAN
  1. Cizgili kodlaşdırma texnologiyasının hansı əməliyyatı birinci yerinə yetirilməlidir?

   1. obyektin eyniləşdirilməsi

   2. müəyyən simvolikanı istifadə edərək kodun cizgilərlə göstərilməsi

   3. cizgili kodun fiziki daşıyıcılara vurulması

   4. kodun dekoderlə açıqlanması və kompüter üçün rəqəmli, hərfi və ya hərfi-rəqəmli kodlara çevrilməsi

   5. kodun skanerlə oxunması
  1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin nomenklaturu hansı elementlərdən ibarətdir?

   1. əmtəə pozisiyaları və subpozisiyaları, əmtəə pozisiyaları və subpozisiyalarına aid rəqəmli kodlar, bölmələrə, qruplara və subpozisiyalara qeydlər, sistemdə təsnifatlaşdırmanın əsas qaydaları

   2. bölmələrə, qruplara və subpozisiyalara qeydlər, sistemdə təsnifatlaşdırmanın əsas qaydaları

   3. əmtəə pozisiyaları və subpozisiyaları, əmtəə pozisiyaları və subpozisiyalarına aid rəqəmli kodlar

   4. əmtəə pozisiyaları və subpozisiyaları, əmtəə pozisiyaları və subpozisiyalarına aid rəqəmli kodlar, bölmələrə, qruplara və subpozisiyalara qeydlər

   5. əmtəə pozisiyaları və subpozisiyaları, sistemdə təsnifatlaşdırmanın əsas qaydaları
  1. Əmtəənin təsviri və kodlaşdırılmasının Harmonik sisteminin strukturunda bölmələr neçə yarımbölmədən ibarətdir?

   1. 97

   2. 6

   3. 21

   4. 25

   5. 7
  1. Müəssisə təsnifatlaşdırıcılarını kim təsdiq edir?

   1. müəssisə adından nazirliklər, idarələr

   2. Metrologiya, standartlaşdırma və patent üzrə Dövlət Komitəsi

   3. Rusiya Federasiyasının Dövlət Standartı Komitəsi

   4. nazirliklər, idarələr

   5. müəssisənin rəhbəri
  1. “Suni pərdəyə doldurulmuş əla sort dana ətindən bişmiş kolbasalar” ifadəsi üçün aşağıdakı faset və əlamətlərdən istifadə edərək faset düsturunu təyin edin:

  Faset 1-məmulatın növü

  Əlamət 1-bişmiş kolbasalar

  Əlamət 2-bişib hisə verilmiş kolbasalar

  Faset 2-ətin növü

  Əlamət 1-dana əti

  Əlamət 2-qoyun əti

  Faset 3-xammalın keyfiyyəti

  Əlamət 1-əla sort

  Əlamət 2-1-ci sort

  Faset 4-pərdənin növü

  Əlamət 1-təbii

  Əlamət 2-suni
  1. “Kodablok” kodu hansı simvolun işarələr dəstini kodlaşdıra bilir?

   1. Kod 39

   2. Kod 16K

   3. Kod PDF-417

   4. Kod 49

   5. Kod 128
  1. Strukturu “Kod 128” kodunun əsasında yaradılan simvol hansıdır?

   1. Kod 16K

   2. Kod 39

   3. Kod 49

   4. Kodablok

   5. Kod PDF-417
  1. Xarici-iqtisadi fəaliyyətin əmtəə nomenklaturunda bölmə və yarımqruplar nə ilə işarələnir?

   1. rum rəqəmləri ilə

   2. ərəb rəqəmləri ilə

   3. latın hərfləri ilə

   4. kiril hərfləri ilə

   5. rum rəqəmləri və kiril hərfləri ilə
  1. Hesablayıcı qələm kodların yaradılmasında istifadə olunan hansı cihazlar qrupuna aiddir?

   1. cizgili kodların oxunması

   2. məlumatı toplayıb ötürən qurğu

   3. məlumatın ötürülməsi üçün qurğu

   4. məlumatı toplayan qurğu

   5. cizgili kodların vurulması

  Yüklə 0,74 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
 • 1   2   3   4   5   6   7   8
  Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2020
  rəhbərliyinə müraciət

      Ana səhifə