İstehlak mallarının ticarətinin təşkili fənnindən test sualları 2124a qr Düzgün cavab: a variantında


Yeyinti məhsullarını daşınması ilə məşğul olan işçilərin-sürüçülərin, ekspeditorların, yükləyicilərin və s. müntəzəm sürətdə hansı müayinədən keçməlidir?Yüklə 0,56 Mb.
səhifə3/8
tarix14.06.2018
ölçüsü0,56 Mb.
#53662
1   2   3   4   5   6   7   8

Yeyinti məhsullarını daşınması ilə məşğul olan işçilərin-sürüçülərin, ekspeditorların, yükləyicilərin və s. müntəzəm sürətdə hansı müayinədən keçməlidir?

  1. Tibbi müayinə

  2. Ekspert müayinə

  3. Tibbi, ekspert müayinə

  4. Atestasiya

  5. İmtahan
 1. Malların daşınması, keyfiyyətinin qorunması ticarət şəbəkəsində sax- lanması və satışı təmin etmək üçün istifadə edilən hansı vasitədir?

  1. Texniki vasitə

  2. Daşıyıcı vasitə

  3. Saxlayıcı vasitə

  4. Saxlayıcı, daşıyıcı vasitə

  5. soyuducu vasitə
 1. Ticarət müəsissələrində mal alarkən etiketlərdə göstərilən simvollara diqqət yetirmək vasitədir. Aşağıda göstərilən simvolunun mənası nədir?

  1. Təhlükəli

  2. Zərərli

  3. Zəhərli

  4. Qan təzyiqi

  5. Şübhəli
 1. Ticarət müəsissələrində mal alarkən etiket simvola fikir vermək vacibdir. “G T ” simvolunun mənası nədir?

  1. Çox təhlükəlidir

  2. Zərərlidir

  3. Təhlükəlidir

  4. Yararsızdır

  5. Yararlıdır
 1. Bir qayda olaraq inkişaf etmiş ölkələrdə ekoloji cəhətdən təmiz-təbii məhsullar xaricə ixrac edilirmi?

  1. Xeyr xaricə ixrac edilmir

  2. Edilir

  3. Edilədə bilər, edilməyədə

  4. Bir qrup ölkələrə ixrac edilir

  5. Bir necə ölkəyə ixrac edilir
 1. Alkoqollu içgilər, etil (yeyinti) spirti və tüütn məmulatı adi markalanma ilə yanaşı hansı markalammaya diqqət yetirilməlidir?

  1. Aksiz markası

  2. Sertifikat

  3. Keyfiyyət vəsiqəsi

  4. Sifarişə

  5. Qaiməyə
 1. Respublikada istehsal edilən, eləcədə idaxal edilən alkoqollu içgilər, etil (yeyinti) spirti və tütün məmulatı hansı markasız saxlanması, daşınması və satışı qadağandır?

  1. Aksiz

  2. Simvolsuz

  3. Simvollu

  4. Vəsiqəsiz

  5. Vəsiqəli
 1. Aksiz markalarının üzərində onların təyinatını göstərən sözlər yazılır?

  1. “ Daxili istehsal ” və ya “ idxal ”

  2. Xarici “ daxili istehsal ” və ya “ ixrac ”

  3. Baza üçün

  4. İstehlak üçün

  5. Sifariş üçün
 1. Yeni ticarət formalarının inkişafı variantı dedikdə nə nəzərə alınmalıdır?

  1. Alıcılara xidmət üsullarının dəyişilməsi

  2. Bazara yaxınlaşmaq

  3. Bazarı gerişləndirmək

  4. Əhalinin tələbini öyrənmək

  5. Əhalinin sifarişlərini qəbul etmək
 1. Bizim Respublikasında Hüquqi – nəzərdən istehlakçıların mənafeyi qorunmu görünürsə nə dərəcədə?

  1. Zərif qorunur

  2. Qorunmur

  3. Güclü qorunur

  4. Hec qorunmur

  5. Qanuna əsasən qorunur
 1. Dövlət mülkiyyəti əsasında fəaliyyət göstərən ticarət müəsissələri hansı ticarət növüdür?

  1. Dövlət ticarəti

  2. Xüsusi ticarət

  3. Kammersiya ticarəti

  4. Bazar ticarəti

  5. Koperativ ticarət
 1. Dövlət ticarəti neçənci ilə qədər Respublikanın ümumimaldövriyyə-sinin 60 % -dən coxunun payına düşürdi?

  1. 1990 - cı ilə qədər

  2. 1991 – ci ilə qədər

  3. 1998 – ci ilə qədər

  4. 1991 – ci ilə qədər

  5. 1993 – cü ilə qədər
 1. Neçənci ildə Dövlət ticarətinin payı necə faiz olmuşdur?

  1. 1,3 %

  2. 1,5 %

  3. 1 %

  4. 3 %

  5. 2,5 %
 1. Bazar iqtisadiyyatına keçidlə əlaqədar daraq yeni ticarət müəsissələri formalaşdırılmışdır. Bunlar hansılardır?

  1. İcarə müəsissələri, aksioner cəmiyyətlər

  2. Kiçik müəsissələr

  3. Koperativlər

  4. Mağazalar

  5. Köşklər
 1. Dövlət ticarət müəsissələrinin əmlakının müəyyənhaqq ödəməklə müvəqqəti istifadə üçün verilməsi nə sayılır?

  1. İcarə müəsissələri

  2. Ticarət müəsissələri

  3. Ticarət zalı

  4. Ticarət avadanlığı

  5. Ticarət mağazası
 1. Azərbaycanda ilk Aksioner cəmiyyət neçənci ildə yaradılmışdır?

  1. 1997 – ci ildə

  2. 1998 – ci ildə

  3. 1996 – cı ildə

  4. 2000 – ci ildə

  5. 2001 – ci ildə
 1. Azərbaycanda beynəlxalq aləmdə tamnozaq qızıl medala layiq görülən ilk və yeganə Aksioner Cəmiyyət üzvü olan hansı ticarət müəsissəsi olmuşdur?

  1. Mərkəzi Univermaq

  2. Məarkəzi Bazar

  3. Super marketlər

  4. Mərkəzi avtovoqzal

  5. “ Metro ” restaran
 1. Məhdud vəzifələrin yerinə yetirilməsi ücün müəsissələrin könüllü birliyi nədir?

  1. Pərakəndə ticarət assosiasiyası

  2. Pərakəndə ticarət mərkəzi

  3. Xırda topdan satış bazarı

  4. ərzaq malları ticarət bazası

  5. Qeyri - ərzaq malları satış birliyi
 1. Əhaliyə ticarət xidmətinin xüsusiyyətinə görə pərakəndə ticarət şəbəkəsi 5 növə ayrılır. Bu şəbəkənin içəricində ən əsas yeri həmin şəbəkə tutur?

  1. Sabit (stasionar) şəbəkə

  2. Yarım (stasionar) şəbəkə

  3. Səyyar (stasionar) şəbəkə

  4. Poctla göndərmə

  5. Elektron ticarət şəbəkəsi
 1. Stasionar ticarət şəbəkəsinin catışmayan cəhəti nədir?

  1. Əhalidən nisbətən uzaq olması

  2. Əhalidən nisbətən yaxın olması

  3. Əhalinin sayının azlığı

  4. Əhali axnının çoxalmağu

  5. Əhalinin mövsümlə əlaqədar olması
 1. Palatkalar, laryoklar, köşklər dükanlar paviliyonlar ticarət avtomatları hansı ticarət şəbəkəsinə aiddi?

  1. Yarımstasionar şəbəkə

  2. Sabit şəbəkə

  3. Topdan şəbəkə

  4. Anbar ticarət bazası

  5. Laryoklar vasitəsilə ticarət
 1. Yarım stasionar (xırda pərakəndə) şəbəkənin mal çeşidinin vəziyyəti nə cür olur?

  1. Sadə və məhdud

  2. Geniş və müxtəlif

  3. Dar çeşiddə

  4. Tez xarab olan mallar

  5. Saxlanılan mallar
 1. Mövsümün ticarətin təşkilində hansı şəbəkəyə tələb artır?

  1. Xırda pərakəndə şəbəkəyə

  2. Xırda topdan satış

  3. Çeşidli mürəkkəb şəbəkəyə

  4. Qısa çeşidli mal şəbəkəsi

  5. Universal çeşidli mal şəbəkəsi
 1. Xırda pərakəndə ticarət şəbəkəsinin çatışmayan cəhəti nədir?

  1. Ticarət zalı olmaması

  2. Ticarət zalı olması

  3. Ticarət zalı geniş olması

  4. Ticarət zalı kiçik olması

  5. Ticarət zalı heç olmaması
 1. Alıcıların satıcılar ilə televizor, telefon və ya kompüterin köməyi ilə əlaqə yaradılması hansı ticarət növüdür?

  1. İnteraktiv elektron ticarəti

  2. Poçt ticarəti

  3. Səyyar ticarət

  4. Pərakəndə ticarət

  5. Televiziya ticarəti
 1. Alıcılara kompleks xidmət etmək məqsədilə istehlak təyinatına görə bir birinə yaxın olan müxtəlif mal profilli və tələbdə bir – biri ilə əlaqədar olan pərakəndə ticarət şəbəkəsi nə cür yerləşdirilmədir?

  1. Qrup halında yerləşdirmə

  2. Pərakəndə şəklində yerləşmə

  3. Pilləli yerləşmə

  4. Zəncirvari yerləşmə

  5. Kompleks yerləşmə
 1. Satılan mallara minimal qiymət müəyyən edilər, maksimal qiymət isə bu və ya digər mala tələbdən aslı olaraq alıcıların özləri tərəfindən müəyyən edilir. Bu satış növü hansıdır?

  1. Aksionlar

  2. Kreditə mal satışı

  3. Yazılma üzrə satış

  4. Komisiyan satış

  5. Nisyə malsatışı
 1. Mağazada alıcılara mədəni – məişət xidməti göstərilməsi ilə əlaqədar olan xidmətlərə nə deyilir?

  1. Əlavə xidmət formaları

  2. Mədəni xidmət formaları

  3. Pullu xidmət forması

  4. Pulsuz xidmət forması

  5. Pullu, pulsuz xidmət formaları
 1. Mal mənbələrinin öyrənilməsi və malların çeşidinin genişləndirilməsi və keyfiyyətinin yaxşılaşdırılmasına nəzarət bir başa kimin vəzifəsidir?

  1. Ticarət müəsissələrinin vəzifəsi

  2. Tiçarət işçilərinin vəzifəsi

  3. Ticarət kollektivinin vəzifəsi

  4. Mal verənlərin vəzifəsi

  5. Texniki işçilərin vəzifəsi
 1. Xalq istehlaki malları təyinatına, xarakterinə, saxlanma müddətinə və

şəraitinə görə müxtəlif ilduğundan nə cur anbarların olması tələb olunur?

  1. Müxtəlif növ anbarlar

  2. Şəraitə uyğun anbarlar

  3. Tələbə təklifə uyğun

  4. Böyük anbarlar

  5. Kiçik anbarlar
 1. Sosioloqların apardıqları tədqiqatlar göstərir ki anbarların hansı funksiyasının xüsusi çəkisi daha coxdur?

  1. Mal saxlanılması

  2. Mal dasınması

  3. Mal bölüşdürülməsi

  4. Mal sortlaşdırılması

  5. Mal xırdalanması
 1. Anbarların vəzifəsi nədir?

  1. Ticarət texnoloji prosesləri səmərəli təşkil etmək

  2. Mallara nəzarət etmək

  3. Mallara alıcı tələbini öyrənmək

  4. Malların daşınmasını təşkil etmək

  5. Malların satışını təşkil etmək
 1. Mövcünü mal ehtiyatları saxlamaq ücün anbarlar dedikdəhansı malları

saxlayan anbarlar başa düşulür?

  1. Ət, pendir, şəkər, yarma

  2. Sud, sud məhsulları

  3. Balıq balıq məhsulları

  4. Tərəvəz məhsulları

  5. Kolbasa məmulatları
 1. Qarışıq mallar anbarlarında hansı mallar saxlanılır?

  1. Ərzaq vəqeyri - ərzaq malları

  2. Ərzaq və tikinti materıalları

  3. Qeyri ərzaq malları

  4. Kimyəvi məhsullar

  5. Kimyəvi məhsullar parfimeriya
 1. Kooperativ qaydada istifadə edilən anbarlar hansılardır?

  1. Şərikli istifadə edilən anbarlar

  2. Ticarəyə götürülmüş anbarlar

  3. İxtisaslaşmış anbarlar

  4. Dar ixtisaslaşmış anbarlar

  5. Kompleks ixtisaslaşmış
 1. Anbarlarda texnoloji proseslər dəqiq tərtib edilmiş hansı əsasa görə aparılır?

  1. Təqvim planı

  2. Tərtib olunmuş saat

  3. Təyin olunmuş ay

  4. Təyin olunmuş gün

  5. Lazım olan vaxt
 1. Anbarlarda ərzaq mallarının xüsusiyyəti və təyinatı nəzərə alınmaqla qruplaşdırılır. Aşağı temperatur tələb edən mallar hansıdır?

  1. Un, bitki yağıları, şərab və s

  2. Çorək, çorək bulka məmulatı

  3. Yarma məmulatı

  4. Meyvə - tərəvəz məhsulları

  5. Yumurta vəyumurta məhsulları
 1. Anbarlarda malların saxlanması zamanı təbii itki norması nə vaxdan hesablanır?

  1. Mallar 1 gündən 30 günədək saxlanarsa

  2. Mallar 2 gündən 5 günə

  3. Mallar 1 gündən 10 günə

  4. Mallar 1 gündən 15 günə

  5. Mallar 2 gündən 20 günə qədər
 1. Malların üzərində aparılan əməliyyatların xarakterinə görə anbarlar neçə növə ayrılır?

  1. Bölüşdurüçü, tədarük və xüsusi məqsədlər üçün anbarlar

  2. Şərikli istofadə anbarları

  3. Umumi istifadə anbarları

  4. Ehtiyyatlarin saxlanılması üçün anbarlar

  5. Mal çeşidinin xırdalanması üçün anbarlar
 1. Reklam istehsalın nəyi sayılır. Belə bir məsəl vardır?

  1. Reklam istehsalın güzgüsu

  2. Reklam istehsalın aynası

  3. Reklam istehsalın pəncərəsi

  4. Reklam istehsalın qapısı

  5. Reklam istehsalın bünovrəsi
 1. Reklam hansı kateqoriyadandır?

  1. İqtisadi kateqoriya

  2. Siyasi kateqoriya

  3. İctimai kateqoriya

  4. Riyazi kateqoriya

  5. Psixoloji kateqoriya
 1. İqtisadiyyatın nailiyyətlərini təbliğ etmək, qazanılmış müvəffəqiyyətləri

əyani surətdə göstərmək sağlam həyat tərzimi təbliğ etmək reklamın hansı vəzifəsini əhatə edir?

  1. İdeoloji vəzifə

  2. Sosioloji vəzifə

  3. İqtisadi vəzifə

  4. Tərbiyəti vəzifə

  5. Maarifləndirici vəzifə
 1. Adamların zövgünun formalaşması, tərbiyə edilməsi, inkişaf etdirilməsi

reklamın hansı vəzifəsini əhatə edir?

  1. Tərbiyəti vəzifəsi

  2. Sosioloji vəzifəsi

  3. İqtisadi vəzifəsi

  4. İdeoloji vəzifəsi

  5. Xarakterik vəzifəsi
 1. Azərbaycanda reklam fəaliyyətini kim yerinə yetirir?

  1. Ticarət nazirliyinin reklam agentliyi

  2. Ticarət birliyi

  3. Reklam birliyi

  4. Ticarət nazirliyi

  5. Vergilər nazirliyi
 1. Ticarət reklamının iqtisadi səmərəliliyinin müəyyən edilməsində hansı metodlardan istifadə edilir?

  1. Riyazi metodlar, hesablama texnikası vasitələrindən

  2. Metodlar

  3. Hesablama texnikasından

  4. Eksperment metodundan

  5. Riyazi statistik metodan
 1. Ticarət praktikasında iqtisadi səmərəliliyi ən sadə və əlverişli metodlardan istifadə edilir. Onlar hansıdır?

  1. Müqayisə metodu

  2. Münaqişə metodu

  3. Statistik metodu

  4. Operativ metodu

  5. Plan metodu
 1. Reklamın pisxolojitəsir səmərəliliyihansı metodlarla müəyyən edilir?

  1. Müşahidə, eksperment, sorğu

  2. Riyazi

  3. Hesabat məlumatları

  4. Texniki vasitələrlə

  5. Statistik məlumatlarla
 1. Reklamın psixoloji təsir səmərəliliyi metodlardan ən sadəsi hansıdır?

  1. Müşahidə metodu

  2. Müqayisə metodu

  3. Eksperment metodu

  4. Statistik metodu

  5. Riyazi statistik metodu
 1. Reklamın səmərəliliyinin aparılması üçün eksperiment metodu hansı xarakter daşıyır?

  1. Fəal xarakter

  2. Real xarakter

  3. Xüsusi xarakter

  4. Ümumi xarakter

  5. İctimai xarakter
 1. Əgər vaqonda, konteynerdə olan yük ( mallar ) müşayətedici sənədə

uyğun gəlməzsə onda hansı tədbir ğörülür?

  1. Kommersiya aktı tərtib edilir

  2. Mal qəbul edilmir

  3. Malı yoxlamaq üçün kommisiya ayrılır

  4. Mal malğöndərmə təşkilata qautarılır

  5. Məhkəməyə verilir
 1. Mal qəbul edilərkən taralarda zədələnmə olarsa onda hansı işlər yerinə yetirilməlidir?

  1. Tara açılaraq malın miqdarı yoxlanma edir

  2. Tara açılaraq mal çəkilməlidir

  3. Tara açılaraq mal satılmalıdır

  4. Tara açılaraq mal saxlanılmalıdır

  5. Tara açılaraq mal qaytarılmalıdır
 1. Əgər mallar anbarlara bağlı salamat tarada daxıl olmuşdursa onda

mallar yerlərin sayina və brutto çəkisinə görə qəbul edilir. Bu hansı qəbuletmə sayılır?

  1. İlkin qəbul etmə

  2. Son qəbul etmə

  3. Malı qəbul etmə

  4. Malı çəkmə

  5. Malı sayma
 1. Tarasız mallar, zədələnmiş tarada olan mallar nəqliyyat vasitələrindən

boşaldılarkən hansı qaydada qəbul edilir?

  1. Faktik miqdar yoxlanmaqla

  2. Faktik sayı yoxlamaqla

  3. Faktik zədələnlərin sayına görə

  4. Faktik zədələnməyənin sayına görə

  5. Faktik zədələnlərlə, zədələnməyənlərin birlikdə sayına görə
 1. Mal alanın anbarında yükyerlərinin taradan açılması ilə eyni zamanda

netto çəkisi və miqdarın yoxlanılması ilə həyata keçirilən əməliyyat nə adlanır?

  1. Son qəbul etmə

  2. Keyfiyyətə görə qəbul etmə

  3. Miqdarca qəbul etmə

  4. Sayına görə qəbul etmə

  5. Saya və miqdarına görə qəbul etm
 1. Ticarətə keyfiyyətsiz mal daxıl olduqda mal olan keyfiyyətsiz malların

qəbulundan imtina etmək haqqında təcili məlumatverdikdən sonra hansı işləri görməlidir?

  1. Malların təminatlı saxlanmağa götürülməsi haqqında qəbz göndərməli

  2. Normativ sənədə uyğun gəlməməsi haqqında məlumat verməli

  3. Mal göndərənlərə məktub göndərməli

  4. Nəqliyyat təşkilatınla əlaqə yaratmalı

  5. Mal göndərəni məhkəməyə verməli
 1. Anbarlarda malların saxlanması planlaşdırılan zaman hər bir mal qrupunun saxlandığı yerə nə yazılmalıdır?

  1. İndeks nömrəsi

  2. kod nömrəsi

  3. Standart nömrəsi

  4. Keyfiyyət nömrəsi

  5. İstehsal nömrəsi
 1. Malların stabel və yaxud tərəcə üsulu ilə ilə saxlanmasında ən əsas hansı əməliyyat gözlənilməlidir?

  1. Yığılma hündürlüyü

  2. Yığılma cərgəsi

  3. Yığılma sələqəsi

  4. Taxtaların üstünə

  5. Malların keyfiyyətinə 1. Mallar müəyyən olunmuş normadan hündür yığılarsa nə baş verə bilər

  1. Malın keyfiyyətinin körlanması?

  2. Malın tökülməsi

  3. Malın dağılması

  4. Malların istehlakçıya catdırılmaması

  5. Malın səliqəsinin pozulması
 1. Anbarlarda müəyyən olunmuş normaya əsasən rafinad qəndin ştabel hündürlüyü nə qədər olmalıdır?

  1. 1,8-2m

  2. 1,5-2,5m

  3. 1-3m

  4. 1-3,5m

  5. 1,5-3m
 1. Mallar anbarlarda bərk tarada saxlanan mallar yığılarkən anbarın divarından normativ üzrə müəyyən olunmuş məsafə nə qədər olmalıdır?

  1. 0,5m-dən az olmamalı

  2. 0,3m-dən az olmamalı

  3. 0,2m-dən az olmamalı

  4. 1m-dən az olmamalı

  5. 0,5m-dən cox olmalıdır
 1. Anbarlarda yumşaq tarada saxlanılan mallar divardan normativ üzrə nə qədər məsafədə yığılmalıdır?

  1. 1m –dən az olmayaraq

  2. 0,5m - dən az olmayaraq

  3. 1,5m –dən az olmayaraq

  4. 0,3m –dən az olmayaraq

  5. 1,5m dən az olmayaraq
 1. Normativ üzrə mallar yığılarkən ştabel arası məsafə nə qədər olmalıdır?

  1. 0,25 -0,30 m –dən az olmamalıdır

  2. 0,50 -1 m – dən az olmamalıdır

  3. 0,30 – 0,60 m –dən az olmamalıdır

  4. 0,30 – 0,70 m –dən az olmamalıdır

  5. 0,35 – 0,75 m – dən az olmamalıdır
 1. Şərab – araq məmulatı, mineral sular, şirələr saxlanılan anbarlarda ən əsas göstəricinin nəzərə alınması hansı varianta göstərilməsidir?

  1. Nisbətən az işıqlı anbarın temperaturu 2 ۫ dən aşağı olmalıdır

  2. Nisbətən az işıqlı anbarın temperaturu 5 ۫ olmalıdır

  3. Nisbətən az işıqlı anbarın temperaturu 6 ۫ olmalıdır

  4. Nisbətən cox işıqlı anbarın temperaturu 3 ۫ olmalıdır

  5. Nisbətən az işıqlı anbarın temperaturu 4 ۫ olmalıdır
 1. Pendir soyuducularda neçə dərəcədə saxlanılmalıdır?

  1. 2˚-8˚s saxlanılmalıdır

  2. 2-10˚s saxlanılmalıdır

  3. 3-15˚s saxlanılmalıdır

  4. 3-16˚s saxlanılmalıdır

  5. 2-15˚s saxlanılmalıdır

 1. Yüklə 0,56 Mb.

  Dostları ilə paylaş:
1   2   3   4   5   6   7   8
Verilənlər bazası müəlliflik hüququ ilə müdafiə olunur ©muhaz.org 2022
rəhbərliyinə müraciət

    Ana səhifə